Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

duire novo Moyse nostro, in terram pacis et securi- A tans illum cvangelicam leprosum , qui reversus tatis.

laudem dedit Deo ? Cum tanto gaudio filiis in sinä 11. Cumque jam facti fuissent proximi Corbeix, matris ecclesiæ receptis, de thesauro conscienti premitlentes nuntios mandaverunt fratribus suis, proferentes sacrificium spei et fidei, quæ in ara Hl. scrinio sancti Adalardi mature occurrerent cum cordis accenderat fervor charitatis, hymnum Te Deum brachio ejusdem confessoris. Illico gaudium novum laudamus cantaverunt coram altario divinæ inajeslaadhuc recenti gaudio superadditur : classica pulsan. tis. tur: ecclesia tapetibus el palliis adornatur ; accens sis etiam luminaribus plurimis illuminallır : deni.

Cap. VII. De repositione sanclarum reliquiarum in

scrinio. que lacto populi conventu, festiva processio orditur, et cum brachio sancti Adalardi præcedentibus cereis 13. Denique ascendentes gradus pulpiti, qui de el crucibus obviam proceditur. Tunc filii Israel valle plorationis per gradus virtutum ascenderant quasi arcam Domini de Philistæis reductam susci in montem exsuliationis, populis infimis jacentibus pientes, in tabernaculo Dei referebant : el cuin nec ad altiora conscendere valentibus, condescenDavid in voce exsullationis et confessionis psallen derund propinatione salutiseri sermonis rei gestæ les præcedebant, variis musicorum instrumentorum generibus ad augendam lætitiam circuiquaque

lemporique præsenti respondentis. Nec siluerunt ad

confirmationem sui sermonis quæ in via accidis sonantibus.

sent eis, quanta Domini gratia in omnibus adfuisa: 12. Ecce aulem quidam claudus ad portam lem set illis, quantisque sibi dilectum consessorem pli jacebal, ita utroque pede contracius, ut plan- B declarassel miraculis. Et ne aliquis eorum dubius lic pedum ejus (quod erai in visu mirabile) retro existeret sanctum Adalardum esse relatum, relilærerent natibus. Veneral aulem ibi reptando in quias ejusdem de secretario, ubi ante repositie quantum poteral manibus el genibus, non solum fuerant, præsentari fecerunt. Quas quidem in conul alimoniam peleret ab introeuntibus, sed ut san spectu populi adslantis exlulerunt, ipsasque, ut clum Adalardum rogaret suis adesse doloribus. Qui credi decei, antiquo ebore lucidiores, visuque pro eum ferelrum sancti præcedente longo processionis sui raritate delectabiles, conspeclibus oinrium ordine vidisset inferri, in quantum ipsa ægritudo astantium cernendas præbueruni. Postquam autem patiebatur, clamare cæpit, ut sui misererelur. præsentia sancii remola est ab illis omnis nubes Sanctus vero Adalardus, more beati Petri, aurum dubitationis, eum honorifice reposuerunt in eodem vel argentum illi non dedil, sed quod melius eral, scriuio, quod paulo ante relatum fuerat cum gaudivina concedenle gralia, illi iribuit. Nain mirum dio. in modum stalim vidcres nervos prius contractos 14. Quo rile peracio, secus sanctum Gentianum extendi, cutem disrumpi, sanguinem manare, pedes martyrii rosa in domo Dei vernantem collocaverunt cruraque ad naluralem locum redire; i!lum autem S. Adalardum, castitatis lilio ante Deum florentem. præ nimiis angustiis faligari, ita ut pene viderelur Felix aula, qua tantis sustenla’ur columnis ! felix delicere. Tandem in suis erectus pedibus, jam ecclesia, quæ lantis illuminatur lucernis ! ut laceaDullius egens adminivalo ad feretrum sancli acces

