In de put: De arbeidsmarkt voor mijnwerkers in Belgisch-Limburg, 1900-1966

Voorkant
Uitgeverij Verloren, 2016 - 246 pagina's

In de put†gaat over de dagelijkse werking van de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in Belgisch-Limburg. In zijn onderzoek is Bart Delbroek uitgegaan van het idee van ‘de arbeidsmarkt als arena’, met daarin een centrale rol voor machts- en afhankelijkheidsrelaties. Die waren in het Kempisch mijnbekken overduidelijk in het voordeel van de mijndirecties.†Het arbeidsmarktbeleid van de mijndirecties werd gekenmerkt door een paternalistische en autoritaire visie op de arbeidsverhoudingen. Toch waren er grenzen aan hun machtspositie. Deze werden in de eerste plaats bepaald door de regulering van de arbeidsverhoudingen door de overheid. Maar de grootste hinderpaal voor de mijnmaatschappijen vormde de aard van het mijnwerkersberoep zelf. De schaarste aan arbeidskrachten leidde tot scherpe concurrentie op de arbeidsmarkt tussen de werkgevers onderling, zowel binnen Limburg als daarbuiten. Dat bood mijnwerkers de mogelijkheid om hun eigen positie te verbeteren.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Inleiding
9
Gebruikte afkortingen 225
17
karakteristieken van de Limburgse mijnindustrie
19
De vraag naar mijnarbeid
45
Grafieken
47
Tabellen
57
Het arbeidsaanbod
74
16
82
Organogram van de Limburgse steenkoolmijnen
122
De loonstelsels in de Limburgse mijnen 1956
131
101
137
de rekrutering van het personeel
154
37
162
122
177
de opleiding tot mijnwerker
182
Conclusie
201

Figuren
91
lonen en sociale voordelen
113

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens