Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

quibus permissum non eral confugere, pro oppres- A locis patriarche a nonnuilis vocantur. Illi auteur , sionibus vel injustitiis suis confugiebant), ipsosque qui in metropoli a beato Pelro, ordinante Domino, appellalrant quoties oprs eral, sicut in lege eorum el prædecessore nostro predicto sancto Clemente, prieceplum erat, ipsis quoque in civitatibus vel seu a nobis constituti sunt, non omnes primates vel locis nostri patriarchas vel primales, qui una:n for patriarchæ esse possimi. Sed illic urbes quie priemam lenent, licct diversa sint nomina, leges divin: fatis et priscis temporibus primatum tenuere, archieet ecclesiastic:c poni et esse jusserunt, ad quos piscoporum, Patriarcharum, aut primatum soinine episcopi, si necesse fuerit, confugerent cosque appel- fruantur: reliquae vero metropoles archiepiscopofareni, et ipsi nomine primalım fruerentur, et non rum, aut metropolitanorum, et non patriarcharum slii : reliqui vero metropolitane civitates, que aui primatum utantur nominibus, quia hæc eadem minores judices habebant , licet majores comitibus et leyes saeculi in suis continent principibus. Alie essent, haberent metropolitanos suos, qui prædictis autem primre civilates, quas vobis conscriptas in jnsie obedirent primalibus, sicut et in legibus seculi quodam lomo nittimus, a sanctis apostolis el a olim ordinalum eral, qui non primatum, sed aut beato Clemente, sive a nobis primales prædicalores metropolitanorum, aut archiepiscoporum nomine acceperunt. Hic vero sacrosancta Romana el apofruerentur. Et licet singulæ metropoles civitates B stolica Ecclesia, non ab aliis, sed ab ipso Domino suas provincias liabeant, el suos metropolitanos Salvatore nostro primalum oblinuit, sicut ipse bealo habere debeant cpiscopos, sicut prius metropoli-Petro apostolo dixit : Tu es Pelrus, el super hanc tanos judices habcbant seculares, primates tamen, petram ædificabo Ecclesiam meam. » El paulo post : Il prefixum est, et liinc et nunc habere jussæ sunt, · Prima ergo sedes est cælesti beneficio Romanæ ad quos post sedem apostolicam summa negotia Ecclesixe, quam, ul memoratum est, beatissimi conveniant, ut ibidem quibus necesse fuerit rele Petrus et Paulus suo marlyrio consecrarunt. Secunda venlur et juste restituantur, et hi qui injuste aulem sedes apud Alexandriam beati Petri nomine opprimuntur juste reformentur atque fulciantur, a Marco ejus discipulo atque evangelista consecrata episcoporumque causæ et summorum negotiorum est , quia ipsc et in Ægypto primum verbum verijudicia , salva apostolicæ sedis auctoritale, justis tatis directus a Petro prædicavit, el gloriosum sime terminentur. » Et in tertia epistola : « De suscepit martyrium, cui venerabilis successi Habiprimatibus, inquit, charissimi, super quibus me lius. Tertia vero sedes apud Antiochiam, id est, quidaun vestrum consuluerunt, aut si esse deberent, beati Petri apostoli habelur honorabilis, quia illic an non, quantum hactenus de his a beato Petro priusquam Romam veniret habitavit, et Ignatium

С postolo, et a reliquis apostolis, el a beato Cle episcopum constiluit, et illic primum nomen Christiamente nostro sanulo prædecessore et marlyre novi norum novellä gentis exortum est. Reliquas vero, HUS Slalulum, denegare vobis minime possumus. ut prædiximus, in quodam lomo, prolixitatem viEt quis est, qui querentibus fratribus denegare tantes epistolæ, vobis conscriplas direximus. Inde possil dubitationem vel necessilales eorum? Sacer namgue et beati apostoli inter se slatuerunt ut epiflolum, fratres, ordo bipartitus est, et sicut Dominus scopi singularum scirent gentium quis inter eos priillum constituit, a nullo debet perturbari. Scitis mus esset, quatenus ad eum potior eorum sollicitudo aulem a Domino apostolos esse eleclos et consti pertineret. Nam et inter beatos apostolos quaedam tulos, et postea per diversas provincias ad pr:edi- fuit discretio, el licet omnes essent apostoli, Petro candum dispersos. Cum vero messis coeperal cre tamen a Domino est concessum, et ipsi inter se scere, videns paucos esse operarios, ad corum idipsum voluerunt, ut reliquis omnibus præesset adjumentum septuaginta eligi præcepit discipulos. apostolis, et Cephas, id est caput el principium Episcopi vero Domini apostolorum, presbyteri quoque lenerel apostolatus, quia et eamdemi formam suis sepluaginta discipulorum locum tenent. Episcopi successoribus, et reliquis apostolis tenendam tradiaulein non in castellis aut modicis civitatibus debent derunt. Et non solum boc in Novo Testamento est

D constitui, scd presbyteri per castella et modicas constitutum, sed etiam in Veteri fuil. Unde scriptum civitales atquc villas debent ab episcopis ordinari est: Moyses et Aaron in sacerdotibus ejus (Psal. xvii), el poni, singuli tamen per singulos litulos suos ; id est, priini inter eos fuerunt. , Inde sacrum Nicæel cpiscopus nou ab uno, sed a pluribus debet num conciliun paucioribus quidem verbis, sed episcopis ordinari, et ut dictum est, non ad modi non minori auctoritate decrevit (can. 6), quatenus cam civitatem, ne vilescat nomen episcopi, aut ali ( antiqua consuetudo, scilicet quæ apud ethnicos cubi, sed ad bonorabilem urbem litulandus, et staluta fueral, ct apostolica est postea constitutione denominandus est : presbyter vero ad qualemcunque firinala, servetur, ut Alexandrinus episcopus suorum locum vel ecclesiam in eo constitutam est præfi omnium habeat poleslalem, quia et urbis Rome ciendus, atque in ea diebus vitæ suæ durandus.

cpiscopo parilis mos est. Similiter et apud AntioAnplius quam isti duo ordines sacerdotum, nec chiam cxterasque provincias suis privilegia serventur nobis a Deo collati sunt, nec apostoli docuerunt. Ecclesiis. Episcoporum vero ordo unus est, licet sint primales His autem pretermissis, sed et quæ Zephyrinis illi qui primas civitates tenent, qui et in quibusdam decrevit (opis'. 1), ut quilibet episcopus accusatus il

duodecim judicetur episcopis, ad Callistum, et ad A et non ab alienis, id est a suze juistis judicibus proLucium te contulisti, et quæ Stephanus statuit, qui vinciæ, et non ab externis, nisi, ut jam prælibatum

post eos fuit, contingere noluisti, qui dicit (epist. 2): est, a judicandis fuerit appellatus. Si vero in qualibet . Nullus præfali ordinis, videlicet episcopalis, vir provincia ortæ fuerint quæstiones, et inter ipsius

accusari potest, aut respondere suis accusatoribus provinciæ episcopos discrepare cæperit ratio, atque debel, priusquam regulariter a suo primale vocaliis inter ipsos dissidentes non conveniat, ad majorem sit, locumque defendendi et inquirendi accipiat ad lunc sedem referantur, et si illic facile et juste non abluenda crimina. Nulli enim metropolitani, aut alii

discernuntur, ubi fuerit synodus regulariter congreepiscopi appellentur primales, nisi hi qui primas gata canonice et juste discernantur. Majores vero et sedes tenent, et quorum civitates antiqui primales difficiles quæstiones, ut sancta synodus statuit, et esse censtierunt. Reliqui vero, qui civitates mictro beala consuetudo exigit, ad sedem apostolicam sempolitanas adepti sunt, non primates aut archiepiscopi, per referantur. 1 sed metropolitani rocentur. Urbes enim et loca,

CAPUT XVI. quibus primales præsidere debent, non modernis, De metropoli Rhemorum, et castro Lauduno ; et quod sed ctiam multis ante adventum Christi sunt slalula tres primariæ sedes una fuil sedes Perri. Hormisdee temporibus , quarum primales etiam gentiles pro

B ad sanctum Remigium epistola. majoribus negotiis appellabant. In ipsis vero urbibus Vide, fraler, ulrum certa sit provincia metropoli post Christi adventum apostoli et successores corum

Rhemorum ex antiquo subjecta : quze metropolis patriarchas vel primales posuerunt, ad quos cpisco

undecim civitates sub se habuit eliam antequam porum negotia, salva in omnibus apostolica aucio beatus Remigius auctoritate Africani concilii ordiritate, el majores causæ post apostolicam sunt selem naret episcopum in castello in quo et tu metropolis referendæ.Ellicet, A postolo prohibente, inter Christia

luz suffragator es ordinatus episcopus, et refragator nos non debeant accusationes exerceri, si prohiberi ipsius dignitalis alque auctoritatis, asse, ut dicitur,' non poterunt accusationes, episcoporum ad memoratos excrevisti de pusillo magnus apud le oppidanus epiprimales debent ab accusatoribus deferri. Studendum scopus. Quod, sicut Eutropius antiquus historiograesl lamen episcopis ut dissidenles fratres magis ad pa phus dicit, auctore Marcobrio prætore condilum, ab cem quam ad judicium cohorlentur. Episcopus auten exordio sui in paganismo inter civitates vel provinaliter non debet audiri vel judicari, nisi in præsentia

ciales sedes nomen et locum non habuit. El postomnium comprovincialium, el ab omnibus compro quam B. Sixtus a Sixto sedis Romanæ pontisice privincialibus episcopis, qui ipsis abscntibus judicari mus ad Rhemensem metropolim fuit direclus episconec debet, nec potest. )

С

pus, in Christianismo per quindecim archiepiscoDeinde plurima ex plurimis exponens, quæ tibi porum tempora, plurimis annorum evolutis curriculis, visa fuerunt locum facere, sed revera probantur re

in Rhemensi parochia, sicut et alia municipia que darguere, Pelagium decessorem S. Gregorii transi- hodieque ibidem consistunt, municipalem locum tisti, et verba successoris ejus B. Gregorii ad Theo tenuil, sicut et lomus quem Anacletus episcopis de *clistam patriciam a suo sensu, quanlin ex te fuit,

sedium privilegiis se interrogantibus se misisse dicit alienans, alienis a bealo Gregoriu verbis impostu- patenter ostendit, veluti ipse legere poles in eodein rasti. Ait enim idem Pelagius ad episcopos, qui breviaro, in quo descriptis civitatibus metropoli injusta vocatione Joannis ad synodum Constantino Rhemorum subjectis, nomen castelli in quo es ordipolim ut decernerent eum universalem vocari consti natus episcopus, nequaquam invenies. Sed et per luerunt (Pelag. II, epist. 1, sub finem) : « De cælero, plures annos tempore ejusdem B. Remigii, qui, ut inquiens, fratres, super provinciæ causa, unde se

veraces nostralium historiæ monstrant, sepluaginta dem apostolicam dudum consulere voluistis, videtur

quatuor et eo amplius annos in episcopatu degens, nobis suflicienter tractatum a sanctis prædecessori

el multis insignibus virlutibus clarus, jam in senecta bus nostris. Sed quia denuo nostram mediocritatem

sua ibidem ordinavit cpiscopum, et rebus eccle

D de eadem re interrogare dignum duxistis, scitole

siasticis (quoniam secundum sacras regulas quidcertam provinciam esse quæ habet decem vel unde quid rerum et mancipiorum in ordine episcopatus accim civilates, et unum regem, et lolidem minores quirit episcopus, sicut et illæ quæ ante fuerunt Ecclepoleslales sub se, et unum episcopum, aliosque suf

size, habentur Ecclesiasticae), idem episcopium suslifragatores decem vel undecim episcopos judices, ad

cienter ditavil. Quamobrem sicut sedes Ecclesiaruni, quorum judicium omnes cause episcoporum, et re

scilicet Romanæ, Alexandrinæ, atque Antiochenz, liquorum sacerdotum, ac civitatum causæ referantur,

idcirco specialiter legimus sedes dici, cum plurime ut ab his omnibus juste consona voce decernantur, scdes et apostolorum, sicut Jacobi Hierosolymæ, et nisi ad majorem auctorilalem fuerit ab his qui judi- Joannis apud Ephesum, in qua sedit ei Thimothens candi sunt appellatum. Unde non oportet ui degra. beati Pauli discipulus, et multæ aliæ principalium cividetur vel dehonorelur unaquæque provincia, sed lalum, quoniam sedes sunt, quin polius, licet dispaapud semetipsam habeat judices sacerdotes, el epi. rentur longinquitale terrarum, una sedes sunt magni scopos singulos, videlicet juxta ordines suos, el qui Petri apostolorum principis : ita pro molo suo Rhecunique causam babuerit, a suis judicibus judicetur, morum metropolis, et Laudunensis parochia, spe

cialiter it 'er cæteras sedes provinciales Rhemorum A legia terliæ sedis agnoscere, quæ in nullo cujusquam
provinciæ una est sedes, quia bealus Remigius eam ambilione minuitur : quia lanta apud me est Nicä-
dem sedem Laudunensem in subsellio Rhemensis norum canonum reverentia, ut ea quæ sunt a sanctis
melropolis consedere fecit, quam a sua parochia, Patribus constituta , nec permiserim, nec patiar
non autem a diæcesis provincia, scidit. Quia vero aliqua novitale violari. Et si enim diversa nonnun-
Alexandrina et Antiochena sedes, sicut et Romana, quam sunt merita præsulum, lamen jura permanent
beati Petri sint sedes, Leo ad Dioscuram Alexan sedium, quibus possunt semuli perturbationem ali-
drinum episcopuni monstrat, dicens (epist. 7): < Cum quam fortassis inferre, non tamen possunt minuere
enim beatissimus Petrus apostolicuin a Domino dignitatem. )
acceperit principatum, et Romana Ecclesia in ejus Et sanctus Gregorius ad Anastasium Antioche-
perntaneal institutis, nefas est credere quod sanctus num episcopom (lib. vii, epist. 3): « Ecce in sancia
discipulus ejus Marcus, qui Alexandrinam primus senectule Lealiludo vestra mirliis tribulationibus lite
Ecclesiam gubernavil, aliis regulis traditionum sua-

borat, sed perpendal, cujus scdem teneat, nunquid rum decreta formaverit, cum sine dubio de eodem non illius, cui voce veritatis dictum est : Cum senuefonte gratiæ unus spiritus el discipuli suerit et ma ris, alius le cingel, el ducel quo non vis? (Joan. xxi.) » gistri, nec aliud ordinaliis tradere potuerit quam B El ideni ad eumdem (lib. iv, epist. 37): « Amen, graquod ab ordinatore suscepit. Non ergo patimur ut tia. Quie videlicel verba, de scriptis vestris accepla, cum unius nos corporis et fidei fateamur, in aliqno idcirco in meis epistolis pono, ul de sanclo Ignatio discrepemus, el alia doctoris, alia discipuli instituta vestra beatiludo cognoscat quia non solum vester videantur. , Et sanctus Gregorius ad Eulogium est, sed etiam noster. Sicut enim magistrum ejus Alexandrinum episcopum (lib. vili, epist. 42): « Vc- apostolorum principem habemus communem, ita rilalis, inquit, minister, Petri sequax el sancæ Ec quoque ejusdem principis discipulum nullus nostrum clesiæe predicator, scit quia illa loqui potuisti, quæ babet privalum. lunc enim Ignatium bealus Pede sede Pelri apostoli per os doctoris sonare debue trus, quando Romam petiit, Antiochie pro se orrunt. » Et item idem ad eumdem : Sit ergo illi laus, dinavit episcopum. Et licet bealus Petrus antea in sit in excelsis gloria, cujus dono adhuc in sede Petri Antiochia seilerit, quam Romam venerit, unde Marclamal vox Marci. - De Antiochena autem Ecclesia cum Alexandriam misit : non tamen ideo Antiochia sanctus Innocentius ad Alexandrum Antiochenum secunda, sed tertia sedes, et Alexandrina Ecclesia episcopum dicit (epist. 20) : « Revolventes ilaque secunda sedes dicitur, propler privilegium Evanie auctoritatem Nicænæ synodi, que una omnium per gelii, quod sanctus Marcus evangelista ore Petri exorbem terrarum mentem explicat sacerdotum, quae c cepit atque conscripsit , quod et in Alexandria priccensuit de Antiochena Ecclesia cunctis fidelibus, ne dicavit, et Alexandrinum populum, cum subjectis dixerim sacerdotibus, esse necessariuin custodire, eidem magnæ civitati urbibus, veræ fidei fundaqua super diæcesim suam prædicam Ecclesiam, mcnto fundavit, sicut et sanctus Gregorius ad Eulonon super alium aliquam provinciam recogno gium Alexandi inum episcopum inter celera scribit scimus constillitam. Unde advertimus non lam pro dicens (lib. v, epist. 60) : « Est aliquid quod nos crga civitatis magnificentia hoc eidem allributum, quan Alexandrinam Ecclesiam quadam peculiaritate conquod prima primi apostoli sedes esse monstre stringit, et in ejus amore proniores existere spetur, ubi el nomen accepit religio Christiana, el que ciali quodammodo lege compellit. Nam sicut omconvenluni apostolorum apud se fieri celeberrimum nibus liquel quod beallis evangelista Marcus a S. meruil, quæque urbis Romæ sedi non cederet, nisi

Petro apostolo magistro suo Alexandriain sit transquod illa in transitu meruit, ista susceptum apud missus, sic hujus nos magistri et discipuli unitate SC consumn mmatunique gaudet. , Et Leo ad Maximum

constringimur, ut et ego sedi discipuli presidere viAntiochenum episcopum (epist. 66): < Oportet, inquit, dear propter magistrum, et vos sedi magistri prodilectionem tuam lolo corde conspicere cujus Ec pler discipulum. Ad hanc autem unilalem cordium clesix gubernaculis le Dominus voluit præsidere, el D etiam vestræ sanctitatis meritis ligamur, quos aucajus meminisse doctrine quam præcipuus apostolo loris sui salubriter sequi instituta cognoscimus, et rum omnium beatissimus Petrus, per lolum quidem semper ad magistri sui gremium, unde illic prædimundum uniformi predicatione, sed speciali magi catio salutis exorta esl, lola se conferre devotiole slerio in Antiochena et Romana urbe fundavit, ut

sentimus. , Et item, quod ires illie sedes, scilicet illum in suæ glorificationis domicilio præeminentem Romana, Alexandrina, et Antiochena, una sit Petri ea intelligas reposcere instituta quae tradidit, sicut sedes, adeumilem Eulogium Alexandrinum episcopum ab ipsa quam confessus est veritate suscepit. Neque scribit (lib. vi, epist. 37) : « Suavissima, inquiens, ullo modo sinas in Orientalibus Ecclesiis, maxime mihi sanctitas vestra multa in epistolis suis de que his quas Antiochene sedi sacratissimorum pa

sancli apostolorum principis Petri cathedra locula Irum Nicæni canones deputarunt, ab improbis hæ

est, dicens quod ipse in ea nunc usque in suis sucreticis Evangelio resultari. » Et post aliquanta : cessoribus sedeal. Et quidem ego indignum me esse « Dignum est enim le apostolice sedi in hac sollici

non solum in honore præsidentium, sed eliam in ludinc esse consortem, et ad agendi fiduciam privi

numero slantium agnosco ; sed cuncta qux dicla

[ocr errors]

sunt in eo libenter accepi, quod ille mihi de Petri A excessum notissimum sccunilum regulas reclusil, cathedra locutus est, qui Petri cathedram tenet, post dignam satisfactionem restituil : sicut el mihi el cum me specialis honor nullo modo delectet, decessores tui Simeon et Pardufus, eni succe-sisti, vatde tamen lætalus sum, quia vos sanctissimi quod exhibuerunt usque ad luam prælationem , quem mihi impendistis, vobismetipsis dedistis. Quis enim Rhemensis Ecclesia ab ipsis, 1il ila dicam, cunabunesciat sanctam Ecclesiam in apostolorum principis lis dulci benignitate nutrivit, et pannis infantie soli!itale confirmalam, qui firmitatem mentis traxit eluit alque exuit, et ad virum perduxit, alque ad in nomine, ut Petrus a petra vocarelur, cui Veritatis episcopatum provexit. De quo nunc per ora sibi serYuce dicitur : Tibi dabo claves regni cælorum (Mauth. vientium cum suspiriis ac gemitibus dicit : Ex noXVI); el lu aliquando conversus confirma fratres tuos bis cxiit, sed non erat ex nobis; si enim fuisset ex (Luc. XXII); et iterum : Simon Joannis, amas me ? nobis, permansisset utique nobiscum. El allendens Pasce oves meas (Joan. xxi). Jia et cum multi sint qualiter episcopi civilatum suæ provinciæ, quos non apostoli, pro ipso tamen principalu, sola apostolo- nutrivit, sed regulariter ordinavit, ei benignitatis et rum principis sedes in aucloritale convaluit, quæ in bumilitatis atque obedientize impendant obsequia, tribus locis unius est. Ipse enim sublimavil sedem, dicit : Populus quem non cognovi servit mihi, in in qua etiam quiescere et præsidendo vitam finire B auditu auris obedit mihi : Silius autem alienus mendignatus est. Ipse decoravit sedem, in qua evange tilus est mili, filius alienus inveteravit (Psal xvii), Jislam discipulum misit. Ipse firmavit sedem, in qua videlicet quia quod agit ad hominem vetustum pertiseplem annis quamvis discessurus sedit. Cum ergo net, el claudicat a semitis suis, quas in mandatis unius atque una sit sedes, cui ex auctoritate divina Domini per humilitatem el obelientiam debuerat tres nunc episcopi præsident, quidquid ego de vobis currere, et sumens lamentum Domini de Isaia : boni audio, hoc mihi impulo; si quid de me boni Filium, inquit, nutrivi et exallavi, ipse aulem spernil ereditis, hoc vestris meritis imputate, quia in illo me (Isa. 1). El licet lu hoc forle non recogites neque unum sumus qui ait : Ut omnes unum sint, sicut el timeas, certus lamen esse poles quia sancims Remitu, Pater, in me et ego in le, ul et ipsi in nobis unum gius a le reposcet in conspectu Domini obedientiam sint (Joan. xvii). 1

dependendain suis successoribus, et luis præpositis, Si ergo, frater, immemor beneficiorum a me tibi quam instituit quando in codem castello, in quo orimpensorum oblitus, adversum me rebellare non dipatus es, consecravit episcopiim, sicut de verbis times, time tamen rebellare adversus bcaium Rc.. beati Leonis ad Maximum Antiochenum episcopum : migium, qui sicut modo audisti, nunc usque in suis Præposui bealum Petrum, in suæ glorilicationis dosuccessoribus qualibuscunque sedet; et quia sedes C micilio preeninentem, ea reposcere instituta, quæ in illius est, in qua resides ex auctoritate divina, ct Antiochia tradidit. Altamen , velis nolis, sanctus ipsius beati Remigii benignitate, inter sedes, quod Hormisda papa libi ostendet primatem esse hujus antea non fuerat, compitala : quidquid de me, qui provincize illum qui in sede beati Remigii apud sedeo in sede illius, boni audis, tibi imputare debes, Rhemorum metropolim est ordinatus episcopus. quia quidquid de le boni audio, mihi impulo, et Ait enim in epistola ad eum directa : « Dilectissimo quidquid de te sinistrum audio, non tantum luis, fralri Remigio llormisda. Suscipiens plena fraternised el meis peccatis impulo, per cujus manus impo tatis luce congratulatione colloquia, quibus nos gersitionem Dei judicio le in illa sede residere cogno manæ salutis tuælirlisicavil indicio, corporali cum sco. Desine ergo ab ea quam cepisti mentis impro- spiritalibus officiis incolumitale subnixo, congruum bitale, el assume mentis humilitatem cum virtute esse perspeximus, hanc ipsam, quam menle gerimus, sanclä obedientiæ, ut in illo unum simus, qui ait : verbis aperire llitiam.Agis enim summi documenta Ul omnes unum sini, sicut et lu, Paler, in me el ego in pontificis, dum et prædicanda facis, et ea insinuare te : ut el ipsi in nobis unum sint. Quoniam sicut et non differs. Prærogativam igilur de nostri sumpsiex verbis apos:olicæ sedis audisti, licet harum Ec mus electione judicii, quando id operalum le esse elesiarum, Alexandrina scilicel et Antiochenze, præ

D

didicimus, quod cæteris agendum obnixius imperasules beati Petri sedes tenere se cognoscant, quod mus, ut in provinciis tanta longinquitate disjunctis, et Romani pontifices attestantur, non tamen subilitas et apostolicæ sedis vigorem, et patrum regulis slueasdem sedes Romane sedi denegant, nec ipsi deas adhibere custodiam. Vices itaque nostras per Romano pontifici subdi modo quolibet dedignantur ; omne regnum dilecti et spiritalis filii nostri Clodonec lui decessores ac prædecessores subdi dedignati vei, quem nuper, adminiculante superna gratia , sunt Rhemorum episcopis, et de rebus Ecclesix Rhe- plurimis et apostolorum temporibus æquiparandis morum metropolis. de quibus dilalum est episco- signorum miraculis prædicationem salutiseram conpium Laudunense, quando in ipsani venerunt paro comitantibus, ad fidem cum gente integra converchiam, humiliter ac benigne Rhemensi Ecclesiae tisti, et sacri dono baptismatis consecrasti, salvis famulari, ex quo beatus Remigius sanctum Gene privilegiis quae metropolitanis decrevit antiquitas, baudum in Laudunensi castello episcopum non so presenti auctoritate commillimus, augentes studii lum constituit, sed etiam, ul ostendit antiqua tradi hujus participatione ministerii, dignitatem, relevantio, el monimentum reclusionis, qua cum propter les nostras ejusdem remedio dispensationis excu

bias. El licet de singulis non indigeas edoceri, a quo A intretis in lentationem (Matth. XXVI, 41). Coinmune jam probavimus aculius universa servari, gratius erat omnibus apostolis periculum de tentatione fortamen esse solet, si iluris trames ostenditur, et la

midinis, et divinæ protectionis auxilio pariler indiboraluris injuncti operis forma monstratur. Paternas gebant , quoniam diabolus omnes exagitare, omnes igitur regulas, et decreta sanctissimis dillinita con

cupiebal elidere; et lamen specialis a Domino Petri ciliis ab omnibus servanda mandamus. In his vigi cura suscipitur, ut pro lide Pelri proprie supplicelantiam tuam, in his curam ct fralernä monila ex

tur, tanquain aliorum stalus certior sit futurus, si hortationis ostendimus. llis ea quanla dignum est mens principis victa non fueril. In Petro ergo omreverentia custoditis, nullum relinquit culpæ locum nium fortitudo munitur, et divina gratia ita ordinasanctæ observationis obstaculum. Ibi fas nefasque lur auxilium, ut firmitas quæ per Christum Petro perscriplum est, ibi prohibitum, ad quod nullus au

tribuitur, per l'elrum apostolis conferatur. » Cum deal aspirare, ibi concessum quod debeat mens Deo itaque el vobis provincie coepiscopis, per primatene placilura præsumere. Quoties universale poscit reli-, ejus, orationibus et manus impositione in ordinagionis causa conciliuin, le cuncti fratres evocante tione gratia sancti Spiritus et episcopalis ordo triconveniant, et si quos eorum specialis negotii pulsal

buitur, justum esse perpenditur ut, papa Romaintentio, jurgia inter eos oborla compesce, discussa

B

no prælalo , ci a vobis orationis devotio et obesacra lege delerininando certamina. Quidquid autem ditionis dilectio rependatur ; quod et in illis illic pro fide et veritate constitutum, vel provida di temporibus aclum legimus in quibus non spensatione præceplum, vel personæ nostre aucto adeo abundavit iniquitas, et refriguit charitas, sicut rilale fuerit confirmatum, lolum ad scientiam no modo in nostris agitur. Lege nimirum epistolam Leostram instructa relationis allestatione perveniat. Eo nis ad Anastasium, et invenies cum Attico meiropo. fiet ut et noster animus ollicii charitate đali, et luus litano episcopos provinciæ suæ Romam venisse sine securitate perfruatur accepli. Deus te incolumem dalis inauciis, non retardalos melu sublimissimæ. custodial, fraler charissime. )

inter mundanos apices poleslalis, per sievitiam hicSed et Adrianus papa Tilpino prædecessori nostro mis, per iter asperum et periculis plenum, per talia suæ auctoritatis privilegia, et sibi commissæ invias nives, cum lanto labore atque discrimine, ut Ecclesiæ dedit, sicut scripta quæ habemus demon ex his qui episcopum comitati sunt, quidam desecestrant. Quæ exiguitas mea nec meruit, nec ambit, rint, ut cum eo de indignissima amlictione quam. nec appelit, nec requirit, quanquam et quarti Lconis, perlulit, lacrymabili actione conquererentur. Quod et nomine ac gratia Benedicti auctoritas mihi pri tu quomodo ageres, si metropolitanum luum hoc vilegia non a ine quæsita contulerint, quia sufficiunt indigere videres, qui quantiscunque poles molitiomihi quæ per sacros canones unicuique sunt me

nibus certas, ut lux melropoli auctoritatem ex antitropolitano collata. Unde sicut omnibus generaliter

quo per sacras regulas allribulam deroges, ac per episcopis convenit pro Romano pontificc, et speciali

hoc omnibus metropolitanis debila jura tollas? Sicul Petri vicario Dominum exorare, veluti et traditio de

enim Apostolus Corinthiis dicit : Et si aliis non sum monstrat ecclesiastica (de qua Cælestinus dicit [post apostolus, sed tamen vobis sum ; nam signaculum epist. 8] : «Obsecrationum sacerdotalium sacramenta

apostolatus mei vos estis in Domino (1 Cor. Ix); el si respiciamus, qux ab apostolis tradita in lolo mundo

aliis primas forle non essem, tibi tamen apud le atque in omni catholica Ecclesia uniformiler celebran

primas esse debueram; nam signaculum primallis tur, ut legem credendi lex statual supplicandi,), ei mei lu es, quem sine interrogatione primalis alledeneque ab omnibus obediri oportet, sicut ex evange rius, cum consensu coepiscoporum Rhemensis prolica et apostolica auctorilale, majorum traditione, at

vinciæ, polui ordinare episcopum : qui me lunc que antiqua consuetudine noscitur essc decrclum: sic

vehementer ac inhianter cupiebas esse primatem ab omnibus provinciæ coepiscopis, qui a primate lotius provinciæ, tantum ut vel in uno oppidulo suæ metropolis ordinantur, convenit secundum sa

D posses esse episcopus, el eliam, si vellem et auctocras regulas obediri, et pro eo Dominum supplicari, ritas ac ratio furet, honoris ac potestatis cupidus, quoniam incolumitas presidentis salus est subdi

vicanas fieri consentires episcopus, qui Græce voiorum. Sed et le in his vigilantiorem curam exhi calıır chorepiscopus, sicut nunc parel, qui humibere convenerat, quem taliter, ut præmisi, a se nu

litatis ministerio ac potestate abuleris in cupiditatis tritum Rhemorum melropolis in subsellio sedis suz ac superbiæ vanitale. ordinavit episcopum. Quæ non meo, sed ex Scriplu

CAPUT XVII. rarum sensu beati Leonis institutione profero (serm. 3, in anniversario die ejusdem assumplionis) : « In

De rebellione minorum sacerdotum crgo potiores, el stante, inquit, passione sua Dominus, que discipu

de Constantinopolitana sede relucianie adversus

apostolicam. lorum erat turbatura constantiam, ail : Simon, ecce Satanas expostulavit, ut vos cerneret veluti triticum; Et cum hæc ita se habeant, non miror si te ail ego autem rogavi pro le ne deficial fides tua; et iu hoc polni provocare, ut adversuim me lumcres, el aliquando conversus confirma fratres tuos (Luc. XXII, nolles secundum divinam dispositionem esse subjeöl, 32). Et omnibus apostolis : Vigilate, el orale, ne ctus, qui Condiloni suo nolens subjici, de cælo cum

« VorigeDoorgaan »