Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

canonum per sanctum vere Spiritum ordinata con- A interdicenda est, nec reconciliatio deneganda; quia ditio in nulla sit parte solubilis. Nulla sibimet de misericordiæ Dei nec niensuras possimus ponere, multiplicatione congregationis synodalia concilia nec lempora diffinire, apud quem nullas patilur ve: blandiantur, neque trecentis illis decem et octo epi- nix moras vera confessio, dicente Dei Spiritu per scopis quantumlibet copiosior numerus sacerdotum prophetam : Cum conversus ingemueris tunc salvus vel comparare se audeat vel præferre, cum tanto divi eris (ibid.). » Et alibi : Dic tu iniquitates luas prior, nitus privilegio sit consecrata, ut sive per pauciores, ut justificeris (Prov. xviii). Ilem : Quia apud Domisive per plures ecclesiastica judicia celebrentur, num misericordia est, et copiosa apud eum redemomni penitus auctoritate sit vacuum quidquid ab plio (Psal. xxix). In dispensandis itaque Dei doillorum fuerit constitutione diversum. » Et sanctus nis non debemus esse difficiles, nec accusantium Siricius etiam de apostatis, et idolorum cultu, ac se gemitus lacrymasque negligere, cum ipsam pæsacrificiorum contaminatione profanatis decrevit, ut

nitendi affectionem ex Dei credamus inspiratione in ultimo fine suo reconciliationis gratia eis non de conceptam, dicente Apostolo : Ne forte det illis negelur : quia, dicente Domino, nolumus mortem Deus pænitentiam, ul resipiscant a diaboli laqueis, peccatoris, tantum ut convertatur et vivat. Et san a quo caplivi tenentur ad ipsius voluntalem (II T'im. clus Innocentius dicit, quia communionem dari ob- B 11). Verum etiam, ut diximus, talium necessitati euntibus placuit, et propler Domini misericordiam ita auxiliandum est, ut actio illius pænitentiæ, quasi viaticum profecturis, et ne Novatiani hæretici nec communionis gratia, si eam etiam amisso vocis negantis veniam asperitatem et duritiam subsequi officio per indicia integri sensus postulant negetur. videamur. Tribuitur ergo cum pænitentia extrema

Al si aliqua vi ægritudinis ita fuerint aggravati, ut communio, ut homines hujusmodi vel in supremis

quod paulo ante poscebant sub præsentia sacerdotis suis permittente Salvatore nostro a perpetuo exitio

significare non valeant, testimonia eis fidelium cirvindicentur. Et sanctus Cælestinus dicit : « Agnovi- cumstantium prodesse debebunt, ut simul el penimus, inquiens, pænitentiam morientibus denegari,

tentiæ et reconciliationis beneficium consequallnec illorum desideriis annui qui obitus sui tempore

tur. hoc animæ suæ cupiunt remedio subveniri. Horre

Et item idem sanctus Leo dicit : « Hocitaque admomus, fateor, lantæ impietatis aliquem reperiri, ut nitio nostra denuntiat, quod si quis fratrum contra de Dei pietate desperet, quasi non possit ad se quo

hæc constituta venire lentaverit, et prohibita fucrit vis tempore concurrenti succurrere, et periclitantem ausus admittere, a suo se noverit officio submovensub onere peccatorum hominem pondere quo se ille

dum, nec communionis nostræ futurum esse con

C expediri desiderat liberare. Quid hoc rogo aliud est sortem, qui socius esse noluit disciplinæ. Ne quid quam morienti mortem addere, ejusque animam sua vero sit quod prætermissum a nobis forte credatur, crudelitale ne absoluta esse possit occidere? cum omnia decretalia tam bealæ recordationis Innocentii, Deus ad subveniendum paratissimus sit, et invitans quam omnium decessorum nostrorum, quæ de ecclead pænitentiam sic promittat : Peccator in quacunque

siasticis ordinibus et canonum promulgata sunt, die conversus fuerit peccata ejus non reputabuntur ei disciplinis ita a vestra dilectione custodiri debere (Ezech. xxx111). Et iterum : Nolo mortem peccaloris, Dandamus, ut si quis in illa commiserit, veniam sed tantum ut convertatur el vivat (ibid.). Salutem sibi deinceps noverit denegari. Item idem de damergo homini adimit quisquis ei mortis tempore pe

natione violatoris sacrorum ex hujusmodi re constinilentiam denegavit; et desperavit de clementia Dei, lulorum. Et quia hæc, frater, ignorare non vales, el qui eum ad subveniendum morienti sufficere vel hoe judicium jure depromptum non nescis, præsertim momento posse non credidit. Perdidissel latro in cum non catholici episcopi, sed Novatiani hæretici, cruce præmium ad Christi dexteram pendens, si illum ut beatus Innocentius, et sanctus Ambrosius et unius horæ pænitentia non juvisset; cum esset in

cæteri quique orthodoxi doctores demonstrant, sit pæna pænituit, et per unius sermonis promissionem

D

ista perniciosissima et exitiabilis atque exsecrabilis habitaculum paradisi Domino promittente promeruit.

secta : cavere debueras ne talia sicut oblata mihi Vera ergo ad Dominum conversio in ultimis posi ecclesiæ tibi commissæ petitio monstrat, inconsulte torum mente polius est æstimanda quam tempore, preciperes : pulo enim le legisse, epistolam sancti propheta hoc taliter asserenle : Cum conversus inge Augustini ad Honoralum episcopum, in qua invenire mueris , tunc salvus eris (ibid.). Cum ergo Dominus potuisti potius te mori debere cum plebe tibi comsit cordis inspector, quovis tempore non est dene missa, quam ut illis desint sine quibus vivere et ganda pænitentia postulanti; cum illi se obliget ju salvari non possunt sacramenta cælestia. Qua de dici, cui occulta omnia noverit revelari. , Et sanclus re, frater, vide ne tu sis homicida, et etiam homiLeo : « Pænitentia, inquit, quæ dilata est cum slu cidarum homicida, quia sacramenta celestia plebi diosius petita fuerit non negetur, ut quoquomodo ad subtrahi facis, sine quibus vivere non potest, cum indulgentiæ medicinam anima vulnerata perveniat. adsint qui eadem sacramenta licite plebi valeant Et item : His autem qui in tempore necessitatis, et ministrare. in periculi urgentis instantia præsidium pænitentiæ, « Pertimesce nihilominus quod de sententia sancti el mox reconciliationis implorant, nec satisfactio. Evangelii qua Dominus dicit : Si quis vobis aliquid PATROL. CXXVI.

17

ad

dixerit, dicite quia Dominus his opus habet, et con- A dendum non est , servandum sanclo Spiritu suggefestim dimittet eos (Matth. xxi), loquente in eis Spi rente sibimet censuerunt. ritu sancto nostri dixere majores : Doctoribus, in Et post aliquanta : 4 Quod idcirco dicimus, ut quiunt, præcipitur, ut si quid eis obstiterit adversi, advertat charitas tua adeo nos canonum præcepta si quis verbo contradixerit veritatis, si quis prohi servare, ut ita constitutio quoque nostra diffiniat, buerit peccatores solvi a laqueis diaboli, et per quatenus metropolitani sui unaquæque provincia in confessionem fidei Domino adduci, non tamen a omnibus rebus ordinationem semper exspectet. , Et prædicando desistant, sed constanter insinuent, quia Africanum concilium scribens ad Coelestinum paDominus ad ædificandam Ecclesiam suam talibus

pam : « Decreta, inquit, Nicæna sive inferioris gradus opus habet. Et proh dolor! cum nemo his contra clericos , sive episcopos ipsos suis metropolitanis dicat, tu econtra implorantibus contradicis; alligans commiserunt. , Et sanctus Leo ad Anastasium Theseos ne divina munia populis exsequantur, quorum salonicensem episcopum : secundum sanctorum Painterest saera missarum officia celebrare, mysticam trum, inquit, « Canones Spiritu Dei conditos, et distributionem spiritualis alimoniæ corporis scilicet totius mundi reverentia consecratos, metropolitanos et sanguinis Domini nostri Jesu Christi in remissio

singularum provinciarum episcopos, quibus ex delenein peccatorum fidelibus distribuere, per lavacrum B gatione nostra fraternitatis tuæ cura prætenditur, regenerationis de potestate diaboli in regnum Christi jus traditæ sibi antiquitus dignitatis intemeratum non baptizatos transferre; per januam reconcilia habere decernimus : ita ut a regulis præstitutis nulla tionis et viatici muneris sanctificationem animas ab

aut negligentia aut præsumptione discedant. » Et æterno interitu liberare, Domino de cælestibus libi item ad Theodorum Forojuliensem episcopum : clamante : quia pastor bonus animam suam ponit pro < Sollicitudinis, inquit, luæ is ordo esse debuerat , ovibus suis (Joan. x). Qui fecit quod docuit, ostendit ut cum metropolitano tuo de eo quod quærendum quod jussit, cum præduce Juda cohors et mi esse videbatur conferre; quia in causis quæ genenistri Judæorum venerunt, ut eum el suos cape ralem observantiam pertinent omnium Domini sarent dixit : Si me quæritis, sinite hos abire (Joan. cerdotum nihil sine primatibus oportet impleri. XVII), sicque comprehendi se pertulit, et qui Certum est enim quoniam illa quæ baptizandis parpopulos ad fidem converterent, et conversis sa vulis, et de ultima penitentia , et viatico munere cra mysteria celebrarent, solutos abire permisit. nulli denegando ex sacris regulis præmisi , ad geneNam si te provocante aliquid tibi adversi accidit , ralem observantiam Domini sacerdotum pertinent, patienter ferre debueras, usque dum ego qualiscun contra quæ inconsulte præcipere non debueras. » Et que metropolitanus tuus cum coepiscopis et confra-C Antiochenum concilium dicit : « Per singulas regiotribus nostris Domini nostri regis clementiam pro nes episcopos convenit nosse metropolitanum episcote adirem; et sicut jam fecimus, quod juste et ratio pum sollicitudinem totius provinciæ gerere; propter nabiliter ab eo postularemus, utique obtineremus. quod ad metropoliin omnes undique qui negotia Unde nihil dubitamus quin Domino cooperante obti. videntur habere concurrant : Unde placuit eum et nebimus quod juste et rationabiliter postulabimus, honore præcellere, et nihil amplius præter eum cætantum ul tua insolentia nostris petitionibus non ob teros episcopos agere, secundum antiquam a patrisistat : quia etiam in hac luæ præsumptionis præ bus nostris regulam constitutam, nisi ea tantum quæ ceptione contra Scripturarum tramitem contraque

ad saam dioecesim pertinent, possessionesque sub)sacras regulas egeris , tibi ex loci nostri officio ne jectas. Unusquisque enim episcopus habeat sua cessarium duxi ostendere : Scriptum est enim : In párochiæ potestatem , ut regat juxta reverentiam terroga Patrem tuum et annuntiabit tibi; majores singulis competentem, et providentiam gerat omnis tuos, et dicent tibi (Deut. xxxii); el : Palpebræ tuæ possessionis, quæ sub ejusdem potestate; ita ut præcedant gressus tuos (Prov. iv); et : Omnia fac per presbyteros et diaconos ordinet, et singula suo judiconsilium, el post factum non poenitebis (Eccli. xxxii). 5 cio comprehendat; amplius autem nihil agere tenEt sacrum Nicænum concilium dicit : Ảntiqua D lent præter antistitem metropolitanum. « Diligenter consuetudo servetur per Ægyptum, Libyam, et Pen attende quod dicitur presbyteros et diaconos parotapolim, ita ut Alexandrinus episcopus horim oni chiæ suæ ordinet episcopus : ordinet autem et non nium habeat potestatem, quia et urbis Romæ episcopo exordinet, nec contra regulas ab officio submovea! parilis mos est. Similiter autem et apud Antiochiam, vel suspendat : et ibidem subsequitur, singula suo cælerasque provincias suis privilegia serventur ec judicio comprehendat : singula autem dicit ut suo clesiis. Quod capitulum sanctus Bonifacius papa ad judicio comprehendat, et non quæ ad generalem obHilarium Narbonensem episcopum scribens exponit servantiam omnium Domini pertinent sacerdotum, ita. Convenit nos paternarum sanctionum diligentes que, ut Leo dicit, sine primatibus non oportet imesse custodes; nulli elenim videtur incognita synodi pleri. Et noli claudere aures cordis ad id quod ibidem constitutio Nicænæ, quæ ita præcipit ut eadem pro diligentissime dicitur : Unusquisque, inquit, episcoprie verba ponamus, per unamquamque provinciam pus habeat suit parochiæ potestatem, ut régat juxta jus metropolitanos singulos habere debere , nec cui reverentiam singulis competentem. Proinde cavere quam duas esse subjectas. Quod illi, quia aliter cre debueras ne concessa tibi tuæ parochiæ polestale

AD EUMDEM.

520 contra hos sacros canones abutereris, qui dicunt ut A Leo scribit, etiam in dubiis et obscuris cavere regat episcopus suam parochiam juxta reverentiam debueras, ét nullas sustinet moras habere, suprasingulis competentem, et non subrigat fr. subruat), dicta auctoritate denuntiabo esse omni penitus virsicut tu fecisti, quantum ex te fuit, exitio juxta irre tule vacuum quidquid á te ex prædictis capitulis verentiam cunctis incompetentem. Omnibus enim præceplum est ab illorum constitutione diversum. irreverentia quam exhibuisti in tua parochia noscitur In cujus lux præsumptionis evacuatione, ut partim este incompetens, que ad omnium probatur perti sensu, partim verbis utar beati Gelasii, non novæ nere exilium ; cum singulis de singulis, quanto ma constitutionis auctor, sed veteris constituti exsegis de pluribus timéndum Dominus dicat : Qui cutor existo, quod non solum præsuli melropoliscandalizaverit unum de pusillis istis qui in me cre lano, sed et cuicunque est pontifici licitum, quoniam dunt, expedit ei ut suspendatur mola asinaria collo error qui semel est cum suð auctore damnatus, in ejus, et demergatur in profundum maris (Matth. xviii; participem quolibet modo pravæ communionis efMarc. IX; Luc. XVII): quia, ut beatus monstrat Gre fectum exsecrationem sui gestat et pænam. ) gorius, ad sanctitatis speciem deducto, 'et verbo vel

HINCMARI RHEMENSIS exemplo cæteros destruenti; melius profecto fuerit ut hunc ad mortem sub exteriori habitu terrena B acta constringerent, quam in sacro officio positus

HINCMARUS Rhemorum episcopus dilecto fratri cæteris mortem verbo et opere propinaret. Quia ni-. Hincmaro Laudunensi coepiscopo nostro salutem. mirum si solus caderet, utcunque húnc tolerabilior Ante non longum tempus inconvenientes atque inferni poena cruciaret.

illicitas excommunicationes in eos etiam qui ad te Propterea, frater charissime, rogo, hortor, depre non pertinebant ira præcipiti et perturbata contra cor, et quanta possum dulcedine ac humilitate ex sacras regulaš jaculasti, unde maximum scandalum posco, et metropolitana auctoritaté commoneo, ut in hoc regno, el in ista ecclesia commovisti : de sicut Dominus præcipit per prophetam, quantocius quibus excommunicationibus nuper in Vermeria te has dissolvas colligationes impietatis, solvas hos fasci una cum fratribus, et coepiscopis nostris conveni, culos deprimentes (Isa. LVIII), dimitte eos qui a te easque licet non sine lui calumniosa invidia his constricti sunt liberos, et hoc omne onus disrumpe: quibus ipsas maledictiones irrogaveras quomodo allendens quod papa Hilarius in decretis suis dicit : dissolvisti, a nobis commonitus ut in proferenda

Qui, inquiens, in causis Dei contumacia, vel contem sententia de cælero nullatenus præceps existeres : plu deliquerit, aut ipse quod perperam fecit abolere sed tu addens pejora prioribus, sicut data mihi noluerit, in se quidquid mali non résecarit inveniet. C petitió a Laudunensi Ecclesia monstrat, in vindictam Quapropter qui le scis quibusdam præpositum, sicut injuriarum luarum præcepisti, ut in commissa tibi sanctus Leo in decretis suis ad Anastasium Thessa parochia nemo missam cantaret, nemo commulonicensem episcopum dicit : non moleste feras ali nionem sacram perciperet, cum Dominus tradens quem tibi esse prælatum, sed obedientiam quam exi sacrosancta mysteria corporis, et sanguinis sui gis etiam ipse dependas, et sicut non vis gravis one. celebranda suis discipulis, et per eos omnibus sacerris a me impositam tibi sarcinam ferre, ita non dotibus dixerit : Hæc quotiescunque feceritis in mei audeas aliis importabile pondus imponere : disci memoriam facietis (Luc. xxii); et de corpore et puli enim sumus humilis et mitis magistri dicentis : sanguine suo : Nisi manducaveritis, inquit, carnem Discite a me quia mitis sum et humilis corde, et inve filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habe. nielis requiem animabus vestris : jugum enim meum bilis vitam in vobis (Joan. vi). Præcepisti quoque ut suave est, et onus meum leve (Matth. xv). Et si, nemo parvulos, etiam mortis urgente periculo in tua quod absit, his sacris ac regularibus monitis obedire parochia baptizaret, cum Dominus dicat : Docele renueris, scito metropolitana auctoritate, sulta apo omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et stolicæ sedis, et canonum sacrorum judicio, sicut Filii, et Spiritus sancti (Marc. XVI); et : Nisi quis præmisimas, hanc pestiferam alque mortiferam ex- D renatus fuerit ex aqua et Spiritu sancto non intrabit communicationem luam solvendam. Nam si qudelibet in regnum cælorum (Joun. ). Vetuisti nihilominus persona tuz parochiæ à te excommunicata foret, ut nemo quemquam ultimam pænitentiam vel reconunde dubitari posset utrum sicut sacri Nicæni ca ciliationem reciperet, vel poscenti ultimo sacræ comnones dicunt, pusillanimitate, aut contentione, vel munionis viatico subveniret, cum Dominus omalio quolibet vitio luo videretur a congregatione fibus prædicet. Pænitentiam agite, appropinquaseclusa, exspectarem utique usquequo omnibus bit enim regnum cælorum (Malth. ). Et Jacobus communiter simul episcopis congregatis provinciæ apostolus : Infirmatur, inquit, aliquis in vobis, indudiscuteretur hujusmodi quaestio, et vel tibi, vel in cat presbyteros Ecclesiæ, et orent super eum, ungencommuni placeret humaniorem pro tali ferre sen tes eum oleo in nomine Domini, et oratio fidei salvabit tentiam. Nunc autem quia tam manifeste causa infirmum, et allevavbit eum Dominus; el si in peccatis patet exsecrabilis atque exitiabilis esse a te præ sil, dimittentur ei. Confitemini eryo alteruirum peccepta, ut præceptis evangelicis contraria, el decretis cata vestra, et orate pro invicem ut salvemini (Jac. v). sanctorum inveniatur adversa, quod, ut sanctus El sanctus Gregorius de resuscitatione quatriduani

mortui loquens dicit, quia illos nos debemus per pasto- A mihi ministrat me sequatur (Joan. XII), id est me ralem auctoritalem solvere, quos auctorem nostrum imitetur ; de quo scriptum est : Quæ cæpit Jesus cognoscimus per suscitantem gratiam vivificare. Quæ facere, et docere (Act. 1), qui fecit et docuil, quæ tibi nimirum vivificatio ante operationem rectitudinis in in tuarum injuriarum tribulatione agendum et juipsa jam cognoscitur confessione peccati. Veniat itaque bendum fuerat : nam imminente suæ passionis artiforas mortuus, id est culpam confiteatur peccator, ve culo pro se et pro suis, sed et pro his qui credituri nientem vero foras solvant discipuli, ut pastores Eccle erant per verbum eorum in eum, Patrem oravit sesiæ ei poenam debeant amovere quam meruit, qui non cundum humanitatem qui omnia donorum munera erubuit confiteri quod fecit. Et de corpore, ac san largitur cum Patre divinitatis æqualitate. Et qui præguine suo, in quibus salus animarum et corporum cepit discipulis suis dicens : Orale pro persequentinostrorum consistit, Dominus dicit : Qui manducat bus ei calumniantibus vos, ut sitis filii Patris vestri meam carnem, et bibil meum sanguinem habet vitam qui in cælis est (Matth. v; Luc. vi), in cruce non meternam, et ego resuscitabo eum in novissimo die solum pro suis persecutoribus, verum et pro suis (Joan. vi). Quæ resuscitatio discreta erit ab eorum interfectoribus exoravit, et nunc sedens ad dexteram resuscitatione qui non manducant carnem filii homi Patris interpellat pro nobis. Jussil etiam discipulis nis, el non bibunt ejus sanguinem, ac per hoc non B suis antequam pateretur, cum tæderet et mestus habebunt vilam. Jussisti etiam maximam inhumani esset usque ad mortem, ut orarent ne in tentatiotalem ut nemo mortuum in tua parochia sepeliret,

niem intrarent. Et sicut legimus, Oratio fiebat ab eccum Dominus per prophetam egenos et vagos quem

clesia (Act. xII) pro Petro recluso in carcere et vinque in domum suam inducere jubeat, et Dominus in clo calenis duabus; sed et Petrus oravil, sicut legijudicio dicet, Hospes sui, et suscepistis me (Malth. xxv), mus, pro Ecclesia. Paulus quoque in persecutioniet tu hospitium in ventre omnium matris scilicet

bus, in carceribus, in vinculis atque catenis positus, terræ mortuis denegari jussisti, de quibus præcepta

sicut legimus, sæpe ab Ecclesia orari poposcit ut lievangelica atque apostolica, et sanctorum decreta beraretur ab infidelibus et importunis ac malis hotibi direxi, quæ sicul mihi non incerta relatione re minibus, sed et ipse oravit pro Ecclesia. Jacobus nunciatum est suscepisti quidem illa, sed legere no

apostolus præcipitatus de pinnaculo lempli, flexis luisti, cum dicat Apostolus : Quæcunque scripta sunt

genibus oravit pro suis occisoribus. Et bealus Slead nostram doctrinam scripta sunt, ut per consolatio

phanus positis genibus oravit pro se lapidantibus. nem Scripturarum spem habeamus (Rom. xv): qui

Et Apostolus de hujusmodi loquens dicit nobis : Quoenim doctrinam et consolationem Scriplurarum ab

rum intuentes exitum conversationis, imitamini fidem nuit, spem salutis se non habere ostendit : nam C (Heb. xin). Et item Jacobus apostolus dicit : Tristabeatus Joannes apostolus a Domiliano principe in tur aliquis vestrum, orel animo æquo, et psallat; el : Pathmo iusula relegatus, et humana consolatione de Orale pro invicem ut salvemini (Jac. v) : genus est stilutùs, consolationem revelationis quam divinitus enim non contemnendum exauditionis cum cordis acceperat in eodem exsilio ac relegatione manu pro contritione ad Dominum clamare in tribulatione, sicpria scripsit, et ad Ecclesias quibus missus fuerat ut scriplum est : Ad Dominum cum tribularer clamavi prædicare, direxit. Et sanctus Paulus apostolus ad et exaudivit me (Psal. cxıx). Timotheum scribens dicit : Memor esto Jesum Chri Tu autem contra hæc novus doctor, imo novus slum resurrexisse a mortuis ex semine David secun præsumptor injuriatus, missam, ut audivi, non vis dum Evangelium meum, in quo laboro usque ad vin cantare, nec etiam audire, et quasi aliorum oratione cula quasi mala operans, sed verbum Dei non est al non indigens veluisti pro te, el pro se orare tibi comligatum : ideo omnia sustineo propter electos, ut et missam Ecclesiam, et causa tuæ injuriæ jussisti ipsi salutem consequantur quæ est in Christo Jesu cum Christo in membris suis, qui sedens ad dexteram glorin cælesti (II Tim. 11).

Patris dixit Paulo : Quid me persequeris ? (Acl. ix et El la, frater charissime, non solum ea legere quæ XXVI) injurias importare et mortem inferre. Paulus

D tibi misi, et mihi respondere cum posses debueras ; quoque el Silas quorum locum tenere debes, in ecverum et ministros Ecclesiæ tibi commissæ quibus clesia cæsi virgis, et missi in interiorem carcerem, modis posses debueras non excommunicatione ligare, pedes habenles striclos in ligno, media nocte adosed consolari et adhortari ut in divino servitio, et lantes laudabant Deum, et audiebant eos qui in cuassidua oratione, el salvatione populi tibi commissi

stodia erant. Subito vero terræmotus factus est malaborare studerent. Et si me digne propter indignila gnus, ita ut moverentur fundamenta carceris, et slalem meam despicis, tamen professionis, ac subscri tim aperta sunt omnia ostia, et universorum vincula ptionis tuæ memor non debueras in qualicunque me soluta sunt. Expergefactus autem custos et videns iropolitano tuo debitam obedientiam denegare, quam apertas januas carceris, evaginalo gladio volebat se a luis subditis etiam in his perniciosis tuis jussioni interficere, æstimans fugisse vinctos : clamavit aubus exigis. Quapropter iterala commonitione, pro tem Paulus voce magna dicens, Nihil feceris tibi loci mei officio le convenire congruum duxi, suadens mali, universi enim hic sumus (Acl. xvi). Et lu lantam ut quod male ligasti dissolvas; Dominus et Creator, benignitatem Ecclesiæ luæ filiis tibi commissis non ac Redemptor, atque Salvalor noster dicit : Si quis es passus impendere, quantam idem Paulus suo ad

mortem custodi impendit. Unde, frater, moneo le ite- A ut præjudicium libi vel parochiæ tuæ non inferam, rum paterna et fraterna dilectione atque auctoritate obaudio. Quod petisti ut judicium tibi vel parochiæ metropolitana, resipisce ab hac prava intentione, et luæ non inferam, non obaudio : dicit enim Dominus concordans præceptis evangelicis atque apostolicis, per prophetam : Si fecerilis judicium inter virum et et sanctorum decretis, quæ tibi in altera rotula pri- proximum ejus (Jerem. vii), et reliqua. Et Sapientia dem misi, non dedigneris eis, et cum eis patrono per Salomonem : Erue eos qui ducuntur ad mortem, tuo sancto Remigio, in cujus sede, licet indignus se el qui trahuntur ad interilum liberare ne cesses (Pr. deo, dicere quod sanctus apostolus Paulus dixit etiam XXIV). Quod mihi a Domino, quem suo judicio in suis minoribus: Sicui aliquid donasiis, et ego (II Cor. metropolitana sede Rhemorum provinciæ constituere II ). Obaudi, obsecro, illorum decreta salubria per voluit, præcepi audio de his qui tua præceptione duquos locutus est Christus, ne, quod absit, libi dicat : cuntur ad mortem, et trahuntur ad interitum. Et Qui est ex Deo, verba Dei audil, propterea vos non

decreta Nicæna, sicut Africana synodus scribens ad auditis, quia ex Deo non estis (Joan. viu). Perlimesce, Cælestinum papam demonstrat, sive inferioris grarogo, quia sanctus Innocentius, bealus Ambrosius, et dus clericos, sive episcopos ipsos suis metropolitanis ceieri caiholici doctores hæc quæ jussisti de non apertissime commiserunt. Et sanctus Bonifacius casuscipiendis pænitentibus ad pænitentiam hæresiın B pitulum Nicæni concilii exponens, post alia dislinivit dicunt esse Novatı hæretici. Et non baptizare parvu quatenus metropolitani sui unaquæque provincia in los in mortis periculo constitutos schisma est maxi

omnibus rebus ordinationem semper exspeelet. Et mum ab universali Ecclesia. Et in decretis apostolicæ

Antiochenum concilium : Per singulas, inquit, lesedis legimus quia sicut universalis Dei semper le giones episcopos convenit nosse metropolitanum epinuit, et tenet Ecclesia, schismaticus et hæreticus scopum sollicitudinem totius provinciæ gerere, pronisi conversi fuerint ad sanctam matrem catholicam pter quod ad metropolim omnes undique qui negotia el apostolicam Ecclesiam, in regnum Dei intrare non videntur habere concurrant. Et cautum est sacris possunt, sed pars eorum est in gelienna : et si de canonibus ut nullis liceat apud se celebrare concilia pane cælesti, id est de suavitate divina gustant ge præter eos quibus metropolitana jura videntur esse 1:ennæ participes, judicium sibi sumunt. Propterea, commissa : in ipsis autem conciliis adsint presby frater, ab hac secta, et ab hoc schismale revoca leri et diaconi, et omnes qui se læsos existimant, et sensum llum, el sequere quod sanclus Caelestinus in synodi experiantur examen. Propterea quod petisti decretis suis ad Galliarum episcopos scripsit dicens : ut judicium luæ parochiæ non inferam, contra reguObsecrationum, inquil, sacerdotalium sacramenta las sacras pelisti, et dicendum est libi ab Apostolo respiciamus, quæ ab apostolis tradita in lolo mundo,

С

cum hujusmodi petitoribus: Perilis, et non accipilis a que in omni catholica Ecclesia uniformiter cele eo quod male petalis (Jac. Iv): unnsquisque cnim brantur, et legem credendi lex statuat supplicandi : episcopus, inquit Antiochenum concilium, habeat cum enim sanctarum plebium præsules mandata si suæ parochiæ potestatem, ut regat juxta reverentiam bimet legatione funguntur apud divinam clementiam, singulis competentem, et providentiam gerat omnis humani generis agunt causam, et tola secum Eccle- possessionis quæ sub ejus est poleslale; ita ul presbysia congemiscente postulant el precantur, ut infide teros et diaconos ordinet, et singula suo in judicio Jibus donetur fides ; ut idololatræ ab impietatis suæ comprehendat, amplius autem nihil agere lentet liberenlur erroribus; ut Judæis, ablalo cordis vela præter antistitem metropolitanum. Ex hoc capitulo mine, lux veritatis appareat; ut hæretici ad catholicæ, quædam sunt quæ tibi in præmissa rolula scribenda fidei perfectionem resipiscant; ut schismatici spiri dictavi, sed notarius angustia lemporis coarctatus tum redivivæ charitatis accipiant; ut lapsis peni celeriter scribens intermisit; sed ea quæ tibi scrilentiæ remedia conferantur; ut denique catechume pseram ad meum opus diligentius scriberejubens de nis ad regenerationis sacramenta perductis cælestis tabulis relevari feci, videlicet diligenter attende misericordiæ aula reseretur. Et hæc conferens in quod dicitur, presbyteros et diaconos parochiie suæ

D corde tuo noli pietatis viscera petentibus salutein ordinet episcopus; ordinet autem, et non exordinet, claudere, sed pele Deum omnipotentem, lil et in le nec contra regulas ab officio submoveat, vel suspenimpleat quod per prophetam otim pollicitus est di dat, et ibidem subsequitur; singula suo judicio com: cens : Auseram a vobis cor lapideum, el dabo vobis prehendat : singula autem dicit ut suo judicio comcor carneum, et faciam ut in præceptis meis ambulelis, prehendat, et non quæ ad generalem observantiam et operemini (Ezech. xxxvi).

omnium Domini pertinent sacerdotum, quæ, ut Leo Cielerum fratres nostri quos ad te misi mihi re dicit, sine primatibus non oportet impleri. Et noli nuntiaverunt le illis præcepisse, ut me precarentur claudere aures cordis ad id quod ibidem diligentis. propler Dei reverentiam, et sanctorum ejus et sedis sime dicitur : Unusquisque, inquit, episcopus ha. apostolicæ auctoritatem ne cogerem te respondere beat suæ parochiæ potestatem, ut regat juxta reve. quandiu in tali detineris custodia et absentia cleri rentiam singulis competentem. corum tuorum, nec judicium, nec præjudicium in Proinde cavere debueras ne concessa tibi tuæ paferrem tibi, vel tue parochiæ. Quæ petitio partim rochiæ potestate contra hos sacros canones abuterenon est justa, neque rationabilis : quod enim petisti ris, qui dicunt ut regat quis episcopus suam paro.

« VorigeDoorgaan »