Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

nunc nos ad volum nostrum ub id vel maxime , A cum super judicio [edit. Rom., judicia] Salomonis Chrislo præduce , perduxisse gaudemus quod et scriplum sit : Quia audivil omnis Israel judicium vestram gloriam perseverantem testificatricem co quod judicassel rex el timuerunt regem, videntes sapien. gnovimus, et provincialium præsulum consentaneas tiam Dei esse in eo ad fuciendum judicium (I Reg. m). probationes probavimus, et legatorum nostrorum Super quo videlicet judicio sentiendum merilo ducisubtilissimas disquisitiones advertimus. Quocirca , mus quia lætati quidem benigni, tristati vero sunt licet nos multis canonicis testimoniis provocati peti- omnino maligni. Ergo et hic ila datur intelligi, quia tionem vestræ devotionis implere magnopere moli nimirum super judicio vestro lætantur justi, deterremur, et solius majestatis vestræ testimonio super rentur injusti. Nam et omnipotens Deus, cujus et vos exterminio Burdigalensis provinciæ credere minime judicium æmulamini , terribilis peccatoribus et blancunctaremur, tamen quia pietatis vestræ testimonio dus est justis. Quia igitur super Emmeno jain exhia comprovincialium quoque præsulum litteras conve

buistis severitatem judicii , quxsumus exbibere de nire, sicuti rebamur, nuper cognovimus, secundum

cætero pictatis insigne. Imposuistis in humeros ejus pietatis vestrae religiosissimum libitum, Burdigalensis onus austeritatis, adhibete jam nunc id removentem diæcesis episcopum, fratrem scilicet nostrum Fro digilum lenitatis. Mementote quia hunc vobis cum tarium in Bituricensem Ecclesiam cardinalem fieri B Petro Paulus dilectis suis, sicut Philemoni quondam decernentes, metropolitanæ dignitatis privilegio ite Onesimum remillit (Phil. 1), inıplorans et obsecrans, rato munire curavimus; et studii vestri solertiam ,

quatenus eum ut sua viscera suscipialis. Quia elsi quo semper idoneos Ecclesiæ viros quadam naturalis

fortassis ad horam aliquando quidem vobis inutilis , ingenii nobilitate deligitis, admirantes, congruas exemplum non bonum cæteris tribuens, visus est; litleras, bis quorum interest, ex auctoritate sedis

nunc autem el vobis, et nobis , el plurimis utilis nostræ direximus, atque magnanimitatem vestram , est, longanimitalis formam et patientiæ cunctis ostenquam istius religiosi negolii circa nos incentricem dens. Rogamus ergo ut penes vos non sibi tain suus cognovimus, eam nihilominus exsecutricem fore

obsit excessus, quam fidei et amoris erga vos habili liec immerito delegamus. Quatenus propter Deum, prosit affectus. Et quia noxam propriam et pænam cujus Filii pretioso sanguine tola per mundum re indictam sibi confiteri non renuit, animadversione rempla consistit Ecclesia , sic istius pecessariæ dis remota quam meruit, patronos vestros, el sancios -pensationis instituta custodiat, ut a palernis regu scilicet primos apostolos se proficue adiisse et saluJis constitutis antiquitus in parte altera nunquam lasse de reliquo sentiat, el de tanto sibi collato muomnino discedat. Præterea , quod filiolitatis vestræ nere læletur el gaudeat, ut ubi abundavit peccalum, belit industria , ut quorum suggestionibus dudum ve-C superabundet, secundum Apostolum , gratia (Rom.v). stra sit dilata pelitio detegamus, omnino sciatis , Data pridie Kalendas Novembris, indict. decima. quia nos licet indigni simus, tamen, quoniam per

XXXIX. consequentiam priorum nostrorum pontificum ma

AD IMPERATOREM ET IMPERATRICEN. turo cogimur esse judicio , causam tantæ deliberatio

(Anno 876.) nis ideo non facile lunc deliberandam credidimus,

Pro Madelgero qui Odelricum occiderat. ne diflinisse, quod Deus averterit , minus ordinabi

JOANNES episcopus ad imperatorem et imperatricem. liler videremur. At postquam Deus omnipotens pe

Dum non minus pro misericordiæ intuitu delinquenlilionem serenitatis vestræ comprovincialium præ tibus a exhibendo, quam judicii severitate in improsulum testimonio decoravit , imo testimonia præsu

bos exercenda , omnipotens Deus gloriam serenitatis lum pietatis vestræ suffragio confirmavit , nos reli

vestræ imperiali voluerit sublimare decore , dignum giosam petitionem vestram complevimus, et sugge profecto esse rati sumus pastorali cura fungentes apud stionibus fratrum coepiscoporumque nostrorum

majestatis vestræ excellentiam pro multorum salule, manus porreximus, et Ecclesiæ Dei lantis necessita

vel vitae indulgentia, præcipue illorum qui diabolibus consulentes, de thesauro pontificalis pectoris lico licel instinctu nefanda commillentes, ad apoita vobis protulimus, ut a doctrinis deviasse veteri

D

stolorum principum Petri et Pauli fautorum vestrobus nullo modo videamur. Dala ut supra.

rum limina, divina tamen pielale commoti , venire XXXVIII.

festinant , et misericordiam humili prece implorant,

tolo mentis annisu intercedere , atque pro viribus (Anno 876.)

consolationis opem in quantum fas est petentibus Laudat eum de judicio in Emmenum prolalo, et hor

impartiri clementer. Unde pro hujus viri , Madelgeri tatur ut cum illo clementer agal.

videlicet nomine, qui adversario incitante quemdam JOANNES episcopus Carolo imperatori.

hominem Odelricum vocabulo peremil, salute, menSuper judicio vestro in Emmenum prolalo, o re brorum omnium integritate, et rerum suarum restictissime imperator , cum cælo tola terra lætatur. tutione, majestati vestræ suggessimus, filiorum claScriptum est enim : Lætabitur juslus cum viderit rissime, et pro amore Dei et Domini nostri Jesu vindiciam (Psal. Lv1). Cur autem dicimus lælatur, Christi, sanctorumque apostolorum, quorum limina

• Post verbum delinquentibus additur in elit. Rom. Vassalum m, qua accepla duntaxat eta kibito quam judicii , etc. Mansi.

AD CAROLUM CALVUM IMPERATOREM.

AD EPISCOPUM CARNOTENSEN

AD CAROLUM IMPERATOREM.

præfatus Madelgerus adiit, nostræque paternitatis , A futurum, et spiritualem potius quam sceuli gloriarı quam sincerissimam erga nos habetis, dilectione pre seclaturum, cum et ipsa nimirum nobilitatis sua Caumur, quatenus gratiam vestram plenariam ei red insignia, et sapientiæ specula , lalia de le speranda dere non dedignemini, eoque cum vestræ serenitatis tribuerunt; quod quia vindicare sibi virtutum nisibus respeciu accepto, pro suis valeat excessibus peeni et probitale morum sanctitatem luam comperimus, lentiam fructuosam accipere, qua commissi possit Deo innumeras gratias valde gralulanter relulimus , piaculi noxias sordes abluere, ut spiritus salvus sit el in hoc, quia, secundum Apostolum, spes non conin die Domini, de omnibus ultricem dantis vindictam. fundit (Rom. ii), experimenta didicimus : et ideo in Nim pro lanti itineris labore durissimo , quem ve proximo, causà ecclesiasticæ simul et imperialis niendo perpessus est, sicut credimus, aliquantulam opportunitatis , certorum congregaturi episcoporum de peracto scelere indulgentiam meruit , cjus utique concilium , dilectionem luam tanto conventui jubeintercessionibus adjutus , cui dictum a Domino con mus adesse. Accinge igitur sicut vir lumbos tuos , et stat: Tibi dabo eves regni cælorum. Et quodcunque assume tibi pennas sicul columba , et vola , el veni , ligaveris super terram, eril ligatum et in cælis; el el requiesce in sinu apostolice dilectionis , ita ut quodcunque solveris super terram, erit solutum el in pridie Kalendas Decembris, præsentiam luam limicælis (Malth. Xvi). Quod cum ita sit , precamur etiam, B nibus apostolicis et nostris exhibeas prorsus oblutiut eum cum parentibus ejus qui defunctus est, paci- bus. Porro si hoc impossibile asseris, viii Kalendascere jubeatis, ne majus deinceps malum, quo mul rum Januariarum quod hortamur el jubemus extorum animæ noceat, perpetrelur. Data ut supra. pleri, si duntaxat ab apostolicæ sedis communione

renuis prorsus arceri : dignum enim non est ut tantæ XL.

sapientiæ vir lanto procul colui sit. Oplamus san

ctitatem tuam in Christo bene valere. Data iv Nonas (Anno 876.)

Novembris, indictione decima.
Pro Madelgero qui Odlericum occiderat.

XLII.
JOANNES episcopus reverentissimo GISLIBERTO epi-
scopo sanctæ Carnotensis Ecclesiz.
Dilectionis vestre reverentiam spiritalibus pollere

(Anno 876.) virtutibus procul dubio arbitrantis, his apostolatus Laudat quod sedis apostolicæ legalos benigne excepenostri litteris convenire, ac pro presente viro Ma rit, rogatque ut Ecclesiæ Romanæ prædones, qui

missorum ipsius judicium latenles effugerant, redelgero, qui suadente adversario quemdamn homi

C quiri el coerceri jubeat. nem Odelricum nomine gladio peremit, unde divina

JOANNES episcopus CAROLO imperatori. inspiratione compunclus ad limina sanctorum apostolorum principum Petri ac Pauli, per longa iline

Innumeras omnipotenti Deo grates et laudes rerum spatia pro ipsius delicti abolitione venire cura ferimus, qui cor pietatis vestræ, quod in manu sua vit, petere studemus, ut pro amore Dei, el corum ad

consistit, lanta Spiritus sancti gratia replere ('ignaquorum sacratissimas ecclesias venit, et pro suis ex

lus est, quanlo sollicitius vos sacras aures ad pro

feclum Ecclesiæ nobis commissæ divinilus inclinancessibus Deum deprecatus est, necnon el pro nostre palernitatis dilectione, illi omnes res proprias atque

les, et apostolicæ sedis legalos, Leonem videlicet beneficium cum propriis honoribus quos abslulistis,

apocrisiarium et missum sanctæ Romanæ Ecclesiæ, cum plenaria gratia reddere non dedignemini, sicuti

seu Petrum, venerabiles episcopos, nostrosque didilectionis nostre consortium et charitatem circa te

lectos, ea benignitate qua soliti estis, el co amplius cupis habere sinceriter illibatam. Dala ut supra

suscepistis : et illa quæ vobis pro slalıl ac exilla

tione sanctæ Dei Ecclesize suggesserunt, ad ellica XLI.

cem finem provenire jussistis. Vere enim, filiorum D

charissime, cor vestrum in manu Dei est, quia ejus (Anno 876.)

consultu universa disponitis, el sapienter imperium Commendat eum ob præclaras virtutes, et jubel ut

vobis collatum moderari sludelis : quia ex utero Roman ad concilium veniat.

matris crevit vobiscum sapientia, et rectitudo fuit Joannes episcopus ADALARDO episcopo Veronensi. dilecta vestra amica. Et quia præconiorum vestro

Advertit plane prudentia tua quanto et quali circa rum humana lingua fari non sufficit multitudinem, se apostolatus noster flagret affectu, cum luæ causa ad illa quæ de infidelibus nostris el vestris peracta proveclionis non modicum sumpserimus laborem, sunt epistolariter adeamus. Vestris quidem, beniidoneum te Christi sacerdotem merilo arbitrantes gnissime imperator, apprime eruditis viris et Deum

AD ADALARDUM EPISCOPUM VERONENSEM.

a In edit. Romana post hæc additur fragmentum, ut apparet, alterius epistolæ : « Gloria magnitudinis vestrá cognoscal quia Roffredus gloriosus comes monachus sancti Amantii B. Petro apostolorum principi (hic aliquid deest) tribuit. Cujus quoniam quasdam ros Umfredus comes dicitur abstulisse, pietatis ve

stræ gloriam supplicamus ut pro amore sanctorum apostolorum principum casdem res reddi præfalo monasterio prasenialiter faciatis qualenus fructus vestiæ mercedis maneat in sæculum sæculi. Dala at supra. » Mansi.

limentibus, b Ansegiso videlicet reverendo archiepi- A

XLII. scopo, el Adalgario venerabili episcopo, communi

AD CAROLUM IMPERATOREM. bus quoque fidelibus nostris, juxta quod petieramus,

(Anno 876.) pro honore atque utilitate sanctæ matris vestræ Ec Narrat calamitates Ecclesiæ illatas a Saracenis, et clesiæ Romane a vobis directis, Romam pervenien imperatorem precatur ul auxilium adversus eos

millal. tibus, et quantum vobis justitia placeat, luce clarius agnovimus, et de affectu filiorum, quem erga nos

Joannes episcopus Carolo imperatori. conservatis, in Domino gratulati sumus : sed de Quanta et qualia per impiam gentem paliamur infidelibus sanctæque Romanæ Ecclesiæ hostibus, Saracenorum, quid dicam quia scribere quilibet quos pro multis sceleribus ac pravitatibus suis ovile stylus non sufficit, cum omnia ligna silvarum, si Christi non recipit, huc illucque latitantibus, et ne verlantur in linguas, enarrare non valeant? Quorum fandissimos actus suos legere molientibus, non ut quia ex his quædam vestra jam didicit excellentia, oportuit, neque sicut vestri voluerunt legati, de illis prædisposuit exercilum suum ad hæc removenda poluit adimpleri. Nam ut ita faleamur, a sibi simi cum valida manu dirigere. Quo nos audito, mox libus infidelibus vestris et inimicis nostris, quibus

elevatis manibus Dominum collaudavimus, ejusque cam scilicet marchionibus, quos iidem vestri legati B clementiam pro imperio vestro lælanles protinus narrabunt, occultati et effugati, nec ad se percu

exoravimus. Sed quanto, fili charissime, lælati sulientes reversi sunt, nec alios suæ malitiæ inquina mus in his quæ dicta sunt nobis, tanto, heu! tristati menlo contaminare desistunt. Proinde clementiam el amaricati, quia quæ dicta sunt rerum non sunt vestræ celsitudinis imploramus, et per sulurum Dei

effectibus consummala. Reversi quippe sunt, ill alljudicium adjuramus, ut eosdem sanclæ Dei Ecclesiæ divimus, et solis paganis gaudium, nobis autem non hostes atque prædoncs, sacrilegos quoque sive ly nisi tribulationem inenarrabilem reliquerunt. Et rannos, ac per hoc a Christi collegio synodice se ecce, prol dolor! inimicis crucis Christi gratulantiquestratos, studiosius requiri jubeatis, et ad lugenda bus, solus fidelium cælus magna mæstiludine conmala quæ imprætermisse hactenus operati sunt, sumitur. Christianorum sanguis ellundilur, devotus sicut jam decrevistis, exsilio depuletis. Quia si ipsi Deo populus continua strage vastatur. Nam qui qui tanlum Dei Ecclesiam macularunt, impune jam evadit ignem vel gladium, præda efficitur, captivus vestram sanctionem diffugerint; vel si, quod eve trahitur, et exsul perpetuus constituitur. En civitanire non debel, in vestro imperio quibuscunque, tes, castra, et villæ destilulæ habitatoribus periquod turpe est dicere, contra vestram voluntalem erunt, el episcopi hac illacque dispersi. Sola illis eis favorem præstantibus, tain absolute discurre- C apostolorum principum limina derelicta sunt in rerint; totum idem vestrum imperium coinquinabunt fugium, cum episcopia eorum in ferarum sint redacia et omni Christianitati dispendium generabunt, quia · cubilia, et ipsi vagi et sine lectis inventi, non jam cum sint ipsi oves morbidæ, lolum gregem conta eis liceat prædicare, sed mendicare. Ecce, charisminant, et erunt novissima illorum pejora prioribus. sime, pervenit gladius usque ad animam; ecce dies Ideoque major morbus majori medicina curandus in qua clamamus : Beatæ steriles quæ non genuerunt est; ne si non debita vel quali decet austeritate (Luc. XXIII); ecce illa periculosa lempora Pauli voce vulnera magnum fetorem dantia radicitus resecala prædicla (II Tim. 11). Libet ergo cum Jeremia clafuerint, tolum corpus Ecclesiæ tabefial, et nobis mare (cap. 1x): Quis dabit capiti meo aquam, qui hæc sustinentibus ministerium nostrum exercere oculis meis fontem lacrymarum, ut plangam tantam non liceat. Non enim Stephanum et Sergium ad nos ac talem miseriam, tale ac tantum excidium patriæ? fraudulenter venientes recipere noluimus, sed eos Sed et in tristitia, quin potius in ruina domina gen ad vestram venire jussimus majestatem. Cæterum, tium, regina urbium, mater Ecclesiarum, consolatio fili charissime, thesauros Ecclesiæ nostræ, ab eis tristium, portus periclitantium. Ecce, inquam, redem nefandissimis raptos ac fraudatos, ita sciatis ab vera dies tribulationis et angustiæ, dies calamitatis ipsis etiam celalos, ut per eos qui hic de suis satel- D et miseriz. Prælerito quippe anno seminavimus quilitibus remanserunt, inveniri non possint; illos vero dem, sed non recollegimus; hoc vero anno, quia non qui noverunt ubi eos recondiderint, ne delegi pos

seminavimus, nec est recolligendi fiducia. Quid de sent, apud se callide retinent, et nisi ipsi capti fue paganis dicimus, cum Christiani nihil melius operini, ubi sont occultati nos nostrosque penitus lalet,

rentur? idam videlicet ex confinibus et vicinis Verumtamen quid vel quantum ab uno et quan

nostris, quos marchiones solilo nuncupatis. Nam ut lum ab alio, quantumque etiam in domibus eo

prophetice dicamus : Residuum locustæ comedit brurum reperlum sit, vestri jam dicti legati el scriplo

chus (Joel 11). Et quid Saracenis incredulis, qui et verbis vobis, si placet, edicant. Data xviii Ka

sunt filii ancillæ, forte relinquitur ab illis qui per lendas Decembris, indictione decima.

fidem liberæ deberent existere filii ? Usque ad ter

b Ansegiso ei Adalgario. Missi ambo Romam a Carolo fuerant cum legatis apostolicis post synodum Pontigonensem. Aimoinus lib. v, cap. 33 : Soluta est lsynodus. Postea imperalor legalos muneralos aposto

icos, Leonem et Pelrum, remisit Romam, et cum eis Ansegisum Senonensem episcopum, et Adalgarium Augustodunensem episcopum. SIRM.

ram depascimur. Quid enim illi faciunt, et isti pe- A vestræ, fili charissime, viscerabiliter habilum et jora non faciunt? Ili terram occupant, isti cum Pe bene dispositum agnoscentes, innumeras Deo gratro nihil ex civitatibus vel ex rure dimillunt : illi tias, qui lotius boni auctor et moderator est, quioccidunt gladio, isti ablatis omnibus fame trucidant; que docet hominem justitiam, gessimus; sed impeilli in captivitatem ducunt, isti sibi in servitutem re divit nos Satanas, et spes nostra frustrata est, cum digunt. Et cum quæritur quis adversus hostes dimi non ad volum nostrum et commune propositum finis cel, inveniuntur nulli, cum scilicet eorum oppres rei processerit. Qualiter autem, vel quo faciente, ita sione retenti, ad mandalum nostrum occurrere nulli causa provenerit, Adalgarius sanctissimus episcopus, prorsus inveniantur. Sed cum undique angustiati quem nos, vestri amoris causa ipsiusque morum clamamus, non est qui audiat, non est qui adjuvet, probitate non immerito moti, pallialum ad vos ecce non est qui salvum faciat, nisi tu, fili charissime et remisimus, a majestate vestra interrogatus, et per imperator clementissime, qui post Deum nobis fa fidem quam vobis se illæsam servaturum pollicilus clus es in refugium, et solatium, et auxilium. Quo est, adjuralus edicet. Mud tamen nos interim ad circa lotis præcordiis, lotisque commoti visceribus, memoriam vestram reducimus, quod nobis olim de cum episcopis et presbyteris ac proceribus, lotisque Ansegiso et Lantberto specialiter quodam præsagio plebis nobis olim commissæ reliquiis deprecamur, B futurorum, tanquam providus revera prænuntiaslis. jube tandem aperire aures, audire gemitum et sin Est enim ita geslum ut prævidistis, el nil vos anle gullus omnium nostrum, porrigere manum, et præ

laluit quod postmodum intellectus nostri oculus non stare opem patriæ periclitanti, civitati inter multas aspexerit. Non enim recte cum eo, sicut episcopum miserias et ærumnas jacenti, et huic Ecclesiæ matri decuit, ambulavit; sed per versipelles antraclus incevestræ, a qua non solum regnandi, sed et in Domi dens, mullum a via rectitudinis deviavit. Quod cum num unum et verum credendi exordium percepistis,

exhibitum ad lucem veritatis exstiterit, penitus evaquæque in ultimo, sprelo bono et magno fratre, vos surum non credimus impunitum. Cujus scilicet cermore Dei gratuita voluntate, tanquam alterum re tam rei poteritis circumstantiam procul dubio degem David elegit et præelegit atque ad imperialia prehendere, si, ut prætulimus, idem almilicus vir sceptra provexit. Cogilate itaque, Dei cultor semper sub testificatione vobis promissæ fidei adjuratus, Auguste, a propheta præmoniti, si hæc humiliatur, vos latere noluerit. Sane nosse vos volumus, quia ad cujus confugietis auxilium ? vel ubi relinquetis cum sæpe memoratum antistitem adeo cognovissegloriam vestram? Perpendite quia si hæc humilialur, mus vobis esse fidelem, ut crederemus nullis munenon solum gloria imperii vestri periclitabitur, sed et ribus nullisque terroribus a suæ fidei erga vos haipsa profecio Christianæ religionis cultura maxima C bile sinceritate posse divelli, adhæsit anime nostrae ex parte peribit. Et idcirco scientes nolite, ob salutis filius, et idcirco inter pontificium nostrum et secro, jam differre, nolite de die in diem induciis imperium vestrum mediatorem illum fore decrevimus, non profuluris abuli. Cum proverbiatore clamo, et ila ul quasi vocis utriusque sit organum, referatcum Salomone vociferor : Ne dicalis amico vestro, que vestra nobis , et quæ nostra sunt vobis anVade el reverlere, cras enim dabo tibi (Eccli. ix); et nuntiet , ut lapis angularis habilus in Christo alias : Quod potest, inquit, manus lua facere, instan Jesu , qui est pax nostra, el fecit utraque unum. ler operare (Prov. Ili), etc. Nescitis namque, ut cum Dala xvi Kalendas Decembris, indictione decima. venia vestra dicam quid superventura pariat dies.

XLV. Ita ergo, fili Christianissime, de hac Ecclesia nec non el patria velociter et prudenter excogitale et

(Anno 876.) ordinate, ut saltem ipse paucissimæ reliquise salva sint quæ remanserunt, quæque quotidie catervalim

Rogal ul Romanæ Ecclesiæ suffragelur. gladio et præda dispereunt. Occurrite strenue, sub Joannes episcopus Richiedi Augustie. venite celeriter, et manu consolationis vestræ ab Quanto amore spiritualis filius noster piissimus

D oculis nostris tandem abstergite lacrymas, quatenus imperator erga hanc sanctam matrem suam Ecclesuper illis et præsentialiter Deo propitio gaudeatis, siam flagret, ex hoc manifestissime clarel quod cauel in futuro, frequenti ac laudabili relicta fama sul sam illius apud se specialiter exsequendam et ordiperstile, cum Christo perpeles in cælestibus impere nandam in vestris proprie, manibus collocavit. Cui lis. Data xvii Kalendas Decembris, indictione decima. enim congruentius et præstantius eam, quam præ XLIV.

caeteris spiritualiter diligit, oro, committeret, quam AD CAROLUM CALVUM IMPERATOREM.

vobis quæ ab eo sic diligi jubemini, sicut diligi a (Anno 876.)

Christo jubetur Ecclesia ? Unde magnopere gratulaScribit intellecturum imperatorem ex Adalgario epi

mur de vobis tot audientes præconia, et confidimus scopo (cui pallium concedil) cur Ecclesiæ causa ex voto non processerit. Taxal Ansegisum, et Adalga

in Domino quia onera quæ portamus, lam a paganis rii fidem commendat.

quam a pessimis Christianis, vestri sludii bumeris JOANNEs episcopus CARoLo imperatori.

alleviabitis, el erilis pro Ecclesia Christi apud pium Laudabilem quidem intentionen el pium sludium conjugem more sanctæ illius Esther pro Israelitica vestrum pro causa Ecclesiæ nostræ, malris videlicet plebe apud maritum (Esther. 1x). Quia vero sæpe ad

AD RICHILDIM AUGUSTAM.

Christianissimum conjugem vestrum semper Augu- A quando contra imperium vestrum perhibebatur sen slum diversis pro necessitatibus sive missos sive lire. Ergo, clementissime imperator, quia ab inapices millimus, ex hoc jam obsecramus et petinius, fautia crevit vobiscum miseratio, recipite illum tanvos estote pro nobis ostium, lingua et inanus : imo quam ab ipsa beati Petri apostoli patroni vestri folum pro nobis sitis, advocaioris fungentes ofliciis, confessione, et super eo mercedlem habere conienet omnia pro nobis in omnibus facile. lia ut amici dite, non implantes ei quod novissinius venerit : quidem et fideles Ecclesiæ hujus per vos :apud api. quia et bonus ille palerfamilias operarios undecimæ cem vestrum locum, apud vos inveniant aditum el horæ pares fecisse describitur bis qui tertia hora salubre in necessitatibus suis omnino remedium : e. venere (Malth. Ix). Sed et vos non minus diligilis contra vero, inimici et infideles per vos confundan militem qui primo quidem in bello terga dedi!, fur et excludantur : quia el nos pro vobis apud om postea redliens premit fortiter hostem, quam cun nes et in omnibus erimus, et præcipue apud beatis qui nunquam terga dedit, et numquam aliquid forsimos apostolorum principes Petrum et Paulum titer gessil. Sed quid multa ? cum ecce nos ei apud amatores et protectores vestros, ita ui paterno vos pium imperium vestrum, Gili charissime, fidem diaffectu semper fovere studentes, et tanquam spirita cimus. Ecce nos pro illo vadem offerimus : tantum lem filiam dilectionis nostræ sinibus collocatam ir. B sic agat erga eum clementissima, serenissima pieChrislo tractare ac legere perpetuo salagentes, apud tas vestra, ut alii sub tegmen miserationis vestrx, eos commendare assiduis precibus sluveamus, et hoc comperio, alacrius confluant, el per intervenvestri memoriam ad sacrosancta corpora ipsorum tionem nostram quasi per immobilem pontem ad semper deponere satagamus. Lælamur autem et jo vos certatim transitum faciant. Siquidem hic ia cundamur in Domino, quia beatam vos el felicem signum est ad apostolica tecla quoddam posilus; dicent omnes generationes ; quia pio committente cunctos ad vos lerrigenas aut bene dispositus inviconjuge lam salutiferum ministerium assumpsistis, labil, aut a vobis male tractalus lerrebil. Nam difper quod scilicet et in præsenti sxculo nomen ficile esse credimus apud pietatem vestram quembonum , quod est super divitias multas, el ce quam per alios obtinere , quod per Petrum el Pauleste acquiretis inter angelos et non finiendum lum apostolorum eximios non poterit impetrare. imperium. Data xvi Kalendas Decembris indi

Data ul supra. clione x.

XLVII.
XLVI.

AD ADALGARIUM EPISCOPCM AUGUSTODUNENSEN.
AD CAROLUM CALVUM IMPERATOREM.

(Anno 876.)

с (Anno 876.)

Villam Tilionacum illi restituendam decernit, cateCommendat Wigbodum Parmensem episcopum. rasque possessiones Augustodunensis sedis confir. JOANNEs episcopus Carolo imperatori.

mal. Quia desiderandam nobis, ct lotis viscerum bra Joannes episcopus, servus servorum Dei, reverenchiis amplectendam dilectionem vestram nihil pati tissimo et sanctissimo AdalgaRIO sanctæ Augustomur ignorare eorum quam maxime quæ ad cul dunensis Ecclesie episcopo ac per le in eadem Ecmulum gloriæ vestri noscuntur culminis pertinere, clesia in perpetuum. operæ pretium duximus innotescere Wigbodum Divine præceptionis monent cunctos eloquia lit venerabilem Ecclesiæ Parmensis antistitem aposto quoties res aliena contra rationis ordinem a quoquam orum adiisse limen et sedem, tam orationis. voto detinelur, æquitaie debeat imminente restitui. Conquam inveniendæ per nos vestrie gloriæ desiderio ; stai siquidem villam quædam Tilionacum proprietacujus mentis arcana subtilius investigantes, nos tis jure sancti fuisse quondam Leodlegarii Augustoplane minime lalisse falemur quod et nunc sinceræ dunensis episcopi, et ab eo sancio collatam Nazario, fidei erga pium imperium vestrum habendæ tenea cujus vecabulo ipse honoratur episcopalus. Post vero! tur affcctu ; et hoc jam olim procul dubio rerum cum a pravis hominibus longo tempore fuissel re-,

D effectibus demonstrasset, nisi sibi essel a piæ me tenta et quasi in proprietatem eorum redacta, dilemoriæ priore principe causa talis injuncta, quam clus filius noster Carolus clementissimus imperator, sine sui discrimine floccipendere nequivissel. Unde super boc subtili examinatione habita, cum cam ad rogamus, dala venia, suscipite nunc illum ut mea jus Ecclesie Augustodunensis pertinuisse legitime viscera, quia et si forle quondam vobis erat inutilis, cognovisset, el possessam primo ab ea, el postea nunc alitem vobis et nobis utilis : quamvis forte pervasam a violentis hominibus liquido didicisset, non sit dicendus inutilis, qui fidem ante promissam hanc præcepto suæ auctoritatis ipsi episcopio reildicustodiens, simile circa vos servandae fidei dedit dit et ad ipsius Ecclesie jus revocavit, cui scilicet in licium, præsertim cum sperans in Domino non hanc superius noininatus sanctus Leodegarius olim perdiderit, si mutaverit, fortitudinem, dum scilicet contulerat. Eti!eo, quia postulavil a nobis sanctilas nobis hunc informantibus, si quopiam contra vos lua ut jam memoratam villam secundum imperiale usus est, pro vobis proponat jain lotis viribus exer præcepum apostolicæ auctoritatis liberalitate aut ccre. Unde non dubitamus illum se fortiorem erga privilegio Augustodunensi Ecclesiæ confirmaremus, Nei vestræ constantiam exhibendum, quam fuerit, inclinati precibus tuis, superne pietatis gratia sus.

« VorigeDoorgaan »