Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

AD DOCIBILEM ET JOANNEM.

Reinola sunt decoramenta quæ veterascunt, sed re- A stantius quie nostra sunt exseqni contemplamur. posita sunt vobis ornamenta quæ non marcescunt. Epistolæ aulem ipsæ quibus missæ sint, superscriEt quid plura ? Pro ærumnoso et phantastico regno, plio earum monstrabit, quas ipse procul dubio ad percipielis felix el verum imperium : et revera hæc eos quibus directæ sunt facies asportari. Esto itaque est immutatio dexteræ Excelsi (Psal. Lxxvi). Verum lidus in nobis, el viriliter age el confortetur cor tuuin, cum sapienti vobis et que nostis de paucis plura el sustine Dominum, et, Accinge sicut vir lumbos luos pensare pauca sutfciant; his ila prælibatis, dilectio- (Job xl), et accelera, ut dilectionem quam superius nein vestram merilo commonemus ut spirituali filio commonuimus. Oplamus sanctitatem tuam, etc. nostro Carolo piissimo imperatori puræ fidei ac sin Data vi Kalendas Aprilis, indictione x. ceræ devotionis exbibens semper integritatem, omnes ad ejus mansuetudinem allrahal, et salubribus

LXVIII. monilis inviolabilem ei fidem servare demonstret. Non enim est polestas, ut Apostolus ail, nisi a Deo

(Anno 877.) (Rom. xiu). El : Qui resistit polestati, Dei ordinationi

Morlatur ut del operam ne Christiani fædus cum resistit (ibid.); nos antem, quia illum divinitus, ut

Saracenis faciant. credimus, acti semel elegimus, perpetuo tanquam

B filium charissimum omni conalu diligimus, ita ut

Joannes episcopus Docibili a el Joansi hypatis. ipsius amicos et inimicos, nostros amicos el inimicos

Devolioni luæ pro labore fidei Christianae quam existere teneamus : si qua vero sunt vobis ab ejus

excolis gratiarum actionibus persolutis, iterum el clementia impetranda, per nos credimus, cum vobis

iterum exhortamur ul magis ac magis salagere et libueril, indilliculier obtinere valebilis. Quod et nos decertare, el cæplum laborem ad perfectam ducere libentissime pro memoria prisca benignitatis vestræ actionem procures : ut Christiani nominis viri pagageremus, et idem pius Augustus pro Dei sanctorum norum fædera sugiant, el solum in Deum, qui eos que apostolorum, sed et nostri dilectione animo gra creavil, et non in diaboli membra, quæ sunt filii tanti concedet. Optamus dilectionem vestram bene fornicationis et vasa irze, spem suam ponere discant. * in Christo valere, dilectissima Glia. Dala yı Kalen Quod cum egeris, salvabis animam luam, et operies das Aprilis, indictione decima.

multitudinem peccatorum. Dicit enim bealus Jacob:

Qui converti lecerit peccalorem ab errore viæ suæ, LXVII.

salvubit animam suam a morte, el operiet mullill

dinem peccatorum (Jac. V ). Dala v luus Aprilis, (Anno 877.)

C indict. x. Hortatur ut quoscunque potest ad sanctæ Romanæ

LXIX. Ecclesiæ defensionem ercile', et ad se cum suis venial, ul communi consilio Saraceni ab Italia expellantur : millil desideratas epistolas, quas asserendas curet iis quibus scribuntur.

(Anno 877.) Joannes episcopus Wigbodo episcopo Parniensi.

Vonel ul lædus cum Saracenis inilum dissolvendunt Devotionis lue affectus non inscii grates condiguas referimus; quia vero sanctitatem dolere luam cognoscimus pro eo quod a nobis nihil sibi laboris Joannes episcopus PulcuARI b prefecturio Amaliujungalur; nil esse noreris aliud nisi quia novimus Gitano. te multis hujus lemporis procellarum fluctibus irre

Admoneinus ut in omni virtute liia el sapientia tilum. Verum quia nobis multa incumbit necessitas, lua labores atque decerles ut illi homines piganoet lua promptissima claret alacritas, hortamur ut rum disrumpere pacta procurent. Quod si fecerint, quoscunque poles, et quomodocunque potes, au de nil vobis vel illis denegabimus eorum quæ rile facere fensionem hujus sanctæ principalis Ecclesiæ filiorum possumus, et pro nulla causa vel homine nosi

D excites, incites, el prout necessitas urget, impellas:

communi vestra ci eorum salule seu auxilio separased et ipse cum his qui tibi adhærent ad colloquium binius, nec illos aliquando dimillemus. At vero si nostrum accelerare ne pigrileris, quatenus communi illi hoc facere recusaverint, el conspicis eos nobis consilio, auxiliante Deo, gens impia nostris elimine de die in diem tantummodo velle illudere, sallem tur e finibus : hoc est quod exigimus, hoc est quod

w fac secundum consilium tuum, quod scilicet, inante speciali volo deposcimus. Quæ vero de millen spirante Deo, ex prudenti corde salutiferum prolisdis quibusque lilleris nostris suggerere voluisli, vo listi. Quidquid autem de lis faclum, vel non faciun lis luis, prout lemporis qualitas, et causarum dispen- fuerit, aut faciendum exstileril, luis nobis vel missis satio concessit, gratanter annuimus; et non solum vel litteris cilius indicabis, ut quæ deinceps nobis hoc, sed et quæ possumus, tanto circa sanctimoniam necessario sunt agenda, facilius et expeditius azaluain exhibere libentius volumus, quanto hanc pre mus, præparemus et ordinemus. Dala v Idus Aprilis, teritis illis in partibus constilulam alacrius et in indict. x.

AD WIGBODUM EPISCOPUM PARMEYSEM.

AD PULCHAREM PRAEFECTURIUM AMALFITANUM.

curel.

a Do Docibile Lev, ep. Ostiensis, lib. 11, c. 14.

b De Pulchare Lco, ubi supra.

LXX.

A ducis legalos, si miserit, paratumque ad omnia se

fore, quæ pro Ecclesiæ Dei utilitate perficienda reAD SERGIUM MAGISTRUM NEAPOLITANUM.

tulerint. (Anno 877.) Dolei

ipsuin sæpe monilum foedus cüm Saracenis sol JOANNEs episcopus ad episcopum Neapolitanum. vere noluisse; præcipit ul tandem pareal : sin Relictis litteris luis, quas cæplo jam paschalis seminus, minatur se iterum eum excommunicaturum;

stivitatis oflicio in die magno suscepimus, nihil quo pollicelur, si fideles legalos miserit, benigne se suscepturum.

Izetificaremur, reperimus : unde ingens tristitia, et JOANNES episcopus Sergio a magistro Neapolitano. continuus dolor cordi nostro crevit, et multiplicalus

Dum verbi Dei semen in pectore tuo etiam per nos vehementer aflligit; quia populum civitatis vememetipsum post crebros missos et litteras semi stræ, quæ olim Dei, nunc autem principis tenebranassem, exspectabam non verborum folia, sed fru rum effecta est, derelicto penitus creatoris sui amori, clus operum promereri : sed quia super hac parle videmus jugum cum infidelibus ducere : leque ideo spes nostra frustralá est; cogor in vocem Domini fore obnoxium, quoniam in medio populi polluta per Isaiam prophetam adversus Israeliticam plebem labià habentis, pollutum et complicem habitare, nec prorumpere, clamans : Quid est quod debui ulera lolo annixu le velle murum pro domo Domini, sicut facere vineæ meæ, et non feci? an quod exspeclavi ut B idoneum Christi athletam oportel, contemplamur faceret uvas, secit aulem labruscas? (Isa. v.) Verum opponere. Cum nos pro hujusmodi causa le ad tanti quia, ut cum Apostolo dicam, eadem vobis scribere honoris culmen perducere procul dubio sluderemus; mihi quidem non pigrum, vobis autem necessarium quatenus le adjutorem el lidelem cooperalorem haest (Philip. III); semel te luosque adhuc admonere

benles, oves Domini de tam immani profundo quo von abnuo ut ab infidelium consortio declinetis, et ab humani generis inimico submersas et relenlas a lam. profano tandem aliquando foedere recedalis. jacere conspiciebamus, abstrahere alque ad superna Quod si nos audieritis, non solum bona quæ cupitis relevare possemus, ut de illorum simul salule par allluentius ex nobis habebitis, sed et magna præmia apud retributorem omnium Deum pro communi cercælitus assequemini; sin aulem, non solum nos

tamine meritum haberemus. Sed ecce neglecta paspirituali vos iterato gladio percellemus, sed et hi

sloralis oflicii cura, postposito divini limore judicii; 'qui non sine causa materiales gladios portant, cum

cum illis quos aut corrigere et ad viam verilatis sint sanctæ Ecclesiæ validi defensores et fervidi revocare, aut eos quasi gregem morbidum lot discizelatores, cunctis adversis et prosperis conculcatis,

plinæ salubris verberibus castigatum, salutem proadversus vos protinus arma corripient, et vindices

priam nolentem recipere, vilare, alque de medio eo'contra vos impugnatores ejus celerius properabunt. C rum, sicut jam olim tibi ex divina auctoritate præQuæ nos scientes, quia vos anima et corpore salvos

cipimus, exire debueras, nec amplius cum prævarireddere cupimus, hæc vobis denuntiamus et cavenda

caloribus el consortium infidelium habentibus habitare præcipimus. Cæterum miramur quomodo vos in præsumeres, ut luæ devotionis sinceritate manifestius litteris vestris, quas in ipsa paschali festivitate sus apparente, reverentiam tuam, quam sacerdotii summi cepimus, inculpabiles lentelis astruere, cum pia

decoravimus infulis, in societale corporis Christi 'culum vestrum lotus qui desertus est mundus, et

nobiscum haberemus conjunctam. Nos enim assidua sanguis de terra, qui effusas esl, clamet : præve

quamvis corporis incommodilale tunc delenti esseniente autem gratia Dei, cito credimus fore ut et

mus, volentes Neapolitanam civitatem, ceu populum vos resipiscentes a vinculo quo annexi tenemini,

Domini, et oves pascuae ejus nobis in ipso apostoloconvenientius absolvamini, el de tua tuorumque

rum principe commissas cum omni devotione salsolute ipsi cum cælestibus choris pari gaudio per

vare, non recusavimus laborem, quin potius posuifruamur. Porro si missos destinatis fideles, quibus

mus animas nostras in manibus nostris, Dominicaque credere procul dubio valeamus, libenti eos et be

voce admoniti venimus confirmare illos in beneplanigno suscipiemus affectu; el quidquid desiderio vel cito Dei, ceu fratres, el ut filios charissimos coram

D VOLÓ vestro cederit , gratanter administrabimus, Domino adjuvare; sed obduralo ipsi corde, nostras fidentes, qurod nit impossibile, nil allegaturi sint in preces et monita recipere atque ut aspides surde conveniens : e contra vero si finelenus pacti jugum audire despexerunt; teque secundum eorum volum cum infidelibus dacere proponitis, scitote profecto

et desiderium antistitem, quod non merebantur, orquia, ut cum Aposlolo fatear, in rirga veniron ad vos dinare non prætermisimus, multis super hoc aliis et VI Cor. 1v). Data v ldus Aprilis, indictione decima.

etiam Lonis promissis, si nostre voluntatis desideLXXI.

rium devola mente complessent : nunc autem vel

illis incorrectis existentibus, el au perculienlein se (Anno 877.)

redire nolentibus, vel tibi cum ipsis babitanti, et

idcirco a divinis omnibus cum eis pariter sequestrato; Quæritur Neapolitanos cum infidelibus fædus iniisse, nec ab ipso eorum antislile ad vian veritatis revo

quo pacto antequam resipiscentes ad viam salutis cari. Quare horlalur ul ipse el illi resipiscan! : præ cl justitiæ revertamini, parcere, aut a nexu ecclesia'lerea pollicetur se benigne suscepturum Neapolitani stici vos judicii valemus absolvere ? Absolvile ergo

De Sergio Leo, lib. 1, cap. 12.

AD EPISCOPUS

NEAPOLITAXUM.

Inus.

vos prius colligationes impietatis et fællus impium A non expedit; præcipue quia lua fraternitas ipsos quod cum inimicis Christi habelis compositum, et invisibiles mærores nostros, sicut in lilleris luis nos illico misericordiam, quam Deus noster Eccle conspicimus, non ignorat, per illum qui te sacerdosiæ suæe in Spiritu sanclo dedit facere posse, nulla tem suum constituit, luam reverentiam adjuramus, tenus vobis jam conversis tribuere omillemus. Nam suadentesque modis omnibus deprecamur, et auctosicut vere satisfactionis confessoribus parcendum ritale principum apostolorum, fraterno freti amore, est, dicente Domino : Cum conversus ingemueris , præcipimus ut omnibus viribus luis omnique posse salvaberis , el adkuc te loquente, dicam : Ecce adsum luo labores, tam scilicet cum germano fratre quam (Ezech. xxxii); ita vero in scelere impio manenti cum aliis Christicolis in hoc opem ferre valentibus , bus miserendum non est, quoniam misericordiam, ut impia Agarenorum fædera, quæ Neapolitani vel aliquam vobiscum anle fructum dignum penitentie sui consocii cum inimicis Christi nominis inierant, facere omnino nequimus, eo quod misericordia sine Chrislo miscranle quantocius destruantur; et pax controversia quæri debel, lll salus sit disciplinæ. atque concordia fidelium per eumdem Christum DoNam dicente sancto Gregorio (lib. ui in Ezech. hom. minum reformetur, quatenus corpus sanctæ Dei 19) : Sæpe pietas per immoderalam misericordiam Ecclesiie, pro qua sanguis fusus est Christi, in suis errare solet, si fortasse pepercit que parcenda non B membris non faceretur, el quz sit vera religio alquc sunt. Peccata enim quæ feriri gehennæ ignibus pos perfecla charitas agnoscalur: quia licet vos, vel sunt, disciplina sunt verbere corrigenda. Sed inor omnis forle mundus mala quæ imminent lugeat, nos dinata pietas cum temporaliter parcit, ad æternum tamen tantum præ omnibus amigimur ac dolemus, supplicium pertrahit. Unde vobis resipiscentibus ne quantum præ omnibus sollicitudinem alque curam in futuro perealis, parcere oplamus. Præterea si fra regendarum Christi ovium nos suscepisse perpenditer luus, Neapolitanorum videlicet dux, per suos Ideoque quia plus omnibus laboramus, ut per idoneos legalos nobis optala el ea quæ oportet ve vos labor noster usque ad effectum proficiat, speraci relatu perficienda direxerit, eos gratissime reci cialiter deprecamur. Inter hæc autem charissimum pientes, quidquid ratione sagaci relulerint, perlicere fratrem quæsumus exhortare, ut epistolam nostram pro Ecclesiæ Dei utilitate atque salule procul dubio ad primum Græcorum illuc venientium cito transparati erimus. Age igitur, et desudare pro communi mittat , et suis cum deprecationibus moneat ut, prosperitate, imo pro salute tua et civium tuorum omni amola occasione, vel decem dromones in adjunon desistas, arguens, obsecrans et increpans cum torium nostrum slalim dirigere nunquam omiilat : omni imperio, ut labor tuus fructum desiderabilem quia nos, cooperante gratia Christi, tain cum eha

С in domo Domini pro quo digne reinunereris afferat. rissimo filio nostro Lamberto glorioso duce, qui noData ut supra.

bis in omnibus hæret, quam cum aliis Dominum LXXII.

timentibus desudabimus, ut et impium fædus cum AD AJONEM EPISCOPUM BENEVENTANUM.

Agarenis habitum dissolvatur, et liberlas vel ali(Anno 877.)

quanta securitas Christiani populi renascalur. PoLaudat ejus promplum ad Ecclesiae defensionem stil

stremo quia, sicut diximus, plus omnibus necessario dium : lun horlalur nl contra Saracenos opem laboramus, nullum laborem nullamque tolerabilem seral, el fædus cum illis iclumdis solvendum curet. molestiam corporis recusabimus, quo minus adjuJOANNEs episcopus Ajoni episcopo Beneventano. vante Domino pro lantis necessitatibus pro vobis

Perspectis apicibus sanctitatis tur, quantum in cum preveniente Christo laborem nostrum viriliter. le divini amoris ardor efferveat luce clarius recogno insistamus : forsan omnipotens Deus, adhibitis tuis. vimus, et quantum erga sanctam Romanam Eccle laboribus, tanlorum pereuntium miserebitur, et dosiain devotus exislas nihilominus advertentes, pru lores nostros auferens , fædera cum iniquis paganis. lanla tibi benignitate multiplices gratias agimus, et a vestratibus facta dissolvel; ubi rogamus cunctis sanctimoniam tuam ad nostri profectum certaminis

D

conatibus sudes, qui tanto de profeclu lui certamidignis pollere successibus ab Omnipotentis clementia nis lætari speramus, quanto te in hoc opere coopepostulamus. Vere elenim, frater charissime, laudi ralorem nostrum habere confidimus. Interim magnobus es extollendus , qui tribulationes nostras, quas pere postulamus ut quidquid sive de dronionibus pro populo nobis commisso patimur, quasi præsen- dirigendis, sive de impiis peccatis solvendis per luam tes intuens, nobiscum gemens el dolens, ad has au solertiam, vel per fratris tui obedientiam efleclui Terendas providum commilitonem el cooperatorem fuerit datum, citissime nobis sancta tua fraternitas nostrum non indebite le velle esse in omnibus asse scriplis signilicare procurel. Dala xv Kalendas Maii, veros. Nec aliud itaque de la sanctitate credimus, indictione decima. nec aliud suspicamur, nisi ut quamvis corpore ab)

LIXIN. sens sis, spiritu a nostris singultibus nunquam desis; et quam dolendum sit quod fideles cum infidelibus

AD GREGORIUM IMPERIALES PÆDAGOGUN. tam perniciose junguntur, liquidius et ipse perpen

(Anno 877.) das; hujus rei gratia , quia multis sludere loquelis, Gratulatur imperatorem contra Saracenox classem (1: ne magis multiplicare verba quam gemitus videamur, Ecclesiæ dejensionem misisse ; eukus sucere con

stiluisse : tum monel ut decem achelandia a ad A nam superna vos majestas sanctæ suæ Ecclesiæ nolillora a piralis Saracenis expurganda miltal.

bis commissæ patronum invictum , defensorem poJoanies episcopus Gregorio imperiali pædagogo. tentem , et strenuum adjutorem concessil , ut in

Gloriam tuam hac apostolatus nostri epistola omnibus ecclesiasticis utilitatibus, unde perpetuam missa primitus exhortamur ut divinilus datas sani habere gloriam mereamini , quasi vindicem Dei lates desiderabilis filii nostri Basilii tranquillissimi habeamus ministrum. Igitur cum eumdem Adelarimperatoris nobis significes. Cupimus enim valde dum episcopum venerabile monasterium Nonanlulæ salutem ejus animæ simul et corporis semper audire, situm, quod pro Dei tantique loci reverentia, nullus tanquam piissimi propugnatoris orthodoxæ fidei.

unquam episcoporum vel judicum in beneficium Gralulali aulem sumus audientes gloriam tuam dire quæsivit, timorem divinum parvipendendo, contra clani cum Deo conservandis exercitibus a prædicto sacras præcessorum nostrorum nostrique privilegii divinitus protegendo imperatore, in partes Beneven institutiones , quibus de propria semper congregalanorum venisse, lam quia, gratias Deo, ipsius divi tione abbatem fieri jubetur, callide peliisse , ac per nitus provectum imperium in defensionem Christia

hoc illicita præsumpsisse, omnimodis reperissemus; nitalis pio zelo succensum, classes et militarem

auctoritate apostolica eum excommunicare sludui. validam manum contra inimicos crucis Christi mit- B mus; b ul eaque ipse tenere canonicis eum corretcre procuravit, quam quod te præ cæteris ad tan

ptionibus, , prout nobis auctoritas apostolica suffratum opus cum Dei auxilio peragendum elegit, quem galur, procul dubio arguemus, ut digno verbere caaudivimus in omnibus strenuum et Dei cultorem stigalus, et canonico nexu ligalus, obedientiam industrium. De cætero credimus scire jam magnificen

discal servare,

qui absolutus ecclesiasticis atque catiam luam qualiter quædam lalruneulorum Agareno- nonicis noluit obedire præceptis. Data ul supra. rum sagenæ occultis irruptionibus lillora nostra de

LXXV. vastent; et quia palam ausum non habent, furtivis

AD JOANNEM ANSPERTUM ET WAIPERTUM ARCHIEPISCOros. reprædationibus plurima huic sanctæ Dei Romanæ Ecclesiæ damna multipliciter inserant. Quapropter

(Anno 877.) bene visum est nobis litteras nostras tibi transmit

Ejusdem argumenii. tere, ut vel decem bona et expedita achelandia ad

JOANNES episcopus JOANNI Ravennali, ANSPERTO portum nostrum Transmillas, ad liltora nostra de illis Mediolanensi, et WAIPERTO (P. VALPERTO) Aquileiensi suribus et piralis Arabibus expurganda : quod citius archiepiscopis. et sine aliquo impedimento agere poterunt, adju Sancti magnique Nicæni concilii præcepta secuiti, vante dextera Excelsi , quæ principibus apostolorum C quæ jubent (can. 12) regularem epistolam per unamtintercedentibus concertabit el auxiliabitur illis; in quamque provinciam obtineri, ne hi qui abjiciuntur quo, mihi crede, gratum animum piissimo imperatori ab aliis recipiantur, fraternitati vestræ notum esse facies, si in hoc admonitiones nostras audieris, quia volumus Adelardum Veronensem episcopum auctocum sil Christianissimus Dei amator et Ecclesiarum ritale sedis apostolicæ privilegii communione privaDomini fervidis propugnator, non poteris illum tibi lum : quoniam cænobium Nonantulæ, quod semper graliorem reddere quam si lantum hanc sanciam apostolicæ sedis, et nostræ ipsius auctoritatis priviEcclesiarn per le studueris adjuvare , quæ prima legio munitum nullius invasionis usurpatione delineEcclesiarum magistra et capul est, maxime cum in balur, sed solius hucusque abbatis e gremio fratrum hoc facio eidem a Deo prolecto semper Augusto et electi atque prælati moderamine regebatur, subriin hoc sæculo gloriam et in futuro acquiras sine fine puit, suisque usibus, coarctaris extrema egestale coronam. Deus omnipotens te et qui tecum sunt pro monachis, applicavit; et eatenus etiam post frelegal, et contra inimicos Christi polenti dextera quens interdictum nostrum opprimere, sæculariumluealur. Dala xv Kalendas Maii, indictione decima. que manibus dispartitum prodere non formidat, conLXXIV.

tra sanctorum Palrum regulas, nec non el adversus

D
AD CAROLCH CALVUM IMPERATOREM.

apostolicæ sedis el lotius sanctæ synodi sententiam, (Anno 877.)

quain missis per singulas provincias litteris nolam Nuntiat se Adelardum episcopum Veronensem er

vobis omnibus fecimus, in communionem post' nocommunicasse , quod Nonantulunum monasterium stram quoque prohibitionem per missos nostros, et invasisset.

apices sæpissime destinatam , passim recipit, et in Joannes episcopus ad imperatorem.

cunctis pravilatibus ejus conscius el fautor apparuil. Sacris vestræ imperialis clementiæ auribus, glo Excommunicavimus igitur prædictum Adelardum riosissime imperator Auguste , Adelardi Veronensis Veronensem episcopum, donec in præsentiam sedis episcopi inobedientiam et temerariain præsumptio- apostolicæ veniens, de prædictorum excessuum quanem, quam non solum in nostro contemplui, sed litate idoneam satisfactionem coram posilus exbi

etiam in vestræ celsitudinis peregil injuriam, præ buerit; quæ si contempserit existens interim, existet I sentibus referre apicibus jure curavimus el merito : per omnia communione jure privalus, pari vinclo

a Al. chelandia, que e navium militarium genere b Deest aliquiil.

AD PULCIARIM PRÆFECTURIUM.

irretiens omnes qui sibi communicaverint, vel contra A eniin sumus non solum quæ dicta sunt, sed et mainterdictum nostrum ausu temerario faverint : unde jora concedere, lantun uil ejusdem magistri milituin vos cautos reddere volumus, si non vultis ipsi eidern serino ila sit fidelis el stabilis, et omni certitudine secundum regulas sacras subjacere judicio. Oplamus præmunitus, ut securitas ex utraque parte firma mafraternitatem, etc

ncal, et sine dubitatione certa persistal. Quod si LXXVI.

que repromittunt aut adimplere nolle aut prolongare AD CLERUM VERONENSEM.

velle illos cognoveris, non tibi sit licentia hoc a no(Anno 877.)

sira scientia occullandi, sed quidquid veraciter sine Ejusdem argumenti.

dolo per omnia indicandi. De his ergo stude præJOANNES episcopus universo clero Ecclesiæ Vero sentialiter nos pleniler ac citissiine lilleris luis innensis.

struere, ut qno: deinceps Deus dictaverit, cum ipsius Experientize vestræ notum esse volumus, Ade auxilio sine mora incipere el perficere procuremus. Jardum episcopum vestrum auctoritale sedis apo De quibus ipse pre ceteris curam arripe, qui nistolice communione privatum, quoniam cæno miruin speciali prærogativa nostrorum viscerum præ bium Nonantule, quod semper apostolicæ sedis et cæteris foveris in antro. Data iv Kalendas Maii, innostræ ipsius auctoritatis privilegio munilum nul- B dictione x. lius invasionis usurpatione detinebatur, sed solius

LXXVIII. hucusque abbatis e gremio fratrum electi atque preJati moderamine regebalur, subripuit, suisque usi

(Anno 877.) bus, coarctalis extrema egestale monachis, applica

Ejusdem argumenti. vil, et eatenus eliain post frequens interdictum

JOANNES episcopus PulchARI præfecturio nostrum opprimere, sæculariumqne manibus disper Si vere utique magister militum pactum Saracelilum prodere non formidat, contra sanctorum Pa

norum proposuit rumpere, hortamur nit Trajectum Irum regulas, nec non el adversus apostolicæ sedis cum inclyto socero luo adeas, ubi quoque et nostra el tulius sanctæ synodi sententiam, in communionem

reperta præsentia, quidquid rationabiliter quæritur, post nostram quoque prohibitionem per missos no

quidquid necessarium seu possibile postulatur, gra

tantissime confestim admillel : sed et ampliora fastros el apices sæpissime destinatam passim recepit,

cere nullo modo recusabimus, iil omnes, secundum et in cunctis pravitatibus ejus conscius et fautor apparuit. Excommunicatum igitur eum scilole, donec

Apostolum, lucrifacere valeamus (11 Cor. 1x). In in presentiam sedis apostolicæ veniens, de predicto. Cliquidius sibi per hoc cæleste premium a Domino

quo industria tua tanto sollicitius elaboret, quanto rum excessuum qualitate idoneam satisfactionem coram posilus exhibuerit. Quæ si contempserit exi

Deo tribui non ignoral. Alioquin adversus eum, quæ siens interim , existet per omnia communione jure

digne possumus agere, indubitabiliter et indifferenprivatus, pari vinculo irretiens omnes qui sibi com

ter exercere, Christo propitio, nullatenus omillemus municaverint, vel contra interdictum nostrum ausu

Dala iv Kal. Maii, indictione x. temerario faverint; unde vos caulos reidere volu

LXXIX. mus, si non vultis ipsi eidem secundum regulas subjacere judicio. Optamus vos, etc. Dala iv Kalendas

(Anno 877.) Maii, indictione x.

Auxilium contra Saracenos implorat, qui deraslala

Campania , omnia Romæ suburbana depopuluLXXVII.

bantur.

Joannes episcopus ad imperatorem. (Anno 877.)

Divina jdeo majestas excellentiam vestram pre Monet ut sibi significel an Neapolitanorum dux fædus cæteris elegit Romani imperii altitudine sublimare,

cum Saracenis initum frangere velit, el det operam augustalique voluit diadeinate coronare, ut Deo ul idem dux Gauserius et Pulchar una serum Tra- D jectum se conserant, quo ipse est iturus; paralum

nostrò clementer auxiliante potentize vestræ brachio se ad ea quæ promiseral, el majora concessurum ,

triumphali Ecclesiam Christi voce supra petram si ipse dux in sententia persislal.

veræ fidei fundatam lueremini semper, et ab imJoannes episcopus LanduLFO episcopo Capuano. mani crudelique paganorum infestatione, qui nos

Sluteal sanctitas lua certissime scire si Neapoli jam more latronum undique circumdanles omnia lanorum dux præsentialiter vull pacluin Saraceno nostra igne gladioque devastant, pio mentis defenrum irrumpere, ei fædere Christi, quod in regenera deretis intuitu. Sed quia nobis procul existentibns, lioni', uindi perigit, vel a nunc, sicut debitum est, lot dura et importabilia, pro quibus jam vestrana vprariler harrera : et si quidem talem nunc ani alguslalem imploravimus majestatem, supra m«).

in balare cognoveris, hoc nobis præsentialiter dum quotidie patimur, quippe cum tota jau pipira 10 caro. Age ut idem dux Napolitanus, et Guaiserius Jata Campania nil habeamus, nilque nobis, ant venegloriosus princeps, ac Pulchar prefecturius ad Tra rabilibus monasteriis, calerisque piis locis, neque jectum ma tecum accelerent; ubi etiam nos acce senatui Romano, unde corporaliter sustentari posIlentes, quæ Deo sunt placabilia, statiiemus. Parali simus, remanserit : omnibus etiam Romæ subur

AD CAROLUM CALVUM IMPERATOREM.

AD LANDULFUM EPISCOPUM CAPUANUM.

« VorigeDoorgaan »