Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

curia S. Nicelii , ip o pontifice ibi jacente in agrill- A chronicæ notæ corrumpi poluere; et corruptas dine. Cerle calculo laboravit el aculos morbi ilius reipsa suisse inde patet, quod in chartis anni 1087, paroxysmos lanta patientia perlulii, ui, in virtutis indictionem decimam altera, altera septimam cum eo præmium illius curandi vim maximam habere præ anno conjungat. Inde iterum quod in prima dies dicelur, et ca ratione a Lugdunensibus et finitimis assignelur sextus ante Nonas Februarii, qui talis inv scetur. In veleri Lugdunensis Ecclesiæ Marlyro nunquam exstirit hoc mense. Inde demum quod nec logio vilar ipsius terminus consignalur decimo octa genuinum, nec intelligibile quod habet prima charla : vo Aprilis. In Neerol. S. Benigni Divion. legilor : Actum vi Februarii, sexto et decimo quinto. Aliunde I rv Kal. Maii depositio D. Gibuini archiep. Lui vero, si quid in ejusmodi rebus bistoricis constare golun. > Jacet in ecclesia S. Irenæi. Ejus lumulo potest, Hugonem Gebuini locum ante annum 1087, superpositum est altare Deo sub ipsius nomine inio et ante 1086 oblinuisse demonstratur. Arguconsecratum, et uti sanclus in sua Ecclesia co menla referre necesse est; non quidem omnia sed litlir.

præcipua. Ad annum ejus obilus quod special, in antiquis Primum dicitur a S. Anselmo Lucensi episcopo, monumentis non exprimitur. Dominus de Lamure qui in epistola scripta Pontio, ex Case Dei monacho,

B ejus vitam ad annum usque 1087 exeuntem prolen abbati Fraxinensi, quam resert Mabillon, mentionem dit, et protendendam probat ex veleri ms. carnobii facit venerabilis Patris Hugonis Lugdunensis archiSaviniacensis, in quo veteres illius tabulæ conti cpiscopi, et ad cujus calcem jubel suo nomine salupenlur, et tres chartæ referuntur, in quibus Ge lari domnum Lugdunensem archiepiscopum. Cum buini adhuc viventis mentio fit annis 1086 el 1087. ergo in ejusdem Anselmi Vita ab uni ex suæ ecclePrima continelus codicis folio 123 sub hoc titulo : siæ canonicis scripta , dicatur : Anno incarnationis De ccclesia S. Mariæ de Diniciuco... el ecclesiam de Domini nostri J. C. 1086, episcopalus vero sui anno Comiaco... nec non el capellam de Montelardo... Xul, indici. Ix, obdormivit in Domino xv Kal. ApriHoc donum laudavit archiepiscopus Gebuinus in lis; constat anle hunc annum Lugduni præsulem cloro Lugdunensis ccclesiæ, lesic Landrico Mali fuisse Hugonein. Secundum suppeditat Gregosconensi episcopo, Bladino decano, etc... Aclum rius VII papa; sic enim epist. 19, lib. ix, inscribit : in capitulo Saviniacensi sexto nonas Februarii, sexto · Gregorius episcopus, serviis servorum Dei, dilecio et decimo quinto, indict. nona, epacia tertia, cyclo

in Christo fratri H. ... Lugdunensi archiepiscopo decimo nono, regnante flenrico in Burgundia. Scripla

I. ..., Ille non potcst alius csse ab Jugone Gemanu Stephani vicecancellarii anno Dom. 1086 se buini successore, tum quia H prima est illius nomi

. eunda cxslat codicis citati fol. 122 quo Agna cuin nis lillera; lum quia is cúi scribil, Romane scilis Aliis suis dat S. Martino Saviniensi pro filio suo legalus erat, ut ex contecla patet, quam dignitatem Lenchone quem tradit ordini monastico in codein nunquam habuit Gebuinus. Sed et epistola 32 ejus. koco, dimidiam partem de ccclesia S. Joannis de dem libri dala csl vencrabili Lugdunensi archiep:Dnerna cum decimis et appendiciis suis. Actum scopo, ac simul sedis apostolicæ legalo, ut cuilibet pogo Lugduni cæ":obio Saviniaco, laudante archi cam legenti palam cst. Porro constat obiisse Gregocpiscopo Gebuino, mense Junio, seria quarta, luna rium papam anno 1085, dic 25 Mari. Ergo jam antea quinta, regnante Philippo in Francia, Henrico in Lugdunensem sedem occupabat Hugo. Burgundia, anno incarn. Domini millesimo ocio Terlium illudque invictum habemus ex Vila ejhisgesimo scplimo, inii. decim". Tertia jacet ibidem, dem Gregorii VII, ab auctore synchrono, Paulo codemque fol. Ea S. Saviniensi Ecclesix. .... ubi scilicct Beri rediensi conscripta, in qua liec legunD. lterius secundus abbas præesse viiletur, Ernien tur : Rogatus (Gregorius papa in extremis positus) gardis bona dat pro sua sepultura, ecclesiam S. ut in tanta fidelium perturbatione sibi successorem Verani in Graziaco. Actum pago Lugdunensi, cono designarel ...... trium edidit optionem, videlicet Joio Saviniacensi cum laude archiepiscopi Gebuini, D Desiderii cardinalis et abbatis cænobii Cassinensis, anno Domini incarnationis millesimo octogesimo alque reverendissimorum episcoporum Outonis Osseptimo, indict. septima, mense Junio, seria quarta, tiensis, e! Hugonis Lugdunensis. Additurque: Verum Juna quinta, regnante Philippo rege in Francia, llen quia. ... siia lustrans gubernacula procul aberat, rico in Burgundia. Hæc quidem validissima videntur, suasil eligi vicinum Desiderium. lcm confirmialur jino indubia, si bene exscripsit D. de Lamurc; si ex Vita Desiderii, seu Victoris VI, in qua loc leantographa sunt instrumenta quæ exhibet, non vero guntur : Anno Dom. incarnal. 1083, indiet. viii, Transsumpta. Hæreo tamen, imo in contrariam sen Gregorius VII interrogatus ante diem lertium obilus tentiam, vi veritatis abreplus ire cogor non esse sui ab episcopis et cardinalibus qui tunc una cum autographa que refert instrumenta, vel inde pro Desiderio præsentes erant, quid post sirum obitum babilissimum sit quod cum innumeris aliis in uno de Romanæ seilis ordinatione juberel, respondit 11', eodemqne codice continentur, quæ nisi ab uno si unquam aliquo modo possent, eumdem Deside endemquc exscriptore exarari nequaquam potuerunt. rium ad hoc officium promoverenl; si vero hunc Alguic a:leo vel oscilantia vel inscilja amanucn.is nullatenus Reciere ad ista valerent, aut archiepiscoer or potuit irreperc; veldcluso cxscriptoris aspectul pum Luglupensem Ugonem, aut Oitonem Ostiensen.

aut Lucensem episcopum, quem prius ex his habere A landiani in append. ad dicm 25 Maii tom. V ejusdem possent, in papam eligere post obitum suum quan mensis part. 1, pag. 1951, aiunt eum obiisse 1082,16 locius sestinarent. Hæc adeo clara sunt et expressa, Aprilis, vel, ut alii volunt, 17 Maii. ut ab iis recedere vix possibile videalur. Hinc Bol.

GEBUINI

LUGDUNENSIS ARCHIEPISCOPI

EPISTOLA

AD RODULPHUM TURONENSEM.

(Bibliotheca Parrum Lugdun., lom. XVI, pag. 768.)

G. Lugdunensis Ecclesixe pr: slyler indignus exi- B nostri, et nos ex charitale vestri elliciamur ? Ur:de niio Patri el specialitcr colendo + R. Turonic. sedis tanlo magis ac magis vestra apud pium Redemploarchiepiscopo cum grege sibi commisso xierne rem erit uberior, quanto magis humilitatem per leati udinis gloriam.

quam cunctorum fratrum concordia, el sanclæ uniO quam bona et quam sublimis est humilitas, versæ Ecclesiæ unitas custoditur, retinere studiequæ potenles clalos de sede superbiæ dejicit, el ritis. De charitate igitur vestra, sicut revera de pauperes humiles de stercore erigil (Psal. cx:1, 7)! charissimo amico considentes, aures pietatis vestræ Ipsius est enim tanta potestas, ul per ipsam de la fiducialiter pulsare non dubitamus, procul dubio bore ad requiem, de morte ad vitam, de pænis ad credentes quod minime paliamini nos contrislari, gloriam transire debeamus. Ipsa est per quam fories masime in lali re, iindc anima vestra multum podepri:nunlar, buniles exaltanlur, humilitate pro lerit adjurari. Est enim vobis abbatia quæ lam secto Deus super omnia mancns de sorti armalo no Sabiniacus nomine, locus ab antiquo nobilissimus, bililer Triuniphavit, et de mundo, quem capiivum antiquain Dco gratias adhuc servans nobilitatem, Icnebal, esclusit humilitas Dei, propler quod , eral qui sun jam diu est orbalus pastore, pro quo rogo tavit illum Deus, et dedit illi nomen, quod est super ego, rogat Ecclesia Lugdunensis, pro quo liuc ad omne nomen (Philipp. 11, 9). » Hac itaque virtule C ros imploralurus venissem, nisi quod fol ac lantis vesiram benignitatem plenim esse reperimus, cum infirmitatibus premor, ut non dicam me ad vos ire, sancize mer Lugdunensi Ecclesiæ more prædeces. sed respirare vix licet. Nunc igitur, quia praesentia sorum vestrorum lam humillina devotione, iam cha corporali vobiscum csse nequco, Spiritu autem vnritativa supplicatione bumilitatis ac totius obedien biscum semper manco, deprecor ut in uno spirilu liæ obsequium reddere non dedignamini. Unde qua congregati domnum † B., Majoris monasterii abbalenus penset magnitudo vestræ discretionis, cum tem, cum multa dulcedine ex nostra parte el vestra, quanta dulcedine, cum quanto charitatis servore monendo, deprecando exoretis, quatenus mihi silo humilitatem vestram diligamus, certi quod nos a vo dilecto, el desolatis fratribus misericordiam suam bis diligi scimus : quia Scriplura dicit : Amal anima poscentibus, consulere non differal. Milial Patrem, amintem se. Præterea sciat dilectio vestra quod cum millat pastorem, qui cum lanta caulcla gregem lanta dulcedine vos amamus, iit si vestra postularel suum custodiat, ne antiquo hosti ex aliqua parle necessitas, qua dilectione Apostolus pro Galatis adilus paleal, per quem ad ipsum gregem unquam oculos dare profitetur, eadem nos oculos nostros pro irrumpere valeal. Valele. Omnipolens Deus vitam vobis eruere, et pro vobis dare non dubitaremus. vestram per multorum annorum curricula extendat,

D. Nam ubi humilitatem malri vestræ ostendilis, quid et post longa tempora in cælestis vos patriæ mensa aliud hoc facicndo agitur, nisi ut vos ex debilo suscipiat. Ilent valele, mandatis insistite,

ANYO DOMINI MLXXXII.

GALTERIUS

COGNOMENTO SAVEYR MELDENSIS EPISCOPUS.

NOTITIA HISTORICA.

(Ex Gallia christiana, nov. edit., lom. VIII; pag. 1608 )

Galteruis, victus Saveyr, id esi Sapiens, qovA Philippi regis anno 1071 in concilio Senonensi condi posuerat Bernerus prædecessor, al morle pric firmantis donatam ecclesiam Sancti Andrex ab Vinluis adimplere nequiveral, fratribus cænobii Hugone Trecensi ascelis Cellensibus, eodemque anno Lacellensis duo altaria donavit in villis Lacella et przecepto Burchardi, Corbeliensis conilis, pro eccle. Vaira iv Kalendas Aprilis 1015, llenrici regis anno sia S. Exuperii. Inter concilii Parisiensis, anno 1071 XVI, cujus placito pro monachis S. Medardi adver habiti, Patres annumeraliis subscripsit diplomati sus Roberlum Cociacensem subscripsit anno 1047, Philippi regis omnia bona Ecclesize Compendiensis ejustlemque diplomatibus pro cella sancti Aigulli confirmantis. Concilio Senonensi a:fuit anno 1080, cenob'o Sancti Petri Trecensis umienda, el pro ca eodemque Meldensi, in quo S. Arnulfus crea!us es monicis Carnolensibus anno 1048. Eodem anno asli Suessionensis episcopus, amoto Ursione, et Lam. til concilio Silvaneclensi, ubi restitulum et confir berius Morinensis excommunicatis. Terram Morismalium Sancto Medardo Cas!ellum de Vico. Ab sarti Gauterio abbati et monachis Pontisareisibus Blenrico rege cun Wascelino de Chalinaco missis circa id tempus approbavit. Subscripsit judicio a fuit anno 1050 in Russian, ut Annam, regis Geri- Philippo rege lalo apud Pisciacum die 6 Januarii Schonis fliam, peterel in uxorem llenrici ipsius anno 1082 in gratiam monachorum Sancti Gcrivani post prioris obitun, quod Russie rex gratanter

B

adversus Hugonem militem, cognomenio Siarellum. accepit. Delectioni corporum sanctorum martyrum Sigillum quoque apposuit suum charte Richeris Dionysii el sociorum ejus in xde Samionysiana ad. archiepiscopi Senonensis ecclesiam Sancii Baldi fuil anno 1053. Sacro Philippi I regis anno 1059 Bonasterio Sarcli Remigii ejusdem urbis concedeniniersuit, eodemque 'synodo Romanæ, ubi definila lis anno xsa Philippi regis. Galterii obilus 1.01?tur querela monachorum Sancti Albini adversus Vindo xiy kalendas Novembris anni 1082 in Chronico S. cinenses, uno ex arbitris Gallerio. Subscripsit di Petri Vivi. In Necrologio Meldensi commemoratur plomati Henrici I regis pro restauratione Sancti hoc modo : ix Kalendas Novembris cbiil Galerius Dariini a Campis anno 1060. Niemoratur in præceptis Saveyr, Meldensis episcopus, qui delit ecclesiæ B. Philippi regis an. 1064 pro monachis Sancti Petri Stephani ecclesiam S. Martini. Fulcoius habet diem Seronensis, et 1066 pro cænobio Saucii Nirasii. 20 Octobris in hocce epitaphio, ubi sepultum dicit Literfuit dedicationi ecclesiie Sancti Martini Can in ecclesia Majori, quam de novo construxeral : pensis, ('t subscripsit diplomati Philippi regis pro ea

Hic pius antistes silus est Gallerus, honesta dem ecclesia anno' 1067; eodemque anno lilicris

Cui domus hæc mater sponsaque salva suit. ejiisdem Villani de la Chapelaude S. Dionysio dona- C Quam ne pæniteat te clarum rola secundum tan confirmantis. In concilio Bur:legalensi anno

Rem pretiumque lulit glorificala viro. 1063 lectæ sit ejus lillcra quibus lestabalur cau

Cuin sit iners, inculla simul, cum nuda venusta, sam de cella Credonensi in synoilo Romana secun

Erigil hanc quantum corpore, mente polest. dim Vendocinenses adversis ronachos Sancti Albini

Hanc noral, hanc ornat, culluque reformal el aile, a Nicolao papa fuisse definitam. Dedicationi Sancti

Hanc facit ecclesiam, diruta facla prins. Quintini Bellovacensis aslilit anno 1069. Suscripsit

Octobris bis dena dies fuil exitis ejus : instrumento Gaufridi Parisiensis episcopi pro 110

Næsta dies, qualis non fuit onte suis. nachis S. Germani a Pratis anno 1070; diplomati

GALTERII EPISTOLA

AD BARTHOLOMÆUM TURONENSEM ARCHIEPISCOPUNI

De cella Credonensi in concilio Romano sub Nicolao papa Vindocinensibus asserta.

(Mansi, Concil., t. XIX, col. 901.)

B. Turonensi archiepiscopo, E. Andegavensi epi- A Nivernersi, ei Cenomanensi, atque Aretensi et Liscopo, et comili GAUFRIDO llugo Nivernensis episco minensi seorsum cuntibus indagari jussit, cui sipuis unicuique perpelue felicitatis munus.

prailicia secundum jus conceilereler ccclesia. Nos Prælarilo anno dum Rome in sancia synodo esse vero ill ali utrisque monachis audivimus, illipsum Hus, dubitabilis querela ad aures papæ N. venil de pipe reiulimus. Ipse vero in plenaria synodo supra quallam ecclesia S. Clementis Credonensis, quam diciam ecclesia: S. Trinitatis cænobio vindicavil, Sincte Trinitatis Vindocinensis Ecclesiæ fraires, et

quoniam hoc judicavimus quod nemo levim quod S. Albini monachi invicem proponentibus nobis tenet ab aliquo poiest dimillcre ecclesir, nec alicui ostenderant. Papa vero, pluribus intentus, hoc Me nisi per commeaium illius a quo descendit. Valeie. tensi episcopo alque Tricassino, nec non el mihi

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Alphanus, Salernitanae Ecclesie et urbis egregiun B firmata, Beneventum reversus Desidernis es!, aique ornainentim, parentibus nobilissimis natus, ab ipsis post non multos dies mandat eidem Alphano iit ad se incunabulis pie educalus, et in Scripturis sa ictis veniat. Cum vero cæpissent Alphanum nobiles quia prudiliis insignis, evasit doclus clericus, et ecclesia. que viri ac clerici frequentare, cumque ob maximam slicarum rerum periliis, carmine et sointa oratione ejus prudentiam decenter excolere, propositum llicilliisiris, monasticis institutim, deposito cingulo rosolymirane viæ pulatim cæpissei in ejus mende clericalis militiæ, adhortante Desiderio, qui postmo. lepescere, seque a Desiderii latere nulo unquam dum Victor Papa II fuit, circa annun Domini 1055 modo, nullo unquam tempore assereret velle sivilleuliro complexus est in Casinensi cænobio, nec re, tempus ab eis aliquantum apud monasterinin Nulo posi a Gisullo principe expostulatus, priino S. Sophix exaciun est. Cum ecce lam: percr. Bauit apud Salernum monasterii S. Benedicti abbas cffe Victorem papam ab ultramontanis partibus Romam cius, deinde Salernitanns archiepiscopus crealis, a venisse, eumque ad parte, istas in proximo venturum Stephano IX papa oriinalis, consecrationis munu fore. Terrillis Alphanus hujusmodi finitio, quod accepit an. 1058. Ejus primordia, monastice disci fratres suos super Guaimarii principis occisione pline progressus, et originalionis lempus nouum insimulandos procul dubio nossei, prience pare reildit Chron. Casin. lib. III, c. 7, in hirc verba: stalnit apostolicum, secumque ire oral suppliciter

« Desiderius ob nimiam abstinentiam, muitasque Desiderium. Et quoniam miram cantandi peritiam, vigilias, in languorem non modicum decidens nie. el medicina artis scientiam 1:00 pirvan isabebat, dendi gratia Salernum perrexit; ubi ilaquc illo cjusdem artis collices nonnullos sccuin

a donio aliquandiu remoranie, Alphanus, qui postmodum C detulerai, magni aliquid se habendum in simmi ejusdem archiepiscopatum civitatis adeptus est, pontificis curia omnimoilis confidebar. Confetis prudentissimus él nobilissimus clericus, maxima est igitur atque apatis quotquot poillil medicaminitus, illi familiaritate conjunctus. Cujus animum ire una cum civitatis ips. 11s archiepiscopo ad Romanin quentibus monilis ad mundi contemptum exhortans, pontificem in Tusciam proficiscitur, errmqne apad sic tamem a!illo exegit, ul monachus fieret, si Florentiam remorantem reperiuni. Ia brevi ilaque prius, iil jam dudum menic conceperal, therosolo marimain apud illium familiaritatem ailepli, et salis man ire perin'ssus fuissei. llac inter illos sporaj ne hozornice bibili sunt. Sicu 12! ini per temporis

aliquantum remorali pro certo Desiderius compe- A crijus exemplar exhibemus ex archiepiscopalis menrissel papam minime ad paries islas ventrum, Sillabulario hisce verbis conscriplum : insuper etiain ultra montes proxime profeclirum, ( Alexander, etc. simulque valde inutilem esse proposito suo conside « Ex consideratione pastoralis curæ, , etc. Videin rans in ejusdem pontificis curia conversa!ionem, ALEXANDRO II, privileg. sub num. 55; Patrologiæ capit omnimodis instare Alphano, ut jam jamque tom. CXLVI. peleret ab eo licenti:un reverlendi. Petrus ante non Sequenti vero anno 1068 ad res Campaniæ inulios dies huic monasterio electus fuerat a fratribus visendas more instituto profectuis Salernum accessit, in abbatem, mi pro sua ordinatione insinuanda, ac conventim episcoporum abbalunque cgil, cui duns hujus loci ad papam lunc fratres transmiserat. Gisulsus princeps Salernitanus, el Roberlus dux, et Igitur Desideriis opiata jam dudum opportunitate Rogerius comes frater ejus interfuerunt; ibi Guilreperia, acce:lii pariter cum Alphano ad Romanum lelmus, Tancredi filius, qua possidebat Ecclesia pontificem, simulque pelibus illius se prosiernenies, bona, cidem re:ldilii, caque Alexander Alphano orant recedendi licentiam. Adduntque pelentes lil

archiepiscopo adjudicavit lioc modo : grillia religiosius vivendi, per monachos, qui ad enim ( Alexander, etc. a Casinensi monasterio venerant, illuc cos transmil « Notum sit omnibus S. Ecclesiæ filiis, » ctc. Vide 1ere, suisque litteris illos abbali dignaretur ac

in ALEXANDRO II. fratribus commen«lare. Annuil apostolicus, atque ita

Parcis in de post annis, hoc est 1071, Alpliantis sicut proposnerant cum fratribus illis ail cenobiin diploira scripsii Lconi abbati Cavensi de exemiransmissi sumt; receptique decenter ab abbale et B plione ecclesize S. Nicolai de Palma cum omnibus fralrib!is sociali honeste ninis atqne humiliter inter juribus et bonis suis, capitulo el clero consentientiillos aliquandin conversati sunt, el ab universis in bus, in quo cam ab omni jurisdictione sua dilectione plurima habili, necnon et monasticam ab silccessorumque suorum exemil. Actum anno 29 codem abbale consecrationem adepti, Friderico principalus Gisulphi, indict. vs. Ejus exemplar infra super coruin adventu plusquain satis csl grau damus. Jante. )

Alphanio archiprxsule, lil Iraduni, Robertus duis El cap. 8: Viderat per los dies Desiilerius Apuliæ, rebus in Sicilia prospere gestis elalus, visionem non contemnendam, quam satis proxime

esercitum Salernum adduxil, idque, Richardo fratre rri compiendavit effectiis. Cernebat siquidem se C:pur principe auxilio advocalo, acriter oppugnare Una cum Alihano in quadam ecclesia. ac valde cipi. Qua re cognita, Gregorius VIL Desiderium pulcherrima turri, quæ juxta capitulum fratrum sila abbatem Cassinensem ad rem inter Gisulfum Salerni cssel, consistere, in qua nimirum Paler Benedictis principem el Robertum componendam misií. Quæ invidebalur sede decentissima residere. Cumque ad tempestiva Gisulphi pertinacia convenire non potuit. illius visionem stupefacii pavereni, el accedere pro

Rober:us altem cum maxima milium manu ad pius nequaquam præsumereni, B. Benedictus Desi muros accessit, paricque eorum vi machinarum derio hilarius innuebal, eumque juxta se sedere disjecta, aditum sibi in urbem aperuil, atque Idibus inanı porrecta jubebat. Alphanus vero, quoniam

Decembris sorte repugnante principe, in ditionem vocalis ab co non fuerat, quasi indigne serens, de adduxit, canique arbe: deinde mirifice variis adi. domo illa exibal; que nimirum visio manifestissime

C

liciis nobilitavil, suo ære ædificandum curavit mirac portendere visa est, ct Alphanum in loco hoc non diu pulchritudinis ac magnitudinis templum beatissimo l'emoralurum, et Desiderium Benedicti Palris vicem apostolo el evangelistä Matthæo anno 1075, primo in hoc monasterio suscepturum. Non multo post anno postquam cepil Salernum. Post adventum vero igitur a Gisulso principe Alplianus expostulatus, Michaelis, Constantini imperatoris filii, anno 1080, primo apud Salernim in monasterio Sancti Bene in civitatem Salerni ad Roberlum Guiscardum juvidicii abbas effeclus, dehinc cjusilem civi:alis ar sendon, Gregorius pontifex Robertum ipsum absolchicpiscopatum adeptus est.)

vit, ct Alphano gratulatus est quod ossa Maithri Alphanus post suam consecrationem ab eodem apostoli, quz ignorabantur, invenissel el in norum Stephano papa, quibus diebus uti pallio deberet ad templum recondidissel , monuitque ut horta retur onissarum solemnia celebranda, privilegium obtinuit,

Roberium dicern ci conjugem ad ca summa revefacultatemqe nominandi, eligendi ci consecrandi rentia amplectenda. Porro translationis historiam undeciin episcopos suos sulfraganeos, videlicet scripsit ex veleri monumento M. Antonius Marsilius Pestanum, Compsanın, Acheruniinum, Nolanı'nl, Columna archiepiscopus in vita el rebus gestis Cusentinum, Bisinianensem, Mellilanum, Policastren Mithri, c. 8. sem, Marsicanum et Cassanum iisdem lilleris Roberlus dux, lempli condilor, post multos triumconccditur, quas non vidimus, sed cilantur a plios el parlas victorias mortuus est in Coropoli Musca. Quoil vero dicitur in iisdem, Cuscntinam, insula Græciæ, cialis anno 72, Christi vero 1079, Compsanam Acheruntinainque Ecclesias fuisse lunc Alphani præsillaluis 23. Corpus ejus, Vcausiam retemporis suffragancas Salernitani archiepiscopi , laium, in majori ccclesia luimulo' honorificentissimo

D puto eas subjectas suisse primiliali jure, cum ecclesia condium, cui in principalul siiccessit Rogerius filius. illä lunc archiepiscopuli honore fuissent insignite, Anno sequenti 1080 Roberlus dux Alphano archiut suis in locis dicemus. Anno 1059 Alphanus cpiscopo plura reddidit bona, quæ ab Ecclesia Sacelebri illo concilio Romano a Nicola Il coaclo inter lernitana occupala fuerunt, ui in documento sesuit, quo Berengarius, harresi sua lerliin, abjurala, quenti. fidein catholicam coram 113 episcopis proiessus cst; In nomine sanctæ el individuæ Trinitatis, Roquo etiam concilio constitutio illa de electione BERTUS divina favente clementia dux. Romani pontificis edita est, redaclaquc est ad solos « Justitiam facimus, et rem publicam lum augeRomana: Ecclesize cardinales el episcopos, corum miis, cum ecclesiarum jura illibala servantes ea demque potestati attribuita atque decreta electio. ipsis divinæ misericordie intuilu confirmamus. Ea Eodem anno alize syno lo apul Bencvcnium ab eodem propler notum esse volumus in perpetuuni universis, Nicolao celebrate interfuit Alphanus, ac primus quod nos scientes, el per legitima documenta nobis post Humberlum Silvie Candidir episcopum cardina oslensa agnoscentes, castrum Olihani, casale Licilem se subscripsit. Amo 1066 Alphanus Risonem niani, ccclesiam S. Angeli de Monte Auro, casale primum cpiscopum Sarnesem ordinavil, ac privi Cusentinorim, ccclesiain S. Georgii, prope ipsum legio munivit, cujus exemplar in episcopis Sarnen casale existeniem, casale Salsanici, casale S. Victo. sibus refertur. Anno vcro 1067 Alexander Il papa rii, casale de Scalcivalii cum omnibus hominibus, Alphano archiepiscopo ac Salernitanæ Ecclesia cl præsertim eorumdem tenimenta Doleave, cl Presvelera privilegia confirmavit hoc cuso diplomati', sani, Portuin, ei Lintum cum passagio suo, ci can.

« VorigeDoorgaan »