Pagina-afbeeldingen
PDF

commodare, qui non sicut homo tantum in facie, A profitendo : Quantum sciero et potuero, Domino

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ecclesiasticos et sæculares dirimenlam eligat et B ficibus siluisse pro Divinitatis cultu quod congruit, tur, atque fulciantur, Trevirensis provinciæ episcopi A de hujusmodi decreverunt, et de cœlo super eum innabo, si mihi satisfactionem fecerit quod nullum A meus Iotharius, potest veraciter c0gn0scere quia

constituat, qui religiosi sint et Deum timeant, et non m.uneris præmio, non favoris vel propinquitatis aut amicitiae gratia, non indebitæ subjectionis obsequio, non alterius partis odio, personam accipiant in judicio, sed absque contentione ac livore , sicut ipsa Veritas dicit, non secundum faciem, sed justum judicium judicent : et hoc non in publico judicii loco, sed in privato, quia episcopi, non in consistorio regum , non in prætorio jud:cum, nec nisi ab episcopis, aut in synodo, aut in privato loco, a primatibus deputatorum aut a se electorum judicum judicio debent aut possunt regulariter judicari. Et prætaxato modo supradictas leges, tam pul)licas quain ecclesiasticas, in suis temporibus servari decrevisse didicimus antiquos insperatores et prædecessores ac progenitores vestros episcopis et viris ecclesiasticis, et nobis vestra dileetissima et benignissima dominatio servaturam se et verbo et subscriptione promisit in Carisiaco, ubi hoc capitulum consultu ac consilio fidelium vestrorum, tam episcoporum quam et laicorum condidistis, et ei subscripsistis dicentes : Qirantum sciero et rationabiliter potuero, Domino adjuvante, nnumquemque vestrum , secundum suum ordinem et personam , honorabo et salvabo, et honoratnm ac $alvatum absque ullo dolo et dammatione vet deceptione conservabo. Et unicuique competentem legem et justitiam conservabo. Et qui illam necesse habuerit, et rationabiliter petierit, rationabilem misericordiam exhibebo, sicut fidelis rex suos fideles per rectum nonorare et salvare, et unicuique competentem legem e* justitiam in unoquoque ordine conservare, et indigentibus el rationabiliter petentibus rationabilem misericordiam debet impendere. Et pro nullo homine ad hoc, quantum dimittit humana fragilitas, per sludium aut malivolentiam, vel alicujus indebitum hortamentum deviabo , quantum iuihi Deus intellectum et possibilitatem donaverit. Et si per fragilitatem contra hoc mihi subreptum fuerit, cum hoc recognovero, voluntarie illud emendare curabo. Nos autem fideles vestri, episcopi et cæteri laicalis ordinis qui adfuerunt, hoc capitulum, et vobiscum condidimus, et ei subscripsimus unusquisque

