Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

niis. Venerabilis igitur abbas Rigoberius vices A limite, tanto co.festim divinilus ligitur pondere, ut excubiarum ejus in gregem Domini industria exsc ultra ferri non posset, coacia etiam ad ferendum quens, ejusdem Patris jussu monasterium (17) in præscntium multitudine. Sicque anus præceplum honore B. Martini paucis temporibus magno opere quod ad reverentiam sancti excoluit duin vixit, ædificavit. Erat enim sunimæ levolionis'in bunc defunciuin corpus ad volum viventis animæ trans. contessorem Domini, cjusque memoriæ plurimum gredi non poluit. inserviens et dilectioni.

Cap. XI. Quod Erlefrido post Rigobertum cænobiurr Cap. X. Qualiter vir Dei lentatus fuit a diabolo

suum commisit (20). in specie mulieris, el per S. Martinum visitatus. 15. Post pancorum annorum sudorem Rigobertus

14. Ferlur siquidem a senioribus nostris, eumdem impetrata pii præceptoris sui indulgentia, el ipsc virum Dei quodam Sabbalo sanguine minutum, a se in otiuin spirituale conlulit, perfectumque se maligno spiritu sub specie puella regiæ persone tanti Patris discipulum doctrina ejus el exeniplis lentalum, nec primum dolos lantarum percepisse instructum hac sui mutatione ostendit. Qui egreinsidiarum. Sed cum jam, fratribus eum ad manda gius Paier Erlefridum suum a puero nutrilum lum Domini (18), quod apud monachos singulis abbalem successorem ordinavil, qui alteri non iuleSabbatis ex more celebratur, opericntibus, vellet B rior, a paterna institutione non degeneravit. abire, illaque eum retinere tentaret, loquens quasi

Cap. XII. De Transilu B. Berlini. de monasterii necessaria utilitale, magis autem 16. Condigna sancti viri laboribus Christus anhclans ul si possel captivum duceret scrvun rependere præmia volens, vocatum ad se transire Domini sua turpi commistione ; prædictus Dei fecit plenum dierum perfectorunque merilorum. pontifex S. Martinus ei apparuit, frairem el ami Quem præfatus abbas Erlefridus omnisque cælus cum dulci compellans alatu, insidiantis in pellice monachorum cum honore maximo, ut tantum inimici cavillationes dolosque retexit, quod mox decebat Patrem, conditum sepelierunt in cænobio idem tiro Domini a se crucis signo abegil ; surgens proprio, quod construcium erat in honore sancti que fratres sc ad nándalim Domini postulantes, præsulis Christi Martini. Transiit autem idem Dei Deum laudans super ejus tanta pietale pelivit. athleta nona Septembris, anno incarnali Verbi Taala nimirum de ejus sanctitale lülitia eral sexcentesimo (21) nonagesimo oclavo, ætatis vero cælicolis, ut non modo eos intercessores apud centesimo duodecimo, Childeberli vero Francorum Deum mererelir in superis, sed etiam ul salutis regis quintodecimo, anno ex quo eumdem locum ejus obsequio inservire praesentialiter parerent in construere cæpit quinquagesimo nono. Eodem alle lerris, ne videlicet tantum remunerationis el glo- C tem tempore venerabilis rex Childebertus cum rix sux cohæredemn amillerent in cælis. Conside regnasset annis sexdecim, migravit ad Dominum, rans ergo pius Paler omnino monachis non expe. regnavitque Dagobertus puer filius ejus post eum dire sesu seminco quovis modo communicari, peni annis quinque. Sub cujus lempore prædictus abbas lus exclusit sub anathemate (19) ingressum femi Erlefridus basilicam S. Martini supra S. P. Berlini narum de aditis ejusdem cænobij. Quod nostro cumuluin ampliori opere reædificare coepit, contempore a quadam religiosa servalum mulicre, ut strucla venerationis ara ad caput lumuli, ubi pluscilicet ulterius nollel ire quam ipsum virum Dei rima per bcati visi merila Dominus peregit miracula, didicerat constituisse; ea quoque morlua corpus ser e quorum numerosilale, Domino favente, paucisvavit exanime. Nam eam in feretro positam fercie sima promemus. les, cum in ipso ejus antiquz adventionis pervenisset

LIBER PRIMUS MIRACULORUM.

