Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

122 de prædicta (al., prima) sede cum cereis accensis et A rium : Quadam die, et transenndo per antediciam candelabris confratriarum quæ venerint de domibus ecclesiam cantelur. Finito responsorio, sacerdos diipsarum confratriarum, cum ipsis fratribus usque cat versuim Ora pro nobis, benle Nicolae. Oratio ad ecclesiam, præler duos qui recipiant cereos et Deus, qui beatum Nicolaum. Finita oratione, recedat candelabra in ipsa ecclesia, et præcedant anle serc processio, cantore incipiente loc responsorium: Ex Irum beatæ Mariæ. Et in progressu processionis ejus lumba. Finito responsorio, tres de secunda canlor incedat in medio processionis inter capella sele sumant litaniam, obi tres de majori sede di: ros, {(9) et præcedant ipsum curati Sancli Dionysii miserunt, et canleiil usque ad portam magni Pon. el Sancti Vigoris in habilu ecclesiæ cum virgis lis (13), et ibi fiet statio sicut ad Sanctum Salvatoescorialis (10) ad custodiendum ordinem eapellano rem; el postquam monachi (14) cantaverint, cantor rum. Qui curati similiter cum processione rever incipiat ant. Isti sunt viri sancti, et ibi dicat sacerdos inntur, et in progressu prædiclo cantor) incipial in

versum et orationem, ut supra ad Sanctum Salvacloro antiphonam Propilius esto, et de aliis anti lorem. Deliinc separelur processio sicut heri, et phonis cantelur, secundum quod tempus poposcit, cantores lilaniam resuniani Audoene Dei, etc., et in et secundum ordinem præscriptum per islam seriam, choro fimialur. el de responsoriis et antiphonis 168 sanctorum

PROCESSIO AD S. NICASIUM. per quorum parochias processio transibil. Priusquam processio veniat per istos tres dies ad loca

FERIA QUARTA IN ROGATIONIBUS. consueta, per tres dies procedentes monachi prius

Olim ad S. Trinitaten de Monte. cantent responsorium vel ant. de sanclo ecclesiæ B 171 Tertia die in Rogationibus omnes convceum versu el oratione, el chorus immediate post eos

niant ut supra, et moveat processio, el est ai muncantet similiter, et oratione dicta fiat sermio ad po

tem Sanctæ Catherina (Gallice nunc, Mont Saintepulum; goo lacto dicantur preces ante allare cuin

Catherine), et exeat per portale Sancti Joannis, prostratione. Quibus finitis, in regressu tres clerici de

cantore incipiente antiphonam Exsurge, Domine, etc., secunda sede incipiant litaniam istam Salvator mun

ut supra. Quo finito, cantor incipiat antiphonam di, salva nos. Et sic veniant ad ecclesiam canlanılo,

Surgite, sancti. Ant. Miserere. Ani. Mulia sunt, et et chorus respondeat Kyrie, eleison. Cum autein

de aliis, quanlum necesse fueril. Sequuntur septem processio venerit ad ecclesiam sancti Salvatoris,

psalmi. Intrante processione ecclesiam Sancti Miibi subsistal, el cum monachi cantaverint, statim

chaelis cantor incipiat Te sanctum Dominum, et canonicis el clericis simul aggregatis in atrium præ

sacerdos dical versum et orationem. Finita oratione dicle ecclesie, incipiat cantor hanc antiphonam :

moram ad placitum faciat. Quo facto, cantor inciIsti elenim maximo; finita antiphona, sacerdos dicat

piat de S. Michaele Princeps sancte, et exeant. versum Exsullent justi. Oratio Propitiare nobis.

Finilo responsorio, dicantur quindecim psalmi. QuiFinita oratione , separetur processio, et resumant

bus finitis incipiat cantor post monachos Honor, canlores Jilaniam ubi dimiserant : cum aulem pro

virtus, el ibi, finila oratione, fiat sermo ad populum, cessio venerit ad ecclesiam litania finialur in cho

quo peraclu dicaulur preces cum prostratione, quiFO. ((11) Nola quod in qualibet die trium dierumi

bus tinitis rece:lat processio cantore incipiente R processionis religiosi sancti Audoeni lenenlur miltere per suos servilor.es ad domum cantoris ecclesiæ C gnum mundi. Qulo finito, incipiatur hæc seqnens li

Summee Trinilali; quo finito, cantor incipial ReRotomagensis, vel ejus locum tenentis, 169 hora

iania a tribus de majori sede Ardua spes mundi, et prandii, unum panem magnum, unum galonem boni vini, boneslum ferculum piscium, et unum magnum

cantent cam quousque processio venial 172 in

bivium sancti Michaelis. Tunc dimittatur prædicta Daconem de pinguedine lactis, sicque in duobus pri

litania, et tres presbyteri de secunda sede incipiant mis diebus reportantur vasa, et in tertia die dimit.

istam Jilaniam : Rex, Kyrie ; chorus reiteret. ltem luntur, et pertinenl cantori.]

jjiem : Sancta Maria. llem tres diaconi de secunda PROCESSIO AD S. GERVASIUM.

sede : Rex virginum. Tres vero subdiaconi de eadem FERJA TERTJA IN ROGATIONIBUS.

sede : Servis Tuis, el sic deducant usque ad Sane

clum Maculum (Gallice Saint-Maclou), et ibi fiat Secunda die in Rogationibus conveniant omnes ad matrem ecclesiam ut in seria secunda, et incipiat dicta, cantor incipiat in alrio Sancti Macuii anti

statio; el cum cantaverint monachi, et oratione cantor ant. Exsurge, Domine, ele., ul supra. Interim

phonam Gaudent in cælis (15). Qua finita, el oratione incensentur sanctuaria, el conveniat processio, sicut hesterna die, et eal processio ad locum consuetum,

dicta, separelur processió, el recedant, cantore in

cipiente À In circuilu luo, cum versu el regressi; el exeal per portale Sancti Romani, cantore inci

quo finito, cantores litaniam resumant, cl cantelur piente antiphonam De Jerusalem exeunt. Alia antiphona Cum jucunditate, et de cæteris antiphonis, introitu ecclesiæ cantor incipiat hanc antiphonam :

ut prius usque ad portale versus Magdalenam. In quantam necesse fuerit, el cantelur ad placituin can.

Salvalor mundi, el finialur in choro. loris de sanctis per quorum ecclesias iransibit pro- D cessio. Sequuntur septem psalmi : cum processio

PROCESSIO IN ASCENSIONE DOMINI. venerit ad locum consuelum canlelur a nostris, im Sequitur processio; per portam orientalem exeal, mediate post monachos, de sanclo ecclesiæ, R. Con et eat ad veterem turrim (Gallice la Vieille-Tour). In cede. Sacerdos versum et orationem dical, ut debet, primis cantor incipiat Tempus est ut revertar, x el post dat serino ad populum. Quo facto, dicantur Pacem relinquo, et de aliis responsoriis cum versibus preces cum prostratione; quibus finitis, cantor in suis, quantuin placuerit. Hoc expleto tres de majocipiat responsorium de sanctis 1700 constantia ribus cantent hos versus : Salve, festa dies, quousmartyrum, et recedant builo responsorio. Tres de que 173 vencrint ad locum in quo constielum est majori sede incipiant litanjam Humili prece el sincera catenauld solvi. Et redeundo caniores cantent bune derolione; et chorus respondeal, el cantelur usque versuni : So've calenalos, el alios versus, donec vead Sanctum Nicolaum de Bello Visu (12). Cum autem niant ad occidentales portas ecclesiæ, ubi duo preprocessio venerit ad introilum atrii Sancti Nicolai sbyteri canonici albis induti in lurre, versis vullibus dimillalur litania, et cantor incipiat boc responso ad populum, incipiant æ Viri Galilæi, el lolum fi(9) Ms. cathedralis ecclesiæ addil.

(13) In loco qui hodie Gallice vocalur Lacrosse. (10) Hoc non est in usu.

114) Hic non monachi, sed eorum vice musici S. (11) Ms. cathedralis ecclesiæ addit.

Ma clovii antiphonami musice canunt. (12) Gallice de Beauregard in cæmeterio S. Mauri ($5) Holic cantatur, ( quam gloriosum est. gunelpato.

niant. Quo finilo, dominus archiepiscopus, vel sa- A sum. Chorus idem $ Cujus latus. Chorus idem. cer.los, cantor cum revestilis incipiant Tu, rex glo Quibus fimilis, ad introiinin chori incipitur antiphosiir, Christe. Dexter chorus T'u patris sempiternus es na O quam sunvis est! Finila antiphona, benediFilius ; sinister chorus, Tu ad liberandum. Et sic ctio domini archiepiscopi, si præseus fuerit. Sequitur cartent vicissim usque, alerna fac, dominus archi missa, etc. epi:copus et alii; cantor incipiat O rex gloriæ, Do

PROCESSIO AD S. AUDOENUM. mine virtutum. Finita antiphona intrel processio ecclesiam, et feretrum sancti Romani ante januas

IN FESTO S. AUDOENI ROTOMAG. ARCHIEP. ecclesiie a duobus sacerdotibus in albis in Transver Sequitur processio apud Sanctum Audoenum, ct sim lenealur, et populus subintrel, canlore inci

ibi dicantur Vesperæ de sancto Audoeno festive. piente Omnis pulchritudo, cum versu et regres Antiph. Simlabo. Psalmi (18) seriales. Ant. Cons!!, et ascendant processio ad chorum. Finito re

fessor Domini. Alit. Iste est qui ante. Ant. Amavit Eponsorio, incipitur missa.

eum. Aul. Justum deduxil. Capitulum Ecce sacerPROCESSIO POST TERTIAN.

dos. Miles Christi. Hymnus Isle confessor. Ora

175 pro nobis, beate. Ant. Suscipe nostra, cum IN FESTO CORPORIS CIIRISTI.

Irina repetitione. Psal. Magnificat. Oratio de ComSequitur processio in cappis per atrium, el porte p!uni. Finitis Vesperis, redeat processio ad eccleluir feretrum in quo sit corpus Christi honorifice a siam. Et in crastinum eat processio apud Sanctum duobus sacerdotibus indutis casulis albis, et cum Audoenum, sicut in Vesperis, finita Sexta, post maillis quatuor 174 pueri in albis qui incensenı fere jorem missam (19), et sint omnes cum monachis in trum. ((16) Et alii duo clerici qui portent duas tor

B

processione, el missa in cappis. [ (20) El deberit Chias ceræ circa feretrum.] Movente processione solvere dominis de capitulo abbas ei Conventus Sancantor incipial Homo quidam secil, Venile. Fi cti Audoeni per procuratorem centum solidos de nito responsorio, tres de majoribus canlent Salve, quibus quilibel canonicus præsens debet percipere festa dies, Qua Deus in cibum. In statione Verbum duus solidos, et seplem religiosi de Sancio Laudo caro factum est (vel, Ego sum panis), ires de majo quilibet duos solidos, el pueri chori quingue soliribus in pulpito In principio erat. Plenum gratiæ. dos ; residuvin debet distribui inter capellanos Quo finito, sacerdos cum diacono el cantore can communiam percipientes; et etiam pueri altaris delent ante feretrum, quod in medio navis in trans bent percipere vas, in quo portalur aqua benedicta, versum teneatur, hos versus sequentes, incensando plenum bono vino de cellario Sancti Andoeni.] Post ct fleciendo genna. Ý Ave, verum corpus nalum. missam redeat processio ad ecclesiain, et in pace Chorus idem repelal (17), flexis genibus, Ỷ Vere pas recedant, et inde ad refectionem. (16) Ms. cathedralis ecclesiie aildil.

(19) Qua dicitur de S. Bartholomæo in cathedrali (17) Non repelitur, sed chorus prosequitur. ecclesia.

(18) llac die antiquus ecclesie Rolomag. reline (20) Ms. cathedralis ecclesiæ addit. tur usus.

FRAGMENTA QUÆDAM
Ex Ordinario ms. cathedralis ecclesiæ Rotomag. desumpla,

Dominica i Advenius, ad Malulinum. Calha (22) in pulpilo ciim candela!ris 177 et ThuriTres de secunda sede R Aspiciens a longe, el de builo Cum esse desponsala. Psal. Benedictus. Interim be:il habere quilibet unum 176 galonem vini (21)

incensentur altaria et chorus. de cellario archiepiscopi.

In Nativitale Domini. Nono die nativitatem Domini præcedente cantari incipiantur antiphonæ quæ per 0 inchoant, quos Tres lectiones legantur de Prophetia, et tres lepreces non subsequantur, non tamen commemor3 cliones «le Sermone, el tres lectiones de Expositione. tiones dimillantur. Prima a cancellario ecclesiæ in Tres primæ lectiones de secunda sede, cæterir secuncipialur, si præsens fuerit; si non, ab uno de majori duin ordinem de majori sede; nonam dominus arbus non lenenle dignitatem de sinistra parte; et sic de chiepiscopus. Primum responsorium et secundum dextra parte fiat. Secunda antiphona a decano ec bini'et bini de secunda seile, tertium responsorium clesiæ incipiatur. Tertia antiphona a cantore eccle tres de secunda sede in cappis ; quartum el quintum six incipiatur. Quarta antiphona a sacrista ecclesiæ responsorium bini el bini de majori seile, seslim incipiatur. Quinta antiphona ab archidiacono Vul responsorium dominus archiepiscopus, cum co decassini Franciæ incipiatur. Sexta antiphona ab ar canus et cantor in cappis; septimum et octavim chidiacono majori. Septima antiphona ad placitum responsorium bini et bini de majori sede, nonum eanloris a parte hebdomadarii. Et dominus archi responsorium tres de majoribus in cappis. Tres cilticpiscopus incipiat o virgo virginum; et omnes anti mæ lectiones sint in cappis; el sic in aliis tripliciphone cum bina repetitione; et post Completorium bus. | Hodie nobis, slet omnis choruis dun eant ad loca consueta, sive in capitulo, el ibi inci- D versus cantabilur Gloriu in excelsis. pialur: 0; quo finito, moderate bibant, et in pace recedant. Amen.

In Septuagesima, ad missam. El nota, ex quo incipientur antiphona iste : 0, incensentur aliaria et chorus dujo cantabilur Ma.

Responsorium id est graduale) duo de secunda gnificat.

sede in pulpito el in albis Adjutor in oppor'unilatibus.

Quoniam non in finem. Ei debent babere quilibet Vigilia Nalivilalis Domini.

unum galonem vini (25) de cellario domini archiExpositio Evangelii legatur a diacono in cappa cpiscopi. (21) Ninc soli los.

(25) Nunc 5 sol. (22) Nunc, violacea.

Ad Vespcras.

A de secun:!a sede, secundum responsorium tres de 178 Istud sequens responsurium cantetur ad

tertia sede, tertium responsoriuin (29) tres de maVesperas usque ad Quadragesimam, exceptis Sabba

joribus. tis el novem lectionuin festis. In Dominica unus de

Ad missani. secunda sede, per ferias unus de prima (id est infi. Si archiepiscopus fuerit, secum habeat septem ma) sede, Spes mea,

diaconos el lotidem subdiaconos, de quibus duodecim Feria quarta Cinerum.

bint de secunda sede, et debent prædicti duodecim Nola, post Compleloriam aspergatur aqua bene

prandere cum 181 domino archiepiscopo, vel ladiela a decano vel dietario, et sic fiat usque ad cæ

bere quilibet duos (: 0) solidos de bursa prædicti*

domini; el Christus vincit cantelur a duobus cano nam Domini, exceptis Dominicis diebus. Dominica i Quadragesimæ, ad inissam.

nicis, ei debent habere quilibet (31) quinque solidos Tractus quatuor canonici, duo de majori sede et

de bursa domini archiepiscopi, quos ipsemel debet duo de secunda sede in (24) albis anle altare, Qui

tradere prædictis canonicis propria manu. Sin autein, habitat, bini et bini canlent versum suum; omnes

major honore presbyter peragal oflicium. sinul incipiant, et ad finem omnes simul : Longilu

In feslo S. Trinitatis, ad missam, dine, et sic finiatur.

Finito Evangelio, Credo in unum dicatur, interim Feria ji, infra hebdomadam primam Quadragesima. texlus (32) deferatur a subdiacono ad decanum præ

Ordo isle præscripliis cum osculo sedium a single cedente thuribulo a diacono. Si decanus non fuerit, lis a capile jejunii in isla secunda feria de 'boris, subdiaconus deferat per chorum osculandum, puero

B
antiphonis, capitulis teneatur usque ad passionem incensante; el sic fiat in omnibus festis, in quibus
Domini, et osculum sedium usque ad Vesperas cæna Credo in unum dicitur.
Domini.

In festo Corporis Christi, ad Matutinum.
Sabbato Quatuor Temporunt.

Tres primæ lectiones de secunda sede, aliæ leclio-
In hac missa ad orationem epistolæ non dicatur nes de majori sede et archiepiscopus legal nonam
Fleciamus genua, ob reverentiam S. Pauli, el qualiior lectionem in cathedra sua, si præsens fuerit.
primnæ lectiones de 179 majori sede legantur, et

In festo Purificationis, ad missam. quinta lectio de secunda sede, Angelus Domini. Et quatuor responsoria de prima sede in albis ante Unusquisque ardentem cereum leneal, quem post aquilam, el tractus Laudate, duo de majori sede in Evangelium offerat. albis (25) ante altare, et ad quinque primas orationes In Assumplione B. V. Mariæ, ad Matutinum. non dicalur Dominus vobiscum, sed Oremus.

Incipialur festive Te Deum laudanlus, et incenseDominica il Quadragesimæ, ad missam.

lur aliare a sacerdote, el duo pueri sint ante aliare Duo pueri in pulpito incipiant' De necessitatibus,

lenenles duo candelabra, el sic fiat in omnibus festis et chorus bunc versum Siniat. Duo pueri casilent

triplicibus. lanlam versum secundum Ad le, Domine, et chorus linem versus. Duo pueri incipiant Etenim universi,

In Commemoratione omnium defunctorum, ad Vesel finiatur a choro. Sequalur alius traclus. Quatuor

peras. canonici, duo de majori sede el duo de secunda can-C 182 Psal. Magnificat, incenselur majus allare et lent tractum Benedicam Dominum, ante altare in chorus ( leg. celebrans , tanlum. albis (26).

Per annum, qualibel die, ad Complelorium. Dominica Palmarum, ad missam.

Si decanus præsens fuerit, decano dicalur ConfiResponsorium duo de secunda sede in albis :

leor ab utroque choro. Tenuisli manum. Ý Quam bonus non reileretur. Et

Ordo malulini Officii. debent habere quilibet unum galonem vini (27) a lo Dominicis usque ad Pascha invitatorium duo cellario domini archiepiscopi. Tractum quatuor ca de secunda sede; antiphonæ de nocluruis de majori nonici ante altare, duo de majori sede el duo de

sede, el in singulis nocturnis ultima cujuslibet nocsecunda sede in albis (28) Deus, Deus meus, respice. lurnæ cuin neuma linialur. Tres primæ lectiones de In Ascensione Domini.

prima sede. Quarta lectio el quinta de secunda sede, Invilalorium qualuor de majoribus qui per Matil

cæleræ lectiones de niajori sede. Responsoria eodem linas chorum regant, duo majores 180 vel anti

ordine celebrentur. Hic ordo servelur per Domi

nicas. quiores per Nocturnas, et alii duo ad Laudes.

Ad Laudes.
In feslo Pentecostes, ad i Vesperas.

Quinque antiphona de Laudibus do secunda sede Psal. Magnificat. Interim majus allare incensetur

incipiantur, et ultima cum ncuma finiatur per omnes a domino archiepiscopo, si præsens fuerit, et post Dominicas. Benedicumus, unus puer a parte hebdorevertalur in cathedram suam, et incensentur se

D madarii per lolum annum. pulturæ reguin el altare bealie Marie a duobus presbyteris canonicis, el in redeundo incensenlur ab

Ad lloras canonicas. ipsis canonicis dominus archiepiscopis et dominus

Nota, omnes antiphona de Horis etiam in Domini. decanus, et postea incensetur chorus a duobus

cis el festivis diebus de secunda sede incipiantur, et pueris; et sic fat in omnibus festis triplicibus, dum

cum neuma finiantur. lamen archiepiscopus celebraveril servilium. Tres

Ad Vesperas. de secunda sede: Benedicamus Domino. In Malulinis.

Omnes antiphone de secunda sede incipiantur,

183 el cum reuma finiantur per omnes Domini Leganlur tres lectiones de Expositione : Si quis diligii me, et sint in cappis diversorum eorum. Ad

In feriis, per annum. primam lectionem candelabra et thuribulum. Omnia responsoria in cappis ; primum responsorium tres Invitatorium unus de secunda sede. Antiphona de (24) Nunc in cappis.

(29) Nunc 4 canlores. (2:3) Nunc in coppis.

(30) Nunc 5 sol. (26) lu cappis.

(31) Prandent cum domino archiepiscopo, diaco(27) Nunc 5 sol.

vis ei subdiaconus et 5 cantores, cationici cuns eis. (29) In cappis.

(32) Id est , liber Evangeliorum.

Cas.

rocturno de prima se le, ulsima cum neuma. Primum A (33) ; ct duæ ad Complelorium, prima cum neuma, responsorünn per omnes ferias de prima se:le, se ultima sine neuma linjalur. cundum responsorium de secunda sede, el tertiuin

In Sabbalis. responsorium de majori sede. Per omnes ferias antiphona de Laudibus de prima

In Sabbatis usque ad Adventum Domini fiat servi

tium de Sancta Maria, nisi festum novem lectionum, sede. Omnes antiphonæ de feriis et trium lectionum

vel octave solemnes, vel Quatuor Tempora bis diebus festis, de Nocturnis, L:rudibus, Horis, Vesperis, et

evenerint; propter festa trium lectionum non dimitCompletorio sunt de prima sede, exceptis antiphonis

talur, et Vesperæ sexta feriæ sint de beata 184 Benedictus et Magnifica!, [add, et Nunc dimittis fitebor, et cæleri psalmi de die, elc.

Maria, hoc moilo : Ant. Gloriosa genitrix, Psal. Conque de majori sede incipiantur, et cum neuma finiantur; ultima de Nocturnis et ultima de Laudibus,

Ad Malulinum. el omnes antiphona de Horis cum neima, excepla Nonum responsorium duo (in superpelliciis) de soia antiphona Deus, exaudi, quæ est sine neumna

majori sede (33) Nunc cum nema dicitur,

BENEDICTIO CHRISMATIS

FERIA QUINTA IN COENA DOMINI.

(Ex Ordinario mss. ecclesice cach. Rotomag. el Biblioth. Bigotianæ.)

Duodecim presbyteri suburbani cum decano Chri- B Domini consecratio fiet, decanus Christianitatis (35) slianitatis sint parati cum archiepiscopo cunctis revestilus ampullain olei infirmorum coram altari lesacerdotalibus vestimentis, a quibus chrisma et oleum neat, quam præsenlet archiepiscopo, el archiepiscopus. cum archiepiscopo consecretur; et plures hostiæ in cum duodecim presl:yteris dicat: Exorcizo le, ila ut hac die consecrentur de quibus in crastinum com ab illis audialur. Sequitur Emitle, Domine, Spirirum municelur, et ipse hostiæ qui remanserint honorifice paruclelum de cælis. Finito Pater noster, archiepisctie post inissam reserventur. Posi Sancius vadant duode pus cum duodccim presbyteris cathedram episcopacim presbyteri urbani revestili omnibus indumentis lem relro altare ascendat, el tunc ordinentur cirea saceriloialibus cum decano Christianitatis per ostium eum duodeciin presbyteri, cruces, candelabra , et sinistræ partis chori ad capellam Sancti Joannis pro thuribula. Hoc finito, archiepiscopiis verlal se ad oleo infirmorum, ci redeant in choro per magnum orientem, et intret in consecralionem principalis ostium. Quo consecrato reportelur in locuin suum. chrismatis, el primo misceat balsamum cum oleo, El dicatur Te igitur, clemensissime, usque Per quem deinde ter halei, et dical : Exorcizo te, creatura olei. hæc omnia, Honline, semper bona creas. Hic duodecim Deinde alla voce : 186 Per omnia sacula sæculopris!ıyleri cum sex diaconis el sex subdiaconis (34), rum. Amen. Prælalio : Qui in principio inter cætera. el sex clericis de prima sede, quorum duo duas cruces Hoc finito, archiepiscopus nudum chrisma sic salutet: Suranil, el ali duo duo thuribuli, el alii duo duo call Ave, sunclum chrisma, ler. Similiter alii sacerdotes delabra 185 inter duas cruces. Plures presbyteri salutent sic. Hoc finito, oleuro benedicalur: Exorcizo revestiti chrismale oleum ferant, el inter duo lhuri te, creatura olei. Alia oratio : Deus incrementorum. bulu alii presbyteri oleum catechumenorum ferant,

С

Hoc finilo, archiepiscopus nudum oleum sic salutet: et ila processió ordinala excat per sinistrum ostium Ave, sanctum oleum, ler. Similiter et alii sacerdotes chori, el eat ad capellam Sincii Joannis, et redeat salulent sic. Hoc finito reportelur chrismia el oleum anle majus altare per medium chori, el posituin sil sanctum ad locum in quo dividi debel, diaconis cansuper processionem until palliam quod porlent qua tantibus in redeundo sicut in eundo, processione lior presbyteri, et duo diaconi revestili (cappis albis) ordinala sicut venerat, cæteris respondentibus 0 cantent hos versus ante processionem 0 Redemplor, Redemplor. Hoc finile, archiepiscopus lavet manus sune carmen. Et respondeant sequcntcs cum stola : suias, el dicat ler omnia sacula sæculorum. Amen. 0 Redemptor. Interim dum corporis et sansuillis Pax Domini sil semper vobiscum, elc. (35) Id est, decanus curatorum urbis.

(34) Hæc non observantur in Ecclesia Roromag.

SEQUUNTUR QUÆDAM NOTATU DIGNA,
Excerpta ex eodem ms. Ordinario ad usum cathedralis ecclesiæ Rotomagensis.

(Ex eodem ms. Bigot.)

MANDATUM, SEU LOTIO P’EDUM, D 187 exemplo Mandatum faciant, et quantum pla.

cuerit ex majoribus in albis pedes cæterorum laren FERIA QUINTA IN COENA DOMINI

Et debet dominus archiepiscopus facere distribui Post prandium, Mandatum pauperum fiat, et Man cuilibel canonico presenti et cislodi vestiarii unum dalum clericorum ita celebrelur. Dominus archiepi- linteum (Gallice devantel), unam concham (Gallice scopus in Illus alba cum diacono et sub:liacono, et galle), unam ollan lerre, unum scyphum de salice, ceroferariis, ad navim ecclesiie vergant, et Dominico ci habcal quilibel canonicus unum clericum de pre

FERIA SEXTA IN PARASCEVE.

dicta (al., prima) sede in superpellicio ad hauriendum A sempit 'rne Deus, qui non vis mortem. Quibns finitis, (al., sumendum) sibi de vino ei aqua pro pauperibus.

lollat casulam dominus archiepiscopus, vel sacerdos, Interim cantore incipiente Dominus Jesus, Mandatum el perga: cum diacono et subdiacono; illis sedentibus novum. Psal. Beati immaculati. Ant. Si ego Dominus, nudis pedibus super formam chori, duo sacerdotes Psal. Beati qui serulantur. Ant. Postquam surrexil nigris casulis induti velatain crucem retro altare Dominus. Deus misereatur, et Vos vocalis me. Û leneant, et supplici voce dicant Popule meus. Duo Exemplum enim. Anl. In hoc cognoscent. Ant. In diaconi ante aquilam nudi pedes, nigris cappis induti diebus illis. Psal. Miserere. Û Remittuntur ei peccala. respondeant, Beclendo genua, Agios, o Theos. DomiAnt. Maria ergo unxit pedes. Benedixisti. Ant. Dili nus archiepiscopus et alii sicut prius, Sunclus Deus. gamus nos. 9 Ei hoc mandalun. Ant. Ubi fratres in Tunc duo presbyteri crucem anie altare tencani, et unum. Ubi est charitas. Psal. Miserere mei. Ant. dicant Quid ulira debui facere. Diaconi, sicut prius, Domine, 14 mihi lavas. Venit ad Simonem. Ant. Agios, o Theos. Dominus archiepiscopus et alii, sicut Domine, non tantum. Ý Quod ergo facio. Quo finito, prius, Sanclus Deus. Hoc finito, dominus archiepieant in capitulum (ms. capitulo), el ibi diaconus a!ba scopus, vel sacerdos, crucem cum baculo discoopeet stola indulus, cum cereis et ihuribulo legal, more riai genibus flexis, dicens Ecce lignum crucis, et lectionis, Ante diem fes:um. Alii diaconi vel sacrra chorus prosternal se in terram et finiat antiphonanı. dotes legant et juvent eum quousque veniant ad Psalmus : Beati immaculati. Chorus reilerel antiphoSurgite, eamus hinc. Tunc nebulæ cum 188 vino nam Ecce lignum. Tunc crux adoretur prius a domidistribuantur. Qno finito [al., facto] redeunt ad p!O archiepiscopo, poslea ab aliis secundum ordinem. chorum, el sequenti modo Completorium cum silentio B Alloralio 191 omnium ita fiat ut uniuscujusque vendicant.

ler in terra hæreat (36), dum enim (juxta Augustinum in psalmo Xli!) genuflectitur, reslat adhuc quod

humilietur. Qui autem sic humiliatur ul lolls in Finita Nona, ad ignem benedicendum pergant ver lerra hæreal, nihil amplius in eo humilitatis reslat. sificando sub silentio : Miserere mei, Deus, sicut Et oblatio facia ad adorationem crucis distribuatur in quinta feria, quo benedicto redeant ad chorum duobus qui cantaverint Popule meus, et illis duobus versificaudo psal. Dominus illuminatio. Hoc finito, qui cantaverint Agios, equis portionibus. Dum allora. dominus archiepiscopus, vel sacerdos omnibus tur crux canlor incipiat ant. Crucem tuam adoramus. vestimentis consacerdotalibus indulus cum diacono et Psal. Deus misereatur. Item alia antiphona : Tuam subdiacono in albis accedat ad altare, el incipialur crucem. Item alia : Adoremus crucis signaculum. Dum ila servitium. Lectio legatur sine tilulo ad aquilam, fabricator. llem ant. O admirabile pretium. Ilem unus canonicus de secunda sede legal In tribulatione. lnymnus dicatur Crux fidelis. l'ange lingna. Cruz Duo de secunda sede in albis ante aquilam lracium fidelis. Item, si necesse fuerit, dicalur dymius Lustra Domine, audivi. Demum (al add. quo linilo] sequalur sex. His linitis, el cruce adorala a clero el populo, Dominus vobiscum, Oremus, Fleciamus genua, Levale.

crucifixus in commenjoratione sanguinis ei aquie Deus a quo el Judas. Per omnia sæcula sæculorum; fluentis de latere Redemptoris vino el aqua lavelar dicto Amen, tum subdiaconus in albis legal lectionem (37); et cum lavalus fuerit tollalur in alluin, et sine titulo et more lectionis anie aquilam Dixit cantetur ant. Super omnia ligna. Firila antiphona Dominus ad Moysen. Qualuor canonici, duo de ma deferat dominus archiepiscopus ant sacerdos, el cum jori sesle, et duo de secunda, bini et bini versum C eo duo presbyteri qui cantaverint : Popule meus, suum, et sint in albis, ante altare canlent traclum crucifixum ad sepulcrum, cantore incipiente (mis. Eripe me, Domine. Diaconus in alba (manip::lo et Cuth. : Quo finito deferatur crucitixus ad sepulcrum a stola) ante altare legat passionem more lectionis, duobus presbyteris, qui cantaverint) A Sicul oris ad excepla 189 voce Doinini, quze more Evangelii le occisionem, cum versu et regressu. Quo collocalo, gatur. Dominus vobiscum non dicalur, nec Gloria dicalur antiphona In pace in idipsum dormiam. Poslea libi, Domine respondealur, et ita incipiatur : Passio archiepiscopus 192 aut sacerdos lavel osliun seDomini nostri Jesu Chrisli secundum Joannem. Egres- pulcri, et lumii voce incipial Sepulto Domino. sus est Jesus, etc. Cum autem ventum fuerit ad Quibus finilis, doininus archiepiscopus vel sacerdos locum ubi dicitur : Partiti sunt vestimenta, duo cle indual casulam nigri coloris, el lotis manibus, cum Pici nudent altare sindonibus quæ prius super altare magna reverentia au sacrarium pergat, præcedentibus fuerant positæ. Allare aulen significat Dominum ; thuribulis, candelabris el torchiis, et corpus Domini sindones, apostolos qui comprehensum Jesum omnes ab heri servalum afferal super altare, el reponantur lu!, relinquentes] fugerunt. Et cum venerit ad locum vinum et aqua in calice, sicut in aliis diebus conubi dicilur : El inclinalo capile tradidit spiritum, suelum est, el prius ante altare facial confessionem omines prosternant se ad terram. Finila passione di (38), dicendo Confiteor, etc. Quo facto accedat ad Cintur orationes solemnes sine intervallo, el casula altare, el parum moralus liumili voce dical (39) non lollatur, et pro Judæis non lectantur genua. Ad Oremus : Præceplis salutaribus, elc. Pater nosier. primam orationem non dicatur: Fleclamus genua, Chorus respondeat Sed libera nos a malo. Dominus Lerale, nec Per Dominum. Adui orationem dicatur : D archiepiscopus, vel sacerdos, denissa voce el privaFleciamus genua , Lerale, et Per Dominum. Incipiunt tim dical Amen. Libera nos, quæsumus, Domine. Ad sic: Oremus. Dilectissimi nobis pro ecclesia. Oremus Per eundem Dominum facial fractionem; qua facta, Omnipotens, sempiterne Deus, qui gloriam tuam. Ore hunili voce cantet Per omnia sæcula sæculorum, mus el pro beatissimo papa nostro. Fleclamus genun. Amen. Chorus in cadem voce respondeal Amen. Non Onnipotens sempiterne Deus, in cujus mani. Per. dicalur Pax Domini, nec Agnus Dei cantetur, sed Oremus ei pro catechumenis nostris, ui Deus Domi millalur pars corporis Chrisii in calice, ut moris est, nus nosler. Flectamus genua. Omnipolens, sempiterne el dicat sacerdos orationes Domine sancle, Pater Deus, mastorum consolatio. Per. Oremus el pro hære omnipotens, alerne Deus; Domine Jesu Clarisie. Intelicis. Flectamus genua, Levate. Omnipotens, sem rim sacerdos ulalur corpore Domini, dicens : Corpus pilerne 190 Deus, qui sulras omnes. Per. Oremus Domini nostri, etc. liein quando accipit calicem dicat:

pro perfidis Judæis. Hic non dicator Fleclamus Corpus el sanguis Domini, elc., 193 more solilo; genua. Omnipoiens, sempiterne, Deus, qui eriam Ju cl communicentur qui voluerint, sicut hesterna die, daicam. Per. Orenius el pro paganis, ut Deus onni el reservetur de corpore Christi Domini ad viaticum. wens auferul. Fleclamus genua, Levale. Omn polens, Postea dominus archiepiscopus, vel sacerdos, lenens

el

(36) lla apud Joannem Abrinc. p. 60, licet apud Augustinuin paulo aliter habeatur.

(37) Ilodie nec defertur crux ad sepulcrum, nec

lavalur. Al., deest.

(38) Hodie non fit confessio.
(39) Hic non fit mentio clovationis boslix.

« VorigeDoorgaan »