Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Remorum archiepiscopo vui Nonas Maii; Translalio A villze vel loci qui Sithiu dicebatur, quam ecclesiam denique in thecam preli usiorem sæculo sili per Pe B. Bertinus fundavil in honore B. Pelri apostoli, Irum Morinorum episcopum xvu Kalend. Augusti; qui adhuc nunc est et Palcr et patronus. Deinde de quibus iufra suis locis.

B. P. Bertino numero sanctorum adauclo, quia ipse 7. An Bertinus monasterii Sithivensis primus primus sundalor noster exstiterat, ab eo denominaabbas fuerit, merilo dubitari potest. Scriplor Vilæ lus est locus monasterium S. Berlini Sithiensis. Et S. Audomari cpiscopi Tarvennensis, editæ sæculo uz ut nominis recompensatio fieret, constructa suit Bened., primum locum tribuit Mummolino, Bertino ecclesia B. Petro ad occidentalem parlem templi ad sccundum. Joannes Iperius e catalogo abbalum plagam septentrionalem, a qua adlıuc nominalır Sithivensium penilus expungil Munimolinum, quem porta S. Petri ibidem. Bealo vero Martino facia Bertino postponunt Saminarthani in Gallia Christiana, suit ecclesia juxta illam quæ nunc est parrochialis al immerito cerle. Siquidem Mummolinus B. Eligio ecclesia S. Martini in insula. Et inter duas has ecsuccessit in sedein Noviomagensem anno 669, eique clesias sanctorum Petri et Martini factum est hospipræfuit per viginti el sex annos, testanle auctore Vitæ

lale pauperum seu domus elecmosynæ ; via quoque S. Audomari : proindeque longe anle S. Berlinum

B

palens, per quam de una ecclesia ad aliain, ac de vivere desiit. Veri simile est Mummolinum per

hospitali ad utramque patebal ingressus. Demum annos xiv anle initam sedem episcopalem præfuisse igne fortuito consumptis ecclesiis beatorum Petri abbatem Veleri Monasterio, quod nomen ipsius bacle apostoli ac Bertini, tempore domni Roderici abbadüs relinuit; el curam habuisse fabrica novi mo

tis (qui anno 1024 præesse cæpil) ordinatum suii, nasierii Sitiivensis; non tamen eo loci rexiss?

quod adhuc hodie servalur, quod templi nostri monachos, nisi forte ad breve tempus, co quod majus altare, imo ipsummet templum semper convixdum perseclocænobio raplus sit ad cpiscopa

secratır in honore B. Mariæ Virginis, beatorum lum; mox vero Bertinum fabricæ supremam impo

apost. Petri el Pauli atque B. Bertini confessoris s.sisse manum, el coloniæ monachorum præpositum Christi; secundum vero altare in quo solet dici missa fuisse.

malutinalis, semper approprialur el consecralur 8. Sithivense seu Silbiense monasterium anno

in honore S. Marlini Turonensis episcopi, , Haclecirca 660 ædificari cæplum in pago Tarvennico, a

nus Iperius. prima sui origine amplissimum, hactenus S. Bertini

10. Istud ascelerium lanla religione el sanciæ Renomine celebratur, inclusum muris Audomaropolis, gulæ cultu per varias alternantis humanæ condition's quæ urbs a monasterii celebritate orla, ab annis

C vices Noruil , ul de viginti duobus sanctis illius centum cathedra episcopali donala est, excisa Tar

ecclesiæ monachis jam solemnizel Ecclesia , , inquit venna. Duplex fere a cænobii primordiis conventus Iperius in Prologo. Viginti quinque numeral Locrius monachorum isthic fuil, unus quidem in S. Petri

in Chronico Belgico, nimirum Bertinum abbalem et basilica, cons'ans monachis centum et quinquaginta; cænobii conditorem, Ebertramnum abbalem Veroaller in S. Mariæ ecclesia cæmeterii loco ædilicala,

mandensem , Walberlum comitem, ejusque filium habens coenobitas quadraginta, quos Fridogisus ab

Berlinum parvum, Mummolenum Noviomagensem bas sæcularis sæculares caponicos fecit. In hac de

episcopum, Winnocum abbalemi Uroromholtenisem mum S. Mariæ basilica sedes episcopalis erecta, in

cum Quadanoco, Ingenoco, el Madoco ejus sociis; alia cælus monachorum perseverat. Procedente Erkenbodonem Sithivensem abbatem quartum boc tempore isthic etiam, ut el alibi passim, adinissä

sæculo VIII; Humfridum ex monacho Prumiensi sunt sanctimoniales, quas Conversas appellabant, abbalem Bertinianuin, et Fulconem Remensem Gregorio nono pontisice per Romanum S. Angeli archiepiscopum ilidem abbatem, Wocardum, Winediaconum cardinalem expulse. < Erant lunc, inquit baldum, Ragenardum et Gerwaldum monachos Ipcrius, cap. 46, parle xx, in hoc monasterio mo

marlyres sæculo Ix; Grimbaldum Wintoniensem niales quæ dicebantur conversæ sub habitu religin- D abbatem cum sociis Joanne el Assero, ac Gerardum nis, non tamen sub professione regulari inter duas abbalem sæculo x; Lambertum, Simonem et Leoporlas monasterii, juxta ecclesiam S. Martini com

nem abbates Sitbivenses cum Joscione el Bernardo morantes, de eleemosyna monasterii viventes, in monachis sæculo si hospitali pauperibus servientes, vestes sacras el 11. Ex eodem ascelerio prodierunt quamplures ornamenta ecclesiæ cum opus essel consuebant et alii qui ad infulas episcopales evecti sunt. Isthic abluebant. Et quia non licebat mulieribus ingressus eliam sxculi pompam et dignitates abdicarunt viri intra monasterium monachorum, matres, sorores spectalæ nobilitatis, « Gunthertus clara stirpe, paire el propinquas nostras cum ad nos veniebant, reci Gorberlo, atre vero Ebertruda progenitus, ; inpiebant. ,

quit Iperius, cap. 11 , parte ii; « Honrocus comes, 9. Ut vero intelligas ea quæ de variis monasterii Adalardi abbalis paler, , cap. 13, parle ut; Zoppo principalis basilicis dicuntur, juvat Iperii verba e regis Caroli Calvi vicarius, , cap. 15, parle 1; cap. Ū hic altesere : « Notandum est quod ecclesia Megenfridus puer nobilis, a patre Ruodwaldo ista diversis successive temporibus diversimo:le oblatus, » cap. 16 , et alii : quibus addendi Childepominala fuit Primo cnim dicia fuil Sithin a nomine ricus rex ullimus Merovinycx stirpis « in Sithiu

monasterio tonsus, , el Guillelmus Flandrensis co- A nachi Cantuarienses a regibus pulsi, primo quidem mes, qui morle instante religiosam vestem induit , in S. Thomæ odium ab Henrico IV, deinde vcro a el in Sithivensi monasterio scpultus est, leste Orde Joanne rege anno 1207. De primis agit Iperius cap. rico Vitali in Hist. lib. Xir, ubi ejus epithaphium 44, parte ii, de aliis cap. 46, parle xil, ubi hæc rifert ad annum 1127.

verba : « Quibus adventantibus D. abbas el conven12. Prælerea ex hac abbatia originem sumpscrunt, lus inobviam eis cum cruce, candelis et thymiamascu, ul verbis Iperiani Prologi loquar, « sunt deri teriis processionaliter incesserunt usque ad ecclevala quatuordecim honesla monasteria, , adeo uit siam S. Dionysii , el cos huc in monasterium adduSithivensis Ecclesia « patriæ sedem primam obtine xerunt. Erant monachi sepluaginta, familiares aurel post cathedralem Morinorum. , De monasteriis tem usque ad centum : qui omnes insimul per dics Woromboltensi, Bergensi, Alciasensi, Hunulfri duodecim hic apud nos manserunt, donec per abbacullensi et aliis e seminario Sithivensi profectis, tias circumquaque bini vel ierni a suo priore nissi lege sæpe laudalum Iperium.

sunt, ipso priore cum sedecim monachis plus quam 13. Non tantum sanctorum seminarium fuil isie per annum nobiscum remanentibus , ) etc. Egregium locus, sed etiam sanctorum asylum et confugium. sane Christianæ charitatis et religiosa hospitalitatis Istuc se recepere SS. Anselmus et Thomas Cantua- B exemplum ! rienses archiepiscopi. Admissi eliain non semel mu.

PROLOGUS AUCTORIS.

(Ex antiquiori anonymo.)

1. Domino omnipotenti bonorum munerum largi suum unigenitum Dominum nostrum Jesum Christum lori multiplices gratie laudesque sedulo sunt refe. ad docendas redimendasque omnigenas gentes nisit rendæ, qui oinnium creaturarum visibilium et invi ad terras; et cælera ut in Vita S. Audomari infra. sibilium conditor et gubernator existens, Filiun

INCIPIT VITA. Cap. I. In qua provincia natus est B. Berlinus, el C mus patrocinari merilis. llorum teneram vilam moquod in puerilia monachus factus est.

resque Berlinus puer quidem ælale, sensu autem 2. Bealus puer Bertinus generosa progenitorum senior, imitari Spiritu sancto inspirante contendit, slirpe orius traditur in Constantiæ finibus, quam

que:ni postquam suiz gralize charismatibus manciRhenus sublerfluens sub ejusdem urbis muros in pavit, inter lales lantosque Patres , ut corum exemApotamo lacu serme tribus stagnalur millibus; quæ plis instruerelur, adscivit. Oinuibus tandem perfehinc e vicino Bajoarian, illinc Burgundiam, ab clioribus vila auclum muniis in pueritia, inexhausio austro autem Alpina suspicil juga. Hic itaque suis coelestis desiderii vigore præditum provexit in adopignus admodum dileclim progenitoribus nutrieba lescentia. tur diligenter infantulus, uti lantus in Domino post

Cap. II. Quod adhuc adolescentulus ad S. Audoma. futurus. Cui cum ad mundi gloriam a Deo terrena

rum pervenil. nobilitatis suffragarelur dignitas, ab ipsis infantiæ 3. Ergo cum jam Dominus militem suum mundo cunis major servitutis Christi coadolevit charitas. manifestius propalare disposuisset, ne in absconso Quod exhibens mox ut ad id ætatis pervenit, pueri lucerna lanlæ claritatis lucens tot mortalium spiriliæ suæ principia evangelica perfectione Deo dicavil. lualia commercia differret, egressus duobus tantum Parentibus enim el patriæ Dominum secuturus abre- D comitibus Mummolino et Eberlramno , magnæ scinuntiavit: el ut perfectionis nil Domini servo abessel, licel sanctitatis viris, tertius adjunctus, perfectus monachum in Luxoviensi cænobio sub patre Eusta sanctæ Trinilaiis cultor in Galliam usque pervenit(1). chio professus est. Cujus vila et doctrinæ institutio Videnles igitur prædicli viri sancli , Berlinus scilicet quam spiritualis gratiæ compus fuerit, scire dalur et socii ejus, ibidem messem quidem multam , opcin ipsa excellentia gregis cui præfuit , præsertima rarios autem paucos, cæperunt longe laleque vernunc cum evidentioribus sanctitatis eorum paleal bun vilæ instanler per lolam Galliam disseminare. siguis, quos pluribus lerris coram Domino suis sci Adhäserunt autem eis quamplures viri religiosi,

(1) Cisterciense exemplar sic habet: Morinensium fines pervenil, quibus lunc ejus compatriota el (ut ferlur) consanguineus , egregius Christi præsul Audo. inarus larga divinorum dogmatum fluenia propinabat. Consanguinitalem islam probal Joannes Iperius cap.

1, parle i el v, ubi Audomarum et Berlinum ex S. Arnulli prosapia descendisse allirmat. Lege hac de re, si tanti esi, Malbrancum lib. II, de Morin., cap. 1.

qui ab eisdem a manc usque ad vesperum æterna A Cap. IV. Quare apriorem locum sanclus vir Dei vite pabulis reficiebantur; nec minus quoque pala

quærebal. lini proceres intermissa ad tempus regali servilule 6. (4) Interea decedente Achario (5) episcopo urad eos confluebant, corumque modestam conversa bis Noviomæ ad episcopalu! ejusdem urbis venelionem in recle vivendo ad exemplum sibi propo rabilis vir Mummolinus provehitur, et Eberlramnus nebant.

cænobio S. Quintini a Mummolino præficitur; san4. Tempore illo Lotharius filius Ludovici regis ctus vero Bertinus in loco sibi a Domiro coll1:0 regni Francorum monarchiain gubernabal : cujus annis quatuordecim resedil (6). Et quoniam locus aures cum jain suorum procerun relatione pulsaret ille permodicus minusque spatiosus erat, ut con: sanctorum Berlini sociorumque ejus eximiæ conver structionem alicujus magni caperet apparatus, sansationis creira opinio, mox eos suis astare jussit clus vir Dei Bertinus cæpit cuin suis sibi coadunatis conspectibus. Quribus illatis a rege, vir Domini Ber ædificandi cænobii aptiorem quærere locum. Sed tinus ci ejus socii honorifice sunt suscepti, el longo

dictum Dominicum animo revolvens : Sine me nil tempore intra regis palatium summa diligentia sul potestis facerc (Joan. xy, 5), perfecto bojus consilio rogati. Post longum autem temporis intervallum Dei providentia cuncia disporrenti sese ex animo priememorali viri S. Audomaruin tunc Tarvennensem B committens, protinus navim conscendit sine guberepiscopum (cujus compatriota et consanguineus erat natore et remige per spaliosum stagnum cui adha. S. Berlinus) ailierunt ut ei in prædlicando essent co re! prædictum monasteriolumi. Dei tantum nulu miles, quatenus in æterna retributione a Deo me navis agebatur, angeli quoque ministerio cerneres rerentur fieri æqualis glorice participes. Sanclus carinam contra Quenta precipitis fluvii impingi, vero Audomarus eosdem Dei famulos gratifice re quousque aplum tenendo porlum consisteret, et cipiens, omnipotenti Deo gratias egit, qui tales sibi venerabilis vir Berlinus hunc versiculum ex ordine ad prædicandum Evangelium adjutores misit. Erant decantali psalterii promeret : Hæc requies mea in enim in fide perfecti catholica, et in ecclesiasticis saculum sæculi, hic habitabo quoniam elegi eam (Psal. disciplinis atque in divina Scripliira eruditi. Sub CXXXI, 14). Cognoscens igitur a Domino sibi locum ibant igitur officium legationis suæ labore prædica illuin electum , sine mora navim relinquiens, motionis continue.

nasterium nomine Sithiu in eodein loco in Dei Cap. III. Tradilio Adroaldi.

noinine et in honore S. Petri ædificare cæpil. Con5. (2) Interea quidam vir nobilis valile prædives featibus undique religiosis viris jutra modicuin opum, Adroaldus nomine, nullum habens filium, lempiis, multiiudinem monachorum, videlicet cen

С Lraclare cum B. Audomaro et prædictis Dei famulis lum quinquaginta (7) coadunavit , cum quibus cæpit, qualiter possessionum suarum ccclesiam hir multis in Dei servitio vixerat annis , turbamque redem faceret. Quem B. Audomarus, inspirante sibi a Domino creditam sub districio sacræ regulæ gratia Spiritus sancli , hortalis est ut S. Berlino jugo mente solliciia pervigil custodiebat pastor, sciens sociisque ejus prænominatis queque liabere poterat quod scriplum esi (S. BENED. reg. c. 2) : Cui plus conferret, qualenus ibidem cænobium in bonore committitur, plus ab eo exigitur (Luc. II, 48). B. Petri principis apostolorum construendo, turbam Beatis enim Dei famulis sub sua cura consistentibus monachorum non modicam coadunarent. Quod Dominica atque apostolica prædicando mandala, sua Adroaldus präsente B. Audomaro cunctisque pro quotidie districta conversatione ac religiosis acticeribus urbis Tarvennæ magna cordis alacritate bus magnum bene vivendi præbebat exemplum , complevil, traders villam sure proprietatis nuncu implens quod scriptum est : Sic luceat lux restra patam Sithin, anno ab Incarnatione Domini sexcene coram hominibus , ul videani boria opera vesira el lesimo vigesimo sexto (3), anno auiem undecimo glosificeni Patrem vestrum (Malih. v, 16), ne secunregni Chlovovei filii Dagoberti, octavo Idus Septeni duin apostolici præceplum aliis praedicans, ipse bris. In territorio igirur quodam ipsius villæ mo- D reprobus invenirelur. Nec deerant, providente Donasterium ædificare cæperunt, qui locus usque mino, vite eorum necessaria. Alines enim ei quique hodie Vetus vocallir monasterium.

nobiles Chris:0 devoti ejus admonitione et doctrina,

(2) De verbo ex antiquiori Anonymo.

(3) Folquinus in Chron., lib. I, cap. 2, scrivit anno 11 Ludovici, Christi 645, rectius antio 648, aut insegrenti, cui Chlodovei annus undecimus illigilur. Hujusce rei diploma ab Addroaldo confecium exstat apud Miræum cap. 3; Donal. el apud Joannero Iperium in Chronico, uti in Vila S. Audomari ail ann. 657 observavimus.

(4) Ex antiquiori Anonymo.

(5) Non Achario, sed B. Eligio in sedem Noviomagensem successit Mummolinus, ut in Vita S. Audoinari adnotalum.

(6) Annorum numerum band esprimit auctor primus; hæc vero addit: Ul enim sirum ejus loci

loquamur nescientibus , hinc idem locus in humili coile sinus fiuuium Agnionam cum aquis palustribus, illinc silvam longis supereminentem habet Iractibus.

Thomas Cantuariensis archiepiscopus patrium solum vertere coacbus , dicilur venisse ad Velus monasterium, eremitoriuin quodam gloriosi consessoris Berlini, ubi per tres dies laluerii; et die quarto in Silhivensem abbatiam se recepisse, apud Iperium cap. 44, parle 11. Nuoc vicus S. Mammoleni, vulg, Srint - Mummolin appellatur, uno miliari ab Audomaropoli.

(7) Esemplar Cistertianum habel ducenlos fratres.

plurima terrarum fundorumque illi conferebant (lo- A capellie dorationem in villa Waurantis dicta , dinaria, sicut inserius patebit.

starte a Sithiu cænobio fere qualuor milliaribus a Cap. V. Traditio de villa de Worinhoud. dos no Bertino sccundum ipsius beati viri in hoc 7. (8) Post prædiclan' etiam venerabilis memo privilegio rogatum exinde deporlalus, in suprascripta riie Adroa'di traditionem, qua se in ejusdem loci basilica, anle altare sanctæ Dei Genitricis est humaconstructionis primitias primum exhibuit, quidam tus , ac deinceps ipsa basilica domno Bertino fuil prædives Heremarus suæ proprietatis villam Wo subdila. rinhoud (9) diciam, Deu sancloque Bertino contulit. 10. Largis igitur bonorum operum retributor conQui scilicel bealus vir tantorum divinæ largitatis Ira diabolicas persuasiones indcfessam sui militis i:npensorum non ingratus, quidquid sibi a Dei con. Berlini aspiciens pugnam (oculi enim Domini aspiferebatur fidelibus, eorum saluti revera consulens ciunt super justos, el aures ejus in proces eorum siipernis sancivit usibus. Nam in pritdicio fundo (Psal. xxii, 16)], magnamque ejus de ovibus sibi sanclum Winnocum a puero sua disciplina instru creditis intuens curam, almificis cum signis ac virclum cum ejus aliis commilitonibus direxit, quibus lutibus glorificavil, de quibus , favente Domino , ul ad pauperum receptionem cellam ecclesiamque pauca subsequenti narrabimus sermone. in honore S. Martini ædificarent jussit : quod præ- B Cap. VII. Traditio Walberli (10). dicti viri unanimes in Domino insianti labore coin 11. Fuit igitur quidam vir nobilis honorificus et pleverunt lempore modico. Statuto etiam fratrum comes secundum vanam hujus sæculi dignitatcm noconventiculo, suum in omni sanctitatis exercilio mine Walberlus, uxor vero ejus Regentrudis fuit æmulum discipulum , sanctum scilicet Winnocuma nuncupata. Huic vero Waulberlo et conjugi suæ præfecil, quia de ejus vita et moribus non dulita paler confessionuin (11) healus fuit Berlinus, nec bal, quem secum ab infantia sub Dominica mo non el compaler luis secundum sæculi laudabilem nasterii schola nutrierat. Taliter ergo B. Beriimus ritum inter Christia nos ad conjungenda fraterna oinniuin cænobiorum Tarvennensis territorii auctor charitatis fædera conservalum. Beatus igitur Beret pater exstitit, lantoque germine in provectu Ec linus utrisque verbum sæpe prædicabat divinun. elesix Cbristi fruclisicavit. Omissis tandem omnibus, Quapropter pins vir prædictis Walberlus ad B. Berquanta industria cuncla necessaria loco propria linum sæpe venire solebat, ul a beato viro divina habitationis curavil providere, subsequenti narra præcepia audirel, el ut a sacro ejus ore post combitur serie.

municationem corporis et sanguinis Christi more Cap. VI. Qualiter cæmelerium acquisivit. Benediceretur solilo. Quadam igirur die ad basilicam

C 8. Omnibus igitur commodis ejusdem loci sui sancte Dei genitricis semperque Virginis Marie, libi fratribus perquisitis, cæmeterium parare non potuit,

eliam B. Bertinus S. Audomarum sepe'ivit, suprauli in palude. Super qua re sui in omnibus adjutoris diclus Walbertus veniens, ibidemque orationem dilecti Dei antistitis Audomari consilium cl opein complens, aliqua eum necessitale subito retrahento non distulil quærere. Qui præclarus pontiox solila ad beatum neglexit venire Bertinum, sed ad suam charitatis adfuil exhibitionc, ejusque consilio com propriam incaule remcaverat domum. Tunc suis municato et labore, fossa ambiens cæmelerium, discipulis nomine Dodo bealo nuntiavil Bertino dieidem coenobio consccravil in prædicti collis verlice, cendo: «Valde venerabilis later, admiror quod ves'er constructa in ejus medio basilica in veneralione san fidelis in Christo amious Walbertus in proximo nobis ctæ Dei genitricis Mariæ. Quiain communi perfectani hodie iter faciens sine vestre benedictionis petitione opere S. Berlino ejusque cænobitis concessit integre ad suam insolenter perrexit domum. , Tunc sanctus anno sexcentesimo sexagesimo Incarnationis Domi Christi confessor Bertinus prophetico spirilu plenus nice, donationem suam contirmans facta per privi prædiclo ait discipulo : « Antequam, fili, ad suam legii descriptionem traditione, in qua se ejusdem Walberius perveniat domům, ad quam nunc propebeati Patris cunctorumque iratrum sub ejus patro- lj rando se credit cito esse venturum, valde pænitebit, cinio Deo servientium orationibus commendavil, quod hodie sine nostræ l'enedictionis munere de hoc peliilque ut in eodem cæmelerio, eo lotius carnis

perrexit loco. , Quod secundum beati viri præscientis viam ingresso, corpus exanime humarent. Cujus verbum effectus probavit rei. Eo:!ein enim die post privilegii exemplar hic inscribere curavimus, uti sulis occasum nuntius a Walberto velociler secinlunc temporis a præfato Christi præsule Audomaro dum domini sui preceptum equitando ad brealim factum accepimus.

venit Berlinum, siatimque postquam ad sancti viri Exemplar charice S. Audomari de cæmclerio.

præsentiam venit, ejus provolutus Vest giis, Irmula (Ex Charlulario Folquini, S. Berlini monachi.

ad eum ait voce : « Domine, vester benevolus in ChriVide Patrologiæ tom. CXXXVI, col. 1189.) slo amicus Walberlis modo in confinio mortis et 9. Igitur decedente domno Audomaro episcopo, vitir posilus vos in Dei poslulal nomine, lil pro en trigesimo quinto anno post prædicti comctcrji el sccundum solitam vestræ charitatis pieta:em mise.

(8) Dcest boc capitulum in antiquo Anonymo. (10) Verhalim ex antiquo Anonyino.

(9) Worimhuli dicitur in Vita S. Winnoci infra (11) Confessariuin vocant : quo de muncre scu ad ann. 717.

ollicio lege pr. fationem huic saeculo prelivan.

ricordem deprecensini Dominum, lil per vestras in A hæreditatis suæ partem , villam scilicet Arkas et conspectu zterni Regis gloriosas preces de morti mulla alia sicul antiquilas asserit, prædia B. Bertino sero periculo quod sibi nuper accidit, solamen reci tradidit, el usibus fratrum in Sithiu Christo famupial. Postquan) enim in hac die sine vestra bencdi lantium perpeluio delegavit. Sicque paulatim rebus ctione ad suam volens properare domum perrexeral, secularibus renuntians, omnique studio cælestibus subito in medio viæ spalio de suo in quo velociter inhians, jamque monachus fieri desiderans, S. Berequitabal equo dejeclus, super pelrosam incaulis lini hortalu et consilio frelus, in Luxovio (15) bacorruil terram , multisque in ejus corpore membris bitum religionis suscipere irrevocabili spondet devocollisis, femoreque ejus, beatissime Pater, penitus lione. confracto, mortem sibi subditam adesse pulat, nisi

CAP. VIII. Traditio de Hunulfricurt (14). illum, ut credit, per reslras sacras orationes pietas 12. Vir quidam inclytus nomine Amalfridus Iraliberet divina. Scil enim quod hoc sibi periculum didit donno Berlino monasterium quod ipse conper suam contigil negligentiam , quia sine vestræ struxerat in proprietate sua, nomine Hunul[ricuri, benedictionis lutamine per liostis callidi asluliam, in pago Cameracensi super fluvio Scald, ubi et aliqua se necessitate relrahente de lioc hodie loco filia ipsius illustris viri, Auriana nomine, abbatissa

B perrexit. Idcirco, vos in Dei nomine de prædicta ne sanctimonialium rectrix esse videtur eo tenore ut gligentia veniam pelendo precalur ul polum vestro hoc ipse dum adviveret, per precariam haberct, et sacro ore benedictum sacrisque manibus signalum post suum obitum ac filie ejus Auriana, supradi. ad eumantequam morialur transmittere dignemini.) clus abbas Bertinus seu successores sni boc habeant, Tunc venerabilis senes casu fidelis amici commolus, teneant ac possideant: el quemcunque præpositum slio incunctanter jussit discipulo ex cenophoro (12) ibi præponere voluerint, licentiam habeant, sicut quod in sacrario posilum fuerat, vinum propinare, etiam exemplar illius traditionis apud nos hactenus ul ad ægrolantem celerrime mil!erelur amicum. At conservatum lestatur, aclum anno ab Incarnatione juvenis leviter sancio respondit abbali: « Est, ut reor, Domini sexcentesimo septuagesimo septimo (15), beatissime Paler, spatium niensis integri , aut eo indictione sexla. amplius quo nec in eo de quo dicis vasculo una Cap. IX. Quod plurima signa, licel nos lateant, per phiala suerit vini. » Huic sanctus Christi confessor et

eum fecit Dominus (16). fide persecta et charilale plenus suo dixit discipulo : 13. Præterea per sanctum virum mira divinitas « Vade, fili, in Dei nomine ad illud de quo dicis va egit, quamvis partim ipse celandi studio, partim sculum ; Dominus enim noster cui omnia possibilia C tunc präsentium negligentia occuluerit. Sed omni. sunt, qui adest in opportunitatibus (prope est enim bus miraculis labor in Dei servitio indeficiens est Dominus invocantibus eum [Psal. cxliv, 18]), nostro præserendus, et cura pervigil animarum sibi comagrolanti amico, credo, salutiserum dabit polum. , missarum. Omni ilaque tempore vile su: in prs'pa. Tunc juvenis sancti viri præcepla secutus ,

ratione loci sibi a Dco lradili sudavil, cujus labori dictum intrando sacrarium , illud vas de quo paulo

adeo divina gratia adfuil, ul suo tempore priscis ante sanclo dixit abbati, quod nec una in eo fuisset monasteriis regia affluentia constructis, et numcro vini pbiala, divina largiente gratia, liac vice plenum pignerum sanctorum, el rerum abundantia coæquaop!imo invenit vino, cujus mirabilis odor prælictam relur. Sanctus igitur Christi confessor Berlinus, compleveral domum. Tunc sanctus Christi confes

postquam Adroaldus in Sithiu locum tradiderat, sor Bertinus immensas omnipotenti Domino gratias quinquagesimum septimum annum regiminis sui agens, Walberti ait puero : « De boc vino aliquid le agens, virum venerabilem suum monachum Rigo. cum portando ad tuum velox recurre dominuin. , bertum nomine, successorem sibi ordinavit ; ipse Tunic ille in cadem nocte immenso replelus gaudio vero privatim agens reliquum vitæ suæ, in divina ad suum reversus est dominum , lotumque ei quod se contulit contemplatione. Ædilicaverat etiam factum fuerat narrando miraculum, salutiserum sibi D oratorium quoddam, adhuc vivente suo prædilecio polum de prædicto propinaveral vino. Pusiquam vero Audomaro Dei antislile, quod ab orientali plaga de eodem licnedicto biberal polu, in eadem hora , templi S. Petri constructum de Jicari fecit ab eodem divina medenle manu sanus effectus est, immen pontilice in veneratione sanctæ Dei genitricis Masasque omnipotenti Deo salutis suz auctori gratias riae, quo potissimum pernoctans in precibus dies referens, cordisque compunctione repletus, magnam non minus indesessus Christi miles supplebal joju(12) Id est, vase vinaceo.

Amalfridus regali privilegio confirmari fecit, quod (13) Hinc inferunt nonnulli Walbertum hunc

sic incipit : Quoties recia postulatio, eic. Dalumn non alium esse quanı S. Walberlum abbalem Luxo

Kalend. April. anno xiv regni nostri, Barisiaco pala. viensem : quod rejecimus in hujus Elogio Sæculo tio. Deinde Amalfrido Aurianaque defunctis, moniaIl ad ann. 664.

les ibi succedere, S. Berlini successores inhibuerunt, (14) Deest in antiquo Anonymo.

el monachos ibi staluerunt. Quomodo vero sil alienala, (15) Rectius Iperius : Aclum Viromandis, quando el ab hac obedientia nostra recesserit, scripta nostra non secit Februarius dies 8, undecimo regni domini nostri coniinent. Lege Vilam S. Austreberte ad ann. 7J4. Thcodorici gloriosissimi regis, id est anno Chri (16) De verbo cx abiiquo Anonymo. sli 681. Aŭdil Iperius cap. i, parle XIV : Quod

in præ

« VorigeDoorgaan »