Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

singulos habere debere, nec cuiquam duas esse sub- À luerunt præsumitur, sine cunctatione cassatur. , Et jeclas. Quod illi, quia aliter credendum non est, ser ilem idem ad eumdem (ibid., paulo superius) : « Illa vandum sancio Spiritu suggerente sibimet censue Nicænorum canonum per sanclum vere Spiritum runt. » Et paulo post : « Quod idcirco dicimus ut ordinata conditio nulla unquam est parte solubilis. advertat charitas tua adeo nos canonum præcepta

Nulla sibimet de multiplicatione congregationis syservare, ut ita constitutio quoque nostra disliniat, nodalia concilia blandiantur, neque trecentis illis quatenus metropolitani sui unaquæque provincia decem atque oclo episcopis, quantumlibet copiosior in omnibus rebus ordinationcm exspectet. » Et Co numerus sacerdotum, vel comparare se audeat, vel lestinus ad universos episcopos per Viennensem et præferre : cum tanto divinilus privilegio Nicæna sit Narbonensem provinciam constitutos scribit (epist. 1), synodus consecrata, ut sive per pauciores, sive per similiter et ad universos episcopos per Apuliain et plures Ecclesiastica judicia celebrentur, omni penitus Calabriam constitutos (epist. 2) : « Nulli, inquit, sa auctoritate sit vacuum, quidquid ab illorum fuerit cerdoti suos liceat canones ignorare, nec quidquam constitutione diversum. » Et item idem ad Maximum facere quod Patrum possit regulis obviare. Quæ Antiochenum (epist. 66) : « Quidquid, inquit, præler enim a nobis res digna servabitur, si decretalium speciales causas synodalium conciliorum ad examen norma constitulorum pro aliquorum libitu licentia B episcopale defertur, polest aliquam dijudicandi habere populis permissa frangatur ? ,

rationem, si nihil de eo est a sanctis Patribus apud El-non solum isti sui decessores sacrorum cano Nicænam diffinitum. Nam quod ab illorum regulis et num, de quorum disciplinis decretalia constituta constitutione discordal, apostolice sedis nunquam promulgaverunt, hoc modo ut præmisi, eosdem polerit obtinere consensum. » Et Chalcedonense sacros canones ad auctoritatem duxerunt; sed et concilium dicit (can. 1): 1 Regulas sanctorum PaDamasus ad Paulinum (epist. 4), ita in observatione trum, per singula nunc usque concilia constitutas, sacrorum Nicænorum canonum, sicut et in fide, ad proprium robur obtinere decrevimus. » Et item Leo Ecclesiam redeuntes subscribere jussit, verum et ad Anastasium dicit (epist. 88): « Secundum sansuccessores ejusdem beati Leonis, ut de multis ctorum Patrum canones Spiritu Dei condilos et 10quosdam designem ex nomine, Hilarus scilicet, Sim lius mundi reverentia consecralos, metropolitanos plicius, Felix, Gelasius, Symmachus, Hormisda, singularum provinciarum episcopos, quibus ex deleel beatus Gregorius, eosdem sacros canones, sed gatione nostra fraternitatis tuæ cura prætenditur, et alia concilia quæ catholica Ecclesia recipit, ser jus traditæ sibi antiquitus dignitatis intemeratum vat ac veneralur, et apostolica sedes docuit esse habere decernimus, ila ut a regulis præstitutis servanda, in suis decretis, quæ ex eorum disciplinis c nulla aut negligentia aut præsumptione discepromulgaverunt, ad auctoritatem deducunt, præci

dant. ) pientes ut in singulis sacris ordinibus, atque in Et quia non necesse est libi exponi ab aliquo quid singulis sacrorum ordinum dignitatibus, canonicam intelligere debeas in eo quod dicit a regulis præstitunormam lenere, servare atque sequi procurent, et lis, inspice canonum libros, et videbis omnia illa nulli ab eorum constitutione deviare præsumant, concilia, quæ a majoribus servanda suscepimus , nullique eisdem sacris canonibus impune obviare celebrata ante Chalcedonensem synodum, quæ deprævaleant, nulli etiam suum arbitrium ad quosli crevit regulas sanctorum Patrum per singula eatenus bet judicandos sequantur, sed per rectum eorum concilia constitutas proprium robur obtinere, a quitramitem non declinantes ad dexteram neque ad bus omnibus Leo praecipit metropolitanos singularum sinistram incedant, et singuli, sicut iidem vene provinciarum episcopos nulla aut negligentia aut randi canones decreverunt, obedientiam, quam a præsumptione discedere. Et hinc Gelasius in generali suis minoribus exigunt, suis majoribus reverenter decrelo ad omnes episcopos de institutis ecclesiastidependant, et sicul non volunt gravis oneris sarci

cis dicit (epist. 6) : « Cum nobis contra salutarium nam ferre, ita non audeant aliis importabile pondus reverentiam regularum cupiamus temere nil licere, imponere, nec de obscuris vel dubiis constituere, D et cum sedes apostolica super his omnibus, favente quod præceptis evangelicis contrarium et decretis

Domino, quæ paternis canonibus sunt præfixa, pio sanctorum inveniatur adversum, et singuli mensu devoloque studeat lenere proposito, salis indignum ram et ordinem a Deo sibi decrelum per eosdem est quemdam vel pontificum, vel ordinum subsesacros canones servent. Sed et isdem beatus Lev, quentium, hanc observantiam refutare, quam beati scribens ad Anatolium Constantinopolitanum epi Petri sedem et sequi videat et docere: satisque conscopum (epist. 58), sacros canones, de quorum di veniens sit ut tolum corpus Ecclesiæ in hac sisciplinis sua decretalia constituta promulgavit, ita bimet observatione concordet, quam illic vigere commemorat : « Sancti, inquiens, illi et venerabiles conspiciet , ubi Dominus Ecclesiæ totius posuit Patres, qui in urbe Nicæna, sacrilego Ario com sua principatum. » Et sanctus Gregorius ad Gallicanos jinpietate damnato, mansuras usque in finem mundi scribens episcopos , inter alia el cum aliis dicit : leges ecclesiasticorum canonum condiderunt, et « Omnia, inquiens, quæ sanctis canonibus sicut præapud nos in loto orbe terrarum in suis constitutio diximus sunt adversa, districte sub anathematis nibus vivunt, et si quid usquam aliter quam illi sla interpositione damnentur, » Qui beatus Gregorius

mere. )

sæpenumero in suis decretalibus epistolis præstitu- A quas in eis constituendis homines seculi sint, ubi las conciliorum regulas observari, et ab eis in nullo facultas tribuitur, sine ulla dubitatione resecanda declinari decernit. Et bealus Hormisda sancto Re existimo. » Et Damasus papa, ex cujus epistola migio, vices apostolicæ sedis ei committens, inter quædam luis commentis inseruisti, non intelligens alia ita scripsit : « Paternas scilicet regulas, el de vel intelligere nolens quæ ipse dixit, ot quæ lu locreta sanctissimis dillinita conciliis , ab omnibus queris, vel de quibus affirmas, scribens, ut præmisiservanda mandamus. In his vigilantiam tuam, in his mus, per Vitalem ad Paulinum Antiochenum episcocuram el fraterna monita exhortationis ostendimus.

pum, ita de observatione canonum, sicut et de integriHis ea quanta dignum est reverentia custoditis, tale fidei, jubel resipiscentes el ad Eeclesiam catho nullum relinquit culpæ locum sanctæ observationis licam revertentes profiteri, atque propria subscıl obstaculum. Ibi fas, nefasque perscriptum est; ibi ptione firmare, post alía (epist. 4) : « Quicunque, prohibitum ad quod nullus audeat aspirare, ibi inquit, huic epistolæ subscribere voluerit, ita tamen concessum quod debeat mens Deo placitura præsu lit in ecclesiasticis canonibus, quos optime nosti, et

in Nicæna fide anle subscripserit , hunc debebis His, frater, appone sensum tuum,

his suppone

absque aliqua ambiguitale suscipere : non quo hæc mentem tuam, Iris accommoda animum tuum, his B ipsa que nos scripsimus, non potueris converten: subde intelligentiam tuam, et non errabis, neque tium susceptioni proponere, sed qıro tibi consensus dillues per vanas autumationes tuas , quibus es noster liberum in suscipiendo tribuat exemplum. ) quasi vento pastus, potiusque inflatione distentus, El sanctus Leo ad Ravennium Arelatensem episcodum tuis compilationibus, nihil tibi ad ea quæ intendis pum (epist. 94) : « Ecclesiasticarum, inquit, legum profuturis, quinimo plurimum obfuturis, incumlus.

non ignara est dilectio lua, ut intra earum regulas Quid, inquit bealus Leo, iniquius quam impia sa

afque mensuras omnia potestatis lux jura contineas. pere, el sapientioribus doctioribusque non credere?

Justo quippe ideo dicitur lex non esse posita (I Tim. Sed in hanc insipientiam cadunt, qui cum ad co

1, 9), quia normam præceptionis implet judició gnoscendam veritatem aliquo impediuntur obseuro, voluntatis, cum verus recti amor in semetipso hanon ad propheticas voces, non ad apostolicas litte

bel, et apostolicas auctoritates, et canonicas sanras, nec ad evangelicas auctoritates, sed ad semet

ctiones : quarum devotus sectator et diligens exseipsos recurrunt, et ideo magistri erroris existunt,

culor in eorum procul dubio consortio gloriaberis, quia veritatis discipuli non fuerunt. Audis quia qui creditorum sibi profectibus talentorum audire venerabiles Patres leges usque in finem sæculi man

meruerunt : Euge, serve bone el fidelis, et reliqua. i suras condiderunt? Audis quia quidquid ab eorum C Et S. Gregorius Quiriaco et cæteris episcopis caregulis fuerit diversum, erit penitus irritum ? Audis tholicis in Hiberuia ita scripsit dicens (lib. ix, ind. 4, sacros canones Spiritu Dei conditos, et totius mundi

epist. 61): « Quicunque a perverso errore Nestorii rcreverentia conseeratos, a quibus nulla negligentia verluntur, coram sancia fraternitatis vestræ congreaut præsumptione a quolibet deviari conceditur?

galione eumdem Nestorium cum omnibus suis sequaAudis quia contra eosdem canones nec etiam apo cibus, ac reliquas hæreses anathematizantes, venestolica sedes sibi licere aliquid lemere cupiat? randas quoque synodos, quas universalis Ecclesia reAudis vt omnia quæ sanctis canonibus sunt adversa

cipit, recipere et venerari promittant, et absque ulla districte sub anathematis interpositione damnentur ? dubitatione sanctitas eos vestra, servalis eis propriis Audis quoniam ibi fas nesasque perscriptum est, ibi ordinibus, in suo cælu recipiat. , Et hinc sanctus prohibitum ad quod nullus audeat aspirare, ibi Gelasius in epistola ad episcopos per Dardaniam concessum quid debeat mens Deo placitura pre constitutos (episi. 11, sub initium) : « Confidimus, sumere, et sludes tergiversationes exquirere ut nulli inquit, quod nullus jam veraciter Christianus ignoret, possis subesse , qui non potes cunctis præesse? uniuscujusque synodi constitutum, quod universalis Audi etiam quid de his sacrorum conciliorum ca Ecclesize probavit assensus, nullam magis exsequi

D nonibus cum aliis orthodoxis etiam B. Augostinus, sedem præ cæteris oportere quam primain, quæ vir in omni catholica scientia et doctrina opinatis unamquamque synodum, et sua auctoritate confirsimus, ad Januarium scribens sentiat (epist. 118) : mal, et continua moderatione custodit, pro suo sci

lla, inquiens, quæ non scripta, sed tradita custo licet principalu, quem beatus Petrus apostolus Dodimus, quæ quidem in toto terrarum orbe servantur, mini voce perceplum, Ecclesia nihilominus subsedatur intelligi vel ab ipsis apostolis, vel plenariis quente, et lenuit semper et retinet. ) conciliis, quorum est in Ecclesia saluberrima aucto

CAPUT XI. ritas, commendata alque statula retineri. Omnia

Quod latius de sacris ordinibus el canonum discipli itaque talia , quæ neque sanctaruin Scripturarum nis ex orihodoxorum verbis et sensibus sit diauctoritatibus continentur, nec conciliis episcopo

cendum. rum statuta inveniuntur, nec consueludine universæ Hæc quidem suslicere posse credo non alta sapienti, Ecclesiæ roborata sunt, sed diversorum locorum sed humilibus consentienti. Verum quia ista tibi diversis moribus innumerabiliter variantur, ita ut non credo debere sufficere, non dicam perfectius vix aut omnino nunquam inveniri possint causæ, sive plenius, quia, ut jam longe ante nos dictum

est, perfectio incrementum, et adjectionem pleni- A Evangelii (hom. 34) : Erant appropinquantes ada tudo non recipit, latius de præfatis sacris ordinibus Jesum publicani el peccatores (Luc. xv, 11), quæ in et canonum disciplinis hic quæ lam ex ortbo:loxorum suis locis lector inveniet, succinctius autem in epiverbis ac sensibus ad reprimendum sensus lui lumo stola ad episcopos Galliarum scribens ostendit, rem, et ad repellendam compilationum tuarum in qua dicit : Ad hoc divinæ dispositionis provisio caliginem, ponere dignum duxi. Sancta quippe Ec- gradus (liversos et ordines constituit esse distincios, clesia, quam B. Paulus apostolus supernam Hieru ut dum reverentiam minores potioribus exhiberent, salem, ac malrem nostram , et manentem civi et potiores minoribus dilectionem impenderent, una tatem, et ædificationem ex Deo, domum non ma concordiæ fieret ex diversitale contextio, et recle nufactam appellat, ex angelis et hominibus con oflicium gereret administratio singulorum : neque slal. Qur partim ex hominibus societale angelica universitas alia poteral ratione subsistere, nisi huin ordinibus distinctis perfruens , jam cum Deo jusmodi magnus eam differentiæ ordo servaret. Quia in cælo regnat, partim vero in ordinibus distinctis vero creatura in una eademque æqualitate gubernari adhuc peregrinatur in terra, et ad supernam socie vel vivere non potest, cælestium militiarum exenlatem suspirat, ubi est secundum Apostolum taber- plar nos instruil; quia dum sint angeli, sint arnaculum non manufactum, neque hujus creationis B changeli, liquet quia natura æquales sunt, sed in (Hebr. 1x, 11). Ad cujus instar per Moysem factum potestate el ordine, sicut nostis, differt aller ab ést tabernaculum, de quo dixit ad eum Dominus : altero. Si ergo inter hos qui sine peccalo sunt ista Omnia fac juxta quod tibi in monte ostensum esi. constai esse distinctio, quis hominum abnuat huic in qno superno et vero tabernaculo, quod fixit Dens, se libenter dispositioni submitlere? Hinc etenim pax et non homo, in interiora velaminis, id est in ipsum el charitas mutuo se invicem complectuntur, et cælum, confessionis nostræ antistes summus, el sem manet firma concordiæ in alterna et Deo placita piternus pontifex, sempiternum habens sacerdotium, dilectione sinceritas, quia unumquodque tunc salusacerdosque magnus secundum ordinem Melchisedech, briter completur officium, cum fuerit unus ad quem per proprium sanguinem introivit semel in sancia, possil recurri prepositus. ) ælerna redemptione inventa : sedensque ad dexteram

CAPUT XIII. Patris, id est in gloria paternæ majestatis, interpellat,

Quod si ordo generalis est omnibus episcopis, non non voce sed miseratione, pro nobis (Hebr. III, VII,

tamen communis est dignilas omnibus. Ix; Rom. vii). Idemque Rex regum, et Dominus dominantium (Apoc. 1x), per quem reges regnant el

Ordines quoque ministrantium in Ecclesia veteris conditores legum justa decernunt (Prov. vill), cee-C populi, quæ usitatiore nomine Synagoga vocalur, Jestem ac terrenum principalum, cunctam videlicet

suisse legimus per Moysem a Deo dispositos : qui rempublicam regens, et universam militiam, tam quales, et qualiter ac quando ordinari deberent, et coelestem et spiritalem quam terrenam et tempora

quando ac qualiter, et quantum in singulis ofliciis tem, distinctis in ordinibus disponens ac moderans,

ministrare deberent, historia sacra demonstrat. Sed et supernæ atque mundane curize præsidens, aniro el nunc in Ecclesia, quær regnum cælorum appellaordine, angelorum hominumque ministerio, pro lur, ad inslar coelestium ordinum, ministros Domini temporum varietate et opportunitate dispensal, et

institutione et apostolica traditione legimus et coque singulis quibusque temporibus vel personis gnoscimus distincle esse dispositos : qui quales, et congruit, sna vel occulta inspiratione, vel eviden qualiter, el a quibus debeant ordinari, el qualiter liori illustratione, vel patefacla præceptione de- quique in suis officiis debeant ministrare, ut sucernit.

perius memoravimus, apertissima nobis lectione CAPUT XI.

monstratur, de quibus modo non est dicendum per Qui sint ordines in cælo, et in Ecclesin, et in terrena singula. Tantum de eo unde agitur ordine, et unde republica.

ad rem de qua agitur pertinet, bealus Leo, sicut Et quia legimus sacros ordines in cælo el in terra, D libi nuper in suprafata schedula inter alia scriptum et in Testamento Veteri et in Novo, dispositos a dedi, veluti traditione apostolica decrelum didicit, Deo, ex quo juxta Apostolum omnis paternitas in

ad Anastasium Thessalonicensem episcopum scricoelo et in terra nominalur, qui sint ordines, id est psit (epist. 84) : « Et si ordo, inquiens, generalis paternitates in coelo, et in Ecclesia, et in terrena est omnibus sacerdotibus, non tamen communis est republica, sancti doctores nostri, haurienles aquas dignitas omnibus, quia el inter beatissimos apostode fontibus Salvatoris (Ephes. II, 15), id est biben los in similitudine honoris fuil quædam discretio tes scientiae doctrinam de sanctis Scripturis, pa polestatis, el cum omnium par cssel eleclio, uni lenter ostendunt. Unde beatus Dionysius Areopa tamen dalum est ut cæteris præmineret. De qua giles, antiquus scilicel et venerabilis Pater, sicut forma episcoporum quoque est orta distinctio, et didicit a Paulo apostolo, qui raptus usque ad tertium magna ordinatione provisum est, ne omnes sibi cælum vidit secrela cælestia, duos libros de ange omnia vindicarent, sed essent in singulis provinciis lico et ecclesiastico principalu scripsit. Et beatus singuli, quorum inter fratres haberetur prima senGregorius in libris Moralium, et latius in homilia tentia, el rursus quidam in majoribus urbibus con

stituti sollicitudinem susciperent ampliorem, per A natura aequales genuit, sed variante meritorum orquos ad unam Petri sedem universalis Ecclesiæ cura" dine, alios aliis culpa postponit. Ipsa autem diverconflueret, et nihil usquam a suo capite dissideret. sitas, quæ accessit ex vitio, divino judicio dispensaQui ergo scil,se quibusdam præpositum, non moleste tur, ut quia omnis homo æque stare non valet, alferat sibi aliquem esse prælatum, sed obedientiam ler regalur ab altero. ) quam exigit etiam ipse.dependat. , Nam si, ut le

CAPUT XV. gimus, angelus angelo dicit : Curre et loquere (Zach.

De paternitalibus et incolatibus in cælo, et in Ecclesia 11, 4), et angelus obedit angelo, non debet homo

et republica. dedignari homini obedire, præsertim cum inobedientia parentis primi perditionis causa sit generis hu Et quia per distinctos ordines sunt paternitales et mani, et obedientia Salvatoris nostri, qui factus est

incolatus a Deo constituti in cælo, de quibus per obediens Pauri usque ad mortem crucis, reparatio Danielem dicitur : Millia millium ministrabant ei, et sit humanæ salutis. Diabolus quippe superbus ho decies millies centena millia assistebant ei (Dan. vıı), minem superbientem perduxit in mortem; Christus quibus electorum quoque hominum numerus jungihumilis hominem obedientem reduxit ad vitam. lur, et aliud est ministrare, aliud assistere, ad instar Quia sicut ille elatus cecidit et dejecit consen

B hujus cælestis dispositionis, et in mundo, non solum tientem, sic iste humiliatus surrexit et erexit cre dimensiones ecclesiasticorum incolatuum, sed et lerdentem.

renorum, dispositæ a Deo existunt, sicut et in veteri

populo exstiterunt, veluti libro Pentateucho demonCAPUT XIV.

stratur in dimensione terræ promissionis per duoQuod et in republica ad instar coelestis militiæ diversi decim tribus filiorum Israel. Unde et Paulus in Synasint ordines.

goga apud Antiochiam faciens sermonem, dixit : Quia eliam sint angeli gentibus prælati, doctores Deus plebis Israel elegit patres nos!ros (Act. XIII, 17); catbolici ex verbis angeli per Danielem prophetam et paulo post : Destruens gentes septem in terra Chaostendunt, dicentis : Ego veni propter sermones tuos. naam, sorte distribuit eis terram eorum (ibid., 19). Princeps autem regni Persarum reslilit mihi viginti Ejecit, inquit psalmus, a facie eorum gentes, el sorte et uno diebus, et ecce Michael unus de principibus

divisit eis terram in funiculo distributionis (Psal. primis venit in adjutorium mihi (Dan. x); et paulo LXXVII). Et beatus Joannes in Apocalypsi dicit, aupost : Nunc revertar ut prælier adversus principem disse se numerum de unaquaque tribu duodecim Persurum. Cum enim egrederer, apparuit princeps

millia signatorum (Apoc. v.). Hoc enim numero Græcorum adveniens (ibid.). « Quos, inquit beatus C dilinilo, ut catholici doctores exponunt, innumeraGregorius (lib. xv Moral., c. 8), alios principes bilis significatur totius Ecclesiæ multitudo, quæ de gentium nisi angelos appellat? quia certa angelorum patriarchis, vel prosapia carnis, vel fidei est imilaministeria dispensandis singulis quibusque gentibus tione progenita. Si enim, inquit, vos Christi, ergo sunt prælata, cum subjectorum mores adversus se Abrahæ semen estis (Gal. ri, 29.) Ad augmentum auvicissim præpositorum spirituum opem merentur, lem perfectionis pertinet el ipsa duodecim duodecies ipsi qui præsunt spiritus contra se venire referun multiplicari, el ad summam millenarium perfici, qui lur. Is namque angelus, qui Danieli loquebatur, est denarius numerus quadratus solidus, significans captivis Israeliţiei populi in Perside constitutis stabilem Ecclesiæ vitam. Propterea quippe duodenaprælatus agnoscitur : Michael autem eorum qui ex rio numero sæpius Ecclesia figuratur, quia per orbem eadem plebe in Judæa terra remanserant, præposi- quadratum in fide consistit sanctæ Trinitatis. Ter lus invenitur. Unde et ab hoc eodem angelo paulo enim quaterni decusdipondius faciunt. Denique et post Danieli dicitur : Nemo est adjutor meus in apostoli, eamdem mundo fidem prædicaluri, duodeomnibus his, nisi Michael princeps vester, de quo cim sunt elecli, numero scilicet mysterium operis dicit : Et ecce Michael unus de principibus primis sui figurantes. Missi sunt enim per quadratum munvenit in adjutorium mihi. Qui dum nequaquam simul D dum prædicare fidem sanctæ Trinitatis, et incarnaesse, sed venire in adjutorium dicitur, aperte ei tum de Spiritu sancto ex Maria virgine Dominum populo prælatus agnoscitur qui captivas in alia parte Jesum Christum, et hunc crucifixum, sicut in Symtenebatur. Quid est ergo angelum dicere : Ego veni bolo continetur : quo signo crucis, et per Ezechiepropler sermones tuos : princeps aulem regni Persa lem in figura (Ezech. 1x), et per Joannem in speciei rum restilit mihi, nisi sua subditis opera nuntiare? » verilale (Apoc. vil), fideles signali monstrantur. Nam Et his beatus Hieronymus consona dicit, quæ ple el ipsa crucis figura dilatatum ubique Domini signinius qui voluerit in suis locis legere potest. Ad

ficat regnum, el monarchiam fidei ipsius signi, sicut quod inslar sunt ordines in sæculo Dei ordinatione velus distichon probat : distincti, sicut monstrat Apostolus, dicens : Subjecti Respice distinctis quadratum partibus orbem, estole omni humanæ creaturæ propter Deum, sive regi

Ui sigaum fidei cuncla tenere probes. tanquam præcellenti , sive lucibus tanquam ab eo Neque enim frustra in fronte pontificis nomen Domissis (1 Petr. 11, 13). « Liquet, inquit beatus Gre mini letragrammaton scribebatur, nisi quia hoc est. gorius (lib. xxi Mor., c. 10), quod omnes homines signum in fronte fidelium, de quo in psalmo pro lor

cularibus canitur : Domine Dominus noster, quam A rent. In illis autem civitatibus, in quibus dudum admirabile est nomen tuum in universa terra! etc., apud prædictos erant ethnicos eorum archiflamines, usque dum ait, ul destruas inimicum ei defensorem quos tamen minores tenebant quam memoralos pri(Psal. viii). Ipsosque incolatus parochiarum ac regio- mates, archiepiscopos institui præcepit, qui non num, olim sancto Spiritu ante incarnationem Christi tamen primatum, sed archiepiscoporum fruerentur per prophelam prædictos, et post ascensionem in nomine. Epi-coporum quoque judicia, ut superius cælum eodem sancio Spiritu per sanctos Dei homines memoratum est, el majora ecclesiarum negotia, si dimetiendos fore, demonstrat sanctus Basilius (homil. ipsi reclamaverint, aut aliquem timorem, aul istos in psal. Lix) tracians versum quo dicitur : Conrallem vel alios suspectos habuerint, ad jam diclos primales tabernaculorum dimeliar. « Hanc, inquiens, præci- vel patriarchas, ne aliquis innocenter periret, transpuam et velul privatam quondam plebem, scilicet ferri perdocuit. In singulis vero reliquis civitatibus, Israeliticam ha:redicalem populi, in divisionem vo singulos, et non binos vel ternos ant plures, episcocabo, et communem cum ceteris omnibus faciam. pos constitui præcepit, qui non primalum, aut Cum autem divisum fuerit testamentum in omnes, et archiepiscoporum, aut metropolitanorum nomine, cum ejus utilitas universis cæperit esse communis, quia matres civitatum non tenent, sed episcoporum Deo pro nobis aliquid melius providente, lunc etiam B tantum vocabulo potirentur, quoniam nec inter ipsos convallis tabernaculorum dimelielur, hoc est, uni- apostolos par institutio fuit, sed unus omnibus preversus orbis terrarum, qui vallis tabernaculorum suit. Hoc tamen prævidendum instituit, ne in villis, pro habitaculis corporum dictus est, hic velut qua aut castellis, vel modicis civitatibus instituerentur dam sorte divisus atque dimensus, per singula loca episcopi, ne vile eorum nomen sieret. Episcopos ergo Ecclesiarum Dei parochiis et incolatibus dividetur. vicem apostolorum gerere Dominum docuisse diceTunc etiam ea quæ divisa sunt, in unitatem fidei bal, et reliquorum discipulorum vicem tenere precongregabit ille qui pacilicat per sanguinem crucis sbyteros insinuabat debere. » suæ, sive quæ in terra sunt, sive quæ in cælis, et qui El sanclus Anaclelus, successor Clementis, a medium parietem solvens, fecit utraque unum. 1 bealo Petro apostolo presbyter ordinatus, in prima Hinc iterum scriptum est : Distribuite domos ejus, epistola ad omnes episcopos el cæteros fideles (epist. 1, videlicet universalis Ecclesiæ, per custodiarum pa sub finem) : Privilegia, inquit, Ecclesiarum et rochias prædicando, ut enarretis in progenie altera, sacerdotum sancti apostoli, jussu Salvatoris, intequoniam hic est Deus noster, et ipse reget nos in Inerata et inviolata ævis decreverunt manere temsæcula (Psal. xlvu). Ad quod instar, secundum poribus. Leges Ecclesiæ apostolica firmamus auctoconstitutionem Anacleti, Dionysius papa rusticanis ritale, et peregrina judicia submovemus. Unde et parochiis terminos certos posuit, ac ponendos dispo- Dominus mentionem faciens Lot, per Moysem loquisuit, de quibus etiam Chalcedonense concilium quæ tur dicens : Ingressus es quidem, inquiunt, ut advesunt nota decrevit.

na,' nunquid ut judices ? (Gen. xix.) Unaquæque enim De provinciarum autem dimensione, et civitatum provincia, tam juxta ecclesiasticas quam juxta sæculi privilegiis, quæ ad instar duodecim tribuum Israeli- leges, suos debel justos el non iniquos habere judices, tici populi ethnici statuerunt, et apostolica sunt el non externos, nisi apostolicæ hujus sedis decrepostea constitutione firmata, sanctus Clemens in pri- verit auctoritas : quatenus quicunque causam habuema epistola ad Jacobum Hierosolymitanum episco- rit, apud suos judices judicetur, et non ad alienos, pum, qui et frater Domini appellatur, scripsit, quod causa vagandi, stimulante prolervia, suam despilu in compilatione lua sicut et nec præcedentia verba 'ciens patriam transeat, sed ad duodecim ejusdein Leonis ponere voluisti, ne inveniretur in eis quod provinciæ judices, ad quorum judicium omnes tu alicui, præter apostolicæ sedis pontifici, deberes causæ civitatum referuntur, deferatur negotium. Si aliquo modo subdi, inaniter putans quod si tu hæc autem fuerit ecclesiasticum, apud episcopos, interin tuo pitaciolo non poneres, alii non haberent libros, veniente primate, si major causa fuerit; si vero ubi ea legere potuissent. Sed quis ea quæ nosti igno- minor, metropolitano. Si vero fuerit sæculare, apud rat? Prius enim quam formareris in utero illa novi- ejusdem ordinis viros, judicio tamen episcoporum, mus, et antequam exires de vulva sæpissime legi- cum Apostolus privalorum Christianorum causas mus, et discretius quam lu Scripturas sacras et magis ad Ecclesias deferri, et ibidem sacerdotali canoncs sacros intelligas intelleximus. Ait enim bea judicio terminari voluit. » Et in secunda epistola ad lus Clemens inter alia in præfala epistola (epist. 2, episcopos in Italia constitutos dicit : « Provinciæ sub medium), « jussisse beatum Petrum, in illis, autem mullo ante Christi adventum tempore divise inquiens, civitatibus, in quibus olim apud ethnicos sunt maxima ex parle, et postea ab apostolis, et primi flamines eorum , alque primi legis doctores beato Clemente prædecessore nostro, ipsa divisio erant, episcoporum primates poni vel patriarchas, est renovala. Et in capite provinciarum, ubi dudum qui reliquorum episcoporum judicia et majora quo- primates legis erant sæculi, ac prima judiciaria ties necesse foret negotia in fide agitarent, et secun poiestas, ad quos qui per reliquas civitales commudum Doniini voluntatem, sicut constituerunt sancti rabantur, quando eis necesse erat, qui ad aulane apostoli, ita ut ne quis injuste periclitaretur, diflini imperatorum vel regum confugere non poterant , ve PATROJ., CXXVI.

11

с

« VorigeDoorgaan »