Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

judicatur. Cunctis namque superba apud se cogita- A valeo respondere, saceres utique sicut patriotæ el tione tumentibus inest clamor in locutione,'amari- propinqui tui laici faciunt, scilicet voluntarie vivetudo in silentio, dissolutio in hilaritate, furor in res inter tuos conterraneos atque vicinos pacitristitia, inhonestas .in actione, honestas in imagine, fice, quoniam si aliter præsumeres, fortiores et erectio in incessu, rancor in responsione. Horum superiores qui tibi resisterent, teque reprimerent, mens semper est ad irrogandas contumelias valida, invenires. ad tolerandas infirma, ad obediendum pigra, ad

CAPUT LJU. lacessendos vero alios importuna, ad ea quæ facere

De motibus corporis inordinatis , qualiter cavere et debet et prævalet ignava, ad ea quæ facere nec

debeat. debet nec prævalet parata. Hæc in eo quod sponte non appetit nullis exhortationibus flectitur, ad hoc Et quoniam reprehenderis de motibus corporis autem quod latenter desiderat, quærit ut cogatur,' inordinatis, attendendum mihi el tibi est quod beaquia dum metuit ex desiderio suo vilescere, optat lus Gregorius dicit, quoniam interius est custodia, vim in ipsa voluntate tolerare. Quapropter hoc vitio quæ ordinala servat exterius membra. El sano laborantibus Dominus dicit : Deus superbis resistit, clus Gregorius Nazianzenus habitum Juliani Apo humilibus autem dat gratiam (Jac. iv); et item: B sfatæ describit dicens (orat. 1 in Julianum) : « FaImmundus est apud Deum omnis qui exaltat cor ciebat me cautum adeo inconstantia morum ejus, (Eccli. xvii); et item : Quid superbit terra et cinis ? et excessus uberior. Vates enim egregius est, (Eccli. x.) Quia igitur Redemptor noster corda regil qui bene considerat. Nullum enim signum mihi humilium, el Leviathan rex dicitur superborum,

in eo utile videbatur, cervix inflexibilis, bumer; aperte cognoscimus quod evidentissimum reprobo- jactabiles, oculi currentes, huc illucque directi rum signum superbia est, at contra humilitas electo et furiose respicientes, pedes impatientes, nares rum. Cum ergo quam quisque habeat cognoscitur, spirantes injurias atque contemptun , schemala sub quo rege mililet invenitur. Unusquisque enim risibilia , et hoc ipsum semper habentia, risus quasi quemdam titulum portat operis, quo facile incontinens el quasi subbulliens, consensus et ne. Ostendal sub cujus servial potestate rectoris. » De gatio simul, ratio nulla ratione consistens, interhoc quippe vilio superbiæ descendit, quod mulli le rogatio inordinata, atque responsio nulla convenienapud plurimos dicunt de fortitudine et agilitale tui tia sibi conveniens. , Et sanctus papa Gregorius corporis gloriari, et de præliis, atque ut nostratium quemdam describens poliusque depingens juvenem, lingua dicitur, de vassaticis frequenter ac libenter de eo dicit : « Quia erat superbus et lubricus, verbis sermonem habere, et qualiter ageres si laicus fuisses C levis, nutibus instabilis, mente tumidus, veste irreverenter referre, et alia multa quæ tibi non compositus, actione dissipalus. , Unde attendendum conveniunt dicere et agere, nec mihi enuntiare. est nobis, quia si hæ reprehensiones in laicis quiDebes enim attendere quod scriptum est : Non in buscunque potestatibus præditis ita denotantur , fortitudine sua roborabitur vir (1 Reg. 11); el : Non quam damnabiles in nobis episcopis habeantur, qui sabvatur rex per multam virtutem, et gigas non salva lux mundi, et lucerna super candelabrum posita, ut bitur in multitudine fortitudinis suæ (Psal. xxxii). luceamus omnibus qui in domo Dei, id est Ecclesia Unde apud se David manu fortis, humiliter infirmus, sunt positi, esse videmur? Hæc tibi, frater ac fili, et ideo veraciter fortis, qui giganiem multæ fortitu scribo multo dolore ac confusione coinpunctus, hurdinis occidit, et regem ac virtutem exercitus ejus ab tans ut in lutere, quem Moyses (Exod. XXXVII) de opprobrio liberavit, Domino dicit : Fortitudinem speculis mulierum ante tabernaculum Domini excimeam ad te custodiam (Psal. LvIII). Et Paulus, qui bantium fecerat, in quo sacerdotes ministraturi in audivit a Domino : Virlus in infirmitate perficitur eadem domo Domini manus et pedes lavarini, me(11 Cor. x11), gloriatur in infirmitatibus suis, dicens : cum le conspicias, et interius atque exterius ibiQuando infirmor, tunc fortior sum el potens (11 Cor. dem, id est in sacræ Scripturæ præceptis per san. XII); et : Castigo corpus meum, et servituli subjicio,

D

clos Dei nobis explanatis, et in eorumdem sanclo. ne aliis prædicans ipse reprobus efficiar (1 Cor. 1x). rum exemplis, nostra reprehensibilia abluamus, et Sed et cum in his, in quibus infatigabiliter pugnan dignos nos fletibus et sanctis operationibus, ut digne do, non quasi aerem verberantes, seul contra aerias illi ministrare possimus, exhibeamus. Hinc enim polestales, et carnis illecebras, ac mundi concu omnipotenti Domino per Psalmislam dicitur : In piscentias agonizantes decertaverimus, quod nobis @lernum non obliviscar justificationes fuas, quia in a Domino præcipitur ex intimo cordis affectu dicere ipsis vivificasti me (Psal. cxvIII). Justificationes debemus : Servi inutiles sumus, que debuimus facere, enim præcepta Dei dicuntur, in quibus nos corrifecimus (Luc. XVII). Quia non sumus sufficientes a gendo justificat, de quibus idem Psalmista apertius nobis quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo dicit : In tuis justificationibus meditabor, non obliviest, qui dedit velle et perficere pro bona voluntale scar sermones luos (Psal. xviii). In eis itaque nos (II Cor. 1); quique suis dixit : Sine me nihil po vivificat, quia per hæc nobis spiritalem vitam de leslis facere (Philip. 11). De vanilate autem qua le monstrat, eamque per aflationem spiritus nosiris jactas, qualiter faceres si laicus esses, breviter tibi mentibus infundit.

CAPUT LIV.

A xxxvII), et cauda pecoris in sacrificio Doniino ofUt non se permittat decipi a flore juventutis et ferri præcipitur, quia qui perseveraverit usque in sanitate corporis, ei mundi illecebris.

finem, hic salvus erit (Matth. x). Et obaudiamus Tandem horlor te, frater ac fili, et moneo ut non quod Sapientia per Salomonem nos singulos exhorte permittas decipi a flore juventutis, et sanitate tans dicit : Quodcunque polest manus lua facere incorporis, et mundi illecebris, habens semper ante slanter operare : quia nec opus, nec ralio, nec scienmentis oculos quod hinc sanctus Spiritus per bea tia, nec sapientia erunt apud inferos quo tu properas tum Job dicit : Homo natus de muliere, brevi vivens (Eccle. 1x). tempore, repletur mullis miseriis : quasi flos egredi

CAPUT LV. iur, et conteritur, et fugit velut umbra, et nunquam Conclusio epistolæ verbis Eliæ, Quod meum fuit in eodem statu permanet. Breves dies hominis sunt,

seci tibi. numerus mensium ejus apud te esi, constituisti termi In conclusione autem horum omnium tibi scribo nos ejus, qui præteriri non poterunt (Job xiv). Et per quod beatus Elias Spiritu sancto repletus ad EliPsalmistam : Verumtamen in imagine pertransit seum eodem Spiritu sancto replendum dixit : Quod homo, sed et frustra conturbatur. Thesaurizat et meum fuit feci tibi (III Reg. Xix). Credo enim quia iynorat cui congregavil ea (Psal. xxxvi). Habe B etiamsi quod absit me non obaudieris, labor meus semper ante mentis oculos, quam terribilis judex non erit in le apud Deum inanis et vacuus. Etsi noster sit in consiliis super filios hominum, et quam enim Æthiops niger in balneum intrat, et niger de districtus ad judicandum veniet, cælis et terris ar balneo exit : non tamen balnealor denarium, id est dentibus, el universis cælorum virtutibus, atque pretium sui balnei perdit. Nos autem et sermones omnibus creaturis in obsequium sui terroris com nostri in manu Dei sumus, qui dicit : Pluam sup't motis. Quando ignis ante ipsum præcedet, et in unam civilatem, et super alteram non pluam (An.os, flammabit in circuitu inimicos ejus : advocans coelum IV); et quibusdam loquitur per vocem, et exigente desursum, et terram discernere populum suum, culpa, occulto atque justo judicio, non loquitur per quando veniet nos judicaturus de cogitationibus, unctionem : quibusdam vero gratiæ loquitur unverbis, et actibus nostris : quem præveniendum ctione, id est sancti Spiritus inspiratione cum voce. nobis est in confessione, et plorandum ante eum Det Dominus me, et velle, et scire, et dicere, et qui fecit nos (Psal. xciv). Attendendum est etiam, agere quæ jussit : et te audire, et exaudire quod quæ nobis verecundia tunc erit in conspectu totius expedit, et nobis ambobus ea velle et operari, el in humani generis , omniumque virtutum cælestium his perseverare quæ præcipit, ut mereamur doną confundi, et post confusionem quæ nos pæna se

с

percipere que promittit. quetur, cum animam immortaliter morientem reatus involvet, et indeficienter deficientem carnem gehenna consumet, si radices cordis huic seculo

EPISTOLA HINCMARI RAEMENSIS perseveranter infixas habuerimus : quia nemo potest,

AD HINCMARUM LAUDUNENSEM. ut scriptum est, hic gaudere cum sæculo, et illic re

Accepto ejus missatico per Heddonem præposituni gnare cum Domino. Simus igitur, ut docet Aposlo

ecclesiæ Laudunensis. lus, quasi morientes, et ecce vivimus : ut castigati, et non mortificati : quasi tristes, semper autem gauden- (Apud Sirmond., ex veteri codice bibliothecæ Thuanæ.) les : sicut egentes, multos autem locupletanles : lan HINCMARUS, Rhemorum episcopus, dilecto fratri quam nihil habenles, et omnia possidentes (11 Cor. Hincmaro, Ecclesize Laudunensis episcopo, salutem. vi). Momentis suis hore fugiunt, et tempora dila Decimo quinto Kalendas Augusti præsentis tertiæ buntur. Salayamus ergo ut in bonis et continuis

indictionis, jam vesperi venit ad me communis fraoperibus teneantur : quia scriptum est: Beati qui ter et comminister noster Hedilo, prxpositus comcustodiuni judicium , et faciunt justiliam in omni

D

missæ tibi ecclesiæ, dicens mihi ex lua parte missa tempore (Psal. cv). Et descriptis viri sancti conti

ticum, sicut hic habelur subnexum. nuis bonis operibus, scriptum est : Sic faciebat Job e I. Meus senior vobis mandat salutes et fideles cunctis diebus (Job 1). Sicut ergo quotidianas et ne orationes. cessarias pensiones corpori reddimus, ita quotidia (II. Mandat vobis, quia vos sapitis quod illi nunc nas atque continuas bonorum operum , scilicet factum fuit in Altiniaco, propter quod inde ambulacontinentiæ, lectionum, vigiliarum, et orationum, vit, sicut vobis per Teutlandum mandavit, et vos atque lacrymarum, el eleemosynarum, atque sacre sapilis quo modo illi jam altera vice factum fuit, hostiæ oblationum, gemituum quoque ex præterito quando rex illum detinuit. rum pænitentia, et sancto futurorum desiderio , « III. Mandat vobis, quia res de sua ecclesia illi pensiones animabus nostris effundentes eas in con Lollutæ sunt, et Flotharius regis missus eas consiga, spectu Domini reddere studeamus, et in his cum vit Norlmanni homini, et hoc meus senior jam scielide recta, spe firma, et charitate perfecta, perseve bal, quando de Alliniaco ambulavit, quia sic deverantissime vigilemus, scientes quia Joseph solus niret, quia homo Nortmanni Herimundus hoc seniori inter fratres talari tunica indutus legitur (Gen. meo dixit, quando rex de Silvaneciis revenit.

« IV. Et mandat vobis, quia et alias res de sua A pore ab ecclesia Laudunensi subtractæ fuerant, præecclesia tenent sui homines per potestatem et per sentaliter reciperes, et illas alias de quibus ad eum verbum regis, et mandavit suos homines ad se reclamatio venit, interim non reciperes, sed tantum venire præterita die sabbati, et voluit considerare inde exspectares, donec illud præceplum apportares, de servilio regis, et de illa opera ad suam ecclesiam, et suus ac meus missus in ipsum pagum irent, el ex et illi non venerunt, et rex illi per Bertharium nunc his rei veritatem investigarent : et quidquid invenmandavit, ut Eligio suum beneficium redderet, et tum fuerit, quod ex eisdem rebus juste el rationabiEligius inde regis indiculum apportavit, ut suum liter ad Laudunensem ecclesiam pertineret, non solum beneficium illi redderet, et meus senior illi respondit, non discuperet, verum et libenter eas ipsi ecclesiæ conut reveniret die Lunis, et inde consideraret cum suis cedere vellet, el tu ex his nihil tunc contradixisti. De fidelibus, et tunc illi responderet : ipse autem dixit, beneficiis autem hominum tuorum, de quibus mandaquod hoc exspectare non debuisset, quia rex illi eum' sli, respondeo quia lui homines se ad eum reclamabeneficium reddidit, et intravit ibi, el tenet illum. verunt, quod ab eis sua beneficia, quæ apud anle

« V. Et quia vos estis suus avunculus et suus cessores tuos, et apud le proservierunt, injuste et archiepiscopus , si vos illi potestis impetrare ad irrationabiliter abstulisses. Unde secundum sacros regem, ut ille possit res de sua ecclesia ordinare, B canones, el decreta sanctæ sedis Romanæ pontifiet illi eas liceat' sicut ei simulaverit disponere et cum ex eisdem sacris canonibus promulgata, electos gubernare: quia quod ille facit, alter disfacit; et judices episcopos apud me expetisti, et eorum atque quod ille disponit, , alter pervertit. Tunc vult ille aliorum Deum timentium judicio de quibusdam devobis obedire, et ad vos venire, et per vestrum cretum fuit, ut beneficia sua , quæ irrationabiliter consilium facere : quia quidquid de rebus suæ ec perdiderant, recuperare deberent: quorumdam auclesiæ fecit et ordinavit, non per scaz, vel

per tem eorum causa usque ad alium traclalum certis aliquam propinquitatem aut amicitiam inde fecit, causis intervenientibus non diflinita, sed implacitala sed sicut melius ille intellexit, si inde fecit. Et si hoc remansit, et tu ante diffinitionem, contra sacros cavos non potestis ad regem facere, tunc non potest nones, sine ulla necessitate vel ratione fuga lapsus, ille regi obedire, nec illi servire, nec aliquod tem regularem difhnitionem exspectare contempsisti , porale obsequium facere, nec ad illum venire, et unde quid sacri decernant canones sufficientissime non potest dimittere, ut sic looge inde se non recla nosti. Nune vero quia ipse jam in motu est, pergens met si plus alte potest, id est ad sedem apostolicam. obviam fratri suo propter pacis charitatisque conEt non dimitlet, ut inde suum ministerium non fa cordiam, et sanctæ Ecclesiæ ac Christiani populi ciat, id est excommunicabit illos sicut hic habet c obtinendam quietem ; cum favente Domino inde quod illi episcopi diffinierunt, quia non potest di reversus fuerit, veni ad illum, et apporta illud præmitlere ut illos non excommunicet, quoniam altera ceplum, per quod præfatas res ecclesiæ Laudunensi vice, quando domno apostolico mandavit de Nort- restituit, sive contulit , et sicut justum de illis rebus manno, hoc ei remandavit domnus apostolicus, ut quas requiris inventum fuerit, agere procurabit. prius inde fecisset suum ministerium, et tunc se re Homines autem lui, quorum causa, le irregulariter clamasset. Et hoc ideo usque modo dimisit, donec ac illegaliter abscedente, adhuc non diffinita sed vobis mandaret ut hoc vos scirelis quia nunc inde implacitata remansit, juste et rationabiliter ventilesuum ministerium faciet. )

tur, et secundum sacras leges dillinialur. Cæterum, Unde frater una cum venerabilibus episcopis et charissime frater, de scedula quasi episcoporum difdilectis fratribus nostris qui adfuerunt, Remigio finitionem continente, in synodo quæ apud Tusiascilicet, et Harduico, et Francone, ac Hodone, atque

cum fuerat babila, valde miratus sum ubi et quoWilleberlo, ad domnum Carolum regem gloriosum

modo hanc adinvenisti, quam antequam per Hedpetitoriam suggestionem referre curavi. Qui nobis donem clericum tuum acceperim nunquam vidi, et respondit, se pulasse libi posse sufficere quod hinc nunquam vel nusquam audivi, sed nec qui modo jam : coram episcopis benigno apimo et allocutione D adfuerunt episcopi eam se vidisse vel audisse dixeplacida tibi in Alliniaco dixit, videlicet quoniam ad runt. Illam quippe authenticam diffinitionem, quæ illum pervenit, te amplius præsumpsisse de rebus, secundum sacras leges in eadem synodo decreta est, de quibus nunc mandas quia Flotharius missus ejus cui el mecum intersuisti, ego habeo, et divinare Norlmanno consignaverit, quam ecclesiæ libi com

non valeo, unde adinventio ista emerserit, quæ, missæ debeantur, et amplius quam in præcepto ha

sicut ex bis evidenter potes cognoscere, quæ tibi bealur, per quod tibi res a longo tempore ab eccle contra præsumptiones tuas studui scribere, in quisia Laudunensi subtractas restituit, vel gratis tuæ busdam sacris regulis obviat, et mendacem illam petitioni annucns dedit, sicut et manifestissime cla esse facillime posses advertere, si illos oculos haruit de his, quas contra rationem et justitiam illega buisses in capite, de quibus Scriptura dicit : Oculi liter atque irregulariter usurpasti, quæ in præcepto sapientis in capite ejus (Eccle. II, 14). Et miranda non continentur, et juste atque rationabiliter secun est lua prudentia, cur sibi placuit plus hanc mendum legem homo suus reconquisivit. Propterea illas dacem, et in quibusdam, ut dixi, sacris regulis obres, videlicet villam Pauliacum, quæ a longo tem viantem compilationem habere, et mihi transmit

tere, quam veram synodi diffinitionem, et sacris re- A pro certo debemus, quia scriptum est : Ubi fuerin gulis congruentem habere, et a me qualicunque duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in primale luo juxta regulas (sacras tenendam et se medio eorum (Matth. xviii). Si ergo adesse dignabiquendam accipere, cujus, secundum decreta sanctæ tur ubi duo vel tres suerint, multo magis non sedis Romanæ pontificum ex sacris canonibus pro deerit ubi plures convenerint sacerdotes. Quod aumulgata, ordinationem semper debes in rebus ex tem mihi mandasti : Quia non potes dimittere ut spectare. Nam etsi scedula a te mihi directa quid illos homines, qui res ecclesiæ luæ contra voluntadam rationis vel auctoritalis habere videtur, hoc lem luam tenent, non excommunices, quoniam altera tamen debes discernere, quia sicuti ubi reclamatio vice, quando domno apostolico mandasti de Nortcerla suscipitur, causa ventilatur, ratio postulatur, manno, hoc tibi remanlavit, ut prius inde fecisses præsumplio vel usurpationis temeritas non inveni tuum ministerium, et tunc le reclamasses, non hoc tur, sed justitia sequitur, et æquitas conservatur, in suis litteris invenimus, vel audivimus. Propterea, censura districtionis canonice vacal, ila se ad ul frater, vi le ne cujusquam verbo, forle per adulatiociscenilum contra devios a ratione et auctoritate ac nem ad gratiam tuam tibi suaso, et non ex domni æquitale, et in contemplus pertinacia obduratos apostolici auctoritate prolato pellectus, præpropere exaggerat. Sedis, inquit beatus Lev, apostolicæ

B

el tibi inconsulte ac præcipitanter sententiam exmoderatio hanc temperantiam servat , ut severius communicationis sacris regulis obviam proseras : agat cum obduralis, et veniam cupiat præstare sed exspecta, ul prædixi, donec ad provincialem correctis. Igitur quoniam, ut item Leo dicit, ma synodum episcopi Rhemorum provincize conveniatura volumus sacerdotum esse consilia, et sacra mus, et si quid nobis obstiterit, ut secundum saScriptura dicit : Qui festinus est, pedibus offenilit cras regulas juste et rationabiliter ea quæ agenda (Prov. Xıx), horlor el moneo le, frater charissinie, sunt exsequi quod absit nequiverimus, quod nullo paterna el metropolitana secundum sacras regulas modo futurum fore putamus, lunc si necesse fuerit auctoritate, ut non per hæc commenta, quæ mihi secundum sacras regulas, tua reclamatio, si justa inniisisti, præceps sicut mihi mandasti sis ad profe venta fuerit, ad sedem apostolicam nostris litleris rendam sententiam, præsertim cum sufficientissime prosecuta perveniat. jam le hinc comnionuerim, redarguerim, et etiam ex auctoritatibus divinis instruxerim. Sed patienter interim tolera quæ videntur tuæ potestati contraria,

HINCMARI RHEMENSIS AD EUMDEM. qui dicere cum Psalmista debes : Supra dorsum Ad mentis ejus oculos revocat qualiter illum orphameum fabricaverunt peccatores, prolongaverunt ini-C num dulci dilectione sub religione nutrierit, liiteris quitatem suam (Psal. cxxvii). In patientia, inquit

erudierit, per singulos gradus ecclesiasticos usque ad Dominus, possidebitis animas vestras (Luc. xxI); et

episcopalus apicem provexerit. item scriptum est : Doctrina viri per patientiam 110 Nunc, inquit, retribuentem mihi mala pro bonis, scilur (Prov. sıx). Quanto enim quis minus est pa el odio me habentem gratis, quoniam non faveo luis tiens, tanto convincitur minus doctus. Et melior est infructuosis operibus, quandiu te paliar, multis a le patiens viro forte, et qui dominatur animo suo es afflictus injuriis ? Etenim ab ipsa die tuæ ordinatiopugnatore urbium. Quoniam qui urbes subigit, nis, tam verbis quam scriptis, et inordinatis actibus extra se est quod vincit, qui autem patiens est, se ac motibus tuis, frequentibus adeo sum gravalus metipsum sibimetipsi subjicit. Tolera igitur :equa lacerationibus atque conlusionibus, ut lædeat me nimiter quos contrarios tibi deputas, et dilige ipsos vitæ meæ : quia sic pro loci mei oflicio tu insoquos toleras, et plus erga corrigendos agat lua be. lentiæ sum connexus, ut non solum post primam et nevolentia quam severitas, plus cohortatio quam

sccundam correptionem, juxta Apostolum, verum commolio, plus charitas quam potestas : a qua re nec post plurimas, privatim et coram communibus gula non exorbitabis, si non quæ tua sunt quæsi familiaribus nostris, sed et coram rege, et episcopis, eris, sed quæ Jesu Christi. Porro si dominari magis

D

ac plurimis aliis, verbis et scriptis commonitiones quam consulere subditis volueris, honor inflabit su le valeam devitare. Et licet exoptem, ut darentur perbiam, et quod provisum est in ordinatione tua mihi pennæ sicut columbæ, et avolarem ac requiead concordiam, lendet ad noxam. Ergo age, frater scerem a te elongatus in aliquam solitudinem, non charissime, quod episcopalem condecet gravitatem, possum quoquam effugere, ut aut tua pertinacia exspectans donec ad provincialem synodum, cujus contumacis præsentiæ, aut missorum tuorum durijam tempus in proximo est, conveniamus, in qua loquiis, aut scripturarum tuarum derogationibus et favente ac cooperante Domino, secundum decrela inutilibus næniis, quin potius tragediis, aut talibus beati Gregorii, et de incidentibus causis disceptatio, quæ non conveniunt episcopo, de le auditionibus non et sit salubris de ecclesiastica observatione collatio : aftligar. Et jam tandem pulavi te pigere talia exsequi, quatenus dum per hoc et præterita corrigentur, et cum ecce nunc idibus Novembris quartæ indictionis regulam futura suscipient, omnipotens ubique Do prolixissimam rotulam, mendaciis et irrationabilitaminus fratrum concordia collaudetur, cujus nobis tibus ac improperiis contra veritatem et auctorita. adesse præsentiam, si hæc observabimus, credere lem repletam, mihi misisti. Et miror cur sic exfrong

factus, ut de Judæa Dominus queritur (Jer. vi, 15; A nires contemnens, adeo illum ad iracundiam provecaVIII, 12), nescis erubescere, et tibi non est nausea sti, sicut omnes in istis regionibus sciunt, ut coactus talia et tanla scribere, nisi quoniam jam utilibus non le per fideles suos sicut infidelem appeteret. Tu aues intentus, neque in necessariis occupatus. Et ut tem ante inauditam excommunicationem in meos et de aliis taceam, quæ si ex ordine voluero replicare, multorum archiepiscoporum et episcoporum paroantea deficiet lux diurna, quam legenda exinde defi chianos, sed et in ipsum regem, sine mea conscie ciat pagina, replicabo tibi aliqua, quae non valeo tia contra sacras regulas jaculasti. Unde mullos nec debeo silentio præterire. Videlicet quia slatim scandalizasti, et maximum scandalum non solum ut a palernæ nido educationis factus episcopus evo Ecclesiæ, sed et regi ac regno intulisti, cum lex lasti, et me et eos qui nutrierunt deseruisti, et sæcu prohibeat ut per alienam messem transiens falcem lares amicitias atque familiaritales quæsisti, et ac non millas, sed manu spicas conteras et manduces quisisti, et sic subinde alios et alios deserens et (Deut. xxiii, 25). « Falcem, inquit beatus Gregorius, acquirens, non solum de comparibus, sed etiam et judicii mittere non potes in ea segete, quæ alteri de tibi commissis, ad hoc emersisti, ut contra sacras videlur esse commissa, sed per effectum boni operis Antiochenas regulas, præcipientes ut præter me frumenta Dominica vitiorum suorum paleis excoria, agere nibil debeas, secundum antiquam Patribus B et in Ecclesiæ corpus moncndo el persuadendo nostris regulam constitutam, nisi ea tantum quæ ad quasi mandendo converte. » Post quam præsumptio tuam parochiam pertinent, possessionesque subjeclas, nem, adhibitis mecum confratribus nostris, le et sine mea vel coepiscoporum nostrorun conscientia cum eo pacificavi, et episcopis, quorum parocbianos administrationem in palatio domni regis obtinueris : excommunicasti, ut le in synodali sententia non quam administrationem tibi coram eodem domno inveherent persuasi : sed et eosdem a le excomrege, et aliis qui adfuerunt ex sacris regulis inter municatos, licet non sine labore, adminiculante dixi, et aliquandiu ab administratione cessasti. domno rege, adversum te conquiescere feci. Sed lu, Postea autem per exteras, id est sæculares potesta addens pejora prioribus, sic domnum regem, sicut les, contra Sardicenses canones, eamdem admini mihi longum est enarrare et multi sciunt, iterum strationem cum abbatia in tertia provincia, ultra exaggerasti, ut causa luæ castigationis te sine mea Rhemensem provinciam, sine mea conscientia obti voluntate, sineque meo consensu, aliquantulum denuisti. Ad quam abbatiam, sine mea licentia, quo tineri juberet. Tu vero causa luæ injuriæ, me inties tibi placuit perrexisti, et quandiu tibi placuit consulto, et sine consensu coepiscoporum Rhemensis ibidem fuisti immoratus, contra Hilari papæ de provinciæ, sicut petilio a clericis Laudunensis eccreta dicentis (epist. 8 ad episc. Gallie) : « Illud non C clesiæ mihi porrecta demonstrat, presbyteros et poluimus præterire, quod sollicitudine diligentiore comministros ecclesiæ ac parochiæ tibi commissæ curandum est, ne præter metropolitanorum suorum excommunicasti, ut nemo in eaden) parochia mislitteras aliqui episcopi ad quamlibet provinciam au sarum officia celebraret, neminem parvulorum etiam deant proficisci : quod etiam in omni genere officii in mortis urgentis periculo constitulum baptizaret, clericalis per singulas debet ecclesias custodiri; ) nullum ad poenitentiam quisquam susciperet, nec et.sic antea Zosimus, et postea sanctus Gregorius etiam obeunti communione viatica muneris subdecreverunt. Præterea quoque, semel ac secundo veniret, nulli defuncto in sepeliendo humanitatis litteris canonicis evocalus ad ordinationem episcopi obsequium exhiberet, donec aut tu ipse ad eos vein ecclesia Cameracensi Rhemensis provinciæ pastore nires, aut a sede apostolica inde relationem recipe destituta, unde apostolica sedes me suggerente non rent. Quod audiens, fateor, vehementer exhorrui, modice laboravit, nec ipse venisti, nec pro le vicariam el proinde ad te metropolitana sollicitudine litteras personam, vel litteras lui consensus, ut regulæ sacræ misi, monens et hortans te, ut tam exiliabilem expræcipiunt, ad me direxisti. Unde Symmachus papa

communicationem et impietatis colligationem, in ad Æonium ex sacris regulis promulgavit (epist. 11 ad tuum et multorum periculum intentatam, quantoCæsarium), « ut si quilibet episcopus metropolitano D cius solveres. Sed et ad ministros Laudunensis ecpontifici juxta canonicam diffinitionem vocatus ob clesiæ, timens immane multorum exitium, certissi. temperare noluerit, noverit succidendum se, quod mas et irrefragabiles diffinitiones evangelicæ verinon optamus, ecclesiastica disciplina. » Sed et binc a tatis, et apostolicae auctoritatis, atque sacrorum me conventus, nullam satisfactionem, nec etiam canonum et apostolicæ sedis direxi, quatenus sehumile responsum mihi ac coepiscopis nostris ex cundum easdem diffinitiones, quæ in nullo divelli hibuisti. Post hæc, more tuæ instabilitatis ac incon possunt, ex eadem periculosa et irregulari excomstantiæ, contra domnum regem in tantum te sine municatione agerent et ipsi salis. Sed quia meæ ratione contumaciter erexisti, ut et administratio admonitioni obedire non voluisti, misi ad le iterum nem palatinam, et ipsam abbatiam tibi auferrel, et exinde litteras, sed et clericos Laudunensis paroa le exaggeratus duriora ingerenda tibi proponerel : chiæ, et nec sic te ad obediendum invitare prævaunde et scriptis el verbis pro le salagens illum tibi lui. Post hæc, quærens adinventiones ut te a mereconciliavi. Indeque, sicut sciunt plurimi, contra tropolitana subjectione posses exuere, libellum de illum te iterum erexisti, et mandata sua ut ad eum ve Patrum antiquorum scriptis, ante sacros Nicænæ

« VorigeDoorgaan »