Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

De cujus scilicet unitate pacis sive concordia gratu- A vestræ gratias referimus. Nam el nos

vos semper lamur, al cunciipotenti Domino laudes innumeras: quasi dileclum ci spiri!a!em filium retinemus, el pio referentes, licet ei qui tanta bona servis suis mentis assectu desideramus amplecti, el pro augenda largitur, condignas grates agere non possimus, bunc gloria vestra assidue solliciti incunclanler existimus. benedicimus classiduis vocibus glorificare stude Quod auten nobis mandastis, uil vestrum optatum uns. Gloria namque sit illi, el omnis laus ac virtus,

prestolaremur adventum , pro eorum adversitatibus cujus inajestate et semper perlaudabili gratia certata

emendandis qui nobis contraria inferre et qui a no. Il. curvata) ad rectitudinem rcducuntur, prava diri sira ditione homines nostros subtrahere præsumuni, guntur; contumacia relunditiir, humilitas exal.alur,

nos qui:leii vestrum adventum loto desiilerio pro zizania quandoque velluntur, scandala amputantur, tantis Ecclesiæ Dei necessitatibus, quæ ad augmenet omnis bonitas augmentatur : unde non in nobis, limm gloriæ vestræ sunt emendandæ, omnimodo op:ased in eodein Domino gloriemur, jucunileniur ei er mus inspicere. Sed sicut vobis nostris jarrpridem sultemus in misericordia ejus qui dicit : Confidite, Apostolicis litteris suggessimus, ut vestrum idoneum quia ego vici mundum (Joan. xvi); el in alio loco : missum nobis direxissetis, cum quo aliquid ecclesiaSine me, inquit, nihil potestis facere (Joan, x); sed sticis utilitatibus potuissemus perficere, pro qua causa cum nos scriptis el verbis misericorditer lecum spe- B von eum miserilis, miramur. Quamobrem pelimus cialiter agendum esse decreverimus, mirandum valde ul eumdem missum, antequam venialis, nobis diriist cur mulla quæ nos slalucramus, aut aliter habila

gere non omillatis, ut cum, Deo auxiliante, veneritis, tut mulata esse noscantur, ei, nescimus cujus stu

nobis simul convenientibus, vera inter nos dilectio, lio vel negleclii, variata monstrentur. Cælerum

ulpole inter spiritalem Patrem et charissimum filium scribens subintulisti quoi, le imuens, non nisi ab possit existere. Prælerea postquam Georgius exiniqua gerentibus misericordia sil quærenda; quod communicatus et anathematizatus cum homine Wiet nos de his qui Deum se scire non fantur, licet dis donis est a vobis reversus, assiduo sumus mærore pensalorie filemur, lameil nos quod leclun est

turbati; eo quod audacter veniens, quasi vestra sulexaggerare nolumus, ne quod dignum cst judicare tus auctoritate, in proprielales olim suas, quæ ad cogamur; idcoque talis excusatio sileat, ne hoc

jus sanctæ Romanæ Ecclesiæ, (Carolo divæ memoriæ dicentes illa sententia largal qua dicitur : Vos estis

imperatore patruo vestro concedente), conlegaliter qui justificalis vos coram hominibus; Deus aulem no

pervenerunt fel nunc usque juri noslro defendebawil corda vestra, quia quod hominibus alium est, abo

mus et tencbamus), temere pariter cum aliis introivil; minabile est apud Deum (Luc. XVI); igitur laudabilis

el nostros, qui in circuilu homines existunt, allligere, lua prudentia, qua dicitur humilitatem scire, non

С

el deprædari non cessat. Unde obnixe rogamus molesle serat quod ab Ecclesia Dei miserationem

vestram magnitudinem, ut sicut nobis ore proprio jassa esl postulare; quin polius se, ul exallelur,

promisistis, et per epistolam vestram, atque legatos humiliel, el fraternum discat crga sui misereulem

nostros, Liutwardo venerabili sanctæ Vercellensis servare affectum. Quia nos, si lu debitam devolio

