Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

by S. Michiels-brugge, neemt vracht voor Oostende, Nieupoort, Duynkerke en gebeel West-Vlaenderen,

BRUSSEL. Alle zaterdagen , ten 10 uren 's morgens, op de koornleye.

DORTRECHT. Alle dynsdagen, 's middags, op de koornleye ; zig te adresseeren by den scheeps-maekelaer Mabilde-Botte, wagenaerstraete.

DOORNYK. Eens ter weke, op de koornleye ; neemt vracht voor Audenaerde.

DUYNKERKE. Eens ter weke , op de koornleye; neemt vracht voor Brugge , Nieupoort , Veurne , Winosbergen, Grevelingen, Calais en S. Omer.

IPREN. Eens ter weke, op de koornleye; neemt vracht voor Dixmuyde , Nieupoort en Poperinge.

KORTRYK, Eens ter weke, op de koorpleye.

LoYEN. Alle dynsdagen en vrydagen, ten 3 uren 's naeriniddags, op de garsleye; neemt vracht voor Wetteren , Dendermonde, Temsche , Boom, Mec. chelen, Lier, Diest en geheel de provincie van Limburg en Luyk.

MIDDELBURG. Eens ter weke, op de garsleye, en alle zaterdagen, aen den platten-steeger, nemen vracht voor geheel Zeeland ; zig te adresseeren by den scheepsmaekelaer Spellebaut-dc Berlaere, op de garsleye.

OOSTENDE. Alle dynsdagen , ten 10 uren 's morgens, aen de S. Michiels-brugge.

ROTTERDAM. Alle zaterdagen, 's middags, aen de garsbrugge; zig te addresseeren by den heer J. B. Ver. raert , facteur der rotterdamsche beurte, yperstraete.

RYSSEL. Eens ter weke, op de koornleye; neemt vracht voor Valencyn en Douay. Voor deze beurte en de gene van Brussel, Brugge, Dendermonde , Doornyk , Duynkerke, Ipren, Kortryk , Loven en Oostende, zig te addresseeren by den heer Geniets, scheeps-maekelaer, koornleye.

Alle woensdagen en zaterdagen vertrekt van de garsleye een schip nae Holland, waer mede de goederen op vyf à zes dagen tyds afgeleverd worden ; zig te adresseeren by den factenr J. A. Lammens, antwerpschestraete.

Voor alles wat voordere expeditien op geheel het Nederland betreft, zig te addresseeren by de scheepsmaekelaers Geniets, koornleye , Kreps , garsleye, Mabilde-Botte, wagenaerstraete, Pauw, predikersleye, SpilJebaut.de Berlaere , garsleye, en by de facteurs de Meyer, koornleye , Neyt, onderbergen, en Proost , lindeleye.

1817

VERJAERDAGEN
Van het Koninglyk Huys der NEDERLANDEN.
Jan. 19 ANNA-PAULOWNA , groot - vorstinge vao

Rusland , gemaelidne vau 2. &. H. den prios
van Oragojeo.

1795 Feb. 1 LOUISE-AUGUSTA -WILHELMINE-AMA

LIB, princesse van Pruyssen, gemaelione
van 2: R. H. prins Frederik.

1808 19 WILLEM-ALEXANDER-PAUL-FREDERIK

LODEWYK, oudsteu zoon vau deu prins van

Oragoien.
28 WILLEM-FREDERIK-KAREL, prins der

Nederlandeo , tweeden 200u des kouings. 1797 April 8 WILHELMINA-MARIA-Sophie-LOUISA ,

dochter van den prins van Oragnien. 1824 Mey 9 WILHELMine - FREDERIKA - LOUISE

. CHARLOTTE MARIANNE, dochter des kon. 1810 Juny 13 WILLEM-FREDERIK-HENDRIK, derden

2000 van den prias van OraQuien,
Aug. 2 WILÍ.EM. ALEXANDER-FREDERIK-CON-

STANTIN-NICOLAES-MICHIEL, tweeden
Zoon van deo prips van Oraguien.

1818 WILLEM-FREDERIK, KONING der Nederlaudea, enz., enz., enz.

$ 1772 Nov. 18 FREDERIKA-LOUISA-WILHELMINA, van Pruyssea, KontNGINNR.

1774 6 WILLEM - FREDERIK - GeoRGES - LODBWYK, prips van Oragoien.

1792

1820

Dec. 6 W

VYTLEGGINGE DER ORDEN-TEEKENS

In dezen Almanach gebruykt.

MILITAIRE WILLEMS-ORDEN.
G. K. *. Groot-Kruys.
K. *. Kommandeur.
* 3.* cl. Ridder van de derde classe.

* 4.e cl. Ridder van de vierde classe.
ORDEN VAN DEN NEDERLANDSCHEN Leeuw.

G. K. . Groot-Kruys.
K. *. Kommandeur.

. Ridder.

B. X. Broeder.
FRANSCH ORDEN VAN HET LEGIOEN VAN EERE.

G. O. X. Groot-Officier.
K. X. Kommandeur.
0. X. Officier,
xRidder.

1828. JANUARY. (LAUW-MAEND.)
. Den dag heeft 8 en den uacht 16 uren.

dynsd. Besnydenisse, s Petrus-Balsamus martelaer 2 woens, ss Alardus en Macharius abten

V. M. den 2 , 's morgens ten 6 uren 16 minuten. 3 dond. s Genoveva maegd en patroonersse van Parys

vryd. ss Rigobertus b. , Pharaïldis en Benedicta in. 5 zaterd. ss Simeon-Stylites , Telesphores

Lucas 2. Jesus leert in den Tempel. 6 5 Zond. HH. Dry-Koningen, s Gerlac soldaet

maend. ss Cletus paus, Tillo patroon van Isegera 8 dynsd. s. Gudula patroonersse van Brussel

g woens. ss Julianus den herbergzaemen , Passchasia 10 dond. ss Agatho paus, Domitianus martelaer

@ L. Q. den 10 , 's morgens ten 7 uren 31 minuten. 31 vryd. ss Hyginus p., Daniel-Mysogenes, Theodosius 12 zaterd. ss Arcadius bisschop , Renaldus abt

Joannes 2. De Bruyloft van Cana in Gallileën. 13 2 Zond. H. Naem Jesus, Godefridus , Veronica 14 maend. ss Hilarius van Poitiers, Felix-Nolascus 15 dyosd. ss Paulus eersten kluyzenaer , Maurus 16 woens. ss Marcellus p. en m., Macharius ouden abt 17 dond. ss Antonius i abt der kluyzen., Sulpicius-Pius

N. M. den 19 , 's morgens ten o uren 43 minuten. 78 vryd. ss Pieters-stool tot Room., Volusianus b.eo mn. 19 zaterd. Trouw van 0. L. V., s Canutus kon. en m.

Mattheus 8. Jesus reynigt eenen Melaetschen. 20 3 Zond. ss Fabianus en Sebastianus martelaers 21 maend, ss Augustus mart. , Agnes maegd en martel, 22 dynsd. ss Anastasius en Vincentius martelaers -23 woens, ss Raymundus-de-Penna-Fort, Emerencia . E. Q. den 23 , 's avonds ten g uren 4 minuten.

2h dond. ss Babylas .pat, van Antioch., s Ludovica m. 25 vryd. ss Paulus-bekeering, Price b., Juventinus m. 26 zaterd. ss Polycarpus bis. van Smyrna , Paula wed.

Mattheus 8. Heere behoed ons , wy vergaen. 27 & Zond. s Joannes Chrysostomus patr. van Const. 28 maend. ss Carolus-Magaus keyzer, Cyrillus pat. Alexa. 29 dynsd. ss Franciscus van Sales bis. van Geneven 3o woens. ss Bathilda kon., Aldegonde abd., Martina m. 31 dond. ss Petrus-Nolascus stichter, Marcella wed.

De Zonge treed den rg dezer maend, ten 8 uren 12 min. 'gav., in het hemel-teeken van den Waterman ( 14 quario). De dagen lepged 36 min. 's morgens en epea zoo veel'ser.

FEBRUARY. (SPROKNEL- OFTE REGEN-NAEND.') * Den dag heeftguren 30 miout. eo den dacht 14 ar. So mig. ' vryd. ss Ignatius pat. Antioch., Eubertas pat. Ryssel

© V. M. den 1 , 's inorgen's ten i ure 20 minuten. -2 zaterd. O. L. V. Lichtmisse, s Laurent. -van Cant.

Mattheus 30. De Werklieden in den Wyngaerd. -3 Zond. Septuagesima,

(s Blasius bisschop van Se

baste en martelaer A maend. ss Joanna wed. Andreas-Corsini 5. dynsd. ss Bertholf abt, Agatha m.en m.; Adelais abd. 6 woens. ss Amandus b., Vedastus, Dorothea w. en m. - dond. ss Romuald stichter der Camaldulen 8 vryd. Het Hert van Q. L. V., s Joannes van Matha

Li Q. den 8, 's avonds ten 8 uren 13 minuten. 9 zaterd. s Apollonia maegd en martelaeresse Lucas-8. Het Woord Gods vergeleken by het Zaed. Io Zond. Sexagesima , Guillielmus de M., Scholastica Il maend. ss Desiderius m., Adolphus b., Severinus abt 12 dyasd. ss Benedictus van Aniane , Eulalia v. Mer. mn. 13 woens. ss . Rogerus b., Maura w., Catharina de Ricci 14 dond. .ss Abraham b. van van Carres, Valentinus 15 vryd. ss Agapetus p., Sigifridus b. , Faustinus m.

N. M. den 15, 's morgens ten 11 uren 4 minuten. 15 zaterd. ss Isaias en Samuël p., Constancia en Juliana m. Lacas 18. Jesus voorzegt zyn Lyden.

(s Sylvinus van Auchy, 17 Zond. Quinquagesima, m 18 maend, ss Leo den gr. paus, Simeon pat. van Jeruzal. 19 dynsd. Vasten-avond, ss Bonifacius p., Gabinius pr. 20 woens. Aschdag , ss Eleutherius biş. Eleonora wed. 21 dond. ss Pepinus.van Land.,bovan Brab., Vitalina m. 22 -vryd. 65 Pieters-stoel tot Ant., Margareta van Cort. B E. Q. den 22 , 's avonds ten 2 uren 56 minuten. 23 zaterd. ss Petrus-Damianus kard. en leer., Felix bel.

Mattheus 4. Jesus van den duyvel bekort. 25 i Zond. Quadragesima , s Matthys apol. en evang. 25 maend. s Walburgis abd. en patr. van Audenaerde 26 dynsd. ss Alexander patr, van Alex., Porphyrus bis, 200 woens. Quatertemper, ss Leander b., Honorina m, 28.dond. $s Romanus b. en m. Proterius pat. van Alex., 29 vryd. Quatertemper, s Basilius van Cesareën , bis.

De Zoone treed den 18 dezer maend, ten 11 urea 3 miu. s morg., in het heinel-leeken der Visschen (Pisces). De Ragen lengen 51 minuten 's morgens entrep 200 peel 's av.

rt.

« VorigeDoorgaan »