Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

AD LAMBERTUM GLORIOSUM COMITEM.

tenorem' capituli decimi, quod synodali decrelo A Leonis scriniarij S. R. E. in menso Septembris. Ravennæ slaluimus per indictionem decimam, nullus Bene valele. Dalum est hoc nono Kal. Seplembris, unquam, cujusque dignitatis aut polenliæ, homo, per manum Leonis episcopi missi el apocrisiarii S. quasi sub oblentu hospitalitatis, in luo venerabili sedis apostolicæ, imperante domno Carolo coronalo episcopio, aut in domibus sacerdotum tuorum, et magno imperalore. El ut cerlius appareat hoc 110omnium clericorum sine lua luorumque successo. strum privilegium,el inconcussum permaneal, sigillo rum voluntale applicare præsumat. His ita prælibatis nostro jussimus insigniri. Anno 11. Post consulatum decernimus ut si humana contradictione tuæ scdis ejus anno ii, indict. XI. episcopus ex hoc mundo migraverit, de proprio clero Zacharias humilis episcopis sanclæ Ecclesiæ Anaquem idoneum præ celeris clerus el populus repe- gniensis in hoc privilegio consensi et scripsi. rerit, poleslalem habeat secundum statula venera Petrus episcopus Forosemproniensis Ecclesiæ in bilium Patrum, et Romanæ sedis antislitum, nulla hoc privilegio consensi et scripsi. seculari contradicente polenlia , eligendi episcopum. Laurentius humilis episcopus Campaniic Ecclesiæ Quod si fortasse in eadem plebe, quod minime cre consensi el scripsi, dimus, lantæ sedis hono dignus repertus non fue Leo humilis scriniarius et notarius S. R. E. et rit, tunc si alter de altera Ecclesia canonice provi- B cum jussione reverendissimi D. Joannis pap:e scripsi, dendus est, consensu lamen et voluntate ipsius ple et aliis roborandam protuli, el est sigillatum sigillo bis nonnisi antea electus ordinelur antistes. Atque plumbeo magno impresso, habente imaginem sanctisin his partibus mala molestaque consuetudine a qui simi olim papæ Joannis, cum Jilleris infrascriptis bustam sacras leges ignorantibus clericalis ordinis similibus, videlicet : Joannes papa. viros sub jugo servitutis post consecrationem teneri,

ХСІ. samulosque velle vocari audivimus, quod dici nefas est. Volumus atque expresse jubemus ut sicut is qui

(Anno 877.) nullius unquam conditionis fuit , ila eliam cı ille cui

Significat Romanorum procerum obsides dari non ad hoc officium suscipiendum morum dignitas suffra posse; monel ne ad Urbem veniat, quia ipse cum gaverit, nullius viri vinculo postmodum tenealur

excipere non polesl. astriclus. Quia humana lege non debet arclari, quem

Joannes episcopus LAMBERTO glorioso comili. divina gratia ad tantam sacri ordinis dignitatem

Remeantibus nobis, Deo præduce, Romam, convoprovehere dignita est. Præcipimus etiam ut in om cavimus lotam Ecclesiam, et illud quod nobis de obnibus mobilibus et immobilibus, rebusque sanctæ

sidibus Romanorum procerum dandis edixeras, in luæ Ecclesize pertinentibus, hominibus quoque C conventu fidelium sanclæ Dei Ecclesiæ necessario utriusque sexus, tam liberis quam servis, nullam a contulimus : sed. heu! quid dicam ? cum tantum toquoquam contrarietatem aut fortiani nullam vio lam eandem Ecclesiam contra nos incitaverimus, ac lentiam aut invasionem absque legali calculo aliqui- si pro melle eam felle potasse videremur. Romanobus fieri. Conlirmamus etiam sanctæ Ecclesiæ tuæ rum filios sub isto cælo non legitur fuisse obsides xenodochium fundatum intra Ticinensem civitatem dalos, quanto minus istorum qui fidelitatem augiljuxla ecclesiam S. Mariæ quæ dicitur Minor, quod stalem et menle custodiunt et opere, Deo juvante, filius noster dominus Carolus imperator Augustus perficiunt ? Præcipue cum nos miseremur (r. dubieidem Ecclesiæ, a qua injuste subtractum suerat lemus) si hoc ex augustali jussu processerit, et ipsum legaliter per præcepti sui paginam restiluere cura imperalorem non credamus suum nos velle secrelum vit, ut sibi jure ac ditione lua tuorumque successo

laluisse. Tale quippe consilium non alius adinvenil, rum sine aliqua refragatione perpelualiter maneat; nisi ille qui hanc terram conturbare molitur, et immunitatem etiam ipsius ecclesiæ secundum impe

ineffabile damnum populo Dei generare versutis rialia præcepla slaluimus, et hoc nostro apostolico

fraudibus machinalur; qui pacem et quietem odio privilegio inconcussam stabilemque manere jubemus.

habet, el dissersionibus utique gaudet. Quamvis Si quis autem lemerario ausu contra hujus nostre D anļea Romani ovilis senalus mortem eligant, quam apostolicæ præceptionis seriem pie a nobis et cano hanc inauditam el pessimam rem fieri quocunque nice promulgatam venire agereque tentaverit, et

modo consentiant. Quapropter, quia omnino est imomnia quæ superius statuta sunt, lua sanctü eccle. possibile, et lale quid omnis inclylus audiens in ma, siæ fine tenus non observaverit, sciat se domini ximam suspicionem prorupit, atque simpliciter non nostri apostolorum principis Peiri anathematis fuisse dictum modis omnibus æstimavit : mandamus vinculo innodalum, et cum diabolo el ejus atrocissi dilectioni luæ, quam absentem sicut præsentem ammis pompis, atque cum Juda traditore Domini Dei plectimur, ut huc nullo modo fatigeris, quia nioda et Salvatoris nostri Jesu Christi, alerno incendio le nullatenus recipere possimus, nec leclum aliquid concremandum; et qui pro intuitu custos, obe.liens nunc agendum fore necessc putamus. Cum aulem, atque observator hujus nostræ salutiferze præceptio Deo juvante, ad unam concordiam el unam quietem nis exstilerii, benedictionis gratiam et cælestis retri reipublicæ causa redierit, et litis figmenta, quæ tanbutionis ælerna gaudia a justo judicc Domino Deo quam telas aranearum putamus contra Augustalem nostro consequi merealur. Scriptum per manum majestatem oborta, sopita exstiterint, nos et nobili

talem tuain recipiemus, el ea quiz ail communem A

XCIII. utilitatem pertinere cognoverimus, tecum et tractare,

AD CAROLOMANNUM REGEM a.

(Anno 877.) et utpote cum tantæ prudentize viro peragere summa

Dolet de Caroli imperatoris obilu , hortatur ut prodilectione curabimus. Antea allem nullo modo te

missa pro Romanæ Ecclesiæ dignitate impleat : levenire oportet, quia nullo modo le, sicut diximus, galos se missurum pollicetur : ejus precibus Theotrecipere, fili charissime, possumus. Dala xii Kalen muro archiepiscopo pallium millit; quem apostolicæ

sedis redilus, quos apurt Bujouriumi habel, Romam das Novembris, indictione xi.

annuatim transmittere jubel.
XCII.

CAROLOMANNO.
AD WIDONEM EPISCOPUM INIVENSEM.

A picibus igitur, gloriose fili, vestræ dilectionis (Anno 877.)

susceptis cum parle gratulationis, vestra incolumiCaueam Leontardi cujusdam, qui homicidium cum aliis commiserat, ei delegat ; horlalur, ut quoniam

late prosperitatisque successu ; Caroli imperatoris gravissimam illi antea pænitentian constilueral, morte audila, nimio tristilize fateor mærore ex modo leriorem constituat.

Jalere sumus attriti sed subito undam mentis nostræ Widoni episcopo Inivensi.

cogitatione ad divinum judicium aliquatenus sustolLeonlardus quidam tuæ diceceseos homo, singul- lentes, in illud Apostoli obstupefacti cogimnur voce libus et gemilu Iritus sanctam sedem apostolicam B

erumpere, dicentes : 0 profundum divitiarum saet nostram humilitatem adiit, referens se primo pientiæ et scientiæ Dei! quam inscrutabilia sunt judiquidem homicidii incidisse realum, et a sanctitate

cia ejus, el investigabiles vice ejus ! Quis enim cognolua penitentiam accepisse, quam el peregeril; et ea

vil sensum Domini ? aut quis consiliarius ejus fuit ? peracta, miserationem et reconciliationem ecclesia

(Rom. xi.) Quod idcirco dicimus quatenus sedula sticam luo judicio promeruerit. Post vero cum aliis

cordis meditatio humanæ fragilitatis in hoc mari suis concivibus quosdam prædones publica sanctione

magno cursun vite instabilis intueri non desinat, jussus sit insequi, ut si eos capere potuissent, modis

atque ad ea gaudia quæ sunt fixa et immobilia, omnibus interimere non admillerent. Contra quos isle,

nostra actio, gratia Christi duce, anhelare contenta cum aliis proficiscens, asserit quod uno ex illis caplo,

bonis operibus nunquam desistat. De causa sane oculos comprehensores ejus eruerint, ac per hoc ipse

vestri ad nos advenlus, vestraque sublimissima proprædo nefandus vitam finierit. Hoc itaque facio, missione, Romanæ Ecclesiæ supra omnes qui fucpræfatus, Leontardus pænitentiam suscepturus, ad

runt anle vos, ejusdem exaltatione, cum hoc opere luam præsentiam veniens, hujuscemodi dixit se

comple eritis, aderit ille vestri retributor, qui per fuisse luo judicio judicatum : sanciain videlicet

controversiam juramenti confirmans modulos hucoinmunionem nisi ad exitum vile non perceplu

с

manæ locutionis, ait : Vivo ego, dicit Dominus, quia rum; carnes el vinum, exceptis diebus Dominicis et

glorificantes me glorificabo (I Reg. 11). Dum a collosanctorum festivitatibus, non sumpturuin; comam non quio, ut dicitis, fratrum vestroruin fuerilis reversi, rasurum, uxoren non acceplurum; cum hominibus

legalos ex latere nostro ad vos solemniter dirigemus, non conversaturum; in cinere et cilicio gemiturum; cumque pagina capitulariter continente ea quæ vos servis rebusque suis non dominalirum; seniorem malri vestræ Romanæ Ecclesiæ vestroque protectori beneficium non habituruni, et aliis his similibus

beato Petro apostolo perpetualiter debetis concedere, forte fruendis non fruiturum. Quæ omnia audientes,

Quibus peractis, demum rursus ordinabiliter et boel intimo corde pensantes, invenimus aliquid gravius norifice millemus, qui vos cum tota decentia, ulte quam expediit, si ita est, judicasse. llujus rei

pole la ilun regem ad limina apostolorum ducláre gratia omne hujus judicium tibi dimittimus, et ut studeant, unaque convenientes de stalu reipublice nostra super hoc vice ad mitiorem in eo proferandam lotiusque Christiani populi salvatione salubriter sententiam perfruaris, modis omnibus exhortamur :

tractare , Deo opitulante, ac ordinare valeamus. qualenus pro amore apostolorum et nostro, et labo

Inler quæ, quæso, fili charissime,quoque (edit. Rom., rem itineris, et lacrymabilem predicti latoris in

quotquoi]infideles nostros nostræque vitae insidiantes,

D lentionem, vel pænitentiæ amaritudinem omnino quoquomodo vel significatione poteritis cognoscere, considerans, mitius cum eo agere non detrectes, el nullum apud vos vestrosque fideles valeant aliquaeo quod ad sanctos apostolos fecit confugium in his tenus locum vel adilum invenire, ne immunda quæ oporluerit, ne forte, in desperationem lalatur,

eorum præsentia aliqua consortii macula regium misereri illius nunquam omillas; quia Dominus, culmen contagiel. Pallium vero, vestra petitione sicut per prophetam: loquitur, misericordiam vull, inclinati, Theotmaro archiepiscopo consueludinaet non sacrificium (Ose. vi). Ideoque monemus, liter dirigentes , oplampus ut hoc decore interius rogamus ul misericordiam ei impendas, quatenus fulgeat in oculis interni judicis, quo nilet exterius de impensione misericordiæ audientes, sanctitati humanis oblitibus, cuique, quæso, committite ea tuæ multimodas gratias reseramus. Optamus sancti que apud Bagoariam beatus Petrus apostolus habet, talem tuam in Christo bene valere. Data i Kal. uti nobis annualiter reditus ejus Romam trausmilNovembris, indictione xl.

tat. Dala mense Novembri, indictione sv. a Carolomannus fuit Ludovici Germaniæ regis filius, fra scribuntur epistolæ, et de quo Ado in fine Chroniac Ludovici Pii imperatoris ncpos, ad quem aliquot ille lib. 11, Chron. corum, Aimoinus, lib. v, c. 28, Regitio,

XCIV.

A domo Domini et zelo illius, accensus, non solum AD THEOTHARUM ARCHIEPISCOPUM JUVANNENSEM, regi, sed omnibus in ea perverse aliquid agere volen(Anno 877.)

libus, strenue resistere non prætermillas, honoriPallium ei concedit : mundal ul reditus quos Roman ficans ministerium tuum , quandiu divina sincris

Ecclesia apud Bagoaruan haber, Romam millal. voluntate summo sacerdotio fungi, populum:que DoTHEOTMARO archiepiscopo Juvanensi.

mini tibi commissura sanctie doctrinæ pabulo paIdcirco luam fraternitatem tanto pallii decore

scere, sacerdotes scilicct et ecclesiasticos viros ac sluduimus decorare, ut, Christo opitulante, el anle

feminas, nec non viduas et sanctimoniales, juxta Dei oculos bonis et sanctis actibus polleas, et sanctæ ordinem suum pro viribus regere tuerique, it pastor Romanze Ecclesiæ, a qua polus præclari poculi su idoneus coram Domino appareas prompta menie mis, devolus semper fidelis existas, ejus in futurum

procures : quoniam nos apostolicæ sedis apicibus effectiis particeps, cujus locala perpetualiter funda admonere exhortarique curavimus regem vestrum, mentis consistit, el apud Carolomannum regem di ul tibi pro Jesu Christi Domini nostri amore in onleclum filium nostrum quotidianus interventor pro

nibus quæ sanclæ Ecclesiæ tibi commissæ utilia suni Romana Ecclesia hortamur existas. Inter hæc ea, obediens et adjutor devolus, sicut antecessores suos quæ beatus Petrus apostolus apud Bajoariorum ter- B piissimos reges Anglorum, narrante historia, fuisse ram jure proprietatis possidet, luæ industriæ saga recolimus, existere non prætermillat; si et regnum citatique committimus, quatenus amodo et deinceps sibi temporaliter concessum voluerit retinere secuannuos eorum reditus Romam sine mora transmit rum, et vitam postmodum regni percipere sempi.. tas. Dala mense Novembri, indictione xl.

terni. His autem quos asseris uxores proprias conxCV.

tra præceptum Domini relinquere, præcipimus neque AD EDEREDUM ARCHIEPISCOPUM ANGLORUM. virum ab uxore neque uxorem a viro, nisi causa for(Anno 877.)

nicationis discedere : quod si ob hoc discesserit, Laudat ejus pium erga sedem apostolicam animum, manere innuplum vel innuptam, aut sibi mutuo re

dolet de adversis ; monet ut pro Ecclesia furliter se conciliari , quoniam dicente Domino : quod Deus geral; ostendit uxores non esse dimillendas; nuntiat se ad regem scripsisse, ut debito eum honore prose

conjunxit, homo non separet (Matth. Xix); et ideo quatur; demum ejus Ecclesiæ privilegia confirmat. cum priorem legitinio sibi matrimonio junctam quisReverendissimo et sanctissimo confratri nostro

quam deserere nequeat nulla ratione illi prorsus

conceditur aliam, vivente priore, conducere; quod si EDEREDO archiepiscopo gentis Anglorum. Vestris relectis apicibus, quanta veræ 'dilectionis

secerit, et non emendare sub satisfactionc studueri!,

C ab Ecclesiæ consortio maneat separatus. Sed neque et sinceritatis fides, qua Christum Deum vestrum proximumque diligitis, in vobis consistat et pia

de propria cognatione secundum sancti præcessoris devotione circa sedem apostolicam ferveat, evidenti

nostri Gregorii doctoris gentis vestre decretale staduntaxat intelleclu perspicimus; cum more anteces

tutum (lib. xxii, epist. 31) cuiquam ducere permilsorum vestrorum, et causas vestræ Ecclesiæ neces

tas. Nos namque sedis tuæ privilegium, quam vice sarias nostro präsulatui, quasi suo doctori referre,

beati Augustini a sancto Gregorio pro multorum et a sede apostolica super quibusdam suis quas pa

salute et conversione illuc directi regis, illibatum Litur adversitatibus consullum, et auctoritatis mu

tibi volumus procul dubio conservare, et ut ab omnimen accipere quæsistis; in qua Deus omnipotens

nibus ordinibus, tam ecclesiasticis quam sæculariLolius Ecclesiæ posuit fundamentum. Et quia dura

bus, custodiatur in perpetuum , secundum ipsius quædam in præsentis sæculi vita, quæ vere tentatio

sancti præcessoris nostri Gregorii [forle deest slaest super terram, positi quotidie sustinetis, von so tulum, aut quid simile] cujus sapientiæ radius Ecclelum flemus nostra, quæ similiter patimur, sed con

siam Christi per orbem diffusam irradiat, sancimus dolemus et vobis , lalia , proh dolor! patientibus,

atque præcipimus. Et quidquid adversi a quocunque quoniam omni jam mundo in maligno posito, multis

homine de parte tua nobis fuerit relalum, ante ve

D ubique adversariis adversus Christi famulos existen

ram cognitionem nullatenus credimus ; quir: potius libus, quanto majores, et supra modum crebriores

etiam regem vestrum admonuimus , ut dignum hoientationes quotidie imminuerint circa nos , lanto

norem tibi pro amore Jesu Christi Domini nostri Christi freti solatio valentiores esse debemus; nostra

impendat, et omnia privilegii lui jura perpetua slasacra narrante serie : Bealus vir qui suffert tentatio

bilitate el conservare ac indiminuta custodire pronem, quoniam cum probalus sueril, accipict coronam

curel, si gratiam et benedictionem sedis apostolicæ, vitæ, quam promisit Deus diligentibus se ; ipseque

sicut antecessores ejus bene faciendo habere meDeus benedictus in sæcula, qui non palietur nos len

ruerunt , pari modo voluerit iste habere. Dala ut tari supra id quod possumus (Jac. 1), dicente Apo supra. stolo : sed faciel cum tentatione proventum, ul possi

XCVI. mus sustinere (1 Cor. x). Nos tamen pro instantis

AD ATHANASIUM EPISCOPUM NEAPOLITANUM. temporis necessitate hortamur el monemus fraternitatem vestram ut, omni saeculi timore postposilo,

(Anno 877.) sicut idoneus Dei minister opponas le murum pro Commerdal zclum fidei quem ostenderat adversus Ser. PATROL. CXXVI.

24

[ocr errors]

gium Ecclesiæ Dei hostem : hortalur ul in dies A et salvatorem mundi atque erga Ecclesiam Christi magis pro Ecclesiæ sibi commissæ defensione labo

fervealis, luce clarius ecce cognoscimus, cum tantæ rel; Petrum diaconum ei commendui.

impietatis virum, perditionis scilicet filium, el loReverendissimo et sanctissimo Ar!! NASIO episcopo

tius iniquitatis vas vobis inique dominantem Sersanctæ Ecclesiæ Neapolitanæ dilecto confratri nostro.

gium nempe magistrum militum, secundum videlicet Innumeras gratiarum actiones vestræ Deo dilectæ

Holofernem , zelo repleti divino , abjicere ac velut agimus almitali, dignisque apostolico vos ore laudi

membrum fetidum a corpore Christi abscidere, probus 'præ cæteris merito collaudamus, quoniam se

culque abjicere studuistis, secundum Domini præcecundum Domini vocem dicentis : Si oculus iuus, vel

plum dicentis : Si oculus tuus, vel manus tua scanmanus tua scandalizal te, erue eam, et projice a te

dalizal te, erue eam, el projice a le (Malth. v); el (Mauth. v), fratrem lium erga Ecclesiam Dei impie

quia illo abjecto, pastorem et episcopum animarum agentem a, et circa Dominum non recto itinere gra

vestrarum, Athanasium videlicet, dilectum confradienteni, velut secundun Holofernem, sancta Christi

trem et unanimem filium nostrum habere judicem Dei nostri ausu temcrario impugnantem ; et hære

elegistis , innumeras vestrae dilectæ prudentiie et ditatem patriam more sacrilego persequentem, tanti

unanimitati gratias agimus quoniam, sicut Dei mihonoris regimine indignum judicans, ultionis divinæ

B

nistri, iram Domini exercitium, quæ jam meritis percutere jaculo studuisti : nec pepercisti carni tuz

imminebat illius, in eo ulcisci procuraslis, qui nipropter Dominum dicentem : Qui diliget patrem, aut

mirum mulla et inaudita mala plus quam omnes mairem, aut fratrem pola squm me, non est me dignus (Mladih. x); in quo nimirum vos Deo per omnia di

patres suos in civitate Neapelitana el in finibus

nostris nequiter facere non dubitavit, cum innumegros fore cognoscimus, quia membrum corporis tui mulo contagio fetens libenter abscidere proculque

ram hominum multitudineni, infantum ei mulierum ab icere sanctitas lua fideli devotione curavit : et

catervam gladio, fame atque caplivitate crudeliter quia nuncusque viris sæcularibus secundum se, et

peremisset. His igitur nostris apostolicis litteris

pobilitatem vestram, filioli mei, monemus atque non secunduin Deum in urbe Neapolitana principan

hortamur ut præfatum Athanasium confratrem 10tibus, multa scandala et perturbationes multas, lo

strum venerabilem cpiscopum vesirum, sicul divina micidia et oculorum erationes intra cam vel foris

inspiratione docti loco rectoris habere elegistis , peragentibus , dignum Deo sie his juste judicante,

lideli mente ac devotione cum omni honore habere peractum est ut iniqua jam cessaret dominatio,

sluneatis : quoniam nos cum illo in omni vestro finem haberet peccatum et consurgeret vir de domo

adjutorio, in omni vestra militate prompti existinus, Domini, qui timorem Dei præ oculis habens regato populum Christi in omni justitia et sanctitate, in

parique voto voz adjuvare desideramus ; lantini omni veritate et mansuetudine, ut pastor idoners, et

state viriliter obedientes illi in omnibus, velut Sii non velut mercenarius deserat et disperdal : et ideo

charissimi. Porro quia jam , aliis omnibus dalis ea quæ vestræ dignitati vel honori congrua ac nc

mancosis, mille quadringentos vobis dare debemus, cessaria sunt, perpetua nihilominus stabilitale con

ne lurbemini, quia eos vel in initio Quadragesime, mnamus; tantum ampliori nunc studio curaque

vel in die sanctæ Resurrectionis vobis procul dubio multiplici pro defensione sancte Dei Ecclesiæ libi

dirigemus. Vos tantum ut filii clarissimi adversus commissie stare ac desudare, quatenus salva secu

infideles et communes inimicos lytis viribus pro

delensione Ecclesiæ Dei desudare satagile, quatenus raque consistat, ut procures, his nostris apostolicis prudentiam vestram exhortamur apicibus. Nos nam-

et Dei gratiam et nostram semper benedictionem haque, aliis omnibus mancosis dalis, mille quadrin

bealis. Bene vos optamus in Domino. Data ul supra. genlos vobis dare debemus, quos vestræ dilectioni

XCVII. allt initio Quadragesimæ aut in die sancte Resurre

AD LAMBERTUM COMITEM. clionis vobis procul dubio dirigemus. Porro hunc

(Anno 877.) Petrum venerabilem diaconum vestrum, quia cum D Scribit se in Galliam velle proficisci, ideo sub ercomvastræ Ecclesiæ, et civilali Neapolitanæ in omnibus

municationis pæna precipit ne se absente Romance

Ecclesiæ lerritorio vel Romæ aliquod damnum inseral. fidelem esse cognoscimus, vobis in omnibus commendamus, et pro nostro eum amore benigne sem

Nobili viro LAMBERTO glorioso comili. per retinere dignemini. Dala ut supra.

Sagacitati ac prudentiæ vestra notum esse voXCVII.

lumus quia non solum pro assiduis paganorum inAD NEAPOLITANOS.

festationibus, quas ecce jam biennium, nemine de(Anno 877.)

fensionis nobis præbente solatium, patimur, sed Laudat cos quod , zelo divino accensi , Sergium a se etiam pro innumeris et supra modum gravibus opabjecerint, et Athanasium episcopum suæ reipublicæ

pressionibus quæ nobis una cum Dominico grege rectorem elegerint : præcipil il ei pureani, offerens se una cum ipso eorum commodis consullurum. divinitus commisso in pace, quam Christus Deus Omnibus eximiis judicibus, el universo populo

noster se diligentes habere jubel, consistentibus, ab Neapolitanie civitatis.

adversariis illata sumi el quotidie inferuntur, in Quanta veræ fidei devotione circa Deum creatorem gremio sedis apostolicæ, quæ caput est orlis et oma Loquitur de Sergio, ui constat ex epistola proxima, cujus Leo Ostiensis meminit lib. 1. c. 42,

nium mater fidelium, quiete ac securiter manerc A talis astruunt, quia utriusque abbates, Joannes nobis minime licet. Ideo Franciam per iler mari videlicet ac Anastasius, quos illuc ex nostra parte num proficisci, gloriosumque Carolomannum regem direximus, non in decem millium tanlum mancusoadire, atque oplatam illius contemplari presentiam rum, sed in duodecim milljum plailasse, quod iidem cupimus, pro salute scilicet ac defensione terræ abbates coram nostra præsentia non se fecisse juresancti Petri, et lotius Christianitatis suppliciter jurando refellunt. Ideoque vestra eos prudentia ei deprecantes : quatenus Dei omnipotentis solatio, et ab hac injusta pelitione compescat, et in servilio regia virtute nobis , prout opportunum est,

solati salubri commonitione confirmet, quatenus nostra ante possimus salubri prosperoque successu regere benedictione politi, animo et corpore ex Christo alque lueri territorium, et populum Domini prelioso

Domino salvi existant. Data ul supra. cruore redemplum, ne pro aliquo eorum per nostram

C. desidiain vel incuriam pereunte, districtam Domino

AD GUAIFERIUM PRINCIPEM SALERNITANUM. cogamur reddere rationem. Ideo moneinus et his

(Anno 877.) nostri apostolatus litteris dilectionem vestram pio Hortatur ut in sua integritate perseveret, et Amalfiintuitu exhortamur ut nobis abeuntibus Franciam tanos corripiat, quod auxilium navale non miserint, pro defensione sanctæ Dei Ecclesie et reipublicæ sla- B et nimia calliditaie in se uluntur. bilitate nullam contrarietatem vel inimicitiam exer

Amantissimo filio GUAIFERIO principi. ceatis in toto territorio principis apostolorum, neque

Devotionem igitur animi tui ex die qua te cognovi urbis Romæ, quæ est civitas sacerdotalis et regia, paucis verbis explicare non possum ? Hoc tamen per sacram beati Petri sedem, aliquas adversitates

veraciter scimus quia [edit. Rom., apud Deum et vel insidias præparelis, neque faciatis, facereque apud, etc.] apud nos vibi omnia salva reservantur volentibus ullo modo consentiatis. Quia si per vos

lempore opportuno. Idcirco monentes hortamur er aut per vobis subjeclos homines eadem urbs Roma rogando jubemus uti in semel lua percepta bonitale perturbationem aliquam vel dehonestationem ha perseveres. Quoniam scriptum est: Non tardat Dobuierit, vel alversa quælibet sustinuerit, pro certo

minus promissum suum, donec adimpleatur quo: loscitole quia canonicis vos correptionibus cum vi

cutus est (I1 Pelr. !); et ideo nosse gloriam tuam cirici sancti Spiritus auctoritate omnimodis redar cupimus quia ex parte Amalfitanorum nullum nobis guemus, et ab apostolicæ sedis communione merito juxta condictum placitum studuerunt prebere adjilseparabimus. Data ut supra.

toriuia navali certamine 2 Traiecto usque CentumXCIX.

cellas. Insuper quadam calliditate asserunt non in

C decem millium tantum mancusorum , sed et in (Anno 877.)

duodecim millium fuisse nostram promissioncia : Monel ul consentiat cum Athanasio episcopo Neapo- quod verum nullo modo constat, cum et ipsi abbales

lilano ad Ecclesiæ Romanæ defensionem: el curel pa quos illuc pro nostra parte direximus jurejurando clum cum Amalfitanis factum, ab ipsis observari.

non se dixisse fateantur. De his vero aliisque simiReverendissimo et sanctissimo LANDULFO episcopo libus, quantum in nobis esi, per gloriam tuæ nobiCapuano.

Jitalis correptionem omnemque speramus studii Quanto studio tua dilectio tuaque benigna frater emendationem; quod, quæso, facere mature accelenitas erga defensionem ac liberationem obsequium- res. Optamus. Data ut supra. que sanctæ Romanæ Ecclesiæ, cui, Deo auctore, cul

CI. mine præsidemus, laboraverit, totisque nisibus cordis

AD ARCHIEPISCOPUM EBREDUNENSEM. in parte nostri operis desudaverit, sedula reminiscimur

(Anno 877.) procul dubio recordatione, tuaque ob hoc retributio

Reprehendit quod alium episcopum, præter eum quem tam apud Deum quam apud nos erit in promptu indu clerus et populus elegerat, in Venciensi Ecclesia conbilanter parala. Quapropter, quia te valde idoneum in secraveril': præcipit ut cum utroque Romam venial.

D tantis habemus expertum, monemus atque hortamur Reverendissimo et sanctissimo ARIBERTO archiesse unanimem cum Athanasio Neapolitano episcopo episcopo Ebredunensi. in causa presenti Romanæ Ecclesiæ, quoniam liqui Si canonica in consecrandis episcopis statula dum [edit. Rom., liquidum et scriptum) in Salo servasses, nunquam, sicut auditu didicimus, et quomone didicimus : Funiculus triplex difficilis erit dam diacono, nomine Waldeno, super luam dilec40(Eccli. iv), eidemque nostro hortatu et admonitione nem reclamante, se canonice a plebe et populo in omnibus fraternus auxiliator existere nunquam Venciate electo, et a tua sagacite abjeclo, de con-, desinas; inter hæc lua benigna fraternitate, et di secrato controversia quælibet nasceretur, qua vestra lecti filii nostri Guaiferii principis, mediante, pa merito reprehenderelur fraternilas. At nunc, quia ctum in decem millium mancusorum [al. mancoso morti:o Venciensi episcopo, non præfalum sacerdorum) cum Amalfitanis calenus fecimus, ut a Tra iem, quem, ut dictum est, clerus et populus civitajecto usque Centumcellas nobis navali labore inde tis elegerat, pireqne memoriæ Carolus imperator sinenler auxilium ferrent. Sed hactenus id in nullo suo consensu firmaverat, consecrasti, et eodem demonstraverunt : insuper quædam studio callidi [f. sed eodem, Hard.] Augusto de præsenli vila

AD LANDULFUM EPISCOPUM CAPUANUM,

« VorigeDoorgaan »