Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

runt debuerant Pauli sententiam qua dicit : Non A cilium dicit (can. 11): « Ut etiamsi talis aliquis exstienim sumus sicut plurimi adulterantes verbum Dei Terit temerarius, 1it fortassis excusationem afferens (11 Cor. ii, 17). « Adulter, inquit bealus Gregorius asseveret quod populi lilleras acceperit, cum mani(Moral. xvi, cap. 25 ), in carnali coitu non prolem festum sil potuisse pancos præmio el merceile cor-, sed voluptatem quærit, et perversus quique ac vanze rumpi, eos qui sinceram fidem non habent, ut clagloriæ serviens recte adulterare verbum Dei dicitur, marent in Ecclesia, et ipsum pelere viderentur epiquia per sacrum eloquium non Deo filios gignere, scopum, omnino has fraudes damnandas esse arbised suam scientiam desiderat ostentare. Quem eniin tror, ita ut nec laicam in fine communionem talis libido gloriae ad loquendum trahit, voluptati magis accipiat. » Quia vero duabus metropolitanis sediquam procreationi operam impendit. » Sic et qui bus unus metropolitanus episcopus regulariter præpro opibus et facultatum copiis ac rebus terrenis sidere non poteril, sanctus Bonifacius papa auctoriEcclesiam suam mutat, adulter merilo vocatur, et late Nicæni concilii manifestat scribens ad Hilariun, inter adulteros deputabitur. Nam civitatem, in qua Narbonensem episcopum (episi. 8):« Nulli, inquiens, Comes inhabitat, el clerici ac laici nobiles, sed et videtur incognita synodi constitutio Nicenæ, quae ignobiles alque rustici laboratores, et etiam Judai ita præcipit ut eadem proprie verba ponamus; per ut fertur inhabitant, et in parochia sub nomine B unamquainque provinciam jus metropolitanos sinChristiano degunt, episcopum causa cupiditatis, aut gulos habere debere, nec cuiquam duas esse posse ardore ambitionis deserere, et alteram sedem vacan subjectas, quod illi, quia aliter credendum non est, tem invadere , et cum illa in qua ordinatus fuit, et servandum sancto Spiritu suggerente sibimel cenin qua sine periculo mortis degere valet, tenere, suerunt. » Et post aliquanla : « Quod idcirco dicimus, non solum lurpe sed et periculosum alque pernicio ui advertat charitas lua, adeo nos canonum præsiim est, cum sacri canones etiam de vacante cpi cepta servare, ut ita constitutio quoque nostra scopo in Ecclesiam vacantem prosiliente decernant difliniat, quatenus metropolitani sui unaquæque pro (conc. Antioch. can. 11), « ut si quis episcopis vacans vincia in omnibus rebus ordinationem semper exin ecclesiam vacantem prosiliat, se lemqne pervadat spectei. , Cogunt, inquit Augustinus, multis inveabsque integro perfectoque concilio, bic abjiciatur nire medicinas multorum experimenta morborum. necesse esl, elsi cunclus populus quem diripuit eum Et quia, ut Daniel dicit : Pertransibunt plurimi, el habere delegerit. Perfectum vero concilium illud mulliplex eril scientia (Dan. 12, 4), pro lemporum est, ubi interfuerit metropolitanus antistes. » Sed diversitate, et morborum varietate, alque hominum et de eo qui irrationabiliter et irregulariter civitatem Saniute, quedam conceduntur, sicut Noc et filiorum suam in qua ordinatus fuit deserit, et ad alian C jus usibus alimenta nova permissione concessa, transit, Sardicense concilium dicit (can. 1) : « Non deinde, per Moysem populo Judicorum prohibita, minus mala consuetudo, quam perniciosa corruptela rursusque nobis sunt ila concessa, ul quæ Judæis funditus eradicanda est, ne cui liceal episcopo de fuerunt vetita in pecoribus, nobis prohibeantur in civitate sua ad aliam transire civitatem, Manisesta moribus, sicut Dominus in Evangelio dicit : Audiest enim causa qua hoc facere lental, cum nullus in slis quia dictum est antiquis : ego autem dico vobis hac re inventus sit episcopris, qui de majore civitale (Matth. v, 21). Quapropter quod licitum fuit, neces. ad minorem transiret : wale apparel avariliie ar sitate vel utilitate, de transmigrandis episcopis ab dore eos inflammari, et ambitioni servire, el ut ecclesijs ad ecclesias ante sacrarum regularum prædominationem agant. Si omnibus placet, hujusmodi fixionem, poslea intantum fuil, est, el erit illicitum pernicies sævius et austerius vindicetur, ut nec contra easdem sacras regulas usurpare, ut sanctus laicam communionem habeat qui talis est. » In hoc Gregorius Nazianzenus, vir doctissimus, catholiciscapitulo major et minor civitas, non solum pensanda simus atque eloquentissimus, el vitae merito ac saest nomine, sed et possessione, sicut et avaritia non pientiæ doctrina venerandus, qui apud Græcos Theosolum pecunize est ac possessionis, se i ctiam allilu logus cognominatur, multorum decreto episcopo dinis. In nomine Metropolitano avaritia dicitur,

D

rum, ut in historiis ecclesiasticis legimus : de parva cum supra modum sublimitas ambitur : in posses civitate Nazianzo Constantinopolim causa fidei transsione, videlicet in rerum ac facullalum copiositate, latus, quam per annos duodecim insignissime guberest avaritia, quam Apostolus idolorum servitutem navil, el ab hæresi Ariana gloriosissime liberavit, et appellat. Et sanctus Leo papa hoc sequens capitulum dogma Niceni concilii quasi jam mortuum in eadem decrevit ( epist. 88 Anastasio Thessal.), « ut si quis regia civitate suis expositionibus resuscitavit, agepiscopus civitatis suæ mediocritate despecta admi noscens episcopos murmurare eo quod essel el alia nistrationein loci celebrioris ambierit, el ad majo civitate contra canones translalus ad aliam, vitare rem se plebem quacunque ratione transieril, a cathe imo auferre fraternum volens scandalum, ne schisma dra quidem pellatur aliena, sed el carebit et propria, in Ecclesiam introducere videreur, monente Apout nec illis præsideat, quos per avaritiam concupivit, stolo : In omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut Dei nec illis quos per superbiam sprevit. Suis igitur ter ministros, nemini dunies ullam offensionem, ut non mipis quisque contentus sit, nec supra menstiram vill, eretur ministerium nostrum (11 Cor. vi, 4), ailjuris sui affectel augeri. » Et item Sardicense con veniente Constantinopolion Theodosio principe, pa.

cilice impetrala licentia, habitare ulterius in eadem A dicit : Si tradidero corpus meum ut ardeat, charitatem civitale declinavil, sequens Domini sententiam di non habeam, nihil mihi prodest ; ac si aperte diceret : centis ad Petrum, ut qui censum non debebant, Extra locum suum conflationis mihi ignis adhibitus exigentibus censum darent, quatenus scandalum de tormen!o me cruciat, mundatione non purgat. ) vilarent. Qui scandalizaverit, inquit Dominus, unum Auro enim locus est in quo conflatur, id est unilas de pusillis istis qui in me credunt, expedit ei ut sus

catholicæ Ecclesiæ, in qua baplismum, et opera pendatur mola asinaria in collo ejus, et demergatur bona, et etiam martyrium prodest, extra illam in profundum maris (Malth. XVIII, 6). Per molam quippe, nec baptismus, nec opera bona, nec etiam quippe asinariam, ut sanctus Gregorius in Pastorali martyrium proficit. Quia etiam cognati sunt hæreregula exponit (part. I, cap. 2), « sæcularis vitæ tici et schismatici, et solemnibus orationibus sexta circuitus ac labor exprimitur, et per profundum ma feriæ ante Pascha monstratur. llinc ergo, ut ris extrema damnatio designatur. Qui ergo ad san sanctus Cælestinus scribit (epist. 8 in fine)', legem clitatis speciem deductus, vel verbo cæteros destruit, credendi lex slatual supplicandi. » Sed et quam vel exemplo, melius profecto fuerat ut hunc ad mor grave peccatum schisma sil, sanctus Augustinus in tem sub exteriori habitu terrena acta constringe libro secundo de Baptismo (cap. 6) demonstral, di

B rent, quam sacra officia in culpa cæleris imitabilem cens : « Afferamus divinam staleram de Scripluris demonstrarent : quia nimirum si solus caderet, ut sanctis, tanquam de thesauris Dominicis, el in illa cunque hunc tolerabilior inferni pæna cruciaret. ) quid sit gravius appendamus : imo non appendaEt item (part. iii, cap. 5): « Scire etenim prælati de

mus, sed a Domino appensa recognoscamus, tembent, quia si perversa unquam perpetrant, lot mor pore illo quo Dominus priora delicia recentibus libus digui sunt, quot ad subditos suos perditionis pænarum exemplis cavenda monstravit, et idolum exempla transmittunt. Unde necesse est ut tanto se fabricatum atque adoratum est, el propheticus liber caulius a culpa custodiant, quanto per prava quæ ira regis contemploris incensus ei schisma tentafaciunt non soli moriuntur. » At si aliquis dixerit, tum, idololatria gladio punita est, exustio libri belnon ego invado Eeclesiam ad quam multorum con lica cæde et peregrina captivitate, schisma hiatu sensu episcoporum el plebis transmigro, penset sol terrae sepultis auctoribus vivis, et cæteris cælesti licite, sicut et sanctus pensavil Nazianzenus Gre igne consumptis : quis jam dubitaverit hoc esse gorius, quæ, ut præmisimus, a sacris sunt præfixa sceleratius commissum, quod est gravius vindicacanonibus, a quibus per contemptum deviare in tâm ?) schisma est ruere, sicut sanctus papa II:larus paten Hinc et in decretis apostolicæ sedis est scriplum :

с ter ostendit (cpist. 11): « Non minus, inquiens, in san Sicut enim justos ad æternam vitam Dominus præctarum traditionum delinquitur sanctioncs, quam in dixit ituros, sic impios æterno damnandos interitu : injuriam ipsius Domini prosilitur. » Qua sententia ut sicut non potest finiri beatitudo justorum, sic nec be: tus Hilarus papa hæreticos et schismaticos pari impiorum lormenta finiantur. Hiec hæreticis schiter denotavit. Schismaticos quidem, in eo quod dixit, smaticisque sunt. Et quia quidquid nunc gerit Ece non minus in sanctarum traditionum sanctiones de clesia, mystice typus est fulurorum, si guslabuni linquitur, ei hæreticos, in eo quod dixit, quam in de pane cælesti, id est de suavitate divina, geinjuriam ipsius Domini prosilitur. « Nam hæretici, hennæ participes, hæreticis schimaticisque damnatio ut S. Gregorius ex sententia apostoli Pauli qua dicit: est corporis et sanguinis Christi communio. QuisSi tradidero corpus meum ut ardeat, charitatem au quis ergo assentit schismatico, schismaticus esse tem non habeam, nihil mihi prodest (1 Cor. XIII, 3), negari non poterit. Quod etsi omnes sacerdotes et demonstrat (Mor. xviii, cap. 14), prava de Deo sen mundus assentiat, damnatio consentientes involvit, tiunt, schismatici recta de auclorc tenent, sed uni non prævaricationem consensus absolvit. Non enim tatem cum fratribus in sanctarum traditionum san crimen minuitur, sed accrescit, cum generale fit clione non tenent : illi errore fidei, isti vero schi ex privato. Hoc enim Deus omnium indicavit, qui