mus cæleros, quorum præsentia feliciter ipsa floret sit. O laudandum Dei donum ! o prædicandum san Ecc'esia, istis iuioribus protegitur contra ventorum cii merilum ! Præsentia corporis ejus aberai, el c flatus, et tempestatum fulmina. Istis enim illu nr. • Lanta in vase corporis ejus Dominus ostendebal. nantibus, repelluntur ab ea lenebrarcin caligines Sed hoc in vase corporis ejus ostendere potuit, qui el mæroruin nubila. Istos ilaque honoremus, islos, per umbram corporis sancti Petri ægrotos sanare veneremur in terris, ul nostri memnures esse dic valuit. Tunc qui sanalus fuerat feretrum psusc

grentur in cælis. quens el bajulans gratias referebat Domino, inii

S. GERALDI ABBATIS

CHARTA

De precibus pro fratribus suve congregationis ct aliis sibi confederalis faciendis.

(Circa annum 1091.)

(Dom Marten., Thesaurus Anecdol., com. !, col. 255 ex Silvæ-Majoris chartario seu ex

Necrologio.)

Cognoscant omnes, tam præsentes quam subsecu- D buntur; ita autem ut priores sepsem missä el vigituri, quia ego Geraldus Sanctæ Mariæ Sylvæ Majoris lir solemniler, pulsatis signis omnibus, persolvantur. abbas, quamvis indignis, utilitati vivorum et mor Sacerdotum unusquisque seplem missas perorabil; tuorum consulens, communi lotius congregationis qui sacerdos non est, tria psalteria; qui ad psalleconsilio stabilivi, et, ut in ælernum maneal, lilleris rium nondum pervenit, usque ad dies triginta sépmandari præcepi, quod si quis nostræ congregatio lem psalmos quotidie cantabil; qui autem nescit, nis decesserit a seculo, nobiscumque sepultus fue septem quotidie Miserere; qui vero nec Miserere, ril, usque ad annum panis et vinum pauperibus pro seplies similiter Pater noster. Quod si infra duos eo tribuatur, et usque ad triginta dies ab omnibus dies, vel quatuor, vel eliam amplius, aller deces. "missæ et vigiliæ mortuorum communiter celebra. serit, insimul utrisque positis, quod ubi in principi

minuelur, finito alterius officio, restituetur. Omnis A post capilulum; quo die panis et vini præbenda pro autem congregatio primis septem diebus ante aliare eo dabitur. Pro abbatibus autem utriusque congrepost capitulum psalmos prosirala cantabit. Si vero gationis, quantum pro fratre ejusdem loci fil, in in cella, quæ a monasterio longe sit, aliquis obierii, æternum constituerunt. Hoc ipsum sit pro congre10:um pro eo quod pro pra’senti persolvatur, excepto gatione sancti Benedicti Nantolii. Hoc ipsum agitur quod panis et vinum in cella ubi obieris, usque ad p:o congregatione Lucionensi, et pro abbatibus ir. annum, sicut jam dictum est, in eleemosyna consti cenarium, et sanctæ Mariæ de Pampilona canonicotre:ur.

rum, et sancti Michaelis de Eremo, el sancti Maurini De congregationibus autem quæ nobiscum socie de Agenpo, ei canonicorum sancti Romani de Blavia; talem acceperunt, vel accepturæ sunt, si quis obie similiter agimus pro monachis sanctæ Mariæ Doril, ad nosque nuntius pervenerit, septem missas, lensis, el sancti Vincentii Laudunensis, et sancti totidemque vigilias persolvemus communiter; trez Petri Ferrariensis ecclesiæ, et pro abbatibus triceallem vigilias primas cum lectionibus nevem, signis narium complebitur, tam in missis, quam in vigiliis, omnibus pulsatis; reliquas vero qualuor cum tribus : et scribentur in martyrologio, ut semper agatur ila tamen quod ipso die quo nuntius advenerit, post anniversaria commemoratio pro eis; et sanciæ Crucapitulum, signis sonantibus, psalmus l'erba mea B cis de Kimperlé, et sancti Salvatoris Karrofii, sed pro eo cantelur; et qui sace:dos suerit missam ora pro Karrosensibus plus agilor; triginta diebus sinbit; cæteri vero psalterium unium; qui nescil psal. gulis horis psalmus Voce mea, ad psalmos familiatcrium, psalmos septem; qui nec septem psalmos, res, et post malutinos, Verba mea. Similiter agitur Miserere septies; qui vero nec Miserere, seplies Pro pro congregatione sancti Petri Malliacensis, el pro ter noster. Congregationes autem nostra societalis abbatibus Malliacensibus triginta diebus præbenda lix sunt : congregatio sancti Sicarii de Branstosma, dabilur, et omnes fratres ipsius loci in martyrologio sancti Florentii de Salmurio, congregatio sanciæ nostro scribantur. Pro monachis sancti Pauli CorFidis de Conchis.

meriacensis, brere acceplo, post capitulum signis lloc est fædus indissolubile Majoris Monasterii, sonantibus, facimus absolutionem, et per seplem Sylvæque Majoris cænobiorum, videlicet ut fratri dies seplem officia plena cum totidem missis, et per Lus utriusque monasterii utrumque capiiulun el triginta dies Verba mea el Voce mea. Similiter agiomnc benesactum spirituale et corporale sit utrim mus pro congregatione Usercensi, et pro fratribus que omnibus commune, et omnis per omnia socie Generensis monasterii, et pro monachis sancti Lautas. Pro fratribus vero defunctis semel in anno nomari Blesis, el die quo breve recitatum fuerit,

С plenariam vigiliam el missam festivam celebramus, præbenda panis et vini, et sancti Petri Carnolensis, el breve acceplo, mox finito capitulo, Verba meu, et sanctæ Mariæ Guistrensis, et sancti Stephani de cum appendiciis suis, pro absolutione fratrum qui Beania ; pro clericis sancti Marlini de Ruricicurle recitati fuerint, pulsatis signis, persolvemus. tres vigilias el tres missas; prima tamen die, pulsa.

No!um sit omnibus, tam presentibus quam fulu tis signis, hoc idem agimus pro sororibus sancic ris, quod domnus Odo abbas Sancti Johannis Ange Mariæ Suessionensis; similiter agimus pro monachis riaci venit in capitulo Sanctæ Marie Sylva-Majoris, sancti Petri Solemniacensis, pro monachis sancti el cons lio domní Geraldi ablatis, et omnium fra Martini de Campis, post capitulum, absolutionem, Iruni, pro defunctis fratribus staluerunt invicein, ut et unam plenam vigiliam, et unam missam. Pro ipsa die qua brevis ipsius veniret, pulsatis omnibus congregatione Exiensis cænobii septem missas cum signis, plenissiva vigilia orarelur, in crastino simi vigiliis, et præbenda ipso die quo brevis in capitulo liler missa plenissime, et usque ad dies seplem recitabitur. Hoc idem lit pro canonicis sancti Slesimiliter ; sed signis non pulsatis, psalmus Verba phani Agennensis sedis.

[blocks in formation]

A SYLVÆ. MAJORIS MONACHIS PRO ALIARUM ECCLESIARUM ALUMNIS FIERI SOLITÆ.

(Marten., Thesaur., Anecd. I, 257, ex Necrologio Sylvæ-Majoris.)

Primo Januarii, fratrum cl parentum defunctorum Commemoratio.

1. Canonicorum Sancta Crucis Aurelianensis missa plena el vigilia. 16 Januarii.

1081 COMMEMORATIONES SILV.-MAJ. MON. PRO AL. ECCLES. DEFUNCTIS.

1082 2. Canonicorum sancti Æmiliani, missa plena el A 27. llem fratrum Gratiæ Dei, eodem die. vigilia. 26 Januarii.

28. Canonicorum sanctae Maria Laudunensis. 3. Fratrum Case Dei, missa plena el vigilia, et 14 Julii. Iricenarium plenum, singulis diebus præbenda panis 29. Fratrum sancti Severi , iribus pauperibus et vini, cum reliquis cibis. 3 Februarii.

præbenda datur, cum cæleris cibis. 27 Julii. 4. Eodem die canonicorum salicti Joannis de 30. Canonicorum sancti Stephani Agennensis , Valentinas. 3 Februarii.

missa festive, et vigilia plena. 4 Augusti. -5. Fratrum de Borcielo, missa plena el vigilia. 31. Jiem canonicorum de Castris, eodem die. 13 Februarii.

32. Fratrum sancti Stephani Lenovicensis. 12 Au6. Fratrum sancti Eligii Noviomensis, missa plena gusti. el vigilia; præbenda cum cibis danda : quilibet sa 33. Sancti Joannis Novi monasterii Piclavis. cordos dicet unam missam, alii seplem psalmos. 16 Augusti. Feria iv Cinerum.

34. Fratrum de Cancellata, missa festive et vigilia 7. Fratrum Præmonstratæ ecclesiæ, missa el vi- plena. 23 Augusti. silia. 21 Februarii.

55. Canonicorum Ausciensis ecclesiæ, missa festive 8. Canonicorum Catalaunensium, missa plena et

B

et vigilia plena, eodem die. vigilia. Feria i post Dominicam i Quadragesima.

36. Item fratrum sancti Isuadi de Bardanay in 9. Fratrum Auriliacensis monasterii, missa festa. Anglia, eodem die. lis el præbenda. 27 Februarii.

37. Canonicorum sancti Caprasii de Agenno , 10. Fratrum sancti Severi, canonicorum Cæsar missa plena et vigilia, el tribus pauperibus præbenda augustensium, ct Lincolnensium, et fratrum Sarla dalur. 19 Septembris. lensium, missa plena et vigilia. 10 Marlii.

38. Inchoatio tricenarii 'pro fratribus sancti Dioli. Fratrum Suessionensium, præbenda danda nysii, singulis annis reddendi octaro Kal. Octobris. eodem die.

39. Fratrum de Belloloco. 10 Octobris. 12. Fratrum Figiacensium, missa plena el vigi 40. Canonicorum Bajonensium, missa festive et lia, præbenda qualuor pauperibus. Feria 1y post vigilia plena. 15 Octobris. Latare.

41. Fratrum de monte Cassino, missa plena et 13. Aquiciensis monasterii oficium, missa cum vigilia. 19 Octobris. pulsatione signorum, tribus pauperibus præbenda 42. fratrum sancti Martini Guistrensis, missa dulur. 16 Martii.

C plena ei vigilia. 3 Novembris. 14. Majoris Monasterii. 15 Aprilis.

43. Fratrum de Burgo, missa festive, et vigilia * 15. Commemoratio parentum et fratrum S. Asle plena. 4 Novembris. rii confessoris. Feria u inçipientis passionis.

44. Canonicorum Aquensium, niissa plena el vi16. Canonicorum Cæsaraugustensium, missa, gilia, eodem die. vigilia, tribus pauperibus præbenda dalur. 26 Apri 45. Fratrum Solemniacensium, missa festive et lis.

vigilia plena, el præbenda tribus pauperibus, codem 17. Fratrum Orbacensis monasterii, missa plena die. el vigilia. 11 Maii.

46. Commemoratio sralrum Cluniacensium, missa 18. Fralrum sancti Martialis, præbenda dalur plena el vigilia, quilibet sacerdos unam missam, cum reliquis cibis. 3 Junii.

alii septem psalmos. 12 Novembris. 19. Fratrum Ulicensis ecclesiæ, præbenda datur 47. Fratrum sancti Faronis, missa plena et vigilia, cum reliquis cibis, eodem die.

eodem die. 20. Fratrum Grandimontis. 18 Junii.

48. Et sancti Stephani canonicorum de Maurita21. Sancti Petri de Corbeia, missam quilibet sa nea, missa festive et vigilia plena, el præbenda dacerdos, el præbenda dalur tredecim pauperibus. D

lur, eodem die. 20. Junii.

49. Canonicorum sancti Martini de Corona, missa: 22. Canonicorum Aturensis ecclesiæ, missa se plena el vigilia. 13 Novembris. stive, el vigilia plena, codem die.

50. Canonicorum sancti Martini Laudunensis , 23. Sancti Joannis Angeliacensis, missa plena et eodem die. vigilia, Iricenarium plenum, dabilur præbenda cum 51. Fratrum Solacensis ecclesiæ. 4 Decembris. reliquis cibis. 25 Junii.

52. Canonicorum sancti Amandi, præbenda dalur, 24. Fratrum sancti Pauli Romæ el sancti Petri de codem die. Papia, missa festive et vigilia plena. 4 Julii.

53. Fratrum sancti Remigii, missa plena el vi25. Fratrum Burdigalensis monasterii. 7. Julii.

gilia. 14 Decembris. 26. Commemoratio fratrum Casæ Dei. 12 Julii.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

(Cave, Scriplorum ecclesiasticorum Historia litteraria, pag. 531.) Folcarolus, coenobii Sithivensis apud Atrebales monachus, claruit anno 1060, diuque deinceps vixit. Vir pro sorte sæculi quo vivit non indoctis, Gulielmo Anglorum regi, quem Conqueslorem vocamus, admodum familiaris, qui subacla Anglia ipsum Torneiz præposuit, ubi xvi fère annis abbatis vices supplevit. Diu in Anglia versalus est donec ortis illum inter et episcopum Lincolniensem simultatibus, id monasterium suum Sithivense recessit. In litteras misit primo quidem per compendium, deinde recognitos et auctos De vita et miraculis S. Bertini abbatis Sithivensis libros duos, quos Bovini abbati suo inscripsit. Hos ex mss. codici. bus Berliniano el Vedastino edidit Mabillonius Sec. Benedict. III, part. I, pag. 104; qui etiam librum in Miraculorum, ab anclore anonymo circa initium sæculi x scripluin, subjecit. Recenset quidem Baleus (De script. cent. 11, p. 164) Folcardum quemdam Dorobornensein, cænobii Cantuariensis nonachum, virum doctissimum, anno 1060 clarum, quem eumdem cum nostro fuisse existimamus, quemque Aldredi Eboracensium archiepiscopi, magni sui Mecænalis jussu, De vita el miraculis Joannis archiepiscopi Eboracensis libros duos, eidem Aldredo nuncupatos, atque alia quædam scripsisse, Baleus referi. Cerle Folcardum nostrum S. Oswaldi Wigorniensis episcopi, aliorumque sanctorum Angliæ historias suaviter composuisse, testis est Orriericus Vitalis, ejusdem pene temporis scriptor Hist. Ecci. lib. 11, ad ann. 1118, ubi plura de Folcardo babet. Vila Joannis archiepiscopi Eboracensis a Folcardo scriplæ meminil etiam auctor incerlas De vita S. Joannis Monast. Anglic., iom. I, qui pariter ac Baleus Folcardum Cantuariensem vocal, montu chum scilicet. non quod Mabillonius male habel, Cantuariensem archiepiscopum. Vilam ipsam cxluliMabillonins S:ec. Benedict. III, part. I, pag. 433. Librum vero Miraculorum, quem etiam nemorat Baleus, reperire non potuil. De aliis Vila Berlinianæ scriptoribus, anonymo quodam antiquiore, et Folquino abbale Lobiensi, Actorum ctiam SS. Audomari, Folquini episcopi,' Winnoci el Salvini compilatore anonymo altero, denique Simone abbale Sithivensi, exeunte sæculo xii claro, plura le docebit et Mabillonius in Observationibus præviis, ubi supra, p. 104.

VITA S. BERTINI
ABBATIS SITHIVENSIS IN MORINIS

Auctore FOLCARDO.

(Apud MABILL., Acla SS. ord. S. Bened. Siec. III, parle 11, pag. 104

OBSERVATIONES PRÆVIÆ.

1. Multi gesia S. Berlini abbasis in litteras relli- A Pecqueur, subprioris, tum humanissimi D. Gerardi lerc. Sex omnino invenio hujuscc argumenti lucu du Val cænobilæ. Ilic unicum exhibemus Folcardum, brationes. Prima est anonymi cujusdam, quem cæleri de aliis auctoribus pauca dicluri. poslea secuti sunt. Secunda Folquini abbatis Lo 2. Anonymum Vitae Bertinianæ scriptorem perbiensis, qui Acta SS. Aldomari, Beriini, Folquini antiquum laudant auctor libri De geslis S. Winnoci episcopi, Winnoci et Silvini Waliero alibali Berli. abbatis, Folcardus et alii : Folquinum Jacobus Malniano, anno 996 mortuo nuncupavit. Tertia el quarta brancus passim, maxime in scholiis ad cap. 1, lib). Tit auctorem habent Folcardum, Sithivensis canobii De Morinis, ubi ait Folquinum in Actis SS. Auilomonachum. Quinta el sexta metrice composile sunt, mari, Dertini, etc., mulia præleriisse quæ apud alios una quidem ab anonymo quodam, alia a Simone, reperire est, quia solummodo ea inserere in votis ul purtant, abbale Sithivensi sub finem sæculi xii, habuit que lectionibus Breviarii possent adaplari. quanquam Joannes Iperius de Simone abbale agens, Hunc putan! esse Folquinum levitam el monachum ejus rei, ni fallor, baud meminit. Quatuor postre Bertinianum, qui principum ac regum diplomala mas scriptiones e monasterio Sithivensi accepi. aliaque instrumenta in unum retulit, et annis regum mus, beneficio tum viri religiosissini D. Joannis Le annos Dominica Incarnationis aplavil; qua in re a

1085 FOLCARDI MONACHI SITHIVENSIS (VITA S. BERTINI. - OBSERV. PRÆV. 1080 vero calculo passim aberravit. Anonymum legit, cl A razi auctoris nomen haud præferunt, id tamen collicum subjecta Folcardi lucubratione contulić D. de gimus ex ejus ælale, quan ipse indical libro i Mirac , With, cænobita Bertinianus, ante annos triginta cap. 11. Quanquam liber secundus De miraculis a vila functus; cujus animadversiones a D. Gerardo principio antiquiorem sapit auctorem, cui cætera du Val communicalas in ora marginali appone Folcardus adjecisse videlur. Ordericus Vitalis in nius.

eccl. llist. lib. 11, ad ann. 1108, laudal e Fulcardum 3. Folcardus, Berlinianus inonachus, primo qui. S. Berlini Sitbiensis monachum, mulla eruditione dem compendio scripsit Vitam S. Berlini, quam validum, quem Guillelmus Anglorum rex subacta postea fusius a se reddendam promisit. Sic habet in Anglia Tornciæ præposuil, ubi Fulcardus sere xit prioris lucubrationis epistola dedicatoria. « Domino annis absque benedictione abbatis vices supplerit. suo Bovoni Patrique desideratissimo Folcardus nulli Hic affabilis, inquit, cl jucundus fuil alque charitainserendus paginæ, quod summum est coram summo tivus, grammatice artis ac musicæ peritissimus. pontifice. Fortassis, Pater mi, in luum vernaculum Unde preliosa periliæ suæ monumenta reliquit in luo quondam lac:e luisque educalum alimentis me Anglia futuris generationibus. Nam plures dictatus rilo frequentius stomacharis, qnod solum terram memoria dignos edidit, el S. Oswaldi Guigorners's

В occupem ut ficus illa inutilis, nec quidvis lua: qua episcopi aliorumque sanctorum, quorum propago de quondam puerum insevisti, promam institutionis. Albione processil, delectabiles ad canendum histoJus, falcor, esset, quæ ilsevisti, etsi non digno, rias suaviter composuit. Orlis postmodum quibusdain lamen quocunque pullulare germine; sed cupido simulialibus inter ipsum et Lincolniensem episcovires deficiunt, Pater optime, quo cogor inter priva. pum recessit, , nempe in monasterium Sithivense, tos iguobilis delitescere. Hinc le sæpius rite indi ubi Vilam S. Bertini exornandam suscepit. gnatum meæ inertiæ concesserim, hocque a le sum 4. Bovo, abbas Berlinianus, cui Folcardus primum in me beneficium libens conceperim. Unde quæ mam scriptionem suam dedicavit, auctor fuit elevahactenus ninus consulte egi, ad jussum paternitatis lionis corporis S. Bertini, a Folquino Morinoruin tuæ in melius transferre curavi. Quod meditanti. episcopo loco secrelo reconditi ob Nortmannorum occurrit in inedio Vila beatissimi Patris nostri Ber infestationes ; ejusque facti relationem litteris manlini, quam rescribere orsus sum, impellente causa davit, quam ex mss. codd. erutam publicamus post multiplici. Quod si sic ex re constabil, examinis lui Folcardum, qui eamdem historiam in libro i MiraIrutina probabit. Bona siquidem dicturus factu culorum præstrinxit. Bovo monasterio Sithivensi rusve, a nullo malui quam a te principium sumere, c præfuit ab anno 1043 ad 1065, uli discimus ex Joanqui 101 commodis inservis nobis omnibus quotidie. nis Iperii Chronico Berliniano, cap. 37, qui Iperius Dein vero quod quorumdam fratrum devotæ peli etiam gesla S. Bertini in Chronicon suum relulit tioni oportuit me satisfacere, qui dum aliquid apud lantillum videntur pelere, magis imperare ex ipsa 5. De duobus poetis, Anonymo et Simone, nihil noscuntur petitione. Nec co, fateor, ipsi pelunt, ut est quod adnotemus. Eorum lucubrationes typis reor aut ego subaudio, ut veleri posthabito sive committere non visum est operæ pretium. Simon neglecto hoc opus rapiatur in publico : quod absur Berliniano monasterio praefuit ab anno 1176 ad dum nimis esset, me late aliquid inter lot el lales, 1187, quo abbatis dignitatem abdicavit, sebre quarut ila dicam, nubigenas moliri. Sed si ila jubes, lana aliisque molestiis affectus, in quatuor ansecundum illud quod lignea et fictilia Yasa cum nos superstes. Lege Joannis Ipcrii Chronicon, cap. aureis aiunt in templo Domini, sic hæc mex parvi- 103. Simonis carinen de S. Bertino incip't hoc latis descriplio servetur cum veleri. » Dein sequitur modo : alius Prologus hoc exordio : Deificæ Trinitatis cle

Filius el frater merilo luus, o pia maler, mentia, elc.; qui Prologus diversus est in exemplari Laudibus immensis celebremus, plebs Sithiensis. Cisterciano. Sic vero incipit Vita : ( Bealus puer D

Unam cum reputem libi non salis esse sululem,

Me conferre pules tibi cum Patre mille salutes. Bertinus generosa progenitorum stirpe ortus tradi

Ergo fave Simoni, quæso, Pater alme, Leoni, lur in Constantiæ finibus, i elc. Demumque ila Cui quod concepi dudum, modo scribere cæpi librum concludit : « Hæc dicia sufficiant pauca e

Laude Dei festa nosiri Patris inclyta gesla. pluribus, quæ compendiosa quidem terminavjinus 6. S. Bertini memoriam celebrant sincera Mirdillinitione, sed palentioris textus serie disponimus tyrologia Usuardi, Adonis, et Flori addilam, num elucidare. » Vides hic promitti prolixiorem scriptio

a í Bedam. Nonis Septembr., inquil Usuardus, in pago nem. Et infra librum De miraculis S. Berlini a se Tarvennensi S. Berlini abb.; el Ado eodem die : scriplum iri po!licetur his verbis : « Lectoris ergo Natalis S. Berlini abbatis, magnæ sanciilolis el nos accommodantes satisfactioni, ac si jam de; Vita

innocentiæ viri. Florus vero : Deposilio S. Berlini refecto Patris clarissimi, subsequenter scriptis confessoris el monachi, qui in divinis rebus prudens, lexlum exsequemur signorum, quæ per eum gessit et in malis simplex, virtutibus cleruil divinis. PræDominus Deus virtutum. 1 Quod utrumque prestitit, lerea S. Berlini absconsio a Folquino sæculo ix editis libris De vita et miraculis S. Berlini, quos hic facta antiquis Kalendariis inscribitur xvi Kalend. pri.r'un typis donanus. Etsi enim libri manu exa Augusti. Elevatio sxculo si celebrata a Wilone

cap. 1.

« VorigeDoorgaan »