Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

rum non

sunt scripta nomina in libro vitæ esfecerit, ul vos Ægyptiacâ à servitule liberaagni, qui occisus est ab origine mundi., Jam ret, seque lolius naturæ Dominum esse deautem hæc vulgò intelliguntur de anti-christi monstraret. miraculis.

Quòd verò bic non agalur de miraculis ope Respondeo 1", in primo loco ex Deut. c. 13, dæmonis factis, satis patet ex eo quòd per talia vocem prodigium non significare propriè di prodigia nunquàm tentaverit populum suum ctum miraculum, seu opus præter naturæ Deus, sæpè autem id fecerit permittendo pseuleges, scd rem mirabilem, que vel humana do-prophetarum arles : quòd etiam in alio loco sagacilale prirsciri, vel casu prædici polesi : bocveri prophetæ criterium det Moyses, et prohanc quippe significationem sæpè habet illa phetæ post eum : Si evenerit, quod prædixerit vox (1).

ille propheta ; quòd denique Moyses et propheIlla verba : Quia tentat vos Dominus Deus tæ, ut ex superioribus patet, omnem potestatem rester, innuere viderentur Deum ipsun sulu ci scientiam futurorum dæmoni denegent. Jam rum istius prodigii auctorem : at reverà indi verò non est credibile Deum monita dedisse gnum Deo videlur perverlere naturae cursum, contra rem non eventuram, el quam evenire lil experiatur hominum pictalem. Homines non posse, et ipse et prophetæ post ipsum vilental Deus, cùm permittit fraudes el præsti dentur satis claris verbis asseruisse. gias deceplorum. Pramunit igitur hoc in loco Dici quoque polest verba Deuteronomji conMoyses Israelitas contra ca prodigia, quibus tinere hypothesim impossibilem , ita ut sensus astrologi, divini et pagani sacerdotes cultum sit : Etiamsi , quod est impossibile, aliquis deorum propagårunt , somniorum nimirùm, propheta prædixerit signum atque portentum , porlentorum, aliarumque id genus rerum mira elc., quomodò Apostolus, Gal. 1, 8, ait : Licet bilium, licet merè naturalium, interpretatione. angelus de cælo erangelizet vobis, præterquàm Hæc namque à diis immissa existimarunt, et quod evangelizavimus vobis, anathema sil. 2° In id in se sumpserunt ut ea interpretarentur, lextu Jeremiæ vox , quam vulgatos interpres sicque eventuum futurorum prædictionem sibi vertit in miraculis , significat in temeritate suâ, vindicarent (2). Moysis itaque verborum hic vel in instabilitate suâ : ita transtulit paraphrasensus esse videlor : Si quis vobis proposuerit stes Chaldæus, el 70 interpretes labent, in eraliquod signum in falsorum deorum gratiam, roribus suis. 30 In capite 24 S. Matthæi prædiel ex eo fulurum eventum prædicere conten cit Christus excidium Jerosolymitanum, et ejus derit, eaque res postea evenerit, non idcircò omnes circumstantias. Unde agitur de miracu : existimale aliquid ibi miraculi inesse, nec in lis impostorum tunc temporis , qui , ut scribit animum inducite, propterea teneri Deum au Josephus, « turbas illectas post se trahebant in cloritatem suam interponere, ne res illa con solitudines, dicentes se eis ostensuros manilingat : hæc enim Deus permillit ad vestram sesla prodigia et signa, ) Sed referente eodem fidem explorandam ; si namque vos patimini ob historico nulla vera miracula ediderunt, et qui incertas et æquivocas istiusmodi prædictiones cos secuti sun stultitke suze pænas dederunt. à cultu Dei divelli, erit id certum indicium, 4° Obscurus nimis est Apostoli textus laudaius non esse vos in ejus fide et amore constantes, ex Ep. 3 ad Thess., quàm ut ex eo quidquam cùm vos non lalcat quænam nuper prodigia contra nostram conclusionem confici possit.

