Pagina-afbeeldingen
PDF

RELIGIOSISSIMO PATRI ET DOMINO
D. FRANCISCO II.

ARCHIEPISC0P0 ROTOMAGENSI, NORMANNIÆ.PRIMAT..

v

157 0pportune prorsns accidit, religiossissime præsul, nt dum restituendo pristino sacrorum rituum splen

doFifiipeiisius providentia tua invigilai, ex improviso manibus nostris occurreret liber De ecclesiasticis offi-
ciis, ab annis circiter sexcentis, Joannis tum Abrincensis episcopi, qui postmodum metropoli tuæ præfuit,
singulari diligentia scriptus, et venerabili Maurilio decessori suo in provinciæ usum oblatuis. Hunc ætati no-
strè divino munere sepositum e Salicosani cœnobii solitudine, ubi diutius nec sine damno delituerat, tandem
aliquando, nominis tui auspiciis, in publicum revocamus eo majori fiducia quo potiori jure rem Ecclesiæ
tu:é origine institutoque propriam, celsitudini tuæ non tam dicari quam vindicari oporteat. Antistitis pal-
lium una cum corpore säcrä lex humari jubet, ejusque usu successoribus interdicit. Longe alia est scripto-
rum operuimque fatio quæ superstite fama fructuqüe transeunt ad posteros, ac tenebris et silentio quan-
tumvi§ sepulta reviviscunt. Ejiis generis est liber iste, cujus notitiam vel inde 158 gratiorem fore speramus
quod multa contineat, quæ partim in Ecclesia tua religiose hactenus observantur, partim haud ita pridem
subito quodam vicissitúdinis æstu magis abrepta quàm abolita, multorum adhuc animis hærent nulloque
negotio repeti possunt, prorsus ut appareat optimumi hunc sinceræ antiquitatis testem ac vindicem divinitus,
quási e diuturno somnô, excitari, `qui publicis cleri studiis facem praeferat, tuæque in primis sollicitudini
€merita magisterii auctoritate coopereiur. Excipiat igitur pietas tua, religiossissime præsul, Joannem in
exiguo mutiloque codice redivivum, et clericornm manibus évectum in sedis ac honoris partem postliminio
restituat. Quidquid vero opellæ nostræ præclaris ejus lueubrationibus accessit, ita placide s[)ectet ut patro-
# tui gratia quantum decessori ad gloriam tântum nobis virium ad studia ac disciplinam additum
a!eamur.
Celsitudini tuæ addictissimi, Georgius Iudei., JAcobus Malet, et JoANNEs le Prewost Ecclesiæ tuæ

ACTA VETERA
QUORUM IN NOTIS FACTA EST MENTIO.

Sequuntur processiones solemnes quæ per annum fieri solent in ecclesia cathedrali Rotomagensi, eae Ordinario ms. ad usum ejusdem ecclesiæ.

(Ex ms. codice Bigotiano.)

A congregas', per omnia saecula sæculorum. Amer.
Æterne Deus (more præfationis), cujus Filius pro sa-
lute. Postea dominus archiepiscopus vel sacerdos
super ramos aquam benedictam aspergat, et hæc
oratio sequitur: Deus, qui per olivæ ramos. His itaque
eractis distribuantur rami, et cantor incipiat : Pueri
Hebræorum tollentes. Alia ant. : Pueri Hebræorum
vestimenta. Hoc finito pergat processio ad locum
destinatum [al., determinátum], cantore incipiente

PR0CESSIO AD S. GILDARDUM
D0MINICA IN RAMIS PALMARUM.

