Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

stras non negligenter, sed diligenter suscipio, el A quendam vidi, usquequo majoris auctoritatis aliter præceptiones obedienter obaudio. Et quia illis suf exinde dillinitionem acciperem. Recepla autem ficere debet prestabilis auctoritatis vestræ benignitas domni papa Leonis excusatoria epistola, el cælera, et mihi abundanter sufficiet, si satisfactionem hu ul supra, usque ad finem epistolæ. militatis meæ suscipientes credere dignati erilis,

EPISTOLA XIII. me vobis simpliciter ac veraciter inde scripsisse.

AD MONACHOS ALTOVILLARENSIS MONASTERII. Nam secundum ordinatorum meorum præceptionem, qui in Ebonis dejectione fuerunt, et mibi necdum Ui Gothescalco, si ante mortem resipuerit, spiritalem duobus exactis miensibus post ordinationem meam,

et corporalem humanitatem exhibeant. in synodo apud Meldis civitatem habita præcepe

(Apud eumdem.) runt, eatenus ignoranti quod Ebo post dejectionem Pro tempore, sicut mihi licuit, dixi vobis qua suam aliquos in Rhemensi Ecclesia ordinaverit, ut conditione, si se Gothescalcus, antequam anima eis miecum usque ad diligentiorem tractatum mini illius egrediatur de corpore, recognoverit, el spiristrare non permitterem, egi; et hoc ipsum eisdem talem el corporalem humanitatem illi exhibeatis. fratribus, decernente Carthaginensi concilio, ut Sed ne quid vobis desit in ulla gratia, auctoritatem ordinatis episcopis vel clericis prius ab ordinatori- B inde ecclesiasticam ex verbis orthodoxorum vobis bus suis placila conciliorun auribus corum incul transmillo. Ail enim de bujusmodi Leo (episi. 12, centur, ne se aliquid contı staluta concilii fecisse ad Flavianum), ut si fideliter et utiliter dolel, et pæniteant, per Pardulum, lunc diaconum Rhemensis quam recle mola sit erga eum episcopalis auctoritas Ecclesiæ, qui interfuil synodo, mandaverunt. Ab ea vel sero cognoscit, vel si ad satisfactionis plenilgautem synodo Pardulus mecum Rhemis reversus,

dinem, omnia quæ ab eo male sunt sensa, vel viva eisdem fratribus, qui nobiscum erant et de quibus

voce vel signo competenti damnaverit, reconciliatio agebatur, hoc quod mihi præceperunt episcopi relu et communio illi non denegetur, sicut Cælestinus, iil, et ut non in gradibus, quos ab Ebone post depo et Leo, el sacri canones decreverunt. Et si in hac sitionem suam acceperant ministrarent, usque ad

confessione ac communione obierit, sicut cæteris diligentiorem tractatum observarent præcepit. Fra fratribus, ila et illi communem sepulturam, ac sepeler quippe Vulfadus adhuc mecum non erat; sed liendi oflicium et orationem post obilum exhibele. post plures evolutos menses, si rite remelior, ante Quia Dominus noster, verus et bonus pasior, qui quam fere anni spatium compleretur, de alia pro animam suam posuit pro ovibus suis, et qui venit vincia ad me veniens, cum benignitate est et cum animas hominum salvare, non perdere, imitalores liberalitate susceplus, et honorabiliter habitus, usque

C nos suæ vult esse pietatis, ut peccantes quidem quo domino nostro regi Carolo, ipso petente, illum justitia coerceat, conversos autem misericordia non commendavi. Defuncto autem Ebone anno Incarna repellat. Si autem in obstinatione sua usque ad iionis Dominicæ 851, Indictione xvi, xin Kalend. mortem permanserit, tenendum nobis de illo est Aprilis, quia præfati fratres nostri ab eo ordinati quod sanctus Leo de communione privatis et ita qui mecum erant, post annos circiter octo suæ ab defunctis dicit (epist. 95, ad Rusticum) : « Horum, officio suspensionis, anno scilicet Incarnationis Do inquiens, causa Dei judicio reservanda est, in cujus minicæ 853 me.jetierunt, eisdem fratribus ad syno