In summâ sunt discordià interpretes , quid in(1) Voces vel hebraicae nix oth signum, nana telligendam sit per illam discessionem, de quá mopheth prodigium, vel græcæ jis respondentes Gruziov ei tépus, licet sæpè, non tamen semper

vaticinalur S. Paulus; aut quid sit illud myslesignificant opus verè miraculosum. Etenim de rium iniquitatis, quod in Apostolicâ ætate jam oth, signum quodcumque denotat Gen. 17, 11. inchoatum erat;aut quis ille homo peccati, in temEx. 12, 13. Josue 2, 12, 20, 12. Similis est sensus vocis onucios lum in locis citatis, tum in

plo Dei sessurus, tanquàm sit Deus, et quem nov. Testam. Matth. 26, 48. Luc. 11, 12. Rom. Dominus Jesus interfecturus est illustratione 4, 13. Iterùm no12, mopheth nequit miraculum adventùs sui. Unde alii quidem de anti-Christo significare Ps. 71, 7. Is. 20, 5. Ezec. 12, 5, etc., quae loca 70 interp. verterunt per répoca.

hæc interpretantur ; alii autem Caligulam vel lmò och et mophcth adbibentur Is. 20, 3. Ez. Neronem intelligunt, et desectionem gentium 12, 6, 24, 24, de rebus quæ futuros eventus ab imperio romano; alii rebellionem Judæopræsignilicant, quo etiam sensu hic à Moyse

rum adversùs Romanos, et scelera ac flagitia , illa accipi contendimus. (2) Vid. Hom. II, 1, v. 62 et II. 2, v. 308,

quæ in ultimo excidio Jerosolymitano comniis321. Herod. Eut. c. 2

sa sunt à Zelatoribus; alii Simonem magum,

Barchochebam, Mahumelun , aliosque pseudo lentationis primorum parentum, quàm ut ex propholas, vel hæresiarchas, qui seculorum de

eå argumenlum confici possit. Erant Adamus cursu ab Ecclesià deficient. At quicumque sit et Eva in conditionc vitæ mullùm à nostrå illius loci verus sensus , nusquàm efficielur ex miserå sorte discrepante, et quod ad eos teneo dæmonem posse facere miracula, cùm tandos permittere potuit divina sapientia, ad Apostolus disertè appellet signa pseudo-prophe nos trepidos mortales in errorem præcipitanLarum signa mendacii seu falsitatis ; id est, signa dos non sinet. Deinde non videntur primi pamendacia seu falsa. Sicut in eodem capite, rentes multùm fuisse stupefacti serpentis lohomo peccati est homo peccator, filius perdi quelå, aut id miraculi loco habuisse; neque tionis est filius perditus, mysterium iniquita ipse dæmon illå virtute suà, qua animalis corlis est mysterium iniquum, ellicacia erroris pus agitabat , tanquàm signo ad confirmandas est error ellicax , seductio iniquitalis est se falsas promissiones suas , utebatur : nullam ductio iniqua. 50 Tola beati Joannis oratio c. quippe fingebat legationem divinam , sed 15, meuphorica est, et illam esposuerunt divinorum mandalorum contemplum palàm præclarissimi interpretes non de anti-christo, præ se ferebat. 2o De prodigiis magorum cjus miraculis el persecutione, scd de imperio Pharaonis dicemus loco magis idoneo, ubi Romano, persecutionibus imperatorum et even de divinâ Moysis missione : illa tribuit ipse libus, in quibus nulla fuit legum uaturalium Moyses arcanis quibusdam et incantationibus sensibilis eversio. Eoruin varias interprelatio Ægyptiacis , non diabolo, cujus in lolâ illå nes hic referre, nec vacal, nec necesse est. Moysen inter et magos contentione nulla

Objicies 2°. : Quainplurima facta sunt in planè mentio est. Nihil innuitur, unde suulroqne Testamento memorala, ex quibus col spicari ditur diaboli operâ magos usos esse : ligitur magnam esse dæmonum ad patranda istos repræsentat Moyses ut meros circuprodigia poteslalem. 1o Cen. c. 3, dæinonem latores, qui arcanis suis artibus et induserpentis organo usum esse ad primos parentes striå similia quædam alque ipse, facerc codecipiendos, doce! Moyses. Serpentem ceriè nati sunt. Contra dæmonum fraudes, neque cum homine colloqui ct ratiocinari magnum hic nec alibi (1), Hebræos præmuniunt, seu prodigium suit. 2° Exodli c. 7, legimus magos imitalos esse tria priora Moysis miracula ; con

(1) Si excipias Gen. c. 3, dubitari potest, an vertisse virgas suas in dracones, aquam in san

in loto Pentateucho diaboli mentionem Moyses

injecerit. Quæ enim leguntur vel Levit. 27, 7 : guinem , atque ranarum ingentem multitudi Ei nequaquam ultra immolabuni hostias suas drenem procreåsse. 3°. In libro Job plura exempla

monibus cum quibus fornicati sunt ; vel Deut. 32,

17 : Immolaverunt dæmonìis et non Deo, diis habemus virtutis et suroris diabolici. 4° L. 1

quos ignorabant : novi recentesque renerunt, quos Reg. c. 28, legimus mulierem pythonissam, non coklerini patres eorum; ea neminem nioraqua arles magicas exercebat, rogatam à Saile,

buntur, si consulatur textus Hebræus : in priori evocásse ex inseris animam Sainuelis, illudque

enim textu legitur pro dæmoniis 2?7yw, sehi

rim, Toiz uzraicis, rebus vanis, juxta 70. Vox porspectrum prædixisse cladem exercitûs Israe

rò 7990, sehir, in singulari significat, vel pilolitici, mortem regis et filiorum ejus; quòdque sum , hirsutum, Gen. 25, 25, el 37, 11; vel hæc dic proximâ essent eventura. 5° Malth.

hircum, Levit. 4, 24, et 16, 9, et innumeris aliis

in locis : in plurali, hircos Levit. 16, 7, 8. Num. c. 4, narralur translalum à dæmone fuis

7, 87. Hinc Isaias cap. 13, 21, et 34, 14, præse Christum Dominum super pinnaculum dicens destructionem Babylonis et Edom: Tritempli, et deinde super montein excelsum, ei

pudiabunt, inquit, ibi Dinu selirim, seu

hirci" sylvestres (*). Istud verò animalium genus que à malo spiritu monstrala esse omnia regna in magnâ olim veneratione et omnis generis terræ.

spurcitiis cultum erat apud Ægyplios (**): Respondeo, nos nullo modo negare quin

quorum iinpuris ritibus deditos jam tum fuisse ditmones mulla mirabilia faccre possint, per

Israelitas patet ex Jos. 24, 14. Ez. 20, 7, 23,

2, 3, ut inirum non sit Moysem tale eis præmillente Deo ; neque etiam negamus quin siepė rebus humanis sese immiscuerint, Deo (*) Quod verò comminiscuntur quidam interjubente, sive ad bonorum probationem , sive preles, salyrorum et faunorum specie deemories al castigationem malorum : negamus solum

olim apparuisse , eademque idcircò sub figura

fuisse repræsentatos, nullam habet ex Scriptumodò illos unquim naturæ cursum interver ris probationem. lisse aid erroris confirmationem , ul supra ex

(**) Clariss. Boch Hieroz. lib. 2, c. 53, foso posuimus : ncque certò allata exempla contra

probal sacra omnia Egyptiorum animalia fuisse

pilosa, et hircum præcipuo in honore ipsis sem rium cflri.nt. 1° Nimis obscura est historia

per babitum.

Moyses scu prophetæ : quod cùm in præsenti est post multos sanctus Patres cl doctissimos discşimine, tum aliis in locis, fuissel in sen Scripturæ interpretes, Christi assumptionem in lentià adversariorum omninò necessarium. Ex templi pinnaculum, et postea in montem escelļribus enim miraculis, quæ juxta adversarios sum sine miraculo verisimiliter peractam fuisse, diaboli ope magi perfecerunt, duo planè simi cùm S. Lucas scribat diabolum duxisse (1) Dolia jam antea coram lsraelitis fecerat Moyses, minum nostruni in templum, quæ vox nullo ut cum potesiale divinâ missum se comproba modo innuit Christum per aera à demone ret : eaque dederat ipse Deus ut legationis fuisse Translatum : neque is ‘est sensus, divinæ certissima testimonia, Ex. 4. Propbelə necessariò allingi debet voci, assumpsit, quà autem in nullo alio argumento sopiùs versan ulitur S. Matthæus. 5° Quod allinel historiani lur, quàm in exponendà deorum gentilium va pythonissæ Endorensis, Jacobus Serces in Iranilale, imbecillitale et omni omninò, seu ad clalu de Miraculis, et Alphonsus Turretinus in bonum seu ad malum, impotentia. 3° Ex nulla dissertationibus de Verilale christianæ ReligioScripluræ sacræ parlę meliùs intelligimus , nis, magnam industriam contulerunt, ut elli. quàm ex libro Job, nuilam csse dæmoni con cerent totam rem fraudulenler gestam fuisse, cessam in res naturales poteslalem ordina et astutam anum regi superstitioso et pavido riam : nihil in sanctissimum virum agere potuit imposuisse. Cui sententiæ facilè subscriberenisi priùs impetratà speciali Dei venia; neque mus, nisi velaret nos auctoritas Siracidis, qui quidquam facium ab eo est ad erroris alicujus Ecclesiastici c. 46, v. 23, de Samuele scribit , confirmationem : ipse Job calamitates suas ad hanc historiam alludens : Et post hoc doracceplas refert Deo : Manus Domini tetigit me: mivit, et notum fecit regi, et ostendit illi finem Dominus dedit , Dominus abstulit. 4° Alienum vile suæ ; et exa!tavit vocem suam de terra quoque est à nostrå causâ exemplum tentatio in prophetia, delere impietalem gentis suæ. nis Christi Domini : nempe sicul in illâ primi Longiùs lamen absumus ab eorum sententia, parentis Adami, daemon iniinicitiam cum Deo qui putarent animam Samuelis evocatam fuisse præ se tulit, sic quoque in hâc; neque per virtute magiæ alicujus, in quå anus Endorendemonstrationem divinæ virtutis in errorem sis esset perila. Piorum virorum ac propheta. inducere unum aut alterum conalus est , sed rum animæ dæmonis certè imperio ac ludibrio pollicitatione præmiorum à vero et recto co à Deo suorum amante non sic permilluntur, guito avertere satagebat. Prælerca notandum

ut ad volum præstigiatricis è domicilio suo in

has terras transferantur. Neque probare magis ceptum dedisse Ægypto mox prosectis. Hæc

possumus eorum sententiam, qui putant non confirmationem habent ex 2 Par. 11, 15, ubi Jeroboam dicitur sibi constituisse sacerdotes

ipsam Samuelis animam apparuisse, sed oblaexcelsorum, et sehirim ?nyw, hircorum et vi Lum fuisse spectrum , cujus organo usus est Lulurum quos fecerat. Non fecit profectò dæ dæmon ad prædicenda Saülis et liberorum fata. monia Jeroboam : sed tolus in id, 'ut Israelitas à veri Dei cultu abstraheret, hircorum cultum,

Quæ opinio multa el magna habet incommoda : quem mutuaveral ab Ægyptiis quibuscum diu

primò, non sat's convenit textui sacro et Sivixerat, 3 Reg. 11, 40, apud suos propagavit. racidis lestimonio, in quibus Samuel apparuisse In textu autem posteriori pro dæmoniis legitur

dicitur. Secundò, unde constat dæmoni comO'TW, shedim, quæ vox non occurrit, si agatur de idolis, nisi hic et Ps. 106, 36; derivatur au

petere potestatem spectra quaedam excitandi, Lem à TTU, destruxit, vastavil; innuitque pre eaque adhibendi tanquàm instrumenta ad lotensam indolem corum idolorum aut deorum,

quendum , ad terrendum, et ad quos Jubet qui sanguinis humani effusione delectabantur; dicuntur hi dii novi et recentes respeclu Israe

usus ? Denique cùm dæmonis nulla sit fulurolitarum, quos alloquebatur Moyses, quia hoc runi scientia, prævidere non potuit futurain idolorum genus non coluerunt nisi sub ingres mortem regis et filiorum ejus, nisi ex conjesum terræ Chanaan. Hæc omnia lucem accipient ex præfato Ps. 10G: Et initiati sunt Beel

clurå , quod et mulicr poluit sine dæmonis phegor, et comederunt sacrificia mortuorum (seu

monitis. hominibus mortuis oblata), et commixti sunt Unde constituendum esl, artem magicam, inter gentes, et didicerunt opera corum, et factum est illis in scandalum, et ainmolaverunt filios suos

quam exercebal mulier Endorensis, vanissiet filias suas OMTW, shedim, diis istis vastaldribus, et effuderunt sanguinein innocentem : san (1) Vox Toa xu6zvo, quả utilur S.Mattheus,

guinem filiorum suorum et filiarum suarum, quas tum apud profanos auctores, tum apud ipsuni sacrificârunt sculptilibus Chanaan. Demùm quos S. Maith, ct alios N. T. scriptores significat,

Moyses vocat y. 17 O’TU, shedim , eosdem ap unà secum ducere. Vid. Math. 17, 1, 20, 17. pellat Y. 21 0:5207 vanitales, mera idola. Marc. 5, 40. Luc. 9, 10. Act. 21, 26, elc.

AUCTORITATE.

nes

mam suisse. At in alio casu , cùm ipsa sese ad

CAPUT II. fraudes pararet , Dei voluntate reverà appa

DE PROPIIETIÆ NATURA, FINE, MODO, ET ruisse Samuelem, et futura pr:edixisse; binc mulieris summa extilit perturbatio ; et hinc Lanta eventûs cum prædictione consensio :

§ 1. Definitio et nomen propheliæ. neque profectò hic tam extraordinarius even Prophetiæ nomine intelligimus prasensiolus, quo fortasse pythonissa ad meliorem vilam ( nem et prædictionem futuri alicujus evenconversa est, ullam magiæ conciliavit auctori tùs, qui in causis naturalibus non sit prætalem, aut in eo præstigiatricis se famulum visus. » Dicimus 1°, prophetiam esse prægessit Deus, quod affirmare solent oppositarum sensionem futuri eventùs, ul excluilamus lesententiarum defensores. Pæna præterea in

merarias prædictiones casu quandoque veras, Saülem promplissima salis avocabat supersti

sed factas sine ullâ præscientià. Dicimus 2°, liosos à regis imitandå stultitiâ et impietate. prophetiam præsensionem et prædictionem Ex his omnibus colligere licet sine ullis am

futuri eventûs, ut amoveamus omnes rerum , bagibus : 1° quamlibet leyum naturalium per seu præteritarum, seu abditarum declaratioturbationem indicare divinam manum , vel

que propriè dicuntur revelationes : terrentem et punientem, vel consolantem et latiore scnsu quidam nomen prophetize acciremunerantem , suorum pietatem explorantem piunt pro divina inspiratione, 1 quâ eventus. vel patientiam exercentem, falsitatem resellen i rerum procul à nobis distantium (sive sint tem vel veritatem confirmantem : alquè ubi hæc perturbatio fit ex imperio prophetæ alicu

slalem, quả rebus hujus mundi aspectabilis in

tervenire ex arbitrio suo creduntur, el etiain jus in nomine Crealoris ad alicujus doctrinæ, contra hypothesim abbatis de Boulleville ; eas. vel revelationis cujuscumque confirmationem,

hic exhibendas ducit, certus eas futuras ut sibi, praeter ipsum miraculum nullas alias notas re

sic lectoribus gratissimas... Après avoir rap

porté la définition de S. Thomas, vous ajoutez, quiri; id est, physicas miraculi circumstantias Monsieur, qu'elle renferme loule la matière des per se sufficere. 2o Colligitur cursum naturæ,

miracles dans des bornes bien étroites; que,

cette définition une fois admise, Dicu ne pourlegesve naturales cognosci certò ex perpeluả

rait pas employer la puissance naturelle des experientiå, sine ullâ oblatå ab origine mundi

anges, pour opérer des miracles proprement exceptione, uti cognoscitur lex , quæ cursum dils... Il est, ajoutez-vous, plusicurs prodiges solis diurnum ct annuum regit, vel lex gravi

rapportés dans l'ancien et le nouveau Tesia

ment, qui ont certainement force de preuve, tatis, vel lex permutationis motus in collisione

quoique nous ne puissions pas démontrer qu'ils corporum, et aliæ physicis notissiinæ. Nascitur sont au-dessus de l'ordre de loule nature créée. ex hâc experientiâ divinæ constantiæ certitudo

Cette réflexion in'a paru faire entendre que,

selon vous, Monsieur, on ne peut pas démonphysica, cui homo sapiens in rebus physicis

trer que les anges n'ont pas la puissance natuassentitur, sicut in metaphysicis certi udini relle d'opérer de vrais miracles. Pour vous melaphysicæ, et in moralibus certitudini mo exposer mon doute sur ce point, permettez-moi rali. Unde effectus novi ac stupendi, ut come

de rapprocher quelques obserrations presque

toutes puisées dans votre ouvrage. larum apparitio, eclypses solis et lunæ, pulve 1° Tout vrai miracle est un événement, ris pyrii vis, phänomena materiæ electricæ,etc., une opération sensible. Il doit donc renfermer cùin primùm observati sunt, non habuerunt

une production ou une détermination,

cessation, ou une interruption d'ordre ou de rationem miraculorum, quamvis eorum causa mouvement dans le monde visible. Je donneignorarentur. Nam in illis omnibus, quæ lex rais plus de développement à celte observation, naluræ suspensa est, cujus ellicaciam consļan

si je ne parlais à un homme en élat de la sai

sir beaucoup mieux que je ne saurais l'explitem ab origine mundi senserunt homines ?

quer. Nihilominùs vir sapiens inquiret sedulò in mo 2° Un événement sensible, pour être vérirales miraculo um circumstantias, in prophetæ

tablement miraculeux, doit être au-dessus des

lois generales que Dieu a établies pour le gouThaumalurgi vitam, doctrinam, ejusque doctri

vernement du monde visible et l'arrangement næ fructus, ex quibus omnibus maximam con de ses parties. Je discuterai plus bas l'hypofirmationem accipit physicarum circumstantia

thèse de M. Houlleville, et j'écarle les chicanes

sur ces expressions super, præler, contra ordirum momentum et auctoritas (1).

nem, clc.

3° Dieu peut-il se servir du ministère des (1) Dům hæc typis mandarentur, accepit esprits créés, comme de purs instruments entre auctor has anonymas litteras , in quibus cùm les mains de sa toule-puissance, comme de doctè el ingeniosè disputelur contra ordina causes occasionnelles, pour déroger à ces lois riam illam dæmonibus vulgi) attribut'un pole générales? Ma dillicultė ne roule pas sur cello

OU

une

• præteritæ scu präsentes) aut per dicta aut mas, « ad prophetiam propriissimè pertinct

per facta immobili veritate et maximâ cum ( revelatio eventuum futurorum ; unde et no1 certitudine annuntiantur. , Ita ferè Cassio men prophetiæ sumi videlur. » Dicimus 3o , dorus præf. in psalmos. Sed ut habet S. Tho prophetiam præsensionem eorum

quæ in

question; je ne sais même s'il est possible de fa proposer sérieusement, et de balancer sur l'allirmative.

4° Mais est-il impossible de démontrer que, par sa nature, un esprit créé, quel qu'il soit, dès là même qu'il est créé, n'a pas la puissance de déroger, comme cause efficiente, aux lois constantes et générales établies par le Créateur, pour l'ordre el la marche de la nalure corporelle ? Voilà ma dilliculté.

5° Proposer cette question, c'est demander si un esprit créé peut, ou rr peut pas, par le seul mouvement de sa volonté, déroger à des lois qu'il n'a pas établies ; troubler ou suspendre un arrangement qui lui est totalement étranger; arrêter ou accélérer, suspendre ou interrompre, anéantir ou produire des mouvements qui sont des résultats nécessaires de ces lois générales élablies par la seule volonté du Créateur, aussi indépendantes de tout esprit créé, aussi supérieures dans leur exécution à loule activité créée, que la volonté souveraine qui en est le principe, et dont elles emprunient loule leur stabilité, toute leur force.

6° Pour simplifier, et peut-être pour éclaircir davantage ma pensée, je demande s'il y a, s'il peut même y avoir, et s'il ne répugne pas qu'il y ait un rapport physique et naturel, le

rapport d'une cause proprement dile avec son effet, entre la volonté actuelle d'un pur esprit, et un événement contraire ou dérogatoire aux Jois constantes et générales du monde visible. Le plus parfait des esprits créés dira, par exemple : Je veux que les tours de Notre-Dame se transportent à Pontoise , que le dôme des Invalides s'écroule, qu’un rocher se soutienne en l'air sans appui, que le soleil s'arrête, etc., et la chose arrivera en vertu de l'ordre donné, si Dieu ne suspend l'exercice de la puissance productrice, de l'activité naturelle à cet esprit.

