Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

CCLXXXVII.

A stolorum principem nostrumque pontificium veniens, AD AMALFITANOS.

humilitatis devotione petit quatenus Lausanensem (Anno 879 vel 880.)

Ecclesiam, quam jam olim regendam susceperat, ei Monet ut rupto cum Saracehis federe ad Ecclesiæ

deinceps vobis foventibus habere liceret. Nos autem gremium revertantur, et eam ob rem singulis annis ejus precibus moti, juxta qnod omnium Ecclesiarum decem millia mancosorum et eo anno mille datu Dei curam habemus commissam, el quia nostra exrum se promittit; nisi paruerint, minalur excom

horlatione illum vobis fidelem in omnibus, propriummunicationem.

que, sicut cæteri regni vestri episcopi existunt, esse Reverendissimo Petro episcopo, seu PULCARI præ- cupientes agnovinius, his apostolatus nostri litteris fectorio, el omnibus sacerdotibus, ac clericis, alque

excellentize vestre suggerimus ut eum pro amore universo populo Amalfitanæ civilatis.

Dei et sancti Petri el nostro, el benigne recipiatis, Mulla vobis bona facere alacrique mente tribuere

et jam dictum episcopalum Lausanensem, sibi divis sæpe promisimus, decertantes ul paclnm quod cum

nitus concessum, noslraque apostolica etiam aucio.. impia Saracenorun gente habetis, omnimodis rum

rilale commissum, sub omni integritate recipere peretis, ne ex consortio gentis malignæ Ecclesia Dei

habereque securiter permillatis, ne amplius eadem per vos sic crudeliter afligerelur, et animabus

B Ecclesia contra statula Patrum sine proprio reclore vestris non solum temporale exinde discrimen, sed

consistat. Nam regulariter illum electum, e proprio etiam æternum acquireretis supplicium. Nunc au

archiepiscopo causa infirmitatis præbente consentem vos, quasi filios dilectos corpore et spiritu sal

sum, et episcopos consecratores illius litteris, quas vare volentes, bis apostolatus nostri liliteris mo

nobis ostendit, rogante, consecratuin fuisse jam nemus et hortamur unanimitatem vestram ut, re

dictae Ecclesiae episcopum, incunctanter agnoscimus. licta nunc penitus Saracenorum societale, corruplo

El idcirco volumus el rogamus ut absque temporis que fædere quod cum eis ad perditionem animarum

protelatione, vel aliqua contradictione, suum, ut vestrarum et terræ sancti Petri habetis, alacri mente

diximus, episcopalum habeat, leneat alque cum Dei piaque devotione, jam modo ad gremium sanctæ

reverentia disponat, quoniam nos in alterius nomicatholicæ et apostolicæ Ecclesiæ matris vestræ

nis electione vel consecratione isto vivenle consenrevertamini, et ad societalem et communionem no

lire nullo modo patiemur eo quod præcipua sanclostram redire studeatis. Et dabimus vobis nunc et per singulos annos, sicut inter nos stalutum fuit,

rum Patrum auctoritas jubeat, duos simul in una decem millia mancosorum argenti ; et islo præ

civilale non debere esse episcopos. Quamobrem, seriti anno damus vobis pro benedictione supra mille

charissime fili, hortamur nibilominus et obsecra

C mancosos, el telonenm quod in portu nostro dare

mus regiam gloriam vestram, ut Deo auxiliante ipsa debetis, vobis concedimus. Quod si in tali impio

Ecclesia, proprio nunc receplo pastore, sub vesire scelere, diabolo suadente, amplius permanere præ

clementiäe lutamine pacifica jam et quiela consistat, sumpseritis, et ipsum pactum de præsenti non cor

ul ejus precibus adjuli, post hoc regnúm terrenum ruperilis, præcipimus huic episcopo nostro Domi

vobis concessum, sempiternum percipere mereanico ul vice nostra omni ecclesiastica vos commu

mini. Præterea et Theodoricus sanctie Chrysopolinione privare procuret ; ipsoque revertente, syno

tanae sedis archiepiscopus multas nostris apostolicis dice vos iterum perpelui anathematis vinculis alli

auribus super Hubonem fidelem vestrum querelas gabimus : et omnium terrarum aditus, in quibus direxit, eo quod res Ecclesiæ illius invaserit. Pri negotiari soliti estis, vobis omnino claudemus, ut

quo etiam precamur ut easdem res ecclesiastica: illic nulla possilis exercere negolia. Sane si de aliis jam dicto archiepiscopo sub integritate reddere facivitatibus dubitatis quod pactum non rumpant, cre

cialis pro amore Dei et nostro, ei nulia deinceps ei dimus quia nostram facient voluntatem : nam modo

permitlatis adversa vel contraria inferre. Data dio per vos habeant excusationem. Et si aliqua de illis

20 jpensis Junii, indictione xni. fuerit quæ sicut vos facere voluerit, una vobiscuin D

ССХС. cujus. perditionem ordinabimus. Porro scitote quia AD LIUTWARDUM EPISCOPUM VERCELLENSEM. Leonem presbyterum vestrum penes nos relinuimus.

(Annó $80.) Dala ut supru.

Wi Hieronymi episcopi Lousanensis causam apua
CCLXXXIX.

Carolum regem procuret.
AD CAROLUM CRASSUM REGEM ITALIÆ.

Reverendissimo et sanctissimo LIUTWARDO epi(Anno 880.)

scopo sanctæ Ecclesiæ Vercellensis.

Dilectioni vestræ familiari quodam modo pioque Rogat regem ui Hieronymum episcopatum Lausanensem pacifice retinere permittai, et Hubonem res

affectii, veluti fidelissimo nobis, mandantes commitEcclesiæ Bisuntin ablalas reddere jubeat. limus ut recipientes hanc nostri apostolatus episto. Dilecto ac spiritali flio CAROLO glorioso regi. lam, legatione nostra dilecio ac spiritali filio nostro Magnitudinem vestram ingenti nobis amore dile

Carolo excellentissimo regi, pro Hieronymo videclam posse volumus, quia Hieronymus sanctæ Lau

licet Lausanensi episcopo directa fungamini : vestrosanensis Ecclesiæ episcopus, apud B. Petrum apo que ingenti certamine, prudentique consilio, ipsius

regis magnitudinem admonere atque exhortari ma. A ingenti cura et sollicitudine quam circa sanctam gnopere studeatis, quatenus eumdem Lausanensem Romanam Ecclesiam matrem vestram habetis, atepiscopatum, illi jan olim divinitus concessum, pro que pro vestræ devotionis sincerilale qua nos puræ amore Dei el nostro de præsenti reddere et secu mentis affectu more parentum vestrorum diligitis et riter quasi suo fideli habere permittat. Nam eo vi in omnibus adjuvare alacriter cupitis. Et quia pro vente in alterius electione vel episcopali consecra exaltatione alque utilitate sedis apostolicæ, totiustione assensum nullo modo præbebimus, quin potius que terræ sancti Petri defensione, vos prompta apostolica hoc fieri auctoritale modis omnibus inhi mente desudare velle cognoscimus, in quo scilicet bebimus, ne contra statuta Patrum duo in una vi vestri desiderii affectu piissimo et divinam circa deantur civitate esse episcopi. Quapropter nobis regiam gloriam vestram habebitis adjutricem el plajusta mandantibus omni annisu et voluntate favere cabilem majestatem, et dignam non solum in hoc nullo modo prætermitlatis, quo minus nostræ vo sieculo, sed etiam in cælesti postmodum regione luntatis legatio apud serenissimum regem salutis retributionem procul dubio recipietis. Quod vero el pacis ecclesiasticæ per vestruin certamen effe mandaslis, ul marchiones vestri qui circa nos exictum obtineat, quatenus eadem Ecclesia Dei, pro slunt, ad defensionein necessariam peragendam noprio recepto pastore, salva in omnibus et quieta B biscum pariter decertare debuissent, hoc autem consistat. Data die 20 mensis Junii, indictione xiii. sine vestræ majestatis præsentia , vel siue idonei ССХСІ.

optimatis vestri, nullo modo sicut oportet proderit AD THEODORICUM ARCHIEPISCOPUM BISUNTINENSEM. nobis, eo quod ipsi marchiones homines de civitati(Anno 880.)

bus et propriis finibus nostris, cum quibus terriSignifical se de ipsius causa Carolo regi scripsisse ; lorium sancti Petri poleramus satis defendere, in

ac de Hieronymo episcopo Laudunensi horlatur, ut suo assiduo servitio habent, et nonnullos eorum adjuvare illum studeal.

potentia sua desendunt, et ita impediunt, ut nostrum Reverendissimo et sanctissimo THEODORICO archi servilium secundum voluntatem nostram minime episcopo sanctæ Chrysopolitanæ Ecclesiæ.

perficere valeant. Unde precamur excellentiam vePro loi et tantis perturbationibus et calamitatibus

stram ut pro amore Dei et principis apostolorum. quas ab iniquis et Deum non timentibus viris Eccle honore, talem nobis de præsenti missum dirigalis, siam tibi commissam quotidie pati vestris litteris cum quo per vestrae auctoritatis potentiam, ea quæ referentibus agnoscimus, plurimum condolemus et sanctæ Dei Ecclesiae et nobis pertinent, incunclanler congruum cupimus, Deo favente, vobis præbere valeamus perficere, quatenus eosdem homines nosolatium, quatenus sedis vestræ vigorem pristi-C

stros, qui nobis sublati sunt, omnimodis recipiamus, num indiminuto jure feliciter obtineatis. Nam

ul omnis honor et vigor sanctæ Romanæ Ecclesiæ dilecio ac spiritali filio nostro Carolo glorioso

vestris diebus in omnibus integer accrescat, et inregi pro luæ causa utilitatis proque vestræ

diminulus permaneat, quoniam ipsius honor et plebis salute suggessimus; ut pro amore Dei et

exallatio, vestra hic et in æternum est salus et nostro, suo vos auxilio ac defensione in omnibus

gloria. Nam et nos ea quæ vestræ gloriæ proficua tuealur, et de his qui res Ecclesiæ vestræ invadere

sunt, libentissime perficere cupimus, et nostris præsumpserunt, justitiam facere dignetur, resque

assiduis precibus vos Domino commendare, apostoipsus sub integritale vobis restitui jubeal. Vos la lorum suffragantibus meritis, seniper salaginis. men, more boni pastoris, sicut in prosperis humiles,

Hæc itaque pro utililale sanctæ Ecclesiæ modo fieri ila quoque in adversis fortes existile, ut populum petimus, ut cum vestrum gloriosum adventum, faDomini tibi commissum pro malorum infestatione,

vente Domino, conspexerimus, oplala et ingenii paquam patimini, strenue regere non omillatis. Pro

riter lætitia exsullare valeamus. Dala die 23 men ipso etiam Hieronymo episcopo eidem regi direxi

sis Junii, indictione xiii. mus ut Lausanensem episcopatum illi divinitus

D

CCXCIII. concessum, et nostra apostolica auctorilale largi

AD SFENTOPULCRUM COMITEM. tum, securiter amodo retinere permittat. Et ideo

(Anno 880.) vestra fraternitas eum in hoc adjuvare pro viribus non prætermittat. rata die 20 mensis Junii, indi

Gratulatur de ejus et subditorum illius observantia clione xIII.

erga sedem apostolicam, recipil eos in fidem suam :

osiendit Methodium archiepiscopum orthodoxam fiCCXCII.

der suisse professum; cujus jura el privilegia confirmait, eumque ad eos regendos miilit. Nilrensis

Ecclesive episcopum consecratum significat, el alium (Anno 880.)

ad se vult milli, quem alii ecclesiæ præficial : jubel

omnes ipsi archiepiscopo obedire; concedit ut divina Commendat ejus erga Romanam Ecclesiam obser officia Sclavonica lingua recitari possint, dummodo

vantiam ; rogal ut legatum sibi auxilio millat. Evangelium Lalinu prius recitelur.
Dilecto ac spiritali filio Carolo glorioso regi. Dilecto filio SFENTOPULCRO glorioso comili.

Multiplices regiæ magnitudini vestrae his nostris Industriæ tuæ nolum esse volumus quoniam, conapostolicis litteris gratias agimus pro vestra tam fratre nostro Methodio reverendissimo archiepiscopo

AD CAROLUM REGEM.

sanctæ Ecclesiæ Moravensis una cum Semisisno lideli A similiter in alia Ecclesia, in qua episcopalem veluo ad limina sanctorum apostolorum Petri et Pauli Tram (f. sedem vel cathedram) noveris esse necessa nostramque pontificalem præsentiam veniente, atque riam, ordinemus episcopum, ut cum his duobus a sermone lucisluo referente, didicimus tuæ devotionis nobis ordinatis episcopis præfatus archiepiscopus sinceritatem, et tolius populi tui desiderium, quod vesler, juxta decretum apostolicum, per alia loca, in circa sedem apostolicam et nostram paternitatem quibus episcopi honorifice debent et possunt existere, habetis. Nam , divina gratia inspirante, contemptis postmodum valeat ordinare. Presbyteros vero , diaaliis seculi hujus principibus, bealum Petrum apo conos, seu cujuscunque ordinis clericos, sive Sclaslolici ordinis principem vicariumque illius habere vos, sive cujuslibet gentis, qui intra provinciæ uue patronum et in omnibus adjutorem ac defensorem fines consistunt, præcipimus esse subjectos et obepariler cum nobilibus viris fidelibus luis, et cum dientes in omnibus jam dicto confratri nostro archiomni populo terræ lux amore fidelissimo elegisli, et episcopo vestro, ut nihil oinnino præter ejus conscienusquc ad finem sub ipsius et vicarii ejus defensione tiam agant. Quod si, contumaces et inobedientes colla submillens, pio affectu cupis, auxiliante Domi existentes, scandalum aliquod, aut schisma facere no, utpote filius devotissimus, permanere. Pro qua præsunpserint, et post primam et secundam admoscilicet tanta fide ac devotione tua 'et populi tui, B nitionem se minime correxerint, quasi zizaniorum apostolatus nostri ulnis extensis, le quasi unicum seminalores ab ecclesiis et finibus vestris auctoritate filium amore ingenti amplectimur; el cum omnibus nostra præcipimus esse procul abjiciendos, secundum fidelibus tuis paternitatis nostre grenrio , veluti oves auctoritatem capitulorum quæ illi dedimus et vobis Domini nobis commissas, recipimus, vitæque pabulo direximus. Lilleras denique Sclavonicas, a Constanclemenler nutrire optamus, atque nostris assiduis tino qirodam philosopho repertas, quibus Dco laudes precibus omnipotenti te Domino commendare stude debite resonent, jure laudamus; et in eadem lingua mus : qualenus, sanctorum apostolorum suffragan Christi Domini nostri preconia el opera ut enarrentibus merilis, et in hoc sxculo adversa omnia supe lur, jubemus. Neque enim tribus lanlum, sed oinnirare, el in cælesti postmodum regione cum Chrisio bus linguis Dominum laudare auctoritate sacra moDeo nostro valeas triump!:are. Igitur hunc Metho nemur, quæ præcipit dicens : Laudate Dominum , dium venerabilem arcbiepiscopum vestrum interro omnes gentes, el collaudate eum omnes populi (Psal. gavimus coram positis fratribus nostris episcopis, si CXVI). El apostoli repleti Spiritu sancto locuti sunt orthodoxæ fidei symbolum ita crederci, el inter sa • omnibus linguis magnalia Dei (Act. 11). Hinc el Pancra missarum solemnia canerel sicuti sancta in Ro lus cælestis quoque luba insonal, monens : Omnis manam Ecclesiam tenere, el in sanctis sex univer- C lingua confiteatur quia Dominus noster Jesus Christus salibus synodis a sanctis Patribus, sccu:ndum evan in gloria est Dei Patris (Philip. 11). De quibus etiam gelicam Christi Dei nostri auctoritatem, promulgaluin linguis in priina ad Corinthios Epistola satis et maalque traditum constal. Ille auleni prosessiis asl sc misesle nos admonet , qualenus linguis loquentes juxta evangelicain et apostolicain doctrinam, sicuti Ecclesiam Dei dilicemus (1 Cor. xiv). Nec sane sancta Romana Ecclesia docet, el a patribus tradi lidei vel doctrina aliquid obstal sive missas in eadem tum est, lenerc el psallere. Nos aulein illum in om Sclavonica lingua canere, sive sacrum Evangelium, nibus ecclesiasticis doctrinis el utilitatibus ortho vel lectiones divinas Novi et Veleris Testamenti bene doxum et proficuum esse reperientes , vobis iterum translatas et interpretatas legere, aut alia horarum ad regendam commissam sibi Ecclesiam Dei remisi oflicia omnia psallere, quoniam qui fecit tres linguas mus, qnem veluti pastorem proprium ut digno honore principales, Hebræam scilicet, Græcam et Latinam, el reverentia lietaquemente recipiatis jubemus, ipse creavit et alias omnes ad laudem et gloriain quia nostræ apostolicæ auctoritalis preceplo archi suam. Jubemus lamen ut in omnibus ecclesiis terræ episcopalus el privilegium confirmavimus, et in per vestræ propter majorem honorificentiam, Evangelium peluum, Deo juvante, firmum manere statuimus, si Latine legalur, et postmodum Sclavonica lingua cuti antecessorum nostrorum auctoritate omnium Translatum in auribus populi Latina verba non intelEcclesiarum Dei jura el privilegia slaluta el firmala ligentis, annuntietur sicut in quibusdam ecclesiis consistunt : ila sane ut juxta canonicam traditionem ficri videtur. Et si libi et judicibus tuis placet missais omnium negeliorum ecclesiasticorum curam habeat Latina lingua magis audire, præcipimus ut Latino ipse, el ea relil Deo contemplante dispenset. Nain

missarum libi solemnia celebrenlur. Data mense populus Don.ini illi commissus est, et pro animabus Junio, indictione decima tertia. eorum hic redditurus erit rationem : ipsum quoque

CCXCIV presbyterum nomine Wichinum, quem nobis direxisti, electum episcopum consecravimus sanctæ Ecclesia

AD LANDULFUM EPISCOPUM SURICORUM. Nitrensis, quem suo archiepiscopo in omnibus obe

Anino 880.) dientem, sicuti sancti canones docent, esse jubemus, cl volumus ut pariter cum ipsius archiepiscopi con

Objurgal quoa violaverit que ipse inter eum el Lansensu et providentia , alterum nobis aplo tempore

denulfum Capuanum episcopum de frugibus illius

ecclesiæ decreveral; miniiur illi excommunica. utilem preshyieruin vel diaconum dirigas, quem linnis menom. nusi suis d creiis pareal : prasipiHib ATROL. CXXVI.

20

1

si se lasum sentiat, cum eodem episcopo causam A celsitudini vestre aliqua verbotenus intimanda didicturus ad se veniat.

reximus. (Aimoinus, l. v, c. 39, 40; Regino, 1. 11.) Reverendissimo el sanctissimo LANDULFO cpiscopo De oppressionibus autem Græcorum (sicut vobis a Suricoruni.

quibusdam æmulis nostris nuntiatum est) nos aliquid Nostra (f. Vera) relatione comperimus quo: quid nullo modo scimus ; si vero certissime sciremus, quid tempore consecrationis tuæ in nostro conspectul dilectioni vestræ cum omni devoiione celeriter nunde frugibus illius ecclesiæ congrua deliberatione tiassemus, quoniam Dei omnipotentis procul dubio fuerat inter le et Landenulfum Capuanum episcopum inspiratione el voluntale, vos præ omnibus eligere et diffinitum, lu ingenti usus temerilale violaveris; et inclytum in omnibus negotiis sanciæ sedis apostolicæ quod nos juxta temporis qualitatem moderari decre nostrisque profectibus patronum ac defensorem haveramus, tu adimplere neglexeris. Quo audito, valde bere omnino curavimus, et ideo, vila comite, longa noster animus est commotus quod tam audacier per tempora optamus possidere. Quapropter inimicis nostra præcepta parvipenderis et terminos paternos nostris, quos nobis adversarios el zizaniorum semiscesseris. Quapropter hujus nostri pontificii auctori natores esse cognoscitis, aurem clementiæ vestræ lale ab hujuscemodi le factione compescere volentes,

nullatenus accommodetis. Nam inimicus semper precipimus , et modis omnibus tibi injungimus, ut, B contraria loquitur. Tamen bene vos fecisse laudaomni obstinatione deposita, quidquid nos illic positi mus, quod omnibus episcopis et comitibus, qui circa inter le el eumdem episcopum, vel illius fratrem nos consistunt , auctoritate vesira mandaslis atque Pandenulfum lidelem nosirum, de divisione vel fru. jussistis ul terminum sancti Petri ab hostili nempe gibus illius ecclesiæ deliberavimus, sine mora adim

incursu, nostro pariter instructi mandato, defendere plere procures, hoc si iens quia si aliler agere prie

debeant. Valde necessarium est ut non solum a masumpseris, sicut invasorem rerum sacrarum le ca

lis Christianis, verum etiam et a Saracenis ubique Jionicis jaculis feriemus. Quod si aliquam querimo- diffusis, ubique et undique nos sine intermissione niam aut justam excusationem fe habere confidis, depredantibus, et more furum nostra diripientibus, lunc cum eodem episcopo causam dicturus, jubemus lueri procurent. Pro qua videlicet necessitate, quam ut nostram pelas presentiam. Nam et nos präsenti supra modum patimur, ipsius Wibbodi episcopi hortalegato nostro Walperlo reverendissimo episcopo di 111, in quamdam cortem nostram exivimus, el una cum tecto consiliario nostro præcipimus, ut si nostra sa

Widorle comite Lamberti filio Inqui voluimus liujus lubria monita adimplere contempseris , ex nostra rei canisa; sed ipse adesse prætermisit, sicut jam auctoritate le excommunicare procuret quatenus,

dictus fidelis poster ac vester vobis poterit enarrare.

С sicuit prædiximus, Romam in nostra (f. add. præ De Bosone quoque cerlos vos esse volumus quia nesentia venias). Data xv Kalendas Augusti, indictione que aliquem familiaritatis locuin, aut receptionis decima lertia.

kostræ auxilium apud nos habebit neque poterit
ССхсу.

invenire, eo quod vos, ut prælibavimus , amicum et
adjutorem quæsivimus, et loco charissimi filii reli-

nerc lolo mentis conamine volumus. Nam nihil nobis
(Anno 880.

de parle ipsius pertinere videtur, qui talem lyranniGratulatur de ejus erga Romanam Ecclesiam obser

dem præsumpsil commillere. De vestro quoque advantia, cujus eum desensorem elegil; monet ne adversariis fidem habeai : luudat quod dilionem suncii

veulu, quem, Deo favente, adesse mandastis, valde Peiri ab hostili incursu defendi jusserit. Bosoni sumus gavisi effecti, et pro tantis calamitatibus, quitanquam tyranno auxilium se non daturum affirmat; bus circumdati el oppressi existimus, oplamus et oplat ejus adventum, el rogal ui legatos miital.

vehementer rogamus vestram specialem citissime, Dilecio ac spiritali filio Carolo glorioso regi. Deo propitio, contemplari præsentiam. Joannem vero

Kegiæ magnitudinis vestræ receptis apicibus ac reverendissimum episcopum Tritiensem penes nos diligenter perlectis , quia more Christianissimorum hac vice relinuimus, ut si aliquid novi nobis evene

D principum parentum vestrorum admonitionis et ril, el necesse luerit per eum vestris mandare fideexhortationis nostræ doctrina repleri vos velle co libus, ac per ordinem quæ opportuna fuerint, signignoscimus, nostroque consultu ea quæ pro sanctæ ficare possimus. Pro justitiis autem faciendis sanciæ matris vestræ Romanæ Ecclesiæ el totius Christiani Romanæ Ecclesiæ, ut idoneos et fidcles viros e lalatis defensione salubria ac ulilia esse videntur, ani lere vestro nobis de præsenti dirigatis obnixe depomo libenti cupialis perficere, valde gratulamur et scimus, qui nobis pariter cum missi nostris proficiimmensas Domino gratias referimus, el optamus ut scentibus, de omnibus justitiam plenissimam faciant, cuncla circa vos semper prospera , divina favente el vestra regali auctoritale male agentes corrigant gratia, existant. Ea etenim quæ de vestris causis et et emendent : præterea , sicut vestro proprio no: is eventibus vestris nobis lilleris non relulistis, fideli ore, fili charissime, promisistis, ut in hoc dunlukitt relatione communis fidelis et reverendissimi epi- opere vestram voluntatem vestræque mentis affectum scopi Wibbodi luculenter didicimus ; eique omnem circa nos purissimum fore luce clarius agnoscamus, familiaritatis aditum pio affectu præbentes , vestræ ut el nos vestrum desiderium pio semper valeamus voluntatis arcana cognovimus, per quem el nos affectu perficere. Data ul suvra.

AD CAROLUM REGEN.

AD JMPERATORES AUGUSTOS.

CCXCVI.

A amore nostro gratanti animo sancto Petro, ut justum

erat, permiserilis habcre. Unde obnixe petimus ut (Anno 880.)

vestro potenti solatio sanctam Romanam Ecclesiam Commendat eorum studium in Ecclesiæ concordia sia

in hoc periculoso lemporc in omnibus adjuvare debilienda ; monet u in eo persistant : agi! gratias fendereque non dedignemini, quatenus ex hoc vestra de dromonibus auxilio missis : de monasterio sancti

imperialis gloria, apostolicis suffragantibus meritis, Sergii, et de Bulgarorum diæcesi sedi apostolica resli ula; rogai ul Dei Ecclesiam lueantur : demum en

per cuncias mundi parles magis ac magis accrescal, qui pro Pholio in synodo Constantinopoli acta sunt, et apud omnipotentem Dominum dignam relributiose aj probure significat, si lamen legati contra sua nem percipiat. Et iterum humiliter pelimusul in hujus jussa non egerint.

bona voluntatis ac pietatis affectu, quem pro amore Imperatoribus Augustis.

Dei circa Ecclesiam Christi habelis, immobiles perPost innumeras sollicitudines quibus nimirum one maneatis, quoniain nos Augustalem excellentiam veratur imperiale fastigium, laudabile clementis vestre stram ulnis extensis amore palerno amplectimur, et cognoscimus Christianissimi imperatoris esse pro honore debito veneramur, alque assiduis orationibus positum, per quod submotis omnibus discordia

nostris, juxta sacrosancla bealorum apostolorum rum atque zizaniorum seminibus, quæ in agro Do- B Petri ac Pauli corpora fusis, omnipotenti Domino minico bumani generis inimicus asperseral, sanctæ commendare sludemus, ut pro tantis beneficiis quæ catholicæ Ecclesize piissimo mentis affectu consulere sancto Petro impenditis, ipse vobis et in hoc prævoluistis. In quo scilicet animi volo ac desiderio, senti sæculo vestrum sanclum imperium cum omni quantuin rebus humanis favere providentia divina

prosperitale magis ac magis conservet incolume, dignelur, solicitudo clementiæ vestre Spiritu Dei

clarisque semper dignelur ubique decorare triumincitala demonstral, quæ in catholica Ecclesia mise

phis; et in cælesti postmodum regione sempiternam ricordem per aucloritatem et judicium sedis aposto

gloriam et beatitudinem cum sanctis et electis suis licæ, quæ Christo Domnino delegante, lotius Ecclesiæ

habere concedat. Nam et ea quze pro causa restilurelinel principatum, nihil impacalum, nihil voluit

tionis reverendissimi Photii patriarchæ synodali deesse diversum : cum omnes schismatica pravilale

crelo Constantinopoli misericorditer acta sunt, recidivisos, vel zelo quolibet separatos atque dispersos,

pimus : a El si fortasse nostri legati in eadem synodo clementi affe. lione vel studio ad veræ pacis solidila

conlra apostolicam præceplionem egerint, nos nec retem, concordiæque sincerissimæ unanimitatem re

cipimus nec judicamus alicujus existere firmitatis. vocare, et in uno Christi ovili cum proprio pastore, Data Idibus Augusti, indictione Xlll. Photio videlicet confratre et comministro nostro, C

CCXCVII. aggregare curavit. Pro quibus videlicet nostri pa

AD PUOTIUM (ut videtur). storalis magisterii officium est, apud serenitalis

(Auino 880.) vestra Augustalem clementiam assidua semper solli

Gratulatur de concordia Ecclesiæ Constantinopolicitudine omnimodis intercedere; ul vestræ pietatis

tance : miratur multa, quæ sintuerat, mulala esse; majestas, more Christianissimorum imperatorum, approbul quæ Constantinopoli in concilio pro causa benigua circa omnes existat; et quasi Deo conlem Photii acia sunt , si lamen legali contra sua man

data non egerint. plante, populum Domini sibi commissum felici regat semper el gubernet intuilu, nec amplius patialur Hoc nostri semper certaminis et laboris suit, hoc eos aliquibus sæculi hujus procellis illidi, aut ma nostri voti existit, ut pro orthodoxæ fidei integritate, lignis perturbationibus concuti : quatenus post hoc seu pro slatu el pace omnium Dei Ecclesiarum, vitæ præsentis, imperium cæleste adipisci et in æter quaruin cura constringimur , adeo operam demus, num cum Domino relinere valeatis. Nunc itaque pro qualenus dispersa congregentur, congregala conserlanta devotione animique vestri sinceritate, quam ventur, et ut quidquid inlionestum vel aliter quam non solum verbis, sed lucifluis etiam operibus circa se rectitudo habet per providentiam Dei, sanctorum Ecclesiam sancti Petri et nostram paternitatem D apostolorum meritis suffragantibus, corrigatur, omni ustendislis, immensas post Deum serenilali vestræ conamine, juxta oflicium nobis commissum, specugralias agimus. Primo quidem quod dromones ve lando salagimus. Hujus rei gratia more apostolico stros, qui pro defensione terræ sancti Petri in nostro

sancle Constantinopolitanæ Ecclesiæ misereri vomanerent servilio, nobis misistis. Secundo autem lentes, decrevimus ut unius incrementum nullius quod monasterium sancti Sergii intra vestram rc sierel detrimentum, quin polius omniuni manifestum giain urbem constilulum, quod sancla Romana Ec existeret adjutorium. Convocala nostra Ecclesia, clesia jure proprio quondain retinuit, divina inspi quantum ad præsens tempus coegit necessitas, auratione repleti, pro honore principis apostolorum cloritale et poleslale apostolica dictæ Constantinonostro præsulalui reddidistis. Tertio vero vobis gra politane Ecclesiae consuluimus, et legatis nostris tes multas referimus quia Bulgarorum diæcesin pro directis, ut inoffenso pede incederent, instituimus.

a El si fortasse nostri legati. Hanc synodum pselldooctavam a Joanne Viil cæterisque ejus successoribus pontificibus, el a concilio Florentino reproba

tam suisse, præter alia, indicant ista verba. Sev. Bın.

« VorigeDoorgaan »