Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

gite, et alios admonete, quia sicut majus peccatum A deprædátionibus et fornicationibus, et aliis criminivos peccantes habetis quam populus, sic majorem bus que mergunt cos qui illa faciunt in infernum, gloriam apud Deum habebitis, si vos ac vestros el de illis quæ in mea parochia facta habetis, concustodieritis, ci alios admonueritis, scientes quia fessionem puram el dignam poenitentiam faciatis. qui converti facit unum peccatorem ab errore viie Qux mala vobis et omnibus Christianis Paulus aposuæ, quid inde sequitur, quanto inagis si vobis et stolus enumerat dicens : Noliie errare, neque idolis vestris, de quibus rationem reddetis, ad salutem servientes, neque adulteri, neque molles, neque mascuconsulere studueritis ? Domino etiam nostro regi et lorum concubitores, neque fures, neque avari, neque amabiliores et venerabiliores eritis, el securius vos ebriosi, neque maledici, neque rapaces regnum Dei ille Ecclesiis præficere, quando locus evenerit, et possidebunt (1 Cor. vi, 9), si vel in uno de istis nos vos audacius et amabilius, nutu Dei et ipsius peccatis quicunque homines vitam istam finierint. domini nostri favore, ordinare valebimus.

Et iterum idem Paulus apostolus dicit : Si quis fra

tér, id est si quis Christianus, nominatur, et est forEPISTOLA XVII.

nicator, aul avarus, aut idolis serviens, aut ebriosus, AD PRESBYTEROS DIOECESIS RHÉMENSIS.

aut maledicus, aut rapax, cum tali homine nec ci

B bum debet verus Christianus accipere (1 Cor. v, 11). Ut excommunicationem denuntient iis qui a depræadtionibus admonili non abstinuerint.

Et iterum dicil : Non solum qui faciunt , sed el qui

consentiunt facientibus, digni sunt morle (Rom. 1, 32). (Apud eumdem.)

Quoniam sicut demonstrat sanctus Joannes apostolus, HINCMARUS Rhemorum episcopus omnibus presby- qni alicui consentit lalia mala facere, id est si in teris in parochia nostra consistentibus.

eum emendare potest, aut illi potest vetare ul non Sicut vobis sæpe dixi, sacerdotes medici sunt spi faciat, aut si talem non potest corrigere, et ab illius ritaies, et infirmi homines sunt peccatores. Et licet se potest communione separare, et non facit, comr.os peccatores simus, tamen dignatione Dei officium

municat el particeps est operibus illius malignis sanandi peccatores suscepimus; sicut sæpe medici (11 Joan. xl). Et ideo, fratres et filii, videte quantæ corpore infirmi per magisterium medicinæ infirmos miseriæ et de paganis et de aliis malis Christianis solent sanare. Et quando usitala infirmitas venit in super nos veniunt, et quotidie qui isla mala faciunt, aliquo, usitatam faciunt medicinam, quando autem de islo sæculo ex majori parle ad tormenta, quie inusitala infirmitas nascitur infirmo, de meclicinæ sine fine, pro malefactis quæ in parvo tempore feexperimento inusitatam me:lici faciunt medicinam. cerunt mortui vadant; et timentes Dei judicium, reProplerea, fratres, unusquisque vestrum quolies- C trabite vos ab ista rapina el a cæteris malefactis. cunque cantat missam, usque dum ista quam pali Maxime in isto lempore, quando alia peccata, quæ mur miseria in parochia nostra cessaverit, quoniam per lolum annum sicut fragiles homines commitlilis, tales homines sunt qui non propter salutem, sed pænitere et satisfacere Deo inde debetis, ut compropter consuetudinem, ad ecclesiam veniunt, et munionem corporis et sanguinis Domini in sanctisusque ad Evangelium, juxta quod ista prædicare de simo die redemptionis nostræ non ad jurdicium, sed bueratis, in missà stare solent et recedunt, stalim ad salutem accipere possitis. Quia si quis de istis post Apostolum, id est post Epistolam, hanc admo peccatis plenus ad illam sanciam communionem nitionem nostram ab initio usque ad fineni, cum accesserit, sine dubio suam perditionem accipiet, verbis prophetæ vel Apostoli legite, quia ntinam sicut et Judas fecit, qui Dominum tradidit, et laqueo non ad judicium nostrum dicamus, et nos Dei apo strangulatus quo se suspendit medius crepuit, et stoli, id est Dei missi sumus. Ut quoniam ipse per diffusis visceribus in infernum perrexit. Quoniam corporalem præsentiam eis qui in parochia nostra sicut ille Dominum Judæis tradidit, ila iste corpus tanta mala faciunt annuntiare non possum, verbum el sanguinem Christi accipiens peccatoribus suis Dei per nos ad illos transmissum, quod alligari qua inembris in condemnationem tradit. Et de hoc quod cunque infirmitate non potest, illis eorum salu- D ille passus est in anima simul et corpore, mullos tem annuntiet. Et orale pro illis et pro nobis omni exspectat Dominus ad poenitentiam, ut non patianbus, ut ipsi resipiscant a laqueis diaboli, a quo capti tur in corpore. Omnes autem male banc communiotenentur ad Dei voluntatem, et Deus nobis patien nem accipientes patiuntur in anima et peribunt in Liam sufferendi donet, et libere nos a malis quæ æternum, nisi Dei gratia fuerint liberali per pepatimur propter peccata nostra, et det pacem in nitentiam. De istis quæ dico potest fieri ul diabolus diebus nostris. Et admonitio nostra ad illos ta humanæ salutis inimicus immittat in corda vestra, lis est.

cum auditis quod tale periculum sit hanc sanctam Precor vos omnes in amore Dei, legationem ejus communionem accipere, si ab iniquitatibus vestris porlans, per Christum, qui pro vobis crucifixus est, vos non vultis relrahere, et dicatis : Si tale pericuet per Spiritum sanctum, per quem in baptismale Jum est nobis, sicut iste episcopus dicit, communisanctificati estis, tam qui de parochia mea estis care, abstinebimus nos ab illa communione, quia non quam et vos qui de aliis parochiis in parochiam relrahimus nos a mala operatione. Unde iterum auistam venistis et venitis, ut abstineatis vos ab istis dile quibuscunque dialolus ista susurrat. Quoniam

sicut Dominus dixit de baptismo quod nullus polest A nem ab his malis non cessavit ad communionem non fieri salvus, nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu accedat, sciens qui condemnationem accipiet. Et ex sancto (Joan. 111, 5), ita de hac sancta communione verbo Dei mandabo, ut nullus presbyter in mea padixit : Nisi manducaverilis carnem filii hominis, et rochia de alia parochia veniens illis missam cantet biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis qui se ab istis malis non correxerint, sicut in Chri(Joan. vi, 54). Et sicut dixit: Qui crediderit et bapti- si amore vos deprecor. Et nemo despiciat dicens : zatus fuerit salvus erit (Marc. xvi, 16); id est si quod Quid si iste episcopus lalia commendaverit ? Sciat promisit in baptismale, diabolo et ejus operibus ab

pro certo quia qualiscunque ego sim, Deus verax et renuntiando, et in Deum fide quæ per dilectionem omnipotens est qui dixit nobis : Quæcunque ligaveest credendo, quod est ut in fide et bonis operibus ritis super terram, erunt ligata ei in cælo (Matth. permaneat, et si post baptismum peccaverit, per

XVIII, 18). Et si aliquis dixerit : Ad illos dies in alconfessionem et dignam pænitentiam illis qui in

teram ibo parochiam, sciat quiscunque ille non hoeum peccaverunt dimittendo, et bonis operibus in- minis sed Dei illusor et suus ipse deceptor, quia si sistendo, hoc quod male fecit emendet. Ita etiam in alteram parochiam communicare sic excommunide hac sancta communione dixit : Qui manducat catus perrexerit, quoniam majus etiam judicium carnem meam et bibit meum sanguinem, in me ma B

coram Deo sustinebit, quia putat se illum effugere net et ego in eo (Joan. vi, 57); et : Si quis man

posse qui ubique est, et cujus verbo, non mea poducaverit ex hoc' pane, vivet in æternuni, et ego re

testate secundum hominem, sed secundum divinum suscitabo eum in novissimo die (ibid., 52, 55). ministerium, illum excommunicabo. Et non irasciPropterea attendite, omnes Christiani, quia sine

mini, dilecti fratres et filii, quia paterna dilectione isla communione. nec remissionem peccatorum po vos moneo. Sed corrigite vos, altendentes comminatestis accipere, nec de inferno liberari, nec ad regnum tionem Dei et ad me et ad vos factam. Ait enim Dei polestis pervenire. El qui istam communionem

Dominus unicuique qui officium sacerdotale suscecum odio et corde pleno de iniquitate, sicut dixi, et pit: Si annuntiaveritis iniquo iniquitatem suam, et cum voluntate peccandi acceperint, judicium et con conversus fuerit ille iniquus ab impietale sua, ille vila demnationem sibi accipient. Et ideo nullum consi

vivet, et tu animam tuam liberasli. Et si non annun. lium aliud restat ei quicunque vult salvus fieri, nisi tiaveris iniquo iniquitatem suam, et non fuerit converut ab iniquitatibus cesset, et inde pæniteat et offerat sus ille impius ab impietate sun, ipse iniquus in iniDeo confessionem de præteritis peccatis et profes- quitate sua morietur, sanguinem autem ejus de manu sionem, ut in reliquum cesset a peccatis, quantum tua requiram (Ezech. III, 39). Quapropter, fratres et ei Deus adjutorium dederit, et bonis insistat operi. C filii, allendite, quia Deus omnipotens est qui isla bus, et confisus de misericordia Dei, mundo corpore dixit, et ipse nos fecit, et ipse nos redemit, et anle et pura conscientia et contrito corde accipiat com illius judicium omnes astabimus, et ibi judicati erimunionem corporis et sanguinis Domini. El lunc

mus nos sacerdotes, et principes ac seniores, qui non erit ei in condemnationem, sed in remissionem vos admonere et castigare debemus, el pro nostris omnium peccatorum, et in fortitudinem, ut possit ac vestris peccatis ; et vos eliam judicati eritis, non resistere diabolo, el ad regnum Dei pervenire. Quo solum de peccatis quæ fecistis, et non pænituistis, niam sicut qui adhæret meretrici unum corpus effici- sed etiam de admonitionibus et castigationibus quas tur, ita qui digne communicat de ista communione contempsistis. Deus omnipotens, qui per me isla unus spiritus est cum Domino (1 Cor. vi, 16), et in loquitur in auribus vestris, per se.hæc loquatur in quo Deus habitat et ipse in Deo, et in lali homine in

cordibus vestris. quo Deus habitat, et qui in Deo habitat, non habebit peccalum et peccati auctor atque hortalor diabolus,

EPISTOLA XVIII. damnabiliter locum ; et si ila perseveraverit, post

D PRESBYTEROS RHEMENSIS PAROCHIÆ. morlem in refrigerio erit, et post resurrectionem

D

De baptismo. in sanctorum angelorum consortio cum Christo sine

(Act. prov. eccl. Rhem.) fine regnabit. Et nolite sperare quia tantum ad terrorem vestrum, et non ex veritale hoc dicam. AINCMARUS episcopus ac plebis Dei famulus dilectis Testis est Deus quia sicut ex ore Dei per Scripluras fratribus hujus Rhemensis parochiæ comoresbyteris accepi, ita et hic ad salutem et correctionem ve nostris strani scripsi. Et sciatis quia nisi vos correxeritis Cupiens vos in omni sensu et doctrina atque opeut isla mala dimillatis, omnes qui in ista mea pa ris perfectione gratia Dei esse ditatos, pro imposito rochia isla mala facilis excommunicabo, el presby- exiguitati meæ ministerio singulis et in commune teris mandabo ut nulli communionem scienter donent, vobis quædam de actione sacri baptismatis breviter qui isla mala post islam admonitionem relectam in ex plenitudinis latitudine sanctarum Scripturarum, mea parochia fecerit, neque illi qui facienti volun et doctrina catholicorum patrum curavi excerpere tarie communicavil, aut facienti mala consensit. Et et notiliæ vestra ingerere, ut secundum sacram omnibus ad communionem accedentibus presbyter Scripturam intelligatis in sancto ministerio cuncta Quiscunque denuntiel, ut qui post islam admonitio quæ agilis, el ut in aperto sermone non sit in vobis

difficultas intelligendi, neque in prolixo tædium le- A Cooperatur homo sancto Spiritui in salute hominis; gendi el memoriæ commendandi.

sed et ipse homo qui baptizandus est, cooperari amDominus Jesus Christus, creator et redemptor no. bobus debet in salute sua ; id est Spiritui sanclo et sler, dicit in Evangelio: Nisi quis renatus fuerit ex sacerdoti humiliter corpus prestare ad sacri mysleaqua et Spiritui, non intrabil in regnum cælorum rium lavacri, el animam voluntarie ad catholicæ fidei (Joan. III); unde discipulis suis mandavit dicens: susceptionem. Ite, docele omnes gentes, baptizantes eos in nomine Ul vim cognoscalis hujus sacratissimi juxta sanPatris, e! Filii, et Spiritus sancti, docentes eos ser clorum Patrum intelligentiam et statuta ecclesiavare omnia quæcunque mandari robis (Matth. XXVIII). stica, vesirx charitati eadem sacramenta catholica In istis paucissimis verbis totius sanctit prædicatio interpretatione ostendam. Nam magna sanclitale et nis ordinem exposuit, bis docere dixit, et semel ba venerabili significatione quidquid in eis geritur staplizare. Primo omnium lidem catholicam docere tutum esse, neminem dubitare fas esse credimus. præcepit, et post fidem acceptam, in nomine sancta Primo, paganus catechumenus, id est instructus, Trinitatis baptizare jussit. Deinde fide imbutum et lit accedens per ordinem traditum ad baptismum, sacro baptismale ablulum evangelicis instruere pre id est sanctam tinctionem; et renuntiat maligno ceplis mandavit. Primo fides docenda est, et sic B spiritui et omnibus damnosis ejus pompis. baplismi percipienda sunt sacramenta, deinde evan II. Accipit manus impositionem et crucem in gelica præcepta tradenda sunt. Al si aliquid horum fronte, in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti : Irjum defuerit, salutem animæ suæ auditor habere et exsuslatur in facie, ut fugalo diabolo, Christo Deo non polerit. Hic namque ordo calechizandi, il est nostro parelur introilus. instruendi in adultæ ætatis viris ubique firmiter re III. Exorcizatur, id est, conjuratur malignus spilinendus est. Fragiliori vero ælati pia maler Eccle ritus, ut exeat et reccdat, dans locum Deo sia concessit, ut qui alieno in palernæ prævaricatin IV. Accipit catechumenus salem, ut putrida et nis ligatus est peccato, alterius in baptismi mysicrio Duxa ejus peccata sapientiæ sale divino munere abrenuntiatione et fidei professione solulis sit. Et si miindentur. lioc non essel, quanti perirent infantes, ex quorum V. Deinde vero symboli apostolici traditur ei lides, numero cælestis quotidie ædificatur Jerusalem? Abs el oratio Dominica ; ut vacua domus et a prisco haque fide quippe baptisma non proficit, dicente bitalore derelicta, side ornetur, et præparelur habiApostolo : Sine fide impossibile est placere Deo tatio Deo. Quorum expositionem, id est symboli ct 'Heb. 11). Inier impossibile siquidem et difficile hou orationis Dominicæ, habetis in scrutinio quod fit in interesse legimus. Difficile est quod licet vix, tamen C apertione aurium, sicut vobis credimus esse notum. fieri potest : impossibile vero, quod omnino ab hu Quod enim symbolum Græce dicitur, latine indicium, mana fragilitate fieri non potest. Ideo ipse Dominus vel signum, sive collatio interpretatur. Indicium, in Evangelio stupentibus apostolis, quis ex divilibus quia per id indicatur fidei integritas. Signum , quod salvus fieri posset, respondit : Apud homines, hoc eo bene relento et intellecio fideles ab infidelibus impossibile est ; apud Deum autem omnia possibilia discernuntur. Collatio, quia in eo sancti apostoli sunt (Matth. xix). Docendus est itaque homo ratio. omnem fidei integritatem conlulerunt : quo: aulem nalem babens intelligentiam, et multimoda prædica omnes Apostoli pari fidei sinceritate corde relinetione allrahendus, ut sacræ fidei veritalem agno bant, ore consessi sunt; et singuli proprias sentenscat; et maxime Dei omnipotentis pro eo deprecanda lias conferentes, symbolum, id est lolius fidei colest clementia : quia oliosa est lingua docentis, si lationem ediderunt. Discessuri enim ab invicem per gratia divina cor non imbuit auditoris, dicenle ipsa lotius orbis provincias normam futuræ prædicatioVeritale : Nemo potest venire ad me, nisi Pater meus nis in commune statuerunt; ne localiter ab invicem allraxerit eum (Joan. vI); el ut æqualiter sanctam discedentes, diversum aliquid vel dissonum prædicaTrinitatem salutem hominis operari intelligatis, dicit rent. Oratio autem Dominica, quam omnes Chri

D et ipse Dominus in Evangelio : Nemo potest venire stiani sincero corde frequentare necessario debent, ad Patrem, nisi per me. (Joan. xiv); item et de Spi ideo sic appellatur, quia petentibus apostolis ul eis ritu sancto ail : Nisi quis renatus fuerit ex aqua et insinuaret qualiter orare deberent, Dominus noster Spiritu, non potest introire in regnum Dei (Joan. Ini). Jesus Christus, sicut sacra Evangelia docent, hanc Quod enim visibililer sacerdos per baptismum ope oralionem illis composuit, et sic eos orare præcepit. ratur in corpore per aquam, hoc Spiritus sanctus VI. Tunc fiunt scrutinia, id est explorationes, vel invisibiliter operatur in anima per fidem. Tria sunt investigationes secundum morem vobis cognitum, in baplismalis sacramento visibilia, et tria invisibilia. ul explorelur sæpius, quam firmiter post renuntiatioVisibilia sunt, sacerdos, corpus et aqua; invisibilia nem Satanæ sacra verba datæ fidei radicitus corde vero, spiritus, et anima, et fides. Wa tria visibilia defixerint; et sicut vobis nolum est per decretos nihil proficiant foris, si hæc tria invisibilia non ope dies in sancta Quadragesima fiunt scptem scrutinia, ranlur. Sacerdos corpus aqua abluit, Spiritus san secundum formam septiformis Spiritus. ctus animam lide justificat, et hoc est quod Aposto VII. Deinde tangit consecrando sacerdos nares et lus ail : Cooperalores enim Dei sumus (I Cor. m). aures de spulo, ci dicit : Esseta quod est adaperire PATROL. CXXVI

4

iMaith. vil), et reliqua. Inter calera quippe conse- A cedant. Sed sicut nostrarum regionum consuetudo crationis exordia, de saliva oris sui sacerdos nares ab eis non est reprehendenda, ila nec a nobis illalangit, et aures consecrandi, et dicit : Eseta, quod ruin consuetudo, quia non abhorrere a fide videtur, est adaperire. Obsurduit enim homo ab audiendo vitæ penitus est abdicanda : cum in unius fidei soliditale verbo, postquam mortisera serpentis verba contra in quibusdam rebus obesse non soleat diversa conDeum timidus audivit; el surditatem quam primus suetudo. Sicut et sacramenta Veteris ac Novi Teslahomo peccando promeruit, omnis per traducem vi- menti, licet pro temporum ratione discrepent, fides rilis seminis generatus ab illo contraxit. Per sali lamen una, eademque concordat : quia quam nos vam quidem oris sacerdotis, gustus quo iniliandus per apostolos factam, eamdem patres Testamenti est supernæ sapientiic designalur : quia ex capile in Veteris dispensationem Christi per prophetas didiquo omnes sensus hominis sunt, saliva descendit : et cerant esse venturam. Apostolus : Capul, inquit, Christi Deus (I Cor. xI), et VIII. Posthæc vocalo ex nomine consecrando, indivinitas hominem assumens, quoddam ex conne terrogal eum sacerdos, si abrenuntiet Satanæ et xione duarum substantiarum in una Dei Filii perso omnibus operibus ejus, et reliqua. Post cujus responna collyrium fecit, unde genus humanum, quod cæ sionem ungit eum oleo exorcizalo, in peclore et cum a primis parentibus natum erat, illuminaret. B inter scapulas, dicens : « Et ego linio le oleo salutis Non ab re spulo aures languntur et nares : ut qui in Christo Jesu Domino nostro in vitam æternam. , exspuens linguam muli tetigeral, et spulo lulum fe Pectus quippe perungitur oleo, ut signo sanctæ crucerat, et oculos cæci nati aperuerat, nunc per mini cis diabolo claudatur ingressus. Signatur et inter sterium sacerdotum, et auditum spiritalem his qui scapulas, ut undique muniatur. ltem in pectoris baptizandi sunt, tribuat; et recte loquendi, id est et inter scapulas unctione signatur fidei firmitas, et verze fidei confitendi facultatem præbeat; et nares, operum bonorum perseverantia. Signatur etiam quibus bonum Christi odorem capiant, aperial. Per baptizandus pectore et inter scapulas de oleo sanclo: Taclum vero narium, ut abjectis delectationibus no ut illius olei sancti, videlicet Spiritus unctione liniaxiis, solum Christi semper amplectatur odorcm, de lur, de qua Apostolus ait : Sicut unctio ejus docet quo dicit Apostolus : Christi bonus odor sumus Deo vos de omnibus (I Joan. 11); ante et retro munilus in omni loco (II Cor. 11). Et ut meminerit se justa contra omnia, prospera sive adversa, sit cirexemplum beati Job, donec superest halitus in eo et cumspectus. Abrenuntiat autem baptizandus diaspirilus Dei in naribus ejus, non loqui iniquitalem bolo, id est, resistil, sicut jubet Pelrus apostolus, labiis, nec lingua mendacium meditari debere. Por dicens : Resistile diabolo, el sugiel a vobis (1 Pelr. v). ro per taclum aurium, ut relicto auditu linguæ ne

с

Abrenuntiat quidem, id est, repudiat, spernit, rejiquam , audiat verba Christi, et faciat ea : similis cit, contradicit, abnegat, relinquit, sive aliud quid vero prudenti, qui ædificavit domum suam supra quod hoc verbo in hoc sensu exprimi polest. Quampelram : qui incorporalus Ecclesiæ, quæ corpus vis enim illius verbi quod est nuntio, sensus in est Christi, dicit cum Psalmista : Sacrificium et promplu sil, cum sine præpositione profertur : acoblationem , velerum scilicet cæremoniarum, no. cepla præpositione interdum a sua significatione non luisti : aures aulem perfecisti mihi, ut annun longe recedit : ut est illud, nuntio et renuntio; intertiem omnes laudationes tuas in portis filiæ Sion dum vero in alium sensum vertitur, et est illud : Sic (Psal. xxxix), et : In me suni, Deus, vola lua, quæ ergo omnis ex vobis qui non renuntiat omnibus quæ reddam laudationes tibi (Psal. Lv). Legimus quoque possidet, non potest meus esse discipulus (Luc. xiv). in quibusdam regionibus esse consuetudinem, ut Quam sententiam bealus Gregorius exponens in etiam labia consecrandi de saliva sacerdotis langan homilia Evangelii, renuntiare abnegare, intelligi detur, auctoritate sacri Evangelii : quia postquam Do- bere, ostendit. Denique baptizandus post abrenuntiaminus in aures surdi et muti misit digitos suos, tionen Satanæ, interrogalur si abrenuntiet omnibus spulo leligit linguam illius, el subintulit : Esseia,

'D

operibus ejus. Quæ sunt autem opera Salanx, diviquod est adaperire. Et slalim apertæ sunt aures nus apostolus Paulus, in quo loquitur Christus, ejus, et solutum est vinculum linguæ ejus, et loque demonstrat scribens ad Corinthios : Si quis frater balur recte. Et in quibusdam regionibus alii oleo est fornicator, aut avarus, aut idolis serviens, aut sancto tangunt catechumenoruin aures et nares : maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum hujusmodi quia nemo potest per gratiam sancti Spiritus, quæ nec cibum sumere (1 Cor. v). Et item : An nescitis oleo designatur, fidci sacramenta cognoscere, nisi quia iniqui regnum Dei non possidebunt? Nolile audiat prædicantem, dicente Apostolo : Fides ex au errare : neque sornicarii, neque idolis servientes, neque ditu, auditus autem per verbum Christi (Rom. x), adulteri, neque molles, neque masculorum concubi. Nares quoque simili tactu sanctificantur : ut hi qui tores, neque fures, neque avari, neque ebriosi, neque ad baptismum veniunt admoneantur tanti mysterii maledici, neque rapaces, regnum Dei possidebunt sacramentum per gratiam sancti Spirilus usque ad (1 Cor. iv). Et ad Galatas : Manisesta sunt oper.1 morlem inviolatum atque integrum custodire. Ut carnis, quæ sunt fornicatio , immunditia, luxuria, quandiu spiritum vile hujus naribus suis attrahunt, idolorum servitus, veneficia, inimiciliæ, contentiones, a Christi Domini nostri cultura et servitio non re æmulationes, iræ, rixæ, dissensiones, secta, inridiæ,

homicidia, ebrietates, comessationes et his similia, A clum. Quas necesse est inconvulse mentis intenque prædico vobis, sicut prædixi, quoniam qui talia tivne servare fidelibus, el ul intemerate custodiri agunt, regnum Dei non consequentur (Galat. 111) : nisi possint, illius semper adjutorium requirere, cujus per debilos pænitentiæ fruclus, antequam exeant de gratia in baptismale sunt renali. corpore, ca cooperiant, et devotis precibus, eleeino

EPISTOLA XIX. synis, jejuniis, fletibusque et hostiže salutaris obla

AD LUDOVICUM II REGEM, BALBI FILIUM, lionibus, abluere illa curaverint. Abrenuntiat enini

Ui liberam episcopi electionem in Bellovacensi Ecclesia baptizandus omnibus diaboli pompis, id est spiri

fieri permiilal. tualibus vitiis, ut sunt ambitio, arrogantia, vana

(Apud Sirmond.) gloria, ostentatio et cælera hujusmodi, quæ de su Domino Ludovico regi glorioso IlincsARUS episcoperbiæ fonte procedunt. Pompa quippe proprie dici pus ac plebis Dei famulus. tur publica ostentatio cum mulla ambitione. Ambitio Cap.J. Episcopi qui apud martyrium sancle Macræ quippe phantasia dicitur Græce : quo nomine desi in nomine Christi con venimus, non pro ulla indeb.la gnatur multiplex apparatus et pompa regalis oflicii. voluntale, sed pro sanctæ Ecclesiæ ac vestio et regni Et hac conditione post abrenuntiationem, ut pre

vobis commissi honore ac salvamento, sicut scripla misimus, oleo sancto linitur.

B demonstran!, quæ vobis per consacerdotes nostros IX. Et sic fonte verbis solemnibus consecrato, transmisimus, relecta præsumptione cleri et plebis adstante baptizando juxta fontem, obsequente pa

Ecclesiae Belvacensis, qui personam regulis sacris trono interrogat eum sacerdos, si credit in Deum incongruam, cum decreto singulorum manibus roboPatrem omnipotentem, et reliqua secundum morem. ralo, nobis præsentaverunt in synodo, veluti jam El respondente illo secundum ecclesiasticam con fuit actum, quando Fromoldum quemdam elegesueludinem; post supradictam trinam diaboli et runt, el rejecto illo propter insipientiam et in propomparum, ac operum abrenuntiationem, postquebitatem, Odo ex vicina parochia ibidein cum decreto trinain veræ fidei confessionem, quia non potest

canonico fuit electus, relectis coram omnibus qui quisque nisi trina abrenuntiatione el trina conles adfuerunt sacris canonibus, secundum easdem sasione purgari; trina mersione baptizatur in nomine cras leges constituimus designatos ex nomine dilePatris, el Filii, et Spiritus sancti : ut sicul interior

cios fratres el venerabiles coepiscopos nostros, per homo, qui ad imaginem sanctæ Trinitatis conditus quos vestræ dominationi litteras direximus, in quiest, per invocationem sanctæ Trinitatis ad eamdem

bus inter cælera hæc continentur : « Ul sicut sacræ rerocalur imaginem; et qui tertio gradu peccati, id leges et regule precipiunt, archiepiscopis et episcoest, cogitatione, locutione et operatione cecidit in C pis collimilanearum diæceseon electionem concedere mortem, tertio elevatus de fonte per gratiam resur

dignemini, ut undecunque, secundum formam regugat ad vitam. Et sicut interior homo in fide sancta larem electionis, episcopi talem eligant, qui el sanTrinitatis ad imaginem sui conditoris reformandus clic Ecclesiæ utilis, el regno proficuus, el vobis fideest, ila et exterior trina mersione abluendus est : lis ac devolus cooperator existat : et consentientibus nl gnod invisibiliter Spiritus operatur in anima, hoc clero et plebe eum vobis adducant, ut secundum visibililer sacerdos imitetur in aqua. Nam originale ministerium vestrum res el facultates Ecclesiik, peccatum tribus modis actum est, delectatione, con quas ad defendendum et luendum vobis Dominus sensu et opere; ita et omne peccatum, aut cogita- commendavit, sux dispositioni commillatis, el cum lione, aut locutione, aut operatione efficitur; ideo consensu ac litteris vestris eum ad metropolitanum triplici gereri peccatorum irina videtur ablutio con episcopum ac coepiscopos ipsius dioeceseos, qui eum venire; vel propter originale peccatuni, quod in in ordinare debent, transmillalis, el sic sine scandali fanlibus valet ad perditionem, vel propter illa quæ macula ad sanctum sacerdotium provehalur. , Et in provectioris ætatis hominibus, voluntate, verbo reliqua quæ inde ibi sequuntur. vel facto adduntur. Et quia secandum sanctam Cap. II. In quibus verbis nulla indebita cujuscun

D Scripturam unus Deus, una fides, unum baptisma, que voluntas, nihil contra Doinini voluntatem, nibil ter baptizandus mergitur in nomine Patris, et Filii, contra vestrum honorem, nihil contra regni vobis et Spiritus sancti, ut Trinitas unum appareat sacra commissi resonat salvamentum : sed ordinis pleniinentum; et non baplizelur in nominibus Patris et ludo , qualiter eleclus vitæ merilo el sapientiie Filii et Spiritus sancti, sed in uno nomine, quod doctrina a metropolitano et provinciæ coepiscopis intelligitur Deus, juxta Apostolum. Igitur unus est debeat juxta Nicænum sanclum el magnum conciDeus, una fides, unum baptisma : sed duæ sunt lium regulariter ordinari, ubi inter alia scriptum pactiones quæ in baptisnale paciscuntur, quas pa est (can. 6); « Illud, inquil, generaliter clarum cst Ironi suis susceptis, cum ad intelligibilem lalem quod si quis praeter sententiam metropolitani fuerit pervenerint, insinuare sollicile et inculcare debent. factus episcopus , hunc magna synodus diffinivit Quarum pactionum una est qua diabolo abrenuntia

episcopum esse non posse : firmitas autem eorum tur, et omnibus operibus ejus, et omnibus pompis

quæ geruntur per unamquamque provinciain metroejus : et altera qua quisque baptizatus professus fuitpolitano tribuatur episcopo. , Et de hac mystica se credere in Patrem, et Filium, et Spiritum san Nicæna synodo sedes apostolica contestatur (Leo,

« VorigeDoorgaan »