Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

1. F. Brieels, assessor A. Lefebvre, secretaris
V. van Rosses, secretáris Temsche , 6664 zielen.

Nieuwkerke, 9244 yielen. ll. van dea Broecke-Walláert,
Livan Landegem, burgemeest. burgemeester
C. van Stappen, assessor M. E. Reynaerts, assessor
J. P. Volkerick , idem K. van Landegem, idem
A. van de Velde, secretaris F. Casteleyn, secretaris
Pauwels (S.), 1668 zielen. Tielrode , 1630 zielen. -
Livan Landegem, burgemeest. {P. A. Pilaet, burgemeester
A. Galle, assessor

F. Keppens, assessor
J. Ingels , idem

F. Buytaert, idem
C. van Landegem , secretaris C. L. Pilaet, secretaris

Rupelmonde 2559 qielen. Verrebroek, 1327 zielen. .. Den graeve P. Vilain XIIII, F. G. van Haélst, burgem. burgemeester.

M. de Witte , assessor J. L. Lenssens, assessor J. B. van Buynder, idem : F. Janssens, idem

(P. J. van Haelst, secretaris L. Lyssens , secretaris · Dracene , 5390 zielen.

Sinay , 4025 yielen. P. Braem, burgemeester L. Verberckmoes, burgemeest. J. B. Volkerick, assessor Claus, assessor

K. J. Pierssens, idem T, A. de Stroopere , idem Apers, secretaris J. B. van Mele, secretaris Zwyndrecht, 2012 zielen.

Stekene , 4657 zielen. J. M. Aonez, burgemeester J. Truy man, burgemeester P. Vinck, assessor V. de Munter, assessor 1. P. vän Kerschaver , idem J. B. van Schooten; idem ll. Ockers, secrecaris Het district van S. Nicolaes bestaet uyt 26 gemeenten, die

te stemen eene bevolkinge van 71,783 zielen uytmaeken.

DISTRICT VAN EECLOO. Den graeve F. de Kerckhove, baron van Exaerde,

lid der provinciale staeten en van het ridderschap,

District-Commissaris.
K. Ledeganck, Hoofd-bedienden.

Adegem , 3453. zielen. A. David, assessor
F. Potvliege , burgemeester L. de Borchgrave , secretaris
B. van Vooren, assessor Bouchaute , 2051 pielen.
J, B. Neyes , ident

J.M. Verstraeten, burgem. J. de Weêrt, secretaris C. Ribauville, assessor

Assenede, 3919 jielen. K. Bruggeman , idem J. B. van Peene, burgemeester J. van Waesberghe, secreJ. F. Lampaért, assessori taris F. Dumoulin , idem

! Capryk, 3849 zielen. R. van Schooten, secretaris K. de Coorebyter, burgem.

Bassevelde, 3639 zielen, J. de Hoon, assessor
M, Peers, burgemeester J. F. Dauwe, idem
J. F. van Brussel, assessor J. B. Rortiers secretaris

Cluysen, 1558 zielen.' Margarite ( S.), 725 zielen J. Vermeersch , burgemeester J. B. Vervaet, burgemeester J. J. Helinck, assessor J. de Muynck, assessor L. van de Steede , idem P. Focke, idem J. Heliock , secretaris P. Bruggemaa, secretaris

Ertvelde , 3126 zielen. Middelburg, 824 zielen. J. Vermeersch , burgemeester D. van Brussel, burgemeester A, Dierkens, schepen F. de Baerdemaeker , assessor J. F. Dupont, idem

F. Galle, idem J. B. de Vriendt, secretaris D. van Brussel , secretaris Jan-in-Eremo (S.), | Oost-Eecloo, 1867 yielen. 721 zielen.

K. van Hecke, burgemeester J. B. Barthel, burgemeester J. Bruers, assessor K. Laureyos, assessor J. F. Standaert, idem J. van Hulse , idem

J. B. Buysse , secretaris P. Dobbelaere , secretaris Selzaete, 3128 zielen. Laureyns (S.), 2742 qielen J. B. Gillis , burgemeester J. Vercraeye, burgemeester lv. L. Muyshondt, assessor j. de Pauw, assessor F. J. Wydooghe, idem K. B. Bauwens, idem J. Sabot, secretaris P. Baillieul , secretaris I Waterland ( Oudenman ), Lembeke, 3201 yielen.

611 qielen. J. vanden Hecke, burgemeest. F. B. Dossche, burgemeester B. de Vrieodt, assessor P. de Witte, idem J. de Smet, assessor

C.B. Aeroaut, assessor A. B, van Hevele, secretaris). B. Barthel, secretaris

Maldegem , 6039 gielen. Watervliet, 1773 zielen. L.de Smet-van de Velde.burg. 1.M. de Millecamps , burgem. F. van Ooteghem, assessori. B. Mortier , assessor. I. van Moffaert, idem 1. Bourgeois , idem C. Haelewyck, secretaris 1j. B. Barthel, secretaris Het district van Eecloo bestaet uyt 17 gemeenten, die te

saemeo eene bevolkinge van 43, 206 zielen uytmaekea.

COMMISSARISSEN VAN POLICE
Der steden en gemeenten van de provincie.

DISTRICT VAN GEND. Distr. VAN DENDERMONDE, Evergem, P. Haegbeman

Dendermonde,f. Maecelinckx Sleydinge, 1.B.vander Meeren Hamme, D. de Waele Somergem , Pladys

Wetteren , W. J. Doutreligne Waerschoot, M.C.Wttenhovel Zele, J. Heermans DistrICT VAN ABLST., Beveren, P. F. Rooman

DISTRICT VAN S. NICOLAES. Aelst, J. E. Willems

Lokeren, Cruyt, B. Geeraerdsberge, G.F. Spita els s. Nicolaes, Donoy DISTRICT VAN AUDENAER-DB.Temsche, J. M. van Boekryck Audenaerde, J. Soudan DISTRICT VAN EECLOO. Cruyshautem, 1. Laevens Eecloo, J. F. Vrombout Ronsse, F. A. Beerens Maldegem, L. Sayat

[ocr errors][merged small][merged small]

Het ryk is verdeeld in zes groote militaire commandos, in provinciale commandos, ia zes fortificatie-directien en in zes artillerie-directien.

De provincien van Oost- en West-Vlaenderea maeken · het derde groot militaire commando.

De gemelde twee provinces met die van Zeeland en een gedeelte der provincie Heaegauw maeken de derde artillerie- eo fortificatie-directien.

STAF-OFFICIEREN. IN HET DERDE GROOT MILITAIRE COMMANDO AENWEZIG. ' Den lieutenant-generael E. C. Ghigny , * 3.6 cl., K. X,

commandeerende in het derde groot militaire commando , tot Gende Z. D. H. deo bercog vag Saxen-Weimar, K. *, geperael. major , jaspecteur-generael 'der infanterie in het derde

groot militaire commando , tot Gend. Den generael-major W. A. van Oldeneel , * 4.e cl., 0. X,

commandaat der provincie Oost-Vlaenderen, tot Gend. Den generael-major f. j. de Rooy vag Wichem, comman

dane der provincie West-Vlaenderen, tot Brugge.. Den generael-major E. G. van der Plaat, * 3.e cl. , ,

directeur der derde fortificatie-directie, tot Gend. Deo colonel J. R. Eichler, directeur der derde artillerie

directie, tot Gend. Deo colonel J. E. vaa Gorbum , , directeur der mili

taire verkenniagea, tot Geod. Den lieutenant-colonel F. Vseobrant de Lendonck, adjudant

in bet derde groot militaire commando. H. de Bassompierre , agent van het departement van oorlog

in het derde groot militaire commando, R. R. Prevost, adjuact-ageat vap ibid. Den kapiteyn de Haan, X, adjudapt van den lieutenant

generael Gbigay tot Geod. Den kapiteyn Schlarbaum , adjudant van den Z. D. H. den

benog van Saxen-Weimar , tot Gend. Den eersten lieutenant J. G. Usener, adjudant de derde

artillerie-directie, tot Gend. Den iweedea lieutenant J. van der Mey, adjudant det derde

fortificatie-disectie, tot Geod.

MILITAIRE GEREGTSHOF.. . Ingevolge art. 188 der grondwet, nemen de krygsraeden en het hoog militair geregtshof kendisse van alle de inisdaeden bezaen door de militaire der lande ofte Zee-magte

Het hoog militair geregt shof houd zittinge tot Utrechts Da er bestaet eenen krygsraed in elk provincial commando.

Den auditeur militair does by den krygsraed de fonctie van accusateur public. Auditeurs Militair by het derde groot commando van

het leger, P. J. Barafin, vader, voor Oost-Vlaenderen, tot Geud. Deo baron R. A. de Diepeobede de Roosendale, voor West-Vlaenderen , tot Brugge.

EERE-DIENST. W.A.van Dam, roomsch-katholykeo priester, Aelmoessenier yoor de troepen in bet derde groot militaire commando.

STAF DER STEDEN.

Gend. Dea generael-major J. E. van Dooro, plaetselyken

commandant van de tweede classe. Den eersten lleorepant W. B. Becker, plaets-major van de derde classe.

Audenaerde. ......, plaets.major.

Dendermonde. Den major J. F. Hermans, plaets-major van de eerste classe,

STAF DER 17.AFDEELINGE INFANTERIE,

IN BEZETTINGE IN Oost-VLAENDEREN. D. 0. Pagelaar, * 3.e cl., kolonel, commandeereade de

afdeelioge. E. Migoolet , *4.e cl., vaeadrig.

Eerste Bataillon.
H. J. Poplimopt, lieutenant-kolonel.
H. F. George, kapiteyn-adjudant.
P. H. Heilicbem, eersten lieuteoaot-quartiermeester. -

Tweede Bataillon.
P. Groepia, lieutenant-kolooel.
L. Scharten, tweedep lieuleganc-adjudant.
P. E. Schluter, tweedea lieutenant-quartiermeester.

Derde Bataillon.
j. W. Aufmorth , major. •
E. H. Cunæus, tweeden lieutenant-adjudant.
W. H. van Esseq, tweeden lieutenant-quartiermeester.

Depot. N. Wieling, * 3.e cl., lieutenant-kolonel, commandee

rende den depot. J. van Koetsveld, kapiteyn-quartiermeester, , 3. B, Finet, eersten lieutegapi-ad, udadt.

STAF VAN HET REGIMENT HUSSAREN N.o 8,

IN BEZETTINGE TOT GEND. w. de Perponcher de Sedlnitsky, *.4.cl, kolonel. : CL do Brias, * 4.8 cl., x , lieutenant-kolonel. C. A. van Remoortere, * 4.e cl., X , major. D. H. van Scbaeck, major." Den baron W. J. van Tuyll van Serooskerken. * 4.8 cio' "major. C. H. de Meyer, eersten lieutenant-adjudant. J. Pinte, tweedea' lieutenant-adjudant. Meyer . cornet. Rigel, kapiçeyn-quartiermeester. - - - -, tweeden lieutenant-quartiermeester.

.

DERDE ARTILLERIE-DIRECTIE.

HOOFDPLAETSB GSND. Den kolonel 3. R. Eichler, directeur, so pieters-nieuw.

straete n.o 51. 1. G. Usener, eersten lieuten.-adjudant, nederkauter n.o 18. 1 A. de Myrtenaere, secretaris, koningstraete n.o 8..

Magazyn van Oorlog. A. de Bosson, magazynmeester van eerste classe, in het

oud kasteel. G. Boussu, conducteur van eerste classe, ibid. Commandeerenden officier voor het Personeel en Materieel

der Artillerie. L. Wiossinger , kapiteyo.

DERDE FORTIFICATIE-DIRECTIE.

HOOFDPLABTSB GEND. Den generael-major van der Plaat, * 3.e cl., *, directeur. J. van der Mey , tweeden lieutenant-adjudant.

Werkzame Officieren tot Gend. · K. F. Gey, X. eersten kapiteyn , eerstaenwezend ingenieur.

F. H. de Veye, eersten kapiteyn-ingenieur.
J. E. Duivené, eersten lieutenant-ingenieur.
D. C. Hennequin , idem.
G. V. van Hemert tot den Dicgshoff, tweeden lieutenant-,
ingenieur.
Opzichters, Cu Goussement en A. Verdoorn.

Werkzaeme Officieren tot Audenaerde.
T. Brunsveld van Hulten, lieutenant-colonel, éerstaenwe-

zend ingenieur.
W. Blanken jr., eersten kapiteyp-ingenieur.
P. J. Noot, eersten lieutenant-ingenieur.
A. H. Dibbeiz, idem.

Oprichters, J. Wellen en F. Baggeman.

« VorigeDoorgaan »