ita regiæ potestati, quod absit, non mediocre periculum est, si cum debeat parere refugi quod ei ex divina voce a sacerdotibus nuntiatur, Domino dicente in Evangelio : Qui est ex Deo, verba Dei audit. Si autem vobis aliquis minus devotus suggessit, quod in eadem metropoli, in contemptu vestro, vel contra fidelitatem vestram, metropolitanum pontificem ordinari fecimus : quin potius consensu unanimitatis nostræ ipsi secundum sacros caiiohes ordinavimus, quia, ut scriptum est, sicut Deus loci angustia non continetur , ita verbum ejus non est alligatum , collaudante Redemptore ae Salvatore noslro , quod centurio in hoc sensu dixerat : Dic verbo, et sanabitur puer meus (Matth. viii, 8), videlicet quod hic dixeris, illic fiet. Qui in eliscipulis suis hodieque nobis, licet iudignis, loquitur : Spiritus Patris vestri loquitur in vobis, qui replet orbem terrarum. Nolite credere , quæsumus, prava suadenti, quia pro certò sciatis non in contemptu vestro, neque contra fidelitatem vestram, in eadem metropoli sede ponlificem ordinavimus ; sed perpendentes, quod et vos melius scitis, quanta et per quanta tempora ipsa Ecclesia desolata et destituta sit , et quanta contra Dei voluntatem , non solum in eadem parochia, sed et in tota provincia ad eam pertinente, increverint, cum nihil canonice sine primate suffraganei episeopi agere valeant, nisi quod ad proprias parochias pertinet, ibidem commoditatem regularem invenientes canonice pontificem ordinavimus: quod et secundum divinas leges agere possent atque deberent ipsius metropolis suffraganei, si tanti numeri forent, ut per se regulariter possent ordinare pontificem, qui non minus quam a tribus pr;evalet regulariter ordinari. Prosequitur etiam, depromens auctoritates sanctorum Patrum, quibus fulti hoc egerant ; et subinde : Et quia tot in eadem provincia suffraganei non erant episcopi, ut metropolitanum regulariter ordinare valerent, quoniam Ecclesiæ Rhemeusis et Trevirensis comprovinciales atque sorores, et ex auctoritate et ex antiqua consuetudine habentur, ea conditione, ut qui prior eorum fuerit episcopus ordinatus, prior etiam habeatur in synodo, et sibi mutuo consilio et auxilio Iove ula primate provinciæ Rhemorum solatium suæ ordinationis secundum sacras regulas quæsierunt, sicut sancti Sardicenses canones dicunt (cap. 5), scilicet • ut si contigerit in una provincia, in qua plurimi fuerunt episcopi, unum forte remanere episcopum, et populi convenerint, episcopos vicinæ provinciæ debere illum prius convenire episcopum, qui in ea provincia moratur, et ostendere quod populi petant sibi rectorem, et hoc justum esse, ut et ipsi veniant, et cum ipso ordinent episcopum. Quod si conventus litteris tacuerit et dissimulaverit, nihilque rescripserit, satisfaciendum esse populis, ut veniant ex vicina provincia episcopi, et ordinent episcopum. » Ex quibus rite colligitur quia si provincia Trevirensis non nisi unum vel nullum haberel episcopum, episcopi Rhemensis provinciæ petenti clero et populo Trevirensis Ecclesiæ deberent ordinare episcopum. Cui Ecclesiæ omnes nos, quorum nomina præscripta in capite hujus epistolæ legit gloria vestra, unanimi voto atque consensu, fratrem et consacerdotem nostrum Bertulfum, ut præmisimus, regulariter pontificem ordinavimus, sicut ex sacris regulis et ordinationis ejus gestis ostendere possumus, et si necesse fuerit, ostendemus. Quapropter ipsius ordinationem, et dispositionem rerum ac facultatum ecclesiasticarum, sicut saeri præfigunt canones, ita defendimus, et perpetuo defendemus, sicut et ordinem nostrum, quia si ipse non est episcopus, nec nos debemus nominari episcopi. Et si

[ocr errors]

quis voluerit contra ordinationem ejus sinistri quip- C

piam dicere, exeat et dicat, verumtamen memor communionis suæ; quia aut ipse non communicabit ecclesiastico et episcopali ordini, aut nos non communicabimus ministerio episcopali. Unde verbis beati Leonis Theodosium Augustum quondam alloquentis : Vos, Christianissime et venerabilis nobisque charissime rex, cum consacerdotibus nostris alloquimur; implentes reverentiam clementiæ vestræ sinceri amoris ollicio, cupientesque vos placere per omnia Deo, cui pro vobis a nobis et ab Ecclesiis nobis commissis supplicatur, ne ante tribunal Domini rei de sìlentio judicemur, obsecramus coram unius deitatis inseparabili Trinitate, quæ tali facto læditur, cum ipsa vestri sit custos et auctor regni, et coram sanctis angelis Christi, ut in eo statu et immunitate seu privilegio cum suo pontifice Trevirensem Ecclesiam esse jubeatis, atque conervetis, quo vestri progenitores atque prædecessores, sed et in quo frater ac nepos vester Lotharius, pater scilicet ac filius, canonice COnservaverunt : quateuus et vos meritum inde apud Deum, et bea. tum apstolorum principem Petrum, in cujus honore ecclesia ipsa est consecrata, habeatis, et nos amplius debitores in orationibus et cæteris debitis obsequiis acquiratis; quia nisi pro vestra reverentia hoc differremus, jam in pervasorem ipsius Ecclesiae judicium in terris exertum haberemus, quod sexcenti et triginta episcopi in magna Chalcedonensi synodo

[ocr errors]

tentant, et in judicio divino adæternam damnationem exerent, nisi dignam pœnitentiam egerit. Et caetera de auctoritatibus sacrorum canonum. Post quæ subjungitur : Unde vestra religiosa et nobis charissima dominatio certissime sciat, quia quandiu iste frater noster Bertulfus a nobis in Trevirensi Ecclesia ordinatus episcopus in hoc mortali corpore vixerit, alter in eadem Ecclesia ordinatus episcopus non eriu: nisi forte ipse, quod absit, sacris regulis obvians, per easdem sacras regulas deponatur : et isdem præsumptor et apostata monachus Walto de monasterio Trevirensis parochiæ, nunquam, jam judicio Spiritus sancti super eum prolato, in Trevirensi Ecclesia, quam exitiabiliter usurpavit et laesit, poterit esse episcopus. Et si, ut diximus, pro vestra reverentia hoc non differremus, non solum per sacros canones decerneremus, ut nunquam et nusquam ad gradus ecclesiasticos præsumeret accedere, verum sub anathemate eum ponentes, retrudi in ergastulo secundum sacras regulas decerneremus: et si in contumacia sua perstiterit, sine ulla retractatione modis omnibus decernemus.A præfatisautem intentationibus sacrorum canonum vos immunem atque exortem a Domino, per quem reges regnant, et ex quo et per quem exordium sacer cepit episcopatus, fieri totis misibus exoramus, illius clementiam deprecantes ut det vobis velle et perficere pro bona voluntate quæ præcepit, quatenus mereamini percipere æterna gaudia, quæ se diligentibus repro

mittit. EPISTOLA XLII.

Fragmentum.

wiliciso et caeteris m0NAchis s. Dionmsii.

Quod pretium pro decima quæri non debeat.
(Apud eumdem, ex Flodoardi, lib. iii, cap. 25.)

Absit, fratres, ut alii ecclesiastici et religiosi viri hoc audiant, quia monachi de monasterio sancti Dionysii decimam vendere quærunt, ut de ipso pretio infernum comparent. Multo magis autem absit ut hoc laici audiant, quod nemo etiam peccatis publicis implicatus in mea parochia facere audet. Si enim aliquis de alio monasterio quam de nostro hoc uentare, quanto magis facere præsumeret, ab omni communione illum de parochia mea excommunicarem,

et cætera. EPISTOLA XLIII.

Fragmentum.. Ad teudulfum comitEm. Ecclesiam pretio vendere non præsumat. (Apud eumdem, ex Flodoardi, lib. iii, cap. 26.)

Propterea scias quia si vel unum denarium tibi aliquis clericus pro ipsa ecclesia, vel pro alia `aliqua in mea parochia, per se aut per immissam personam dederit, per me ordinatus in ea non erit. Si autem vis ibi habere presbyterum, adhuc mihi talem clericum qui aptus sit sacro ministerio, et ego illum inquiram, et illi ecclesiam dabo, et tunc illum ordipretium inde donaverit. Et si tu ita facere non volueris, ego ordinabo qualiter populus ibi officium habeat, usque dum ibi ordinem presbyterum. Cui si aliquod impedimentum contra divinas et humanas Ieges feceris, et manifestum fuerit, presbyter ibi permanebit, et tu et omnes qui tibi consenserint, ab omni Christianitate usque ad satisfactionem eritis separati. Haec, chare fili, ideo mando tibi, et aliter commoneo, quia salvum et honoratum te cupio, et inter filios Ecclesiæ te in loco filii habere volo, et si me coegeris, ut sicut Dominus dicit in Evangelio, sis velut ethnicus et publicanus, non mihi sed tibi rcputare debebis. Postquam istas litteras dictavi, dictum est mihi quod malricularios a ministro meo constitulos de illa matricula ejecisti, et ibi Bonarium misisti, et pro illa matricula in pretio unum asinum accepisti. Quod si ita est, non solum criminaliter fecisti, quia contra omnes leges ecclesiasticum ministeriuin homo laicus usurpasti, et eleemosynam, id est misericordiam pauperum, ac per hoc Deum, qui misericordia miserorum cst, sicut J;idas proditor, vendidisti ; sed etiam turpiter in hoc nimis fecísti, ut de mendicitate, de qua mendici vivere debent, comes et honoratus regi consiliarius in pretio asinum accepisti, et omnes qui hæc audiunt, pensare possunt qualiter de aliis causis pro amore et timore Dei, et reverentia tui ministerii, juste et recte facis, qui de tali miseria sine ulla verecundia turpe lucrum requiris. EPISTOLA XLIV. Fragmentum. At) ift \fi NGAf. Of.Y! AtTGtJSTAM CONJUGEM 1.0TII ARii 1 Ai petu AtoiriS. De eo quod apud Lotharium falso accusatus fuerat infidelilatis. (Apud eumdem, ex Flodoardi lib. 111, cap. 27.)

Ego scio quia ei multa de me dicta fuerunt contraria, sed si vult poterit cognoscere nom esse vera; 1amen non eum audeo reprehendere, quia dominus est, nec in ejus persona dico, sicut legitur in Scripturis : Qui libenter audit verba mcndacii, ministros quoque habebit impios (Prov. xxix, 12); videlicet qui de erga eum piis voluntarie loquentur impia. Qui illi ea dixit ex mea parte quæ mihi mandastis,

aliter quam verum sit dixit, male autem interpreta- D

uis est bene dicta. Si voluisset cognoscere verum, et aliquis missus mihi de sua parte veniret, ut vera ex me cognosceret, sicut venit et me qualemcunque Christi Domini sacerdotem suggillavit, libentissime suo animo satisfacerem. De meo autem misso, sicut dominatio benignissima vestra mandavit, ut ad eum dirigam qui ei hoc affirmet, quod de ejus infidelitate nihil velim tractare, scitis quanta mendacia nunc per istud vadunt sæculum, et quanta sinceritas debeat esse in sacerdote, et quantam merito domno meo velim servare fidelitatem. Ei idcirco ne mali interpretes male oonum interpretentur, hoc adhuc facere non possum. Tamen, si vult credere (lomnus

PATnoL. CXXVi.

non tantum illi, sed nulli liomini in mundo sum infidelis ; et si vult credere, credal : sin autem, cum ille inter principes, et ego inter episcopos, ante Regem regum et Episcopum episcoporum venerimus, tunc quid inde verum sit, plenissime sine alicujus judicatione cognocet, etc. EPiSTOLA XLV. Fragmentum.

IR0TRUDI ET CAETERIS SORORIBUS MONASTERII S. CRUCI3 Et S. RADEGUNDiS.

Pro electione abbatissæ ipsius monasterii. (Apud eumdem, ex Flodoardi lib. iii, cap. 27.) Propterea diligite sorores ante omnia, et in

B privatis collocutionibus, et in publico vestro con

ventu , remititte et abjicite funditus a cordibus vestris omnes injurias, et scandalorum fomites, quæ hactenus inler vos ortæ fuerunt, ut nulla de sorore sua vindictam, aut pro sermone, aut pro facto, ve! pro aliquo despectu quærat, aut a Deo, aut in sæculo. Quia sicut Dominus protestatur, sine concordia quidquid ei obtuleritis non illi placebit. Sive enim oraveritis, sive sacrificium obtuleritis, sive vos afllixeritis, sine hac charitatis concordia nihil Deo placabile erit, quia sicut Apostolus dicit : Etiamsi tradidero corpus meum ut ardeat, charitatem non habeam, nihil sum (I Cor. xiii, 5). Et scitis quia regula quam professæ estis, propter scandalorum spinas quæ oriri in monasterio solent, orationem Dominicam in matutinis et vespertinis officiis, ita ut omnes illam audiant, a priore orari præcepit, ut timentes convenientiam qua dicimus : Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, omnem rancorem de corde nostro pellamus. Quæ dum prius egeritis, ne per vestram discordiam, quod absit, regularis electio de vestro monasterio pereat, adunate vos ad Dei voluntatem, et regularis devotionis unanimitatem, vestramque ipsam salutem, præsentem scilicet atque ætermam, cum charitatis concordia, quæ cst omnium virtutum mater, et cum humilitate, quæ est custos ipsarum virtutum, atque cum vera obedientia, quae scala est qua ad coelum pertingitur, et in vobis salubri electione concordate, et vosmetipsas ad regularem normam reducite, et constringite ac conservate : quia aliter, sicut inelius ipsæ scilis, salvæ esse nequaquam valetis. Et sicut ani;mos ab inquietis motibus, ita et linguas a provocativis iracundiæ vobisque nocivis sermonibus custodite, contestante Apostolo : Omnis clamor et indignatio a vobis auferatur, cum omni malitia, et omnis sermo malus ex ore vestro non procedat (Ephes. iv, 50, 51); me sicut solent homines, prius dolore commoti, et postea aliquo gaudio, quasi victoriosi obtinentes quæ desideraverant, exhilarati, de quocunque homine quæ non conveniunt aliqua vestrum dicat : ne et patientiæ meritum inutilibus sermonibus coram Deo perdatis ; et si aliquis fuerit qui aliqua provocatione quamcunque vestrum ad

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

Nostri fratres de monasterio sancti Dionysii, per ]icentiam domiiui abbatis Ludovici, ad educandum atque erudiendum commiserunt mihi quemdam adolescentem nomine Bernonem quem vestra fraternitas acolythum ordinavit. Propterea, quoniam sine vestra licentia eum nolumus in nostra Ecclesia diutino tempore immorari, petimus dilectionem vestram ut de illo nobis litteras canonicas faciatis, quatenus eum in Ecclesia nostra possimus regulariter ordinate,

EPISTOLA XLVII.
AD CAItOlUM REGEM.

Ut clero et plebi Silvnnectensi novi episcopi electioncm

periiiiuat, et visuauorem designet qui præsit ele

clu0na.

(Apud Labb. Conc., t. VIlI, pag. 1866.)

Domino CArolo regi glorioso sit semper salus et vita.

Septimo Idus Junii, circa horam secundam, venerunt tres clerici et duo laici Silvanectensis Ecclesiæ ad exiguitatem meam, innotescentes eamdem Ecclesiam, fratre et consacerdote nostro Erpoino defumcto, viduatam esse pastore ; ferentes etiam ipsius Ecclesiæ tam cleri quam plebis petitionem ut eis pastor secundum sacras regulas tribuatur. Quos interrogavi si verbum haberent de pace [f., de parte] cleri ac plebis Ecclesiæ ipsius ex aliqua designata persona : qui responderunt se non aliam petitionem ex parte sociorum suorum afferre, nisi ut apud solitam misericordiam vestram, liberam illis ac regularem electiomem obtinere satagerem, quatenus secundum sacras regulas ille, canonico visitatore directo, ab omnibus Ecclesiæ ipsius alumnis valeat eligi, cui debeat ab omnibus obediri. Ego autem, licet, ut præfauum est, sacerdotem vestrum Erpoinum per fratrem Hildeboldum compresbyterum nostrum octavo ldus Judii defunctum audierim, non tamen statui antea dominationi vestræ quidquam inde suggerere, aut pro eadem Ecclesia postulare priusquam secundum regularem morem ab ea legatos acciperem. Quia, ul Leo in decretis suis dicit (cap. 49) : * Si in quibuslibet Ecclesiæ gradibus providenter scienterque curandum est ut in domo Domini nihil sit inordinatum nihilque præposterum, quanto magis elaborandum est.ul in electione ejus, qui supra om

A nes constituitur, non erretur ? Nam totius familiæ Domini status et ordo nutabit, si quod requiritur in corpore, non sit in capite. Ubi est illa beati Pauli aposloli per Spiritum Dei emissa præceptio, qua in persona Timothei omnium Christi sacerdotum numerus eruditur, et proinde unicuique nostrum dicitur : Manus nemini cito imposueris, neque communices peccatis alienis (I Tim. v). Unde religiosa sapientia vestra inter alia hæc duo decreta beati Leonis sagacissime ponderabit, quibus dicit ut in domo Domini nihil sit inordinatum nihilque praeposterum. Quæ si idem sanctus et sapiens ita aperte non poneret, subtilitas intellectus vestri sufficienter enuclearet. Propterea, domine reverentissime ac clementissime, dignetur mihi dominatio vestra litteris B suis significare quein vultis de coepiscopis nostris, ut ei ex more litteras canonicas dirigam, et visitatoris officio fungens in eadem Ecclesia electionem canonicam faciat; et aut per se, aut per l.tteras suas, vicario suo deferente, eamdem electionem, cum decreto cainonico singulorum manibus roborato, ad me referat, ut per me ipsa electio ad dominationis vestræ discretionem perveniat. Et quia in domo Dei, ut ex verbis Leonis præmisimus, nihil auctoritas patitur inordinatum esse nihilque præposlerum, cum vota concordia cleri ac plebis in electione regulari, vel veslvæ dominalionis consensum cugnoverimus, litteras metropolitanæ auctoritatis super electionem certæ personæ ad coepiscopos Rhemorum diœceseos dirigemus, certum diem et locum eis designantes, quando et quo ad ordinationem ipsius electi aut ipsi conveniant, aut litteras sui consensus per presbyterum aut diaconum vice sua transmittant.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ut visitatoris officio fungatur in electione episcopi Cameracensis.

Apud Lal)b. ibid.)

IHiNcwARUs sanctæ metropolis Ecclesiæ Rhemorum episcopiis, ac plebis Dei famulus. dilecto fratri ac

venerabili coepiscopo nostro Iledexulpho salutem. Dilecto fratre ac venerabili consacerdote noslro Joanne Ecclesiæ Cameracensis defuncto, hortor ac moneo dilectionem tuam, frater charissime, ut ejusD dem Ecclesiæ officio visitatoris nostræ humilitatis metropolitana delegatione suscepto, ad eamdem Ecclesiam quantocius studeas properare, ac assiduis hortationibus clerum plebemque Ecclesiæ publice admonere festimes, ut remoto privato studio, uno eodemque consensu talem sibi præficiendum expetant ac eligant sacerdotem, qui et tanto ministerio dignus valeat reperiri, et a venerandis canonibus nullatenus respuatur. Formam autem electionis, qualiter et qualem eligere debeant, tuæ dileclioni transmitto, quam publice coram omnibus tua solertia relegi faciat, ne de ignorantia se quilibet excusare prævaleat. Quæ electio non tantum a civitatis clericis erit agenda, verum et de omnibus monasteriis

ipsius parochiæ, et de rusticanarum parochiarum A rum pastorem eligite, qui merito vitæ et scientiæ do

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Eadem est ac præcedens, hoc tantum discrimine quod sub initium adjecta est mentio consensus regii hoc modo : 0fficio visitatoris, consensu domini nostri Ludovici regis, nostrae humilitatis, etc. Sub finem vero, verbis illis omissis, cum eis mandavero, paulo longius excurrit in hunc modum : Eumdem electum ad nos adducere tecum examinandum procura. Tua autem dilectio, frater charissime, solerti cura in hac electione invigilet : præsertim cum nobiscum tibi necesse erit ei qui ordinandus est mamus imponere; qui bene nostri præceptionem beati Pauli apostoli per Spiritum Dei emissam, qua in persona Timotliei omnium Christi sacerdotum numerus eruditur : proinde unicuique nostrum dicitur : Manus nemini cito imposueris , neque communices peccatis alienis (I Tim. v, 22), etc.

EPISTOLA L.

Ad clefum et pleBEM CAMERACENSEM.

[ocr errors]

Ut canonicam electionem faciant cum visitatore sibi [designato. (Apud Labb. ibid.)

IIIscyamus sanctæ metropolis Ecclesiæ Rhemorum episcopus, ac plebis Dei famulus, clero et plebi in parochia Cameracensi consistenti.

Quia defuncto dilecto et venerabili confratre ac D consacerdote nostro, Patre videlicet ac pastore vestro Joanne, necesse est ut de eligendo atque constituendo vobis pastore et doctore secundum ecclesiasticas regulas votis nostris in unum Domino mediante convenientibus, præmissis jejuniis ac litaniarum obsecrationibus, tractare quantocius maturetis, et exorato eo a quo est omne datum optimum, et omne donum perfectum, quique facit unanimes habitare in domo; ita vos una cum suudiis hujus venerandi fratris ac coepiscopi nostri, cui secundum institutionem canonicam wisitatoris officium in Ecclesia cujus amore ac vigore fovemini, delegavimus, in electior;e regulari concorditer uniatis. Talem autem vobis futu

ctrina vobis præesse valeat et prodesse, quique a canonibus sacris non discrepet. De cujus electione decretum canonicum unanimi voto agere, et sigillatim omnium vestrum manibus in præsenlia hujus visitatoris vestri roborare satagite.

EPISTOLA LI.

CLER1 ET PLEBIS LAUDUNENSIS AD HINCMARUM RHEMENSEM ARCHIEPISC0PUM.

Pro ordinatione IIedenulfi. (Ex Actis prov. Eccl. Rhem.)

Domino reverendissimo et sanctissimo HiNcmano archiepiscopo, cæterisque nostræ diœceseos sanctis Patribus et episcopis, clerus Laudunensis, cum totius parœciæ plebibus, et sibi conjunctis præsulibus, æternam in Domino Jesu Christo salutem et pacem.

Canonicis regulis et apostolicis institutionibus statutum esse recolimus, ut quoties quælibet civitas ministerio pontificalis dignitatis caruerit, proprioque pastore vacaverit, cum decreto electionis, singulorum petentium manibus roborato, metropolitanum adire pontificem debeant, et de substituendo, in loco ejus qui (lecessit, pastore, petitione supplici commomere, quatenus et civitas sollicitudine pastorali de. stituta proprio recuperetur pontifice; et qui ordinamdtis est, gratiosius possit accedere : quia cui debet ab omnibus obediri, utique debet el ab omni. bus eligi; ne civitas non optatum episcopum aut contemnat, aut oderit; et fiat minus religiosa, quam convenii, cui non licuit habere quem voluit : hi vero qui ordinaturi sunt, in quem viderint omnium vota propensius concordare, promptius liberiusque illi maiius imponere possent. Quapropter cum decreto nostræ electionis manibiis singulorum nostrorum roborato ad paternitatem vestram accedentes, hedenul. fum Ecclesiæ nostræ filium, et in Ecclesia nostra, suffragantibus stipendiorum meritis, ad onus usquo sacerdotale promotum, vita et moribus ac sancta conversatione idoneum approbatum, quem per licentiam vestram, favente Christianissimo imperatore Carolo, pari consensu ac concordi devotione, atque unanima voluntate elegimus, per manus vestras, ac cæterorum vestræ diœceseos sanctorum episcoporum, consecrari, nobisque et Ecclesiæ nostræ doctorem atque pontificem institui imploramus, precamur ac petimus. Elegimtis autem eum nobis fore pastorem quem apostolicæ formæ, qua episcopum ornatum beatus Paulus esse oportere demonstrat, congruere, et sacris non obviare canonibus Christi gratia cooperante confidimus. Oramus sanctam paternitatem vestram nunc et semper in Christo bene valere.

Datum quinto Kalendas Apriles, in basilica sanctæ Mariæ genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi, anno Incarnationis ejusdem Domini nostri Jesu Christi 876, regni domni Caroli imperatoris xxxvi, et imperii primo, indictione nona.

« VorigeDoorgaan »