Ecclesiæ episcopo mediatore existente, mandaslis, nem et fidelitatis incrementa erga sanctam Roma

præsentialiter nobis adimplere salagatis : quia nos am Ecclesiam et nostram parvitalein observare

ea, quæ vobis promisimus, omnimodis adimplebimus, sludueris, et ut fratrem amplectemur el ut charissi aut eosdem inlideles nostros procul a nobis expellamum proximum relinebimus. Nam el ea quæ pro lis, ut nulla nobis adversa, vel contraria valeant causa lux restitutionis synodali decrelo Constanti

aliquatenus moliri, quousque, Deo propitio, vos venenopoli misericorditer acta sunt, recipimus. Et si rilis. Quarto Idus Septembris, indict. decima quarla. foriasse nostri legati in cadem syno lo contra aposto

CCXCIX licam præceptionem egerunt, nos nec recipimus nec judicainus alicujus existere lirmitatis.

(Anno 880.) CCXCVIII.

1D Jubci eum Romam ad synodum causa dissolvendi

quasdam quæstiones advenire. (Anno 880.) Gratias agit de ejus erga sedem apostolicam observan

Romano archiepiscopo Ravennati. lia; suam erga eum benevolentium lestarur: adven Quia bellica, imo Saracena impediente angustia, lum ejus pro Ecclesiæ necessitatibus exspectiit, mo juxta sacros canones, quarlo scilicet Idus Octobris, nelque ut aliquem legatum millat. Querilur de

synodum sicut volueramus celebrare nequirimus, Georgio quodam excommunicato, qui, ipsius imperatoris auctoritale fultus, bona Romanæ Ecclesiæ opportune valdeque necessario sane prævidimus uit invaseral; rogat ul promissa auxilia miltal. hanc eamdem vildus Novembris istius quarta deci e

Excellentissimo et dilecto filio CAROLO glorioso indictionis, adjuvante Domino, convocemus. Quaproregi.

pler sanctimoniam luam loriamur ui aa idem tempus Relegentes regalis excellentia vestræ lilleras, de sine omni mora, imo omni occasione postposita, Rovolionem vestram quam circa sanctam Ecclesiam

mam occurras, quatenus ea quæ ad bonorem sire malrem vestrain el circa nostrum pontificium ha utilitatem sanctæ Dei Ecclesiie pertinent, nobiscum belis, luce clarius novimus, unde multiplices gloria ordines ci dillinias, el sancti Spirilus gratia revelanie,

AD ROMANUM ARCHIEPISCOPUM RAVENNATEM.

AD CAROLUM REGEM.

[ocr errors]

AD

CAROLUM REGEM.

volo communi decernas. Interea negotium viri illustris A ficere salageremus. Qui propter hujus nostre comDeusdedit gloriosi Jucis, qui nostrum pontificium monitionis sanctitatem vestram exhortamur apiciad il, dicens se a lua solertia pro conjugio Sox uxo bus, ut, solita desiilia deposita, ad eamdem sy:10ris, quam illius consanguincam fateris existere, com

dum Romam venire non differalis, quatenus, sicut minione privatum, esl procul dubio ventilandum,

diximus, ea quae agenda sunt, Chrislo juvante, com111 quelquid rei veritas hir:c demonstraverit, omni

muniter peragamus, et quæ juxta nostri ministerii moclis exscifiiamur. Qui pro eo quod tam diu apud

olicia s'aluenda sunt, salubriter statuamus. Videle mas est immoralis, el de lua par:c, qui rationem

itaque ne solilo negligenter agatis, ne si per vos ea p.idderet, 110n ist inventus, rationabiliter erat a

que honori et slalui sanctæ Dei Ecclesize sunt proHo!is in:eriin absolvendus : tamen quia in proximo,

licua, inordinata remanserint, et, quod non oportet, sieni diximus, synodum (qua hoc cum unanimitate

venire contempserilis, canonicis ictibus non immealiorum corsacerdotum fratrumque nostrorum et rilo feriamini. Dala pridic Kalendas Octobris, indiLa e: l inter alia pertractandum) celebrare debe

clione xty. mus, dignins judicavimus, quod et ipsix res expetunt

CCCI. tuum prærstolari adventum, ut hoc synodali discutiamus collegio, et alterna visione congratulantes, B

(anno 880.) pari sententia decernamus : in qua etiam quidquid

Lalatur de ejus incolumitate, Denmque oral ut omnia supra generuin suum habueris, similiter difliniri ju ei prospere eveniant : nuntial Saracenos a Græcis beamus. Præterea jam dicti viri conjux, Maria no viclos, seque a Saracenis, el aliis eliam valde premi: minc, libellum sue reclamationis per Paulum legal

quare pelit ut sibi quam citissime auxilio venial. lum suum nostro præsulatui dirigere procuravil,

CAROLO glorioso regi. asserens luam sanclitalem in nuptiis per consensuni

Susceptis gloriæ vestrze, spiritalis atque desiderapatris de ea babilis, consciam exstitisse; el lam

bilis fili nobis directis apicibus, atque relcctis, virum suum quam se, postquam una caro effecti quia vos, Deo gratias, sanitate vigere cognovimus, sunt, tam ad spiritalem, sive Dominicam, quam

ineffabili et ulira qiam dici possit jucunditate reeliam ad communiorem mensam, sæpe non solum

fecti, in Domino gratulati sumus : et ut magis ac. admisisse, sed etiam invitasse. Sed et hoc per eum

magis vobis Dominus Deus noster prosperitatem dem suum libellum reclamando innotuit quod Ma tribuat, triumphum de adversantibus concedat, et joranus, qui et Maginperlus diaconus dicitur, in felicia lempora ad regnum pacifice atque justissime necem sui patris consenseril, pelens a nobis ex hoc

disponendum multiplicet, continuis votis eumdem

с convenientem justitiam, et obnixe poslulans lioc in

Dominum deprecamur. Quia nibil est omnino, fili discussum non derelinqui, quem videlicet scepissime

charissime, nobis dulcius nihilque amabilius, quam Bononiensis episcopus suæ Ecclesiæ famuluin quæ

ut vos semper ad defensionem et exaltationem rere studuit. Hujus rei gratia, præcipimus ipsum

sanctæ matris vestre Romanæ Ecclesiæ cognoscadiaconum lecum nobis omnimodis exhiberi, ul quid mus esse promplissimos, et et eis qui eam diversis quid rationis ordo poposcerit, adjuvante Domino, modis impugnant, libera correctionis ac disciplinæ canonice ventilemus et synodice slaluamus. Data il

sententia contraire. Nos autem, licet in innumeris Kalendas Octobris, indictione decima quarta.

infirmitatibus atque angustiis constituti, Deo graCCC. .

lias, utcunque valemus; sed tunc potius, nostra

sanitas erit, si vos omni prosperitale, uit diximus, (Auno 880.)

pollere cognoverimus, et ad nobis conferendum

solalium festinanter occurrere, ut alterna visione Ut Romam ad synodum adveniant.

loquamur, non pati moras advertimus. Cæterum, Omnibus episcopis per ducalum Spoletanum et quod dicitis ut Liulwardum venerabilem episcopum Cameriensem, et ad oinnes episcopos per diversas communem fidelem nostrum ad nos præmillatis, provincias constitutos.

D

valde in Domino gralılamur; el cum eum pro comNolumus ignorare vestram fralernitatem quia pro muni utilitate semper desudare cognoverimus, mamultiplicibus sanciæ Dei Ecclesiæ necessitatibus, vi

gnum nobis gaudium in adventu illius nascetur, eo Idus Novembris istius quarta decimæ iudictionis quod in ipsius præsentia vestram inluebimur excelsynodalem conventum, Domino adjuvante, celebra lentiam. Postremo, fili charissime, quod sciscitamini turi sumus; el cum diversis, præcipue Saracenorum, de Græcis, atque Ismaelitis, et ceteris quibusque impedimentis implicati essemus, nequivimus cum exteris nationibus, vel concivibus, qualiter res a ga-. $:!o tempore congregare, dignum duximus ad au tur, brevissime respondemus. Sed ut hæc omnia ex grenlandas alque perficiendas ecclesiasticas utilita intimo corde atque dolenter advertalis, omni mentes, vel præfalo tempore non prætermitti, quomi lis conamine exhortamur : lamen Dco sint grales niis lanla necessitas sine consullu aliorum confra et laudes quia Græcorum navigia in mari Israelita. triin siostrorum indiscussa non remaneret, ut vestris rum victoriosissime straverunt phalanges, el cos, salubribus consiliis fulli, quidquid ad honorem Dei prout Dominus voluit, debellati sunt. Sed nos lamen et communem utilitatem pertinet, communiter per lam ipsi jam dicti Ismaelitæ quam alii concives tig

AD UNIVERSOS EPISCOPOS.

AD ANSPERTUM ARCHIEPISCOPUM MEDIOLANENSEM.

siri impugnant ac persequuntur, ut esira muros A nefarium commisisse negavit; sed coram omnibus Urbis nullatenus vel qui labore manuum suarum se innocentem ostendit, et divini nyundanique juris vivere valeant, vel qui, ut ita dixerim, Christiani auctoritate se conjugalum probavit. Quapropter una talem suam, sicut decet, observent, egredi libere cuin sancta synodo illam absolvimus, et eum compossint : ac per hoc, imo pro his omnibus, si cilis munioni nostræ recepimus, el Mariam conjugem sime et, omnibus occasionibus omnibusque excusa suam illi uxorem esse legitimam firmavimus cum tionibus postpositis et contemptis, ad omne nobis benedictione Dei omnipotentis et nostra ; et si præet hnic regioni valde afflicte conferendum solatium falus archiepiscopus, aul ministri ejus, in rebus non veneritis, procul dubio scire potestis quia ad suis suorumque hominum invasionem et fortiain peccatum vestrum et damnum omnium hæc terra facere voluerit , vos Ravennates pro ipso illum in peribil. Unde pro Deo festinanler iter ad nos ve suis defendite. Data ut supra, indictione decima niendi assumite, et ut bella Domini vice illius prælie. quarta. mini, ad beatorum apostolorum limina, Deo præ

СССІІІ. duce, pro Christianorum omnium auxilio properate. Dala uii Kalendas Novembris, indiclione xiv

(Anno 880.)

B
CCCII.

Inobedientim eum arguit, præcipitque ut Rhodoal

dun et Warlenum monachos, quos injusle in carAD EUMDEM

cerem conjecerat, ad eorum monasterium honori(Anno 880.)

fice remiliat. Deusdedit Ravennalem injuste excommunicatum absolvit; confirmat illius cum Maria uxore conju

ANSPERTO archiepiscopo Mediolanensi. gium : jubet eum defendi.

Decueral te, frater charissime, pura animi sinceReverendissimo et sanctissimo Romano archiepi.

ritate eam reverentiam eumque honorem sanclæ scopo Ravennali pro causa Deusdedit Ravennatis, et

sedi apostolicæ, cui Deo auctore præsidemus, quoLeoni venerabili episcopo misso et apocrisiario

tidie impendere, quae usque ad lua lempora omnes summæ sedis nostræ apostolicæ, necnon quibusvis

tui prædecessores laudabiliter viventes, buic Ecmissis imperatoris et omnibus judicibus, el populis

clesiæ obtulerunt prona mentis devotione. Pro qua Romani terrilorii constilutis, cunctisque fidelibus

re ejus gremio suscepti, qnidam præ nonnullis amore sanctæ Ecclesiæ, präsentibus scilicet atque fuluris.

dilecti sunt; sed ecce, quod sine dolore dici non po-' Omnium reverentiam omniumque industriam scire

lest, nescio qua antiqui hostis fraude, a die orlihortamur quod Ravennas Romanus archiepiscopus, C Romanam Ecclesiam matrem tuam non destilisti

nationis luz, et tempore senectutis, contra sanclam et ore, cum Ravenna fucramus, dixerit, el scriptis transmiserit, quod nonnulla incesla conjugia in sua

nunc inobediens, nunc dolosus te patefacere : qua parochia fuissent, et quotidie fierent. Deinde per

necessitate compulsi, le corripere apostolico flagello sium legatum , Dominicum videlicet presbyterum,

operæ pretium duximus; sed iterum paterna miseul ipsi triginta et duo essent, dicendo significavit,

ratione le ad nos reducere non prætermisimus, spesuggerens ul nostra auctoritate ipsi eos licerel ca

rantes in le de reliquo nullum vestigium circa nos nonice omnes judicare. Qui omnibus dimissis, quos

culpe aliquo modo reperire, quia et professio tua etiam nominatim dixerat, et sola inductus invidia ,

hoc coram nobis jurejurando spoponderat. En, bone uit remur, el postea in sancla paluit synodo, Deus vir, aliquid delerius committere non formidasti, iledit lidelem nostrum ( qui, dum Ravennæ fuimus,

cum quosdam monachos nostros nomine Rhodoalipse penes nos quotidie fuit, et coram me, et ipso dum, et Warlenum, Roma ad suum monasterium archiepiscopo causas, ul debuerat, judicavit), post Pullariense iler carpentes, comprehensos jusseris quam sedem apostolicam appellavit, excommu

diu sub custodiæ vinculis reservari. Quod quanti nicare non formidavit. Ipse Deusdedit vero dux pro piaculi sit sano intellectu ipse perpende, quantumnostra fidelitate his obedivit, et ad apostolicam o que dedecus sedis apostolicæ, quæ Christo auctore, præsentiam venire modis omnibus festinavit. Nos etiam in barbaras nationes libera semper visa ese suam causam audienles, el qui eum accusare non fungi legatione : quod nefas malum sub omni celedebuerant, ex parte archiepiscopi non invenientes, rilale te emendare hortamur, et prædictos Dei famupoteramus ipsum absolvere; sed noluimus, usque los cum omnibus suis illiesos abire paliaris ad locum, quo archiepiscopo misissemus, imo cui misimus, miserante Deo, suæ habitationis. Et sicuit luo condicentes: ut ipse archiepiscopis pro slatulis sancta silio pro cerlo eos cognovimus esse innocenter curum Dei Ecclesiarum, vi Idus Novembris ad syno slodiæ mancipalos, ila, le faciente, sciamus eosdem dum celebrandam veniret, deserens secum accusa funditus et cum competenti honore dimissos. Data lores el lestes, qualenus his delatis negotium Deus mense Novembris, indictione xiv, dedit inter alia canonice finissemus. Qui pro se sui

CCCIV. cardinis Dominicum presbyterum, et Joannem dia

AD SALOMONEM PROCURATOREN PAPI.E. conum misit, transmittens cum illis scriplas accusa

(Anno 880.) tiones : quibus scriptis coram sancta synodo lectis ,

Ejusdem argumenti. ad ca Deusdedit respondii, et se incestium atque SALONONI procuratori Papie.

ETC.

AD ADELBERTUM MARCHIONEM.

