Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Thiebaut, kwaedham | Vander Meulen (A.), sterrestr. Van den Boes.de Baets, sa. Vander Straeten - de Smet. vaenstraete i

kauter Timmerman", hoogpoorte van Lerbergbe (J.), veldstr. Van Caneghem, drapstraete Van Kerckhove. Dirickx, boVanden Kerckbove, kamer- termanstra et e straete,

Verhaege-de Naeyer en com. Van Hove, oudsten, goud pagnie, zandberg straete

Verplancke , kalanderberg Van de Poele, zoon, lieve. Verspeyen, gaersleye straete

Watcel-Couvreur , . baefept. Koopmans in Baleynen. De Blys, viy dagmerkt * Marchands en Fanons. De Graet-deFry, marjolyastr, Vanderhaegen, langemunte Legers, achterleye Van Rissegnem , kruysstraete | Maes , koornmerkt

Rogghe, vrydagmerkt Koopmans in vremde Bieren. Marchands en Bières étran-| Koopmans in Brandhout. i gères. .

Marchands en Bois-d-Bruler. De Smet (wed.), meirelbeek Achtergael, S. pieterspleyn straete

De Vos, lievegang De Vreese, koornleye

Everaert(wed.),tusschen 'tpas De Wagle, tusschen 't pas Servaes , kleynen ram Gonteyn (wed.), koorpleye Van Acker, predikersleye Lippens (wed.), koeypoort Vervenoe, brugschepoorie Miliecamp (wed.), garsleye Van de Vyver, ketelpleya

Koopinaas in Fruyten. Van Loo ( wed.), kraepleye

Négocians en Fruits. Van Loo

avio Bernaeyge, boogpoorte lettestraete

Busschaert, kamerstraete ! Van Reymenapt, broeder en langles , wed. P.Barth, burgzusters, by s. michiels brug straete

Strobbe, oudburg
Koopmans in Boschtolen. Temmerman, hoogpoorte
Marchands en Charbons-de-Thiebaut, kwaedbam
bois. -

Van den Kerckhove, kamerst. Block, verguldeaboofdstraete Van Hove , 2000, goudstraer De Rycke , verlorenbroodstr. Van Kerckhove. Dirickx, bo. Eggermont ( wed.), korte termanstraete

ridderstraete Grenier - Hoogstoel, slyp-l

Koopmans in Graenen. straete

Négocians en Grains. Janssens ( gezusters ), dam- Cliackspoor ( J.), koorpleye poortstraete ?

Clinckspoor (F.), wagenaerParmentier (wed.), korte straete violettestraete,

De Linge-Servaes, garsleye Vervaet-Verhaeghe, gewat Heyvaert, koorpleye

Van de Waele, predikersheye Koopmans in Boter. Van Loo ( 1.),korte violettest. Marchands en Beurre. Van de Walle, mianemeirschBols , hoyaerd

brugge Busschaert ,kamerstraete Verspeyen, junior, garsbruge

Koopmans in Hoppe. Hertschap-van Caeseele,lieve Négocianis en Houblon. Heyndrickx (kind.), kraealeye Hye-Nuyteos, gildestraete Heyndrickx, kooraleye Sirobbe, oudburg

Hendrickx. Block, brabandd, Koopmans in Houillekolea. Janssens ( gezugt. ), antwerp:

Holbroeck , veirstraete Marchands en Charbons.

so schestraete Bauwens, groot meichem

Louël , by de muydepoorte Blassiaux, yperstraete

Lamotte, brusselschestraete Block, verguldenboofdstraete Langerock, twaelf kamerstr. Bousse, waeystraete

TMabilde-Lippens, keyzerstr. Bresous (wed.), recollecten. Millau en zuster, steeoda m brugge

Notteau, parysberg Callens (wed.), pekelbaring!

, pekelaaring Parmentier (wed.), korte vioCambron, ibid

lettestraete Claus, brabanddam Colenbien en zoon, bestormst. Puliox, buydevettersleye

Picart, s. pieters-vrouwestr. Coppée-Beelaert, laogesteeost. Ra

Raeve, bagattestraete
Coppe, reep
Cornelis, kleynen buydevet

Seranne , oudburg

Schryver, visscherye
tershoek
Crocquet-Casteels, ketelveste Speelmap.Gerardie, akkerstr.
De Baere , s. gillisstraete pringa el, bagattestraete

Stobbelaere, oudburg
De Beer', barsestraete
De Beer • Louël, brugsche-

he Toubaut (wed.), kalanderberg

Trossaert, s pieters-nieuws. poorte

Van Damme, oliestraete.
De Beer, nieuwbrugge
De Beer-Hertschap, by de

de Van der Kerke , corianderstr. blauwe schole

(VaoderSticbelen, aederkauter

Van Eeckhoute.engelstraetie Deberyer, by de chartreuzen

"Ivan Hende, s. salvatorstr. De Bruyne , plattensteeger

Van Houcke, by de dampoort Deckers, predikersleye De Graet-Dart, veldstraete

Van Lierde, s. piet. vrouwest. De Proost, oordeelbrugge 1

van Waes, liodelye De Rycke, verlorenbroodstr. 1

Verbeke, violetteleye. De Smet, krommepwal

Vergauwe, slugzeken De Vreese, grooten huyde.

Verkerke - Vercruysse, tuse Vêttershoek

schen 't pas De Waele, nederkauter

Verlookt, beggyneagracht

Vervaet-Verhaeghe, gewat D'hoossebe, langemunte

Weesen, annonciatestraete Du Colombier (wed.), galgen*bergsiraete

Koopmans in Houtwaeren. Duprez, lammerstraetjen Marchands en Bois. Eogels , houtleye

Baudson , ticbelrye Fses, holstraete

De Coster, by den entrepot Felix (wed.), peperstraete Dela Hay, s. lievenstraete Fiers, brabanddams De lá Hay, tot Ledeberg Ghysélinck-de Mey , predi-Fievé-Goemaes, tichelrye kersleye

Fieve (wed.), lange steenGilsoul, kortrykschestraete straete Greniers-Hoogstoel , slypstr. Van Imschoot, beeste merkt Haemerlinck, in den bam Vincke, kalvermerkt Hendrickx, by de garsbruggel Wyllant, kwaedham

Koopmans in drooge Huyden. Koopmans in Kanien,

Négocians en Cuirs secs. 1 Négocians en Dentelles. De Cock, nederkanter

Bayley (joff. ), veldsıraete Strobbe , oudburg - Catrice ( joff.), vilderstraete Herman-de Boodt, brabaoddam De Deurwaerder-Rottier Pyn , zoon, korte violettestr. (wed.), violeteleye Koopmao's in Kaffé en Thé De Turch (joff.), kraenleye

Négocians en Caffé et Thé. De Vos-Herincx, hoogpoorte Barth (wed.), kraealeve DeWandele(wed), onderberg. Busschaert en zusters, zand. De Wilde, marjolynstraete berg

Deynoot, drongenhof Canon, drongenhof

D'6001-Darcy (wed.), boogChristiaenssens, drapstraete poorte Claes-Tierenteyn, burgsrraece Dupont en comp., s. jacobsDe Keyzer-Vermeire, kol nieuwstraete. ningstraete

Grenier - Wambersie , recolDelannier hoogstraete l lectenleye De Smet-Bossaert, s.jacobs-Jadot, wed. de Stoop, buernieuwstraete

dochterstraete De Smer, te putte

Leirens, onderstraete D'buyvetter, korte munte Massart (joff. ), kauter Dierix-Dumortier, hourleye Mortier (joff.) , veirleplaetse Heyman , slypstraete Pontes, catelynestratie Langlès, wed. P. Barth, burgst. Van den Haute (wed.), langen Le Ducq (wed.), ibid schipgracht Timmerman , hoogpoorte Vaade Pufte , papegaeystraet Tydgat-Dhont, burgstraele Vander Maereo, paddenhoek Van den Bossche, onderstr. Van Peregem, by s. michiels Van den Kerkhove, kamierst. Vernack - Nechelpur , velde Van Duyn, hoopoorte

straete Van Kerckhove-Dirickx, bo- Vispoel, kortedagstege

termansiraete Verhaege-de Naeyer en com- Koopmans in Kruydeoiers. pagoie, zandberg

waeren en Speceryen. Koopmans in doornykschea

Végocians-E piciers.

Barth (wed.), kraenleye Négocians en Chaux de

Bernaeyge, boogpoorte

Blockeel - van de Moortel, Tournay.

veldstraete Alison, nederkanter ***

Busscuaert, kaorerstraete Chevalier , lindeleye

Canon , drongenhof Colpaert (wed. ), brugsche

Choquet , slypstratte poorte Goethals , pekelbaring

Christiaenssens, bestormValcke, visscherye

straete Verhaegne , nieuwland

Christiaenssens, drapstraete

Claus. Moreels , koeystraege Koopman in méchielschen Coster-de Bleje, geldmunie Kalk.

Couvreur, brabandstraete. Négociant en Chaux de De Bleye, by bet groot kanon Malines.

De Coker, mire Van Reymepant, broeder en De Coster (wed.), langemudi zusters, by s. niichiels-brug. De Coster , zoon , boogpoort

Kalk.

De Lasnier, hoogeuraete' De' Hert 60 zoon , burgstraet
Delcroix-Peeters, sluyzekep Delebecque, torrebrugge
De Corte-Jacobs, waiermo-DeMulder-Mortier, princeshof
lenbrugge

Dubois, lange steeastraete
Delfortrie, 'vrydagmørkt , Duclos, s..janstraele
De Smet, te putre

Gaillard, langesieenstraetel
De Somere, beanestege Goeibaels, roskamstraete
D'buyvetter, kortemupte Geniets, garenmerkt
Dierickxo?umortier, boutleye Gras, by de lieve
Dutry-Kerres , zaedstege Haegens , gebr., veldstraete
Geeroaey - van de Wale, by Iterbeke-van den Bemde,

het kleya-beggynhof 1 houtbriel Hebbeliack, körtrykschestr. Landsbeer, drongenhof Heyman, slypstraete

Loos, burgstraete Jean, recollectenleye

Maeterlinck, onderstraete, Langlès wed. P. Barth, burgst. Malfait-Baerisoen (wed. ), Le Ducq (wed.), ibid. hoogpoorte Lefebure, walpoortbrugste Predhom, onderbergen Liedts ( joff.), vrydagmerkt Schelstraete, lange violettestr. Maescalck, steendam

Van Canegbem, drapstraetet , Maillard-Colson , gederkagter Van den Bemde-Job, Waey. * Meire, nederkauter

| Straele Peeters (wed.), slypstraete Van den Bossche , s. michielst. Piens, priesterstraete

Vander Wee, onderstraetes Quartier - van de Wattyne, Verhaeghe-van Poucke , geld. groepselmerkt

muate
Rogghe (wed.), vrydagmerkt |Verspeye, predikersleye
Spaey , violettestraete.
Strobbe, oudburg ,

Koopmans in Lynwaedep.
Thiebaut, kwaedham

: Négocians en Toiles. Thiebaut, zoon, garenmerki Bekaert, gaerenmerkt Tbielman (wed.), burgstraete Braeckman, in den bam Timmerman, hoogpoorte De Backer, steeadam Tydgat-Dhoot, burgstraete Callier, abrahamstraete Van Assche-de' Meester, by De Beer, bellevedère. bet kleyn beggyohof

Tue Deurwaerder-Rottier, Van Bellegem ( wed.), bra! (wed.), violetteleye banddam

De Gandt.de Clercq, hoogstr. Van den Bepeden, drapstr. De Ghendt (wed.?, kwaedham Van den Kerckhove, kamerst. De Keyzer-Vermeire, ko. Van Duyn , hoogpoorte | niagstraete Van Hove , oudsten, goudstr.De Langhe, lieve. Van Kerckhove-Dirickx, bo. De Maeyere, garenmerkt termanstraete'

De Meulemeester (K. A.), Van Putte(wed.), koornmerkt! kwaedbam Waldack, korte ridderstraete De Moor, meirhem

DeMulder-Mortier,princenhof Koopmans in wolle Lakeps, De Poorter (joff.); wandelst. Casimir enz.

De Vinck (wed. ), gewac Négocians en Draps de laine, De Wilde, drorgenbof Casimir etc.

Dobbelaere , oude veste Pusschaert en zost., zandberg Dubois, lange steenstraete de Copiack, kautec

Dupont, s, jacobs-nieuwser:

Feyerick , vader , marjolyos!. Vincent-Braeck man, veldstr.
Feyerick, 2000, gildestraete Vyncke en 2000, kalvermerkt
Goethals. Steendam
Grenier-Wambersie, recollec-

Koopmans in Lyozaed. tenleye

Négocians enGraines-de-Lin. Grosfay , nederkauter Bodyé, oaderbergen Gruloos en de Roo, zilverstr. 1 DeCock gebr.), Deder kauter Herry ( A.), geldmunte De Coster', enirepot Heyse , voor muyde

De Meulemeester ( K. F.), Huot-Vanderstraete, Ursuline- kwaedham straete

De Smet - Bossaert , s. jacobsHuyttens - Kerrenads,

nieuwstraete zoooestraete

Goethals, steeadam Jadot, wed, de Scoop , hues. Herry ( A.), geldmunte dochterstraete

Heyvaert, koorpleye Lammeos, nederpolder Molyn en Dhondt, brabanddam Lemaire en zoon, savaenstraet | Vander Straeten - de Smet. Malfeson, s. jacobs-nieuwst. kauter Martens-van Rotterdam, wol- Van Imschoot, beestemerkt vestraete

Van de Walle, minnemeirsbr. Molyo en Dhondt, brabanddam Van Maldeghem eo zoon, Nuyrens (J P.) oudst, gildestr. lange steenstraete Nuytens, comyostraete | Verbaeghe-de Naeyer en comPiron, ketelveste

pagnie, zandberg Plamont , koeystraete Pootes, cacelynestraete

Koopmans in Lynzaed- en Rooman ( gebr.), by de lievel Raepzaed-Koeken. Schaelsaert, princenhof Negocians en Tourteaux de Tollegaere , steendam

graines de-lin et de colsat. Trulin, antwerpsches:raete Blanckaert, burgstraete Van Acker-Moerman (wed.), Claeys, lange munte goudstraete

De Meyer.de Proost, koorgley Vao Beerleere, spellestraete Heyvaert, koornleye Van Beerleere , oudburg Kreps, 2006, keyzerpoorte Van Beerleere, junior, dron-Legers, achterleye genhof

Lemayeur . s. jacobs-nieuwst. ' Van den Beneden (wed.), Martens, buyten de kort. breydelstege

rykschepoorte Van de Kerckbove-de-Fry, Stuyvaert, botermerkt 8. jaostraete

Van de Walle , minnemeirsbr. Vander Straeten - de Smet, Verslycken, catalogaestraete

kauter Van Haute - Vanderstraeten Koopmans in Meekrap.

(wed. ), s. pieters-nieuwst. Négocians en Garance. Van Laere, korle kamerstrael (Baligand , kleyne penitentest. Van Maldeghem en zoon, lange De Cock (gebr.), nederkaut. - steeostraete

De Leu, goudstraete Van Maldeghem, zoon, y persi. DeMulder. Mortier,princenhof Van Petegem.(kind.), drapsir: Laatheere-Leduce , drongen. Velgbe, catelynestiaete

bof Vergauwep de Baets (wed.), Van Lerberghe (J.), veldstr. houtbriel

Van Poucke, geldmunte Verhegghen, , kruysstraete Verplancke , kalanderberg

« VorigeDoorgaan »