Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

0MNIUM QUÆ EXSTITERE MONUMENTORUM CATIIOLICÆ TRADITIONIS PEI\ DUODECIM PRIOR A. ECCLESIÆ SAECULA,

juxtA ED1TI0NES AccumAtissiMAs, INTER SE cuMQUE N0NNUllis C0D1CIBUS MANUSCRIPTIS Coli.AtAs, ^ PERQUAM DILIGENTER CASTIGATA; DISSERtAtiONiBUS, COMMENtARiis lectioNiBUSQUE vARiANTibus coNTiNENtEm illustnATA ; 0MN1BUS * 0PER1BUS POST AMPLISS1MAS EDITIONES QUÆ TRIBUS NOVISSIMIS SAECULIS DEBENTUR ABSOLUT As DEtfcTis, AUct A ; INDICIBUS PARTICULARibUs ANALYticis, siNGulos sive Tovios, sive AucToRes Alicujus MomeNti subsEQUENtibus, DoNATA; CAPITUI.IS INTRA IPSUM TEXTUM RItE dispositis, NEc NoN ET ti Tulis siNGULARUM PAGINARUM MARGINEM SUPERioREM DISTINGUENTiibus subjectAviQUE MAtEniAM siGNiFicA Ntin vs, a » o n s ^ 1 ^ , operibus cuM DUbiis tUM Apocryphis, AliQUA verto Auctor, iTATE 1N ORDINE AD TRAD1T10NEM ecclesiAsticAvi Poli.ENTibus, AMplificATA ; duobus iNdicibus GeNeRAlibus locupltr ArA : alteno scilicet IíERUM, Quo coNsulto, Quidquid UNUSQUisQUE PATRUM IN QUodlibet ThEMA SCRIPSERIT UNO 1NTU1TU C0NSPICIATUIt ; Ai.TERo SCRlPTURAE SACltAE, ex QUO lECToRi coMPERiRE sit oBviUM QUINAM PATItEs ET IN QUiBUs operUM sUoRUM Locis siNGUL0S SINGUL0RUM LIBRORUM ScRiptuRÆ teXTUS C0MMENTAtl SlNt. - editio Accum AtissiMA, caetenisQUE oMNiBUs FAciLE ANTEPONENDA, si PERPENDANTUR : CIIARActemuM N1TIDIT • CIIARTÆ QUAlitAs, 1NTEGRiTAS TExtus, PeRFECTI0 CoRRECTI0NIS, OPERUM RECUSORUM TUM VARIETAs Tuv NUMERUs, FoRMA voluMiNUM PERQUAM COMMODA siBiQUE 1N TOTO OPERIS DECURSU CONSTANTER siMilis, PRETil ExiGUitAs, PRÆSERTIMQUE istA collectio, UNA, METII0DICA ET CIIRON0L0G1CA, sExCENT0RUM FRAGMENTORUM OPUSCULORUMQUE HACTENUS HIC ILLIC SPARS0RUM, *. * pRiMUM AUtf.M IN NOSTRA BibliotliecA , Ex opERiBUS AD OMNES ÆTATEs, LOCOS, LINGUAS FORMASQUE PERTINENTIBUS, COADUNATORUM. - ,

[merged small][ocr errors][ocr errors]

s ■ s ■, I o* r ■ ■ c ■ c ■, ■ ■ ■ u ■ ■ v e A ■ as , SiWe €U It SUUM COA1 PI.ETORUM IN siNGUlos SCIENTIAE ECCLESIASTICAE RAMOS EI) I TO IV E. - a- | pAtiaoloGiA BIN A EditioNE TYPis MANDATA EST, ALIA NEMPE LATIN A, ALIA GRAECO-LATINA. veN EUNt mille FRANcis DucENTA voluMi N A EditioNis lAtiN ae ; ocTiNGENTiS ET . m* M I.I.E TRECENTA GRAECO-LATINAE. — MERE I.ATINA UNIVERSOS AUCTon ES TUM OCCIDENTA I. ES, TUM coiueNTAles EQUidEM AMPlectiTUR ; hi AUTEM, IN EA, solA v EivsiONE LATINA DONANTUR

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][graphic][graphic]

S. ANSELMI

EX BECCENSI ABBATE CANTUARIENSIS ARCHIEPISCOPI

OPERA OMNIA

NEC NON

EA DM I E 3 I M IONAGE I I
HISTORIA NOVORUM ET ALIA OPUSCULA

laborae Ac: StuD10

D. GABRIELIS GERBER0N

Monachi Comgregatfomfls $. Mauri
Ad MSS. FiDEM EXPURGATA ET AUCTA

EDITIO NOVA, OPUSCULIS RECENS EDITIS ILLUSTRATA

ACCURANTE J.-P. MIGNE

EI II BI LI I ®' T E IIECA E C LIE RI I UNIVI EIRGA E
sive
Cu aSUUM COMPILETORUM IN SINGULOS SCIENTIAE ECCLESIASTICAE RAMOS EDITORE

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

INVA DICTA D'AMBOISE, PROPE PORTAM LUTETIÆ PARISIORUM VULGO D' ENFER NOMINATAM
SEU PEtit-M0NTR0Uof. -

1853

[ocr errors]

ELENCHUS

AUCTORUM ET OPERUM QUI IN HOC TOMO CLVIII CONTINENTUR.

S. ANSELMUS CANTUARIENSIS ARCHlEPISCOPUS.

OPERUM PARS *•RIMA. — DOGMATICA.

De divinitatis essentia Monologium.
Proslogiou seu Alloquium de Dei existentia.
Liber pro insipiente auctore Gaunilone.
S. Anselmi liber apologeticus contra Gaumilonem.
De fide Trinitatis ét de incarnatione Verbi.
De processione Spíritus sancti contra Græcos. * .• •-.
Dialogus de casu diaboli. .* -
Cur Deus homo. -
Liber de conceptu virginali et originali peccato .
Dialogus de veritate.
liber de voluutate.
Dialogus de libero arbitrio.
De concordia praescientiæ et prædestinationis.
De azymo et fermentato. • :
De sacramentorum diversitate. — Waleranni epistola quæ beato Anselmo scribendi ar-
gumentum præbuit.
Responsio ad Waleranni querc!as.
Offendiculum sacerdotum.
De nuptiis consanguineorum.
Dialogus de grammatico. - -•
Liber de voluntate Dei.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

Liber primus, epistolas continens quas scripsit Anselmus nondum abbas.
Liber secundus, epistolas continens quas scripsit Anselmus cum abbas Beccensis ageret.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Qui cunctis supereminet sacræ doctrinæ magistris, illustrissime domine, is tibi se si stit ut in ejus amplexus ruas, quem ut patrem colis ; et eum attentus auscultes, quem ut magistrum revereris, qui purioris theologiæ studiosissimus es.

Is ipse suas, et quidem expurgatas, tibi offert lectiones, in quibus unis ea omnia teneas quæ in cæteris legisti : ut quæ eo exponente noveris, ea te docente omnes quandoquo discant:

Anselmus est, ex abbate Beccensi Cantuariensis archiepiscopus, qui, suo tandem splendori restitutus, abbatem Beccensem suo sic adgaudet illustrare lumine, ut in gratiæ vi

cem ipse tuo nomine illustrior fiat; et ita splendenti Anselmo ab eo illustratus ipse affulgeas.

Hactenus vel mutilus, vel mendis fœdus adeo viluerat ut nequidem legeretur, eo quod vix ac ne vix quidem intelligeretur : ipsum modo nativæ suæ integritati ac puritati reddidimus, consultis quampluribus, quos undequaque corrogavimus, codicibus manuscriptis; adeo ut qui offendebat in singulis, jam integrum inoffenso decurrat pede; et qui hærebat in verbis, sensum facilis attingat.

Jam ergo ut S. Anselmi Opera cunctis fiant amori ac studio, quid superest nisi ut tuo fulgeant nomine ? Quo enim felicius quam tuo, sancti illius doctoris Opera prodirent? Quidquid in scientiis altum, quidquid mirum in artibus, hoc Colberti nomen jure celebrat,

dum ambit tutelam. Ecquis ejus non ambiret patrocinium, qui, dum rrgis regnique adPAtRol. CLVIII. 1

« VorigeDoorgaan »