Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

tico presbytero scripsit (epist. 82), ut remota omni A Rhemorum provinciæ, archiepiscopis et episcopis Jubilatione Chalcedonensis synodi diffinitionem de illuc ex mandato vestro convenientibus occurrere fide, quam et apostolicæ sedis firmavit auctoritas, festinavi, quo etiam dilectum fratrem nostrum Vulprofilealur se per omnia servaturum, adjecta sub fadum venire commonuj. Eos eliam fratres nostros scriptione manus propriæ, quæ in Ecclesia populo de ipsius collegio, qui sub nostra cura degunt, mepræsente recitetur. Quibus constat eos qui ab eccle cum adduxi. Q:los sicut mihi scribere dignati estis, siastica traditione deviant per contemplum, laliler justum quid vel pium sentiens, sine retractatione in recipi debere : quoniam, ut Hilarus dicit (epist. 2), suis ordinibus consensu ac judicio cocpiscoporum non minus in sanctarum traditionum delinquitur Rhemensis provinciæ restituere masurarem, si illos sanctiones, quam in injuriam ipsius Domini prosili ab eisdem gradibus cum eorum tanlum judicio tur. De quibus, si a sua professione vel subscri- dejecissem. Sed quoniam synodi episcoporum quinptione esorbitaverint, Carthaginense dicit concilium que provinciarum, quorum meo consensu expelie(concilium Carth. 11, can. 13), Si quis, inquiens, runt judicium, diffinitione fuere dejecti : et sicut contra suam professionem vel subscriptionem ve melius sapientia vestra novit, sacri canones usque nerit in aliquo, ipse se honore privabil. Et sanctus ad similem excommunicationis vindictam decernunt, Gregorius ad Maximum episcopum Salonitanum de B ut ab aliis dejecti ab aliis non recipiantur, minime Andrea diacono dicit (epist. 125, lib. vi), quia Na autem restituanlur, sed aut eorumdem aut majoris gitari judicium non debet de causa quam ipse judi- concilii episcoporum diffinitiones ac judicia præslocavit. Sed quia contempta fuerat indebita presum lentur, aliorum opus in illorum restitutione nullateptione, non solumn diffinitio synodalis episcoporum, nus usurpare præsumpsi quos meo arbitrio ab offised et apostolicæ sedis domni Benedicti papæ au cio non suspendi, et in præfala synodo episcoporum cloritas, opportunitate inventa, per venerabilem quinque provinciarum, non tantum non judicavi vel fralrem et coepiscopum nostrum Hodonem excm dejeci, verum nec cum judicibus eorum subscripsi, plar privilegii domni Benedicti sub lidei astipula- quia mibi commissæ Ecclesiæ filii finitimos episcotione dirigens domni Nicolai papæ auctoritati, ab eo po3 juxta canones Sardicenses pro causa sua interquod suus decessor firma verat corroborari poposci : pellarunt, el Africæ provincie canones hujusmodi non ad injuriam, quod absil, sedis apostolica, quasi vicinos episcopos audire, el inter eos ac propriuma ejus adhuc in ambigrum sententia duceretur, et ob episcopum adhibilos ab eis episcopos jubent queriid non suflicerent quæ ab ea semel domni Benedicti moniam dillinire. Unde humiliter obsecro, ne pro papæ auctoritate, ut inde quxstio nullis aliquando inobedientia mihi reputetis, quoniam eos non slalim Iemporibus oriatur, el aspirantes indebite anhelitus C restitui, qui ad synodum, sicul præcepistis, hoc solo compressi funditus perpetuo maneant, fuerant con meo ausu agere veritus, obedienter occurri, et his firmala : sed quoniam incauta præsumplio ul consti quæ fratres et coepiscopi nostri, vestræ sanctissima tutio geminaretur exegit, quatenus si obstinatio palernitatis devotissimi filii, vestra fulli auctoritate, permanere deligerel, se post lot prohibitiones dilli de illorum restitutione decreverunt, secundum quod nila impune non posse lentare cognosceret. Haec mystica Nicæna synodus, scribens ad diæcesim Ecnon per malitiam dicta, sed ne ut palarenlur per clesiæ Alexandrinæ, de ordinalis a Meletio damnato vafritiem lacita, ad vestram notitiam necessarium episcopo clementi consilio sialni, videlicet ut mystiduxi perducere, qui canonice cuncia per ordii:em, ca ordinatione firmali haberent honorem et ministeqnæ in præfato fratre rostro Vulfado el collegis ejus rium, el proveheretur quilibet corum in honorem gesta sunt, secundum preceptionem domni nostri episcopi in Ecclesia dèfuncti, si visus foret dignus, papae, examinare el subtilius investigare, el si quid et eum populus elegisset, cum consensu Alexandrini justum piurque sensum fueril, de illorum reforma- episcopi, sub cujus cura diæcesis illa degebal, contione debetis perficere, ne quid forle prælermissum decernenle quodammodo similia Africano concilio videatur, quod vobis scire, et unde a vobis conveniat de Donatistis, que non vobis ut incognita ingerundifliniri.

D sed ut notissima inculcantur, sacrorum canoEPISTOLA VII.

nuni et sedis apostolica manentibus constitutis paAD NICOLAUM PAPAN,

ralissime annuere, et sollicitus servare unitatem Per Egilonem missa cum aclis synodi Suessionensis spirilus in vinculo pacis, obtenperare caravi : rc. anno 866.

servato per omnia sententiæ ac juris privilegio ejus(Apud eumdem.)

dem apostolicæ selis, el salva dislinizione ac confirDomino sanctissimo et reverentissimo Patrum Pa matione exspectatæ vestræ discretionis, atque auctotri Nicolao, primæ ac summæ sedis apostolicæ et ritatis. Et quia Synodo, per hunc venerabilem universalis Ecclesiæ papæ, HisCuarus, Rhemorum archiepiscopum Egilonem, qui interfuit actionibus, episcopus, et vestræ sanctissima paternitatis devo dirigente epistolam omnium nostrum, qui adesse tissimus famulus.

poluimus, cum ipso voce loquentem, quoniam si eis Decimo quinto Kalend. Septembris, indictionis manum porrigitis, vobiscum pariter porrigemus, XIV, secundum vestram apostolicam jussionem, ad Vulsado et ejus collegis pro disceptatione diversa Suessorum civitatem, cum fratribus ac coepiscopis judicantium, in cadem synodo omnibus consonan

lur,

ler idipsum sentientibus, sedem apostolicam non A salubritatis rationem vobis mandare non valeo. Et fuil necessarium appellare. Idcirco hujusmodi lega alia manu. Deus omnipotens sanctitatem vestram, lum, qui meam vobis repræsentans personam, cu

ad doctrinam el correctionem sanctæ suæ Ecclesia, juscunque diversa sentientis allegationibus, quae in suo aplo servitio per annorum multa curricula modo nullæ sunt, responderet, el vestram exinde conservare dignelur, domine sanctissime et revedillinitionem referret, omisi dirigere, quia quæ ver

rentissime Patrum Pater in Domino. Dala Kalendis bis et scriptis mihi per istum religiosum archiepi- Septemb., indict. xiv. scopum exinde sequenda atque tenenda mandaveri

EPISTOLA VIII. lis, pro scire et posse obedire et conservare curabo,

AD EGILONEM ARCHIEPISCOPUM SENONENSEM. sicut hactenus ea, que inde fuerant statuta el con

Romam euniem instruil de iis quæ in synodo gesta firmala , servavi. Nec causa inobedientiæ missum

sunt in causa Vulsadi, el quemadmodum in Urbe meæ subditionis cum hoc venerando archiepiscopo

gerere se debeat. dimisi transmillere : sed quia sic intellexi in litteris

(Apud cumdem.) vestræ auctoritatis contineri, lunc solum, ut verbis HINCMARUS, nomine non merito Rhemorum epiearum utar, si disceptantibus, vel fortassis alia at

scopus, ac plebis Dei famulus, sanctissimo et reveque alia decernentibus nobis , præfati dejecti sedem B rentissimo Egiloni archiepiscopo, e: chiarissimo ac appellaverint apostolicam, el ejus speciali se judicio unanimi alque fidissimo mihi, plurinam in Salvadamnari vel absolvi petierint, si ego, vel si Vulfa lore salutem. dus, aut socii ejus, ad vos venire per nos non pos Quanta fiducia vestra utar dilectione ex vestra semus, vicarios nostros ad hoc negotium ventilan mente pensare poiestis. Non enim aliter in mente dum et finiendum, mox post consummatum conci mea vos teneo, quam me alterum exceptis peccatis lium xv Kalend. Septembris præsentis xiv indictionis meis. Quapropter sicut in vobis er de vobis consido, auctoritate vestra collectum, nostras præsentaluros et sicut vobis et pro vobis in omnibus esse cupio, vobis personas, nullam penitus excusationem præ ita crga me in omnibus sitis. Cælerum exemplar tendentes, utrique ad sedem beati Petri milleremus. epistolae domni apostolici ad domnum Carolum, quod Unde supplico, ul merear scripto hinc vestram dif non mandastis, scd et exemplar epistolæ mihi difinitionem recipere, quam paralus sum, ut oportet, rectx, sicut mihi mandastis, dilectioni vestræ Transobnixius observare. Gestorum autem seriem de om mitio. Exemplar autem cpistolæ, quæ uniformiter nibus quæ in concilio relala, examinala, atque per archicpiscopos istius regni directa est, vos liareperla sunt, que sicil veneranda decreta slaluunt, belis, sine qua ire non debetis. Millo etiam vobis discretioni vestræ dirigi præcepistis, ut quæ salu

с

capitula in quibus summa continetur de omnibus bria videbuntur corroborentur: si forte aliqua super epistolis, quas pro ista causa nobis omnibus domuus sunt epistole synodali, quæ debeant explanari, hic apostolicus misit. El necesse vobis erit uit ipsa cavenerandus ac religiosus sanctitatis vestræ devolis pilula bene cognita habeatis, el memoria teneatis simus filius, et unanimis frater ac consacerdos no quæ sparsim in ipsis cpistolis continentur, ul si illi ster Egilo archiepiscopus, plena fidelique relatione quos scitis more suo sua dicta involvere voluerint, apostolicæ auctoritati vestræ poterit patefacere, et habcalis veritatem quam illis respondere possitis, sicut ea visu el auditu comperit ac episcopaliter De scriptis denique quæ porrexi in synodo, de quicontulit intimare. Sed et de præfatis fratribus no bus mandastis ut discernerem si vobis ad porlandun stris, Rhemorum Ecclesiæ filiis, ab Ebone post de necessaria sorent, non mihi visum est vos ullam hapositionem suam ordinatis, qui inter canonicos et bere necessitatem : sed videtur mihi, quia si ostensa monachos, urbanos et parochianos, una cuin Vui fuerint apostolico aul Romanis, ut aliquam dubitafado apud nos non sunt amplius quam novem, de tionem possint afferre domno apostolico , quasi quibus sanctissima vestra paternitas wibi scripsit, contentionesinler nos fuerint in restitutione Vuliadi, ul cum dejectionis suæ causam venire ad examen el una cuin vestro missalico suspecta synodi el mea

D optaverint, nullum ex his quilibet indignationem epistola fiat, inde aliquod impedimentum et dilatio meam sustineat, nullum ad cæpta peragenda per ad ea quæ senior noster cilo obtinere vult de ipso suggestionem meam patiatur incommodum, qualiter Vulfado. El pulo non displicebit quibusdam, si alime antca el postea erga eos egisse in synodo fratres qua occasio interciderit, unde ad illos sil ei necesse et coepiscopi nostri una cum eo repererint, suflicien

recurrere, ci sicut mihi jam mandatum est, increter dignationi vestræ prævalet enarrare. Quorum scil apostolico et Romanis lanta legere. In scriplo salubrem ac singularem stalım el cupivi cl cupio, et quippe quod primum dedi, nihil aliud habetur nisi quæsivi el quæro, et quorum dejectioni condolui, et quia ego non suspendi eosdem fratres ab oficio, statui eorum congaudeo. De Telberga etiam regina, nieque judicavi, neque a gradibus ecclesiasticis cos unde sublimitati vestra ab humilitate mea mandari dejeci, neque cum judicibus eorum subscripsi, seil rogastis, quia Lotharium vel ipsam Teubergam, synodus episcoporuin quinque provinciarum, et postquam Arsenius venerandus episcopus et sanctæ quod vos regulariter inde invenirctis, ego sine cunEcclesiæ Romanæ apocrisiarius, ab Auiniaco palalio clatione sequerer secundum tenorem epistolarum domui Caroli regis gloriosi perrexit, non vidi, cerlie domini apostolici : unde et synodus ct cgo rationem,

reddimus in cpistolis nostris domno apostolico, A sedit Rodulfus, manibus eorum subscripla; in qua ab quare eos ego non restitui. Alterum autem scri ipsis qui intersucrunt, ct ab Aiulfo qui unus fuil de plum ideo dedi, quia sicut scitis non putabat me Vul- judicibus Ebonis audierunt, comprobatum fuit eumfadus ad illum condescendere velle; et licet non in dem Ebonem regulariter fuisse depositum. Dein le mea præsentia, tamen audiebam per alios illum ostensa sunt privilegia domui Benedicti el dom dicere interdum, Ebonem non fuisse regulariter de Nicolai, qui suis subscriptionibus et Ebonis deposiposilum, interdum autem regulariter restitulum. tionem et istorum dejectionem confirmaverunt. Quæ Et ideo demonstravi eumdem Ebonem regulariter si omnia vobis longum fuerit enarrare , breviler depositum, et non regulariter restitulum : qui da poteritis dicere, quæ bene firma lenere debetis, quia mnalus anno Incarnationis Dominicæ 835, iv Nonas scitis quales sunt quidam; el pelo ut non displiceat Marlias, et per decem et septem annos postea in vobis quod lalia vobis mando firma tenere debere, carne vivens, suam sedem regulariter in synodo non quasi me putem vobis sapientiorem, quia ex charirepetiit, neque oblinuit, nec etiam suam canonicam tale hoc dico, et lalia mihi a vobis mandari vellem, restitutionem, aut a sede apostolica, aut a synodo si tale missaticum haberem sicut vos habetis. Verba. regulariter factam, secundum canones et decreta autem quæ vos firma habere debelis, et eliam sedis Romanæ ulli synodo in vita sua ostendit, et B vestri, si aliquis inde fuerit lentalus, isla sunt : omnem quæstionem de illo secundum leges ecclesia Quia secundum tenorem epistolarum domni apostosticas et humanas jam tricennale el eo amplius tem lici, sicut in eis scriptum habetur, cuncta per ordipus excludit. Quoniam ut Leo ad Theodorum scribit nem quæ in istis fratribus gesta sunt canonice exa(epist. 59, sub medium), quod manens in corpore

minantes, invenistis Ebonem juste et regulariter non recepil, consequi exutus carne non poteril. De depositum et non regulariter restitutum, et istos cujus depositione admodum plura habeo quam in

fratres non a me, sed a synodo episcoporum quinque synodo modo ostenderim, sicut et in ipso scriplo in provinciarum judicatos secundum sacros canones, synodo est relectum, ubi me canonice electum et ca el decreta Innocentii, Zosimi, et Leonis , sicut in nonice ordinatum monstravi. In quibus sicut scilis synodali epistola continelur. Et quia in domni apoet rex et omnes concorda verunt, scientes me non in stolici epistolis continetur ut quæ statuta sunt non durilia velle contra Vulfadum persistere, qui inter ducat dissolvenda , nisi sacris legibus inveniantur dum etiam dicebat quod meus non esset clericus,

adversa ; et in eisdem epistolis intelligens synodus angustians sicut scitis ut qualicunque modo gradus ipsius benignitatem erga hos fratres, inventa est possel habere. Quæ eliam scripta vobis non ad os ista auctoritas Nicæni concilii de ordinatis a Melelio iendendum sed ad habendum millerem, si notarius C quondam damnato episcopo, quam episcopi in synoster infirmus illa transcribere concurrisset. nodali epistola illi unanimiter mandant, ut priscis,

Postea autem oslensa est synodus, cui ego non sicut dicit Gelasius, pro sui reverentia manentibus subscripsi; in qua ab ipsis, qui Ebonis damnationi constitutis, et salvis apostolicæ sedis privilegiis, cum interfuerunt, et verbis et scriptis atque auctoritati eorum etiam salvamento qui synodo subscripserunt, bus, coram rege comprobatum fuit, qualiter Ebo a in qua fratres de quibus agitur fuere dejecti , per se, juxta decreta Zosimi, Leonis, Joannis et Gre- indulgentiam et auctoritatem ipsius in suis ordinigorii, per libellum professionis manu sua subscri- bus recipi et provehi possint absque contradictione, plum, et a quadraginta tribus episcopis, secundum migratis jam omnibus qui in Ebonis depositione suam professionem et subscriptionem, regulariter fuerunt episcopis, excepto solo Rothado. Verum et deposilus fuil, et regulariter restilutus non fuit : et illi episcopi , qui eidem Eboni post depositionem ob id, secundum decreta Innocentii, qui scribens ad suam dicebantur communicasse, jam ad divinum Marlianum Naxitanum episcopum (epist. 28), jussit judicium migraverunt, et aliis in eorum locis subeos recipi in suis ordinibus quos Bonosus ante da stilutis, ac per eos, ut ita dicamus, innumeris ortonationem suam ordinavit. Postea scribens ad Ru dinatis , a nullo istorum fratrum restitutio contrafum et Eusebium ac cæleros Macedoniæ episcopos D dicitur. Tamen si vos non gravarel, mullum vellem, (epist. 27), eos quos post damnationem suam idem ut omnem plenitudinem suprascriptam de Ebonis Bonosus ordinavit, nequaquam recipi in ordinibus depositione , et de istorum adjudicatione domno ecclesiasticis permisit, Et secundum decreta Zosimi apostolico referretis : quod sapientiæ vestræ comad Aurelium et ad universos episcopos per Afri millo arbitrio, cui melius credo, quam si ipsa scricam el cæteras provincias constitulos (episi. 6), et pla transmillerem. Est etiam, quoniam si aliqua ad Massiliensem Ecclesiam, et ad Patroclum Arela scripla per vos mitterem, et vos illa porlassetis, nisi tensem episcopum, de his quos post damnationem tantum epistolam synodalem, et meam epistolam suam Proculus ordinavit, qui se libello professionis concordantem eidem epistolæ, scitis quales sumus : suze subscriplo in synodo deposuit; et secundum posset fieri ut aliquorum mentes inde contra nos decrela Leonis et sacrorum canonum, qui excom scandalum sumerent ; quod et modo in synodo quanmunicato communicarunt in dejectione permanere tum polui devitavi, ubi sicut comprobalum est istos isti fratres judicati fuerunt. Ostensa est etiam sy fratres non judicavi, nec eidem synodo subscripsi. nodus episcoporum provincia Bituricensis, cui prae Et erant auctoritates canonicæ, et decrelorum sedis

Romanæ pontificum, quibus ipsi episcopi hos fratres A poslea tractavi, sicut coram ipsis in synodo comprojudicaverunt, et qui cidem synodo subscripserunt, bavi, ne talem me estimet, sicut me æmuli mei illi me lacente necesse habebant hoc statuere quod ju depingunt. Et habele exemplaria de epistola synodicaverunt et subscripserunt, aut contra professio dali, et de mea epistola : ut si aliqui inde quiddam nem el subscriptionem suam euntes, secundum Car voluerint dicere, postquam illas apostolico dederilis, thaginense concilium se honore privarent; et pri habeatis earum exemplaria , et habeatis eas bene vilegia sedis Apostolicæ duorum pontificum qualia cognitas. Similiter salagite, ut illas epistolas, quas sunt, et quæ confirmaverunt quod ipsi episcopi ju domnus apostolicus de isla causa facere jubebit, dicaverunt, ipsi vidistis et audistis. Tamen ne scan legalis antequam huc mittantur, ne aliquem dolum dalum fieret, secutus exemplum Domini qui dixit in eis scriplores, sicut dicuntur facere, possint impoad Petrum : Nos censum non debemus, sed ne nere. El non obliviscamini ut faciatis cerlum apostoscandalizemus eos, videlicet qui censum exigebant , licum , quia illa epistola quarti Leovis papæ de da staterem de ore piscis pro me et pro te (Mailh. istorum fratrum reclamatione, quam memoral in xvii, 26), vitato scandalo et præjudicio sedis apo suis epistolis, istis Cisalpinis regionibus non innoslolicæ, ut non nos, sed ipsius auctoritas si rolnerit, tuil, nisi per suas nuper missas epistolas; el rogale solvat et immutet suam sententiam quam ligavit el B aliquem de vestris memorosum hominem, qui vos confirmavit , servandam vidi unilalem spiritus in Sirpe admoneat, quoniam occupali eritis, ut non vinculo pacis, similiter el in hoc sicut et ibi , ut obliviscamini impetrare gesla pontificum , ab initio nullum ego scriplum miltam, nec vos aliud portetis, gestorum Sergii papæ, in quibus invenitur Ebo fuisse nisi quod cum rege ci cum episcopis nobis convenit. damnatis, usque ad præsentem annum istius præEamus simpliciter, quia sicut Scriptura dicit : Qui sulatus, quia nos in istis regionibus satis hoc indiambulat simpliciter, ambulat confidenter (Prov. x, geinus. Nam aliorum pontificum gesla, si vos non 9). Sed si locum videritis, domno apostolico aperire habelis, per me aut per Fulcricum habere poterilis. debetis, quoniam multi jam dicunt, si illa firma non De omnibus istis quæ dilectioni vestræ mando, fuerunt quæ lunc inde confirmata sunt, nec ista qualiter vobis placeant, aut qualiter displiceant, quæ modo liunt firma erunt. Et nihil est jam firmum quantum vobis placuerit et licuerit, et quæ millo quod episcopi et apostolica sedes decernunt; neque qualiter ad vos salva pervenerint, per istum misde nostris judiciis, nec etiam de excommunicatione sum nostrum mihi litteris remandate. In conclusione curant; nec presbyteri a nobis degradati pro nostro autem vobis scribo, quod sanctus Petrus apostolus judicio suum ministerium dimillent, quia nihil est Apollinari dixit, quando eum Ravennam prædicare

с firmum quod agimus : sed sicut vult rex, el sicut transmisil, Dominus meus Jesus Christus millal nos aut odium movet, aut gratia, aut cupiditas, aut angelum suum coram te , qui custodiat vias luas timiditas, ita et nostra et aposiolicæ sedis vadunt ante le, el annual quæ postulaveris. judicia. Et recordari debetis apostolico, qualiter de

EPISTOLA IX. sua excommunicatione et propriæ manus confirmatione fecit Guntharius. Qua de re providendum est

AD EGILONEM EUMDEM ARCHIEPISCOPUM. in talibus, quia jam homines plus proclives et ‘vo De Gothescalco ejusque assertionibus, et de Prudentio luntarii sunt ad impune peccanduin, quam ad regu

episcopo, ut suggerat pontifici. larem disciplinam suscipiendam et observandam.

( Apud eumdem.) Et si domnus apostolicus a vobis quæsierit ipsas Charissimo el lidissimo mihi plurimam in Christo auctoritates, qualiter isti dejiciendi judicati fuerunt, salutem. poiestis si vobis videlur illi respondere, quia unani In aliis litteris ideo tanta vobis scripsi, ut haberemiter episcopi suum studium ad hoc converterunt, tis rei ordinem el plenitudinem , ac veritatem de his ut isti fratres restituerentur : unde illi miserunt quæ fuerunt gesla in synodo , quia domnus apostoauctoritatem quam invenerunt. Et quia non fuit p licus , sicut in vobis directa legetis epistola , cuncta eorum studium ut in dejectione permanerent, illas que ibi gesta fuerunt plena fidelique narratione ad auctoritates sacrorum canonum, et decretorum In se referri præcepit, et animus vester, ad iter subitanocentii, Zozimi, Leonis, quæ supra dictæ sunt, et neum et dillicile occupalus, intendere forle ad cuncia illi sunt cognitæ, ei transmillere omiserunt. De non potuit , licet inde in epistola synodi suflicienter quorum restitutione, si Vulsadus in causa non foret, sit positum, et etiam de aliis quæ scribo, mihi verbis satis Ecclesia indurare potuisset, qui inter canoni vobiscum conferre non licuit, quæ peto, sed el ista cos et monachos, urbanos et parochianos, una cum quæ sequuntur, ut in talium manus non veniant, unde Vulfado non sunt amplius quam novem. Ego dico scandalum possit oriri. Post illas autem scriptas lilquod mihi videtur charitatis affeclu; vestra autem teras, nuntialum est mihi, de cella nostra, quæ voprudentia, et ad hæc et ad plura alia, Deo gratias calur Allumuillare , monachum nostrum nomine salis sufficiet. Pelo cliam ut ad hoc quod domnus Guntberlum aufugisse cum libris, et vestimentis, et apostolicus mibi scripsit de duritia Pharaonis, sicut caballis, et aliis etiam quæ furari potuit. Qui sæpe in epistola mihi missa legitis, ei ex ordine condi pro suis negligentiis regulariter correptus fuit : et calis quam benigne eosdem fratres et antea et quia sæpe Gothescalco furtim se conjunxerat, et lit

teras ei dederat , el ab eo acceperat, secundum re- A Baptismi, inquil, sacramento cos emit, non tamen gulam in gravioribus culpis missus fuit , el dicitur pro eis crucem subiit, neque mortem pertulit, neque illius perversa doctrina depravaliis. Et sicut mihi sanguinem fudit. Unde latius dicta in suis scriplis dictum est, quasi ipsius Gothescalci reclamationem inveniuntur, quæ in altera schedula vobis milio, lit vult perferre ad domnum apostolicum, videns qua si fuerit vobis visum, domno apostolico eam nonliter illa adversum me, quæ de istis partibus ad illuin stretis a me vobis directam, non ad illi ex mea parte veniunt, suum cursum accipiunt. Et audiens, quod ostendendam, sed ad vobis habendam. Sunt el alia domnus apostolicus domno regi Carolo de me scri quæ dicit, quæ mihi videntur esse perniciosa el filei psit, quia semper me legere non debel a talibus, nec catholicæ contraria, quæ si ad hoc venerit probabunt 'valet : ut providerem ne pro eis tandem aliquando sapientes atque catholici. Mihi de tantis ac lalibus incurram quæ non oplo, el ipse fraler et alii licenter laliter impetito sullicit sedere in angolo domatis, ct quæ volunt aut moliuntur, aut faciunt. Nam ego non conserere contentionum manus cuin muliere nescio in quibus domnus apostolicus tam sæpe se litigiosa in domo communi : et sullicit ut sit mih texisse me dicat. Si enim de Rothado dicit, non sin anima mea pro spolio. Nam idem Gothescalcus, vel golariter mea auctoritas, sed episcoporum regni quia jam tempus est ut veniat quod Paulus pr:edidomini nostri Caroli, ad quos contra me provocavit, B xit apostolus de ultimis temporibus, vel invidia eum dejecit, sicut subscriptiones eorum demonstrant. mei, quasi me tangat quod jussu episcoporum illum Si de istis ordinalis dicit, sicut modo comprobatum custodio, dicitur multos habere faulores, sicut labuit vidistis et audistis , ego eos non judicavi, neque de domnum Prudentium, sicut scripla ipsius testantur, jeci, neque cum jadicibus eorum subscripsi. Si de

quæ a pluribus qui illa hal;ent possunt proferri. Qui Gothescalco dicit, de quo, sed et de præfatis ordi etiam, videlicet domnus Prudentius , in Annali natis, ab Arsenio scriplo interrogatus scriptis ralio gestorum nostrorum regum, quæ composuit, ad nem reddidi, eumdem Gothescalcum a duabus syno confirmandum suam sententiam, gestis anui Domi. dis damnatum , jubentibus episcopis postquam judi nicæ Incarnationis 859 indidil dicens, Nicolaus poncatus fuil custodiendum accepi, ne alios sua perversa tifex Romanus de gratia Dei et libero arbitrio, de doctrina noceret qui sibi prodesse nolebat. De quo verilale geminæ prædestinationis, et de sanguine etiam litteris domuio apostolico suggessi, qualis ejus Christi, ut pro credentibus omnibus fusus sit, lidesit doctrina, el utrum vellet ut ei licentiam ad eum liter confirmat et catholice decernit. Quod per alium eundi darem , an alteri eum per suam jussionem non audivimus, nec alibi legimus. Unde quoniam commendarem, ne sine auctoritate duarum synodo- ipsa gesta, quibus næc conscripta sunt, jam iu plurum diffinitionem dissolverem. Si illi placel per Crimorum manus devenerunt, necesse est ut taliter seipsum audire, mandet, et ego illum dimillam ut ad

de hoc domno apostolico sliggeratis, ne scandaluin eum vadat: quia si rex illum non miserit, ego non inde in Ecclesia veniat, qnasi ipse quod absit lalia habeo tantos custodes qui eum deducant. Si etiam sicul Gothescalcus sentiat. Et precor ul de mea parte illi placet ut alius eum recipiat, el suam doctrinam nihil ei dicalur, quia commolim dicitur habere sive synodus, sive quilibet episcopus audiat, et si suum animum erga me, multis ad eum contra mc bona est sequalur, si prava est, ab eis qui eum au scribentibus, et mihi derogantibus, ne scandalum in dierint refellatur. Et illi quibus hoc commendaverit, me inde retorqueat unde culpam non habeo. Ipsuni fácient de illo quod sacris regulis viderint convenire, autem Annale quod dico rex habet, et ipse est ille sicut illi de eo fecerunt qui se sacras regulas intel liber, quem coram vobis in Ecclesia, ubi vos nobis lexisse putarunt , nihil mea interest. Tamen si commendavit, coram vobis ab illo mihi præstiluin ei aliquis vos interrogaverit de sua doctrina, hanc esse reddidi. Plura denique vobis de ipso Goihescalco illi respondere potestis, sicut el verba et scripla scribere poteram, quam perniciosus sil, et mullo illius demonstrant.

magis noxius erit mullis, si ab ipsa custodia suerit 1. Dicit enim deitatem sanctae Trinitatis trinam absolutus : quia pro cerlo talia dicit et lalia facit, esse, sicut sunt tres sanctæ Trinitatis personæ. D in quibus evidenter cognoscitur aut dir.neoniacus esse, 2. Dicit ila geminam esse Dei prcdestinationem, ut aut manialicus : el scitis quoniam mania esse non sicut Deus quosdam ad vitam æternam, ita quosdam solet absque dæmone. Et si aliquis vos interrogaveprædestinaverit ad mortem æternam. 3. Dicit quod ril de ipsius custodia, lalem esse veraciter illi renon vult Deus omnes homines salvos fieri, sed lan spondere potestis : Quidquid fratres in cibo et potu lum eos qui salvantur : omnes autem salvari quos habent, hoc ei quotidie sine ulla negligentia ministracunque ipse salvare voluerit, ac per hoc quicunque lar; vestimenta illi a:l sullicientiam offeruntur, si non salvantur, penitus non esse voluntatis illius ut vult ille accipere : ligna ad focum faciendum illi sufsalvenlur. 4. Dicil quod non pro lotius mundi re ficienter dantur. In mansione in qua degil caminademptione, id est, pro omnium hominum salute ct tum habet, et necessarium. Lavacra illi non deneredemptione, Dominus et salvator noster Jesus Chri gantur : sed postquam in eamdem maissionem insius sit crucifixus et morluus, sed tantum pro his travil, non solum corpus lavare noluit, verum nec qui salvantur. 5. Dicit exponens sententiam apo manus, nec faciem Antea enim, sicut illi testantur sloli Petri, rum cui emil eos Dominum neyinles, inter quos conversatus erat, turpissimus et adhuc

« VorigeDoorgaan »