Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[blocks in formation]

Super evangelium : Cum transiret Jesus per civitatem suam, ridit hominem scdentem in ic

lonio, Matthæun norine, et ait illi : Sequere me, etc.

(UCHCLLT, Italia sacra, tom. X, col. 79.)

Evangelica lectio que nunc auribus vestris inso A propinquum conspiciunt publicanum, felici jam aumnil, dilectissimi, velul ins gris inter cæiera Domi. dacia præsumentes, ipsum fontem non adire dubitant vica pri clionis oracula marentem peccatorum cum reliquis peccatoribus publicanis. De qua niniconscientiam recreal; labescentes animos erigil, runi publica communione fontis æterni per Prophepusillanimitatis el dilli.enlive frigus excludit, el ad lam dicitur : « In illa die eril fons palens domus concipiendam spem veniæ dejectum in alta suspen David, habitantibus in Hierusalem, in ablutionem dit. Quis enim de scelerum suorum quantumlibet peccatoris, el menstrualæ (Zuch. XIII, 1). , Fons immanium enormilare diffidat, cum audiat bealum operius ac occullus est unigenitus Palris invisibilis Maltheum venalis lucri quæstibus inhiantem non Deus; fons vero patens esi jdem Deus incarnatus, modo repente vocalum, sed ad obtinenda præcipua qui fons palens recte domus David dicitur, quia duo ministeria curiæ cælestis adscilim ? Nimirum Redemptor noster ad nos venisse ex David genere ul apostolici senatus conscenderet apicem, el inter non dubitatur. Hunc profecio misericordiæ fontein socios evangelistas, in eo quod primus est, privilegii 111, Pharisaica superbia, paras obstruere, dum sili:nsiisciperet dignitatem, quod utrumque munus nulli les el aridos ab ejus accessu niteris elato supercilio prorsus alii collatum est, nisi Mallhæo tantummo:!o prolibere : hic per os Isaize libi promittebatur bau

B et Joanni. El quoniam Joannes Dei gratia dicitur, slus cum dicebal : « Elfundam enim aquam superliMaltheus etiam donalus interpretatur, dun uler cientem, et Quenta super aridam; effundanı spiritum que geminæ dignitatis dona promeruit, ut, inquam, meum super semen luum, et benedictionem super proseclo gratia doni cælestis infulsit, sed ut imple stirpem luam; el germinabunt inter herbas, quasi retur illa sententia qua dicitur : & Ubi abundavit salices juxta præterfluentes aquas (Isai. sliv, 5). 1 iniquilas, superabundavil gratia (Rom. v, 20). 1 Hic iteruni promillebalır, cum el alibi diceret : « Et Matthæus quoniam scribendi in evangelica veritate cris quasi borlus irriguos; el sicul fons aquarum, fecit originem, ducis ac præcepioris inter cæleros cui non deficient aquie (Isai. Lviii, 11). » Seil lu in evangelistas possidel claritatem, cui nimirum aptis saslum tumidlæ elationis impudenter erecta, el de sime congruil illa sententia qua dicitur fidelissimus Pulsa justitie singularitate lenocinanterinflata, gratis et omni acceptione dignus, quoniam < Christus Je espositum salutis gelernæ fontem contumaciier de. sus venil in hunc mundum peccatores salvos facere, spicis, el vivifica superni fontis fluenta fastidis. Acquorum primus ego sum, lil in me primum ostende cedens enim ad discipulos Domini, tumens el arrovel omnem patientiam ad informationem eorum qui gans, Pharisex pestiferæ superbicc virus, quod in credituri sunt illi in vitam æternam (I Tim. 1, 15). 1 pectore luo erai, effundis, et elationis ventum, quam

с Unde factum est, sicut nunc evangelica narravil lumida mente conceperas, prærapidi ac male spuhistoria, lit co discumbente in domo ejusdem manlis oris spirainen exsulllas. Quare, inquiens, Malhæi, multi publicani el peccatores venientes cum publicanis el peccatoribus manducat magister siscrimberent cum Jesu el discipul's rjus (Malih. vester? Idcirco plane cum talibus comedii, ul de pu18, 10). » Quos emin sceleruin suorum mordax con blicanis iustos, «c peccatoribus sancios, de crimiscientia a Redemploris accessu arcere polerat, nosis reddat apostolos. Vocat enim peccatores, 116 Rialthri familiare cum Domino contubernjum, uil eos propria virtule justificans efliciat innocentes. Sic accederent, provocabal. El dum ad pietatis fontem nimirum, sic alibi, dum bona tua, Pharisre, in tem

plo constilulus arroganter enumeras, et alterum A bus judicabiles submorileris, el juslilia vestra per publicanum te præferendo condemnas : et ille de elationen in peccalum vertitur, et illorum perpetrala reatus sui barathro ad promerendam veniam justifi nequilia ad obtinendam veniam per humilitatis gracatus ascendit, et lui a falsæ justitiie luze culmine liam reparatur, unde el per prophetam dicitur : « El anle omnipotentis Dei oculos infeliciter corruisti. erit descrlum in charmel, el charmel in sallum relloc ilaque modo dun de fucalo vacua justiiie putabitur (Isai. XXXII, 15).) vestræ nilore præsumis, el cæteros de suis excessi

VITA ET PASSIO SANCTÆ CHRISTINA

VIRGINIS ET ALIRTYRIS, AB ALPILANO ARCIIIEPISCOPO SALERNITANO SCRIPTA.

(Edidit L'ANELLI, lialia sacra, lom. X, cul. 80.)

PROLOGUS

In claro el exornado triumpho Christinæ nobilis- A certamiiis agone diviui, cum libidinis tyrannilem siinä virginis dicere existimavimus aliquiil, el ex inimanissimis cruciatibus et illecebrosis daemonum admirandis ejus actibus posteritatis memorize tra immissionibus dimicaturi nutaverint, gloriosissimas dere, atque id potissimum prosequi quol, adhuc in sibi martyrum passiones, el coronas perpetras post tenero allolescentiæ foro, cum pertinacissimis Chri victoriam proponentes, maxima spe triumphi decere L'anx professionis inscclaloribus pro alerni regis tare niluntur. Sic el ipsi post felices conflictus gaudii amore certando perpessa est. Ilonor quippe Dei esse quzes li adipiscuntur æterna. Dumque laborum suna perpenditur cum hæc referuntur; laudes martyribus rum meritis in æterni cubiculi tribunal inthronizana exhibentur, et anima bellatorum ad festiva prælia liir, angelorum comites, amici Dei omnipotent's diligentius incitantur. Cerlissimum est enim hu eslecti, per triclinia aurora radiantia, et amænissimanis dimieationibus feroces animos militum subito mos campos rosis vernantes, liliis allescentes, violis bellorum limore, vel fragore fortuito exterritos deli piirfhrizantes, pro distributionis quoque lilulo indea cienles mollescere, ut potius cogantur fugere quam ficiente alale spatiantur, omnia sunt quieli stature arma corripere : al ubi fortissimorum veteres vicio

opportuna, omnia delectabili viriditale recentia. rias, gloriam, decus, libertatem, præterea sua quo quibus in pace fruuntur opiala. Hæc sunt itaque

B que clarissinia facia meminerint, ex ignavis slre. priemnia, quæ timidos fieri fortes instigant, hæcque nuissimi et ferociores suloilo alierali in consertissi instructissimos milites divini prælii bellatores dexmnorim liostium cohortes insiliunt. Ita quidem in tris suis victorias portare reportare) compellunta

INCIPIT VITA ET PASSIO.

[ocr errors]

Igitur Christina gloriosissima virgo, gente patricia lons deesse tam laudabili volo lilie, ratus eam vestali Aniciorum exorta, in puerilibus admodum annis ve- instinclui perpeina velle virginitale frui, hortalur liti terum philosophorum argumentis elocta, in ratione cum duodecim ancillis diuina sibi familiaritale condicendi exercitata, poetarum usa carminibus, posse junctis more majorum suorum, quorum beneficia. subtiliter dispulare, civiliter agere, metro ludere plurima in Romana republica essent, diis immortalibus. pre cunctis comilibus videbatur. Ast ubi talibus debita absque ulla procrastinatione persolval. At visa disciplinis est plenilis erudita, incunle adolescenta, lametsi de exhibenilis cæremoniis parris sanctione in qua nimirum maxima exslat dubieras quibus concutitur, tamen quia pencs eumdem si adversarequisque velit vivendi suudiis implicari, deliberatione lur, cogendi polestas erat; ila sicut censneral, sime habita cum duas cerneret vias, unam voluplalis, lalo animo promissionem facit. Eral autem turris alieram vero virtutis, illam denique que honestatis, mir:e allitudinis miræque strucuræ. decoris ac pudicilie est cura serventi ingreditur. His obsequiis destinala, claudiuur lijc Christina Eril enim haec puella non solum generis ingeniique eum collacianeis accuratissimis vestibus, el orn:noi il ate fortunata, sed et pretiosissima pulchrilli mentis præcipis decoratis, quibus Urbanus in dinis specie decorata, ob quam mulli eam in matri- C mandatis dat ali sacrilicorum ritum magnifice monium juvenes pel ere. Quibus tanquam semper doceant, simulque sacrorum numinum majestatem adversus tædas jugalis amoris, connubique illecebras accuratissimis dictis extollanı; el minatur poena!!! pe borrebat. Pater vero ejus, Urbanus nomine, 10 capili: mis decrctis suis paruerint. Stabant autcm

[ocr errors]

in ca pyramide, a parte occidentis, statuz Jovis et A cadem mihi et vobis fore imperavi. Spen, fortuApollinis, utraque cx auro purissimo (usiles. Cum nam, olominationem, consilii mei summiam arbitralui que famulæ Dominici mandati memorcs slaluunt ut vestro commisi, atque ideo, quod fides vestra ex condicio sacrificent, proslernentes se ad pulvi admodum mihi opporluna jamduduin speciala fueral. naria, offerre ihura, hortantur dominam ul eadem Si quid horum forle inficiamini, reipsa ili propatulo faciat; at illa recusal; rogant, et abnegal; afirmat constituta convincam. ) Al comiles plura dicere se palam Christi sponsam esse, et ideo manufactis cupientem, talibos aggressionibus appetunt. « Facisimulacris supplicare in perpetuum non debere ; ad Jilis clavem de manu divellere valebis llerculea, Blinic denique vocem comites obstrepuni, v. sies quan nos, a cinabulis devole numinibus sacra quibus in luebantur repente distindunt, el sesc Silven!es, luis ferventibus in arle rlielorica sludiis manibus licerantes his in pucllari clamoribus 'nve Christianx sectic abseile promissa disceptatione Jiuntur : « Dic age, sacrileg?, cujus fiducia in hanc a jingere Tanın si in deorum divinitate aliquo declinas insanı? unde lam reticenduin nchis ore modo hæsilas, sil a Jove principium, quoi si omnipolluto eromis peritura ? Quæ le res : laniam potentem non esse poetaru! vel pliilossophorum obscenilalem impulil ?.non forma, non g'nos, non lestimoniis comprobaveris, quandoquidem tum de civiliæ decranı; huccine Urbani patris vita peracia B cxleris reticendum est, luis jain assertionibus nos studia cvascre? Ergore co miseriarum perducitur, assentire amota dubitatione videbis; sin autem hoc ut quam ipse primo ad honorem deorum minorli asserere soric neqniveris, aquitalis raliucinatio Jium, inde senatus plebis populique Romani artium præstai ut pari molo deorum nos rorum una nobisliberalium disciplinis instrui vo!ui!, per le petssi subdaris imperio. » Sapientissima virgo mum clarissimi generis sui iifainiam et persjienu respondit : « Sit juxta vestram sententiam; rem, sortialur? Qui et si nibil sæii criminis alias videa quam modo diclura sum, p:ilo, corde lenelis; sed 1:1r in patria commisisse, tarnen quoi le ialem in aucto is sententiam pedibus ire ad præsens fastieducaverii filiam, mcrilissime censebilir inter ma ditis. In illo nainque libello Apuleii, qui De Deo ximi rcos facinoris. Ad hoc itaque obstitalo anima sacratis titulatur, in quo propter incredibilem copiam cuicissima connubia exsecraris ? et illustrissimorum saavilalemque dicendi sæpe et mullum studere juvenum amplexus, quibus nihil ne conjicitur quidem solebamus, Bon solum de impotentia Jupiter, verum dulcius, reformidas, ut homini perdilo virginitatis etiam de commissis ad posse sceleribus apertins 102 insignia perdas ? et nomina, quibus, si optares, inflammatur. Nam cum iste vester omnipotens v! sui maximo fores, ad lui pænam exilii perhorre

с

summa potestatis gloria Cretensium regno polirelur scas ? A:1 te lalel quia ex quo tante calamitatis (-ic enim ibi accepimus), Ascribatis filio magna vi, portentum urbem irrepsil, liomani imperii stalus multoque labore oppugnatus, dum resistere nequit, externarum gentium prieliis lacessilus imminuitur, solio expulsus abscelit. El quia ludibrio a suis comvariisque calamitatibas mancipatur? Exhibe ergo, plicibus habebatur, diu sua indagationc incertus dum vales , gratum diis ob.equium, ne, ad ir..m lamen habitis alispiciis sese empireum injecil, diis ulterius provocatis, Augustalis sententiæ motu illi sacrificia exhibuit, cosque poslulat sibi opilulari, !a!uram moriem exposiaris. )

quibus suffragantibus hostis devincitur, elita JuAd hxc eum alia maleficia ad:!crent : Qurso, piter exstitit laureatus. Plane, il reor, mecum inquit Christina, quorsun hæc corruptionis evadit acuminatis eum de inipossibili:ale satius posse temerilas? Bacchamini mulum in dominam, resi notari, qui regnum, quod suo juri vindicaverat, piscile in hoc; quippe, l1l noscitis, Minerva nibil bellis aperte convinclis, liosti reliquii, el qui eum docct. Servata disputartium consuctudine alternis cum quo manus conferre solus erubuit, aut certe ad comprobandam rei veritatem obtemperando docto- timuit, auxiliis alienis, quem Retibus obtinuit rum lesti:nonio procedamus. , Et ille : « Si potes, jolerficit. , Et paulo post idem Apuleius de ime. inquiunt, li prior quid censes agendum aggredere.) D stuosis ejus facinoribus ita ordiur. e Espergiscimini Al puella, ut eral oralorum sludiis üccensa, ita sili pulcherriinæ matrum familias; Liberi quidem patris cas afectare benevolentiæ locis primo conaia est. feriæ mense sequenti subinirani, certe vicissim Jieministis, sociæ, quanla in prosperis et adversis illius simulacrum per rura, per compila, imo per lilrorumque communicaiur erga vos exilium, quod urbem. criam neque animo, neque corporc a vobis abfucrim.

Marcus cliam Sæpius ego mecum proposueram liti, posl patris Varro quid de hac cui supplicatis, Vesta in digestis matrisquc extrema, lelius patrimonii summaal, suis affixerit, satis legentibus patet. Vesla, inquil, lamam tamen intelligere meam, cælerum usum et quæ nuperrime virginitatis privilegio gloriabatur, procurationem ejus peres vos esse, avos mihi pa Jovis aduitorio inceslata, cum de ejus corruptione Tentun, vos alinium loco ducerc. Prælerea hipe, quaestio verere!ur, corruptionis sur instinctu crique prie manibus sunt, monilia, dextrocheria, brum de aqua iniplevit Tiberis, el quia non perfluit :an ulos præfulgentibus gemmis mirabiliter insigni facti abstulit controversia. O delirum capul ! los, vestes purpureas, ei auro purissimo redimitas, hominem totius sceleris face pollaum! O exsecr:O!!!nadzie, quibus regiæ proles loirifice avornantur, bile, el omni oppielum Jeformitate monsirum! sio

lentiam non sponte perpessus hujusinoili cessit; filie A solum hoc ad liberlalis nostræ parvipenderetur pudorem rapuit, Agenoream prolem tauri imagine anxiliun, spontaneum crucis assumpsių patibulum; delusit, omne eriain, quod sibi collibuit, scelus moritur vite Dominus; mundi gloria tumulatur; admisit, et divinitatis sibi majestalein opinione lerra concutitur, sol obscuratur, legem non servant impia usurpare non puduil. Ecce quali quanloque elementa nalure, quorum Dominus est crucifixus. Deo arccın etiam Capitolinam Romani observandam Claudebatur in sepulcro caro,

et divinitatis suæ se commendasse gaudebant; sed ubi invisarum gen potentia frangebat claustra inserni. Concurrunt ad tium potestati urbs lota nocle intempesia dedita eum populi, lot sæculorum spaliis continua morte est; illud certe clarissimi imperii domicilium esset damnati. Adest primus parens lerrigenum, el pricum codem custode caplum, nisi vigiles anscres mordii sui agnoscit indicium; obsecrant unanimiler Jove incautius dormiente arcis custodes excitassent. Creatorem suum, atque ad se excusandos prævariUnde mirum est iam cordalos homines in hujusce cationis ostendunt principium. Molus interca Domodi postmo:{un culturis decipi potuisse. Sed quia minus ælernis vinculis humani generis alligal inijain de illustrium virorum lestimoniis, de iinpoten inicum, el cos quos voluit secum deducens, ad tia ac turpitudine Jovis proposita ratio mihi corpus rediil, ac tertia jam die, sicut discipulis vi.!etur ad unglen perducia, vos, si quid ad hæc B suis prix lixeral, surrexit. Post quadraginta vero opponendum putatis, ut dicia confirmaturæ objicite. ) dies ad cælos, unde veneral, cum corpore maniseEt illa : « Lvidentissime, inquiunt, rationis judicio a slissime rediit. Comprobat hoc certissime inlemedivinilale temere affectala, noster ligrellus excludi rala sanctorum apostolorum auctoritas. qui veritatis tur; nos aulem nihil opponimus; solum posthac aniore felici morte damnati sunt. Testanlur id et quid divinitatis de Christo aulumas, nobis a le gloriosissimi martyres, qui, inter equuleos flamposcimus luculentissime explanari. , Christina di masque victores, Creatorem omnium rerum præxil : « Satis probe, superstitionis errore suppluso, dicare non metuunt. li autem dum hæc asiruunt, omnipotentis Dei divinitatem exquiritis, ut que a animos audientium ad cælestia regna compellunt, fescenninis crrorum tenebris mente obducte cæcu el hanc, quæ tantum dicitur vita, penitus conteinliris, veri luminis , qui Christus esi, æternaliter nentes, aliam, ignaram mortis, et que finiri non resplendealis. Exbibele ilaque animos ad

ea quæ

novit, acquirunt. Ad quam procul dubio, si volueflagitalis, el me simpl citer perorantem diligenter riuis, el vos, dulcissima comites, ire polerilis. » Et aitendite. Dominus Jesus Christus, de cujus divini illie : 1 Volumus modo; divinitatis polentiam omnes laic me famulam suam scicnter inquirilis, verus valde miramur, sed maxime de lali, ianloque Denis est ante mundi originem, ex Deo verogenitus, C pictatis genere obstupescimus; inenarrabilis, ut no. per quem omnia facta sunt, non adoptivus, nec bis videtur, el exs'al hec picias, ac folius mundi phantasticus, sed consubstantialis, el cocssentialis fabrice nostro quidem judicio incomparabilis. Age Patri omnipotenti unigenitus Filius. Qui post multa ergo, et quod tibi ad tanlum gaudiuin oblinendum a condilo mundo annorum curricula, non coactus,

Christiana prosessio expelit, secura nobis sine irora sed sua ei Patris voluntate ad liberandum genus exsequere. , At Christina, prudentissima virgo, humanum, originali vinculo irretitum, quoil primi lanti tripudii bilarilüle perfusa, ad simulacroruna pareniis culpa, diabolico instinctu contracla, ab illa imagines cilissimo se cursu proripuit, cl virgula, angelorum felicitalc perpetua in barathrum eternic quam manu gestabat, Jovem primitus fericns. mortis incideral, de coelis in ulerum Virginis veril, « Experire in me, ait, si quas habes vires, leque si et quem cæli ambitus, orbisque tolius, capacitas poles ab illata tibi injuria consuelo more ulcicapere nequit, angusto utero Virgo perlulit. Ex qua scere. » Cumque hoc alternando unicuique inserret carne nostræ morialitatis indutus, perseclus Deus opprobrium, omnia simul arripiens in unum coaet homo periclitanti mundo se præbuil; ab homini cervavil, seque cum illis proxima videlicet nocle bus quidem visus, et cum hominibus conversalus, parvorum adminiculo resticulorum per fenestram peccatorum et publicanorum amicus, el pauperum D dimisit, Christianis lateralibus quidquid erat exbipiscalorum comes effectus, de quibus fecit aposto buil, alque per manus corum egenis erogando dia los, quos constituit patriarchas, præcones veritatis, stribuil. judices sæculi. Elul volis quod prædico nuclius llis itaque peractis, gressus unde lulerat relulit, innotescat, hunc ad cujus vestigia supplicandi gratia el comitibus, quæ gesseral, ordine iritimavit. Inter. ex toto orbe concurritur, piscalorem quondam ea dum res laliter agerelur, magna militum stipante hamo parvoque reii conlenluir, principem mundi et calerva. eo quod urbis præfecturam agebal, Urbanus celi clavigerun adornavil. Talibus utique ministris advenit; sestus emm apud eos dies lunc agevalur. Imajestatis suæ secreta aperuit, el cosdem sua Dumque in Apollinis stipitem intenderet, ut ei, ad prædicatione docuit humanitatem, dæmonuin exor quem veneral, thura incenderet, simulacrum nulbitatam illeceris, in Creatoris sui gratiam revocare; lum videt; magnaque diu admiratione allonilus el, ut fides exbiberelur dictis, virlus que divinitatis primum decenter filiam, ubi esseni, interrogat. Ad claresceret, leprosos mundavit, paralyticos curavit, Quem Christina : « Pro culinine honoris l!i unigacæcos illuminavil, mortuos suscitavit. Postremo ne nilun Filium Dei semper colui, et pro valetudine

lotius reipublicæ Christum, qui in cælis est, adoravi; A illico divino examine retroactis vestigiis, quasi pascujus instinctu, cujusque fiducia perniciosissimum sibus senis vicino parieti adlæserunt, ut profecto esse existimans sceleratissimis et miserrimis ho lyrannus agnosceret milites a puellari cæde expulmuncionibus divinitatis majestatem ascribere, alque

sos viribus alienis cessisse. Tunc beata Christina eorum supplicando simulacris, Creatorein omnium hac valde admiratione secura ait : « Agnoscis pænas rerum offendere, stalui ea manibus meis confrin luas inefficaces, Urliane; perpendis milites quanta gere, el quidquid inerat argenti vel auri panperibus in me possunt uti credulitate; occurrant dii, et erogare; idque nocte transacta peractum est. ) quia pro se certantibus nequeunt suppeditare auxiUrbanus autem ad hæc nullo modo assensum prie lium, ipsi sibi opitulentur; experiantur in me si bere poterat, quod oslii obseratione, el excelsa quam habeant divinitatis potentiam; quia eis pon lurris altitudine ad eam hominibus negabalır ingres parvum intuli dedecus; quos diciis confulando sus. Cumque secum plurima volveret, el præ nimio cortompsi, contemnendo delusi , deludendo condclore obstinala per domum menle incederel, casu sregi; quibus oculos erui, quibus ora nefanda o's. fenestre incumbens, videt repente resticulos, qui- struxi, quibus pedes fugaces abscidi, brachia fregi, bus abinde hujusmodi facti conferebatur fides. Tunc sine aclu membra compimui. , Audiens hoc Urbaimmensa accensus ira, et ultra quam parentibus nis, nimio mærore confusus, ferreis vinculis colla conveniat in liberos sæviens, alapis el calcibus delicala constringit, et in inferiori parle carceris initissimam prolem aggreditur. Suggerebant autemu loco quodam sub:erraneo clausit, ac se inde do. milites circumstances, uli cam paterne alcerei, et mum proripiens, ibique furibundus secum mulla suasoriis insinuationibus, quid in re esset exquire- revolvens, quo:l insperalæ rei malus evenlus incurret, simulate addentes non esse verisimile feminam, reral, conjugi tristitiæ causam poscenti rem aperii, tam soleriem, tamque in Romanis legibus eruditzin fliam Christianam effeciam mullis aslantibus paejusmodi patri voluisse inferre injuriam, unde jure

lefecit. Fit amicorum repente conventus, et macivili testamento paterno exheres merito scribere

tronarum maximus undique cursus; concrepat dolur, sicque rebus privala hæreditariis improvide mus diversis dolorum turbata generibus, viror::m aul voluntarie sibi obesse viderelur. Bcala Christina ac mulierum, amicorum, et familie repleta larespondit : « Si hoc leges constiluunl, hoc volunt,

menlis. ad lioc speciant, ut omnes, qui opprobria patsibus Dum hæc apud cos geruntur, beatissima Christina ingerunt, eorum possessione priventur, vestra aliquantisper orationi incubuit, obsecrans uti ei Dosententia jure pleciemini, qui, a vestro Creatore minus contra diabolicas acies impenetrabile scului divisi, qui ad similitudinem suam creavil, daemoni- C licei conferat. Oratione autem facta , subito cuin buis vos ultroncos exbibetis. Ego vero ejus hæredi exsiliret, ante oculos ejus juvenis splendidissimus tale:n jure obtineo, in qua mihi coheres Christus igneo splendore circumfusus apparuit; cui bæc est, concives angeli, consortes apostoli, consocii

dixit : « Misit me dominus Jesus Christus, cujus le martyres, anici confessores, allines virgines; ubi famulam loto corde confessa es, ut sim tibi lernz nullus mihi subrogabilur hæres, nullus prætor po

salutis galea, el impenetrabilior ab omni immissione terit bonorum possessionem adimere, nullus audebit lorica; » et hæc dicens, panem, quem secum deluexactor pensilatione vexare fiscali. , Urbanus dixit lerat obtulit, eique ul comederet imperavit. Deinde, ad hæc : « Resipisce, lemeraria, el ab intentione brevi peraclo spatio, ecce mater muliebri fragilitate nefuria animum averle; afferto deos, quos abscon remissior, sparsis crinibus, veste discissa, luto cadisti, el libalo eis, alioquin in membris tuis lanta noque volutata, ad ejus quippe calamitatis locun pænarum genera experieris, quanta le in alienis advenit, filiamque catenis innexam ferreis conspexil. solum vidisse lerreris. , Beata Christina reponii? :

Ilinc irremediabilis crucialus, hinc incomparabilis · Deos luos desine ulterius, Urbane, perquirere; luctus, hinc dolor oritur inauditus ; confluitur ex cum quid de eis laudabiliter gestum sit recognove

urbc lola ad tam exitiale spectaculum ; quid agat vis, lam male animatus, atque immenior sui, ut in D hiiserenda anus, quo se vertal incerta est. Appellare preliosissimo metallorum nitore dæmonum imagines Hliam incipit, sed intercipit anhelilus vocem ; quid cælatas paljalur, et non qua potest celeritate tam velit ignorat, quidquid factura videtur displicet. nefanda monstra eliminct., Urbanus disil: Ergone Videl in gyro dispositas selere matronas, el unamfortissimi Jovis imaginem auream delesti ? , Beata quamque nominans appellal, rogal, obsecral, Christina respondit : « Ego totam massam tali pol oblestalur uli malerna pierale molir liliam sibi lutione dedecoratam in frusta distribui, ne et ea unicam reddant. Adeunt itaque illæ beatissimam

Jovis cfligiem insensatam deleverim. , Christinam, et verbis eam suasoriis taliter oceliMox Urbanus incredibili furore correptus : Exten pant : « Repugnant, Christina, virtuti scientiæque dile eam pronam, inquit militibus, et atrociler quam de le opinabamur, vincula quibus innecieris; suslibus castizelur, ut animailverlalur quanto exilio ut et cernimus, luum exornatissimum studium nodigna sit, quæ deos immortales atroci injuria vio bilitate lua indigna olisconitate fæðasti; videtur de Jarerit.

le congrue dici vulgare illud proverbium : Quarto llis jussis duodecir, qui vicissim parerent elccti, aliior gloria post triumphum, tanto inferior igno

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »