Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

· Fabriqueo van Houwels, Voortman, wed. en 2000 ,

* Misse-brood enz. vogelezang Fabriques de Pains-d-cache

C ter etc.

*Katoen-Fabriquen. Cambien (wed.), gelukstraerl Fabriques de Coton. Helaert, steendam

14 Anckers, huydevetterken - Vandermenschbrugge, zuy-9T Baoneville ( wed.), char- velbrugge

treuser bam

6 Bauwens (geb ), nieuwland Huydevetteryen. 16 † Belfort, brabanddam Tanneries.

* Of Bossaert (gebr.), chartr. Cavepaille, by schrey boom * Brasseur en de Gandt De Molie, burgstraete zoon, nederkauter -De Molie, slypstraete * Claes-de Cock, muynkbr. De Pauw, s. lievenstraete **stCoppens(wed.), prioceph. Grenier , dieuwland

* De Bast.de Hert en comp., Lantsheere, buydevetterkea coupure Vincent-Braeckman, oudburg * St De Bast-Libbrecht, by · Vincent-Claeys ,vrydagmerkt de kortrykschepoorte Vincent-de Meersman,steeod. *97 De Buck-van der WaerVincent-vandeo Plas, bolstraet den, muydeveste , Kamslagers.

- ** De Hemptione, mole. Fabriques de Rots. Inaerstraete De Vos, langen schipgracket 12

it of De Hert, ten plaerea Mest dagh , ibid

101 Delebecque, kuyperstraete

10+ Delforge , s. pieters-nieuwHavriquen vap Karton-papier. Straete Fabriques de Carton.

19 f De Moor - Thielmao en Delrue, by de capucynen 1 comp. , burgstraere Mabilde, visscherye * Sie Reytter, vyfwindgat Veispyck , ibid

I+De Poortere (Col), vrouwe Wauters-Lems, gewat Pilloy, slypsiraete

Katoen-Drukkeryen. 19 t De Rudder ( Frans. ), Imprimeries d'Indiennes. | s. gillisstraete Alexis-Sauvage, akkergem St De Rudder-Faelens, s pieBrackman en Siron, muydep.. ters

ete Cado, akkergem

*$De Ruyck, coupure De Bnck-van der Waerden * De Smet (gebroeders ). muydeveste

T buyten de brugschepoorte De Hemptinne, molenaerstr. *** $De Vos (Fr.), groeDe Hert en zoon, muypkbruel neobriel De Smet, gebroeders, buytep1* + Eggermont, toc Ledeberg de brugschepoorte

+ Feyerick eo comp. De Vos (Frans.) groenenbriell nieuwland De Vos (Const.), en comp. Jo Gbys, slypstraete

by de brugschepoorte ** Giroult, groot meirhem Poelman - Haemeliack, bra.of Goddefroy en comp., ljeve banddam

18 Guinard-Bauweds, s. lieStory, akkergemplaetse venspoorte Van den Broecke-Grenier , * & + Heyman (wed.), s. jocprincenhof

Tris-klooster Vanderwaerden en comp. ,* $ + Heyndrickx, zoon, grae

by de brugschepoorte v en-kasteel

s-niel

[ocr errors]

Loesbergs-Villiot (wed.), Fabriquen van vloey baer overdobbelslot

i zuerd zee-zout Kalk-zuer. * sf Loesbergs (wed.), s. Fabriques de chlorure de

margueritestratte 1 Chaux ( Acide muriatique * $+ Lousbergs-Tuiry, reop oxigène), *+ Lousbergs (Ferdinand), Boubers , visscherye gewat .

c Claes-de Cock, nederkauter + Nuytens, comyostraete le Poelaert, gareomerkt.

Fabriquen van Katoeoetten , ist Poelman - Hamelinck ,

Chiamoisen, Neusdoeken enz. brabaaddam

**?|Fabriques de Cotonettes, Sia. * + Poelman zoon en person moises, Mouchoirs etc. vack, 5. pieters. Dieuws Ragneville

Balfourt, brabagddam

(wed. ), charstraete * * $ Rosseel (J.) en comp. 9 De Bast-Libbrecht, by de kort,

groeneabriel
Rosseël (K.), princenhof

rykschepoorte
7. Rycx , hoogpoorte

De Vaere, hoogpoorte At Saint-Genoit. Roonenbos. Haegens ( gebr.), veldstraete schen

Vissens , annonciatestraete 4 Sieron en Varsebroucg, Fabrique van Kooppen." Aarrestraete

Fabrique de Boulons. * + Van Acker - Ceotericka Poelaert , gareomerkt

en comp. , predikersleye * 6+ Van den Bossche-Huyz Fabriquen van katoene Kouge

sen enz. iens, coupure $+ Van dèą Broecke Geepler,

Fabriques de Bas de coton etc. priocephof.

"Motte-Scheiris , hoogpoorte + Vaader Waerden, si mar

Mullié-A pers wed. , langem. guerilestraete

Van Begeden, koeypoorte * + Vander Woestyne.de Vander Bruggbe , S, pieters. Cuyper, augustynen

| vrouwestraete
Van Hoffel en comp: s Kopergieteryen.
oude veste

Fonderies en Cuivre. Van Imschoot, yperstraete Balfourt, braba oddam * + Van Loo (F.), reep.. Bytebier, korteryksebestraete of Van Loo (Valeot.), geld. Colin, langesteenstraete munte

De Cuyper , ram *st Van Loo (B.), kapelo Engels, korirykschestraete ·lestraete

Nicaesen, ibid
Van Ryckegem, reep

|Chretien, krommenwal 6+ Vermeire , in het kasteel L'épée, b. sacramentstraete ** Voortman , wéd, e8 Trossaert, (gebr), vilderstraet zoon, vogelezang

|Verplaacke, veirgreppe * Wassebrouck en comp., Volant, oudburg vyf-windgac

Fabrique van Krytwiti De Fabrique is aengeteekend Fabrique de Craie. met in, zyn ingericht met Van Pattelsberge (wed.), $100m-Werktuygene

t ichelrye De gene aengeteekend met - Laeken-perssed. $, zyn Karoen-Spinderyen. Presses 'pour le Drape

De géne aengeceekend mellJoubert, reep, tetyn aiger-Weveryen, Marie Inghels, ham

Fabriqnen van Loodwit. De Moor, muyde

Fabriques de Céruse. De Surgeloose, tot Mentestede Deprez, slypstraete Kreps, keyzerpoorte Huyghenbaert, huydevetter-Lippens, tot Meulestede ken

Speelmaq (gebr.), nederkauter

Van de Putte, tot Meulestede
Lym-Fabriquen.:
Fabriques de Colle.

Orgelmaekers.
Allaert (wed.) voormaydels

Facteurs d'Orgues. De Pauw , s. lieverstraete

De Volder, korte meire

van Suys-Baudewyn, groot meira

van Petegem (P.), filleder

senham hem

Van Petegem (L.), drapstraete Fabriquen van gestreepte en Van Petegem-van Heck, ibid

gedaemde Lynwaeden. Verbeke, margueritestraete Fabriques de Toiles rayées etc. Balfourt , brabanddam

Papier-fabriquen.

Fabriques de Papier.
De Vos, nieuwland
Heyse ( wed.), voormuyde

Coenraed-Mabilde (wed.),

visscherye Reysenaere, meirhem Rynvaen, s. lievenstraele

Delrue, brabanddam

DeSmet-van der Crussen, bam Segers, voormuyde

Mabilde, vader, visscherye
Lynwaed-Bleekeryen.

Van de Capelle, akkergem
Blanchisseries de Toiles.

Verspyck, visscberye
Beyaert, s. lieveostraete

Fabriquen van Quinquet-olie. Braeckman ( gebr.), ham De Beer, in de belvedere

Fabriq. a'Huile-doquinguets. De Rudder, achter de beloke De Moor-Tielman, burgstraet De Dryver-d'Hoot, nieuwland De Susgeloose, langemyote De Reutrer vuf windoan De Gandt, oudsten, boogsır.

mel stoom-werktuyg Rasp-molens voor verfhout, Nuyttens (P.), muynkbrugge) Moulins à Bois-de-ţeinture. • Nuyltens (A.), achter s. pie- Baligand, kleyne peniteatest. ters kerke

Van Wyck (wed.), steendam Segaert, ibid

Watteghem, dampoorte
Ștuart , vyfwindgat
Van Houcke, berouw

Saeyet-Spinderyen.
Fabrique van Meubel-papier. Boorman, abeelstraete

Fabriques d'Estame. Fabrique de Papier à meubler. Delbauf, violettestraete Van Santen, veldstraete Godefroid, spellestraete

Rossel, buyten de aatwerpOlieslaegeryeo. - Huiliers."

schepoorte Berte, brugschepoortstraete Seranne , antwerpschęsiraete Braeckman, buyten de apt-|Toeffaert, oudburg werpschepoorte

Toeffaert, boek hoye Braeckman, tot Meulestede 'Van Gonne, brabanddam Brasseur, nederkauter, Combrugghe-Duprez, brug- Fabriquen vad wolle en katoeschepoortstraete

ne Sargieo. De Brabander, tot Meulestedel Fabriques de Couvertures. De Gande-de Clercq , hoog- Van Brée , spellestraete straete

- Vander Vaeren, siyostraete

Fabrique van Scbiet-poer. Van der Stichet, nederkauter Fabrique de Poudre-à-tirer. Van Hecke-Felix, beggynenCooppat en comp., tot Wet.., gracht teren

Van Loo (Frans. ), grooten

huydevettershoek Schors-moleos. Vercamp, brusselschestraete

Moulins à écorces. Verpoest-Felix, boogstraete * De Moor-Tielmaa , muy dep. Van Wyck ( wed.); steepdam Suyker-Raffinaden. . Vincent-de Meersmap , ibid L. Raffineriers de Sucre.

Brack (F.), gooten huyde. Fabriqué van Schryf-pennen. vettershoek Fabrique de Plumes-d-écrire. Brack (P.), s. jansveste Van Rossem, wed., roozema

Casier - Verstraete , slypstr.

Casier, brabanddam rynbrugee

Mecheliack, molenaerstraete Snuyf-Molens. Neyt , coupure .

Moulins à-Tabac. Roijers-Mecbelinck, lievek, De Cock, brugschepoorte Van Aken (wed.) en comp., D. Cleppel, abeelstraete waeystraete De Vos, zakkebandstraeie Van Goetbem, zoon, drapstr. Fabrique van Solfer-wieken. Suykery-Fabriquen. : Fabrique de Méches souffrées. Fabriques de Chicorée. Då Bois, steendam

Brásme-de Ryckere,princenh.

Bondroit, apostelhuyzen
Fabrique van Speel-kaerien. De Bure, ondburg

Fabrique de Cartes à jouer. Vorme, s. lievenstraete
De Porre, gewat

Lefebure , walpoort brugge

Sebille, vyf-windgat Stokergen. : Distilleries de Genièvre. Fabriquen van Tabak. · Claeys, boogstraete

Fabriques de Tabac. De Beer, nieuwbrugge Aerts , s. jacobs.njeuwscraece De Deken, brabanddam Celis, zuyvelstege De Saedelaere , mortierstraete Costa , schepenhuyssiraele De Vos, nieuwland

Chevaliez, veldstraete * Fiers, kelelveste

|De Blauwe-van Hoorebeke, · Frank, korte steenstraete leprydagmerkt Gevens, veirstraete

De Buever, marjolyostraete Grenier, Meulestede

De Rudder, zoon, by bet Hebbelynck , kortrykschestr. Kleya beggynhof Hulpiau, boogstraete Descamps-Ipens, groepselm. Langenrock , annoncialestraet Dullaertde Muller (wed.), Maes (joff.), steendam by d’augustyoen Oitevaere zoon, s. salvatorstr. Impeos, beggy nengracht Piens, nieuwland

Plouvier - Delannoy, Deder. Seth-Poelman , groot meirhemi kauter Van Bambeke, brugschestraete Revoir , zuyvelstege Vander Cruyssen, holstraete Schelfaur-deRym, brabaod dam Van der Heyden, buyteo de Semet-Desclée (wed.), meir .kortrykschepoorte . Istege Van Driessche, tusschen 't pas van de Gebuchte, te putte

ete.

[ocr errors]

kappelle...

Vau Haverbeke, (wed.) oud. (Van Autry've de Waele, zilburg

verstraete. Van Ootegem , kamerstraece Van Heuvel, voorgeborgt Verbegghe, boofdbrugge il brugschepoorte Verschuere, vrydagmerke Van Brabant-Verkin, rabotweg

Verzult, reep Fabriquen van Tabak.pypen. Verplancke, druyfstege Fabriques de Pipes-d-fumer. Wellens, hoornstraete Aereos , waeystraete Colyn , kor trykscbestraete Fabriquen van Vitriol-Olle Laporte , by de capucypeu

en Sterk-water. Meirleire, brabanddam Fabriques d'Huile-de-Vitriol Verbruggen, abeelstraete . .. et Edu-fortë.

Sam Claes-de Cock, nederkauter Fabrique van Tapyten. De Rudder, reke. · Fabrique de Tapis. Van der Vaeren , slypstraete

Vol-molen.

Moulin à foulon. Fabrique van Toile-cirée.

ree Sleeuwagen, by de pasbrugge Fabrique de Toile-cirée.

Wasch-Bleekeryeo. Vervaet, steendam

Blanchisseries de Cire. Fabrig van engleschen Tulle. Diericx-Dumortier, houtleye

Fabriques de Bobinettes. Heyman (geb.), by s. afoeEnsor en Powel, reke.

Fabriquen van Verwen. Wassekeirstaaekexy ep. Fabriques de Couleurs.

1 Fabriques de Bougies. Gabriëls, buyten de heuvelp. Diericx-Dumortier, boutleye Rommel, sieendam

Dorez, körtrykschestraete ,

Dorez-Tandt, ibid. Verweryen van zyde en ligne Geroaey-Gheers, by het kleyn

stoffen enz. 1 beggyobof Teinturie's d'étoffes de soie, Heyman', gebr., by s. anne. lin etc.

kapel., toninglyke fabrique Braeckman, geuzenberg

Hoorebeke, vrydagmerkt Braeckmari, vogelezaog. Verstraete , oudburg De Grave, zilverstraete

Vermandel, bennestege Favárt, langemuote Gruloos en de Roo, zilver-Fabrique van Wieken voor straete

I quinquets en lanterns. Joubert, reep

Fabrique de Méches-d-quinKafka , ypersiraete

quets et pour reverbères. Kafka, cooduitstege Banneville (wed.), chartreuLe Brun (wed.), nederscheld zenham straete

Yzer-gieteryer.
Maerem (wed.), muyde
Malfeyt-Baertsoeo (wed.),

Fonderies de Fer. hoogpoorte

Anssens (gebr.), coupure Ondereet, by ho kerstkerke Ghyseliack-de Mey, theresiane Roelant, oude veste

Hisette (wed.), buytet de Scheirens , oudburg

antwerpscherootte

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »