Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Dilectioni tuæ venerandis sanctorum Patrum re- A ral, non est cogenda : tamen sanctitati vestræ comgalis edoctæ mandamus, atque his præsulatus nostri mittimus ut, in unum convenientes, ipsius ferinæ litteris jubemus, ut ecclesiam Dei positam in villa causam secundum Deum discutiatis, et omnem super Carpana, jam nuper incendio crematam restaures, hac querimonia veritatem subtili indagatione repe atque in pristinum decorem et ordinem restituere rientes, ad liquidum finiatis. Verumtamen dignum nullatenus prætermittas, atque sub proprii cura sa non esse sancimus ut jugum cui non suo procerdotis eam constituas , qui sedulas ibi Domino posito mota , sed ambitione et violentia oppressa laudes quotidie persolval, ae pro salute fidelium şubacta est, portare cogatur, quia et sanctus papa omnipotentem Dominum valeat exorare, sacrumque Gregorius in epistola ad Athanasium [al. Anastaillic, Deo propitio, annue chrisma mittere indesi- sium) presbyterum Isauriæ, inter cætera ita referi : nenter procures, quod est lotius Christianitatis salus (epist. lib. v, epist. 67). Quanquam ea quae vi imel perfectio vera. Nam si forte aliter feceris, nos ex pulsionis fiunt, canonum minime censura recipiat, apostolica auctoritate alteri episcopo præfatam eccle el jure habeantur infirma, quia ipse ea dissolvit, qui siam ad restaurandum et canonice ordinandum injustum fateri compellit, sed magis illa est susciprocul dubio commillemus. Data xui Kalendas De pienda et amplectenda confessio, quæ ex spontanea cembris.

B

monstratur voluntate procedere. Et rursus scriptum CCLXXII.

est : Voluntarie sacrificabo tibi (Psal. Li); et alias: AD THEODORICUM, HEODICIUM, ETC.

Voluntaria oris mei beneplacita fac , Domine (Psal.

CXVI). Porro jam fato Joanni reverendo Aprutiensi (Auno 879.)

antistiti etiam verbis injunximus ut, ascila vestra Ostendit mulierem, quæ vi minisque coacta religiosum fraternitate, omne de hac re negotium vobiscum pa

habilum susceperat , ad vota servanda non teneri ; hujus tamen causam illis definiendam conumiltil.

riter ventilet, el canonice, sicut prædiximus, diffinire Quod si qua oriatur difficutias, eos vel eorum lega- procuret. Super quo si aliqua ambiguitas fortassis tos cum ipsa muliere ad se venire jubet.

emerserit, tunc jubemus ut aut vos, aut vestri legati THEODORICO Teatio , HeoDicio Firmano, JOANNI vices vestras agentes, cum eadem femina nostris Aprutiensi et HELMOINO Pinnensi episcopis.

præsentialiter obtutibus præsententur, ut coram Quædam vestrarum diæceseon femina , nomine mobis jam diligentius omnis rei veritas inquiratur Theoderona de Vivelata, relicta quondam Tresigii, et æquitalis regula terminetur. Postremo si præfatæ sedem apostolicam nostrumque simul pontificium feminæ aliquod invidiose objectum crimen quoquoadiens, questa est nobis quod, viro suo defuncto, modo fueril, vos, Deo præ oculis habito, hoc non

C velamen sibi sacri habitus ab ejusdem viri şui fratris admittatis; et si accusator illius in sua obsținalione duntaxat germani vi, non scilicet dilectione vilæ spi- permanserit, tam accusala quam accusator in noritualis, sert ambitione prædiorum ducti, imposituin stram cum vestris pariter missis accelerent propefuerit, et ipsa plurimum renitens contra propriam rare præsentiam. Verumtamen si accusator ejus sponsionem, pollicitationem, expetitionem , electio- defuerit, jam illa crimine illo coram nobis veniens pem, propositum, votum atque spontaneum judicium non tenebitur, secundum Carthaginensis concilii sine benedictione sacerdotis idem velamen suscepe nonum decimum capitulum, ita inquiens (Conc. rit. Cujus professionem coram coepiscopis et fratri Carth. II, cap. 7): Aecusator ejus si nunquam diebus nostris conferentes, inquisivimus etiam idoneos

bus causæ dicendæ defuerit, a communione non viros Opteramum, Scalloimum , Ersemarium, Ame removeatur ; restitulo in communione accusato, deum et Cerisium , vicinos scilicet ipsius feminæ, ipse removeatur a communione accusator. Dala x} qui casu præsentes aderant, utrum se ita res haberet Kalendas Decembris, indictione xin. an non. Sed illi non solum ita fuisse testificati sunt,