Ab eodem auctore compositus.

Cap. I. De piscalore sanato (22).

D dein insolita eorum relia in eadem nocle intravit Tres viri in piscationis arie periti nocte Dominica multitudo, ita etiam ut nec illis per prolixa anno. in Rliodano flumine juxta beati Mauricii martyris rum spatia, quibus in prædicto junine relia extenmonasterium (servi enim erant illius loci) navim dere solebant, tales magnitudine apparuerunt ascendentes, relia ad capiendos extenderunt pisces: pisces, nec lanlam anle piscium multitudinem una

(17) Id est ecclesiam S. Martini que nunc paro (20) Ex antiquo Anonymo. chialis est. Sic S. Petri monasteriuini, id est lasi (21) Annus quinius decimus Childeberti regis lica, infra num. 14:quæ basilica amplius non exstat. convenit cum anno Christi 709, cum jain elapsi

(18) Ex præceplo regulie S. Benedicti cap. 33 cssent anni novem supra quinquaginta ab origine id oflicii ministri mensie aliis præesiabant.

monasterii Sithivensis. Quanquam Folquinus Ber(19) Istius interdicti usus perseverabat adhuc lino annos regiminis duntasai 54 tribuit in Chron.,, sul livem sæculi lerlii decimi, ul palel ex Iperio, lib. I, cap. 21, an librarii errorc. cap. 52, parle iv. Confer. lib. 11 Mirac., cap. 12. (22) Ex antiquo Anonymo.

PATROL. CXLVII. ..

35

topcrint nocte. Hinc læti navigantes ad porium, A retroque pendebant allare. At dum egressus cæpisquem soliti erant post piscationem intrare, nequi. so! quarere aditum porte, mirum in modum vidit, 'verunt se de predicta movere navicula. Duo cnim sicut postea narravil, quamplurimos sibi terribiles ex ipsis pedum et manuum officio privati loto fuc assistere inimicos. Nam tentalus a diabolo, permis- funt corpore contrili. Tertius autem officio pedum sus quidein est avidus rapere predain, sed penitus

privalus surdus effectus est; super eos enim pro auferre non est perinissus. Unile contigit ut, dum pler noctis Doniinică Resurrectionis transgressionem portis parentibus minime pateret sibi regressus, ullio supcrvenil divina. Hinc ille qui auditum ct reverlens per medium monasterium iter arriperel, -ambulandi amisit usum, duobus nitendo fustibus, insulamque peteret que intra paludem cjusdem alque aliorum comitantiuiüt suffragio fultus, loca

monasterii sila est, ut ibi apud quemdam sibi cosancta orationis causa circoire decrevit, ut amissam

gnilum reponeret quod furtim a sacris absiulerat. - corporis sanitatem per gloriosa sanctorum merita

Joierea custodes ecclesix una cum fratribus relerecipere mererelur. Post intervalluun igitur leinpo

clorium exeuntes, dum prospiciuut sacrorum damna -rum, multis ab eo peragratis locis, ad prædicti

vasorum, mox coadunatorum concursus factus est confessoris Christi Bertini in Sithiu monasterio

monachorum, et in tantum sunt mente consternali, positum venerabile venit sepulcrım. El cum fratres B

uliquid dicerent vel quid agerent, quo se verterent, in prædicto loco commorantes nocle Dominicæ Re

non reperissent; sed suis hoc exigentius peccatis surrectionis in eadem ecclesia, in qua corpus beati evenisse concorditer clamabant. Miserfiors autem pausat Berlini, nocturnas cantarent vigilias, præ

Dominus merilis S. Ber:ini confessoris su, non diu diclus vir jmmensa ægritudine correplus a suis

est passus jugiler sibi servientium animos periclisociis in ecclesiam deductus est. Et cum longo spa lari. Fur enim infelix jam memoralus dum hinc tio cum lacrymis orando suam sanitatem per mc

cuneos iniinicorum, inde aquarum ac paludis imperila sancti Patris Bertini a Domino postulassel, dimenta cerneret (nam, ut nescientibus loquar, quando lectio Evangelii more solito recitata fuii,

locus ille alis est ut per mille passus et muli amvidit circa se lucere multa luminaria, paulatimque plius nisi navigio non habeat ingressum, ercepla a se sentiens infirmilalem recedere, auditu receplo

una poria ab Occidente, per quain pedites el equipedumque recuperato oflicio, subito divina largiente

les plaustraque ducentes liberum solent habere in. gratia in prædictorum præsentia fratrum sanus

gressumn); consitos quasi per præcipitia parietim effectus est. El post synaxim omnipotenti Domino el

atque lectorum cæpit dare sallus. Quod cum vidis B. Bertino gratias agens, suis gradiendo pedibus sent ibidem degentes, sublata prorsus ambagine Jælus el sanus propriain repeda vit ad domuin.

totius clubitationis, hunc esse reum, bunc clamitant CAP. II. De quodam sacrilego (23).

sacri furem exstitisse thesauri; et ideo taliler a Quidam homo ex parte nobis incognitus, sed

dæmonio agitari. Cum autem detinuissent eum, quosicut postea probavit eventus, maligno spirit re

libet ingenio interrogatus est, quid sibi evenisset pletus, cum cujusdam religionis se esse simulasset,

vel quare dementasset : el statim exposuit totius per tres continuos dies quasi orandi gratia eccle

rei veritatem. Quid plura? prævaluil contra eum siam prædicti Patris nostri Bertini ingressus, mul arbitriun ejus, unde missus est in Nerviuin (24), in toties se humo prostravit quasi compuncto corde Inco famoso, castello videlicet Menapiorum. Condofunderet preces ; sed quoties exiit, seras valvarum luit autem super eo unanimitas jam dictx congre. diligenter consideravit, aliud tamen in præsentia gationis, miseruntque ad comitem ejusdem loci, «t custodum fingens. Nam aliquando se incirvavit,

reddilum est ei liberum exire. Sed quia in aliis quasi ibi dissolutas religaret corrigias : aliquando quampluribus tentus crat flagitiis, ut postea comvero casum simulans manicaruin, in eodem exitu

perlum est, ideo forle permodicum habuit pænitencurvatus collegit. Experlus lanien lolum quod voluit, tiæ tempus : septimanam enim tantummodo supernolavit horam qua fratres posé sextain causa rese- D vixir. O quam breve est præsentis vilæ lempus ad ctionis ad panem percipiendum peterent reseclo comparationem æternitatis! Hortamur ergo omnes rium. Sicque aggressus cultro airepto i pressit qui hæc audierunt, omittere mala , sectarique bona. lignum per juncturas valvaruni, quo ambæ in trans CAP. III. De quodum fugitivo, nomine Benjamin (25). versum stringebantur, cum aliunde serreo pissulo Multis igitur sæcularium hominum turbis ad srpe firmatum non essel, ita ut capite vectis cjusdem dictum monasterium ob amorem Dei confluentibus, sursum elevalo aditum præberet inifandi. Tunc el monasticæ religionis desiderio ardentibus, inter miser ille, , sed non miserabilis, malitiæ suæ pænde cæteros Benjamin nuncupalus, generis secundum bat csseclum. Nam ingressus suralus est vasa ar sæculuni nobilitate pollens, plurimum ex hæreditate genlea, quæ sub coronis ac lampadibus coram propria monasterio conferens, aditum petiit conver. (25) Ex antiquo Anonymo.

