Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

mmationis vestræ sinceritate, de qua niliil contra A duerunt; el latebal sub melle venenum. Et complepuritatem volumus aulumare, alia quædam possint tum est in illis, complenturque in istis Psalmistæ intelligi. Et quia bealus Petrus omnem monet episco dictum : Qui loquuntur pacem cum proximo suo, pum ut paralus sit ad satisfactionem omni poscenti mala autem in cordibus eorum (Psal. xxvii); el relise rationem, quæ nunc videmus, pro tempore damus qua quae sequuntur. Et receperunt illi in sæculo isto fideliter dominationi vestræ consilia.

quæ nola sunt, et receperunt in sæculo altero quæ IV. Ut consideret cur in fratris regnum venerit, el

in judicio plenius cognoscentur. Quorum isti intuenutrum talia sustinere velit, qualia secit.

tes exilum, limere debuerant actionem : et facient,

si illos respexerit Dominus qui respicit humiles Primo quidem in ipsa radice cordis adventum

et custodit parvulos. Et sic pestilente Nagellato, ut vestrum in hoc regnum inspicile, et coram oculis

scriptum est, sapientior erit parvulus; el sapient, Domini, cui secundum Psalmislam, cogitatio homi

quia non repellet Dominus plebem suam, nec oblinis confitetur, slalera aquitalis ponderale; et quid

viscetur in finem : Quoniam Propler miseriam quid hortatores et consiliarii ac laudatores vestri

inopum et gemitum pauperum nunc exsurgam (Psal. xI), vobis dicant, ad cor redite; et quidquid ad accusa

dicit Dominus. Alioqui sicut tunc dixit illis, ila ex tionem et commendationem adventus vestri invenire B

nunc dicit Dominus istis : Tacui, nunquid semper taet dicere potueritis, vestram conscientiam interro.

cebo? quam si parturiens clamabo (Isa. Xun). Nondum gale; él si talia sustinere vullis qualia facitis, judi

venit hora mea, sed nunc est hora vestra, el pocale. Et illam horam quam certi estis quia nullo

testas lenebrarum. Et quidem in bac die tua quæ ad modo poteritis effugere, quando anima vestra de cor

pacem libi! nunc autem abscondita sunt ab oculis pore exiet, ante mentis oculos ponite, quando folum

luis, quia venient dies in le. Roga libi, quæsumus, mundum et omnem potestatem, et omnes divitias,

in tali loco ubi bene possis intendere homilian sancti et ipsum corpus derelinquet, et sine adjutorio uxoris

Gregorii legere in lectione Evangelii : Videns Jesus ac filiorum, et sine solatio el comitalu drudorum

civitatem, flevit super illam. Precamur vos, Domine, alque vassorum nuda el desolata exibil, et quidquid

ul et diem ante mentis oculos habeatis, quando cuin cogitavit et ordinare disposuit, infectum dimillet,

omnibus hominibus anima vestra proprium corpus sicut dicit Scriplura : In illa die peribunt omnes cogi.

recipict, et venietis ante faciem æterni judicis in lationes eorum (Psal. cxLv); el videbit omnia pec

conspectu omnium angelorum et hominum : in qua cata sua et sentiet, videns diabolos se constringentes

die, sicut dicit sanctus Paulus, judicabit Dominus et coarctantes, et quidquid contra charitatem et

unumquemque, non per alienum testimonium, sed fidem debitam cogitavit, parabolavit, et fecit in isto C

occulta uniuscujusque per cogitationes accusantes, sæculo, et per dignos pænitentiæ fructus non emen

aut etiam defendentes, quando recipiel unusquisque davit, ante oculos semper habebit, el effugere volet, propria corporis prout gessit, sive bonum, sive maet non valebit. Nam certum est quia ad omnes homi

lum. Et non despicientur lunc nostra verba quæ nes, quando egrediuntur de corpore, veniunt diaboli,

scripsimus, ab eis qui nunc illa contemnunt; quando et ad justos et ad peccatores : sed et ad ipsum Chri

sine dubio replicala erunt in testimonium in ipso slum venit, in quo suum nihil invenit, sicut scriptum

tremendo judicio, et nullus illorum te tunc adjuvaest : Venit princeps hujus mundi, el in me non habet

bit, qui nec seipsum adjuvare sufficiet, quando ibunt quidquam (Joan. xiv).