CCLXXIII. verum etiam parati exstiterunt omnem super hanc

AD ATHANASIUM, PULCAREN, causam satisfactionem præmittere. Nos igitur ha-D

(Anno 879.) bentes eumdem quem et patres nostri spiritum fidei,

Præcipit ut fædus cum Saracenis ictum rumpan! ; el per gratiam Christi, zelum justitiæ, eadem super quod nisi Kalendis Decembris fecerint, eis excoilllegitime velatis quæ et illi sentimus eademque omni municationem minatur: Pulcarem monet ne Panno decernimus; et quod non propria voluntate, non

denulfo Capuano judici molestiam inferat. arbitrio, non volo, non expelitu vel spontaneo judi

ATHANASIO episcopo Neapolitano, PETRO episcopo, cio, quin potius coacle admittitur, cassandum esse seu PULOARI præfectorio Amalfitano, episcopo Casancimus : præcipue cum hæc eadem femina non jetano, seu Decibili, et JOANNE gloriosis hypatis, a nisi minis perterrita, plus minus diebus quindeciin paribus. idem velamen gestasse se dixerit, et nullo sacerdote Pudet, ut ita dixerim, pontificium nostrum vos benedictionem tribuente hoc violenter susceperit. jam commonere super hoe quod tam muhoties a Quod licet ad hujus absolutionem sufficere posse nobis commoniti resipiscere noluistis, et cum Deo speremus , quia si ita est, lotius violentiæ ac peces. odibilibus Saracenis habitum pactum dissolvere sitatis vinculis absoluta, suum licenter et impune hactenus contempsistis. Verum quia quanta crudesequi debet arbitrium, et quod non elegil, ul perfe- litatum genera, ac desolationum terræ istius cala

ETC.

AD CAROLUM REGEM.

mitatum nimis ex hoc mala lagenda provenerint A sos fraternitate enormiter adversa, el contra reguatque proveniant, exaggerare differimus, ne interim, lam ecclesiasticam injuste fore oppressos; quorum quod dignum est, judieare cogamur. Adhuc obse videlicet objectionibus coram nostro præsulatu as. cramus, adhuc sicut spiritales filios exhortamur, et sistentem te oportet procul dubio respondere. Et paternis visceribus vos amplecti conantes , Dei ac ideo hao jussione nostra percepta oecurrere studeas, principum apostolorum Petri ac Pauli auctoritate antequam Ecclesia tua majus schisma vel scandapræcipimus, ut jam jamque disciplinam percipientes, lum patiatur : quoniam si venire jam modo contem. ab eisdem iniquis et ancillæ filiis saracenis vos se pseris, dignam excommunicationis a sede apostolica parelis, et pactum cum eis habitum modis omnibus prolalam sustinebis ompino censuram. Data vin dissolvatis, si vel nostræ communionis , vel ipsius Kalendas Decembris. Christianitatis vultis esse participes; in quos jam

CCLXXV. daremus ecclesiastici mucronis sententiam, nisi nos apostolica patientia retineret. Idcirco vobis inducias

(Anno 879.) usque Kalendas Decembrias istius tertiæ decima

Miratur quod cum Papiam venerit, ubi simul conveindictionis ad idem paelum cum Saracenis frangen nire debebant, legatos ad se non miserit : petit illos, dum·largimur, et tam vos quam Cajetanos atque B destinet, ut se ad eum conferre possit. Amalfitanos lucrari volentes, si usque ad idem tem Dileeto ae spiritali filio Carolo glorioso regi. pus omnem Saracenorum amicitiam , nec non et Sicut nostro præsulatui vestris jam olim regalibus omne fædus dissolvere solito contempseritis, utros direxistis apicibus, ut his Kalendis Novembribus jam que sententiæ ecclesiasticæ jaculis feriemus, et per transactis, vobis Papiam obviam venire deberemus : petuo anathemati submittemus, ut qui socii disci

quatenus cominuni simul tractalu ea quæ sanciæ plinæ esse non vultis, communionis quoque nostre Ecclesiæ Dei utilia sunt, et regni stabilitati prolicua, non sitis participes. Hoc addendum est in epistola pariter considerassemus , stabilitateque perpétua ad Pulcarem.

firmassemus; hoc quidem avida ex lunc perficere Postremo nobilitatem tuam monemus ut Pande

mente parati existimus : sed quia vos in Italiam in nulfo judiei Capuano in nullo molestus existas; et Troisse audimus, valde mirati sumus quamobrem quod nobis ipse devotus est, tu ei devotione et ami

vestrum nobis adventum, per excellentiæ veștrze citia copulatus, in quo posse tibi fuerit, contra ad mellifluos apices et idoneos legalos, cognitum miversitates illius te murum opponas ; quatenus patris nime feceritis ; nam paterpo vos affeclu diligentes, illius qui proprio genitore salvando suffigiil, remi- speciali duntaxat intuitu magnitudinem vestram cer

C niscens, pro utriusque amore, si de nobis tibi cura nere desideramus, filiorum charissime. Nunc itaque, est, ipsius Pandenulf profectibus potius hæreas, si omnino verum est jam Papiam venisse, volunius quam obviare quoquomodo videaris.

ut eximios ex latere vestro nobiş dirigalis legalos, CCLXXIV.

bonorificas sedi apostolicæ litteras deferentes; quiAD ARPALDUM EPISCOPUM ASCULANUM.

bus videlicet perspectis, ad vestrain properare sere(Anno 879.)

nitalem communeque colloquium indubilanter valeaArguit quod ad synodum non venerit ; jubet ad se mus : quia cum, Deo propilio, vobiscum fuerimus

venire, ul iis quæ a suis clericis objiciebantur, re conjuncti, omnia quæ ad exaltationem sanclæ sedis spondeat.

apostolicæ matris vestræ, et ad vestrum aç nostrum Reverendissimo et sanctissimo ÁRPALDO episcopo videntur pertinere honorem, Deo favente, facile poAsculano.

terimus perficere. Pro quibus vobis et in hoc sæculo Secundum sacros venerabilium Patrum canones gloria multipliciter augeatur a Domino, et in coelesti Spiritu Dei condilos, el lotius mundi reverentia con postmodum regione merces perpetua procul dubie secralos, pro ecclesiasticis duntaxal necessitatibus tribuetur. Data ul supra. ad eas, quas nuper slatulis diebus celebravimus,

D

CCLXXVI. synodlos, missis ex more auctoritatis nostræ litteris, fraternitatem luam debere occurrere modis omni

(Anno 879.) bus decrevimus. Sed quia, ceteris devole valde venientibus, le minime venisse, cum etiam et auditu

Gratias agit quod cume a se fuerit Consperlus Ecclesiæ

Verecellensis episcopus ordinatus, ejus ordinalioni didiceris vos synodum celebrare, neque excusatio libenter aquieveril ; se excusat quod Ansperlum nem luani regulari lepore in tractoria conscriptam archiepiscopum Mediolanensem ejus precibus non nobis et sanctæ synodo, cansa temeritatis et inobe

absolvat. diealize tuce, ut evidenter apparel, non direxisse Dileelo ae spiritali filiu CAROLO glorioso ac excelcomperimus ; ne dilectionem luam de hoc indiscus lentissimo regi. sam præteriisse videamur, hoc nostræ auctoritatis Multiplices gratias vestræ referimus magnitudini, statuto jubemus, eam de præsenti sine aliqua mora quia pro Vercellensi episcopatu, in quo nos Eonvel ambiguitale ad nos debere venire nostrisque se sperlum una cum synodi decreto episcopum ordioblutibus præsentare. Nam et clerici we nos Ec pavimus, nostram libenter perfecistis voluntatem. clesiæ adierunt, reclamantes multa se a tua perpes De cætero autem, hoc est Mediolanensi archiepisco

AD

EUMDEM.

palu, o fili charissime, sicut nobis nunc mandasti, A nem ostendatis, quoniam et nos, Deo propitio, in ut Anspertum archiepiscopum , quem in synodo pro eorum adjutorio vobiscum pariter in omnibus nonnullis suis negligentiis et præsumptionibus judi- prompti existimus : ut dignam exinde vos non solum cavimus, reconciliare deberemus. Quod quidem nos a Deo et a nobis, verum etiam et ab illis retributiopro vestro amore alacri mente omnimodo perficere- nem percipere mereamini. mus, si sententia damnationis, quam in eumdem

CCLXXIX. archiepiscopum protulimus, sub tenore aliquo non

AD JOANNEM EPISCOPUM TICINENSEM. fuisset prolata. Dictum est enim tandiu eum fore

(Anno 879-880.) ab honore et ministerio sacerdotali suspensum, Præcipit ut ecclesiam in Carpana villa silam , quam donec, auctore Deo, suam specialem nobis ad satis Paulus Regiensis episcopus reficere neglexerat, refaciendum exhiberet præsentiam. Et quia Ecclesiæ

slituat , ibique sacerdotem proprium constiluat et

sacrum chrisma annualim miltat. Dei privilegium nos decet immutilatum solemniter

Reverendissimo et sanctissimo JOANNI episcopo Ti conservare, ne in aliquo patrum terminos præterire cinensi, dilecloque confratri. videamur, contra statula majorum agere nequivi

Quia Paulus Regiensis Ecclesiæ episcopus, el camus. Unde benignitatis vestræ excellentiam paterno

nonicis admonitus institutis, et nostris apostolieis affectu monemus ut ob hoc quod irreprehensibiliter B

præceptionibus exhortatus, ut ecclesiam Dei posilam agere non possumus nullo modo turbemini, quoniam vestram in omnibus cupimus pro honore per

in villa quæ dicitur Carpana, igne crematam reslau

rare, ibique suum , secundum jus ecclesiasticum, ficere voluntatem. Data ut supra.

omne officium vel ministerium rile peragere debuisCCLXXVII.

set, temere contempsit, nostræque salubri præceAD LUDOVICUM ET CAROLOMANNUM REGES. ptioni obedire contempsit, nec debitum in hoc Deo (Anno 879.)

nostro reddidisse videtur honorem. Præcipientes igiGratias agit de ipsorum erga Romanam Ecclesiam tur ex apostolica auctoritate dilectionis tuæ jube

asseclu, et mutuum studium pollicetur. mus, ut de præsenti, et absque omni protelatione, Dilectissimis filiis Ludovico et Carolomanno glo- ipsam ecclesiam restituas in pristinum decorem et riosissimis regibus.

ordinem, atque sub proprii cura sacerdotis eam conAudita per venerabilem episcopum devotione situas, qui sedulas ibi Domino laudes quotidie pervestra, quam circa sanctam Romanam Ecclesiam solvat, ac pro salute fidelium omnipotentem Dominum habere loloque conamine exercere cupilis, maximas valeat exorare, sacrumque illic, Deo propilio, annue Deo et vobis gratias agimus. Unde a postra parte c chrisma mittere indesinenter procures, quod est lovos certos existere volumus quia sicut dominus Ca tius Christianitatis salus et perfectio vera. Data ut rolus divæ memoriæ imperator avus vesler, ac post supra. modum genitor vester Ludovicus rex , sub prole

CCLXXX. ctione Romanæ Ecclesiæ nostraque apostolica luitione

AD TEUTMARUM ARCAIEPISCOPUM. vos commendaverunt, ita nostrum apostolicum af

(Anno 879 vel 880.) fectum circa vos in omnibus ostendere vosque adju

Miratur eum morari el ad se non venire; monet ut

statim venial. vare ac protegere paterna dilectione atque amore

Reverendissimo et sanctissimo TEUTMARO archisemper parati existimus. Præterea de his quæ per

episcopo dilecio confratri nostro. jam dictum coepiscopum verbo tenus mandastis, ila

Sicut nobis dilectus ac spiritalis filius noster Cavobis per eum dictis respondendo direximus. Nam ea

rolamannus gloriosus rex suis regiis direxit apiciquæ nostro consilio reperimus et vobis innolescendo

bus, ut vos ad nostram apostolicam venire debuissemandavimus, ad vestrum honorem proficua esse

tis præsentiam, vestrum quotidie præstolantes adomnimodo credite.

ventum miramur cur tantum moremini : nos enim CCLXXVIII.

almitatis et prudentiæ vestræ favore repleti, fraterAD HUGONEM ET ALIOS COMITES.

D

nitatem'vestram pio cupimus jam contemplari intuilu. (Anno 879.)

Unde his nostris apostolicis litteris vos monemus et Gratias agit de fide quam Ludovico et Carolomanno exhortamur ut libenti ad nos animo properare omniregibus servabant.

modis studeatis, quatenus una vobiscum ea quæ Hugoni eximio abbati, seu BERNALDO, GUITONI , sanctæ Dei Ecclesiæ utilia sunt, prout necesse fuerit, et aliis regni gloriosis comilibus.

pariter ordinare valeamus. Data ut supra. Audientes bonam famam de vobis, quod prote

CCLXXXI. clores, defensores atque fideles Ludovico et Carolo AD ANTONIUM EPISCOPUM ET BERENGARIUM COMITEN. manno excellentissimis regibus, qui nobis a proge

(Anno 879-880.) nitoribus suis commissi sunt, in omnibus existilis, Liutfredum comitem, quia monialem quæ e monaste. gratias referimus maximas. Quapropter his aposto

rio effugeral, suscepil, el bona Angelberlæ impera

Iricis diripuit, excommunicat, nisi statulo tempore licis nostris litteris magnisicentiam vestram exbor satisfecerit : monet ne quisquam cum eo commulamur ut more fidelium parentum vestrorum, magis nicet. ac magis circa eos yestram sincerissimam devotio Reverendissimo ANTONIO episcopo Brixiensi, et

AD EGIFRIDIUM ET ALIOS.

nobilissimo viro dilectoque filio BERENGARIO glorioso A mus; cum idem de talibus cavendis doctor egregius comiti.

dicat : Si quis non obedit verbo nostro per epistolam, Quia dilectus ac spiritalis filius noster Caroloman hunc notate, ut non commisceamini cum eo (II Thess. nus gloriosus rex suis regalibus litteris, et missorum 111). Hinc etiam et coapostolus ejus Joannes , hujusnoslrorum verbo, nostro præsulalui pio mentis affe modi nec Ave dicendum concedit : Si quis, inquiens, clu commisit, ut nos curam hujus Italici regni habe venit ad vos et hanc doctrinam non affert, nolite reciremus, tam pro divinitus nobis commissa pastorali pere eum in Domino, nec Ave ei dicite. Qui enim sollicitudine omnium Cbristi ovium, quam etiam pro dixerit ei, Ave, communicat operibus illius malignis præfati regis vice cura concessa, illa quæ contra (11 Joan. 1). Item bealus Clemens Jacobo fratri DoDeum et jura legis alicubi cognoscimus præsum mini scribens, ita de se apostolum Petrum populum ptione commissa , omni volumus conamine compe admonuisse commemorat : Si inimicus est alicui pro scere, el unam ovem morbidam gladio percutere actibus suis, vos nolile exspectare ut ipse vobis dispiritali, ut ad salulem quoquomodo anima vulne cat, cum illo nolite amici esse; quibus videlice rala perveniat, antequam totus grex unius contagione salubribus exemplis et canonicis etiam institutis maculetur. Audientes igitur veraciterque scientes edocti, ne simul pariter cum eis excommunicatus Liutfredum comitem suscepisse quamdam sanctimo- B existas, ex apostolica tibi auctoritate jubemus, ut nialem, nomine Gerlindam, de Placentino monasterio

nullam deinceps cum Liutfredo et Odebrico, a nobis fuga lapsam, et post nostram super hac causa admo- regulariter excommunicatis, vel in communi eloquio nitionem salubremque prohibitionem, eam detinuisse, communionem habere præsumas : si debilam in te alque cum propria uxore suisque illi pariter com non vis provenire sententiam, sane (f. cave) ut infra municasse ; nobilitati vestræ paterna duntaxat dile dies triginta post hujus nostræ apostolicae epistolæ clione mandamus ut et tam pro eadem sanctimo denuntiationem, reddant ipsi omnia eidem dilectæ niali (deest aliquid), quam facultatibus dilectæ filiæ filiæ nostræ Angelbertæ Augnstæ quæ violenler ac nostræ Angelbergæ Augusta, cui debitam omnino fraudulenter auferre præsumpserunt. debuit fidem conservare , latenter recepit; et hacle

CCLXXXIII. nus contra nostrum ei reddere distulit interdictum; quamque etiam, quia cortex ipsius sub nostra apo

(Anno 879 vel 880.) stolica tuitione ac defensione perenniter susceplas,

Rogat ut bonorum. Angelbergæ imperatricis curam (leprædari lemere præsumpsit, nos eum a commu

sustineant. nione fidelium sequestramus , ita scilicet ut si infra Nobilissimis viris dilectis filiis EGIFREDO, SUPPONI,

с Italicum regnum consistit, intra dies triginta habeat ERIPALDO, BERARDO Bonifacii filio, et COTEPUREDO omnia sub vera satisfactione reddita qux violenter gloriosis comitibus. abstulit, et si extra regnum Ilalicum esse videtur, Scientes profecto ea quæ sagacitati vestræ cominfra dies sexaginta ; ac deinde si, hæc omnia parvi. millimus, vos pro amore Dei el sanctorum principum pendens, in sua pertinacia manere nihilque studue reverentia, nostraque dilectione, pio mentis affectu rit emendare, anathematis vinculo sit innodatus, perficere ; ideo pro parte dilectissimæ ac spiritalis donec ad nostram apostolicam præsentiam venerit et filiæ nostræ Angelbergæ Augustä his apostolalus pro illicitis his omnibus veram coram nobis satis nostri litteris gloriam vestram magnopere deprecafactionem facere studuerit. Idcirco volumus ut nul mur ut omnium rerum ejus ubicunque consistentium latenus ei communicelis , si nostro apostolico vultis, curam et sollicitudinem maximam habeatis : quateut dilecti filii, consortio frui. Data ul supra.

nus vestro prudenti consilio ingentique solalio ejus CCLXXXII.

omnia salva et indiminula, secura et defensa consi

stant, ita sane ut nulli easdem res invadere ac de(Anno 879-889.)

prædare sinatis. Quia et nos eum qui facere vel favere Arguit eum quod cum excommunicatis a sede aposto- D facienti præsumpserit, spiritali procul dubio gladio lica communicaril : jubel ne cum Liutsredo ei Ode

feriemus, quatenus ex hoc et nos secundum coll:ilum brico excommunicaiis communicet.

nobis divinitus apostolicum magisterium dignas atque Reverendissimo et sanctissimo EGILBERTO epi- multiplices nobilitati vestræ gratias habeamus, scopo.

nedicentes vobis omni benedictione spirituali in Beatissimi Apostolici præceplo (Ephes. iv) jube Christo Jesu Domino nostro, et vestræ fidei laudabimur deponere veterem hominem cum actibus suis,

lis rumor per ora fidelium semper ubique resonet et induere novum, qui secundum Deum creatus est

ad augmentum vestræ perpetuæ remunerationis. in justitia et sanctitale veritatis : propier quod dile

Data ul supra. ctionem tuam audientes cum eis qui a sede apostolica,

CCLXXXIV. in qua beatorum Petri ac Pauli semper auctoritas

AD EUNIBERTUM COMITEM. vivit, pro suis manifestis sceleribus excommunicati

(Anno 879 vel 880.) merilo existunt, contra jus ecclesiasticum, ante au

Minatur illi excommunicationem, nisi res sancti Petri dientiam et veram in reddendo satisfactionem, com

et Angelbergæ imperatricis reslilual, municare, non mediocri animi dolore turbali existi. EUNIBERTO glorioso comiti.

AD EGILBERTUM EPISCOPUM.

be

Veraci relatione comperimus le res sancti Petri A tionis filios vicirici semper dextera valeretis efficaciapostoli, quas spiritali filiæ nostræ Angelbergæ Au ler dimicare : quod tamen ut salubriter facere posgustæ concessas habemus, cum aliis ejusdem filiæ silis, ut terra marique de inimicis et infidelibus nostræ proprietatibus, contra legem invadere ac re viclores feliciter existatis , ideo mandamus vobis ut linere : et ob hoc tu ipse admonitus ab invasione cum aliquantis dromonibus pro honore jam dicti illa non le subtraxeris, quin polius hactenus in hac spiritalis filii nostri Augusti has nostras in partes eadem pravilale persistere nequaquam omiseris. Id iterum venire omnimodis salagatis, quatenus contra circo tibi præcipimus ul, omni occasione postposita te eosdem nefandos Agarenos congruum nobis adjutocompescens, easdem res omnino relinquas, el te sive rium præbere possilis, ut ex hoc laus et merces imluos ab ipsis removeas, quatenus eidem filiæ nostræ peratori accrescat, et a nobis dignas retributiones liceat omnes illas suo dominio vindicare atque dispo sine dubio recipiatis. Quapropter monemus et hortanere, et ut ei libitum fuerit, sub nostro speciali mur vos ut nostris monitis libenti animo aliendalis, mandeburdio relinere : alioquin noveris te aposto et quidquid acluri estis, per vos velociter cognoscalica nostra auctoritale sancta communione privalum,

mus. Data ut supra. et quousque sub congrua satisfactione quie alterius

CCLXXXVII.

B sunt restiluas, a Christianorum consortio separatum.

AD ATHANASIUM EPISCOPUM NEAPOLITANUM. Data ut supra.

(Anno 879 vel 880.) CCLXXXV.

Commendat ejus erga sedem apostolicam observanAD GISULFUM ABBATEM.

liam ; hortatur ul, sicut promiserat, pacium cum (Anno 879-880.)

Saracenis ictum frangat. Amalfitanos per legatum

suum ea de re admonilos , si parere neglexerint, Ejus curæ monusterium Angelbergæ imperatricis com excommunicandos significal. mittit.

Reverendissimo et sanctissimo ATHANASIO episcopo Gisulfo venerabili abbati monasterii sanctæ Chri Neapolitanæ Ecclesiæ. stinæ.

Sanctitalis vestræ devotionem semper in omnibus Auctoritate sanctæ sedis apostolicæ luæ reveren circa sedem apostolicam et nostram paternitatem liæ committimus ut curam perspicuam et sollicitii sinceram atque præclaram esse cognovimus, quod dinem habeas monasterii dileclæ filiæ nostræ Angel etiam et præsentis legationis vestræ tenore inspecio bergæ Augustä, sili in civitate Placentia , sicut nobis est luce clarius manifestum. Quamobrem his idoneus Christi minister et gregis Domini provisor e apostolatus nostri litteris multiplices almitati vestræ

С eximius, quatenus secundum regulam sancti Bene gratias agimus, palerno vos affectu monentes ut dicli jure abbatis quæ ordinanda vel disponenda sunt juxta indultum vobis officium in his quæ Dei sunt, disponas et ordines, el quæ corrigenda perspexeris et Ecclesiæ Christi utilia, iolo conamine desudare subtili duntaxat indagatione, ut Domino placeas, non desinatis : ac sicut nobis per legatos vestros ex nostra auctoritate corrigere procures. Dala ut mandastis, quod sive ruperint Amalfitani pactum supra.

cum Saracenis, sive non, vos omnino frangelis, voCCLXXXVI.

lumus ut indesinenter id agere studealis. Nam et

missum nostrum, Dominicum videlicet venerabilem AD GREGORIUN, THEOPHYLACTUM ET DIOGENEM, ETC.

episcopum, illuc direximus, eos admonentes ut pa. (Annu 879 vel 880.)

lienter nostram in hoc perficiant voluntatem : quod Gratulatur de victoria contra Saracenos parla; miru

si ipsi nostram in hoc fuerint voluntatem secuti, tur cur hiomam non venerint : mandat ut contra

habeamus eos complices et amicos; sin autem, velut Saracenos sibi auxilio veniant.

exteros inimicos non solum visibili sed etiam invisiDilectis viris Gregorio spathario, THEOPHYLACTO

bili gladio pariter persequamur, uit el a nobis el ab turmacho, atque Diogeni coniiti imperialibus. D

omnibus Christianis perpetuo digni odio habeantur. Audientes vos per Dei auxilium, et secundum spi

Nam el per præfatum missum nostrum Dominicum ri salis filii nostri imperatoris voluntatem Neapolim episcopum, eos obaudire nolentes præsentialiter venisse ac multitudinem Saracenorum ibi consi

excommunicare præcepimus, ac postmodum nos

ipsi digno anathemale feriemus. Vos igitur estole stenlem polenti brachio superasse, leti sumus effecti et statim debilas omnipotenti Domino gratias egi

nobiscum, e paclum iniquum corrumpite : quia el

nos vobiscum in omnibus erimus, et quod jam dare mus super victoria vestra el inimicorum contritione. Sed iterum mirati sumus quia Romam venire no

promisimus, auxiliante Domino, annis singulis vobis stramque apostolicam neglexistis videre presentiam,

procul dubio tribuemus; quia si vos fædus cum

Saracenis non habuerilis, nil, Domino juvante, de ut pro vestri laboris certamine multiplicein gratiam et benedictionem a nobis et a se le apostolica super

Amalfitanorum perfidia curabimus, quos videlicet

gladio poterimus spiritali persequi et facile humivos reciperelis effusain, quatenus sanctorum apostolcrum Petri et Pauli orationibus adjuti, omnique

liare. Oplamus sanctitatem vestram in Christo bene

valere. spiritali benedictione muniti, contra eosdem perdi

« VorigeDoorgaan »