Aposwlica tibi auctoritate præcipimus ut mo- A præcipimus ul ae præsenti Romam ad limina sannachos nostros, id est Rhodoaldum et Warlenum, clorun apostolorum nostramque præsentiam venire quos, sprelo Dei limore, a liminibus sanctorum apo procures, ut de lalibus le criminibus secundum austolorum ad suum monasterium reverlenles, ct sim cloritalem sanctorum Patrum coram nobis et sede pliciter per viam gradientes, comprehendere ausus apostolica satisfaciendo purgare valeas, quatenus le fuisti el in custodia retinere, sine o:

ni mora et di inter fratres et consacerdotes retinere valeamus. larione dimittas cum omnibus suis reverti ad suum Nam, quod non credimus, si aliter feceris, et venire monasterium sanos alque illæsos. Quia tantum scelus distuleris, doncc hanc nostram jussionem impleet injuriam pro hac re in sedem apostolicam com veris, scias le omni episeopali officio esse privanimisisti,pro quibus jusle carere debueras consortio dum. omnis Christianitatis : et fatemur, si hoc continuo

CCCVII. non emendaveris, a perceptione corporis et sangui AD BARNIMERUM COMITEM, SACERDOTES, ris Domini nostri Jesu Christi et introitu ecclesiæ

(Anno 880.) le prohibebimus. Dala mense Novembri, indictione Ostenart sibi gralissimam fuisse eorum in sedem apo. decima quarta

stolicam observantiam; hortatur ad perseverantiam.

B Jubel legatos ad se milli, quibus revertentibus legaСССү.

tum suum missurum pollicetur, cui ipsi fidelitatem

juxta Ecclesiæ ritum promittant (Anno 880.)

Excellentissimo viro BARNIMERO glorioso con ili rt Ab excommunicatione eum absolvit, ejusque homines, dilecto filio nostro atque omnibus religiosis sacersi spatio quindecim dierum intra mensem Martium

dotibus, el honorabilibus judicibus, cuncloque poEcclesiæ satisfecerint.

pulo pax et gratia a Domino Jesu Christo. ADELBERTO marchioni.

Audita per Theodosium venerabilem episcopum Te vero quia conversum et fidelem circa sanctam

vestrum fide et devotione, quain circa sedem beati Romanam Ecclesiam et nos cognovimus, absque

Pelri apostoli et nostri pontificii vos habere cognotenore ab omni excommunicatione absolvimus; ho

scimus, immensas Deo gratias referentes, magno. minibus tuis sub eo tenore sacram reddimus com

gaudio sumus repleti; qui vos nunc ad tantam gramunionem, ut omnem emendationem, sicut pro

tiam perducere, et inter oves suas connumerare missum est, facere ad quindecim dies intra mensem

dignatus est, secundum quod Dominus ipsi principi Martium omnino accelerent. Quod si hoc facere ne.

apostolorum commisit, dicens : Si diligis me, Simon glexerint, omnes sub eadem excommunicatione

С

Peire, pasce oves meas (Joan. xxi). Unde vestram permaneant, donec iterum de perpetralis malis ple- fidelitatem, et Christianissimam devotionem , his nam faciant salisfactionem. Data ut supra, indi

postris apostolicis lilleris admonemus et exhortaclione xiv.

mur, ut sicut diviua inspiratione agere cæpistis, CCCVI. .

sque ad finem perficere et observare non prælera AD OTERAMUM VIENNENSEM EPISCOPUM,

millalis, quatenus qui sub ala et regimine atque (Anno 880.)

defensione beati Petri apostoli et nostra toto conaArguit quod faveat sociis Bosonis, idque a se imperari mine vos subdere, atque in ejus servitio perseverare,

asserat ; præcipit ut Romam accedai ul crimina quasi dilecti filii procurastis, apertius hoc ostendatis quæ ipsi objiciuntur dilual.

atque implealis, ut Dominus in Evangelio dicit : Sic OTERAMO a Viennensi episcopo.

luceat lux vestra coram hominibus, ut videant bona Inter eximios nunc usque Christi Dei nostri sacer

opera vestra, el glorificent Palrem vestrum qui in. dotes le habere tenereque omnino volumus; sed cælis est (Malth. v). Et ut ita hoc per orbem lerraquia ecclesiasticæ paci et utilitati contraria agere

rum vestræ sponsionis diffamelur, ut auxiliante Doaldimus, valde miramur, nihilominus et turbati

mino, et sanctorum apostolorum suffragantibus meexistimus, eo quod, sicut fidelium relalu comperi- D ritis, ea quæ saluti et ulilitati omnium vestrum mus, his qui cum Bosone præsimplore et regni per

proficua sunt, possimus ad honorem et exaltationein turbatore tyrannidem exercere non cessant, ausu

sanclæ sedis apostolicæ incunctanter perficere, sicut temerario favere eorumque malis operibus commu

nomine vestro scripla nobis mandastis, ila in libro nicare præsumas, et in superbianı eorum sequax

cælesti scripla permaneant. Quapropter mandamus existens, falsa opinione sanctam nostram Romanam

ul revertenle ad yos dilecto episcopo vestro, idoneos. Ecclesiam infamare non dubilas, quod ad talia per

legalos vestros presentialiter ad nos dirigere non agendum ipsius auctoritatem habere le certifices;

prætermillatis, qui pro parte omnium vestrum nos quod quam evidenter ostendere non poteris, pro ct sedem 'apostolicam consulant de his quæ mandaqua scilicet Romana Ecclesia le murum opponere stis, ul et nos cuin illis nissuni nostrum dirigamus. omnibus iniqua agentibus debueras. Pro quibus ni

ad vos, quibus secundum morem et consueludinein. mirum lot malis tantisque præsumptionibus, tibi ex Ecclesix nostræ universus populus vester fidelitatem auctoritate Dei, et sanctorum apostolorum ac nostra, promiltat. Interim monemus ut constantes perma:

a Oltramno, qui sæpe postea occurrel.

neatis, quoniam scriptum est : Melius est volum non A nos enimvero quanlum in nobis est, zelo Dei sucrovere, quam posl volum promissa non implere (Eccli. censi ea quæ ad honorem sanctæ Romanæ Ecclesia; v). Spiritus Domini, qui orbem terræ replevit, re pertinent exaggerare penitus salagemus : a quibus pleat vestrum cor omni pace et gaudio in Christo nos nulla ferocitas, nulla malorum hominum comJesu Domino nostro.

minatio, donec spiritus reget arlus, poterit sequeCCCVIII.

strare. Quod jussionem nostri pontificii ingenti præAD MICHAELEM REGEN BULGARORUM.

sumplione absurdam posuisti , omninodis lemetip(Anno 880.)

sum proprio jaculo reverberasti, el velut aspis surda Miralur quod legalos non miseril, quemadmodum jam saluti luæ congruentibus aurem non accommodasti. diu proniserat; monet ut id quamplurimum facial.

Sed quid plura ? Ilerum alque iterum irahibendo Dilecio ac spiritali filio Michaeli glorioso regi apostolica auctoritate præcipimus, terminum S. PeBulgarorum; gratia vobis, et pax a Deo Patre et

tri ad ingrediendum animum vestrum non incitelis, Doniino Jesu Christo.

quousque prædicti legali nostri ad nos revertantur, Miramur quod tanto jam tempore transacto, missos

omnia nobis renuntialuri, ilemque alios ad nos transvestros ad sanctam Romanam Ecclesiam matrem millere cures. Dala oclavo Kalendas Februarii, investram et ad nos non transmisistis. Modo vero, B dictione xiv. sicut nobis retulit Theodosius venerabilis episcopus,

CCCX. missos tuos cum eo dirigere promiseras, sed pro qua AD ANSPERTUM MEDIOLANENSEY ARCHIEPISCOPUM. causa eos dirigere prætermiseris, ignoramus. Unde

(Anno 881.) vos jam recognoscere oportebat, etiam ad pastorem

Confirmat Josephi episcopi Astensis ordinationem, et pontificem animarum veslrarum reverti lola de qui alias conira canones Vercellensis Ecclesiæ suevotione debueralis; unde his nostris apostolicis lit rat episcopus constitutus. ieris vos quasi charissimos filios admonemus et ANSPERTO Mediolanensi archiepiscopo. exhortamur, ut de presenti vestros idoneos missos Consaltalionis luz qua nos super Joseph, nuper nobis transmillere non dubitelis, quatenus ab uberi in Vercellensi Ecclesia ordinati, nova nunc electione bus malris vestræ sanctæ videlicet Romanæ Ecclesia

rel ordinatione in Ecclesia Astensi, consulere vosatiemini omnique bono repleamini. Quia nos more Juisti, perspectis suggestionibus, quibus super hoc paterno ulnis extensis vos amplecti, et quasi oves nostræ auctoritatis consullum requiris, canonicum Christi nobis commissas alere et salvare parali judicavimus, el nostris tibi decretis convenienter, existimus, secundum quod Dominus dicit beato Pe

propitia Divinitate, respondimus. Fuerat allem de tro : Pasce oves meas; quidquid enim vobis dirigi- c illo primum, ut ipse mecum advertis, quoddam irmus, credere omnino polestis, quia pro salute vestra regulariter instilulum; sed nos apud B. Petrum aposemper agere ac perficere incunctanter cupimus. slolum cum sancta synodo residentes, salubri potiti Optamus vos in Cbristo nunc et semper bene valere. consilio, et animositatem illius correximus et miseСССІХ.

ricordiæ fomenta, gratia Sancti Spiritus revelante, AD QUEMDAN (). CAROLUY CRASSUM REGEM). protinus adhibuimus, scilicet ut, eo in pristinum (Anno 881.)

ordinem reducto, si alium episcopalum ei concedere Monet ul perficial que per legalos mandarit. voluisses, et cleri vel populi vola hunc sibi concordia Susceptis litteris gloriæ vestræ, quibus vos plena ter in episcopuun expeterent, et eligeretur, et sicut intentione monstralis ad limina apostolorun festine, qui nibil ab ordinatore prius acceperit, in episcoimo polius præcipiti gressu el velle convolare ; qua pum crearetur. Interea accidit ut, Astensis Ecclesie propter allonili, vel magis stupefacti miramur de rectore proprio obeunte, permissu Caroli gloriosi centiam vestram terminos Patrum transcendere, et regis idem Joseph, post electionem cleri et expelilineam generis vestri superbo spiritu conculcare, el lionem populi in eadem ecclesia deberet ordinari in deterius, non in melius prorsus convenire. Et episcopus, lua fraternilas, tam nostra absolutione eccc dolenter cum Apostolo compellor dicere : In D quam etiam ipsius regis exhortata monitionibus, novissimis lemporibus instabunt tempora periculosa, hoc libenter admisil et canonice jussa complere coin quibus erunt homines semetipsos amantes, el qua nata est. Quod quia nunc sententiam nostram lu rentes quæ sun sunt, non quæ Jesu Christi (1 Tim. ui). quoque seculiis, et regalem permissionem devoie, Se: nos te, fili charissime, in viscere Cliristi pluri sicut condeccl, es amplexatus, præfatum Joseph mum diligentes, ad ea le provocare gestimnis quæ presbyterum sancic Ecclesiæ Astensi episcopum anime vesirir proficiant ad salutem. Legatos sane præsecisti, et ordinationem illius ratam haberi declarere nostro plerc instructos direximus, quibus cernimus, et omnium ora contra boc quoquo modo owsia ad purum credere non ambigatis in his quie mussitantia apostolica auctoritate obstruimus : quia perlotenus et scriptis capilulariter dedimus in man sicul de irregulariter quibuslibet habilis nos ad n:rc Caris. Qua de re paterno asseclu monemus ut omnia corrigenda zelus justitiæ excitat, ita de bonorum visicut vosis direximus per eosdem legatos, adimplere rorum laudabilibus factis gratia divina letifical. mnino curetis. Ideoqne scitote quoniam si pleno Nam et sedes apostolica, juxta quod S. Leo papa jure cimcla que destinavimuis non adimplererilis, · scribit, hanc lemperantiam serval, ut et futeriis

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »