Pagina-afbeeldingen
PDF

C A N O N XXV. ΔMetropolitani intra tres menfes Epifcopos ordinent. Reditus fedis vacantis per ®conomum ferveutur. Io4.

C A N O N XXVI.

Pacultates Ecclefiae per ®conomum, non per
Epifcopum difpenfentur. 1o5.

C A N O N XXVII.

Mulierum raptores Clerici gradu decidant, haici excommunicentur. Io8.

C A N O N ' XXVIII. A.

Épifçopo Conftantinopolitano æqualia cum Ro

litanus: Confirmatur. Metropolitæ diœcefis
Ponticae, Afianae, & Thracicae, atque Epi-
fcopi inter barbaros agentes ab Epifcopo
Conftantinopolitano ordinentur , fa&tis de
more eleétionibus. 1o9.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic]

Synodorum, quæ Parte prima, & fecunda Scholiis ac Notis illuftrantur, locum, tempus, &c. fummatim

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

*τAvendo veduto per la Fede di reI 1 vifione, & approbazione del Padre Fr. TommafoMaria Gennari Inquifitor

nel Libro Intitolato Synodorum Generalium , ac Provincialium Decreta , &• Cano

nes, &c.; non y effer cos alcuna contro,

la Santa Fede Cattolica , & parimenteper Atteftato det Segretario Noftro; ' niente contro Prencipi, & buoni coftumi , concedemo Licenza a Giambatifia' JAlbrizzi q. Girolamo , & Sebaftiam Coletti Stampatori , che poffi effer ftampato , offervando gl' ordini in materia diStampe , & prefentando le folite copie alle

Pubbliche Librarie di Venezia, & di

. Padova •

[ocr errors]

( - , • ( Alvife Pifàni Proc. Reff. - - ( Z. Pietro Pafqualigo Re • ;

: Dat. II. Giugno 1723.

v4gofiimo Gallinisegretario.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

D I S S E. R T A T I O DE SACROSANCTA SYNODO EPHESINA.

C A P UT PRIM UIM.

Exponitur H&refis Neftoriana , occafio Synodi.

=m Efun&oSifinnio, optimo Regiae civitatis Epifcopo , Theodofius Auguftus Clericorumejufdem Ecclefiae ambitum retundere, & novum Joannem Chryfoftomum, Antiochia olim evocatum, volens habere Epifcopum, à Joanne Antiocheno Patriarcha accepit Neftorium . Hominem accuratè depingit Theodoretus in quarto libro hæreticarum fabularum , & in litteris ad Sporacium . Ex Germamicienfium ortur oppidulo, mefcio cujufmodi ab imitio fudiis educatur, aliam ex alia regionem commutam r , ut flagellum quoddam Ægyptiacum im magnam Antiochenorum civitatem irrupit . Im bac cum liberalibus difciplinis mediocriter effet imbutus , vocemque pulcherrimam , & maximam exercuiffet , im Ecclefiam Dei fe ingefft , & im mumerum Presbyterorum relatur eff, docendique populi mumere impofíto , fatim im exordio, qualis tota vita effet futurus, offendit. Neque emim gemerofum & gemitalem , qui homimum animas excolere poffit, dicendi chara&erem fecutus eft. $ed cùm ad populi deleéïationem orationem fuam conferret , & imamer plaufus , ut qui mazimè , aucuparetur , turbulentum , & imffabile vul' gu* ad fui defidcrium excitavit , fufca veffe imdutur, • utpotè Monachus , triffis imcedem , flrepitus fovenfes declinamr , pallore corporis comtimem videri af

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

| dicens Patres legi quidem à Cyrillo , at mini

mè intelligi. Ex hac arrogantia praefumpfit Anaftafii Presbyteri infauftas voces defendere, & per Dorothei Epifcopi Marcianopolitani infraene os univerfam Ecclefiam anathematizare , & ore proprio orthodoxos æquare Gentilium Mythologis, qui Diis füis affingunt matres. In Epifcopum confecratus fuit quarto idus Aprilis , Felice & Tauro Confulibus , Chrifti Domini anno quadringentefimo vigefimo oétavo , Celeftini Pontificis quarto , vigefimo primò Theodofii Augufti Junioris. Liberatus Ecclefiae Carthaginenfis Diaconus confecratum fcribit Kalendis Aprilis. Confècratus mox populum ex more docuit , exclamavitque ad Principem. Mibi, ô Imperator, terram haereticis purgat.rm tribue, & ego tibi cælum tribuam ; tu mihi in profli* gamdi, hæreticis fubvemi , & ego tibi im profligamdi, Perfi, fubveniam. Eadcm die Anaftafius Prefbyter impias fuas in Domini matrem voces evomuit, atque ità totam Regiam urbem implevit A. . liti

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »