Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

bavis adeo deprædatis, ut nullus in ipsis jam habi- A Christianorum afficimur. Verum quanto crebrescunt talor vel cujuslibet ælalis incola videatur consistere. mala pravorum, lanto crescere debent bona reclorum. Pro quibus sane malis innumeris ingenti mærore Quze profecio licri nequeunt, nisi per commune fraalllicti, doloreque turbali, nec somnum oculis, nec trum collegium in idipsum corpore simul el menle concibum opere capere possumus : sed pro requie la venientium. Est enim Ecclesia Dei propter concorborem assiduum, el pro corporali dapium dulcedine diam lam visibilibus quam invisibilibus hostibus ommentis amaritudinem patimur. Idcirco vestram im nino terribilis, et velut castrorum acies ordinata (Cant. perialem majestatem, totius sapientiæ luce splendide vi). Quapropter tam pro ecclesiasticis quibusdam irradialam, sancta Romana Ecclesia, quæ religioso necessitatibus, quam pro stalu et pro correctione vos ulero genuil, meo quidem sermone, sed siio ve reipublicæ, auctoritate apostolica decrevimus revenerabili suppliciter nimis precalur affectu, ut omni rendorum fratrum et coepiscoporum nostrorum. Iladilatione remota, omnique ejus cura assumpta, nunc lici regni universale, id est lotius provincie, advoad suain defensionem et lotius patriæ liberationen care concilium ; locum autem nusquam ad hoc geadjutor clemens, defensor polens et salvator invicliis rendum apliorem et faciliorem quam apud Ravenvenire dignemini, quia nisi vestra desideratissima nam undique confluentibus inveniri posse perspexinobis adfuerit præsentia, nullum defensionis auxi- B mus. Occurrat igitur alacriter cum suffraganeis suis, lium nullumque necessariæ salutis remedium pole quos ipsa convenire commoneat ad designalam urrimus habere. Nos enim, cum omnis sedis aposto bem sanctitatis fraternitas, et tanto deesse convenlicæ ordine sacro, cum religiosis et Deum timenti tui, quem scilicet ibidem vui Kalendas Julias, celebus viris, pro vestræ gloriæ prosperitate, continua braturi sumus, nullo modo perserat, quo pullulantia que mentis et corporis salute, omnipotentem Domi in agro Dominico zizania communi studio radicilus pum, cujus est salus omnis el vita, lolis deprecabimur ampulentur; et salubrium virtulum germina socio nisibus, ut nec temporis fervor, nec loci natura pro his certamine penitus inserantur. Fratres præinsolita, nec molestia quælibet vestro insigni corpori lerea el coepiscopos nostros qui sub beatitudine ve nocilura contingat. Quamobrem nihil horum quæ stra degunt ad eamdem universalem synodum horsine Dei procul dubio non evenient nulu dubitantes, lalu sanctitatis vestræ venire præcipimus. Quisquis quin potius in Domini miseratione lotis viribus con autem occurrere sanctitati luæ forte contempserit, fidentes, non solum corpoream incolumitatem, ve canonicis se noverit increpationibus procul dubio rum etiam et perpeluiam anime vestrar merebimini submillendum, in .promplu, secundum Apostolum adipisci salutem et gloriam. Dignetur igitur piissima (11 Cor. x); nobis habentibus omnem ulcisci prorsus serenitas vestra, clementissime imperator Auguste,

С

inobedientiam. Hanc vero apostolatus nostri epistopro lantæ sedis liberatione tantoruinque hominuin lam vel exemplaria illius, beatitudo vestra in dive. Christi cruore redemptorum salvatione, nostras et

cesi sua omnibus indifferenler episcopis parare fa• Ecclesiæ nostra preces audire, singullus prospicere ciat, ne aliquod possit ab inobedientia excusationis, ct tanli gemilus lacrymas incessanter effusas alten quod non expedit, velamen obtendi. dere : qualenis more solito, et solile pietatis viscere

LXXXI. nobis compatientes, opem consolationis cilissime

AD ANSPERTUM ET ANTONIUM EPISCOPOS. pelentibus tribuentes, prout opportunum est, nos

(Anno 877.) adjuvare salagatis, quia post Deum unica spes sa Ui Ravennam ad synodum accedant; quod nisi paJutis et liberationis nostra fiducia vos procui dubio ruerint, minatur eos se excommunicaturum. estis. Ideo per vosmetipsos properantes, congruum JOANNEs episcopus ANSPERTO Mediolanensi archiel opportunum nobis præbere auxilium non differa episcopo, el Antonio episcopo Brixiensi. lis : ut et Dominus, qui elegit vos capút orbis, et Quia diversis ac multiplicibus Ecclesias Dei nobis dominum fecit, auxilium siin vobis de sancto mit commissas incommodis perturbatas, rebusque protere semper dignetur, amantissime fili. Data viii priis incunctanter privatas, et earum antistilum

D Kalendas Junii, indictione decima.

honorem diminutum fore videmus; ipsarum, secunLXXX.

dum Apostolum (11 Cor. xI), sollicitudine quotidiana

compulsi, necessario rali sumus pro illarum statu AD ARCHIEPISCOPUM RAVENNATEM. (Anno 877).

ac pristina redintegratione generalem, Deo favente, Præcipil ut cum suis suffraganeis ad concilium synodum celebrare : quam secundum antiquam accedat.

consuetudinem cum Romæ agere debuissemus, non Joannes archiepiscopo Ravennati.

recusantes tanti laborem itineris, pro suavilale laQuia jam ad periculosa pervenimus ab Apostolo men venerabilium confratrum nostrorum episcopoqil Tim. III), quin potius a Domino predicta, proh ruin, quos in consortium nostrum lilleris missis dolor! tempora : Surgit enim gens contra gentem, et ascivimus, octavum Kalendarum Juliarum, Ravensunt inter alia inimici hominis domestici ejus (Luc. na, auxiliante Domino, erimus procul dubio coleXXI; Mich. vli); creverunt inopin: biliter mala, et braturi. Ad quam videlicet fraternitatem vestram bron solum extrinsecus rabie inlidelium barbarorum omni occasione postposita, omnique tarditate preterimur, sed ct intrinsecus perversitate nequam termissa, bis præsentibus venire jubemus apicibus,

quatenus communi multorum fratrum nostrorum A bilis, el Deum limentis viri, conservari volumus et consensu atque decreto, Ecclesia Dei nobis commissa oplamus. Unde mönemus ut et ipse ad nos Ravenpropriæ dignitatis jura, quæ a quibusdam inique nam proficisci ne pigriteris : sin aulem, saltem agentibus sunt usurpata, sub integritate recipientes, virum quemquam industrium nobis glorie luxe malorum omnium tandem securi effecti, ministe injuncta legatione fungentéin dirigere non delrecles. rium pontificale, quod nimirum pro gregis Dominici Dala vı Kalendas Junii, indictione x. nobis commissi salute, Deo largiente, suscepimus,

LXXXIII. ut dignum est glorificare possimus : quapropter ile

AD PETRUM ET LEONEM EPISCOPOS VENETIR. ratu le sermone ad eamdem, ut dictum est, syno

(Anno 877.) đám venire præcipimus. Nam si præfalo die ad

Ut Ravenhain ad concilium proficiscantur, in quo ipsum venerandum concilium quoquomodo properare componendre sunt controversiæ quæ cum melropoforle contémpseritis, ét pro Ecclesiae Christi Dei lituno nonnullis intercedunt. nostri utilitate, quae inslanti tempore plurimum est JOANNES episcopus Petro et LEONI episcopis Ve necessaria, debitum nobiscum laborem sumere spre nelie. veritis, scialis pro certo communionis nostræ in futii

Universale landern aliquando nos celebrare conrum nullo modo esse consortes, sed potius canonicæ B cilium multiplex et multifaria nos Ecclesiarum neauctoritatis censura, uipole transgressores impro cessitas cogil ; et ideo pro hac moderanda vel disbos, feriendum atque damnandum. Oplamus reve pensanda, octavo Kalendas Julias hujus indictionis, rentiam vestram in Christo bene valere. Data VIII

totius Ilaliä apud urbem Ravennam convenire jusKal. Junii, indictione decima.

simus sacerdotes, ad quorum videlicet sacratum LXXXII.

collegium, pontificio nostro mediante, vestram quoAD URSUM DUCEM VENETIARUM,

que sanctitatem occurre commonemus, una cum his (Auno 877.)

qui loco sunt episcoporum decedentium subrogati: Inobedientiam accusal, et monetur episcopos Venètive Et? illis nihilominus quos, Urso glorioso duci et

and synodum Ravennæ celebrandam accedere curet, vobis scribenles, nostris sæpius et expressius signiel ipse quoque vel veniat, vel legalos millal.

ficavimus syllabis, atque, ut absolute regulariterque Joannes episcopus Urso duci Veneliæ.

fateamur, omnibus qui se læsos existimant : quos Mullis esses nimirum juste correptionis a nobis gerréraliter auctoritale apostolica sanctitas vestra increpationibus submittendus, nisi apostolica mo secum properaluros advocare profecto debebit. IlaHeratio circa te minus severitaté quam patientia

Ć que, fratres, indubitanter accedile, ut præter coinmuuilerelur. Exceptis enim excessibus illis quos per nem utilitatem quæ in synodo est procul dubio inobedientiam prius contraxeras, ad extremum componenda, quidquid inter fratrem et coepiscopum etiam legationem beati Petri indignain luis oculis nostrum, Petrum videlicet metropolitanum vestrum judicasti, cum hoc nec gentilis quisquam facile se et prædictos, controversiæ vertitur, canonicum cisse clarescat : maximè cum ea quæ dilectioni tuæ finem accipiat, et pas el tranquilitas Ecclesiis vemilleba rus, paterna essent monita, non inimici stris, sicut condecel, reformelur. Non ergo, charisodientis verbera. Sed ista dissimulantes, innotesci simi, lan sancto numerosoque fratrum deesse collemus dilectioni luze nos oclavo Kalendas Julias Ra gio patimini. quia nos, mihi credile; nullius vestrum vennä synodum totius Jlaliæ sacerdotum celelira casum exquirimus; absil. Verumtamen nisi ad hanc luros; cui interesse volumus et marinæ Veneliæ saltem præsignatam universalem synodum accesseantislites, qui adhuc superesse noscuntur, una cum ritis, communi cunclorun sententia canonicis legipersonis ad episcopatum electis, et illis quas tibi bus subdemini, et pro tanta inobedientia merilo jam per diversas epistolas signilicavimus. Quapro. puniemini. Est enim, Samuele sancio docente, quasi pter bene profecto facies, si eos ad prædictam veni peccatum ariolandi, repugnare; et quasi scelus idolore synodum non impedieris, sed modis omnibus inci- D latriæ, nolie acquiescere (1 Reg. xv). Dala vi Kali laveris. Non enim ruinam eorum cupimus, absit; sed Junii, indict. x. illius stalim reformare provinciæ, et quidquid inter

LXXXIV. eos et metropolitanum questionis et controversize

AD AQUILEIEUS. vertitur, canonice difinire. Itaque indubitanler ve

(Anno 877.) niant, et tam sancto numerosoque fratrum deesse

Quæ de eo sinistre ferebantur, in generali concilio cran nullo modo patiantur collegio. Non enim, mihi crede,

nonice terminanda significal. in aliquo minorati, quod avertat Dominus, sed po Ad AQUILEIEUS [f. Aguileiensem). rius augmentati, Christo propitio, ad propria rever Novimus vestram beatitudinem a nonnullis de quitentur. Sin autem communi omnium decreto, cum busdam sinisterius diffamari, quod profecto in syEcclesiani non audisse claruerint, erunt procul dubio nodali est conventu (f. integrius] interius et perspiquemadmodum sacrosanclum de hujuscemodi præ 'cacius ventilandum, ct secundum sui qualitalenis cipit Evangelium. Muil aulem ipse pro certo scilo regulari censura modis omnibus finiendum. Sed cre: quia nihil pro ullo mortalium imminui Ecclesize luid dimus, divina favente gratia, vos coram positos ita 'rrypimus; sed dccus et genium (uum veluti specta insonles inveniendos, ut veritas exagitata non de

robis cæni, quod absit, sed unguenti commoti ju- A Benedicti degentibus nunc et futuris temporibus. cundum reddat odorem; nisi forle absentia procurata Postquam enim, auxiliante Christo, Eeclesiæ cæpit vera quæ dicuntur de vobis comprobet, et pænam origo, semper impiorum flatibus agitatur. Sed quia merito irroget : que si adesset, magistra justitia nostris temporibus alis imperialibus sustollitur, nos, forsitan relulissel. Dala xı Kalendas Junii, indi in quantum valemus, apostolicis auctoritatibus conctione decima.

firmare debemus. Proinde juxta pelitionem filii LXXXV.

nostri præcellentissimi imperatoris Caroli, privileAD GUAIFERIUM PRINCIPEM SALERNITANUM.

gium hujusmodi auctoritatis nostræ eidem monasterio (Anno 877.)

vestris futurisque temporibus indulgemus, concedi

mus atque confirmamus, ut sicut ipse gloriosissimus JOANNES episcopus GUAIFERIO principi Salerni

filius noster, per deprecationem Desiderii principis, tano.

cellam que vocatur Godith in pago Vallavensi , in Quia Neapolitanorum ducis legatos secundum

loco qui dicitur Vallis Angusta, loco prædicio, necne ipsius et vestra scripta præstolati, nee contemplati præscriptis sanctis, cum villis ac facultatibus seu sumus, ilerato excellentie luæ scribere cogimur, ut

stipendiis concessit , et præceplo suæ aucloritatis illum a perfidis separalum, piis sanctæ matris Ec

B roboravit alque privilegio fralrum et filiorum no clesiæ gremjis restituamus. In quo quia jam pluri

strorum episcoporum illarum regionum confirmari mum laborasti, industriam luam item itemque labo

fecit : ila sicut in eadem charla nobilitatis quam råre fine tenus exhortamur. Quod si iniquam colli

fecit Desiderius, el præcepto filii nostri Caroli congationem statim dirumpere præparatur, cum hoc certissime scierimus, per nosmetipsos ad Trajectum nemo antistitum vel abbatum, seu quilibet quacunque

tinetur, inconvulsa permaneant : ut nullus regum, properabimus, et hoc quod quæritur et quodve jam promissum est elinm, amplius libentissime largie- præditus dignitate, de his quæ in hoc privilegio vel mur, clariori duntaxat certitudine ae fidei veritate quidquam exinde minuere vel auferre præsumat;

in præcceplis ipsius filii nostri Caroli continentur, inter utramque parlem composila ; ubi quoque luam

sed cuncta quæ præfalæ ecclesiæ Godithi oblata sanctissimique Landulgi antistitis, et praedicti ducis,

sunt vel offerri contigerit, inconvulsa et illibata nec non el Pulcharis gloriosi præfecturii adesse pre

permaneant. Constituimus alia auctoritate beati Pesentiam cupimus. El ut agalur solertiam luam sala

tri, ut ecclesia in valle prædicta constructa, el in gere flagitamus. Quod si adeo idem dux secundum

honore Salvatoris, ejusque Genitricis dicala , immuduritiam suam el cor impænitens thesaurizat sibi iram in die ira (Rum. 11), ut aut protelare aut pe-C injustum decernimus ut gloriosa mundi Regina, quæ

nis habeatur ab omni dominatione lerrena, quia nilus suæ ipsius et multorum salutis causam contemnere velit, et hoc ipsum slalim cognoscere cupimus:

cum Filio juncta, esaltata est super choros angeloquoniam nobis nec humanum, nec divinum deficiet

rum, bumanis subdatur potestatibus. Anathematiza

mus, igitur, ut nemo antistilum locum sibi vindicare prorsus consilium et auxilium; quod plane residire

audeai, seu qualibet occasione absolutionis, atque ei secundum opus suum et secundum fruclum adin

excommunicationis , vel sacræ ordinationis adire ventionum suarum..... loto corde desideranı, in ad

præsumal , nisi ab abbale loci, vel a monachis ibi venlu illius exsultent : quia et omnipotens Deus

Deo servientibus fuerit invitalus. Cælerum ab omni blandus justis el lerribilis apparebit injustis. Vestra

sæculari persona decernimus esse liberuni et quieitaque dilectissima charitas devolissimam se super

lum, ut in præceptis filii nostri Caroli continetur. boc nobis exhibeat, et quousque vires suppeditant,

Si quis autem temerario ausu , magna parvaque laborare non cesset, til dum vestris hortatibus hæc nostra postulatio ad effectum perveneril, dignas vo

persona, contra hoc nostrum decrelui agere prze

sumpserit , sciat se anathematis vinculo esse innoc bis gratias referamus, et apud sancios apostolos in

datum, el a regno Dei alienum, et cum impiis æterno oralionibus nostris memoriam babeamus. Daia ini

incendio condemnalum. Scriplum per manum AnaKalendas Junii, indictione decima.

D

staşii notarii regionarii et scriniarii sanctæ Romanæ LXXXVI.

Ecclesize, in mense Junio, indictione quinta (decima). AD CAROLUM IMPERATOREM GEILONEN ABBATEM TORTU- Bene valeie. In plumbo Joannis papæ. TIENSEN EJCSQCE MONACHOS.

LXXXVII. (Anno 877.)

AD ARCHIEPISCOPUM RAVENNATEN. Cellæ Godith, a Desiderio principe fundata sua jura

(Anno 877.) confirmat; quibus addit immunitatem ab omni episcopali jurisdicione anno Christi 877.

Certum pr«rscribil diem quo Ravennæ cum omnibus

suis suffraganeis adfulurus sil; quod si quis paJOANNEs episcopis, servis servorum Dui, spirituali rere contempserit, excommunicationem illi mi6.0 nostro glorioso Carolo imperatori Aug isto, ac

natur. Geilosi inclyto abbali, dilectisque fliis in Trenor Joannes archiepiscopo Ravennati. chio monasterio sanctæ el inte serale, semperque Iter quod pro dissolvendo fædere olim a Neapolivirginis Dei genitricis Marie , alque pretioso confes lanis cum Saracenis inito Trajectum fecimus nos a sori Christi Filiberto surgilo, sub regula sancti priefinito diu synodi retardavit, sed quia auctore

Deo, ipso discisso, quies aliqua reddita comprobatur, A licitudine, præcipiente Domino, favere debemus, ccce de itinere scribimus nos certissime sexto de præcipue tamen devotioni tuæ, dulcissima ac spiricimo Kalendas Augustas Ravennæ futuros, ubi san lualis filia nostra Angilberga, olim imperatrix Auctitas lua per se cum omnibus suffraganeis suis epi gusta, quain merito honore atque reverentia sancta scopis, quos ipsa convocare debet, adesse duodecimo maler nostra Romana Ecclesia, ut dilectissimam et kalendarum Augustarum, omni remola excusatione, principalem prolem amplectitur semper et refovel. procuret ; ut communi lraclalu cominunia Ecclesia Quapropler monasterium, et xenodochium quoil ad rum exorta zizania generaliter evellantur. Si quis honorem dominicae resurrectionis, el BB. apostoautem in hac parte collegium vestrum putaverit de lorum, el martyrum Bartholomæi, Sixti, et Fabiani clinandum, communionis nostræ a se noverit con prudenti provisione a fundamentis nuper Placentiæ sortium modis omnibus adimendum : nobis procul ædificare voluisti, laudabili complectimur desiderio, dubio, secundum Apostolum (11 Cor. x), in promptu paternoque affeclu... Apostolica illud auctorilale habentibus ulcisci omnem inobedientiam. Dala ut su ralum ac stabilitum perenniler instituentes, el ut ab pra, indictione x.

omni impulsione, atque inquietudine quorumlibet LXXXVIII.

infestantium beatissimi Petri Luitione illæsum semper AD EUMDEM.

B el inconcussum, Domino prolegente, permaneat; hoc (Anno 877.)

etiam omnimodo providemus et stabiliter decerniScribit se jussisse ut omnes llaliæ episcopi, et præci mus ut universa quæ ibidem in rebus mobilibus et

pue Venetiarum, ad synodum Ravennæ celebran immobilibus, intus forisque in familiis utriusque dam accedant.

sexus, cunctoque ornalu ecclesiastico, atque omni JOANNI. archiepiscopo Ravennati.

suppellectili semel Domino a vobis distribulæ sunt, Seire volumus gloriam tuam pro multis necessita futuris temporibus inconvulsa in evdem sacralo loco libus sanclæ Dei Ecclesiæ, sicut jam le non latere persistant omnium penitus diminutiones vel inva-, credendum est, ecimo Kalendas Auguslas istius sione sopila; in eis etiam familiis, quas ob redeeimæ indictionis, Ravennæ, gratia sancti Spiritus demplionem, animæ vestræ prudenti respectu libersuffraganle, synodum nos cum confratribus el co

tale donastis, vel in reliquum donaveritis, simili modo, episcopis nostris instituisse fore modis omnibus cele nus vobis favemus, aspiramus, el apostolicum præbrandam. Ad quam sicut nos, niultis utilitatibus bemus assensum, qualenus et illi secura libertale omissis, nec laborem quidem itineris, nec intempe- polili, et gratia Dei duce 'sempiterne suscipiant rantiam aeris recusanies, occurremus (edil. Rom.,: gaudia vitæ. Consecrationem pono abbatissie loci occurrimus] ; ila omnes hinc el inde volumus anti- C ipsius, ut filia devola pelisti. Mediolanensium arstiles advenire, ut quidquid in sancta Dei Ecclesia chiepiscopo concedimus, vel Aquileiensi qui secunperperam per zizaniorum salores crevisse dignosce dum vocem Evangelij per ostium, et canonice in-; lur, hoc communi tractatu per nostrum commune stu gressus fuerit, cuique etiam reformnande pacis dium radicilus exstirpelur. Idcirco luam nobilitatem sludium delegamus cum moderamine disciplinäe, si, ; ignorare non patimur quod episcopos Venetiarum et quod absit, humano more obortum fuerit ibidem eleclos vocalosque episcopos vacantium sedium ad discordiæ malum. Etsi aliqua pro tempore necessi-, eamdem synodum, sicut jam eos vocavimus, occurri lale malignantium gravedo impulerit, licenter hoc et iterato decreverimus, ut inter reverendum quo ad sedem apostolicam referre nandamus, ul quod que metropolitanum vestrum et vos omnis altercatio

rectius, et præstantius fuerit judicii sui libramine discutialur,.examinelur, et coram sancta synodo ca diffiniat, sopiatque opprimere suprafatum veneranonice terminelur. Alioquin lam a nobis quam a san bilem locum. Inter hæc Paulo venerabili episcopo, cla synodo, si inobedientes jam loties per epistolam qui ejusdem urbis placentinæ przesulatum gerit; vocali exslilerint, Lanquam contemplores synodicam præbente consensum, ut clerici cujuscunque ordinis

sententiam incurrere merebuntur : quia cum sil il ad numerum duodecim in eodem sancto loco jugiter linc Ravennam brevior via, de labore itineris excu, D deserviant, missarum solemnia celebrantes, servalo: sationem babere non polerunt. Dala xiv Kalendas duntaxat in eos episcopi proprii regulari respectu, Augusti, indictione decima.

vocatione scilicet synodica el ordinatione consecraLXXXIX.

lionis, ita tamen, ut in dicto cænobio el xenodochio. PRIVILEGIUM MONASTERIO ET XENODOCHIO PLACENTINO rebusque ipsorum nullum se noverit a, modo et.

deinceps jus potestatis habere ; neque etiam ad. (Anno 877.)

missas celebrandas juxta Patrum instilula, nisi, (Apud Campi, dell' Hisi. eccl. di Piacenza, p. 463.] invitatis, advenial. Decimus vero juris vestri, quas,

JOANNES episcopus, servus servorum Dei, Angil propter Dei amorem vestrorumque bonorum recor-, BERGÆ dilectie filiæ imperatricis Augustä, el per le

dationem devole atque libenter jam dictus episcopi, Luo venerabili monasterio Placentiæ noviler con supralaxalo venerabili loco largillis est volumus di struclo in perpetuum.

abs.jue refragratione lam ipsius quam el successorum Omnibus quidem justa petentibus apostolica sol, ejus, velut ipsa instituisti sacro xenodochio perpe-s a Forte, Joannes Urso Venetiarum duci, ut significat vox illa goriam tuam, quam et in epistola. Ilaud.

CONCESSUM.

qualiter habeantur. Insuper statuimus vobis, et aucio- A lein el ad profeclum honoris sanclæ tuæ periinere ritale apostolica stabilimus, til juxta quod nostri noscuntur Ecclesiæ, cui ex divina largitale præesso præcessores suis tibi privilegiis concessisse et robo. dignosceris, enucleanter perficere studeamus, inclirasse videntur, universa quæ olim dive memoriz nati precibus luis per hoc nostrum apostolicæ auLudovicus serenissimus imperator et vir lmus per

cloritalis privilegium confirmamus tibi successorisuam munificentiam augustalibus apicibus tibi dum

busique luis omnia privilegia lam sacrorum pontiliadviverel, contulisse probatur, seu etiam et ea que

cum quam gloriosorum Augustorum præcepla, quæ ipsa post modum imperialibus largitionibus, vel etiam pro honore sançlä luæ Ecclesiæ, el rerum omnium quibuslibet justis acquisitionibus, emptionibus vel

mobilium et immobilium stabilitate collata sunt; commutationibus in proprios, sive jam dicti mona

nec non el apostolica censura slaluimus ut secundum sterii lui usus acquisisti, seu in posterum acquisitura

sacros canones, Spiritu Dei condilos, clerici vel es; simulque et ea quæ ad supplementum ejusdem sanctimoniales, aut viduæ sub tua luæque Ecclesiæ sacrati loci, et lam regum quam aliorum quorum

cura et sollicitudine stare debeant, nullusque lam libet fidelium donatione vel liberalilale, nunc, vel sacri ordinis præditus honore quam etiam sæculaposthac addita fuisse comprobantur : eodem tenore

rium minister dignitatum, quocunque modo eos et ordine quo tibi vel 110 prænominalo cænobio B easque ad publicum pertrahere judicium, aut ob hoc advenerunt, illibata et inviolata atque inconcussa

res illorum iilarumque in bannum ponere præsumant; permaneant et secundum tuæ ordinationis staluta sed æquo judicio specialique præsentia lua successopersistant. Et si quis, quod non optamus, contra hæc rumque luoruin de quibuscunque causis vel negotiis staluta in Dei omnipotentis obiala vel concessa quæ secundum temporis qualitatem acciderint, juservilium agere tentaverit, vel quippiam lorum

stitiam judiciumque faciant. Sancimus etiam ut infringere lemerario ausu voluerit, excommunica monasteria quæ intra luze diæcesis fines consistunt, tioni submissus omni ecclesiastico consortio careat,

sub luo el corum qui tibi successerint jure canonico et nisi se continuo a tali nequilia corrigal, et resi permaneant in perpeļuum videlicet, et consecralione piscal, sancti Petri nostrique apostolatus auctori

abbatum vel abbatissarum, et in eorum earumque lale anathematis vinculo innodalys reus in futuro criminum discussione; ila sane ut nulli in eisdem judicio permaneat, et pro excessu suæ lanlæ trans venerabilibus locis, quoties opportunum suerit, sine gressionis cum Juda traditore infrunitus, atque re

lua tuorumque successorum providentia alque conbellis sancti spirilus sententia, qui semper ficlum et

sensu fial electio, sicụt caronica jubet auctoritas, mendacem effugit, noverit se habiturum portionem

salvo scilicet in omnibus sedis apostolicæ privilegia

С jn gehenna ignis æterni. Scripluin per manum Leonis speciali; harumque lenore przecipientes ut monaslenolarii regionarii, et scriniarii sanctæ Romanæ

rium S. Donati, sundatum a Ļuitprando episcopo, Ecclesiæ, in mense Augusto, indictione decima. Bene

decessore tuo, in loco qui dicitur Scogialo, cum valete. Kalendis Augusti per manum Joannis episcopi,

omnibus rebus mobilibus et immobilibus secundum missi et apocrisiarii sanctæ sedis apostolicæ, im testamenti sui seriem collatis, et aliud monasterium perante domno nostro Carolo, a Deo coronato, S. Mariæ positum in Cariala, quæ juri Ecclesiæ lux magno imperalore secundo, el post consulatum ejus procul dubio et pertinere videntur, le successoresque anno secundo, indictione x.

luos perpetuis temporibus jurisdictionem tenere XC.

habereque decernimus, et quamvis in alienis paroAD TICINENSEM EPISCOPUM.

chiis consistant, apostolica jubemus auctoritate in (Anno 877.)

omnibus quæ ibi agenda vel ordinanda erunt, liberam Arcniepiscopalia insignia utenda concedit cum facul.

gine alicujus contradictione habeas potestatem; prelale vocandi ad suam synodum archiepiscopos sbyteros vero el monachos prædictorum omnium Ravennatensem el Mediolanensem.

cænobioruin ad luum canonicum, prout ecclesiastica Joannes episcopus, servus servorum Dei, reveren

D

necessitas exegerit, sine alicujus contradictione sta. dissimo JOANNI S. Ticinensis Ecclesiæ, elc., in per luimus venire concilium. Quod si aliqua in eisdem peluum.

monasteriis præcepta, quæ canonicis in aliquo reguSupernæ miserationis ad hoc regiminis curam lis obviare videntur, fuerint reperta, major hoc canosuscepimus, et apostolicæ miserationis sollicitudi nice factum a ab illis habere auctoritalem decernimus. nem gerimus, ut juste precantium votis libenti animo Ila etiam de cæmeleriis quæ intra vel extra civilahabeamus, et libramine æquitatis cunctis in necessi Jem Ticinensem consistunt, præcipiinus til sub tuæ Lalibus positis subvenire debcamus. Nam suimæ Ecclesiae cura et potestate antistilis, absque alicujus sedis gerentes auctoritalem, de venerabilium locorum controversia permaneant. Sancimus etiam apostolica stabilitate, quantum ex divino adjutorio possibilitas auctoritate largiendo ţibi luisque successoribus crudatur, satagere debemus; hoc namque studio et divi cem habere quocunque volueris ferre, pallium quona placalur clementia , ct laus atque utilitas Christi que similiter concedimus, nec non album equum Ecclesiæ procuratur. Igitur postulanle a nobis tua

cooperlum equitare in ramis palmarum, et secunda reverentia, quantum ea quae ad stabilitatis integrita

seria post Pascha. Sançimus eliana ul secundum a Locus corruplus,

« VorigeDoorgaan »