D smatis perpetratione divisi sunt. Unde et in ipsa prima mundum peccanlem generali diluvio interemit. parte Decalogi utrarumque partium culpæ reprimun « Et sicut non potest, ut Gelasius scribit (epist. 10, tur, cum divina voce dicitur : Diliges Dominum ad Anastasium), perversitatis communicatore suDeum tuum ex toto cordeluo et ex tota anima tua, el ex sceplo, non pariter perversitas approbari : sic non loja virtute tua (Deut. vi, 5), alque mox subditur : potest refulari perversitas complice sectatore perDiliges proximum tuum sicut teipsum. Qui enim de versitatis admisso, cum dicat Apostolus non solum Deo perversa sentit, liquet profecto quia Deum non qui non facienda faciunt reos videri, sed etiam qui diligit : qui vero de Deo recta sentiens, a sanctæ consentiunt facientibus (Rom. I, 32). Legibus enim Ecclesiæ unitate divisus est, constat quia proximum publicis criminum conscios, susceploresque latrocinon amat, quem habere socium recusat. Quisquis nantium par judiciorum pæna constringit, nec exergo ab hac unitate matris Eeclesiæ, sive per hæresim pers facinoris æstimatur, qui, licet ipse non fecerit, de Deo perversa sentiendo, sive errore schismatis facientes tamen in familiaritatem fædusque receproxinum non diligendo dividitur, Ciaritatis hujus perit. llinc eryo audiamus quomodo et Dominus gratia privalur, de qua hoc quod præmisimus, Paulus vocet eos, qui in ovile ovium contra sacros canor.es

Spiritu Dei conditos insiliunt, id est regimen Ec- A cularibus curis inbient, et quod unicuique visum clesiae rapiunt potius quam assequunlur, Qui non fuerit liberius agant. , Et alia, quae in suis locis intrat, inquit, per ostium in ovile ovium, ascendit lector invenire valebit. Sed et sicut in epistola aliunde, hic fur est et latro (Joan. X, 1). De qua beatae memorize Nicolai papæ ad quosdam episcopos Mbus idem per prophetam dicit : Ipsi regnaverunt et Belgicæ provincia directa continetur, Græci contra non ex me principes exstiterunt, et non cognovi (Ose. eum fremuerunt, quia ipse, sicut et prædecessores VIII, 4). »A se, inquit Gregorius (Pastor. I, cap. 1), sui, sacerdotes ab uxoribus abstinere præcepit, voel non ex arbitrio (summi rectoris regnant, qui ska lentes per canones slaluere ut liceat illis uxores cupiditate accensi, culmen regiminis rapiunt potius habere. Nos autem moderni et Gallicani episcopi, quam assequuntur : quos tamen internus judex et pro novos canones facere conamur, ut liceat nobis quod vehit, et non cognoscit, quia quos permittendo tolerat, gravius est quam carnali commercio, spiritali profecto perjudicium reprobationis ignorat. » Ti adulterio, aut duas uxores, id est duas sedes simul menda est igitur eis qui talibus favent a bealo Ge habere, aut uxorem simul et concubinam tenere, lasio ad sensum præmissa sententia. Pauli, qua dicit: vel vivente licet infirma uxore, id est Ecclesia noNon solum qui faciunt, sed qui consentiunt facien stra persecutione qualibet rebus ac possessionibus tibus, digni sunt morte (Rom. 1, 32), quia, ut Leo dicit, B imminuta, ad alterius copulam transmigrare. Cum in lalium prælatione non est populis consulere, sed sicut vir non habet potestatem corporis sui, sed nocere, nec præstare regimen, sed augere discrimen. mulier, quandiu uxor ejus licet infirma vivit, ita et

XIV. Quod scripsisti, episcopum de quo agitur episcopus non habet potestatem ecclesiam, videlicet dicere ad excusandas excusationes in peccatis, quo plebem suam deserere, et alteram invadere vel niam sunt in civitate metropoli, in qua ordinatus usurpare, quandiu, sicut sanctus Augustinus dicit fuerat, ministri ecclesiastici, qui indigentium ne (epist. 180, Honorato), in ea residui sunt conservi cessitatibus possunt consulere, sed ipse non habet sui, quibus præbeat cibaria, quos aliter vivere non sullicientiam rerum ac facultatum, quibus in ea ho posse novit. Quod si fecerit, tanto majus committit norabiliter possit subsistere, unde se conatur ex adulierium, quanto spiritaliter adulterat, et plebem cusare, inde magis videtur accusare, et cupiditatis suam adulterare facit, si alteri eo vivente et in atque cauterio ambitionis inurere, qui plus posses sacerdotii incolumitale manente se junxerit, quia siones lerrenas quam animarum lucra videtur ac mulier non habet potestatem corporis sui, sed vir, quirere. Debuerat enim in mente habere quod spi quandiu vir ejus vivit, et plebem quam invaserit ritus Paulo dixit, ut non exiret de civitate in qua secum adulterare facit, ut beatus Innocentius in ei multus populus erat, sed constanter prædicaret. C decretis suis ostendit, loquens de repudio viri alque Quid enim scit, utrum multi de paganis illis, qui in ukoris, quod merito intelligendum ac sequendum eadem civitate habitant, sint a Deo prædestinati ad est de spiritali episcopi et Ecclesiæ, in qua primum vitam, qui per prædicationem ejus oris et operis ordinatus fuit, conjunctione. converti poterant, et ubi Christiani sunt salvari « De his, inquit (epist. 11, ad Exuperium), requivalerent, si in ea maneret, etiamsi necessitas euin sivit dilectio tua, qui interveniente repudio alio se ibidenı taliter manere cogerel, sicut Paulus se roan matrimonio copularunt, quos in utraque parte adulsisse apud Corinthios dixit : Ego, inquiens, in in teros esse manifestum est. Qui viro vel uxore vivente, firmilale et timore el tremore mulio fui apud vos (I quamvis dissociatum videatur esse conjugium, ad Cor. II, 3). Legal igitur decimam quartam beati aliam copulam festinarunt, neque possunt adulteri Gregorii homiliam ex lectione sancti Evangelii, Ego non videri, in tantum ut etiam hæ personæ quibus sum pastor bonus (Joan. xi, 14), et inveniet qualiter tales conjuncti sunt, etiam ipsi adulterium commiac quantum ab auctoritate et suo ordine deviaverit. sisse videantur, secundum illud quod legimus in Sed et scandalum in Ecclesia misit, sicut et quidam Evangelio : Qui dimiserit uxorem suam el dureril episcopi, etiam a longe præcedentibus temporibus, aliam, mechatur : similiter et qui dimissam duxerit, scandalum pro sua quiete et voluptatibus in Eccle- D mechatur (Matth. v, 21), et ideo omnes a coinmusiam intromiserunt, ordinantes chorepiscopos, et nione fidelium abstinendus. At si uxor episcopi, cceis quæ summis pontificibus conveniunt agere per clesia scilicet ac parochia ejus, fuerit qualibet opmittentes. Quos apostolica sedes sæpius regrobavit, ' pressione persecutionis desolata, id est de solo claet apostolico mucrone recidit, sicut in decretalibus psa, ut in ea non remaneant quibus necesse sit mieoruin qui voluerit recensere inveniet. Inter quos nistrare, licite valet episcopus ad vacantem aliam Damasus papa de talibus dicit episcopis (epist. 5 ad ecclesiam transmigrare, sicut supra verbis beatorum episc. Numidiæ) : « Illi, inquiens, episcopi, qui talia Augustini atque Gregorii est demonstralum. Et plebs sibi præsumunt, videntur mihi esse merelricibus episcopo suo viduata, id est vacans, carne vel resimiles, quæ statim ut pariunt, infantes suos aliis gulariter desuncto sacerdotio episcopum viduatum, nutricibus tradunt educandos, ut suam cilius libi id est vacantem, regulariter polest suscipere, veluti dinem explere valeat. Sic u isti infantes suos, id Apostolus de muliere dicit : Mortuo, inquiens, viro, est populos sibi commissos, aliis educandos tradunt, nubat cui vult, tantum in Domino (I Cor. vii, 39). ut suas libidines expleant, id est pro suo libitu sæ Sanctus quippe Leo, inter præcipuos sedis Romanæ,

ornatus præcipuus, de viro et muliere Apostoli sen- A - Christiani non sunt, qui ligamenta sanctæ Eccletentiam exponens, quid per hanc conjunctionem in siæ vanis se estimant conatibus solvere : ac per telligi voluerit patenter ostendit : Sacramentum hoc, hoc nec absolutionem sanct:c Ecclesiæ, quam præinquiens, magnum est : ego autem dico in Christo et stat fidelibus, veram putant, si ligaturas ejus valere in Ecclesia (Ephes. v, 32). Ulique duo sunt, Deus et non æstimant. Contra quos diutius disputandum non homo, Christus et Ecclesia, quæ de sponsi carne est, quia per omnia despiciendi et anathemalizand: prodivit, et de latere Crucisixi manante sanguine et sunt, et unde se fallere veritatem credunt, inde in aqua, sacramentum redemptionis et regenerationis peccatis suis veraciter implicantur, eosque et ego accepit. )

et omnes catholici episcopi, alque universa Ecclesia Et idem alibi : Unde, inquit, cum societas nuptia anathematizamus, quia veritati contraria sentiunt, rum ila ab initio constituta sit, ut præter sexuum el contraria loquuntur. » conjunctionem haberet in se Christi et Ecclesiæ sa Hec idcirco de rebus et facultatibus Ecclesiæ vi. cramentum, non ergo sornicelur quisquam, indebita duatæ sub economo futuro reservandis Episcopo voluntate abiens post uxorem legitimo et spiritali hic interposuimus, ut attendat de quo agitur episcosibi sortitam conjugio, sed diligat et foveat eam, sic pris, quia si nemini Christiano eas licet præsumere, ut Christus Ecclesiam : neque post pastorem suum, B multo minus item episcopus, sine sui status periculo in fide et in bonis operibus manentem, quem ordi ac animæ detrimento, ecclesize invasz res et faculnante Deo legitima sorle suscepit, Ecclesia abiens tates prævalet usurpare. Sicui enim comes civitatis fornicelur, sed in ea vocatione qua vocati sunt ma homo sæcularis, et alii etiam sæculares, el majoris neant, veluti sacræ Scripturæ et traditiones eccle et minoris potestatis, habent unde in sua metropoli siasticæ præfixerunt. Si enim, quia concedente Apo possint consistere, et comministri ejus ecclesiastici stolo unius uxoris vir assimi in sacerdotium jube valent ibidem vivere ; sic et ipse, nisi eum cupiditas lur, ut uxorem quam ante sacerdotium habuit ca et ambitio unde ejiceret, ibidem vel de operibus mastis foveat et lueatur auxiliis, et non eam destitu muum, vel de decimis fidelium ac collatione presliy. tam debet relinquere, multo minus sacerdos destilll terorum, el si aliter non posset, vel subcensil, sicut tam, aut pro superinducta, vel cum superinducta Hierosolymis patriarcha, el viri religiosi ac fideles deserere vel negligere, minime autem cum alia una in Corduba, et in aliis civitatibus per Hispaniam facum ipsa debet mochari ecclesia: el sicut non adul ciunt, ibi valeret manere, et conservis in tempore lerare verbum Dei, ita nec adulterare debet Eccle tritici mensuram donare, id est verbum prælicatiosiam suam. Nisi enim viri et uxoris legalis conjun nis impertire, et ministeria que non nisi ab episcoclio ad episcopi el ecclesiæ sibi conjunctæ mysterium c pis ministris ecclesiasticis el plebibus possunt depertineret, magnum Chalcedonense concilium de

pen:li, sicut sunt ordinationes ecclesiasticorum mifuncto suo episcopo viduatam ecclesiani non vocaret, nistrorum, sicut est confectio sacri chrismatis, et cujus reditus penes æconomum futuro reservari ju consecratio olei exorcizati et ad infirmorum unctiobet episcopo, nec ab aliis quibusque, vel vivente vel nem consecrali, sicuit est confirmatio et consignatio defuncto cujuscunque civitatis episcopo usurpari, vel baptizatorum, sicut est manus impositio et reconci. pessumdari : quod qui præsumpserint, verenda est liatio publice pænitentium, et velatio virginum, et illis sententia ejusdem sancti et universalis concilii, alia quæ per singula non necesse est computare : qua intentando decernit (can. 10) : « Eos, inquiens, que non nisi ab episcopis valent regulariter fieri, et qui ausi fuerint, post diffinitionem magnæ et univer in utrisque civitatibus, tanto spatio inter se distansalis hujus Synodi, quidquam ex his que prohibita libus, ab uno episcopo congruis lemporibus non va. sunt perpetrare, decrevit sancta Synodus a proprio lent, imo nec debent, nec regule permittunt exsehujusmodi gradu recedere. » Et de transgredienti- qui. Que etsi per tempora possunt in sua metropoli bus quæ constituta sunt, item conjuncte dicit (can. ab eo fieri, convincitur in ea posse immorari, el que 27) : « Si quidem clerici suni, decidant gradu pro sibi a subditis competunt exsequi. Legal namque prio; si vero laici, anathematizentir. ; Sic etiam D secundam epistolam Pauli apostoli ad Corinthios, de rerum ac facultatuin præsumptoribus, et aliorum cum quanta dillicultate atque cum quanto labore conciliorum canones, et apostolicæ sedis pontifices prædicationis ministerium fuerit exseculus, qni multoties decreverunt, que non parvipendent qui præter labores quos sustinuitin carceribus, in plagis irrefragabili Domini sententie credunt, dicentis in supra modum, in mortibus frequenter, in flagellis, Petro, el apostolis omnibus, et in eis illorum suc in lapidatione, in naufragiis, in itineribus sæpe vexacessoribus : Quæcunque ligaveris super terram, ligala tus fuit, periculis fluminum, periculis latronum, perierunt et in cælis (Matth. xvi, 19). Nam sicut Peirus culis ex genere, periculis ex gentibus, periculis in cirespondit pro interrogatis a Christo apostolis omni vitale, periculis in solitudine, periculis in mari, peri- . bus, ita et Christus hæc in Petro dixit apostolis, et culis in salsis fratribus, in labore et ærumna, in vigisuccessoribus eorum omnibus, quibus manet hoc liis mullis, in fame et sili, in jejuniis mullis, in friprivilegium, a quibus fertur ex apostolorum qui gore ei nuditate, præter illa quie extrinsecus sunt, late judicium, sicut sanctus Leo et Gregorius evi instantin quotidiana, sollicitudo omnium Ecclesia. denler ostendunt. Unde sanctus Gregorius item dicit: rum (11 Cor. xi, 25, 26, 27, 28), et manibus suis la

qua re.

boravit, quæ necessaria sibi et suis fuerunt, ne quem- A (Ephes. v, 11). » Ninc sanctus Augustinus : « Duolibet gravaret, et inveniet se a successione illius bus modis non le maculat malus, si non consentias extorrem, cujus sequi detractat exemplum, et illo et si redarguas : hoc est non communicare, non rum constringi judicio, qui jam in cælis cum Deo consentire. » Communicatur quippe, quando faclo regnant, et sancto Spiritu inspirati sacros canones ejus consortium voluntatis vel approbationis adjunper eirmdem sanctuni Spiritum protulerunt, quibus gilur. Hoc ergo nos a Imonens Apostolus ait : Nolile decernitur, ut hujusmodi nec in eo episcopos, ut su communicare operibus infructuosis tenebrarum; et pra scripsimus, habeatur, nec communionem laicam quia parum erat non consentire, si sequeretur nemereatur, sicut evidenter sanctus Leo apostolice se gligentia discipline, Magis autem, inquit, et redardis pontifex in decretis suis iterato decernit (epist. 1, guile. Quid esi nolite communicare ? Nolile consenin fine) : « Hoc, inquiens, admonitio nostra denun lire, nolite laudare, nolite approbare. Quid est autiat, quod si quis fratrum contra hæc constituta ve. tem magis et redarguite ? reprehendite, corripite, nerit vel venire tentaverit, el prohibita fuerit ausus coercete. Nam et sanctum Africanum concilium eos admillere, a suo se noverit officio submovendum, qui negligunt loca ad suam cathedram pertinentia in nec communionis nostra futurum esse consoriem, catholicam unitatem lucrari, conveniri a diligentiqui socius esse noluit disciplinæ. Ne quid vero sit, B hus vicinis episcopis, lit id agere non morentur, siquod prætermissum a nobis forte credatur, omnia guanter cum diffinitione certissima præcipit, sicuti decretalia constituta, lam beatæ recordationis Invo suo loco diligcns lector inveniet. Et constat esse centii, quam omnium decessorum nostrorum, quæ certissimum, quia iste civitatem suam, in de ecclesiasticis ordinibus et canonum promulgata manent plures qui episcopali ministerio indigent, sun disciplinis, ita a vestra dilectione custodiri de pro alia quietiore ac locupletiore mulaverit, et albere mandamus, ut si quis in illa commiserit, ve terum loco suo orilinari permiserit, quia, ut supra niam sibi deinceps noverit denegari. )

ostendimus, duabus metropolitanis civitatibus præXV. Cur enim non posset religiosus homo et epi sidere non potest, non pro animarum lucro , sed scopus ac continens, sine uxore et filiis, ila in civi

pro temporali angmento cum spiritali suo delritate sua vivere, sicut sæcularis homo comes, uxo mento hoc agat , quia, ut Leo dicit , non putabitur rem habens et liberos, etiam inter paganos vivil: bonor ille legitimus, qui fuerit contra divinæ legis præsertim cum alias possessiones el abbatias largi precepta collatis. Fautores autem ac ordinatores hultione domni regis habeat, unde sumptus habere va jusmodi sancti pape Simplicii percellit decretalis senlei, quibus ad Deo serviendum, et ministerium suum lentia qua dicit, Privilegium, inquiens, merelur exsequendum in plebe sibi commissa sufficere pos C amittere qui permissa sibi abutitur potestate. Hæc set ? « Sed sunt, inquit Gregorius (hom. 14 in Ev.), quantum pro tempore et occupatione licuit, et nonnulli qui dum plus terrenam substantiam quam Dominus ad mentem mihi venire concessit , de bis oves diligunt, merito nomen pastoris perdunt. De quæ interrogaveras, Frater charissime, tibi responquibus protinus subditur : Mercenarius autem, et dere curavi. Que si cuiquam displicuerint , qui non est pastor, cujus non sunt oves propriæ, videt contra me sed contra se irascatur, quia contra lupum venientem, et dimittit oves el fugit (Joan. x, verba divina nisi in malum suum irasci non poterit. 12). Non pastor sed mercenarins vocalur, qui non Dum ergo est in via, id est in hac vita, concordet pro amore intimo oves Dominicas, sed ad tempora cum adversario suo cilo, ne forte iradat eum ad. les mercedes pascit. Mercenarius quippe, qui locun versarius suus judici, et judex tradat eum ministro, et quidem pastoris tenet, sed lucra animarum non quæ minister millat jllum in carcerem, Amen, non exiet rit, terrenis commodis inhiat, honore prælationis inde donec reddet novissimum quadrantem. Nolum gaudet, lemporalibus lucris pascitur, impensa sibi ab est vel parva de scripturis scientilius, quia in hoc bominibus reverentia lälatur. Istæ sunt etenim mer loco adversarius noster dicitnr sermo Dei, quoniam cedes mercenarii, ut pro eo ipso quod in regimine jubet contraria operibus nostris malis quæ agimus:

D laborat, hic quod quærit inveriat, el ab hæreditate Cui si non concordaverimus, justo Dei judicio per gregis in posterum alienus existat. » (ibid., post ministrum mittemur in carcerem, et non exiemus aliqua.) « Et lupus rapit et dispergit oves. Lupus inde, donec reddamus novissimum quadrantem, id venit et mercenarius fugit, quia malignus spiritus est, exsolvamus et minimum peccatuin. mentes fidelium in tentatione dilaniat, et is qui lo

EPISTOLA XXXII. cum pastoris tenet, curam sollicitudinis non habet :

AD JOANNEM PAPAM, animæ pereunt, et ipse de lerrenis commodis læta

Caroli II imperatoris nomine. lur. » Unde quia sicut beatus dicit Gelasius ( epist. De judiciis et appellationibus episcoporum et pre10, ad Anastasium) : « Duo sunt quibus principaliter

slyterorum. mundus hic regitur, auctoritas sacra pontificum et (Apud eumdem, ex editione Moguntina Joan. Busæi.) regalis potestas, sequendum est episcopis ac princi Sanctissimo reverentissimo Patri JOANNI pibus terre consilium hortantis, imo præcipientis summo pontifici el universali papæ , CAROLUS Apostoli : Nolite, inquit, communicare operibus in gratia Dei imperator Augustus ac spiritalis filius fructuosis tenebrarum, magis autem et redarguile vester,

non

ac

« VorigeDoorgaan »