lib. 11, cap. 4, lih. ui et lib. iv, cap. 38 Menapios (24) Turnacuin Tournay, ad Scaldim fluvium in Mo:inis adiungil. Hinc corrigenda Ferrarii senienconfinio Hannoniæ el Aplesiæ, quain urbem Menu tia de Menapiis. piorum vocat Philippus Bonæ Spei abbas in Vita S. (25) Ex anticuo Anonymo. Amandi episcopi. Ei Julius Caesar, De vello Gallico,

sionis, laudabilique, ut facie tenus videbatur, sim- A nativitatis, stetit, casuqne subitaneo in terram proplicirale lolum se conlulit monasterio. Susceptus ruil. Quem fratres cilissime accurrentes a lerra ilaque hic alque inter fratres collocatus est caleros. levaverunt, eumque aciem oculorum clarissime Sed non posl mullum temporis sagilla percussus prolendentem videnles protinus rogitavere qualiter diabolica, cæpit sua mala opera defendere, ac nimio sibi a Domino forel salus dala visionis. Dicebal auinstinclu inimici illudi, mortiferisque persuasionibus lem eis quod, cum pura mentis intcutione Dominum consensum præbere. Cumque a fratribus spiritali exorarel, duas facuias ex sepulcro S. Bertini vidit bus sæpissime corriperetur, non niodo non emen jactatas oculis suis clarissimum lumen infundenles, dalus est, verum exosos cos habuit, quos ob suam sicque lumen oculorum fore reparatum. Tunc omniperversitatem plurimum contristari conspexit. Diu bus claruit quod per merita B. Bertini pristine itaque in hac perversitate toleratus, tandem de redditus sit sanitati : statimque sine mora eum in monasterio est egressus. Igitur monasterium relin priorem revocavere locum, propensius majorem quens cæpit lustrare domos propinquorum, et quit honorem quam in primis initiis vitæ monastic: rerc qui illi sccum habitandi assensum præberet, venerationem adhibentes. Ille vero nec in priore denequam scilicel ejus operibus consentiendo. Al cum jectione delapsus, nec præsentis honoris cumulo in

D nullum reperirel, omnesque cum propier remissio se elevalus, rectissimæ pede lidei per semilam bona nem propositi sui exosum haberent; cæpit demum operationis ex hinc agebat itinera Christi, ac ei frefrequentare furta, cenosisque nimium inquinari quenter concinebat: Exaltabo le, Domine, quonian stupris, el alia nefanda exercere facinora. Cum suscepisti me, nec dilatasti inimicos meos super me. talia ergo selibus insequeretur quotidianis, omnipo Domine Deus meus, clamavi ad te, el sannsii me. Doiculis clementia Domini quæ ingraios quosque per zine, edicisti ab i:ferno animam meam (Psal. XXXII, flagella rocat ad regnum, fecit cum ex nimio capitis 2). Sicque paulatim crescendo pervenit ad chariladolore lumen amittere corporale. Vix autem postlem, quae perfecta foras mittit timorem (1 Joan. iv, 18). lam diram carnis allictionem, obiinuit a propinquis Ijitur post hoc in sancia conversacione plures duxit suis ut, quocunque illis videretur modo, solatiuin ci an:10s, positus gratuita misericordia Domini Christi, propinquitatis aliquod impenderent. Susceptus ergo qui est benediclus in sæcula. est ab illis, scd jugiter verborum contumeliis ve:be Cap. IV. De quodain pænitente a vinculis ferreis soralus. Propter salutem enim suam misericors Do

Tuto (26). minus lumen ei abstulit oculorum, el solaria non

Quidam vir civis Aurelianensis, Adam nomine, sivil adesse propinquorum. Quadasn igitur die cum de vico Pruviaco (Prunay), ob fratricidium (27)

C valde contumelia frequenti mastiis foret, divino jussu episcopi urbis Aurelianensis serrcis nexibus. compulsus instinctu, ducatum sibi ad monasteriumi ventrein brachiaque constrictus, cum per plures B. Beriini præberi rogavit. Quod cum factum fuis annus sanctorum loca visitando, tante incommodisc, coram ecclesiar: januis prostraliis quotidie Do

latis molem sustincrel, landeni a B. Petro apostolo minum de prateritis negligentis placare studuit

cujus limina Romæ frequentabat, duorum nexqum insistens jejuniis et orationibus lacrymisque assiduis, solutionem adeplus, per visionem, ut ipse Testabapsalmodiansque diccbai : Ego chiem sum vermis et lur, admonitus est ut cænobium Christi militum non homo, opprobrium hominum et abjcctio plebis Audomari atque Bertini per longa terrarum spatia (Psal. xx11, 7) : 14 aulem, Domine, susceptor meus exquirendo, corum se patrociniis devole commillees, gloria mea, exaltabis capul meum (Psal. JII, 4). rel. Qui nionitis ejus parens, per diutinos anfractus Al Pater monasterii ejus videns humilit:tem, a locuni designalum adiit, et nocte octavæ apostoloDomino cor ejus intellexit visitatum, et ad portam

rum secundo Nonas Julii, in basilica S. Petri fratrieum collocavit præbendo victum quotidianum. Ille

bus nocturnas landes celebrantibus, primamque autem, sicut jam dictum est, in pænitentia perse

lectionem lectore pronuntiante, horrore non modico veráns, animum ut arcun habuit extentum, qua- D circumfusus protinus cecidit, statimque ferreus nefenus sepissime huinum lacrymis rigans mereretur

xiis confractus, longiusque e brachio propulsus est. audire : Dimissum est peccalum tuum. Quadain ergo Quem vocibus lacrymabilibus Deo el sancto Bertino die cum synaxis borx lertiæ a fratribus cantaretur, gratias referentem fratres a lerra levaverunt, simul memoralus fraler juxta altare quod in media eccle etiam ipsi auclori Deo et patrono suo Berlino debisia silum est, ubi veneranlur reliquice Doininicæ las grates laudesque referentes.

(26) Ex antiquo Anonymo.

(27) Sic passim homicidia luebant illius temporis homines; alii vero dalo prelio, quod Wergildum appellabant; alii verberibus et inembroruin muliJalione. Qui ad ecclesiam confugiebant, aut deprecalores mittebant, levius puniebantur, aut ferreis Hexibus, aut pecuniae nulla. Eginhardus in epist. 18 ad Marchradum vicedominum deprecatur, ut Williranno et Oiberto, qui ad limina SS. Marcellini et Petri fugerant, liceul sofrere Weregeldum pro

fratre suo, qui quemdam socium suum occiderat, et ul ei membru perdonerlur. Et epist. 25 pro alio qui eodem se receperal homicidio perpetralo, ut indulta membrorum integritate verberuinque pæna, liceat illi solutione pecuniæ componere alque emendare quod mala voluntate commisii. E: puibus palet non forluila solum, sed voluntaria homicilia; non pena capitis, sed levioribus pænis expiari lum soliia, el poenas diminui ob confugium in Joca sancia. Lege Miracula S. Bertæ isifra ad ann. 725.

Cap. V. De quadam puella contracta (28). A de monasterio evpellens abire permisit. In S. AuPuella quædam de familia ipsiussanclı, deterritorio domari (31) quoque monasterio, ubi regulariter vi. nuncupato Mellingasele, a primero tempore officio ventes aderant quadraginta monachi , triginta canoambulandi penitus privala, ila ut vix manibus re nicos ibidem ad serviendum deputavil in ministerio pendo spatia necessaria sibi manibus permearel, Christi. At posthæc lolius abbatiæ circuiens villas, oclavo Kalendas Julii concurrentibus nostris pro et quia duplex exstabal monachorum numerus, duvincialibus more regionis ad festivitatem Joannis plam eis portionem villarum est largilus; canonieis Baplisir, ipsa quoque adminiculo necessariorum autem quia pauciores erant numcro simpla contra fulla interfuit. Et cum signum vespertinæ synaxis monachos est data portio : ipse ea quæ sibi maxime jam lertium sonaret, ipsa procul ab Ecclesia quous placuerant, ad suæ perversitatis usum reservavit. que feminarum accessus licitus est, sese in terram Et quia canonicus eral, cum canonicis in S. Audodedil, et omnipotentem Dominum per beali viri pa.. mari monasterio sæculariler vivebat. Quid plus hujus trocinium propitiari sibi deprecabatur. Statimque abbatis referam versuliam, cum veraci possem fahorrore concusso, omnibus cæpit membris distendi, mine dicere hunc prinium loci lmjus casum exsti. protinusque erepta pedum recepit ollicia, Creatori lisse? hic etiam secundum veridicam Veritatis yo

