Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

confecisti ex nominibus sanctorum apostolicæ sedis A Deum et homines praevaricatum Deus queritur. Et pontificum, quasi ad ora melle oblitum, et indiscrete ecce est una culpa superbiäe, quia prævaricati sunt commixtum, de quo tibi commissos clericos potis pactum. Ecce altera obstinationis , quia usque ad pasii, et quod quibusdam episcopis obtulisti, et diem hanc. Ecce culpa gravis impudentiae, quia Satanas primis parentibus nostris in paradiso ob dura facie, quoniam mala quæ faciunt jam nec tulit, quando pomum bonum ad vescendum , et erubescunt, et nunquam vel post culpas ad pepulchrum oculis , aspectuque delectabile ostendit, nitentiam redeunt, quia indomabili corde sunt. eisque dixit : Quacunque die comederilis ex eo, ape Cum vero tanlæ pravilalis, taniæque obstinatiorientur oculi vestri, et erilis sicut dii scientes bonum nis sint hi, ad quos propheta millitur, quis jam et malum (Gen, ); et quibus promisit divinitatem, non videat quia persona prophetæ a tam pervertulit immortalitatem, et pollicens liberam et nulli sis hominibus despici valeat ? Sed ecce auctosubjectam deitatis æqualitatem, captivitatis eis in ritas personæ tribuitur, cum subditur: Et dices ad Lulit miseram servitutem, quos sibi complices fece

eos : Hæc dicit Dominus, si forte vel ipsi audiant, rat ad iniquitatem. « Et lu clericis luis, qui, inquis, el si forte quiescant, quia domus exasperans est mihi eodem Deo auctore commissi sunt , et in his (Ezech. xii). Et tu, fili hominis, ne timeas eos, nesimiliter sentiunt, solliciti servare unitatem spiritus

B

que sermones eorum meluas, quia domus exasperans in vinculo pacis, hac mecum pace potiantur, , ac esi. (Ibid.) Stultum enim valde est, si illis placere si palenter addendo diceres, et in transgressionem quærimus, quos non placere Domino scimus. Debesanctarum regularum per sanctum vere Spiritum mus autem habere in metu et reverentia judicia jusprolatarum gradiantur; et mox subsequendo : « Si, torum, quia membra omnipotentis Dei sunt, et hoc inquiens, aliqui secus nolentes tieri socii hujus ipsi in terra reprehendunt, quod Dominus redarguit disciplinæ, nec habeantur participes communionis e cælo. Nam perversorum derogalio, vitæ nostræ nostra. , Quod non est aliud dicere, nisi perma approbatio est quia jam ostenditur nos aliquid justineant in catholicæ Ecclesiæ communione, et si forte

lize habere, si illis displicere incipimus qui non planon verbis, rebus lamen quibusdam episcopis per

cent Deo. Ideo boni limendi sunt ne offendantur, ne suadenito : « Hanc, inquiens, tenele et mecum evin

fortasse per eos ille provocetur ad iracundiam, qui dicate compilationem , et nulli nisi Romano pontifici eorum corria semper inhabitat. Propter quod etiam debebitis subjectionem, et dissipaliitis mecum Dei

subditur : Tu autem, fli hominis, audi quæcunque ordinationem in communis episcopalis ordinis di

loquor ad te, et poli esse exasperans, sicut domus scretam sedibus dignitatem. , Sed concerlamus hec

exasperatrix est. Nisi enim ad loquendum verba cum

с dicere et agere posse aliquem arrogantem atque

mittebatur obediret, omnipotentem Dominum, sicut jactantem, illa vero divinare non valeo, quomodo

auditores de perverso opere, sic prophela, id est in mentem tuam venire potuit, ut regi illam com

predicator de suo silentio Deum exasperasset. » pilationem versibus inversis, scilicet adulatoriis sena

CAPUT XLVII. sibus praelitam velles ostendere, quem latere non Quod victum se nunquam agnoscat. De ejus in metro posse sciebas ad quid illam voluisti colligere. Sed politanum rebellione : et quod sacra eloquia eruri et mihi quomodo potuisti mandare, ut non solum perieril, el schisma subscriplione sua fecerit. Ei de

injustis ejus obligamenlis. ea quæ ædificavi destruerem, verum sic metropolitanæ sedis privilegium et meipsum tibi subjicerem,

Unde mihi, ad cujus sollicitudinem pertinere diet Evangelia, atqme apostolos, et prophetas, et ca gnosceris, non est libi tacendum. Et quia ego monones incendendo negarem, ut sicut ethnicus et pu

nendo et la resistendo luctari copimus, et puto in blicanus omoibus fierem, cum licet infirmus et fra hac præsenti luctatione non ante sextam, aut segilis una cum sancta Ecclesia frequentissime cantem, primam, vel usque ad decimam volutionem paiieris esse virum sanclum, qui pro lege Dei sui certa succumbere : nempe, ut timeo, etiam cum ratione, vil usque ad mortem. Et hinc anxie mihi hæsitanti veritate, alque auctoritate, ac nube testium, acriori

D occurrit Paulus de hujusmodi dicens : Cum cogno duello Darelis et Entelli justissime victus, ct judicun vissent Deum, non sicut Deum glorificaverunt, aut justorum clamoribus percitus, jam sublus jacens, gratias egerunt, sed cranuerunt in cogitationibus suis, victum te dicere non dignaberis, et quæ ad tuam inet obscuratum est insipiens cor eorum : dicentes enim structionem et correptionem libi scripta sunt, non se esse sapientes, stulti facti sunt (Rom. 1). De qui ad edificationem suscipies, sed ad contentionem exbus et Dominus ad Ezechielem prophetam dicit : aggerare studebis, et more tuo sneto ui invictus sis, Patres, inquiens, corun prevaricali sın! pactum secutus lieliu præcursorem arrogantium, et in arromeum usque ad diem hanc, et filii dura cervice et gantia sua invictissinuum, qui dixit : Plenus sum sere indomabili corde sunt, ad quos ego milto te (Ezech. monibus, et coarctat me spiritus uteri mei : loquar et 11). Sed prius nobis ex verbis beati Gregorii dicen respirabo paululum, aperiam labia mea ei respondebu dm est quid sit pactum : « in pacto, inqnit (hom. (Job xxxn), le intra le cohibere non poteris, quin 9 in Ezech.), discordantium partium voluntas im scientiam luam sine ratione et auctoritate in auras pletur, ut ad volum suum quzeque pervenial, et jur incondite ui soles non proferas, et ut me ad rescrigia desiderato fine concludat. Quod pacium inter bendun compellere possis, quatenus horas uilitat

[ocr errors][ocr errors]

et necessitati impendendas inutilitati et superfluitati A dum, non solum ut scienter doceat, sed etiam paexpendam, frivola et inutilia atque ratione carentia

tienter discat. Non dubito quod si istam quæstio. rescribere decertabis, et illa quæ jam a me libi scri

nem in Ecclesia diu multuinque versantem cum viris pia sunt, sed et tuas ineptias ad episcoporum et sa

sanctissimis doctissimisque tractaret, per quos postea pientum examen me producere ad meum pro le do

factum est, ut antiqua illa consuetudo etiam plenalorem et ad tuam perniciem exiges, et veniet super

rio concilio firmaretur, sine dubitatione demonstrale, sicut vereor, illa sententia quæ scripta est : Ne

ret, non solum quam devolus esset in his quae fircesse est ut veniant scandala, autem homini illi per

missima veritate perceperat, verum etiam quam doquem scandalum venil (Malth. XVII). Et sicut me et

cibilis in his quæ minus adverterat. Et tamen cum eos qui mecum te nutrierunt, deinde alios atque alios,

manifestissimuni sit multo gravius peccare scientem sed et plures de his qui tibi commissi fuerunt, verum

quam nescientem, vellem mihi aliquis diceret : Si et de his qui a le in fædus familiaritatemque

quis in hæresim incurrat, nesciens quantum masuscepti fuerunt, viritim dereliquisti, et vicissim

lum sit, et alius ab avaritia pon recedal, sciens alios atque alios tibi in amicitiam et familiaritalem

quantum malum sit, quis eorum sit pejor ? Possum recepisti, cum delegeris potius eorum, qui se per eliam ita proponere, si alius nesciens in hæresim

B diversa jactantes ab unitate catholicæ fraternitatis

incurrat, et sciens alius ab idololatria non recedat, przeciderunt, vel propter irrevocabilem suam perli

quia et Apostolus dicit : Avarilia quæ est idolorum naciam præcidi exegerunt, ut nostris temporibus Go servilus (Coloss. 11I), et ipse Cyprianus eamdem senthescalcus atque Guntarius, exitiabilem pertinaciam tentiam non aliter intellexit, sicut ad Antonianum sequi, quam ecclesiasticam mansuetudinem et piam

scribens ait (epist. 52): « Nec sibi in hoc novi hæpaternitatem. Contingat tibi, quod absit, cum eis

retici blandiantur, quod se dicant idololatris non habere parlem, quorum studueris imitari perversam

communicare, quando sint et apud illos adulteri et intentionem : et idcirco si, quod non oplo sed timeo, fraudatores qui leneantur idololatriæ crimine, sein hac dementia sicut cæpisti volueris perseverare, cundum Apostolum dicentem (Ephes. v): Hoc enim ne amplius contra verbosun studeam contendere

scilole intelligentes, quia oinnis fornicator, aut imverbis, sed ista aut ad correctionem, aut per alio

mundus, aut fraudator, quod est idololatria, non rum judicium ad inam revictionem suificere valeant,

habet hæreditatem in regno Christi et Dei; el iterum: ei mihi de avulsione dextri oculi vel dextræ manus

Mortificate itaque membra vestra quæ suni super leraiuscissione dolor continuus et perpetuus maror ac ram, exponentes fornicationem, immunditiam, et cidat, sicut ex verbis beati Gregorii uria tibi propo- c concupiscentiam malam, el avaritiam quæ est idolosui : peccatum scilicet, et causam peccati, ac pee rum servitus (Colloss. III). Quæro ergo quis peccet nam peccati : quæ etiam si negare velis admisisse

gravius, qui nesciens ju hæresim incurrerit, an qui convinceris, tibi alia tria ex verbis beati Augustini sciens ab avaritia, id est ab idololatria non recesseproponam, ut sicut scriptum est, Videas, et scias, et rit? Secundum quidem illam regulam, qua peccata recogites, et intelligas pariter (Isa. XLI). Primum qui

scientium peccatis ignorantiæ præponuntur, avarus dem provectum avaritiæ, unde Apostolus, ei avaritia

cum scientia vincit in scelere hæreticui nescientem. quæ est idolorum servitus (Coloss. JI). Avarilia enim, Sed ne forte hoc fiat, facit in hæresi sceleris ipsius ut demonstrat Gregorius, non solum pecuniæ est, magnitudo, quod facii in avarilia scientis admissio, sed etiam altiuudinis. Recie quippe avaritia dicitur, ut haereticus nesciens avaro scienti coquetur. » cuin super modum sublimitas ambitur. Quod inci Exustionem quoque divinorum eloquiorum, quam disse videris, qui contra decretum a Deo ordinatum, mihi persuadere, si posses, obtentu apud te obtinendae ne subditus secundum regulas luo metropolitano lias, pocis conatus fuisti, sicut clericos parocbiæ tuæ ut supra ostendi, rebellare conaris. In quo si perse eodem obtentu per irregularem subscriptionem leverare delegeris, quantum delinquas, cum tantis cum connexuisti. Legimus quippe esse os cordis, auctoritatibus revincaris, ex ejusdem beati Augi- D sicul ei os corporis. De ore enim cordis scriptum siini verbis, quæ de sancti Cypriani dictis deprom est: Labia dolosa in corde, el corde locuti sunt (Psa!. psit, libi ostendere necessarium duxi. Ait enim san XI); et juxta evangelicam veritatem : De corde exbius Cyprianus (epist. 65, ad Antonianum) : « Post eunt cogitationes malce, homicidia, perjuria, falsa inspirationem, inquiens, el revel: tionein factam, qui Testimonia (Math. xl), et reliqua quæ ex ore cordis i...) quod erraveral perseveral prudens et sciens, al al oruin procedunt notitiam per os corporis. El sire venia ignorantiæ peccat : præsumpliene enim legimus deliberationem volunlatis esse perfectionem atjue obstinatione quadam nititur, cum ratione su operis, dicente Domino : Qui viderit mulierem ad pe retur. » Hinc Augustinus (lib. iv de Bapt. contra concupiscendum eam, jam mechatus est eam in corde Dynatistas, cap. 5): « Hoc verissimum est, longe Suo (Malth. v), et ad discipulos suos : Posui, inquit gravius esse peccatum ejus qui sciens, quam ejus vos, ut eatis el fructum afferatis (Joan. xv). « Eatis, qui nesciens peccaverit. « Et ideo vir sanctus Cypria inquit Gregorius, volendo, fructum afferatis ope119.9, non solum doctus, sed etiam docilis, quod in rando. Eatis enim volendo dixi, quia velle aliquid la ne episcopi quem designat Apostolus, sic ipse in facere jam mente ire est. Et tu adeo ex deliberaiciexit, ut diceret ovam hoc in episcopo esse diligen tione voluntatis pervenisti ad operationem sermonis,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ut mortiferum ad bibendum mibi propinares, scili- A quod probatur, sed ab ipsis, quod non probatur, cel ul eloquia sacra gratia tui incenderem, nisi mihi traditoribus separastis ? An, ut dicere cæperam, ille adesset qui in se credentibus repromisit dicens : graviora sunt crimina traditorum, quam schismatie Si mortiferum quid biberint, non eos nocebit (Marc. corum ? Non afferamus slateras dolosas ubi appendaxvi). Dum pestiseras, inquit beatus Gregorius, sua mus quod volumus, et quomodo volumus, pro arbisiones audiunt, sed tamen ad operationem pravam trio nostro dicentes, hoc grave, hoc leve esl : sed minime pertrahuntur, mortiferum quidem est quod afferamus divinam stateram de Scripturis sanctis, bibunt, sed non eis nocebit. » Et licet me Deus hinc tanquam de thesauris Dominicis, et in illa quid sit gratia sua servaverit, tu tamen, nisi pænitueris, gravius appendamis, imo non appendamus, sed a studii lui lues judicium. « Tardius, inquit beatus Dornino appensa recognoscamus. Tempore illo, quo Gregorius ( Pastor. mi, admon. 33), peccatum

Dominus (Exod. XXXII) priora delicia recentibus pesolvitur, quod el per consilium solidalur : nisi enim narum exemplis cavenda monstravit, et idolum samens omnimodo æterna despicerel, in culpa ex ju

bricatum atque adoratum est, el propheticus liber ira dicio non periret. Hinc est quod per prophetam Do regis contemptoris incensus (Jer. XXXVI), et schiminus non lam precipitationum prava, quam deli

sma attentatum, idololatria gladio painita est, exustio

B ctorum studia reprehendit dicens : Ne forte egre

libri bellica cæde et peregrina captivitate, schisma diatur ul ignis indignatio mea, et succendatur, et non

hiatu terræ sepullis auctoribus vivis, et ceteris cosil qui exstinguat propter maliliam sludiorum vestro lesti igne consumptis. Quis jam dubitaverit hoc esse rum (Jer. 1). Hinc iterum iratus dicil : Visitabo sceleratius commissum, quod est gravius vindicasuper vos juxta fructum sludiorum vestrorum (Jer. lum? » De eo quod in lua subscriplione misisti, ut XXI). Quo jam igituir a peccatis aliis differunt pec

lecum subscribentes : Sollicili servare unilatem spicata quæ per consilium per rantur, non tam prava

rilus in vinculo pacis , hac lecum pace potiantur facta Dominus, quam studia pravitatis insequitur.

(Num. Xvi), in eodem libro dicit ad Donalistas In factis enim sæpe infirmitate, sæpe negligentia, in (lib. il de Bapt., cap. 6) : « Quare non communistudiis vero malitiosa semper intentione peccalur. )

calis ecclesiis, quibus epistolas apostolicas missas Hinc ergo colligant qui in culpa se etiam per con tenetis et legitis, et secundum ipsas vos vivere dicisilium ligant, qua quandoque ultione seriendi sunt, tis?, Et post pauca , quae studio brevitatis prætereo, qui nunc pravorun non socii, sed principes fiunt. et lector ibidem ex ordine polerit invenire : Hos, Schisma nibilominus, quo te a tibi commissis se inquit, omnes catholica unitas materno sinu comparaturum monstrasti, nisi tectum subscriberent, plectilur, invicem onera sua portantes, el studentes

с quos lecum subscribentes a nobis, qui ea quæ tibi servare unitatem spiritus in vinculo pacis, donec et ecclesiæ tibi commissæ, de evangelica veritate, el alteris eorum, si quid aliter sapiebant, Dominus reapostolica auctoritate, atque canonica instilutione velaret. De hoc autem, quod quasi ex verbis Leonis direxi, servamus, imo ab Ecclesia catholica, que subjunxisti (Ephes. IV): « Si aliqui sccus nolerte's illa servat et irrefragabiliter omnes servare docet. fieri socii bujus disciplinæ, nec habeantur participas Ut quoniam me ex merilo meo despicis, ex beali communionis nostrie, , conferantur verba tua crin Augustini verbis de Scripturæ sacræ auctoritate do verbis Leonis in capitulo ubi hæc dicit, et juncim centis agnoscas quam grave peccatum sit idololatria, legantur, sicut ibi habentur (epist. 1, c. 5) : «lloc quod ex ambitu altitudinis admisisse videris, et quia ilaque admonitio nostra denuntiat quod si quis fragravius est incensio divinorum eloquiorum, ad quod trum contra hæc constituta venire tentaverit , et me quantum ex te fuit traduxisti, et quoniam gra prohibita fuerit ausus admittere, a suo se noverit vissimum sit peccatum schisma, quo te a fraterna officio submovendum, nec communionis nostræ fuillnostra unanimitate per tuam perniciosam subscri rum esse consortem, qui socius esse noluit din: plionem separasti, si in eo, quod absit, permanere plinæ. Ne quid vero sit quod prætermissum a nobis delegeris : et si forte his subscripsisti, quæ evan

forte credatur : Omnia decretalia constituta , tam

D gelicæ veritati et apostolicae auctoritati contraria, beatz recordationis innocentii, quam omnium deet decretis sanctorum conciliorum, quæ universalis cessorum nostrorum, quæ de ecclesiasticis ordiniEcclesiæ probavit assensus, el apostolicæ sedis con

bus, et canonum promulgata sunt disciplinis, ita a firmavit auctoritas, inveniuntur adversa. Ait enim vestra dilectione custodiri debere mandamus, ut si idein bealus Augustinus loquens ad Donatistas, imo quis in illa commiserit, veniam sibi deinceps nove. contra Donatistas schismaticos per carnis præsen rit denegari. » Hæc est integritas capituli beati liam, sicut tibi nunc loqui creditur per litterarum Leonis. Intueamur ergo, si disciplina discenda suarum doctrinam, et qua mori nunquam potuit luis a te proposita, disciplinæ, quam sequendam charitatem : velut ipse de Cypriano dicit (lib. v de Leo docuit, æqua sorte conveniat, aut si tua doctrina Bapl., c. 17): < Presens est, inquiens, non solum ab illius doctrina discordet, et judicet cælum ac per litteras suas, sed etiam per ipsam, quæ in illo lerra quæ potius sit sequenda, lua disciplina, an maxime viguil et mori nunquam potuit, charitatem.) Leonis doctrina. Et cum idem Leo dicat : « Nec comQuique te cum præfatis alloquens (lib. I de Bapt., cap. munionis nostræ esse consortem, qui socius 6): « Quare, inquit, vos, non dico ab innocentibus, noluit disciplinæ, » discernendum est, cujus commu.

[ocr errors]

nionem, illius cum universali Ecclesia, an luam op- A ejus. » Hæc idcirco tribus promissis de verbis beapidani episcopi cum tuis complicibus det.cat catho ti Augustini a me tibi proponendis præposui, quolicus quisque eligere, præsertim cum idem Leo niam zelo et furore illa perniciosa ligamenta, ce quidicat : « Si quis in decretalia constituta lam heatie bus agitur, le egisse, elhanc contra sacras regulas subrecordationis Immocentii, quam omnium decessorum scriptionem adinvenisse veraciter credimus. Quaprosuorum, quæ de ecclesiasticis ordinibus, et canonun pler necessarium duxi primum quidem tibi ostendere, promulgata sunt disciplinis commiserit, veniam sibi quia in sola catholica,linitate per hereses vel schismala deinceps noverit denegari. , In quæ decretalia con non divisa, vera sunt ligamenta, ut vera sunt sacrastituta le manisfestuin est commisisse, sicut et in menta. Prito me, inquit beatuś Augustinus (lib. vir scriplis semel et secundo a me tibi directis ostendi

de Bapt., c. 51), non temere dicere, alios ita esse in lur, el ecce jam tertio in hoc scripto supra monstra domo Dei, ut ipsi etiam sint eadem domus Dei, quæ lur: a quorum disciplina, imo a cathclica Ecclesia, dicilur ædificari super petram, quæ unica columba cujus exstilere rectores, hac subscriptione lua te appellatur, quæ sponsa pulchra sine macula et ruga, separasti, si, ut prædictum est, et semper dicendum el hortus conclusus, fons signalus, puteus aquæ vivæ, est, a te subscripta eisdem constitutis esse inve paradisus cum fructu pomorum : que domus etiam niuntur adversa. Quapropter adhuc etiam tria tibi B clares accepit, ac potestatem solvendi et ligandi. ex verbis beati Augustini catholicæ Ecclesiæ doctoris Hanc domum si quis corripientem corrigentemque eximii proponenda proposui, preponens his tribus contempserit, sil libi, inquit, tanquam ethnicus et beati Cypriani sententiam, a beato Augustino favo publicanus. » El sciendum nobis est, quia præposita rabiliter collaudatam (epist. 73, ad Jubajanum in regula corripiendi dala huic domui Dei, videlicet fine), et ab omnibus catholicis ac pie viventibus Catholicæ Ecclesiæ, hæc sententia si contempla fueacceptandam. < Servatur, inquit bealus Cyprianus rit, subdiuir : Sit tibi, inquit, ianquam ethnicus et (lib. iy de Bapt., cap. 7), a nobis patienter et leniter publicanus (Matth. XVII). Secundum autem capitucharitas animi, honor collegii, vinculum fidei, con lum, contra injustam obligationem innoxiorum a le cordia sacerdotii. o llæc, inquit Augustinus, verba patratam, quasi specialiter de hoc facto loquentis, et Cypriani sunt. An forte invidia et malevola dissensio le una cum eis quos alloquebatur computantis, ex parvum malum esi? Quomodo ergo isti erant in uni verbis ejus tem doctoris magnifici tibi propono, ditate, qui non erant in pace? Vox enim non mea, aut centis (D. Aug. I. 11 de Bapt., c. 6): « Si tunc in alicujus hominis, sed ipsius Domini, nec per homi illos quos arguebatis vera diceretis, causam vestram nes, sed per angelos sonuit Christo nato : Gloria in unitati orbis terrarum persuasissctis, ut vobis relenexcelsis Deo, et in terra pux hominibus bonæ volun-Ctis illi excluderentur. Quod si conati estis facere, et talis (Luc. 11). Quod utique nato in terris Christo non ubunuistis, innocens orbis terrarum qui judicinon sonaret ore angelico, nisi Deus hoc vellet intel bus ecclesiasticis potius quam victis litigatoribus creligi, eos esse in unitate corporis Christi, qui sunt

didit. Si autem noluistis agere causam vestram , in pace Christi, eos autem esse in pace Christi, nocens est orbis terrarum qui damnare non potuit qui sunt bona voluntatis. Porro sicut in bene inauditos. Quare ergo vos ab innocentibus separavolentia bona voluntas, sic in malevolentia mala slis ? Sacrilegium schismatis vestri delendere non voluntas est. Jam vero ipsa invidia , quæ non valetis. » Spiritales autem, sive ad hoc ipsum pio potest esse nisi malevola, quantum malum est ? studio proficientes, non eunt foras, quia el cuin aliNon queramus alios testes, suficil nobis ipse qua vel perversitate vel necessitate hominum videnCyprianus, per quem tam multa de zelo et livore luir expelli , ibi magis probant quam intus permaDominus veracissima intonuit, et salubria præcepit. neant, cum adversus Ecclesiam nullatenus eriguntur, Legamus ergo Epistolam Cypriani de zelo et livore, sed in solida unitatis petra fortissimo charitatis roet videamus quantum malum sit invidere melioribus, bore radicantur. Ad hoc enim pertinet quod in illo cujus mali originem ab ipso diabolo exstilisse me Abrahæ sacrificio dicitur: Aves aulem non dirisit

D morabiliter docel. « Zelare, inquit, quod bonum (Gen. XV), videlicet quia se ab unilate spiritales non videas, et invidere melioribus, leve apud quosdam præcidunt. Quo contra Antiochenum concilium de et modicum crimen videtur, fratres dilectissimi. , liis, qui se a ministerio ecclesiastico subtrahunt, et Deinde paulo post, cum ejus mali caput atque origi scorsum colligunt, seque ab unitate dividunt, dicit nem quæreret : « llinc diabolus, inquit, inter initia (conc. Antioch., can. 5): « Siquis presbyter aut diastatim mundi, el periit primus et perdile. » Et paulo conus, episcopum proprium contemnens, se ab Ecpost : « Quale malum est, inquit, fiatres, quo ange clesia sequestraverit, el seorsum colligens aliare lus cecidit, quo circumveniri el subverti alta illa et constitueril, et commonenti episcopo non acquierepræclara sublimitas poluit, quo deceptus est ipse ril, nec consentire vel obedire volueril semel et iiequi decepit? Exinde invidia grassalur in terris, dum rum convocanti, hic damnaliis omnimodo nec ultra livore periturus magistro perditionis obsequitur, dum remedium cousequatur: quia suam recipere non diabolum qui zelat imitatur, sicut scriptum est : poterit dignitatem. Quod si Ecclesiam conturbare et Invidia autem diaboli mors intravit in orbem terrarum sollicitare perstiterit, tanquam seditiosus per pote{Sap. 11). Imitantur ergo illum qui sunt ex parte states exteras opprimatur, » El Carthaginense con

in

cilium (can. 11): « Si quis presbyter a præposito A salutem (Rom. x), in illo latronc declaratum est. suo correptus fuerit, debet utique apud vicinos epi Sed lunc impletur invisibiliter, cuin ministerium scopos conqueri, ut ab ipsis ejus causa possit audiri, baptismi non contemptus religionis, sed articulus ac per ipsos suo episcopo reconcilari : quod nisi fe necessitatis excludit. Nam multo magis in Cornelio cerit, sed superbia, quod absit , inflatus secernen et in amicis ejus (Act. x), quam in illo latrone posdum se ab episcopi sui communione duxerit, aut set videri superfluum , ut aqua etiam tinguerentur, separatim cum aliquibus schisma faciens sacrificium in quibus jam donum Spiritus sancti, quod nisi Deo obtulerit, anathema habeat, ct locum amillat : baptizatus alios accepisse sancta Scriptura testatur, si querimoniam justam adversus episcopum non ha certo quoque indicio , quod illis temporibus conbuerit, inquirendum erit. » Secundum hoc capitulum, gruebat, cum linguis loquentibus eminuerat : baptisimul cum nono cap'tulo Antiocheni concilii, com zali sunt lanien, et in hoc facto apostolica exstat ministri Ecclesiæ Laudunensis absque schismate et auctoritas. Usque adeo nemo debet, in quolibet prorebellione, juxta temporis angustiam et imminens vectu interioris hominis, si forte ante baptismum periculum, innocenter injuriam passi episcopum usque ad spiritalem intellectum pio corde profecemetropolitanum adierunt, et ideo, sicut supra os ril, contemnere sacramentum, quod ministrorum

B tendi, in communione ecclesiastica restitui et per opere corporaliter adhibetur, sed per hoc Deus homanere debuerunt. Unde Carthaginense concilium minis consecrationem spiritaliter operatur. Nec ob de irregulariter judicantibus, èl injusle judicatis, et aliud existimo baptizandi munus Joanni fuisse altride majoris auctoritatis judicibus : < Placuit, inquit butuni, ita ut Joannis baptismus diceretur, nisi ut (can. 15), ut a quibuscunque judicibus ecclesiasticis Dominus ipse qui dederat, cum servi baptismum non ad alios jndices ecclesiasticos ubi est major aucto. sprevisset accipere, dedicaret humilitatis viam, et ritas fuerit provocatum, non cis obsit quorum fuerit quanti pendendum esset suum baptisma, quo ipse soluta sententia, si convinci non potuerint, vel ini. baptizaturus erat , tali facto apertissime declararet. mico animo judicasse, vel aliqua cupiditate aut gra Videbat enim, tanquam potentissimus medicus salutia depravati. » De episcopo aulem, si forte schisma lis æternæ, quorumdam non defuturum tumorem, a sacris canonibus in Ecclesia fecerit, Africanum qui cum intellectu veritatis et probabilibus moribus concilium dicit (can. 20): < Circa cos sane, inquiens, ita profecissent, ut multis baptizatis vita atque doqui fuerint concordes, non solum circa Ecclesiam ctrina se præponere minime dubitarent, supervacaCarthaginensem, scilicet metropolim, sed et circa neum sibi esse crederent baptizari quando ad illum omne sacerdotale consortium. , Et post pauca : mentis habitum se pervenisse sentirentad quem multi

С ( Oportet ut quis universis fratribus ac lolo concilio baptizati adhuc ascendere conarentur. (Ibid., c. 23.) inhæserit, non solum sua jure integro, sed et diæ Quid autem valeat et quid agat in homine corporaliter ceses possideat. Al vero qui sibimet putant plebes adhibita sanctificatio sacramenti, sine qua tamen latro suas sufficere fraterna dilectione contempta, non ille non fuit, quia non ejus accipiende voluntas defuit, tantum diæceses amillant, sed ut dixi etiam propriis sed non accipiendie necessitas affuit, diflicile est dicere: publica careant auctoritate, ut rebelles. » De a le nisi tamen plurimum valeret, non servi baptismum Doautem separatis a communione catholica, sicut in minus accepisset. Verum quia per se ipsa considepetitione mihi a Laudunensi Ecclesia data contine randa est, excepla salute hominis cui perficiendæ tur, scilicet parvulis in tua parochia causa injuria- adhibetur, satis indicat, quod et in malis, et in eis rum tuarum non baptizandis, et obeuntibus viatici qui sæculo verbis non factis renuntiant, ipsa integra muneris communione non reconciliandis, audi quid est, cum illi nisi corrigantur salutem habere non exinde ad remedium pertinens idem doctor catholi possint. Sicut autem in latrone, quia per necessitacissimus et subtilissimarum rerum investigator, et tem corporaliter defuit, perfecta salus est, quia per gratia Dei inventor sagacissimus dicat (Aug., lib. IV pietatem spiritaliter affuil, sic et cum ipsa præsto de Bapl., cap. 22): « Baptismi, inquiens, sane vicem

D

est, si per necessitatem desit quod latroni alluit, aliquando implere passionem, de latrone illo, cui non perficitur salus. Quod traditum tenet universitas baptizalo dictum est : Ilodie mecum eris in paradiso

Ecclesic, cum parvuli infantes baptizantur, qui (Luc, XXIII), non leve documentum idem beatus Cy certe nondum possunt corde credere ad justitiam, prianus assumit. Quod etiam atque etiam conside

et ore confiteri ad salutem, quod latro potuit, quin- . raps, invenio non tantum passionem pro nomine

etiam lendo et vagiendo, cum in eis mysterium ceChristi id quod ex baptismo deerat posse supplere,

lebratur, ipsis mysticis vocibus obstrepunt, el tamen sed etiam fidem conversionemque cordis, si forte ad mullus Christianorum dixerit eos inaniter baptizari. celebrandum mysterium baptismi in angustiis tem (Ibid., c. 24.) Et si quisquam quaerat in hac re auporum succurri non potest. Neque enim latro ille pro ctoritatem divinam, quamquam quod universa lenet nomine Christi crucifixus est, sed pro merilis saci Ecclesia, nec conciliis institutum, sed semper relennorum suorum : nec quia credidit passus est, sed lum est, non nisi apostolica auctoritale traditumi dum pateretur credidit. Quantum itaque valeat ctiam rectissime creditur, tamen veraciter conjicere possine visibili baptismi sacramento quod ait Aposlo sumus quid valeat in parvulis baptismi sacramenlus : Corde creditur ad justitiam, ore confessio fil ad cum ex circumcisione carnis, quam prior populus

« VorigeDoorgaan »