qui talia agunt qualia audimus el sentimus atque Et crede nobis veraciter, rex utinam semper bone

dolemus, si in talibus perseveraverint, in ignem et christiane, nec longe est, sed satis et plusquam

æternum, et justi, qui injusta patiuntur, in vilam speretur, prope tibi est illa hora. Propterea non te

æternam. seducant isla yne vides. In tempore quippe patris vestri vidimus per aliqnos incepta et facta quæ in

V. De eis quæ crudeliter et impie, qua transibat,

fiebant, ut ea prohibeat et compescat. tempore islo, per istos qui isla conficiunt, videmus

D fieri, el per alios videbuntur compleri. Et quando Qnia lanta el talia crudelia et abominanda fieri, libi adveniet hora exitus tui, sicut rident nunc, per parochias quas pertransitis, audivimus, et quequando per te obtinent quæ volunt, in hora volunta dam sentimus, quædam sentire timemus, et illis qui iis suæ; sic ridebunt el in hora exilus lui, et qux senserunt et sentiunt condolemus, quae calamitatem rent quomodo per alium teneant quæ per le obtinue et miseriam quam a paganis a patimur, superant, runt. Quod et fieri potest ut quidam etiam quærant quoniam a christianis in christianos, a parentibus in in tempore tuo. Sed et illi, nisi dignam pænitentiam parentes, a rege ehristiano in regem christianum, a egerint, miserabiliter ad illam horam venient exitus fratre in fratrem, contra omnes leges divinas ct sui, sicut venerunt et illi qui defecerunt a patre luo humanas aguntur : contra quos clamat Ecclesia a cum fratre lao. Nam ut illi ordinantes seditiones in paganis afflicta : Et super dolorem rulnerum meorum paternam reverentiam, sic et isti vos excitantes in addiderunt (Psal. LXVIII): Et nos omnes cunclique fraternam dilectionem, nomen pacis et slatum Ec palientes, Sustinuimus pacem, el non venit; quæsiviclesiæ, et salutem ac unitalem populi oblendere slu mus bona, el ecce lurbatio (Jer. XIV); proplerea talia

a Paganis, par les Normanls, qui n'étaient pas encore conve: lis au christianisme.

prohibete, compescite et sedate; quoniam palatium A ritis restaurare, debita episcopis et sibi conmiss's vestrum debet esse sacrum, et non sacrilegum. Pa ecclesiis privilegia intemerala, sicut divinitus conlatiuin enim regis dicitur propter rationabiles homi stituta sunt, custodite. Præcepta et immunitates et nes inhabitantes, et non propter parietes insensi. honorem earuni, sicut avus el paler vesler conserbiles, sive macerias. Et rex a regendo dicitur, ut se vaverunt, conservare curate. Et quæ fraler rester sub Deo et bonos cum Dco puritate cordis, veritate dominus noster, qui et paterna donatione, et vobisoris, firmitate stabilitatis regat, et pravos a pravi. cum, cum vestris vestrorumque fidelium mutuis late corrigat et in rectitudinem dirigat. El si quæ firmitatibus, regni partem accepit, pro cullu el homale facta sunt emendare venistis, pejora quam nore ecclesiarum egit, similiter conservate ; et reviderimus a christianis in christianos fieri, ingerere clores ac pastores ecclesiarum ut patres et Christi non debetis. Et si pacem facere advenistis, pacem vicarios colile, sicut sancta Scriptura præcipit, dipacifice ab auctore pacis obtinere debetis. Et si di cens : Sacerdotes Dei sanctifica, et magnatis humilia scordiam effugare el charitatem redintegrare veni caput luum (Eccli. vi). Eorumque spiritualia consiis, illam quam Christus per Paulum docuit, mon silia obaudite, iterum dicente Scriptura : Interroga strare debetis. Ait enim : Charilas non est ambitiosa, palres luos, et annuntiabunt tibi; majores tuos, et non ayit perperam, non quærit quæ sua sunt; non B dicent tibi (Deut., XXXI); Et item : Interroga sacergaudet super iniquitate, congnudet autem veritati (I doles meos legem meam (Ayg. 11); Et Dominus per Cor. XIII); quæ est de corde puro et conscientia Malachiam prophetam : Labia sacerdotis custodient bona, et lide non ficta ; quæ operatur per dilectio scientiam, et legem requirent ex ore ejus, quia angelus nem, el non per potestatem, vel indebitam cupidi

Domini exercituum est (Malach. 11). Eosque tempore lalem : sine qua charilale, sicut scriptum est, incongruo et inopportuno nolite inquietare; sed lietiamsi qui tradiderit corpus suum ul ardeat, nihil ceat eis ministerium sacrum, ad quod ordinati sunt, illi prodest. Quam omnibus Dominus in signum de in populi salutem peragere : sibique domestica cura dit, ut sciant si quisque est christianus, aut si in subjeclos nolite conculere, et non sinalis dehonetrabit in regnum Dei, an non, dicens : In hoc cogno stare, sive opprimere. Ul presbyteris honor conscent omnes quia discipuli mei eslis, si dilectionem

gruus el jura debila, quac canones et capitula avi habuerilis ad invicem (Joan. x.) Nam qui in pri el palris vestri statuerunt, conservenlur, satagile. mordio fidei discipuli appellabantur, nunc christiani Ut episcopi quielam libertatem suas parochias cirdicuntur. Et ipsa est vestis nuptialis, quam qui non cumeundi, et prædicandi ac confirmandi, atque corhabuerit, de nuptiis cælestis convivii in futuro ju rigendi habeant, ordinale. Ul missus reipublicæ, id dicio ejicielur in tenebras exteriores, et in ignem C est minister comitis, cum ipsis, si jusserint, cat, ælernum, ubi erit fletus et stridor denlium.

qui liberos homines incestuosos, si per admonitioVI. Ut contra paganos potius arma convertat; el illos nem presbyterorum venire ad episcopum noluerint,

qui ab illis fugiuni, vexari a suis non sinal. eos ad episcopi placitum venire faciat, commendate. Ipsa charitas vos contra paganos accendat; ut qui Ut si episcopus pro quacunque necessitate ecclesiatunc moti non sunt ad pielalem ut nobiscum irent slica ad vos direxerit, ad quem suus missus veniat, contra eos, qui de isto regno amplos habebant et per quem quæ rationabiliter petierit, obtinent, in habent honores (quod si facerent, et zelo recto palatio vestro, sicut comes palatii est in causis reiaccensi unanimiter vellent, expelli aut disperdi pa publicæ , ministerio congruum constitutum habete. gani, adjuvante Domino, polerant), vel nunc qua Ut temporibus a sacris regulis constilulis comcunque intentione a dominalu illorum per vestram provinciales synodos cum episcopis, et speciaordinationem sancta liberetur Ecclesia, et regnum, les cum presbyteris, habere quiele possint, anquod contra eos redimitur, a tributo indebito eri

nuile a. Res et facultales ecclesiasticas, quae sunt piatur. Sed et qui fugiunt a facie paganorum, cum

vota fidelium, pretia peccatorum, stipendia anin illas partes venerint in quibus digitis, refugium cillarum el servorum Dei, deprædari et ab eccle

D

siis discindi nolite sustinere ; sed fortiter, ut rex tranquillum inveniant, el non talem deprædationem ut nec incolæ vivere nec fugientibus solatium pos

christianus et Ecclesize alumnus, resistile alque desint præbere. Quia nunc peccatis nostris exigentibus

sendile. De quibus consecratis Deo rebus quod ha

bent liberi homines ecclesiis servientes per disposicompletur quod olim dictum est per prophetam : Qui

tionem rectorum ipsarum ecclesiarum, ideo constifugeril a facie leonis, irruet in ursum ; et cum intra

tuerunt apostolorum succes, ores hoc ordinari , ut rerit domum, et innisus fuerit super parietem, mordebit eum coluber. Et cum effugerint arma serrea , ir

quia creverunt fidelium vota, el increverunt fidelium ruent in arcum æreum (Amos v.) In omni enim mala , augerelur per dispensationem ecclesiasticam

regni militia ad resistendam malorum nequitiam , parle miseri, proh dolor! afllictionem inveniunt.

qualenus ipsæ ecclesiæ defensionem haberent et VII. Ut privilegia el immunitates ecclesiarum conservet, rectoresque illarum non inquietet, nec pos

pacem, et christianitas obtineret tranquillitatem. sessiones diripi permitlar.

Quapropler sicut el illæ res ac facultates de quibus El si Ecclesiam Dei, sicut nobis scripsistis, quæ vivunt clerici, ita et illie sub consecratione immuni a il parait que Louis de Germanie avait défendu aux évêques de tenir des conciles.

tatis sunt, de quibus debent militare vassalli ; et A in libro Capitulorum ejus, quicunque librum illum pari luilione a regia poleslalie in ecclesiarum usibus huhet, et legere voluerit, invenire valebit. Hanc debent muniri. Quia vero Carolus a princeps, Pip eliam relationem et in scripluris habemus, et quipini regis pater, qui primus inter omnes Francorum dam nostrum etiam viva voce domnum Ludovicum reges ac princeps, res ecclesiarum ab eis separavit imperatorem patrem vestrum referre audivimus. alque divisil, pro hoc solo inasime est ælernaliter Sed el sacri canones Spiritu sancto dictali, eos qui perdiius. Nam sanctus Eucherius Aurelianensium epi facultates ecclesiasticas diripiunt, et res ecclesiastiscopus, qui in monasterio sancti Trudonis requiescit, cas indebile sibi usurp:nt, Jude traditori Christi in oratione posilus ad alterum est sæculum raplus, similes computant. Et saocli qui cum Deo in coelo et inter cætera qux, Domino sibi ostendente, con regnant, et in terris miraculis coruscant, divino juspexit, vidit illum in inferno inferiori torqueri. Cui dicio tanquam necatores pauperum ab Ecclesize li. interroganti, ab angelo ejus ductore responsum est, minibus et a coelesti regno secludunt. De quibus quia sanctorum judicatione, qui in futuro judicio sacrilegis in prophetia psalmi prædictum est : Qui cum Domino judicabunt, quorumque res abstulit el dixerunt : Hereditate possideamus sanctuarium Dei. divisit, ante illud judicium anima et corpore sempi Deus meus, pone illos ul rolam, el sicut stipulam ternis pænis est depulatus, et recipit simul cum B ante faciem venti. Et sicut ignis qui comburit sylvam, suis peccatis pænas propter peccata omniu'n qui res el sicut flamma comburens montes, ila persequeris suas et facultates in honore et aniore Domini ad illos in tempestate lui, el in ira lua turbabis eos. Im. sanctorum loca, in luminaribiis divini cultus et ali- ple facies eorum ignominia (Psal. Lxxx11.) moniis servorum Christi ac pauperum, pro anima

VIII. UT monasteria laicis a Carolo concessa relirum suarum redemptione tradiderunt. Qui in se

giosis personis res.ituat. reversus sanclum Bonifacium et Fulradum, abbatem monasterii sancti Dionysii, et summum capellanum

Monasteria etiam religiosa alue præcipua canoregis Pippini ad se vocavit, eisque talia dicens in nicorum el monachorum alque sanctimonialium hasignum dedit ut ad sepulcrum illius irent, et si cor bitacula, quæ ab antiquo tempore parentes vestri pus ejus ibidem non reperissent, ea quæ dicebal, sub religioso habilu constitucrunt, et in eis rectores vera esse concrederent. Ipsi autem pergentes ad

el rectrices fecerunt, el quando parentes vestri priprædictum monasterium, ubi corpus ipsius Caroli malum regni lenuerunt, el etiam quando sanclus humatum fuerat, sepulcrumque illius aperientes, vi- Remigius Francos ad fidem, cooperante Domino, sus est subito exisse draco, et lolum illud sepulcrum convertit, el cum rege ipsorum baptizavit, et frater interius inventum est denigralum, ac si fuisset C vester dominus noster partim juventute, partim fraexuslum. Nos autem illos vidimus qui usque ad no giliiale, partim aliorum callida suggesiione, etiam stram ætatem duraverunt, qui huic rei interfuerunt, et minarum necessitate, quia dicebant pelitores, et nobis viva voce veraciter sunt lestati que audie nisi eis illa loca sacra donaret, ab eo delicerent, et runt atque viderunt b. Quod cognoscens filius ejus ipse aliquando per vos, sicut nunc patet, aliquando Pippinus synodum apud Liplinas congregari fecit , per fratrem vestrum regnum destitulus ab eis percui præfuit cum sancto Bonifacio legalus apostolicæ derel, lalijus, sicut scitis, personis commisil, debilo sedis Georgius nomine c; nam el synodum ipsam privilegio restjluite. Nam idem frater vester et dihabemus, et quantumcunque de rebus ecclesiasticis, vina inspiratione, el sacerdotali redargutione, et quas pater suus abstuleral, poluit, ecclesiis re:ldere etiam ab apostolica sede commonilus, ex aliqua procuravit. Et quoniam omnes res ecclesiis a qui parle quæ perpere egil, correxeral : quæ autem bus ablatæ erant, restituere, propter concertationem adhuc incorrecta erant, quomodo emendare posset, quam cum Waifario Aquitanorum principe habebat, sæpe gemebundus quærebat. Absil autem ul vos, non prævaluit, precarias fieri ab episcopis exinde qui pro restauratione sanctæ Ecclesiae huc venistis, petiit, et nonas ac decimas ad restaurationes lecto aut illa quæ ipse emendavit deteriorelis, et sicut ille

D rum, el de unaquaque casaia duodecim denarios ad

offendit, el vos offendatis, aut quae ipse necdum ccclesiam unde res erant beneficiatæ , sicut in libro emendare poluit, inemendaia sinalis : qui srpc, siccapitulorum regum habelur, dari constituit, usque ul et nos testes sumus, fralres vestros de talibus, dum ipsæ res ad Ecclesiam revenirent. Unde et monuistis, el in omni annuntiatione quam communidomnus Carolus imperator, adhuc in regio nomine ler faciebalis, promptissime inde disputabatis ; sicut constitutus, edictum fecit ut neque ipse, nec filii el secus Teudonis villam, in loco qui Judicium diciejus neque successores, hujusmodi rem agere at lur, capilula quæ habemus cum vestris fratribus ientarent: quod manu propria firmavit, cujus pleni- acceptastis, et in chirographo apud Marsnam manu ludinem habemus, et de quo capitulum excerplum propria confirmaslis. Contra quod si sorle aliquis

a Carlus ou Carolus, Charles-Marlel.

b Maigré le témoignage des évêques du concile de Quierzy, on doit regarder celle prétendue vision de Saint Eucher comme une fable.

. Le concile de Lestines a été lenu par l'ordre de

Carloman, maire du palais, en 743. Hincmar prétend que Georges, legat du saint-siég.", y assista avec saint Boniface, c'est une erreur: Georges ne ful envoyé en France qu'après la mort de cet évêque.

egit, non propterea vos immunes eritis, si illud quod, A quia omnium oculi in vos debent intendere : quos si tesle Domino, pepigistis et confirmastis, observare, malo exemplo destruxeritis , qui per vos el a vobis quod absit, non studuerilis. Neminem quippe adji in bonum debuerant ædificari, sub lantis sine dubio vat quod aliena mala reprehendit, nisi et ipse illa in futuro sæculo pænis vos necesse est torqueri. caveal : quod demonstrat Paulus, dicens : Pulas, o Proplerea oporlel ut qui rex estis, et dominus aphomo, quod tu evades judicium Dei, qui eadem agis pellamini, in illum semper suspenso corde suspiciaquæ judicas ? (Rom. 1.)

tis a quo videlicet , Rege regim el Domino dominoIX. Ul rectores monasteriorum sollicile provideant,

rum, nomen regis et domini muluatis. Et sicut ille ul servi et ancillæ Dei secundum ordinem vivant.

disponit orbem terræ in æquitate, et ad hoc, sicut

in libro Sapientiæ dicitur, constituit hominem ut Reclores etiam monasteriorum, qmbus monasteria

ipse similiter faciat, imitamini illum, si vultis recommillitis, firmiler et obnixe præcipite ul secun

gnare cum illo. Quia qui dicit se in Christo manere, dum ordinem el babitum ac sexum, quo inhabi

debet, sicut ille ambulavit, et ipse ambulare, qui dicit : tantes constituti sunt, sollicile et solerter prævideant

Estole el vos perfecti, sicut et Pater vester cælestis perut secundum debilum ordinem servi vel ancille

fectus est (Matth. v). Et si dixeritis quomodo possum Domini vivant, et necessaria stipendia in victu et

ß esse perfectus,cum alia scriptura dicat : Siquis in verbo vestilu, et celeris quibusque habeant, el domos ac

non offendit, ille perfectus est vir, non cadit a perservitores, prout competit, sicut religiosi et habilus

sectione qui non peccat malitiæ cupiditate : Septies el conversationis rectores, eis provideant, susceptio

enim cadit justus et resurgit : impii autem corruunt nem etiam hospilum et pauperum nullomodo negli

in malum (Prov. SVI). Et : Justus , cum cecideril, gant. Quin et inconvenientes persona, el res tales

non collidetur, quia Dominus supponit manum suam quæ religioni non congruunt, in monasteria non

(Psal. xxxvi). Qualitercunque vero quis peccet, cuintroducantur, non dicimus : quoniam religiosos piditatis voluntate aut fragilitatis necessitate , nemo rectores providentiam el curam debitam inde

illi prevalet melius indicare quam conscientia sua, sumere debere non ignoramus

quæ non poest latere oculos inspectoris sui. ProX. Ur hospitalia peregrinorum ad hoc ad quod depu- pierea ila oportet vos vivere, judicare et agere tala sunt , episcoporum concilio a rectoribus suis

etiam in occullo, quasi sitis semper in publico; quia administrentur.

sæpe talis vos verbo laudabit, qui corde acriter reHospitalia peregrinorum, sicut sunt Scoltorum ,

prehender, sæpe etiam illa qux vobis et in vobis et quæ lempore antecessorum vestrorum regum laudaverit, apud alios de vobis reprehensibilia judiconstructa el constituta fuerunt, ut ad hoc ad quod C cabit. Si aule: , ut dicimus, adjuvante Domino, deputata sunt teneantur, et a rectoribus Deum li

vivere , judicare et agere prævalebitis; si vos non mentibus ordinentur, custodiantur, ne dissipentur, stimulaverit amor privalus; si vos non infla:2maverit obtinele. Sed el rectoribus monasteriorum el xeno cupiditas gloriæ , divitiarum , possessionum, et podochiorum, id est hospitalium, precipite ut sicut ca tentatus; si non plus crediderilis alienæ linguæ, quam nonica docet auctoritas, el capitula avi et patris propriæ conscientiæ; si vos non roserit tinea adula vestri præcipiunt, episcopis propriis sint subjecti,

tionis; si non vos usserit livor aliena felicitatis; si et monasteria atque hospitalia sibi commissa ipso

vos non vexaverit neglectus animæ et amor carnis; rum regant consilio; quoniam episcopi poternam si creiliderilis regem Christum non pro se, id est sollicitudinem eis , sccundum ministerium illorum ,

non pro sua necessitale mortuum , sed pro nobis, ut sludebunt impendere. El quia sæpe unicuique in

viveremus qui mortui eramus; el vos plus sludeatis omni ordine competentem legem et justitiam, una aliis vivere in salutis suze utilitatibus, quam vobis cum fratribus vestris, frequenti annuntiatione per

ipsis in propriis voluptatibus; si scieritis vos esse donastis, ecclesiastici el religiosi habilus viri ac fe

morituros, et vos credideritis de factis propriis ra minæ, alque peregrini el pauperes, in quibus spe-. tionem Domino reddituros; el quæ digne recepericialiter Christus suscipitur, perdonationem vestram D lis, sine fine vel immutatione aliqua habituros. sibi sentiant semper adesse.

XII. Quomodo domesticos regere , quid Deo, quid XI. Quod regem ita vitain instituere conveniat , ut subditis reddere , et quales palatii ac reivublicæ omnibus sil exemplo.

ministros constiluere debeat. Et quia de slalu el salute populi christiani , sicut Domum vestram domesticam sic nutrile, regite et nobis scripsislis, vullis quærere, primo a vobis ip. disponile, ut quando regni populus ad vos convenerit, sis incipite, qui alios debetis corrigere, sicut scriptum in vobis et in domesticis vestris videant qualiter se est : Medice, cura lemetipsum (Luc. iv); el munda atque vlomum , cum tanla humilitate atque castilate, debet manis a sordibus esse, quæ alienas sordes quam sobrie, quam juste, quam pie nulrire, dispocurat detergere. Et quae in aliis debetis corrigere , nere debeant, el gubernare : quia sicut quidam sanemo in vobis juste valeal reprehendere. Super piens dixit , secundum mores domini erit familia quantos cnim estis in regni culmine, tantorum mo custodita. Et ideo domus regis schola dicitur, id est ribus debelis servire, et sicut lucerna super cande disciplina; quia non tantum scholastici , id est dilabrum in domo posita, bonitatis exempla mopstrare; sciplinati et bene correcti sunt, sicut alii; sed potius

non

ipsa schola , que interpretatur disciplina , id est cor- A magna sollicitudine faciant, scientes scriptum esse : rectio, dicitur, quae alios habilu , incessu , verbo, Indicabo tibi, homo, quid sit bonum , id est , facere el aclu, atque totius vanitatis continentia corrigat. judicium et justitiam , et sollicitum ambulare cum Et vos , sicut paxillus non bene infixus, nisi in Do Deo luo (Mich. vi). Id est, ut quod illi placel, tibi plamino virtutum innixi fortiter fuerilis, et vos cade ceat et facias; quod illi displicel, tibi displiceat et lis , et qui in vobis pendent, labentur. Quapropter, facias. Quod si per fragilitatem feceris, non sicut Dominus sub poleslate constitulos ex lentalo contumaciter vel pertinaciter in luo malo facto perrum occasione docuit reddere quæ sunt Cæsaris C.e severes; sed stalim pedem sicut a ferro calido resari , et quze sunt Dei Deo; ita et vos qui sub Deo voca, et in viam voluntatis Domini Dei tri dirige. estis et super homines estis, reddile quæ sunt Dei Et sicut scriptum est : Quia sunl viæ quæ videntur Deo; ct sicul Cæsar æquus, que subditorum sunt,

hominibus bonæ , et ducunt ad interilum (Prov. xvi), subdilis reddile. Reddite Deo puram et immacula fac sicut Scriptura tibi præcipit, quicunque es homo. tam fidem et sincerissimum cullum in sacerdotibus, Interroga de via bona, el ambula per eam (Jer. vi), in ecclesiarum privilegiis, in sacris locis, in eccle quia sicut dicitur in Evangelio: Ampla via est quæ siasticis et religiosis viris ac feminis, in defensione ducit ad perditionem, et mulli vadunt per eam : arcta Ecclesiæ et christianitatis , in æquitate et justitia B et angusta via est quæ ducit ad vilam , et pauci invepopuli christiani, in subleralione et tranquilli niunt eam (Matth. vn). Propterea quicunque es homo, tale el consolatione omnium indigentium , sicut præ audi prophetam , et ora cum propheta : Legem pone misimus. Reddite illi quotidianum pensum in quoti- mihi, Domine , viam justificationum tuarum, et exdiana oratione, in justis et assiduis elcemosynis. quiram eam semper (Psal. cxvi). El : Deduc me in Offerle illi devotionem vestram in sacris oblationibus semilam mandatorum tuorum, el viam iniquitatis amove el lacrymis secundum magnitudinem ac multitudi a me, et de lege lua miserere mei (ibid.). Quia sicut Jere. jiem quotidianorum peccatorum profusis. Reddite mias propheta dicit : Non est hominis via ejus, nec subditis judicium cum misericordia, justitiam cum viri est ut ambulet et dirigat gressus suos (Jer. x); equitate. Sludele exaltare humiles et Deum timen sed a Domino dirigentur gressus viri, el viam ejus les, et debellare atque humiliare superbos. Sludele volat (Psal. xxxvi). Ipsi comites similiter quana bonis plus diligi, quam timeri. Curale ut mali, si lum potuerint, similes sibi limentes Deum, et justinon propler Deum, vel propter timorem vestrum ma tiam diligenles per se ministros constituant, qui lum agere meluant. Non plus apud vos lingua dolosa, sicut seniores suos benignos et affabiles pagensibus manus plena, obsequium indebitum valeat, quam suis viderint, et ipsi pro modulo suo illos imitari in

C veritas, æquitas et sinceritas, scientes scriptum : omni bonitale et justitia certent. Qui exculit manus suas ab omni munere, iste in er

XIII. Ut eos qui propler has seditiones excommunicati celsis habitabil (Isa. XXXIII). Unde consequenter in

suni , ad Ecclesiæ pacem revocare studeat. telligi debet, et non aliud. Munus enim est a lingua,

Homines etiam et polentes sæculi, qui inter istas favor; munus a manu, donalio; munus ab obsequio

seditiones legis jugum el justitiam æquitatis resugeindebila subjectio. Constituile ministros palatii qui

runt, et talia ac lanla secerunt pro quibus ecclesiaDeum cognoscant, amenl, et meluant, qui maximam

sticam et episcopalem excommunicationem meruecuram gerant quatenus quicunque necesluosi pala

runt, ad leges et justitiæ tramitem revocale; et ut tium adierint, et per quos perrexeritis, patrem et

ad suos episcopos bumiliter, sicut eis necesse est, consolatorem inirantes, giudendo vos videre accur

veniant, jubele vel cogite; et ut Ecclesiæ, in quam rant, non, qualiter dicere nolumus, gemendo el

peccaverunt, aut cum debila necessaria humilitate maledicendo refugiant. Constituite comiles et mi

satisfaciant, aut humiliter et veraciter se excusent, nistros reipublic:e qui non diligant munera , qui

qualiter absolvi a Domino per ministerium episcopale oliant avaritiam, qui deleslentur superbiam , qui

valeant, sua lele, alque regia potestate præcipite. non opprimant nieque dehonestent pagenses a, qui D Et si forte vos, vel quicunque alii de eorum socieinesses el vineas et prata ac sylvas eorum nequaquam

tatis el conjunctionis communicatione infecti el condevastent; qui eorum pecora vel friskingas b, vel

dennali sunt, pænitentiam quiscunane se recognoquzcunque illorum sunt, non prædentur, neque di

scendo faciat; quia, teste sacra auctoritate, non ripiant, et per violentiam ac mala ingenia quæ illo

porerit absolvi a suis, qui peccatis damnabiliter grarum sunt nullo modo auferant, qui episcoporum

valur externis. Sicut orans Deum sanctus prophela suorum consilio que Dei sunt, et Christianitati

David demonstrat, dicens : Ab occultis meis munda conveniunt, faciant; qui placita non pro acquisi

me, Domine, el ab alienis parce serro luo (Psal. lione lucri teneant, sed ul casæ Dei, et viduje, ac

XVIII.) papilli, et populus justitiam habeant, el plus litiguntes ad concordiam, salva justitia, revocare slu SIV. Judices villarum regiarum qualiter constituendi deant, quam commillere ut ipsi inde aliquo:l lucrum possint habere : quos si pacificare non potuerint, Judices denique villarum regiarum constituite linc sicut rectum est, justum judicium decerni cum qui non sint c:pidi, qui non diligant avaritiam, et a Purgenses, paysans.

Friskingas, jeunes porcs.

sint.

« VorigeDoorgaan »