B suio gratias agens, qui eam meritis sancti patroni cem cum alii laborassent, in labores eorum introivit; sui Bertini diu oplalæ reddidit sanitati (29).

nec solum introivii, sed etiam quæ laboraverant, leCap. VI. Quod Friiloyisus, expulsis monachis,

meraria præsuinplionc destruxit. Hic etiam sralerox canonicus ins:iluil.

chariiatis utriusque monasterii destructor exstitit , Mulla quidem et alia signa fecit Jesus per mcrila dum et monachi sibi justum et ab antiquis Patribus confessoris sui Berlini, quæ non sunt scripla in Iradilum reverentiæ honorem vindicant, canonico libro hoc. Quare aulein prælermissa sunt vel ne rumque subjeclionem sibi veraciter defendunt; et glecta, ignoramus, nisi forte propter incuriam scrie canonici ab ipso abbále canonico fallaci assertione plorum, vel propler maximas persecutiones el in principalum ad se monasteriorum pertinere dicunt. convenientia quæ tunc temporis sancta mater Ec Pro his omnibus et reliquis lyrannidis sox actibus clesia, et maxime in isto loco passa est. E quibus hacienus blasphemalur ab omnibus, nec dubium omnibus unum solun incommodum seu infortunium quod blasphemabitur et a succedentibus. ad posterorum memoriam hic dusimus iliseren Jum..

Cap. VII. De subjectione canonicorum S. Audomari Glorioso igitur imperatore Ludovico Caroli Magni

huic ecclesie. atque imperatoris filio regnanle, cum ealenus hoc Nortuo vero dicio Fridogiso quarto decimo regi

с antiquum el lonc regale cænobium ex lempore bea minis seu po:ius tyrannidis suze anno, successit in tissimi Berlini ejusdem fundatoris præcipui sacra regimen cænobii Hugo venerabilis filius Caroli regis monastici ordinis religionc admodum nobilitaretur, magni et frater Ludovici Czesaris. Qui Hugo anno atque secundum instilula canonum fratrum ad incarnati Verbi octingentesimo quadragesimo quarto optione ipsius regiunen commendaretur, contigit ut con lolens infelicissimæ et miserrime divisioni ei quidam Fridogisus (30) genere Anglus al abbas S. discissioni venerabilis Silhiensis cænobij ab infando Martini Turonis anno Verbi incarnati octingente- Fridogiso faclæ, a domino Folovino lunc Morinoruto simo vigesimo, el præfati regis Ludovici septimo, venerabili antistire unilatem cænobiorum prislino abbatiam Sithiensis coenobii regia donatione susci more reformari impetravit : quod et privilegio fiiperet gubernandam. Qui in initio tyrannidis suæ eum mari fecit. Hujus autem privilegii hoc est exemplar: cerneret abbatiam universam lot inonachoruin usibus

Exemplar chartæ S. Folquini de eodem. velegalam, utputa centum el triginta monachorum Ego Folquinus Dei gratia Morinorum episcopus, inter utraque monasteria S. Berlini scilicet sanctique

omnibus fidelibus tain futuris quam præsentibus. Audomari degentium, nihilque suarum voluptatum Reliqua vide in Charlulario Folquini, Patrologice usibus sequestralum; avariliä jaculo cxcatus, mona- D lom. CXXXVI, col. 1223. chorum impudenter lental vitam destruere, ut res Cap. VII. De Translatione sive relatione S. Au. corum usibus a fidelibus tradlilas sux lascivice po.

domuri. luisset facilius ioancipare. Quod diabolica suggestione Sub hac tempestate invenimus ita adnotatum in mente conceptum, nesanda est ab illo perpelratione

decemnovennalibus annorum Dominicæ Nativitatis, peraclum. Nam in capitaneo apostolorum seu S. Ber quod est octingentesimo quadragesimo tertio, indivini loco, ubi octoginta el tres monachi deserviebant clione sexta, quod postquam Hugo abbas jam me. Domino, sexaginta pro humana polius laude quam noralns, excepla causa quam refero, vir per cuncta pro Dei amore retinuit; reliquos districtioris vitæ laudabilis, locum hunc sua constitutione laudabilier viros, quos suæ perversitati pulavit non consentire, stabilivil, qua et canonicos S. Audomari wonachis. (28) Ex antiquo Anonymo.

cim canonicis ? Hic primus abbas sæcularis Sithi(29) Bic desinit antiq. Anonymus.

vensium, canonicus sacularis, inquit Joannes Ipe130; lic est Fridogisus qui in catalogo fratrum rius cap. 11. conscriptorum monasterii S. Galli apud Goldaslum (51) Primum S. Mariæ, quo de nionasterio scu memoralir con aliis monachis de monasterio. S. ecclesia lege Vitæ cap. 6. Marlini Turonis. Ergone lum iotic crant 1.0nachi

S. Bertini etiam per descriptionein capitularem A tione ipsius regimen commendaretur, cuidam canojuste subjugavit, monachumque ab inferiori mo nico genere Anglo, Fridogiso nomine, ut janı præ. slasterio ad S. Audomari custarliamn liit supra di dictum est, in beneficium proh dolor! dalum, a 10(tum est) deputavit; diabolica sagilla jacultatus (sic,) tius sanctæ religionis candore marcescere, in cx-. cæpit excogitare qualiter S. Audomari corpus, cujus leras manus devenire, el minorari a sua cæpil inope et auxilio una cum sodali suo Berlino Tarven - tegrilale. Denique numerum monachorum ibidem nicus gubernatur populus, Vermandis ad S. Quin- militantium, qui octoginta tres erant, diminuit, tini monasterium, quoniam hoc ipsiim gubernabat,

villas el fertiliora prædia viclui monachorum depil-posset deferre quantocius. Meluens lanen animosi lata in dominium sibi usurpavil; monasterium vero talem plebis, congregata Verinandensium multitu S. Andomari quod cum monasterio S. Bertini idem cine, tentat vi abstraliere, si forsan impediretur a eral, penitus evertit, quoniam quadraginta monaplebc. Accessit interim , et monacho quodam Moro chis eliminalis, triginta canonicos loco eorun subnomine exslanle (ustode, sacrum sancti præsulis ac slituil, lertiamque partem omnium bonorum ad mo-patroni nostri corpus sumens, villam usque Lies nasterium S. Bertini pertinentiuin, eorum usibus gensburtz (Iperio, Lisbourg) nomine cum sua depor-, deputavil. Quid igitur iste aliud quam hujus monatavit multitudine. Dei autem providentia operante,

B

slcrii Augellum fuit? qui etiam a B. Bertino in nu-. triduo in prxfata villa manserunt cum sacralo cor mero abbatum merilo undecimus exstitit; quia in pore. Quod cum sancto przsuli Folquino nuntiatum

eo quod ea quæ a decem prædecessoribus suis bene cssel, cum maxima multitudine populi per totum ordinaia fuerant evertit decalogi melas excessit. triduuin congregati insequitur prædictum abbatem Tantilla vero hæc nostris tetigisse sufficiat, ut quicum suis usque ad villam superius noniinalam com bus peccatis a sanctuario Dei exortis lanla mala omni festinatione. Al illi gestienles corpus sanctum consurrexcrunt, ac quibus urgentibus causis sancti sustollere fugamque inire, nulla hoc inultitudine corpus margariia recundita sit, manifestius paleal. prorsus valebant a lerra levare. Tunc absque rétar

Cap. X. De divisione regni Francorum. datione ullius commodi accelerant fugam relicto Imperatore præfalo decedente a sæculo, ilii ejus. corpore sancli; bealus aulem Folquinus dans illis Lotharius, Ludovicus et Carolus, singuli paternum locum fugiendi, accipiens thes.jurum (32) illud omni imperium æmulati mox ab invicein dissentire coepeauro pretiosissimum, repetito calle cum tota ple. runt. Tandem pace facta, Francorum regnum sibi bium mulliuudine reportavit; el præcavens in futu diviscrunt, tuncque nostræ partes orientales Carolo rum ne parili modo aut alio quovis ingenio corpus į regi cesserunt. Cujus pacis oblentu nequaquam au crretur sanctum, illud in insu'a Siihiu juxta mala desierunt; sed duin singuli per singula regns corpus B. Bertini sub terra recondidil.

principari, scquc secundum paternam magnificenCap. IX. Qualiter corpus Palris nostri Berrini a S. liam protelare cupiunt, sesc suaque confundenles Folquino primo translatum est.

dejiciunt. Legitur in hujus loci archivis publicis quod san Cap. XI. Qualilor S. Folquinus corpus S. Bertini clus Folquinus nostræ sedis episcopus (cujus eliam

sub terra recondidil. corpiis, magnis celebre virtutibus in hac quiescil ec Regnante eodem Carolo, tertio regioninis Adaclesia (33) grassanle igne el ferro Danorum bar lardi (34) abbatis anno, præfatus præsul emerilos barie per loca maritima, paulo ante hanc vaslationis sancti Bertini artus anno Dominicæ Incarnationis diem corpus S. Bertini certa die sub terra recondi. vclingentesimo quadragesimo sexto, secretiori. alerit. Quod quando quibusve ex causis fecerit, vel quam prius fuerat loco mire composilum locavila quandiu sub terra tam sacra membra latuerint, ad Cujus ctiam sanctam translationem distinctis lemtandem Dei et honorem hujus sancti perpaucis ape porum diebus a cunclo populo diæcesis sue magniriamus. Glorioso igitur imperatore Ludovico Caroli ficentius celebrandam sancivil, ut quidquid in ejus magni aeque imperatoris filio regnante, cum eatenus D sancta depositione, mense Septembri concurrente, hoc antiquum el tunc regale cænobium ex tempore urgenle messis necessitale, minus digne celebrabeatissimi Bertini ejusdem fundatoris præcipui sacra rent, hac sancla translationis solemnilalc liberius. monastici ordinis religione admodum nobilitaretur, exsolvere possent. Tanto igitur thesauro abditis alque secundum instilula canonum fratrum adop- . locis assignato, non inullo post temporis intervallo

(32) Sic Thesaurum neutro genere non raro usur (34) Hic Adalardus filius Henrici comitis de pant auctores mediæ ætatis. Alcuinus epist. 49 et mililia Caroli Magni, juvenis a patre suo, Deo, s. epigr. 115, Thesaura adhibel.

Pelro sancioque Bertino oblatus est in monasierio. (33) Obiit Folquinus unno Domini 855, regis Ca Sithin: sed postea sub Fridogiso canonicus apud roli xv, Idelardi abbatis xiv, episcopii l'ero sui XL, ecclesiam S. Audomari est effectus; deinde major ad dexteram B. Bertini Tumulatur. Conservamus cap annis post obitum llugonis suscepil hanc abbalim pam ejus unam processionalem , miiram, chirothecas anno Domini 844, ex lperio cap. 13, jussu Caroli : atque sandulia , stolas quoque ires. Hæc Iperius regis abjectus anno 859, subrogalo Hugone juniore, cap. 13, qui ex rerun istarum contactu mulieres Conradi lilio, ipsius Caroli avunculo : ac post bienpartis periculo quotidie liberari aflirmat. Elevatio nium restituliis, e vivis excessit anno 864 , cui corporis ejus anno 928, ldib. Novembr. facta dici successil S. funfridus Morinorum cpiscopus ex lill cip. 22, parle il.

monachu Pruniensi

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »