Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

nolumus pervenisse ad nos quod quidam; calcata A rum, missis el, epistolis discurrentibus dicta sunt, reverentia canonicæ disciplinæ, contra omne fas, quæ locum in ejus corde nullum peniliis invenerunt : imo contra legem ecclesiasticam, superstile vestro quia profecto viscera ipsius verba vitæ æternæ recipastore velit ausu lemerario vestram sincerilatem pere renuerunt : Judæis enim Dominus dicit : Qui corrumpere, et (quod dictu nefas est) plebem ipsam ex Deo est, verba Dei audit; propterea vos non auditis, invadere, gregemque Dominicum, videlicet vosme quia ex Deo non estis (Joan. viii). Si quis, inquit, dilipsos, discerpere, schismata generare, et Deum in ligil me, sermonem meum servabil (Joan. xiv); ergo hoc ad iracundiam provocare : habens quasi aucto probatio dilectionis exhibitio est operis. Probalur ritalem sæcularium id peragendi, et quæ ab eis, imo igitur germanus luus non diligere Deum, qui mana nobis, vivente vestro episcopo, jure dari non po dala ejus participando cum perfidis non custodit. lest, nequiler exercendi. Quod tantum fieri prohibe Nam Joannes apostolus ait : Qui dicit quia diligit mus, tantumque deleslantes abominamur, quantum Deum, et mandala ejus non custodit, mendax est contra canonicæ auctoritatis censuram, et contra (1 Joan. 11). Sed nos postremo, nec etiam sic condivinæ legis traditionem, vel veterum Patrum exem templi, quæ ad salutem ejus et cunctorum pertinepla, tale quid attentari cognoscimus, ut vivente uno bant, negleximus : unde non angelus, non legalus episcopo, ac superstile consistente, alter vel non В quilibet (ut de Redemptore nostro prophetice dipetitus, vel qui peti non potest nec eliam debet, clum est), sed ad salvandos eos ipse per semetipsum sedem viventis invadat; et hanc vel sine nostro apostolalus noster adveniens, quid est quod debuit consultu, ut ita dixerim, expelat; vel quia, sicut facere, et non fecit? licet ipse, ut cum propheta diximus, superest, in cor ejus ascendat lalia cogi- dicamus, conversus est in amariludinem vitis alienä landi. Verum nos primum vobis gratias agimus quia, (Isa. v), et sicut aspides surdæ, et obturanles aures sicut didicimus, vestro episcopo fidem debitam con suas, non audierit vocem incanlautium (Psal. Lyui), servantes, eumdem invasorem non recipiendum esse id est prædicantium , nec mutaverit versuliarum proposuistis. Deinde nostri apostolatus monitis om suarum colorem, aut varietatem, inslar Æthiopis nium vestrum devotionem hortamur, præcipimus ac et pardi, quibus perfidorum Israelitarum Jeremias suademus, ut eodem vestro episcopo vivente, nulli duritiam comparavit, unde merilo abscissi sunt, ut unquam mortalium voz conanti forle decipere, præ de talibus Apostolus optat : Abscindantur, inquiens, beatis assensum, ut vel in modico a fidelitate ipsius qui vos conturbant, a Christo (Gal. v), id est a capile vestri episcopi qui nunc est , scilicet venerabilis

et corpore, quod est Ecclesia Dei vivi, columna et Arnulli, quoquo modo discedatis; quin potius omnem firmamentum veritatis. Ergo cum ita sit, prudentia honorein ac reverentiam juxta sacros canones ei C tua moveri non debet, si inter tales officium cesset impendere studealis, ut magis (Edit Rom., magis

doctorum, sive lorpenti desidia faciente rectorum, ac magis), unde vobis gratias referamus, habere

sive impænitenti exigente crimine subjectorum. Dipossimus : scientes nos nullo noilo in lali nefando

vino enim judicio, quamvis occulto, talia fiunt, opere consensuros, sed potius et factores et eorum

sicut in libro beati Job legitur, cum de Deo inter consentaneos punituros. Verumtamen si hanc no alia fertur : Ducit sacerdotes inglorios, et oplimastram legitimam obtestationem vos in aliquo ab his

tes supplantat, commutans labium veracium, doctri. deviare cognoverimus, et habentes hanc nostram nam senum auferens (Job xii); cujus sensus inedulla auctoritatem vos omnium ambitiosorun factionibus

concepta, procul dubio, scito quia in optionem unum contraire minime senserimus, vel si quomodocunque e duobus a nobis tibi tribuitur : aut enim, secundum talia facere lentanti vos consensum præbere saltem quod scriptum est, Exiens exibis de medio ipsorum, clanculo, quod absit, didicerimus, sciatis quia et el pollutum non tanges (1sı. Lii); aut certe, quandiu vos anathemati submillemus, et illum pari sententia cum talibus conversatus fueris, non poteris videri condemnantcs, omne sacerdotalis officii ministerium,

non talis, sed eris profecio illis pæna, sicut consorut unquam nullis præsideat, ei perpetuo adimemus. lio similis. Nam Lot chaos Sodomis fugiens, cunctis

D Data, etc., indictione decima.

necatis civibus, salvus singulariter redditur(Gen. xix). XXVIII.

Sic Petrus fugiens, Herodis catenis ereplus, ad sal

vandas gentes eruitur (Act. XII). Sic Paulus, obserAD QUEMDAM a

vante Damasci præposilo, teneri intra claustra per(Anno 876.)

fidorum noluit, in sporta per murum submissus De Neapolitanorum duce ejus fratre queritur, qui suis monitis non parebat. Quare hortatur ut ab eo

(Act. ix), ad certaminis properat campum. Verumse separet; alioquin cum eo ac cæleris fautoribus tamen ne sanguis eorum de manibus tuis divinitus anathemali subjicietur.

requiratur, tanquam segnis desidisque speculatoris, JOANNES episcopus...

qui videas gladium lupumque venientem, et laceas Mulla per nos per decessoresque nostros reveren (Ezech. ui) : Insta interim (ut Apostolus monet) dos pontifices duci Neapolitanorum, imo duci cæco opporlune, imporlune : obsecra, increpa : nemo ado.

a Forle Alhanasium episcopum Neapolitanum, ad Fuit autem hic nepos et successor sancti Athanasii, quem nonnullæ infra scribuntur epistolæ : cujus cujus mentio est in Martyrologio Romano die 25 meminit Leo Ostiensis, lib. 1, Chron. Cass. cap. 42. Julii. PATROL, CXXVI.

22

AD BOSONEM COMITEM.

lescentiam tuam coniemnal (II Tim. IV; 1 Tim. iv). A est, citissimum consilium, consortante nos Domino, Qui si te audierint, lucrifacies fratres tuos; sin prænaremus. autem, saltem lu salvans salva quantocius animam

XXX. luam, sciens procul dubio totius Hesperiæ præsules a nobis in proximo congregandos. Quibus generali

(Anno 876.) ter imminentibus, tam perfido fratri luo quam omnibus sectatoribus et fautoribus ejus perpetuum di

Dolel quod sibi deprecanii auxilium contra Saracenos

non tulerit. Significat Urbem magno in discrimine cemus modis omnibus anathema, nunquam deinceps

versari, cum ad eam oppugnandam sama sil magnum penitus dissolvendum : quod si evadere satagis, in exercilum venturum : quare eum rogal ul quannostrique affectus finibus inveniri, in nullo prorsus tocius opem feral. Legatos ab eo detineri miratur. ab hoc nostro recedere præcepto patere vel hortalu. JOANNES episcopus Joanni Bosoni comiti. Gratias præterea referimus super his, qui per in

Sæpe gloriam luam missis et lilleris hortari ac dustriam tuam redempti sunt a Domino, quos rede deprecari studuimus, ut manum auxilii porrigens, mit de manibus inimici ; et scito nil le nobis ac contra nefandos Saracenos hostiliter occurrere ceptius oblaturum quam eos nimirum, pro quibus

tandem satageret; sed, proh dolor! nil hactenus sanguis oblatus est Christi

. Data quinto Idus Sep- B præsidii adipisci meruimus, adeo ut nec responsum, lembris, indictione decima.

sicut nec de aliis quibusque necessitatibus, a nobi. XXIX.

litate tua recipere hucusque noscamur. Quapropter

nimis dolentes gementesque, iterum iterumque diAD LEONEM ET PETRUM EPISCOPOS.

lectionem tuam monemus, horlamur et obsecramus, (Anno 876.)

ne differas ultra, nec patiaris populum Domini ab Aliratur eos ad se non reverti incursionibus Sarace illis divinitus fulminandis Agarenis discerpi, qui norum lacessitum : obtestatur ut quantocius re

operuerunt universam superficiem terræ, sicut lodeant. Quod si vim ab aliquo patiantur, præcipit

custä, ita ut pene cunctis habitatórikus inde sublaul lorliler se gerunt, et id sibi significent.

lis, et in prædam el gladium trailitis, redacta sit in Leoni et Petro episcopis.

solitudinem et in cubilia bestiarnii, et, quod est Cum vobis innumerabiles hujus Dei Ecclesiæ ne adhuc amplius formidandum, atque cavendum, certa cessitales non minus quam nobis sint cognitæ, pro relatione didicerimus , stolum amplissimum in quibus compescendis vos ad piissimum Cæsarem proximo ad expugnandam urbem venturum, id est destinatos sub magna velocitate sensistis ; miramur

centum naves, ex quibus cum equis suni quinderin vos tanto tempore nobis in tanto periculo constitutis, C

grandes. Quod quarn ingens malum ct incomparabile et Saracenorum incursionibus undique laceratis, ad sit si intente consideraveritis, advertetis, perlilio nos remeare usque hactenus neglexisse. Neque enim enim istius urbis totius est mundi dispendium, imo vos alicujus violentia magis quam vestra negligentia et ipsius Christianæ religionis jactura. Et idleo, sccredimus retardalos, qui nescimus sub quibus argu cundum quod et spiritalis filius noster semper Augumentosis ingeniis, consiliis tamen a nobis analhe slus riecessario tuæ commisit industrir, omnium matizatorum, ac fraudulentiis, more corvi tempore cæterarum rerum curis omissis, hoc vos convenit diluvii ad milienlem se minime revertentis (Gen. vili), loto considerare mentis intuitu, et ad auxilium noita legationis vestræ usque nunc obliti suistis, ut a strum non modicum exercitum quantocius destinare. Papia per tot dies Romam repelere minime stude Si enim vestrum divinitus roboratum nobis non relis. Cujus rei gratia vos, auctoritale Dei omnipo- porrigitis validum et amplum confestim auxilium, tentis, sanctorumque apostolorum principum, ob scitole nibil amplius remanere, nisi ut nobis a vobis testamur, præsentialiter ad sanctam sedem aposto desperatis dimissis, vobis etiam ab hac sancla licam quæ vos misit, episcopatuumque vestrorum Ecclesia nulla spes ultra remaneat. Porro si in presedes quantocius redeatis. Verum si, quod absit; senti necessitate nobis aplum et sufficiens præbueri

D juxta quod a nobis anathematizatorum satellites tis auxilium, et nihil differentes, populo Dei, beato gloriantur quorumdam violentiis relinemini, et ad

Petro speciali prærogativa commisso', subvenire mittentes vos reverti non permittimini, præcipimus sludueritis, scitote in onini opportunitale vestra vobis auctoritate Dei et Domini nostri Jesu Christi

lanto nos fore promptiores, quanto fuerimus redilili ut, memores antiquorunı sanctæ Romanæ Ecclesiæ ab hoste securiores. Cæterum dilectionem luam mi. legatorum qui nullis minis, nullis terroribus nullisque

ramur legalos relinuisse, Leonem episcopum chamortibus a suis legationibus discesserunt, præsen rissimum nepotem nostrum apocrisiarium et mistialiter auctoritate hujus epistolæ inilium ad nos sum apostolicæ sedis, athue Petrum æque episcopum, revertendi facere studeatis, el si permissi fuerilis, qui cum festinantes per vos ad divinitus prolectum stalim ad nos reverlamini. Si vero aliquis vos im Augustum mitterentiir, a vobis et lunc detenti sunt, pedierit, violentia quam patimini cunctis Christi et modo nihilominus non merito relinentur. Quod colis valeat propalari nobisque continuo revelari, quia contra decus apostolicae sedis, quod nunquam quatenus in eo quod contra morem gentium aposto factum est, profecto non dimiblemus, cum hinc certi licæ sedis legatio ecce secundo naufragium passa fuerimus, inultum. Cum euim nos illos pro multipli

MONACHOS.

cibus Ecclesiæ nostræ necessitatibus sub nimia A cognovimus, tuumque strenuissimum generum Pulfestinatione miserimus, a yobis, quem hoc non latel, cari præfeclum, verum etiam cum pro liberatione non impediri, sed ad id celerius agendum vestris, lolius patriæ, ut nobis a Christo cura commissa est, sicut credidimus, potius debuere fulciri subsidiis. in vestras partes venissemus, pro certo fidelem reData ut supra.

perimus : ideoque pactum quod petisti, ut promiseXXXI.

ramus pontificali vera assertione a dilecto filio noAD LANDULFUM EPISCOPUM CAPUANUM.

stroCarolo imperatore Augusto, jure vobis firmandum, (Anno 876.)

potestate per reverlentes venerabiles legatos EccleNuntiat legatos ad imperatorem rediisse; quem in siæ nostra, accepta juste ac legaliter adfuturum

episcoporum et optimalum conventu Romanie Ecclesiæ jura recognovisse, præcipue vero terræ Capuanne comitatum volo præparetis, ut dixerim ita hospitium,

staluere sumus parali; simulque mihi et novo agmini pacium suo juri commisisse scribit : ideo in ejus parles se venlirum promittit

fidelesque nostros incæpta corroborate fidelitate, ac JOANNES episcopus LANDULFO episcopo Capuano.

infidelibus , prout potestis, frenum redargulionis Sancta Romana Ecclesia , cujus Deo auctore præ

imponite, nostrumque adventum, Deo duce, spe

rale. sidemus regimini, cunctis ab exordio sibi fideliter

B

XXXII. servientibus dignam in præsenti et in fuluro sæculo solita est bonæ relributionis mercedem rependere ; AD GEILONEM ABBATEM TORNUTIENSEM EJUSQUE tibi nihilominus reliquisque fidelibus suis utroque modo, ob vestræ fidelitatis devotionem, quam illic

(Anno 877.) positi plene cognovimus, per omnia maternis visce

Illorum omnia , vel regia, vel episcopalia privilegia, ribus favebit in proximo. Siquidem nosse volumus pontificia auctoritate sancit, anno Christi 876, tuæ religionis intentionem quoniam, Domino coope quibus addil exemplionem ab omni cujuslibet antiránle , Leone venerabili episcopo nepote nostro, ac

stilis jurisdictione. sanctæ Ecclesiæ Romanæ eximio apocrisiario, aliis Ex autographo in philyra, litteris uncialibus Gothicis

descriplo, longo pedes circiter duodecim, lato duos. que nostris legatis, quos nuper direxeramus, a charissimo filio nostro Carolo imperatore Augusto

JOANNES episcopus, servus servorum Dei , Gelreversis, vobis, lilpole a secreto consiliariis nostris,

Loni inclyto abbati , dilectisque filiis nostris in rálum ducimus animi ejus, Deo inspirante, circa

Tornutio monasterio, a spirituali filio nostro glorioso Ecclesiarum, præsertim Romanæ, quæ caput est

Carolo imperatore Augusto, sanctæ et intemeratæ omnium, exaltationem , affectum patefacere, omne

semperque virgini Dei genitrici Mariæ, atque presane jus potestatis antiquitus attributum capitulariter

C tioso confessori Christo Philiberio largito, sub rerenovamus in conventu episcoporum ac optimatum a,

gula sancti Benedicti religiosa conversatione degeninviolabiliter concessit habendum. Inter que de

tibus, nunc et futuris temporibus. terræ vestræ pacta , prout Christo duce voluissemus , Quando ad, ea quæ catholicorum imperatorum statuere , nostro juri potestatique commisit , quale corda pontificalibus sunt monitis provocanda , ita nus id quod pontificali ore nudis verbis diximus ,

ardenti desiderio, divina præveniente gratia, tam operum ostendamus palratione, et ut pro animae

succenduntur, ut ab eis ultro poscantur, tanto alavestræ exhilaratione patruni notarice stylus scri

cri et lælo sunt animo concedenda, quanto el ea bentis loquatur b. Parate hospitium , quia cum novo ipsa quæ cupiunt , si nollent facere, peli debuerant. hospitum agmine Dei gratia in vestras partes sumus Proinde juxta seripta petitoria filii nostri, præcellenventuri. Frenum coercitionis infidelibus, quantum

lissimi imperatoris Caroli, hujusmodi privilegium valelis , imponile, fidelibus quoque futuræ in proxi- præsentis aucloritatis nostræ decrelo, eidem venemum spei sublevationem promittite; Domini Dei no rabili monasterio vestris sulirisque temporibus instri sine intermissione, horlor, inisericordiam de dulgemus, concedimus atque confirmamus : ut sicut precamini, nostrumque adventum spectate veraciter. ipse gloriosissimus filius noster , divino ductus

D
XXXII.

amore, de villis ac facultatibus, seu stipendiis spe

cialiter monachorum et ecclesiæ ornamentorum, vel AD GUAIFERIUM PRINCIPEM SALERNITANUM. (Anno 876.)

luminariorum , ac matriculariorum , seu hospitiim , Ostendil se paratum esse firmare pactum quod sece

atque pauperum usibus servata , vel emeliorata seu rat; rogaique sibi ad ipsum eunti hospitium pa aucta ordinatione præceplo suæ auctoritatis firmavit rari.

privilegium quod venerabilibus fratribus ac filiis JOANNEs episcopus dilecto filio GUAIFERJO • glorioso nostris episcopis illarum regionum fieri el coulirprincipi.

mari fecit; ita sicut eodem privilegio atque præ., Quia te non solum legatorum nostrorum inter re ceplis, in primis filii nostri Caroli exinde factis conlata fidelium circum Ecclesiæ nostræ Romanæ regi tinentur, perpetuo inconvulsa permaneant. Quamvis

cui Christo præsidemus auctore, devolum enim fama fuerit hoc tenuisse ad episcopalum Maa Hujus concilii e! legatorum meminit Aimoinus, c De Guaiferio principe Salernitano Leo episcopus 1. v de Gestis Franc., c. 33.

Ostiensis libro i chron, Cass. C. 42 et 44, Locus, ut videtur, mendosus. HARD.

men ,

tisconensem , nullaque ibi aucloritate qua teneri A lentibus benevola compassione succurrere, poscenpossit adjunctum longo interveniente tempore fuerit, lium animis alacri devotione impertiri assensum. melius multoque sanctius apostolicæ discretionis no Ex hoc enim lucri potissimum præmium a condistræ visum fuit ul monasticis utilitatibus in prædicto lore omnium Domino promeremur, dum venerabilia monasterio confirmelor, quam laicalibus sine aliqua loca opportune ordinala , ad meliorem fuerint sine acquisitione sanctorum locorum depopulationibus dubio statum perducta. indulgeatur. Constituimus alia auctoritate beati Pe Igitur omnibus sanclæ Dei Ecclesiæ fidelibus et tri ut nullus regum, nemo antislilum vel abbatum, nostris, præsentibus et futuris, notum fieri voluseu quilibet quacunque præditus dignitate, de his mus qualiter reverentia lua per Adalgarium sanqui in praefato privilegio seu in præceptis ipsius filii clissimum episcopum sanctæ Æduensis Ecclesiæ nostri Caroli ex his quæ præmisimus factis conti nostro suggessit apostolalui, observans quod abbanenlur, vel in futuro, ab eo vel a quibuslibet aliis liolam quæ vocalur S. Portianus, quamque piæ de proprio fuerint his specialibus usibus jure collata, memorize Carolus imperalor, spiritualis scilicet sub cujuslibel causæ occasione sive specie, quid filius noster, ob sui perennem memoriam, per quam minuere vel auferre, sive' suis usibus appli- , præcepli scriem in eodem venerabili monasterio care, vel aliis quasi piis causis pro suæ avariliä

B conferens largitus est, nostri apostolici privilegii excusatione præsumat concedere : sed cuncta quæ

auctoritate colifirmaremus. præfatis usibus monachorum et ecclesiæ ornamen

Nos aulem, considerantes hanc petitionem salulorum, vel luminariorum, matriculariorum, hospitum

brem fore et eidem venerabili monasterio , cui et pauperum oblata sunt, vel offerri contigerit,

præcsse dignosceris, stabilimentum consistere, perenni tempore inlibata et inconvulsa, ac sine ali præcipue cum omnia pia loca proprium habere qua inquietudine, eorum usibus pro quorum susten

oplemus, inclinati pelitionibus tuis, a præsenti latione gubernationeque concessa sunt, modis omni

nona indictione præfatam abbaliolam cum omnibus profutura permaneant. Hæc igitur omnia , quæ

bus rebus suis mobilibus vel immobilibus, sibi juste hujus præcepti decretique nostri pagina continet,

et legaliter pertinentibus, quemadmodum ex prætam vobis quam cunctis qui in eo quo estis ordine

dicio eodem Augusto concessum est, per hoc locoque successerint, in perpetuum conservanda apostolicum nostrum privilegium in sæpe dicto decernimus. Salva in omnibus quæ hujus decreli

venerabili monasterio confirmamus, et perpeluapagina continentur , auctoritate et honore sanctæ

liter stabilimus, et ad mercedem nostram roboRomanae Ecclesiae, et sedis apostolicæ privilegio. ramus; ita quoque apostolica auctoritate munientes Placel etiam ut per futura tempora ipsi monachi ex

C decernimus ut nullus episcoporum ad negotia divina scriptis habeant licentiam eligere abbalem. Si quis illuc, aut pro alia re peragenda, nisi a le sucautem temerario ausu, magna parvaque persona,

cessoribusque luis abbatibus fuerit invitatus, ire contra hoc nostrum apostolicum decrelum agere

perlenlet; imo ne judiciaria polestas quamcunpræsumpserit , sciat se anathematis vinculo esse que vel molestiam aut destructionem quamlibel innodalum, el a regno Dei alienum , et cum omni pergens facere audeat , quam secundum ipsius bus impiis æterni incendii supplicio condemnalum.

venerabilis monasterii ritum, et prædicti Augusti Qui autem verus custos et observalor hujus contir. concessionem, nec non et hanc apostolicam coninationis exstilerit , benedictionem et gratiam et

cessionem et confirmationem ab omnibus Christi cælestem misericordiam a Domino consequi merea

fidelibus observandam sancimus. lur. Scriptum per manum Anastasii nolarii regio Si quis autem cujuslibet dignitatis homo connarii el scriniarii sanclæ Romanæ Ecclesiæ, in

tra hoc nostrum apostolicum privilegiuin, quod inense Octobrio, indictione decima. Bene valele.

non credimus, in lolo vel in parte ire præsumSubscriplum Idus Octobrias, per manum Chrislo pserit, ac quod a nobis salubriter sancitum est, phori primicerii sanclæ summæ sedis apostolicæ, in aliquo frangere ausus fuerit, auctoritate Dei

D imperante domino piissimo principe Augusto Carolo, 'omnipotentis, et beati Petri apostoli, atque nostra, a Deo coronalo, magno imperatore anno primo, et scial se propria communicatione privalum; et post coronationeni ejus anno primo, indictione decima. nisi cilo resipuerit ac canonicæ sanctioni obe

dierit, anathemate perpeluo condemnalum ; qui XXXIV

vero custos et observator exstiterit, benedictionem AD ABBATEM ET MONACHOS HERENSES. (Apno 876.)

et gratiam a Domino Deo nostro consequi mereatur. Approbat donationem monasterii S. Porciani illi

Scriptum per manus Anastasii notarii regionafactam.

rii et scrinjarii sanctæ Romanæ Ecclesize in mense 'oannes episcopus, servus servorum Dei, GEILONI Octobri, indictione nona. Bene valele. religioso abbali venerabilis monasterii sanclæ Dei Dalum Idus Octobri per manum Christofori Prigenitricis, semperque virginis Mariæ dominæ nostræ, micerii sancte summæ sedis apostolicæ. Imperante et S. Filiberti , ac per te eidem venerabili monaste Domino piissimo Augusto Carolo a Deo coronalo rio in perpetuum.

magno imperatore, post consulatum ejus anno primo, Convenit apostolico moderamini pia religione pol- indictione nona.

XXXV.

A ut tali necessitate remota, consueludinarie ulterius AD EPISCOPOS PROVINCIÆ BITURICENSIS.

non requiratur, quod removeatur etiam illud quod (Anno 876.)

necessitas impetraret. Optanus sanclam fraternitaUi Frotario lanquam metropolitano suo deinceps

tem vestram in Christo nunc el semper valere. Data obedianı.

vii Kalendas Novembris, indictione decima. JOANNES reverentissimis et sanctissimis fratribus

XXXVI. nostris episcopis per Bituricensem provinciam con

AD BITURICENSES. stitutis.

Ut Frotario Burdigalensi archiepiscopo, cui tandiu Quia Burdigalensem urbem, sed et lotam pene Bituricensem Ecclesiam commitlil, quandiu pagani provinciam quorumdam vestrum litteris, sed et Leo Burdigalensem diæcesim obtineant, omnes obediant. nis apostolicæ sedis apocrisiarii [Edit. Rom. addit, Joannes episcopus clero, et plebi, et ordini sanctæ sanctissimorum nostrorum] expressa relatione didi Biluricensis Ecclesiæ. cimus diversis cladibus, seil præcipue incursibus Suggestionis vestræ relegentes epistolam, quod ab Nortmannorum deletam, et in soliludinem parlim apostolatus nostri auctoritate de confratre nostro glaliis partimque captivitale deductam, necessaria Frotario reverendo archiepiscopo postulant, hoc nos rerum, ut cum sancto papa Gelasio decessore nostro

B

aliorum lestificationibus , et præcipue serenissimi dolentes gementesque fateamur, dispositione con- . semper Augusti, spiritalis quoque filii nostri relastringimur, et apostolicæ sedis mo leramine conve tione comperimus; sed et legatis apostolicae sedis , nimur, sic canonum palernorum decrela librare, et Leone videlicet venerabili episcopo, apocrisiario et · retro priesulum decessorumque nostrorum præcepla misso sanctæ Romanæ Ecclesiæ, seu Petro æque vemetiri, ut quæ præsentium necessitas lemporum pro nerabili episcopo, revertentibus, didicimus pene 10instaurandis ecclesiis relaxanda deposcit, adhibila tam provinciam Burdigalensi metropoli pertinentem, considerati ne diligenti, quantum potest fieri, lem sicut ab his qui causam illam noverunt, iidem noperemus Ecce enim (Edit. Rom. addit, nel de civi stri legati discere potuerunt, ila esse paganorum perlale ad civitatem episcopi Trasmigrent, sancti cano secutionibus desolatam, ut non solum ipse confrater nes provide sanciunt. Sed si hujusmodi sanctiones noster illic lucri aliquid subjectis conferre non possine ulla discretione vel dispensatione ducimus ob sil , verum etiam babilalio fidelium inde subtracta servandas, nullam compassionem fratribus exhibe consistat. Quapropter quia cumdem virum Frolamus, quos gentilium gladios passos causa fidei Chri rium reverendum archiepiscopum probis moribus stianæ servandæ videmus egentes, angustialos, ami actibusque præclaris , et ad lucrum animabus homi

C clos, hac illacque palantes incedere; præsertim cum num conferendum idoneum esse comperimus, ne tanonnulli eorum ita sint Dei gratia illustrati, ut non lis tantusque vir olio, quo prodesse aliis valeat , solum scientia, sed et moribus; non solum verbo, minime vacet, ejusdem sanctæ Biluricensis Ecclesed et exemplo plurimos valeant erudire. De quorum siæ, cui subestis, ei pasloralem curam apostolica numero quia Frolarius Burdigalensis dudum anti auctoritate commillimus , et in ipsa eum incardisles, ut leslalur vestra fraternitas, exstat, necessario nandum necessario esse censemus. Cui vos ita deduximus eumdem virum alii Ecclesiæ præponendum centem obedientiam el canonicam subjectionem huel incardinandum, Bituricensi videlicel, quæ et va militer exhibete, utpote revera metropolitani jura eans esse nobis denuntiata est, et lanti viri digna tenenti, proprio rectori et vestro antistiti convenit , regimine : ne per minus idoneum rectorem salubre

el ex nostra apostolica auctoritate diffinitum adversalvandarum animarum desit ei præsidium, et nos litis, et ecce mandalum habetis : quatenus de boro e contra ingentis culpæ involvamur annexu, si tanto vestræ obedientiæ nobis Deo gratias referentibus, et urgente discrimine, tanlæ minus consulamus Ec vobis reverentia competenti ipsum præfatum archiclesiæ, propugnatori hanc probabili minime commit- episcopum cxcolatis; et ille vobis, tanquam pro lentes. Prioribus ilaque manentibus regulis incon vobis rationem Domino redditurus, modeste præesse

D vulsis, quæ ubi nec rerum, nec temporun urget ne studens , ut dilectos filios amplectatur. Porro sciatis cessitas, jure convenit observari, vacanle sede, Fro

quia sic isla non modica interveniente necessitate tarium fratrem et coepiscopum nostrum in sede Bi barbaro modo concedimus , ut tali necessitate returicensi præficiendum ordinavimus sacerdotem : mota, removeatur etiam id quod necessitas imperat. ita ut in ea incardi us, et quodammodo auclori. Data y Kalendas Novembris, indictione decima. tatis apostolicæ privilegio radicatus, cætera metro

XXXVII. politana Bituricensis Ecclesiæ ac diæceseos jura tanquam Deo contemplante obtineat, dispensel et

(Anno 876.) ordinet, omni posthac querimonia invidorum pror

Imperatoris precibus, cum Burdigalensis provincia sus ablata. Cui vos tanquam proprio metropolitano paganis esset devastata, Frotarium Burdigalensem convenit obedire, et competentem exhibere, secun archiepiscopum iransferi in Ecclesiam Biluricensem. dum pristinum morem, reverentiam el honorem. Joannes episcopus Carolo imperatori. Sane latere vos nolumus, sic nos isla interveniente Petitionem vestram, filiorum charissime, quam non modica barbarica necessitale nunc concedere, non obnegando sed dispensando dudum distulimus,

AD CAROLUM CALVUM IMPERATOREM.

« VorigeDoorgaan »