De moeilijke oversteek: Wonen na verblijf in gevangenis, bijzondere jeugdzorg of psychiatrie

Voorkant

Om allerlei redenen komen sommige mensen terecht in een residentiŽle voorziening of een ‘instelling’. Er zijn residentiŽle voorzieningen die voor mensen zorgen die daartoe zelf niet in staat zijn, zoals instellingen voor jongeren en psychiatrische inrichtingen, en voorzieningen die veeleer gericht zijn op de bescherming van de gemeenschap, zoals gevangenissen. De diversiteit aan residentiŽle voorzieningen is dus groot. De laatste decennia heeft zich bovendien een proces van vermaatschappelijking van de zorg doorgezet. Het model van een residentiŽle voorziening wordt daarbij meer en meer verlaten ten voordele van een zorgmodel dat het zelfstandig wonen centraal stelt.

De oversteek naar een zelfstandige woonsituatie loopt echter niet altijd van een leien dakje. Hoewel de meeste residentiŽle voorzieningen een duidelijk vooruitzicht bieden naar een leven buiten de muren, blijkt het zelfstandig wonen voor vele instellingverlaters geen evidentie.

De zoektocht naar een degelijke en betaalbare woning voor mensen die een instelling verlaten, staat centraal in dit boek. Hoe bereikbaar is de woningmarkt voor hen? Welke begeleidingspraktijken bestaan er om ze op een zelfstandige woonsituatie voor te bereiden? En welke institutionele belemmeringen zijn er? Door casestudies hebben de auteurs het zoek- en begeleidingsproces van drie groepen in beeld gebracht: jongeren die de bijzondere jeugdzorg verlaten, gedetineerden die in vrijheid gesteld worden en psychiatrische patiŽnten die uit een instelling ontslagen worden.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

De oversteek naar een zelfstandige woonsituatie
De oversteek naar vermaatschappelijking
Het onderzoek kort toegelicht 9
Beleidsmatige relevantie
Op zoek naar wonen na detentie
2 4 5 6 7 8 9
Over de maatschappelijke reintegratie van gedetineerden
Het recht op maatschappelijke hulp en dienstverlening ook voor gedetineerden Thuisloosheid?
19
21
23
24
26
3
33
35

een moeilijke zoektocht voor thuislozen en exgedetineerden
Thuisloosheid in BelgiŽ
Vlaamse thuislozenzorg
Casestudy Leuven
Slotbeschouwingen
Beleidsvragen en aanbevelingen
Tussen huisbaas en begeleider
Inleiding
Van bijzondere jeugdzorg naar integrale jeugdhulp
De problematiek van uitstromen
Onderzoeksvragen
Onderzoeksmethode 103
3
14
18
36
39
Conclusies en aanbevelingen 172
Problematiek inzake uitstromen 195
73
75
79
81
83
96
102
Conclusies en aanbevelingen 285
328
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Over de auteur (2014)

Pascal De Decker (socioloog, ruimtelijk planner en doctor in de Politieke en Sociale wetenschappen), Bruno Meeus (doctor in de Geografie), Isabelle Pannecoucke (sociologe en doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen) en Jana Verstraete (agoge en sociologe) zijn verbonden aan de onderzoekgroep HaUS – Housing and Urban Studies – van de Faculteit Architectuur, KU Leuven. Pascal De Decker en Isabelle Pannecoucke zijn tevens verbonden aan Universiteit Gent.

Bibliografische gegevens