manu fuit, ut talium obilus usque ad communionis dum ire permisi ut his qui indigerunt, subsidium remedium non differretur. Nos autem quibus vivennecessarium, ut ad ipsum concilium sine dislicultate

libus non communicavimus, mortuis communicare ire possent, ministrari præcepi. Ubi eos non judi non possumus. » Et item (epist. 59 ad Theodorum): cavi, neque dejeci, nec etiam cum judicibus eorum « Si, inquit, aliquis eorum pro quibus Domino supsubscripsi, sicut norunt qui interfuerunt, et ipsa plicamus, quocunque interceplus obstaculo, a muopiscopalia gesta, quæ authentica cum subscriptio nere indulgentiae praesentis exciderit, et priusquam pibus episcoporum qui eis subscripserunt, sine mea ad constilula remedia pervenerit, lemporalem vitam subscriptione, præterilo anno in synodo vestra au

D

humana conditione finierit, quod manens in corpore ctoritate apud S:essiones habita ostenili, demon non recepit, consequi exulus corpore non poterit. strant. Et quoniam canones posteriores anterioribus Nec necesse est nos eorum qui sic obierint merita jubent deferre, præcipientibus eisdem episcopis, actusque discutere, cum Dominus Deus noster, cucum eorum litteris, quarum exemplar habemus, et jus judicia nequeunt comprehendi, quod sacerdotale quas in Romano scrinio inveniri posse existimo, ministerium implere non potuit, suæ justitiæ resercum meis pro eorum petitione litteris, et cum aliis vavit. » Et sanclus Joannes apostolus dicit : Est petitionibus meis ad sedem apostolicain domno peccatum ad morlem : non pro illo dico w quis roger papæ Leoni pro confirmandis eorum gestis, quæ (1 Joan. v, 16). Peccatum, inquit Gregorius (Moral. non scripsi, me direxisse non denego. In quibus XVI, cap. 28), est usque ad mortem, quia scilicet gestis veram przefatorum fratrum prosecutionem peccatum quod in hac vita non corrigitur, ejus ve

dversum me silentio non firmavi. Unde ex com nia frustra post mortem postulatur. » Peccalum muni consensu secundun canones, sicut eus intel quippe usque ad inferos dicitur, quod anle finem ximus, 'udices postulavi, quorum sententiam se vitæ præsentis per correctionem ac penitentiam non

emendaiur. Et talium memoriam, scilicet in pec- A minis conficere fallaciter arbitrantur. Peprehendere calo perseverantium usque ad mortem, minime licet pihilominus moliuntur eo quod octo hebdomadibus inter sacra altaris mysteria celebrari, in quibus pro ante Pascha a carnium et seplem hebdomadibus a eis orator, qui nos præcesserunt cum signo fidei, casei et ovorum esu more suo non cessamus. Menet dorniiunt in somno pacis, in Christo videlicet liuntur quoque nos, sicuti per alia ipsorum conquiescentes. Dormiunt ergo, ut catholici doctores scripta indicatur, agnum in Pascha more Judæorum dicunt, in somno pacis, qui ab unitate el societate super altare pariter cum Dominico corpore benediChristi Ecclesiæ nec per hæreses, nec per schismala, cere et offerre. Quin el reprehendere satagunt quia nee per mortalia crimina separati sunt. In quibus penes nos clerici barbas radere suas non abnuunt; elsi aliquando fuerunt, tamen per pænitentiam sa

el quia diaconus non susceplo presbyteratus oflicio nati, et per orationem Ecclesiæ, cui in Pelro dictum

apud nos episcopus ordinatur, cum ipsi ctiam illum est : Quodcunque solveris super terram, erit solulum

quem patriarcham suum nominant ex laico subito ct in coelis (Matth. xvi, 19), reconeiliati el redem tonsuratum ac monachum factum saltu ad cpiscoptionis mysterio sociali, utique in pace obierunt, palus apicem imperiali favore ac brachio provehere, miserante illo qui non vult mortem peccatoris, sed ul ipsi putant, minime formidaverunt. Et adhuc, ut convertatur et vivat. Neque enim piorum animæ B

