Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

CURSUS COMPLETUS

SIVE

BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA, OMNIUM SS. PATRUM, DOCTORUM SCRIPTORUMQUE ECCLESIASTICORUM

QUI

AB ÆVO APOSTOLICO AD INNOCENTII III TEMPORA

FLORUERUNT;

RECUSIO CHRONOLOGICA
OMNIUM QUÆ EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER DUODECIM PRIORA

ECCLESIÆ SÆCULA,

JUXTA EDITIONES ACCURATISSIMAS, INTER SE CUMQUE NONNULLIS CODICIBUS MANUSCRIPTIS COLLATAS,

PERQUAM DILIGENTER CASTIGATA;
DISSERTATIONIBUS, COMMENTARIIS LECTIONIBUSQUE VARIANTIBUS CONTINENTER ILLUSTRATA,
OMNIBUS OPERIBUS POST 'AMPLISSIMAS EDITIONES QUÆ TRIBUS NOVISSIMIS SÆCULIS DEBENTUR ABSOLUTAS

DETECTIS, AUCTA;
INDICIBUS PARTICULARIBUS ANALYTICIS, SINGULOS SIVE TOMOS, SIVE AUCTORES ALICUJUS MOMENTI

SUBSEQUENTIBUS, DONATA;
CAPITULIS INTRA JPSUM TEXTUM RUTE DISPOSITIS, NECNON ET TITULIS SINGULARUM PAGINARUM MARGINEM

SUPERIOREM DISTINGUENTIBUS SUBJECTAMQUE MATERJAM SIGNIFICANTIBUS, ADORNATA;
OPERIBUS CUM DUBIIS TUM APOCRYPHIS, ALIQUA VERO AUCTORITATE IN ORDINE AD TRADITIONEM

ECCLESIASTICAM POLLENTIBUS, AMPLIFICATA;
DUOBUS INDICIBUS GENERALIBUS LOCUPLETATA : ALTERO SCILICET RERUM, QUO CONSULTO, QUIDQUID
UNUSQUISQUE PATRUM IN QUODLIBET THEMA SCRIPSERIT UNO INTUITU CONSPICIATUR; ALTERO
SCRIPTURÆ SACRÆ, EX QUO LECTORI COMPERIRE SIT OBVIUM QUINAM PATRES
ET IN QUIBUS OPERUM SUORUM LOCIS SINGULOS SINGULORUM LIBRORUM

SCRIPTURE TEXTUS COMMENTATI SINT.
EDITIO ACCURATISSIMA, CÆTERISQUE OMNIBUS FACILE ANTEPONENDA, SI PERPENDANTUR : CHARACTERUM NITIDITAS
CHARTÆ QUALITAS, INTEGRITAS TESTUS, PERFECTIO CORRECTIONIS, OPERUM RECUSORUM TUM VARIETAS
TUN NUMERUS, FORMA VOLUMINUM PEKQUAM COM MODA SIBIQUE IN TOTO OPERIS DECURSU CONSTANTER
SIMILIS, PRETII ESIGUITAS, PRÆSERTIMQUE ISTA COLLECTIO, UNA, METHODICA ET CHRONOLOGICA,
SEXCENTORUM FRAGMENTORUM OPUSCULORUMQUE HACTENUS HIC ILLIC SPARSORUM,
PRIMUM AUTEM NOSTRA BIBLIOTHECA , EX OPERIBUS AD OMNES ÆTATES,
LOCOS, LINGUAS FORMASQUE PERTINENTIBUS, COADUNATORUM.

SERIES SECUNDA,
IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESIÆ LATINÆ

A GREGORIO MAGNO AD INNOCENTIUM II.

Accurante J.-P. Migne,
BIBLIOTHECA CLERI UNIVERSE,

IN

SIVE

CURSUUM COMPLETORUM IN SINGULOS SCIENTIÆ ECCLESIASTICÆ RAMOS EDITORE.

PATROLOGIA BINA EDITIONE TYPIS MANDATA EST, ALIA NEMPE LATINA, ALIA GRÆCO-LATINA.

VENEUNT MILLE FRANCIS DUCENTA VOLUMINA EDITIONIS LATINÆ; OCTINGENTIS ET
MILLE TRECENTA GRECO-LATINÆ. MERE LATINA UNIVERSOS AUCTORES TUM OCCIDENTALES, TUW

ORIENTALES EQUIDEM AMPLECTITUR; HI AUTEM, IN EA, SOLA VERSIONE LATINA DONANTUR.

PATROLOGIÆ TOMUS CXXVI.
HINCMARI RHEMENSIS ARCHIEPISCOPI, JOANNIS VIII, MARTINI I, ADRIANI II, PONTI-

FICUM ROMANORUM, BERTARII ABBATIS CASSINENSIS, ETC.,

HINCMARI TOJUS POSTERIOR. CÆTERORUM TOMUS UNICUS.

ETC.

EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM,
IN VIA DICTA D'AMPOISE, PROPE PORTSM LUTETLE PARISIORUM VULGC DENFER NOMINATAM,

SEU PETIT-MONTROUGE

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

HINCMARI

RHEMENSIS ARCHIEPISCOPI

OPERA OMNIA,

JUXTA EDITIONEM SIRMONDIANAM AD PRELUM REVOCATA.

VARIA ACCESSERE MONUMENTA

QUÆ SUPPEDITARUNT

SURII, PERTZII, ETC., COLLECTIONES MEMORATISSIMÆ

SEQUUNTUR

JOANNIS VIII, MARINI I, ADRIANI III,

PONTIFICUM ROMANORUM

EPISTOLÆ ET DECRETA.

TOMUM CLAUDUNT

£. BERTARII ABBATIS CASSINENSIS, HARMOTI SANGALLENSIS ABBATIS, S. REMBERTI HAMBUR
GENSIS EPISCOPI, AIMOINI MONACHI SANGERMANENSIS, RATPERTI SANGALLENSIS,

Scripta vel scriptorum fragmenta quæ supersunt.

ACCURANTE J.-P. MIGNE,

BIBLIOTHECÆ CLERI UNIVERSÆ,

SIVE

CURSUUM COMPLETOROM IN SINGULOS SCIENTIÆ ECCLESIASTICÆ RAMOS EDITORE,

HINCMARI TOMUS POSTERIOR.- CÆTERORUM TOMUS UNICUS,

VENEUNT DUO VOLUMINA 14 FRANCIS GALLICIS.

EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM,
IN VIA DICTA D'AMBOISE, PROPE PORTAM LUTETIÆ PARISIORUM VULGO D'ENFER NOMINATAM,

SEU PETIT-MONTROUGE.

1852

AUCTORUM ET OPERUM QUI IN HOC TOMO CXXVI CONTINENTUR.

HINCMARUS RHEMENSIS ARCHIEPISCOPUS.

(Operum continuatio.) Epistolæ.

Col 9 Opuscula et epistoæ quæ spectant ad causam Hincmari Laudunensis. 279

JOANNES VIII PONTIFEX ROMANUS Epistolæ et decreta

651 MARINUS I PONTIFEX ROMANUS. Privilegia.

967 Epistola ad monachos S. Ægidii.

969 ADRIANUS III PONTIFEX ROMANUS. Privilegium pro monasterio placentino.

971 Epistola ad Sigibodun Narbonensem episcopum.

973 S. BERTARIUS ABBAS CASSINENSIS Carmen de S. Benedicto.

975 Appendix ad scripta S. Bertarii. – Vita sanctæ Scholasticæ virginis. 979 Quomodo per annum jejunandum sit.

987 HARMOTUS SANGALLENSIS ABBAS. Inscriptiones in templo S. Othmari.

989 Epitaphium Grimaldi.

991
S. REMBERTUS HAMBURGENSIS EPISCOPUS.
Vita S. Bemberti, auctore anonymo, ejus æquali.
Vita S. Anscharii archiepiscopi Hamburgensis, auctore S. Remberto. 1009

AIMOINUS MONACHUS SANGERMANENSIS.
Historia translationis S. Vincentii martyris ex Hispania in Galliam. 1011
(De translatione SS. MM. Georgii, Aurelii et Nathaliæ ex urbe Corduba
Parisios.

1027 *De Miraculis S. Germani.

Ibid. Acta translationis S. Savini martyris.

1039 RATPERTUS SANGALLENSIS MONACHUS. De casibus monasterii S. Galli.

1047 Poemata varia.

1079

Ibid.

Ex typis MIGNE, au Petit-Montrouge.

OPERUM HINCHARI CONTINUATIO.

Epistolæ.

EPISTOLA PRIMA.

A piscal, et sapiat quam granditer Deus oftenditur

quando in sic grandibus et apertis non ignoranter
EPISCOPORUM DIOECESEON RHEMENSIS ATQUE ROTHOMA-

GENSIS & AD LUDOVICUM GERMANIA REGEM b. peccatur. Unde scriplum est : Descendant in inser
(Ex Actis prov. eccl. Rhem. tom. I, pag. 217.)

num viventes (Psal. Luv). Id est, labantur in peccatum

scientes. Quæ divina permissione merito mundi pa
Domno LUDOVICO, regi glorioso, episcopi Rhemo-

tientis, propler communia peccata nostra, pastorum
rum diæceseos alque Rothomagensis, qui adesse

scilicet et gregum, propter delicia regis cl regni,
poluimus

eveniunt sicut scriptum est : Immissiones per ange.
1. Excusant cur ad convenium Rhemensem venire non los malos, viam fecit Dominus semita iræ sud (Psal.
potuerunt.

LxxvII). Tamen, sicut Verilas protestalur, non cri'
Litteras dominationis vestræ quique nostrum ha sine ultione vindictæ nec ipsi virga suroris Domini.
buimus, quibus jussistis ut vobis vii Kalendas Decem Sic legimus, sic audivimus, sic vidimus, et pro certo
bris Rhemis occurreremus, quatenus ibi nobiscum sic cilo videbimus : quoniam licel peccatores simus,
et cum cæleris fidelibus vestris de restauratione sed penitentes, et in divina clementia fortiter confi-
sanctæ Ecclesiae, et de slalu ac solule populi Chri dentes, ministerium sacrum operante Spiritu sancto
sliani, tractaretis. Sed nos ad placitum illud occur- B suscepimus, sine quo sacra non ministramus, et
rere non poluimus, et propter incommoditatem et nobis dictum a Veritate veraciler scimus : Non vos
brevitatem temporis, et propter inconvenientiam estis qui loquimini, sed Spiritus Patris res!ri qui lo-
loci; et, quod est lugubrius, propter confusionem quitur in vobis (Matth. x).
tumultus exorti. Sed et divinis legibus, quas et vos III. Quod sæpius illum ad ineundam cum fratre con-
observaturos cum vestris fratribus nobis denuntiastis,

cordiam hortali sunt.
cautum esse dignoscitur, quia sicut nec archiepiscopi Et licet dominatio vestra melius noverit de quibus
sine coepiscopi, ila nec coepiscopi sine archiepisco- scriptis, mandatis et dictis dicamus, tamen non ab
porum consensu vel jussi, nisi quæ ad proprias per re est si etiam et nos illa ad memoriam vestram re-
linen! parochias, debent præsumere, et in tam an ducamus. Primo quidem per Hildegarium °, venera-
gusto tempore archiepiscoporum lilleras non valui-

bilem episcopum, scriptis el dictis; secundo per
mus de conventu babere. Quapropter noverit vestra Æneam d, honorabilem episcopum, litteris et ver-
sublimitas quia mandalum vestrum nostra non con bis; item per Æneam verbis, deinde per fincmaruni
tempsit humilitas; sed, sicut longe est ante nos Rhemensem et Wenilonem Rothomagensem episco-
dictum, qui jubet impossibile, facit se contempli-

c pos; iterum per eosdem, cum aliis quos ipsi vocastis, ea
bilem.

quæ saluti fuerunt congrua sufficienter audistis,
U. Queruntur quod eorum monitis et consiliis hacle quando sicut et ante pelivimus, ut fraler vester et
nus non paruerit.

omnes fideles illius ante vestram fideliumque vestro-
Sed et tractatum de restauratione sanctæ Eccle rum præsentiam in rationes loco el tempore congruo
siæ, et slalu ac salute populi christiani, quod nunc venissemus, et quæ male gesta forent, vestro con-
vos vobiscum habere velle dicitis, justius et rationa silio et auxilio cum Dei adjutorio fuerint emendata.
bilius illud haberi potuisset, si nostris, quin polius Pro quibus omnibus dictis non obaudientibus valde
divinis consiliis et observationibus atque obtestativ timemus quod dicitur : Si sermonem meum servare-
nibus superno respectu obtemperare voluissetis; runi, et vestrum servabunt (Joan. xv), et reliqua quæ
quia non nostra scripsimus, mandavimus, diximus, Dominus comminalur. El si illa non sunt exaudita,
sed que, dictante charitate, quæ Deus est, in litteris putari potest et nec isla, quæ vos dicitis apud nos
sacris invenimus, et quæ naturæ insita recognosci velle quærere et audire, exaudientur. Videturque
mus. Cæterum quæ contra illa quæ scripsimus, man quibusdam, ut sicut Dominus, quando quæsivit ficus
davimus, diximus, acta sunt vel aguntur, naturalis in liculnea cui maledixit, cum non esset, iesle Evan-
legis morbus et vitium etiam a minus sapientibus gelio, tempus ficorum, aliud voluerit significare; ita

D
esse dignoscitur. Quia de re prudens quisque resi el in hoc citato et incongruo conventa, remola do-

a Hincmar, archevêque de Reims; Immon, évêque b On attribuie celle lettre à Hincmar de Reims.
de Noyon; Ermenfroi, évêque de Beauvais; llincmar, . Hildegaire, évêque de Meauir.
évéque de Laon.

d Enée, évêque de Paris.
PATROL. CXXVI,

1

« VorigeDoorgaan »