7. Un habile homme à qui je proposais celte question, a cru que, dans les termes où je la réduisais, elle laissait subsister tout entière la difficulté sur le pouvoir et l'influence des esprits créés, par rapport aux miracles. En effet, disait-il, que l'esprii créé soit véritablement la cause productrice du miracle, ou qu'il n'en soit que la cause purement occasionnelle, on demandera toujours si le démon peut faire de vrais miracles, et celle question renfermera lonjours la même difficulté.

8° Je pense que la question proposée n'est cmbarrassante que parce qu'elle est équivoque. S'il est démontré, ou si l'on peut démontrer que, par ses forces naturelles, un esprit créé ne peut pas véritablement produire un miracle, alors la question se réduit à savoir si Dieu peut se servir du ministère d'un esprit créé, bon ou mauvais, comme d'un pur insirument, d'une cause occasionnelle que sa puissance emploie, pour déroger elle-même aux lois qu'elle a établies. Or, dans la question ainsi proposée, je ne pense pas qu'un espril lant soit

peu éclairé, puisse trouver une difficulté raisonnable.

9o A la vérité, je ne sais pas l'étendue, le degré de puissance ministérielle et précaire que

la Providence a donné, ou qu'elle a pu donner aux esprits créés, sur les différenies parties de l'administration du monde visible. Je n'ai pas même besoin de le savoir, pour voir clair sur la question des miracles : il suffit que je sache, et je crois le savoir, que, par ses propres forces, par son activité naturelle, un csprit créé, parce qu'il est créé, ne peut pas plus produire, contre les règles constantes et générales, le mouvement d'un atôme, qu'il ne peut lui donner l'existence. Il n'y a pas moins de distance de l'acle de sa volonté, comme causc elliciente, au mouvement de cet atôme, comme eftet naturel, qu'à sa création. Cetto distance ne peut donc être franchie que par la seule volonté du Créateur, qui seul peut don. ner le mouvement et la vie aux parties do monde visible, comme seul il peut leur donner l'être. Je veux, et le corps existe; je veux, et le corps est mu; entre la cause et l'effet énoncés dans ces deux propositions, s'il s'agit d'une production véritable, la distance est égale : la volonté qui , dans son propre fonds, trouverait une force suflisante pour remuer un alóme, contre les lois constantes et générales du mouvement dans le monde corporel, pourrait arrèter le soleil, éteindre sa lumière, bouleverser toules les parties de l'univers.

10° Le commerce du corps et de l'âme, la réciprocité de leurs opérations ne me parait pas fournir la matière d'une difficulté sérieuse; 1° il est démontré que l'impression des sens, ou le mouvement des organes, n'est que la cause occasionnelle des sensations de l'âme. 2° Il n'est rien moins que prouvé que la volonté de l'homme soit la cause véritablement productrice des mouvements du corps. La bonne physique qui calcule moins, pour étudier davaulage la nature, sait aujourd'hui à quoi s'en tenir sur cet objet. 3° Dans ces opérations réciproques, rien qui exige dans l'âme, non plus que dans le corps, une force véritablement productrice; rien d'ailleurs qui ne soit soumis aux lois constantes et générales du monde visible, dont l'homme est la plus noble partie.

11° D'après ces notions, que je me contento d'esquisser, parce que, beaucoup mieux que moi, vous saurez en apprécier la valeur et en développer l'étendue; j'entre avec la plus grande facilité dans la pensée de Benoît XIV, que vous citez. « Si quelqu'un, dit ce savant pontife, concluait des principes rapportés cidessus, que les démons peuvent, par leur vertu naturelle, faire des miracles qui surpassent les forces et la faculté de la nature visible et corporelle, il se tromperait bien certainement. Autre chose est, continue-t-il, que Dieu se soit servi quelquefois, el qu'il puisse se servir de munisière du démon dans la production des

« VorigeDoorgaan »