quod gravius est et insanius, a missis nostris contra Diortuorum separantur ab Ecclesia, quæ regnat nunc omnem regulam, et prater omnem consuetudinem, cum Christo in vivis el mortuis. Propterea enim, libellum fidei, si se ab illis recipi vellent, exigere sicut dicit Apostolus, morluus est Christus, ul ci vi moliebantur', in quo tam ista capitula, quam ea leLorum ei mortuorum dominetur (Rom. xiv, 9). Unde nentes anathematizarent , necnon epistolas canonici alibi ail : Quoniam non posuit nos ad iram, sed in cas ab his ei quem suum æcumenicum palriarcham acquisitionem salutis per Dominum nostrum Jesum appellant dandas improbe requirebant. Et ipse inChrisium, qui morluus est pro nobis, ul sive vigilemus vasor Constantinopolitanæ Ecclesiæ Photius in scrisire dormiamus, simul cum illo vivamus (1 Thess. v, plis suis, se archiepiscopum atque universalem 9). Quiescentes autem in Christo sul, de quibus patriarcham appellat. Et imperatores Græcorum dicit Apostolus : Er morlui qui in Christo sunl resur. legatos apostolicæ sedis cum epistolis veneratione gent primi (1 Thess. IV, 16); et de quibus item scri qua debuerunt recipere noluerunt. Inde unusquisque pluni est : Beatus qui habuerit parlem in 'resurre vestrum qui metropolitani jura sortitus est, junctis clione prima ; non laedelur a morte secunda (Apoc. xx, sibi fratribus el cocpiscopis suis qui sub se sunt, 6). Unde et Juda pontifex, sicut in libro Macha de his diligentem curam suscipiat, et quid invidis brorum legimus (17 Machab. xii, 46). pro his qui cum

с

corum detractionious opponi necesse sit rimari pictate dormitionem acceperunt, misit Hierosolymis studeat, et invenire summopere gestial, atque inofferenda. Et si, :il præmisi, in obstinatione sua ventum nobis ocius transmittere minime parvipenpermanens mortuus fuerit , sicut ex auctoritate dat, et præsulatui nostro scripta divinitus inspirata beati Gregorii el sacrorum canonum accepimus, sapientia vestra reprehendendo et forti prorsus incum psalmis et liymnis ad sepnituram deportari, vectione feriendo tantam eorumdem imperatorum vel in communi fratrum sepultura sepeliri non de vesaniam mittat. Quæ nos suscipientes, rursus ea bet; private autem sepulture humanitas, sicut vo cum aliis assuetiouibus nostris ad ipsorum quoque bis dixi, ei non est deneganda.

dementiam confutandam millere valcamus. QuaEPISTOLA XIV.

propter, frater charissime, secundum domni apo

stolici commendationem , de his per tramitem ScriAD ODONEN EPISCOPUM BELLOVACENSEN.

pturarum et traditionem majorum , quæ illi conve.. De objectionibus Græcorum a Nicolao papa in Galliane

nienter rescribere possimus, quærere et in unum missis, ut ad eas respondealur.

colligere stude, ul cum simul adjuvante Domino (Apud eumdem.)

venerimus, quæ quisque nostrum invenit singillatim HINCMARIS Rhemorum episcopus, dilecto fratri et D communi studio relegamus, et quæ eidem domno venerabili episcopo Oponi salutem.

papa a nobis inde scribenda sunt ordinenius. Data Domnus apostolicus communiter nobis et aliis quarto Kalendas Januarii, indictione prima. episcopis regni domni nostri Caroli epistolam misit,

EPISTOLA XV. in qua continetur quod Græci lam Ecclesiam Romanam specialiter quam omnem generaliter quæ lingua Latina utitur, conantur reprehendere, quia jejuna

De Hincmaro Laudunensi. mus in Sabbatis, quod Spiritum sanctum ex Patre

(Act. prov. eccl. Rhem.) Filioque procedere dicamus, cun ipsi hunc lantum Domino Carolo regi glorioso, HINCMARUS, nomine es Patre procedere fateantur. Dicunt præterea nos non merito Rhemorum episcopus, ac plebis Dei abominari nuptias, quia presbyteros sortiri conjuges famulus. prohibemus; el inisimulare lentant quod cosdem Ecce, domine, sicut hic dilectus frater, venerapresbyteros chrismate linire baplizatorum frontes bilis coepiscopus poster Odo, ac missi vestri verbis inhibemus, quod tamen chrisma nos ex aqua flu- plenius possunt dicere, el exiguitas mea his litterulis'

AD CAROLUM REGEM.

re

dominationi vestræ dixit ratum significare, Hin- A auctoritate apostolica et generali episcoporum concmaro episcopo rebus et facultatibus ecclesiasticis sensu, ecclesiastico vigore, ac reipublicæ christianæ quibus spoliatus fuerat, revestito, in provincia , et cohibente religione destruxerunt, velut in ejus epicompetenti loco, ab electis ex utriusque partis con stolis ad ipsum Mauricium imperatorem , et ad plusensu judicibus secundum leges ecclesiasticas, sine rimos archiepiscopos directis ostenditur. Quod et potestatis vestræ aliquo detrimento, el cum honoris divæ memoriæ avo vestro Carolo subripuit, sicut vestri augmento, dicente Dei spiritu per Psalmi majorum traditione, et verbis et scriptis didicimus. Et slam : Honor regis judicium diligit (Psal. xcvu), in libro primo Capitulorum cap. 112 demonstratur, quæstio contra eumdem Hincmarum commota ,

de liberis hominibus ad servitium Dei sine sua ligulariter audila et ventilata est ac definita, quantum

centia non convertendis. Quod Ecclesia el respublica ad ministerium episcopale pertinuit, licet isdem non consensit, quodque postea correxit; sicut in episcopus ex integro non fuerit revestitus. Contu codem libro cap. 134 monstratur. De rebus nihilomacium autem causa, alterum finem exspectat. Non

minus ecclesiasticis dividendis eidem avo vestro igitur, quod in adolescentia vestra, quando animus incongruentia quædam subripuit, quæ oris profeshominis lubricus, et ad indebila usurpanda solet sione, el edicti subscriptione correxit, sicut in præesse proclivus, Domino vos custodiente, non acci- B falo primo libro Capitulorum, cap. 74 evidenter dit, in perfecta ætate vobis subripi, minime autem ostenditur. Unde præjudicium ad tempus exlorlum persuaderi leges ecclesiasticas, vel in modico in vel usurpalum , pro legis judicio nemo sanum safringi, sive convelli a quocunque sustineatis. « Scien piens tenuit, retinet, vel tenebit. les (sicut Constantinus et Constans imperalores in Cæterum in secundo libro Capitulorum cap. 13 edicto suæ legis quo inimunitatem Ecclesiæ, ac suis continetur, ut « Si talis causa in qualibet provincia, ministris conferunt) debere magis religionibus, quam aut in aliquo comitatu orta fuerit, quæ aut ad inhoofliciis , et labore corporis el sudore rempublicam norationem regni, aut ad commune damoum perticontineri. » Et sicut sæpe soletis recolere , beatum neat, quæ etiam sine nostra poteslale corrigi non Gregorium Brunichildi reginæ Francorum scripsisse: possit, nos diu latere non permittatis, qui omnia, « Facite quod Dei est, et Deus faciet quod vestrum Deo auxiliante, corrigere debemus. Quidquid hacieest; » huic præmillens sententiæ : « Confidimus, in nus in his quæ ad pacem et justitiam totius populi quit, quod tanto propitius causas vestras sua pietate pertinent, et ad honoreni regni, ac communem ulilidisponet, quanto ipse de sua vos esse videl causa tatem, aut a nobis, aut a vobis neglectum est, desollicitos. , Olim enim , sicut Honorius et Theodo bemus,

Deo auxiliante, certare qualiter abhinc nostro sius in lege data Ecclesiæ scribunt, ut eorum ulamur

с

el vestro studio emendatum fiat c. , In quarto etiam verbis : « Clericos indiscretim ad sæculares judices libro cap. 24 scriptum est : « Si quis aliqua vecesdebere deduci infauslus præsumplor edixeral, quos sitale cogente homicidium commisit, comes in cujus abdicata tyranni præsumptione, episcopali audientiæ ministerio perpetratum est, et compositionem solreservamus. Fas enim non est, uti divini muneris vere, el saidam per sacramentum pacisicare faciat. ministri temporalium polestatum subdantur arbi Quod si una pars ei ad hoc consentire voluerit, id trio. , Quæ lex postea a decessoribus et prædeces est aut ille qui homicidium commisit, aut is qui soribus vestris regibus, Ecclesiæ et ministris suis compositionem suscipere debet, faciat illum qui ei conservata fuil; nisi forte aut per excessum prin contumax fuerit ad præsentiam nostram venire, ut cipum, aut per negligentiain episcoporum ad tempus eum ad tempus quod nobis placuerit in exsilium aliquomodo exstilit violata : quæ aut correctione, niillamus, donec ibi castigetur, ut comili suo inaut innovata constitutione indigens per eos ad sla obediens esse ulterius non audeal, et majus damnum tun solidatum est reducta, vel in stalu solido con inde non accrescat d. firmala. Sicut in avi, et patris vestri capitolis in Cur autem ista vobis bene scientibus scribo, quia libro primo Capitulorum habetis quae in quaterniun vobis tacere non audeo, patenter ostendo. Jam

D culis a vobis nuper apud Pistas oblatis et postea plusquam quatuor annis ex quo Luido in parochia causa compendii, in rotula b dominationi vestræ a nostra invilus homicidium perpetravit, unde Lolhame collecta, et vobis data sine difficultate potestis rius nepos vester in regno suo, sine respectu alicurelegere. Potest enim fieri ut alicui principi ante jus personæ, regium ministerium adimplevil. Nunc vos, hinc subreplum ad modicum fuerit, et iterum autem ad Pistas, et inde ad Basi m eumdem Luiæterna lege correctum. Sicut Julianus, el postea donem ut cum hominibus dominationis vestræ paciimperator Mauricius decreverunt, ut ei qui semel in ficatus esse posset, sicut vobis et nepoti vestro conterrena militia signalus fuerit, nisi ant expleta mili venisse audivi, ducere studui; et secundum commenlia, aut pro debilitate corporis repulsus, in mona dationem vestram per legale judicium causa perrexit, sterio recipi , et Christo eum militare non liceat. usque ad id loci, ut ne faidam homines vestri Quod religiosi imperatores, et sanctus Gregorius jurarent. Vias inde ad vestram commendationem

a Il s'agit du premier mémoire présenté à Charles c Capitulaire de l'an 813, cap. 13. le Chauve. Voy. ci dessuis dans les opuscules.

d Capitulaire de l'an 819, cap. 13. b Second némoire roi. Voy. ibid.

petierunt, cum judicatum fuerit, ut eisdem leudem A quæ ego in Scripturis loquor, et non ex te, id est rewadiaret et homines vestri faidam jurarent. El si ex luo animali et carnali sensu. Et sanctus Leo saalia eidem Luidoni quærere vellent, in mallo illius cros canones Spiritu Dei condilos el lotius mundi de quibuscunque vellent eum interpellarent et ipse reverentia consecratos dicit. El de legibus quibus justitiam redderet. Quod et ipse Luido humiliter ob Ecclesia moderalur Christianitas regitur, Christi tulit. Postea autem qualiter inde actum fuerit, vos Domini sapientia dicit : Ego sapientia habito in connon latet; scio tamen quia sicut Capitula dicunt, silio : per me reges regnant, el legum conditores inde actum non fuit. Nec tantum inde in palatio justa decernunt (Prov. viii). Condilores quippe legum vestro fuit exsecutum, quantum capitulum jubet, ut non nudo verbo, sed scripto leges condiderunt et quilibet comes in suo comitatu inde facere per condunt, el subscriptione confirmaverunt atque conauctoritatem debet. Unde vos inquietare lunc pro firmant. Quas non illi reges custodiunt de quibus pler Aquitanorum præsentiam nolui.

Deus, qui ut scriptum est: Facit hypocritam regnare Nunc autem, quia ipsi vestri homines et proprie propter peccata populi (Job xxxIV) dicit : Ipsi retalem, et beneficium, in vestro regno, et in mea gnaverunt, et non ex me : principes exstilerunt, et non parochia habent; sed et Boso in nostra diæcesi cognovi (Ose. VIII). Sed illi reges eas condunt atque beneficium vestrum habet, consideret inde sapien- B conservant, de quibus item Dominus, ut præmisimus, tia vestra qualiter secundum ministerium vobis a dicit : Per me reges regnant, quales, præmillens, Deo commissum , et secundum honorem vestrum Dominum limete, jubet honorificare apostolus , diinde fiat, ne hæc causa diutius ex vestra parte, cens : Regem honorificate et obedile regi quasi præimperfecta remaneat et si majus damnum inde fue cellenti (1 Petr. 11) : videlicet qui Regis regum oberit, periculum anima vestra, quod averlat Dominus, dit mandatis, et ejus custodit judicia. Alioquin ut contrahat. Utrum autem vobis placeat, ut ipsi ho

sanctus Petrus dicit : Obedire oportet Deo magis mines vestri cum misso vestro, in nostiam papu

quum hominibus (Act' v). Hinc enim ejus coapostochiam, ubi proprietatem et beneficium habent ct lus dicit : Non est potestas nisi a Deo. Et : Qui poipsa causa corrigi debet, veniant; aut nisi venerint, testati resistit, Dei ordinationi resistit (Rom. XIII). quod in regno vestro habent in bannum miltalur, Quia nihil fit in mundo, nisi quod aut Deus miseaut aliler inde fiat, vestræ sapientiæ intererit. Ego

ricorditer facit, aut fieri juste permittit. Cum itaautem quoniam amplius hanc causam differre non que reges ex illo regnant, misericordia illius est, ut audeo, si interim aliud quod rationi et auctoritati salventur populi eis commissi : cum vero non ex conveniat, a vobis aut ab illis inde non accepero,

illo, sed permittente justo ipsius judicio reges rein die missa sancli Remigii, vita comite, Domino

C

gnare videntur, vindicta est peccatoris populi et adjuvante, ubi locus sermonis mei inter sacra mis regnantis cumulus pænæ. Sed fideles quique polesarum solemnia venerit, anle corpus illius sacralis slali aut a Deo collatæ aut a Deo permissæ non resimum qui vere est episcopus, auctoritate Dei, et sistunt, cum juxta Petri vocem : Sub manu Dei husanctorum apostolorum, et ipsius Francorum apo

miliantur (1 Petr. v) et de bonis principibus gratias sloli, in quibus el nobis licet indignis, pro patribus

referunt; et de his qui ad purgationem suam a Deo natis filiis, Dominus dicit : Quæcunque ligaveritis regnare permissi sunt, gementes exsultant; sicut super terram erunt ligala el in cælis (Joan. xx), eos scriptum est : Exsultaverunt filiæ Judæ in omnibus qui ad pacem redire nolunt, sicut canones sacri judiciis tuis, Domine (Psal. xcvi). Sicque non repræcipiunt, et quolibet modo consentientes eis, ab sistunt ordinationi Dei, qui novit, non mala facere, omni societale lolius Christianitatis excommunicare

sed ordinare. Resistunt autem iniquis iniquorum curabo, donec ad pacem quam Christus ostendit el operibus et mandatis. Unde scriplum est : Verba docuit, redire, cum debila satisfactione procurent; sapientium quasi stimuli, et quasi clavi in altum defixi eosque, sicut præcipiunt canones, regibus et episco- (Eccli. xl), quia nesciunt culpas palpare, sed pun . pis et quibuscunque poluero, litteris excommunica- D gere, el tolerant patienter propter Dominum illata los esse denuntiabo, ut non communicantes excom mala sibi a principibus malis. Quapropter, qui nomunicatis, excommunicati et ipsi pariter habeantur. bis derogant dicentes, quod volumus lota die loqui Non enim vobis vel nobis parvipendenda est senten per Scripluram, si de omni verbo olioso reddent tia beati Gregorii, qua concordans Apostolo, præ rationem in diem judicii (Matth. xli), sicut Veritas sertim de potestatem habentibus dicit : Qui non non mentiente ore dicit, videant quid sustinebunt, corrigit resecanda, commillit. )

de hoc criminoso detractionis, et contra nos murAudivi denique quosdam reprehendere nos epi

murationis verbo. Non enim cum sancto Moyse illis scopos et dicere, quod volumus lota die per Scriplu dicimus : Nec contra nos est murmur vestrum, sed ras parabolare. Quod devolio religionis vestræ non contra Dominum. Nos eni mquid sumus? (Exod. xvi.) sinat suis auribus susurrari. A poslolus namque Illisque cum Apostolo inculcamus : Neque murmuplenus dicit : Quæcunque scripta sunt, ad nostram raveritis sicut quidam murmuraverunt, et a serpendoctrinam scripta sunt : scripta sunt autem propter tibus perierunt (I Cor. x). Quibus enim increscit nos (Rom. xv). Et Dominus ad prophetam : Audiens legere, vel scribere quæ scripta sunt, vel scribunnuntiabis eis ex me (Jerem. 11). Ex me, inquit, id est tur, sciant, quia non de ignorantia judicabuntur;

sed de contemptu quo nolunt scire, quo nolunt A scitis. Et ille enim, sicut ipsi legitis in Scripturis, legere, vel audire condemnabuntur. De qualium in exemplum Judæ filium hominis tradit, non quichoro Dominus dicit : Noluit intelligere ut bene dem Judaeis peccatoribus, sed tamen peccatoribus, ageret; iniquitatem meditatus est in cubili suo (Psal. membris videlicet suis, qui illud inæstimabile Do. Xxxv). Cum enim non dicit, non potuit intelligere, mini corpus violare præsumit. El væ illi homini qui sed noluit intelligere, aperle reatum contemplus de ad mensam Domini malignus accedit, qui insidiis nuntiat, pro quolibet contemptor merilo debilas mente conditis, qui, præcordiis rapina aut aliquo pænas luet.....

scelere pollutis, mysteriorum Christi secretis partiEPISTOLA XVI.

cipare non metuit. Væ, inquam, illi presbytero, vä

illi diacono, væ illi subdiacono, væ illi clerico, væ AD CLERICOS PALATII.

illi homini, de quo Jesus, qui allaribus sacrosanctis Ut hominum suorum rapinas reprimani.

inter immolandum, utpote proposita consecraturus (Apud Sirmond.)

munera, adesse non dubitatur, astantibus sibi miniHINCMARUS Rhemorum episcopus fratribus nostris, stris cælestibus, queri cogitur quod in coena discipresbyteris, diaconibus, subdiaconibus , et cæteris pulis de Juda dixit : Ecce, inquiens, manus Iradentis clericis in palatio domno nostro regi et domnæ re- B me mecum est in mensa (Luc. XXII, 21) ; et væ illi de ginæ, ac illorum fidelibus ecclesiastico ministerio quo dicit Paulus apostolus, quod quasi speciali priconsulentibus.

vilegio in cæna Domini quando hæc sunt tradita Audio de hominibus vestris quia multa mala, ra legimus : Quicunque manducat panem hunc aut capinas scilicet et deprædationes, et fornicationes, et licem Domini bibit indigne, judicium sibi manducat adulteria in parochia mea faciunt, et etiam de vobis el bibit non dijudicans corpus Domini (1 Cor. XI, audio quia illis rapinis consentitis, ut videlicet qui de 29). Sed sic ad mensam Domini accedat sine reveillis vivilis, et vestros homines atque caballos exinde rentia el limore de peccatis suis, sicut lætus accepascitis. Unde timendum est ne et de vobis dicat Do dii, quando socius suus illum plena mensa pascil de minus per prophetam: Et erit sicil populus, sic sacer rapinis suis. Et quod idem dicit Apostolus : Ideo dos (Isa. Xxiv, 2). Sed mihi non est necesse multum inter vos multi infirmi et imbecilles, et dormiunt laborare admonendo in vobis, qui et ministerio et do (ibid., 30), id est moriuntur, multi, hoc monctrina tales estis, ut non solum vos abstinere a malo, stratur in exemplo de infirmitatibus et mortibus sed etiam alios a 'malo diverlere et bonum facere

corporalibus aliquorum, quod fit in anima in spiridebere admonere sciatis et debeatis.Tamen pro inini talibus infirmitatibus atque mortibus omnium irresterio imposito admoneo vos cum Paulo apostolo, et C verendorum. Et qua fronte accedit sacerdos immooblestor in Christo et per Christum, qui per Paulum lare, el diaconus ministrare, ad sanctum altarium, loculus est, ut exhibeatis vos sicut Dei ministros, ne ut pro aliorum peccatis Dominum placatum faciant, viluperelur ministerium nostrum (II Cor. vi, 3 et 4). qui non solum de præteritis suis peccatis illi non El quia jejunia paschalia inchoastis, ante oculos

satisfaciunt, sed insuper quotidianis ac recentibus habete quid in Pascha, id est in transitu suo ex hoc illum ad iracundiam provocant? et cum quali fidumundo ad Patrem, Dominus Jesus tradendo corpus cia aliquis homo talem intercessorem pro se ad et sanguinem suum discipulis suis de reprobo disci Deum in altario ministrando transmittit, qui Deum pulo dixit : Ecce manus tradentis me mecum est in quotidie non mediocriter offendit, quando si ad mensa ; autem homini illi per quem filius hominis suum parem illum transmitteret qui ipsi interces. tradetur (Luc. XXII, 21). Hoc pascha quotidie sa sori iralus existeret, plus illum ad iracundiam quam cerdotes immolando, diaconi ministrando, subdia ad placationem excitaret? Hoc enim Pascha, quod coni obsequendo, et cæteri clerici Amen respon tunc Dominus in novo mysterio egit, quotidie celedendo, celebratis pleno ore de rapina, pleno corde bratis, quotiescunque missam agitis, sicut ipse lunc de iniquitate. An obliti estis quod scriptum est in omnibus episcopis et presbyteris et cæteris fidelibus Evangelio : Post bucceliam introivil in Judam Sa

D

celebrantibus atque aslantibus ad hoc terribile salanas ? (Joan. XIII, 27.) id est in quem introierat cramentum in apostolis suis dixit : Hæc quotiescunprius ut Dominum traderet suadendo, tunc in eum que, inquit, feceritis, in meam memoriam facietis introiit plenissime possidendo; sicut scriptum est : (11 Gor. X1, 25). Videte quales cum Domino ad DoIntravil aulem Satanas in Judam qui dicitur Scarioth mini passionem celebrandam accedilis, qui de tali(Luc. XX1, 3); el item : Jam enim miseral diabolus bus miseriis coinquinati estis, si tamen, ita ut audivi, in cor Judæ, ul traderet Dominum (Joan. XIII, 2); vestris hominibus consentitis. Unde nisi vos corac deinde dicun est : Post buccellam introivit in

rexerilis, quicunque de mea diæcesi sunt, sine eum Satanas. Quia cum intravit sanctus panis in dubio usque ad synodum ab ollicio et communione plenum de iniquitate ventrem, intravit hostis anti privabo; et qui de mea diæcesi non sunt, de mea quus, qui dicitur diabolus el Salanas, in crudelem parochia et direcesi eos excommunicabo, et ad suos el impiam mentem; et ad quem finem illa commu episcopos, qui cos corrigant alque dijudicent, dinicatio ei pervenit, quam ideo accepit, ut malam vina auctoritate redire mandabo. Quod ut necesse conscientiam mentiretur atque celaret, ipsi melius non sit fieri, fratres et filii, et vos ac vestros corri

« VorigeDoorgaan »