159 In ramispalmarum.Finitis Matutinis deferatur corpus Domini ad locum destinatum [al., determinatum] in feretro a duobus sacerdotibus de secunda sede in albis, et sint duodecim famuli circa feretrum portantes duodecim torchias quas debet dominus

archiepiscopus; et duo de præfáta [al., prima] sede ferant duas torchias chori, et associent corpus D0mini usque ad atrium Sancti Gildardi..... Ordo in ramis palmarum. Tertia cantata (2) clerus et populus totius civitatis ad matrem ecclesiam 160 conveniant, et processione ordinata cum cruce discooperta et eandelabris ad altare crucis, in quo benedictio palmaruin fiet, pergat; et cantor incipiat ant. Ante ser dies solemnitatis. Sequitur alia antiphona Ante sex dies Paschæ. Finita ântiphona, dicat archiepiscopus vel sacerdos super ramos orationem Actiones nostras, quæsumus, Domine. Finita oratione subdiaconus revestitus, verso vultu ad populum, in pulpito iegat quasi lectionem cum tituló Dicite, filiæ Sion. Qiia inita cantor incipiat f, Circumdederunt, § Quoniam. Quo finito Evangelium a diacono dalgraticato legatur in pulpito Cum appropinquasset Jesus. [Al., adul. quo lecto] Sequitur benedictio raumorum, et dicantur oratiónes^ Deus, qui dispersa

(2) Nunc solius ecclesiæ cathedralis.

É Cum audisset turba, 5 Et cum appropinquasset.
Sequitur ant. Fratres, hoc enim sentite. Sequan-
tur 161 aliæ antiphonæ ad placitum cantoris, quan-
tum nécesse fuerit. Ant. Cum audisset populus. Alia
ant. Prima autem. Alia ant. Cum appropinquaret
Dominus. Cum autem ventum fuerit ad locum ubi
statio debet fieri, fiat sermo ad populum. Quo finito
quinque de secunda sede cantent in albis hos ver-
sus ahte feretrum ubi corpus Domini fuerit portatum
[al. add. ad illum locum] privatim ante lucem illius

R üiei, 5 En reae venit. Qiio finito, dominus archiepi

scopus vel sacerdos, cantor, diaconus et subdiaco-
nus cum choro de statione sua flectendo genua [add.
respondeant] Salve, quem Jesum, incensand9. Quin-
que clerici 5 Hic est qui de Edom venit. Dominus
archiepiscopus, cantor, diaconus et subdiaconus, et
chorus Salve, luae mundi, incensando et flectendo
genua. Quinque praedicti clerici. § Ilic est ille qui
ut agnus. Intérimi sicut prius dominus archiepisc0-

[ocr errors]

dominus archiepiscopus, cantor, diaconus et subdiaconns vertant se ad feretrum, et incensent corpus Domini honorifice, cantore incipiente cum domino archiepiscopo et revestiuis, incensando, et ter repetatur, et chorus dncat ad finem Dignus es, Dontine. Alia antiphona Ilosanna filio David. lloc finito processio redeat, canlore incipiente antiphonam Caeperunt omnes turbae. 162 Sequantur respons. Dominus Jesus, 5 Contenerunt, Â Cum audisset turba, 5 Et dum appropinquaret. Cum autem processio al portam civitalis ordinata [al., ornatam] venerit, sex pueri turrium asceudanl (5), et hos versus fesfive canient Gloria, laus et homor. Dominus archiepiscopus vel sacerdos, cantor, cum revestitis incensando incipial Gloria, laus, flectendo genua, et chorus ducat ad finem. Item sex pueri § Israel es tu reac. Chorus, flexis genibus, dominus archiepiscopus, Cantor et alii É' laus, ut prius. Item pueri $ Coetus in excelsis, dominus archiepiscopus vel sacerdos, et alii ut prius. ltcm p:ieri 5 Plebs Ilebraea ; Gloria, laus, ut supra. Hoc finito dominus archiepiscopus vel sacerdos, eum [al., add. cantor] revestitis incipiat ant., et omnes flectant genua, ei chorus finiat : In nomine Jesu. Qua linita cantor incipiat ô Ingrediente Domino, 5 Cum audisset. Et inuret processio urbem. Sequitur á Cogitaverunt autem, $ Testimonium. Ad introitum atrii cantor incipiat Collegerunt pontifices. Quatuor presbyteri de majori sede cum rubeis et viridibus cappis $; induui ante januas ecclesiæ cantent hunc versum Unus autem ex ipsis; chorus Ne forte. lloc finito, intret proeessio ecclesiam, et feretrum, in quo corpus Domini fuerit, ante portas ecclesiæ a duobus 163 presbyteris in transversum al»latum leiieatur, et clerus et populus subintrent. Hoc finito, statim discooperiatur crucifixus, et dominus archiepiscopus vel sacerdos, cantor, diaconus et subdiaconus incipiant, flectendo genua, Ave, rex noster, et chorus similiter, Ave, rex noster. Dominus archiepiscopus et alii dicant Ave, rex moster. Et chorus Ave, rex, noster, et to:am deinceps finiat antiphonam Fili David. Qua finita, quatuor diaconi de secunda sede nigris cappis induti in pulpito retro crucifixum versis vuluiíüs ad se ipsos cantent hoc resp. Circumdederunt, cum versu et regressu. Quo finito, ad introitum chori cantor incipiat ant. Principes sacerdotum, et cantando intret rocessio chorum. Sequitur alia ant., si necesse uerit, Multa turba Judæorum, qua finita, dominus archiepiscopus, si præsens fuerit, benedicat populum, et incipiatur missa.

PR0CESSI0 AD S. AUDOENUM. IN FEST0 S. MARCI EVANGeliStAi;.

Ad Sextam ant. In velamento, etc. Interim praeparetur processio, et nota quod si evenerit infra octavam Paschæ, ita celebretur. Jn metu processionis

pus, cantor, et alii Salve, nostra salus. Quo finito, A processionis cantor incipiat ant. Propitius esto, de

[ocr errors][merged small]

in eundo ad aliquam ecclesiam canteuur'a tribus de D

majori sede de his versibus, quantum opus 164 fuerit, Salve, festa dies..Cum vero perventum fuerii ad ecclesiam nulla ibi cantetur missa, sed cantetur de sancto ecclesiæ Â vel ant. cum versu et oraliome; qua finita, redeat processio per portam orientalem, et cantetur a tribus de secunda sede litania Domine, 4gt; nos. Si alia dies fuerit, cantor incipiat ant. Exsurge, et dicatur a sacerdote § Ostende nobis, Domine; orauio Ascendant ad te. Demum moveatur processio a choro ordinata cum cruce, candelabris et signis, presbytero, diacono et subdiacono revestitis, et pergant ad locum consuetum, et ibi cantetur missa de jejunio Et in motione

(5) Nunc in vicinæ domus enbiculum asccndunt

(4) Hodie, cappis nigris.

(5) Quæ ut plurimum a laicis deferuntur, in prolorum cleri.

[ocr errors]

- - - - .T. * imum alia, si necesse fuerit : In nomine Domini.

Quibus cantatis cantetur  vel ant. de sanctis, per. quorum parochias processio transierit, ad placitum cantoris; et post dicantur septem psalmi pœnitentiales, quibus finitis dicatur ant. Ne reminiscaris. Et post liicatur de jejunio officium Eraudivit de templo, etc., sicut in feria secunda Rogationum habetur, et post missam fiat processio ante altare cuum precibus et orationibus ibi pertinentibus. Deinde incipiatur a tribus de secunda sede hæc litania : Domine, defende nos, et chorus respondeat Domine, defende. Cantores, Sancta Maria, etc., per 165 litamiam usquedum veniant ad ecclesiam.

PR0CESSI0 AD S. ELIGIUM. FERIA SECUNDA IN ROGAtiONiibus.

Finita Sexta paretur processio, in qua clerns et populus totius civitatis cum feretris, érucibus (5), signis et vexillis ecclesiasticis ad metropolitanam ét matrem ecclesiam convenire tenenuur. Âd quam sic confluentibus, honeste extrahantur feretra `et sanctuaria reliquiarum portabilia de thesauro ecckesiae, et deferatur successive et per ordinem usque ad chorum quodlibet feretrum per duos sacerdotes [al. capellanos ] communiam percipientes de secuiida sede scriptos in tabula a! placitum scriptoris, revestitos albis, et super altaria chori situentur feretra, [(6) quorum capellanorum quilibet inde sex denarios percipiet de bursa domiiii archiepiscopi pro qualibet die ipsarum processionum, exceptis illis qui portabunt feretrum sanctæ Annæ, et eîiam debenl habere y};; unum par chirothecarum a fratribus confratriarum ;] ei in cujuslibet fereuri exitu de thesauro cantor incipiat alie antiphonam propriam tali sanctuario, quæ per assistentes capellanos continue cantabitur associando feretrum cum fratribus confratriarum, qui tenentur 166 interesse, usque ad inlroitum clori; ac per liebdomadarium vel dietarium revestitum omiiibus sacerdotalibus vestimentis [al., indumentis] præter casulam, cum thuribulo, a puero altaris sibi tradito, incensuum offeratur cuilibet feretro ab exitu thesauri usque ad introitum chori, concomitantibus diacono ei sub£liacono similiter revestitis, cum duobus pueris perferentibus ardentes cereos in candelabris usqué ad rimum ascensum altaris, juxta introitum chori de atere dextro, et ibidem pueris cum caulelabris quiescentibus, per alium puerum offeratur collectarium sacerdoti, qui alte dicat ibidem versiculum et collectam appropriatam tali sanctuario, finiendo basse Per Christüm Donuinum nostrum. Quibus sic expletis, pro Ę feretro, similiter fiat pro quolil)et altero, tali ordine servato quod primò educatur feretrum corporis et capitis S. Severi, secundo feretrum Omnium Sanctórum, tertio sanctæ Annæ, quarto beatæ Mariæ, quinto sancti Romani. Quibus. peractis, cantor in suâ cathedra chori incipiat alie antipli. Exsurge, Domine; Psal. Deus, auribus; Ant. Exsurge. Sacerdos revestitus in choro ante aquilam, cu:m diacono et subdiacono revestitis, cum cruce et candelaloris, dicat § 0stende nobis. Oratio Ascendant ad te, Domine. IIoc 167 finito, moveat processio, et eat ad locum desiiïîäuum per portale Sancti Stephani, et deferatur quodlibet feretrum per duos sacerdotes [al., capellanos] praedicios usque portale ecclesiæ, ét de portali usque ad introitum ecclesiæ ad quam vadit processio, deportetur (7) per fratres confratriæ. In qüo introitu iierum saceruoles recipiant feretrum, et introducant intra ipsam ecclesiam, et situentur in suis locis cousuetis; et ante quodlibet feretrum præcedant duo (8) clerici

(6) Ms. catliedralis ecclesiæ addit. (7) Hodie a clericis in albis. (8) Nunc duo laici superpelliciis induti.

candelabris confratriarum quæ venerint de domibus ipsarum confratriarum, cum ipsis fratribus usque :id ecclesiam, praeter duos qui recipiant cereos et candelabra in ipsa ecclesia, et præcedant ante fereirum beatæ Mariæ. Et in progressu processionis canuor incedat in medio processionis inter capellaros, {(9) et præcedant ipsum curati Sancti Dionysii et Sáncti Wigoris in habitu ecclesiæ cum virgis excoriatis (10) ad custodiendum ordinem eapellanorum. Qui curati similiter cum processione revertnntur, eu in progressu prædicto cantor] incipiat in choro antiphonam Propitius esto, et dé aliis antiphonis cantetur, secundum quod tempus poposcit, et secundum ordinem præscriptum per istam feriam, et de responsoriis et antiphonis 163 sanctorum per quorum parochias processio transibit. Priusquam processio veniat per istos tres dies ad loca consueta, per tres dies procedentes monachi prius cantent responsorium vel ant. de sancto ecclesiæ eum versu et oratione, et chorus immediate post eos cantet similiter, et oratione dista fiat sermo ad populum; qno facto dicantur preces anle aliare cum prostratione. Quibusfinitis, in regressu tres clerici de secunda sede incipiant litaniam istam Salvator mundi, salva nos. Et sic veniant ad ecclesiam cantando, et chorus respondeat Kyrie, eleison. Cum autem

rocessio `venerit ad ecclesiam sancti Salvatoris, ibi subsistat, et cum monachi cantaverint, statim canonicis et clericis simul aggregatis in atrium prædictæ ecclesiæ, incipiat cantor hanc antiphonam : Isti etenim maximo; finita antiphona, sacerdos dicat versum Ersultent justi. Oratio Propitiare nobis. Finita oratione, separetur processio, et resumant cantores litaniam ubi dimiserant : cum autem processio venerit ad ecclesiam litania finiatur in choro. [ (11) Nota quod in qualibet die trium dierum processiónis religiosi sancti Audoeni tenentur mit

tere per suos servitores ad domum cantoris ecclesiæ C

Rotomagensis, vel ejus locum tenentis, 169 hora prandii,Tunum panem magnum, unum galoiiem boni vini, honestum ferculum piscium, et unum magnum flaconem de pinguedine lactis, sicque in*duobus primis diebus repórtantur vasa, et in tertia die diluituntur, et periinent cantori.]

PROCESSIO AD S. GERVASIUM. feaiA tentuA in R0GAti0NIBUS.

[blocks in formation]

de praedicta [al., prima] sede cum cereis accensis et A rium : Quadnm dia,

- et transeundo per mnto,Jic;am ecclesiam cantetur. Finito responsorio, sicórdô§ìíî 9:at versium 0ra pro nobis. `bente Nicolae. oratio Demus, qui beatum Nicolaum. Finita oratione, recedat processio, cantQre incipiente hoc responsorium : Er ejns tumba. Finito responsorio, ties lo secunia sede suimant litaniam, ul)i tres de majori sede dimiserunt, et cantent usque ad portam magni Pontis (15), et ibi fiet statio sieut aù Sanctum'Salvato. rem ; et Š monachi (14) cantaverint, cantor Incipiat ant. Isti sunt viri sancti, et ibi dicat sacerdos Yersum et qrationem, ut supra aul Sanctum Salvatorem. Dehinc separetur processio sicut heri, et

cantores litaniam resumant Audoene Dei, elc., et in choro finialur.

PltOCESSIO AD S. NICASIUM. FERIA QUARtA IN noGATioNIBUS. 0lim ad S. Trinitatem de Monte.

B . 171 Tertia die in Rogationibus omnes conve

niani ut supra, et moveat processio, et eat aul montem Sanctæ Catherinæ (Gállice nunc, Mont SainteCatherine), et exeat per portale Sancti Joannis, cantore incipienteantiphonam Exsurge, Domine, etc., ut supra. Quo finito, cantor incipiat antiphónami Surgite, sancti. Ant. Miserere. Ani. Multa su;nt, et de aliis, quantum necesse fuerit. Sequuntur sepiem psalmi. lntrante processione ecclesiam Sancti Michaelis cantor incipiat â Te sanctum Dominum, et sacerdos dicat versum et orationem. Finita oratione moram ad placitum faciat. Quo facto, cantor incipiat á de S. Michaele Princeps sancte, et exeant. Finito responsorio, dicantur quindecim psalmi. Quibus finitis incipiat camtor post monachos β Honor, virtus, et ibi, finita orationé, fiat sermo ad populum, quo peracto dicantur preccs cum prostratione, quilyus finitis rece!at processio cantore incipiente fi Summæ Trinitati; quo finito, cantor incipiat â Regnum mundi. Quo finito, incipiatur hæc sequens litania a tribus de majori sede Ardua spes mundi, et cantent eam quousque processio veniat 172 in bivium sancti Michaelis. Tunc dimittatur prædicta litania, et tres presbyteri de secunda sede incipiant istam litaniam : ßeae, Kyrie ; chorus reiteret. Item iidem : Sancta Maria. Item tres diaconi de secunda sede : Rex virginum. Tres vero subdiaconi de eadem sede : Servis tuis, et sic deducant usque ad Sanctum Macutum (Gallice Saint-Maclou), et ibi fiat statio; et cum cantaverint monachi, et oratione dicta, cantor incipiat in atrio Sancti Macuti antiphonam Gaudent in cælis (15). Qua finita, et oratione dicta, separetur processio, et recedant, cantore incipiente  In circuitu tuo, cum versu et regressu; quo finito, caniores litaniam resumant, et cantetur üt prius usque ad portale versus Magdalenam. In introitu ecclesiæ cántor incipiat hanc antiphonam : Salvator mundi, et finiatur in choro.

PROCESSI0 IN ASCENSI0NE DOMINI.

Sequitur processio; per portam orientalem exeat, et eat ad veierem turrim (Gallice la Vieille-Tour). In primis cantor incipiat § Tempus est ut rerertar, * Pacem relinquo, et de aliis responsoriis cum versibus suis, quantum placuerit. Hoc expleto tres de majoribus cantemt hos versus : Salve, festa dies, quousque 173 venerint ad locum in quo consuetum est cateiiaùiiu solvi. Et redeundo cantores cantent hune versum : So/ve catenatos, et alios versus, donec veniant ad occidentales portas ecclesiæ, ubi duo presbyteri canouici albis induti in uurre, versis vultubus ad populum, incipiant á Viri Galilæi, et totum fi

(13) In loco qui hodie Gallice vocatur Lacrosse.

Ù14) Hic non imonaclii, sed eorum vice musici S. Maclovii antiphonam musice canunt.

(:5) Ilodie cantatur, 0 quam gloriosum cst.

niant. Quo finito, dominus archiepiscopiis, vel sa- A sum. Chorus idem § Cujus latus. Chorus idem.

cer.!os, cantor cum revestitis incipiant Tu, rer g!oriae, Christe. Dexter chorus Tu patris sempiternus es Filius; sinister chorus, Tu ad liberandum. Et sic • au- £eni vicissim usque, æterna fac, dominus archiepiscopus et alii; cantor incipiat 0 rer gloriæ, Domine virtutum. Finita antiphona intret processio ecclesiam, et feretrum sancti Romani ante januas ecclesiæ a duobus sacerdotibus in albis in transversum teneatur, et populus subintret, cantore incipiente fi 0mnis pulchritudo, cum versu et regressii, et ascendant processio ad chorum. Finito responsorio, incipitur missa.

[ocr errors]

Sequitur processio in cappis per atrium, et portetur feretrum in quo sit corpus Christi honorifice a duobus sacerdotibus indutis casulis albis, et cum illis quatuor 174 pueri in albis qui incensent feretrum. [(16) Et alii duo clerici qui portent duas torchias ceræ circa feretrum.] Movente processione cantor incipiat ô Homo quidam fecit, § 7 Venite. Finito responsorio, tres de majoribus cantent Salve, festa dies, Qua Deus in cibum. ln statione Verbum caro factum est (vel, Ego sum panis), tres de majoribus in pulpito y In principio erat. Plenum gratiae. Quo finito, sacerdos cum diacono et cantore canient ante feretrum, quod in medio navis in transversum teneatur, hos versus sequentes, incensando et flectendo genua. 5 Ave, rerum corpus natum. Chorus idem repetal (17), flexis genibus, § Vere pas

(16) Ms. cathedralis ecclesi;e ai!dit.

(17) Non repetitur, sed chorus prosequitur.

(18) Hac die antiquus ecclesiæ Toloiiiag. retinetur usus.

B

Quibus finiiis, ad introituin chori incipitur anuiphona 0 quam suavis est ! Finita antipliona, beiiedictio domini archiepiscopi, si præseus fuerit. Sequitur missa, etc. PR0CESSI0 AD S. AUDOENUM. 1N festo s. AudoENi Rotom Ag. Archiep.

Sequitur processio apud Sanctum Audoeuum, et ibi dicantur Vesperæ de sancto Audoeno festive. Antiph. Sim labo. Psalmi (18) feriales. Ant. Confessor Domini. Ar.t. Iste est qui ante. Ant. Amavit eum. Ant. Justum deduxit. Capitulum Ecce sacerdos. § 11 ules Christi. llymnus Iste confessor. 5 0ra 175 pro nobis, beate. Ant. Suscipe nostra, cum trina repetitione. Psal. Magnificat. Oratio de Communi. Finitis Vesperis, redeat processio ad eccles'am. Et in crastinum eat processio apud Sanclum Audoenum, sicut in Vesperis, finita Sexta, post majorem missam (19), et sint omnes cum monacliis in processione, et missa in cappis. [ (20) Et debeiit solvere dominis de capitulo abbas ei Conventus Sancti Audoeni per procuratorem centum solidos de$; quilibet canonicus præsens debet percipere

uus solidos, et septem religiosi de Sancto Laudo quilibet duos solidos, et pueri chori quinque solidos ; residuum debet distribui inter * capellanos communiam per cipientes; et etiam pueri altaris debent percipere vas, in quo portatur aqua benedicta, plenum bono vino de cellario Sancti Audoeui.] Post missam redeat processio ad ecclesiain, et in pace recedant, et inde ad refectionem.

(19) Quse dicitur de S. Bartholomæo in cathedrali ecclesia. (20) Ms. cathedralis ecclesiæ addit.

FRAGMENTA QUÆDAM

Ex Ordinario ms. cathedralis ecclesiæ Rotomag. desumpta.

Dominica i Adventus, ad Matutintum.

Tres de secunda sede ô Aspiciens a longe, et debent lial)ere quilibet unum 176 galonem vini (21) de cellario archiepiscopi.

Nono die nativitatem Domini præcedente cantari incipiantur antiphonæ quæ per 0 inchoant, quas preces non subsequantur, non tamen commemorationes dimittantur. Prima a cancellario ecclesiæ incipiatur, si præsens fuerit; si non, ab uno de majori])us non tenente dignitatem de sinistra parte; et sic de dextra parte fiat. Secunda antiphona a decano ecclesiæ incipiatur. Tertia antiphona a cantore ecclesiæ incipiatur. Quarta antiphona a sacrista ecclesiæ incipiatur. Quinta antiphona ab archidiacono Wulcassini Franciae incipiátur. Sexta antiphona ab archidiacono majori. Septima antiphona ad placitum eantoris a parte hebdomadarii. Et dominus archiepiscopus incipiat 0 virgo virginum; et omnes antiphonæ cum bina repetitione; et post Completorium eant ad loca consueta, sive in capitulo, et ibi incipiatur : 0; quo finito, moderate bibant, et in pace recedant. Amen.

Et nota, ex quo incipientur antiphonæ istæ : 0, incensentur altaria et chorus dum cantabitur Magnificat.

Vigilia Nativitatis Domini. Expositio Evangelii legatur a diacono in cappa

(21) Niinc soli Ios. (22) Nunc, violacea.

[blocks in formation]

Tres lectiones legantur de Prophetia, et tres fectiones de Sermone, el tres lectiones de Expositioiie. Tres primæ lectio;ies de secunda sede, cæteræ secunduin ordinem de majori sede ; nonam dominus archiepiscopus. Primum responsorium et secundum bini et bini de secunda sede, tertium responsorium tres de secunda sede in cappis ; quartum et quintum responsorium bini el bini de majori sede, sextum responsorium dominus archiepiscopus, cum eo decanus et cantor in cappis; septimum et octavum responsorium bini et bini de majori sede, nonum responsorium tres de majoribus in cappis. Tres ultimæ lectiones sint in cappis ; et sic in aliis triplicibus. § 1 Hodie nobis, stet omnis chorus dunr

D versus cantabitur G!oria in excelsis.

In Septuagesima, ad missam.

Responsorium (id est graduale) duo de secunda sede in pulpito et in albis Adjutor in oppor: unitatibus. 5 Quoniam non in finem. Et debenl habere quilibet unum galonem vini (25) de cellario domini archicpiscopi.

(25) Nunc 5 sol.

Ad Vespcras.

178 Istud sequens respoiisorium cantetur ad Wesperas usque ad Quadragesimam, exceptis Sabbatis et novem lectionum festis. In [)oiminica unus (le secunda sede, per ferias unus de prima (id est infima) sede, Spes mea. Feria quarta Cinerum.

Nota, post Completorium aspergatur aqua benedicta a decano vel lietario, et sic fiat usque ad cœnam Domini, exceptis Dominicis diebus.

Dominica i Quadragesimæ, ad missam.

Tractus quatuor canonici, duo de majori sede et duo de secunda sede in (24) albis ante altare, Qui habitat, loini et bini cantent versum suum; omnes simul incipiant, et ad finem omnes simul : Longitudine, et sic finiatur. Feria ii, infra hebdomadam primam Quadragesimæ.

Ordo iste præscriptus cum osculo sedium a singulis a capite jejunii in ista secunda feria de 'horis, antiphonis, capitulis teneatur usque ad passionem Domini, et osculum sedium usque ad Wesperas cœnæ Domini.

Sabbato Quatuor Temporunt.

In hac missa ad orationem epistolæ non dicatur Flectamus genua, ob reverentiani S. Pauli, et quatuor primæ lectiones Ge 179 majori sede legantur, et quinta lectio de secunda sede, Angelus Domini. Et quatuor responsoria de prima sede in albis ante aquilam, et tractus Laudate, duo de majori sede in albis (25) ante altare, et ad quinque primas orationes non dicatur Dominus vobiscum, sed 0remus.

Dominica ii Quadragesimæ, ad missam.

1/uo pueri in pulpite incipiant De necessitatibus, et chorus hunc versum finiat. Duo pueri ca.tenl lanlum versum secundum Ad te, Domine, et chorus finem versus. Duo pueri incipiant Etenim universi, et finiatur a choro. Sequatur alius tractus. Quatuor

canonici, duo de majori sede et duo de secunda can- C

tent tractum Benedicam Dominum, ante altare in albis (26). Dominica Palmarum, ad missam.

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small]

In festo Corporis Christi, ad Matutinum. Tres primæ lectiones de secunda sede, aliæ lectiones de majori sede et archiepiscopus legat nonam lectionem in cathedra sua, si præsens fuérit. In festo Purificationis, ad missam.

Unusquisque ardentem cereum teneat, quem post Evangelium offerat.

In Assumptione B. V. Mariæ, ad Matutinum.

Incipiatur festive Te Deum laudamus, et incensetur aliare a sacerdote, eu duo pueri siut ante altare tenentes duo candelabra, el sic fial in omnibus festis triplicibus. In Commemoratione omnium defunctorum, ad Ves

- peras.

Í32 Psal. Magnificat, incensetur majus altare et

chorus [ leg. celebrans J uanium.
Per annum, qualibet die, ad Completorium.

Si decanus præsens fuerit, decano dicatur Confi

teor ab utroque choro.
0rdo matutini 0[ficii.

In Dominicis usque ad Pascha invitatorium duo de secunda sede; antiphonæ de nocturuis de majori sede, et in singuiis nocturnis ullima cujuslibet nocturnæ cum iueuma finiatur. Tres primæ lectiones de prima sede. Quarta lectio et quinta de secunda sede, cæteræ lectiones de majori seJe. Responsoria eodeiu ordine celebreuiur. Hic ordo servetur per Domi

nicas. Ad Laudes.

[blocks in formation]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »