Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

VIERDÉ ARRONDISSEMENT,

CANTON VAN EBCL00.
J. J. van de Casteele , Vrede-regter
*. B. van Loo'y Greffier
A. P. van Autryve, Deurwaerder

Dit canton bevat Adegem, Eecloo, S. Laureyrs, Malo degem en Middelburg

CANTON VAN ASSBNBDB.
J. F. Pollet, Vrede-regter
Ji Sabot, Greffier
F. Daeoens, Deurwaerder

Dit caaton bevat Assenede, Bouchaute , Cluyzen , Erlvelde en Zelzaete

CANTON VAN CAPRYK. R. H. Dauwe, Vrede-regler J. B. van Acker, Greffier P. E. Bocxtael , Deurwaerder · Dit canton bevat Bassevelde, Capryk, S. Jan-in-Eremo, Lembeke , S, Margarite , Oost-Eecloo, Waterland ( Oudeman) en Watervliet,

NOTARISSEN DER PROVINCIE.

EERSTE ARRONDISSEMENT.
GEND.

I CANTON VAN ASSENEDB. Bailiu , korte steenstraete

Assenede, K. van Poene en Billiet, gewat

D. Mys.
Coussement, onderstraete (Ertevelde, J. Vermeersch
De Clercq , kruysstraete

Selgaete , B, van de Wattyne De Nobele, geldmunte

lep Wydoogbe D'baese , botermerkt

CANTON VAN CAPRTK. Driesens, gederkayter. Bassevelde, L. de Borchgrave Hellebaut, kammerstraete Ten C. van de Wattyae Lamme, onderbergen Capryk, A. Audenaerde en Lammens, hoogpoorte 1 1. A. de Millecamps Le iegue , by den berg Watervliet, ••••• Raman, onderstraete

CANTON VAN CRUSSHAUTEM. Roelant, hoogstraete

Cruyshautem , P. J. van BraVan Baveghem, kammerstraete bapt Van Damme, burgstraete | Nokee, de Coninck Van den Eynde, by s. ja-Syngem, J. Christiaeos cobs-kerke

JW annegem - Lede, DhuyVan Gheodt , houtbriel

vetter
CANTON VAN GEND Zulte , J. A. Callewaert
(OOSTEN),

CANTON VAN DEYNZE. Heusden, J. B. Remory Deynge,P.J. Beernaert en van CANTON VAN GEND de Kéere

(WESTEN). Machelen , P. F. Haeoljeps Drongen, Eggermont en Ca Olsene , Duponcheel sion

Vynkt, Verhulst

CANTON VAN EBCLOO. Lootenhulle, F. Schacht Eecloo , P. J. van der Wee-Nevele, M. G. van Hulle en

nen, j. Aernaut, 3. Rouc- Seriacop 'kaert en de Ceulepaere CANTON VAN OOSTBAZBELE. Maldegem , Wallyó

Baelegem, F. de Saegher.. CANTON VAN EVBRORM, Bottelaere, Vanderbeyden Evergem, vaa de Velde en ... Meirelbeke, Herman Oostakker, P. F. Drubbel Moorigeele, Scbollaert CANTON VAN LOOCHRISTI. 1 Oosterzeele , J. van Capeghem Loochristi , E. van de Poele | CANTON VAN SOMERGEM. Moerbeke, van den Berghe Knesselaere, A. de Grave Saffelaere, J.B. de Bock Lovendegem, J. J. Impens Wachtbeké, van Waesberghe Somergem, J. B. de Vriende Wynkel, van Acker

en C. Dagiock CANTON VAN NAZARBTA.

Ursel, Bruggeman Asper, Boeykens

CANTON VAN WABRSCHOOT. Eeke, C. Bekaert

Oostwynkel, C. Joos Nazareth , Bruggeman Sleydinge , van Damme en wynaerde, J. B. Bekaert. Rigauts

CANTON VAN NBVBL8, Waerschoot, Stockman en Aelire, van Caaeghema 1 Wttenbove

T#BBDB ARRONDISSEMENT. CANTON VAN AUDBNABRDR.(Schoorisse , F. de Vos Audenaerde, J. F. d'Hondt, Welden, K. Moerman K. J. Reyacjeas, J.B. Saby, ICANT. VAN NEDERBRABKBL. K.J. van Buusel en J. de Defringe, J. B. Minnaert Mulder

Nederbraekel, P. d'Hondt Berchem, M. Lampo

en P. Vits Eenaeme, H. F. Biebuyc Jophasselt, E. Godfroy Eyne, P. A. Heyse . Steenhuyge-Wynhuyze , L. Petegem , J. P. Rohaert

Dedeyn Wortegem , N. K. Liefmaas) · CANTON VAN NINOVE. CANTON VAN GBBRABRDS- Denderhautem, J. de Winter BERGEN.

Meerbeke, E. J Vanderheydea Geeraerdsbergen, J. Byl, L. J.SK de Clercq en K. Evrard

"Ninove , A. Bert, P. F. de

Buysscher .eg J. F. Chabo. Idegem , P. A. de Smer

ceau Viane, P. Kina .

CANTON VAN RONSER. CANTON VAN HBRZBBL B. Borsbete, S. J. de Vuyse Ronsse, J. F. Deltour eo Di Erembodegem, F. de Smet Stalios Haeltert, P.F. van Heymbeek CANTON VAN SOTTEGEM. Herzeele, J. F. Maes . Leeuwergem, P. J. Galle S.Lievens. Hau tem, K. L. Ver IS. Lievens-Essche, P. A. de brugghed

| Savoye CANTON VAN S. MARIAis. Maria-Audenhove, J. F. HOOREBEKB.

de Base Nederywalm. 1. L. van Sottegem , C. Hendrickx en Damme

1 J. F. van Damme

DBRDE ARRONDISSEMENT.
CANTON VAN ABLST Moerseke , G. A. de Wolf

(NOORDEN). W aesmunster, L. B. de Vayst
Aelst, C. Evit en J. J. de Vis! CANTON VAN LOLEREN.
Lede, J. F, Heyvaert
Wichelen. J. 1. Beeckman Eraerde, L. J. de Vylder
CANTON VAN AELST

(Lokeren, M. Talboom, J.

Speelman, J. vaa Beveren (ZUYDEN). Aelst, P. J. van der Heyden,

al en F: S. Tolliers F. de Buck en J. de Clerca! CANTON VAN S. NICOLAES. Oordegm, P.L. van Driessche Belcele, K. J. Spanogbe, 2000

CANTON VAN BEVEREN. Sinay, A. A. Debbando en Beveren, P.J. Lodewyckx enl'. . B. J. Limpens

S. Nicolaes, E, F. de Munck, Doel, P. M. Goosseos

H.J.Piron en J, Verschelden Melsele, J. F. de Kever CANTON VAN TEMSCHB.; Swyndrecht, J. A. Ockers Basele, K, F. Bauters CANT. VAN DENDERMONDE Rupelmonde, J. F. Goetgeboer Dendermonde, J. F. Poppé, Temsche, M. E. Reynaerts

J. F. Wystman, d'oude en . ). Poots

J. Laaduýr en N. de Pauw Tielrode, P. A. Pilaet Lebbeice, L. F. Stobbelaers | CANTON VAN WETTBREN: CANTON VAN S. GILLIS Laerne, C. Bauwens

Massemen - Westrem, Jos. S. Gillis, C. M. Spagoghe, l. Leireas vader

Wetteren, E. J. Leireos, d'otKemseke, A. Dierickx Ide , jac. Leirens en K. Stekene, F. de Munter | Baeyens' Vracene, P. F. Geerts en CANTON VAN ZBLE. Braem

Berlaere, P. J. van Goeibem CANTON VAN HAMME.' Overmeire, J. A. Pauweos Hamme, J. B. de Kepper , Zele, L. Verlaeckt en 4

J. L. van de Velde en ...-1 Wytsman

Bezondere ontfangers en Zaekwaernemers binnen

Gend. Blanc quaert (K.), burgstraete Facon (KP), princenhof Blommaert , sluyzekea Facon ( 3.), plottersgracht Braet , kwaedham

Hellebaut, bestormstraete Brisart, lange violettestraete Le Begue, boulleye Claeys, plottersgracht Martens, h. geeststraete Dael-Tricot, kerkestraete Telrlinck , volderstreete Facob (A.), geldmunte Van Aelbroeck, ibid

Organisaties der Financien.

Administrateur van 's ryks Schatkiste in de

provincie Oost-Vlaenderen. Den graeve J. J. de Lichtervelde, tot Gend, drapstraete

DIRECTIE DER DIRECTE BELASTINGEN,

IN- EN UYGAENDE RECHTEN EN ACCYSEN, De bureaux zyn in het Gouvernements-botel, en zyn open van 9 uren 's morgens tot 4 oren 's gaermiddags. Directeur,

J. F. Speelmaa, tot Degaze, L. W. Mesdach , geldmuore idem ?

Hoofd-laspecteur. De la Royere , tot Somergem, F. Verboom, bugten de brogol. B. Dupré-Heberi, tot L00

bengel idem sche-poorte. Verificateur des comptabial christi , idem liteyt,

*? De Hults, tot Eeke, idem K, J. Vanderstichelen, vio- I.C, Vanderbeken , tot Audee lettestraete

| naerde, idem Arondissements-Inspecteurs," bergen, idem

JL. van Damme, tot GeeraerdsJ. Goeman, coc Geod, hoogo Cousebant , 2000, cot Roosse a straete, 0.° 106

I idem J. K. de Villegas, tot Aude- P.A. de Stobbeleere , cot Ni• denaerde

goye, idemo J. F. van Assche , tot Den- f. Tinae, tot Dendermonde, dermonde

i idem Eersten Commies der di- L.J.Lacrette, tot S. Nicolas.id. rectie ,

IF, B. Coasebant van Alkemade, J.J. van de Velde,, coupare, tot Lokeren, idem

Controleurs, 13. Laudaens , tot Aelst , idem J. A. Bernard, tot Gend, K. Leduca, tot Beveren, idem

S. pieters-nieuwstr., voor de Directe Belastingen

Visiteur, A. Kooy , tot Gend, plotters-|Pietiackx , yperstraete n.o 36 gracht, voor de In- en Uyen

gaende Rechtenen Accy'sen Geyworan Pegelaer, Heger B. P. Engelbert van Bever- en Scheeps-pegelaer, voorde, tot Eecloo, idem Van Engelen , lindeleye

ONTFANGERS TOT GEND.

Voor de Directe Belastingen. 1.e Afdeelinge. - E. J, Papeleu , s. pietersnieuwstr. n.° 24

deelinge. - H. F. Reck-Benoit, idem 8. 19 3.e Afdeelinge. - J. F. Morel, peperstraete n.° 10

Voor de In- en Uytgaende Rechten en Accysen. G. F. Rycx, lindeleye

2.e

· BESTIER DER REGISTRATIE ENZ. De bureaux zya ia bet Gouvernements-hotel, en zyo open van 9 uren 's morgens tot 4 uren naermiddag. Provincialen Inspecteur , J. H. Delrée , tot Gend, gouver

Dementstraete Inspecteur , J. M. Delbaere, tot Gend Verificateur van de 1.e classe, F. Schuster, oederscheldstr. Verificateurs van de 2.e classe , L. van Loo, abrahamstraete , J. J. Coomans, recollectenbrugge en J. L. d'Harveng, beonestege

BUYTENGEWOONEN ZEGEL.

Ontfanger, 1 Magaryn-meester, D. F. Velleman, laogemonte lj. de Paepe, annonciatescraete

1 BUREAUX DER HYPOTHEQUEN.

BURBAD VAN GEND. De Naeyer, Hypotheek-bewaerder, tot Gend, regaessestraete

Bevattende de cantons Gend, Assenede, Capryk, Deynze, Eecloo, Evergem, Loochristi, Maldegem, Nazareth, Nevel, Oosterzeele , Sleydinge, Somergem en Waerschoot

BUREAU VAN AUDENAERDB
Laog, Hypotheek-bewaerder, tot Audenaerde

Bevattende de cantons Audenaerde, Geeraerdsbergen, Herzeele, Nederbraekel, Nederboulaere, Nederwalma, Ninove, Quaremont, Ronsse en Sottegem

BURBAU VAN DENDERMONDE. Janssens, Hypotheek-bewaerder, tot Dendermonde

Bevattende de cantons Aelst , Belcele , Beveren , Dexdermonde , Haesdonk , Hamme, Lebbeke, Lede, Lokeren, Overmeire, S. Gillis , S. Nicolaes, Temsche, Wet. teren en Zele.

ONTFANGERS DER REGISTRATIE
En Gemeenten van hun ressort.

BUREAUX VAN GEND.
Langhans, Ontfanger derBurgerlyke Acten, onderberg. n.° 26
Petitjean, Ontfanger der Judiciaire Acten, kerelveste n.° 15
H. Colson, Ontfanger der Domeynen es van het Recht
van Successie, recollectenpleya

Bevattende Afsné, Baelegem, Baygem, Bottelaere, S. Denys-Westrem, Destelberge, Dikkelvenne, Drongen , Gavere, Gend, Gendbrugge, Gontrode, Gysenzeele , Heusden, Landscauter, Ledeberg , Lemberge, Maria. kerke , Meirelbeke, Melie, Melser, Moortgeele', Munte , Oosterzeele, Schelderode, Scheldewindeke , Simmerjake, Vinderhoute en Vurste.

« VorigeDoorgaan »