Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Zout- en Zeep-ziederyen. De Vos, nederkadeer"

" Kellecom-Ronsse, burgs:raece Savonneries et Salines,

Moriau ( wed.), vyf.windgat Berte, brugschepoortstraete Paret, lange violettestraete Brasseur , nederkanter Ronsse, roode torrestraete De Beyl, bagattestraete Schepeos, princenhof De Breuck, voormuyde Speelman, nederkauter De Buck, burgstraete Van Assche-de Meester , by De Graet, zoon, braband dam het kleyn beggynhof De Lorge, paelepelstraete van Crombruggbe - Duprez, De Vigne-de Wever, brussels by de brugschepoorte schestraete

Waterloos, burgstraete mimmmmmmmmmmmmm

Magazyniera.

Magazyoen van Batist, Came-|De Caesemaeker en zoon, ko:

ryks , Neteldoek enz, Loingstraete Magasins de Bariste, Toiles Grossé-Peelaert, kalanderberg

de Cambrai, Linon etc, juste, koornmerkt Bapneville, veldstraete Keller ( kinderen ), hoyaerd Buens, bolstraete

Poirier-van Damme, veldstr. Busschaert eo zasters, zandb. Terry-Langau, marjolynstraet Corbisier (wed.), onderbergen Tertzweil-Bouconé, veldstr De Brabant (wed.), zonnestr. Van de 'Putte i gezusters), De Latbauwer, veldstraete | hoek koeystraete De Mey , onderbergen Vos, onderbergen Doakerklokke (joff.), koordmerkt

Magazypen van BreukDumortier-Leloir, geldmunte

Banden. Fermond (wed.), kraenleye Magasins de Brayers. Figaire, langemunce

Godefroid, hoek brabandstraet Haegens (gebr.), veldstraete Libert, botermerkt Hemelsoet , vrydagmerkt Keller ( kinderen), hoyaerd | Magazynen van Duydsche Lernous-Hemelsoet, vrydag

Goederen. merkt

Magasins de Marchandises Massart (joff.), kauter

d'Allemagne. Tack ( kind.), marjolynstraete Brezer, kalanderberg Van Damme, veldstraete 1 Cappel, tot Lokeren Van Doorselaere , kooromerkt Keller kinderen ), loyaerd Van Paemel, vrydagmerkt vos, onderbergen Vernack-Nechelput, veidstr. 1 Vincent-Braekman, ibid Magazynen van Engelsche

Goederen. • Magazynen van Bijouterien, Magasins de Marchandises Quincaillerie enz.

Anglaises.. i
Magasins de Bijouterie, Randeville, veldstraete
Quincaillerie etc.

Billiau, ondet straete
Braga, veldstraete

Busschaert en zusters, zandb. Cornelissen-de Wolf, marjo De Lachauwer, veldstraete Jynstracte

De Rudder , veldstraete

Dumortier-Leloir, geldmunte De Hert, burgstraete
Hye-Hoys, appelbrugge De Bast.Libbrecht, by de
Heyman.Heye , ibid

kortrykschepoorte Landin en comp. , onderstraet De Buck-van der Waerden, Loesberg I(wed.) en comp., lange meire abrahamstraete

De Hmptione , molegaerMaeterlinck, onderstraete straete Malfait - Baertsoen (wed.), De Smet ( gebr.), koning, boogpoorte

Istraete Van Damme, veldstraete De Vaere , hoogpoorte Van Hoorde , boogpoorte De Vos,(Fr.), groenenbriele Magazynen van inlandsche

De Vos (Const.), s.marguerite. Fabrice-goederen.

straete Magasins d'Étoffes indigènes.l'

s. De Vos-van der Waerden, by:

de brugscbepoorte Bekaert, garenmerkt Bekaert (wed.), kamerstraete

Godefroid , achter s. jacobs

kerke Carpentier, bolstraete

sadot, wed. de Stoop, koornDe jongbe, onderstraete s leye Lambrecht, vrydagmerkt job-Vereecken, Vrydagmerkt Loesbergs-Thiry , reep Loesbergs (Ferd.), gewat Van Beneden, breydelstege Loésbergs (wed.) en comp: , Van Damme ( kinderen), 00-1 abrahamsiraete derstraete

Morel-Poelman, bestormstr. Van Vlemmeren, ibid

Poelman - Hamelinck, bra Magazynen van doornykschel banddam

Kalk, ofte Kalkschueren. Step, sluyzekea
Magasins de Chaux de Story en Vaernewyk , akker-
Tournay.

gem.plaetse
Colpaert, brugschepoorte van Acker-Moerman (wed.),
Duprez , huydevettersboek by de minnemeirschbrugge
Ferinont, rinnepotstraete

Van Damme (kicderen ), on: Lavaut, huydevettershoek derstraete Migom , tusschen 't pas Van den Broecke - Gregier, Reyniers, kortrykschestraete princenhof Van de Capelle, recollecten. Van de Woestyne-de Cuyper, pleyn

lange steenstraete Verhaeghe, nieuwland Vander Waerden, by de auOntfanger der Kalklossers.l. gustynen Cado , zoon , s. pietersoieuw

Van Hoorde , hoogpoorte

Van Loo, recollectenpleyn straete Den bureau der Kalklossers

Voortman (wed.), s. jaostr. is in S. Ivo, by de walpoort-Magazynen van goude, zilbrugge

vere en zyde Kerk-stoffea. Magazynen van gedrukte Magasins d'Étoffes d'or,

Katoenen, Chitsen enz. d'argent et de soie , pour Magasins de Corons impri-l les ornemens d'églises.

més, Indiennes etc.' De Corte-Jacops, brabanddam Alexis , annonciatestraete Delespaul, wagenaerstraete Bandeville (wed.), Chartreu- De Smet (wed.), marjolynsenham

straete Bouyry , violettestraete . Grossé, 2000 , veldstraete

[ocr errors]
[ocr errors]

Magazynen van Koussen, Van der Wee, langemunte

Brey- en Naey-Kacoen enz. Van der Straete, recollectenl. Magasins de Bás, Cotons d[Watcapt, langemunte

tricotter et à coudre etc. 1.D'hoodt-d'Arcy (wed.), boog

we hooMagazynen van Liqueuren. poorte :

1 Magasins de Liqueurs. Keller ( kinderen ), hovaerd Bogaert , vrydagmerkt Motte-She is; hoogpoorte De Clercq, s. pietersnieuwstr.

De Lille, veldstraete Magazynen van 'wolle Lae-De Moerloose, brouwerstraet kens en Laeken-snyders.

De Wilde, kalanderberg * * Marchands-Drapiers.

Gourert, papegaeystraete. Balliu-de Coster , lapgemunte Hooêstoel (joff.), ktaealeye

Hoogstoel, brabanddam
Bueos, holstraete

Labbé, donkerstege.
Burggraeve, langemunte
Bydler, hoogpoorte

Lienaert, hoogpoorte ! De Grave.Verduya , veirlepl.la

Lievens ( wed.), ibid De Langhe (wed.), Tangemunt

P: Rosseel Pletincx , geldmunte Delesplanque, ibid

Seghers , tot Meulestede Delrue, marjolyastraete

Speelman, akkerstraete , De Stoop, boek drapstraete

Soigne-de Pape, catalognestr. De Schuyter, langemuote

Tydgat, peperstraete De Waele , langemunte

Van Belle , korte muote De Weerdt, ibid

Vanden Bergbe, kortedagstege De Wette, poel

Vanderlinden (kind.), koordDierick-Vanderpiece, langem.

merkt Du Chêne ( wed.), ibid

Vierinck, druyfstege Duquenoy, te potte

Wouters, steendam Errard - vanden Kerckhove , Magazynen van Marmer. hoogpoortet

Magasins de Marbre. Hovaere , langemunte

Gillé , kalanderberg Lescbevain, marjolynstraete

Thomas , ajuynleye Lebrun, kortemunte,

Vande Weghe, nederkauter Loos, burgsıraete

Voituron, s. janstraete Maron-Giroult, veldstraete Meesen en zuster, sterrestraet Magazynen van Meubelen. Messiaen, vrydagmerkt

Magasins de Meubles. Peeters , langemuole

De Clerck, brábandstraete Pienaert, veldstraete De Coninck , kauter Pulincs, langemunte Deruelle-Delevoye , regaesseSaey, 8. jaostraete ' straete ... Simoens , kerkestraete . Heddebant.Labaere, slypstr. Soudaen, laogemeire Hellebaut (gezust.), geld: Van Damme, veldstraete i Viette-Carlie, lapgemuste Predbom, predikers Van Beveren, marjolyostraete Regnaut, marjolyostraete Van Brée (gebroeders en zus- Simoens, hoogpoorte ter), langemunte

suy, kapellestiaete Væg den Abeele (gezusters), Vander Gucht, appelbrugge veldstraete

• Van Reykegen, by s. jacobs. Van den Berghe, onderstraete kerke Van den Bosscbe, langemyote verbulst, regnessestraeto Vande badge ( gezust ), ibid Willaert, zandberg

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Magazynen van Meubel. Í Magazyoen van Peodulen. papieren.

Magasins de Pendules. Magasins de Papiers.d. De Coninck, kauter . meubleri

Geleedts, recollectedpleyn
Cnockaert, vrydagmerkt Gheleedst, zoon, breydelstege
De Clercq wed.), koornmerkt Hellebaut ( gezust.), geldmuot
Van Sanien, veldstraete Hellebuyck, kortrykschepoort
Magazynen van Moden.

Le Cerf, brabandstraete
Magasins de Modes.

Predhom, onderbergen
Aonecourt (joffr.), kleyne

Roemaet-Thienpont, veldstr. koornmerkt :

" Tamigniau , kort ridderstraete Boigelot, veldstraete

Verlinden-Cnudde, kort onBureau , zonnestraete

derbergen i
De Maziere , veldstraete Magazynen van Porceleya,
Dumont-van Haverbeke, mar Criståel, Geleyerwerk enz.
jolynstraete *

Magasins de Porcelaines
Everaert, korte meire
Gbeleeds, recollectenpleya

Cristaux , Fayances etc.
Heliock (wed.), kalanderberg Baertsoen, kuyperstraete
Hogerinot, veldstraete Calfin, by de predikers
Coolman, recollectenoleva De Gos, vrydagmerkt
Lavendy , kalanderstraete De Mey, onderbergen
Lefevre-Coinne, mariolvnstr. Geeraeris, annonciatestraete
Louis, onderbergen

Houdet (wed.), donkerstege Madou, ketelpoorte

Lammens-de Nobele, achter Massart (joffr.), kaut er

de paele Meiresonne (joff.), botermerkt Langenrock , anrwerpscbestr, Meuris (joff.), zonnestraete Maesman, vleeschbuysbrugge Parigaut ( gez.), kalanderberg Malfeyt, hoogpoorte Pieters (wed.'), veldstraete Meeresoone, slypstraete Putseys-Gilson, korte ridder-Meese, beggynengracht straete

Moyson , donkerstege
Sanglan (joff. Eugenie ), vil- | Trossaert (gebr.), vilderstraet
derstraere

Van der Vaeren, slypstraete
Segaert (wed.), poel . Van Loo, vleeschhuysbrugge
Van Beveren (joff), kruysstr.
Vanbrouck-Vanaker, zonnest. i. Magazynen van Pot., en
Verbrugge (gezust.), sterrestr

Ypen-asschen,
Viotte , kortedagscege

Magasins de Potasse etc.

Calvo (gebr.), lange violette-
Magazynen van Parfumerien straete i

en riekende Waters. De Bruyne (wed.), vrydag-
Magasins de Parfumeries. merkt
Dael-Robyn, veldstraele leggermont, ibid .
Danglot, by so baefs

Roselt. Lanimens, kamerstraet
Eyckens, by s. nicolaeskerke Teeuws.de Cråné , lange vio•
Faroux, korte ridderstraete lettestraete
Lagye, veldstraete
Lavalette , recollectenpleya | Magazynen van Prioteo.
Lefevre-Coione , marjolynstr. Magasins d' Estampes. -
Monti, kort onderbergen Dujardin , zonnestraete
Vanderlinden (kiad.), koorn. Mesire (joff ), veldstraete
merkt

Tassaro eo comp. , ibid ,

Magazynen van Sargien | Magazyneb vao Tapyteo ta Beddegoed.

Tykea. Magasins de Couvertures et Magasins de Tapis et Coutils. Litleries:

Cohen en Levison, deesiem." De Clercq (wed.), kooramerkt De Coniack, kauter De Coniok, kauter'

. De Clerq (wed.), koornmerkt Duquenov (wed.), te potte Grossé, zoon , veldstraete Grossé, 2000 , veldstraete Predhom, onderbergen Haegen gebr.), veldsıraete Pulinx, langemuate Me:Sea tuzester, sterrestraet Van Santen , veldstraete Predhohi, onderbergen Pulincx, Tangemunte

Magazynen van Tulle. Van Bré: (zebr. en zuster), Dhondt-d'Arcy (wed.), boogp..

Magasins de Tulle. ;* langemuore, van d-r Eecken vrydagmerkil Fug er. Veys (wed.), langem. Van der Vennet, hoogstraetel

te Le Grand , by s. michiels

Vernack-Neckelput, veldstr. Magazynea van Serveet-goed, Magazynen van Yzerin staven. Damasc enz.

Magasins de fer en barrés. Magasins de Toiles.daser

De Brabander (gebr.), slypstr. vieties, Damas etc.

De Mulder-Mortier, princenh. Banneville (wed.), chartreue

Ducoulombier, boogscraete zenbam Corbisier (wed), onderberge

Volant, zoon, drongenbof De Vinck (wed.), gewat Magazynen van Verf-waered' De Vos, by d'augustynen 1 Magasins de Couleurs. Donkerklocke (joff.), koorn-! Brems, brabandstraete merkt

De Loof, vrydagmerkt . Fugger-Feys ( wed.) langem. De Vigne, veldstraete Gilbert, brabanddam

Fuer eson, beggyoengracht Lurens-de la Royere, boog- Hamelinck, nederkauter straete

Lateur-de Leu, vrydagmerktSteyaert (wed.), gewat

Muskens , S. Salvatorsttaete Vincen - Braekman, veldscraft Trinconi, koeystraete Magazyaen van Span'en Magazynen van Yzerwerk en. Selter-waters.

Quincaillerie. Magasins d'Eaux de-Spa er Magasins de Quincaillerie et de Selter.

d'objets confectionnés en fer. Boulanger, coupure

Colson, koeystraete. Coppens, beanestege

Colsoo , zoon, veldstraete De Brauwer, veldstraete.

| De Baets, groenselmerkt De Meersmaa, korte munte

De Bieve, zuyvelstege Eyckens, by s. nicolaeskerke De Vos, nederkauter Van Lokeren, veldstraere De Wiode, hoek zonnestraete

Duvivier, groenselmerkt Magazynen' van Spiegels. Fuereson-van Holsbeke, bega

Magasins de Miroirs.. Igyoengracht Danckengay , krursstraete Lateur-de Bleye, vrydagmerkt De Coninck, kauter

Meyer, by de brugschepoorte Hellebaut (gez.), geldmunte Sy moens. oude vlasmerkt . Labaudt, recollecte ople ya

Vanden Daelen, kalanderberg Predbom, onderbergen

Vanderhaeghen ( kinderen), Verhulst , regaessestraete I kraenleye

« VorigeDoorgaan »