Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Waarschoot , 5928 zielen. | Wynkel, 2027 zielen. J. B. Witenbove, burgem. J. B. de Vilder, burgemeest. C. A. Joos, assessor

j. B. Cornelis , assessor D. Bral, idem

J. de Vos, idem
P. B. de Vliegher, secretaris K. L. Noppe, secretaris
Wondelgem, 1143 zielen. Zeveren, 870 zielen. .
C. de Kerckhove Dentergem, B. F. van de Keere, burge-'
bargemeester

meester
J. L. Leepesonne, assessor A. van Oost , assessor
J. de Moerloose, idem lj. B. Lambert, idem
E. Bernard , secretaris B. Wibo, secretaris

Wontergem, 1111ielen. Zulte , 1708 zielen.
J. C Lauwers, burgemeester L. B. Hellebaut, burgemeest.
W. de Clercq , assessor E. van Haesebroeck, assessor
K. van Hecke, idem

P. A. vao Thuyne , idem E. J. Lauwers , secretaris J. Martens , secretaris Het district van Gend' bestaet uyt 77 gemeenten, die te

saemen eene bevolkinge van 156,523 zielen uyumaekea.

DISTRICT VAN AELST. F. de Craecker, lid der provinciale staeten, Dis

trict-Commissaris. F. de Buck, Hoofd-bedienden. Antelinckx, (S.) 940 zielen.l. Aygem , 1863 zielen. B. Nuttinck, burgemeester J.R. de Waepenaeri, burzem. P. van den Bossche, assessor J. B. Reone boog, assessor A. Fermon, idem

· K. van Cauter, idem J. B. Lauwereysseas, secret. C. Veeckman, secretaris Appelterre-Eychem , 1290 7. Baerdegem , 898 zielen. B. Schollaert, durgemeester K. A, van Assche, burgeJ. F. de Moor , assessor meester K. B. Haelterman , idem P. de Meersman, assessorJ. Bruylandt, secretaris W. Fies, idem

Aspelaere, 1205 zielen. J. F. Plas, secretaris J. B. Berlanger, burgemeest Baevegem , 991 zielen. P. Hendrickx, assessor J. F. de Porre , burgemeest. Francies Prieels , idem IJ. F. de Groote, assessor C. Fonteyne, secretaris J. L. Kiekepoost, idem Audenhove (Goori:-) 1030 F. de Keyzer, secretaris J. B. Baert, burgemeester Bambrugge, 667 zielen. J. Seeuws, assessor

S. J. de Vuyst, burgemeest. J. B. de Weereld , idem F. van de Wiele, assessor P. F. de Bast, secretaris E. de Jonghe , idem Audenhove ( S. Maria- ) A. vanden Noortgate, secret. 2116 qielen.

Borsbeke , 824 pielen. J. B. de Bast, burgemeester s. de Vuyst, burgemeester B. van der Massen, assessor P. J. Gysels, assessor J. Foubert, idem

{P. F. van Crompbaut, idem J, F. van Damme, secretarisi A. van den Noortgate, secret.

* Burst, 657 yielen. A. van Cauter, assessor
D. Dooreman, burgemeester c. Cobbaut , idem
F. Vandermaeren , assessor J. de Craecker , secretaris
M, Ost, idem i

Godreerdegem , 568 pieleno
D. de Ryck , secretaris P. L. Galle, burgemeester
Denderhautem, 3394 zielen J. D'bollander , assessor
J. de Winter, vader, burgem. 3. van Steenberge, idem
F. Wynants', assessor J. B. van Wymeersch , secr.
J. van Gysegem, idem

Goefferdinge, 478 zielen.
C. de Winter, secretaris F. Vandersnikt, burgemeest.

Denderleeuw, 1879 .pielen. F. van Wynendaele, asses.
F. Vaereman, burgemeester J Vandermyosbrugge, idem
B. de Schryver, assessor L. Bruyneel, secretaris
1. van den Bosscbe, idem Grimmingen, 445 zielen.
Ć. de Vits, secretaris E. Germanes, burgemeester
Denderwindeke, 29237ielen. J. B. Sunnaert, assessor
L. A. Thiebaut, burgem. A. Nichel pur , idem
F. Cauwelaert, assessor . P. G. Rens, secretaris
P. van Langeobaeke, idem Grootenberge, 849 yielen.
C. L. de Cooman, secretaris L.E. D’Hane, burgemeester

Elene, 643 pieler, P. J. de Clercq , assessor
E. D'bane, burgemeester P. Cobbaert , idem
D. de Groore, assessor J. B. de Poortere , secretaris
H. van Wasseahove, idem. Haeltert , 3088 zielen.
so - - - -, secretaris M. C. de Ruddere, burgem..

Erembodegem, 2005 yielen. P. Mertens, assessor
1. F. de Smet. burgemeester P. Roelandes , idem
A. van Vaereoberg , assessor E. Milo, secretaris
J. de Loose , idem

Hautem (S.Lievens.), 16317 • J. B. de Backer, secretaris (C. L. Verbruggen, burgem.

Erondegem , 972 yielen. L. A. de Clercq , assessor P. de Clercq, burgemeester L. B. D'hont , idemo P. F. de Vuyst, assessor Den burgemeester C. L. VerM. Smetreyos , idem

bruggen is ook secretaris M. van der Gucht, gecretarisl. Heldergem, 886 pielen.

Erpe, 2135 yielen. M. C. de Ruddere , burgem. A. L. Danneels, burgemee C. Schouppe, assessor P. J. Maitbys, assessor J. B. Deswaef, idem L. Mecheman , idem

s. B. de Troch, secretaris 1. de Craecker, secretaris Herdersem, 945 zielen.

Erwetegem , 1843 zielen. A. de Ruddere, burgemeest.
P. L. Galle, burgemeester J. van Essche, assessor
J. B. Warthé, assessor F. Verhaevert, idem
M. Galle , idem

E. van Nuffel, secretaris
- J. B. van Wymeersch , sec. Herzeele , 1733 yielen.
Essche (S. Lievens.), 2270 3J. F. Maes, burgemeester
J. van Petegem, burgemeester P. Standaert, assessor
M. Tuypens, assessor F. de Boom, idem
P. de Smet , idem

C. Carnewal, secretaris,
P. van Petegem , secretaris Hillegem, 999 yielen,

Ghységem , 918 pielen. P. de Cock, burgemeester L, Saeys, burgemeester P. Vits, assessor

J. B. Stevens, assessor J. A. Cosyns, assessor Den burgemeester P. de Cock J. van Vreckhem, idem is ook secretaris . . E. Vandesheyden, secretaris

Hofstade, 1984 zielen. Meire, 2311 zielen. C. 1. Vanderheyden, burgem. D. de Ryck, burgemeester w. Verbustel assessor J. Coppens , assessor F. Matthys , idem

J. F. Lieveos , idem J. de Craecker, secretaris P. de Craecker , secretaris

Iddergem, 727 zielen. L. Meldert, 1624 zielen.' J. D, Leemans, burgemeester C. A. van Assche, burgem. P. J. Rollier, assessor

\ B. van den Breemt, assessor J. B. Reddant, idem

P. Linthaut, idem
P. 1. de Deyn, secretaris P. Goossens, secretaris

Idegem , 1181 pielen. Moerbeke , 987 zielen.
1. F. Hoorens, burgemeester P. Byl, burgemeester
J. B. Priem, assessor J. B. de Bruyne , assessor
P. F. Smet, idem

J. Branckaert, idem, J. Bruylant, secretaris P. Kina, secretaris Impe, 676 zielen.

Moorsel, 2495 zielen. P. van Pottelsberghe-la Potte-lc. A. van Assche, burgem. rie, burgemeester

H. de Gols, assessor
B. F. Keonof, assessor B. Leemans, idem
J. de Smedt , idem

de Smet, secretaris F. de Backer, secretaris Nederboulaere, 406 zielen.

Kerkuken ; 1155 pielen. P. Spittaels, burgemeester M. C. de Ruddere, burgem J. Vanderdonckt, assessor N, Coppens, assessor

P. Prieels , idem
J. B. van Wynendaele, idem J. Spictaels, secretaris
J. B. Trogb, secretaris

Nederhasselt, 1062 zielen. Lede 5248 zielen. J B.de Coninck, burgemeester P. van Pottélsberghe-la Potte.!. van Audenhove, assessor rie, burgemeester

S. de Braeckeleer, idem J. Steeman, assessor

E. A. Milo, secretaris A. Vermeulen, idem

Neygem, 337 zielen.
F. de Backer, secretaris P. A. Steppe, burgemeester

Leeuwergem, 559 zielen. J. B. de Boeck, assessor
E. d'Hane, burgemeester

13. B. Schoukens, idem J. Huyghe, assessor

J. B. van Opdenbosch, sec. E, de Smaele, idem

Nieuwenhove, 612 zielen.
J. de Beer, secretaris P. J. Tbibaut, burgemeester

Letterhautem, 1020 zielen. F. Lemmens , assessor
J. B. de Moor , burgemeester E. Muylaert, idem
j. F. van Hamme, assessor P. Maesfranck , secretaris
L. Elout, idem

Nieuwerkerken, 2189 zieken. C. L. Verbruggen , secretaris J. R. de Waepenaert, burgem.

Liefferinge, 201 zielen. F. Callebaut, assessor F. Vandeleene, burgemeester J. B. Baeten , idem L. van Vreckhem, assessor J. B. Roelandes, secretaris P. Bárbé, idem

Okegem , 545 zielen. J. B. Vandermynsbrugge , sec. B. F. van Haevermaete, bur

Meerbeke, 2314 zielen.'| gemeester Wynant Goelens, burgem. 16. B, Haelserman , assessor

P.J.van Haevermaert, assessori). Cooreman, assessor
P. J. de Deyn, secretaris J. B. Bruylant, secretaris

Onteryeele. 1000 zielen. | Sarlirdingen, 1571 pielen.
F. Spitaels, burgemeester 1C, van Ongeval, burgemeest.
W. Margeget, assessor

|F. Mehoudens, assessos A. van Damme, idem

W. van Millo, idem
C. Evrard, secretaris L. Bruyneel , secretaris

Oombergen , 589 pielen. | Schendelbeke , 1115 zielen. J. F. vap de Velde, burgem. B. de Strooper, burgemeester J. B. van Durme, assessor P. Bruggeman, assessor j. B. Wauters , idem . F. Arents, idem j. de Beer , secretaris L. Bruyneel, secretaris

Oordegem, 2069 zielen. Smeerhebbe-Vloersegem, P. L. van Driessche, bur

528 zielen. gemeester

W. de Ro, burgemeester c. vander Eecken, assessor 1. van Crombrugghe, assessot F. van Gyzeghem, idem

A. van Crompbaut'; idem F. de Porre, secretaris

J. Lauwereyseeds, secretaris Ophasselt, 1137 zielen. K. Êvrard, burgemeester

| Smetlede, 867 zielen. B. Mertens, assessor

J. P. de Portelsberghe-la Pote L. Berlanger, idem

terie , burgenieester P. Vandersticbelen, secretaris B. Schockaert, assessor Otergem, 452 zielen.

P. Foncke, idem E. Coppens, burgemeester

P. van Hauwermeirep, sec.' J. B. de jaegher, assessor

Sottegeme, 1883 zielen. B. de Bruyne, idem

M. L. van Damme-de Rouck, D. de Ryck, secretaris

I burgemeester.
Oulire , 1579 zielen.

K. de Meerbeeck, assessor J. B. de Coninck, burgem.

A. Vermeulen , idem J. Steppe, assessor

{K. L. Galle, secretaris
J. J. van den Broecke , idem Steen huyze-Wynhuyze.
E A. Millo, secretaris

1 1839 zielen.
Overboulaere , 1435 zielen. E. d'Hane, burgemeester
J. G. Wolfcarins, burgem. L. de Clippele, assessor
D. Mehoudens, assessor L. de Deyn , idem
J. de Beck, idem

J. Lauwereysseos , secretaris L. Bragneel, secretaris | Strypen , 1414 zielen.

Pollaere , 588 zielen. B. Galle, burgemeester P. J. Vanderveken, burge-J. B. de Troch, assessor meester

11.B. van Grootenbruelle, idemi A. F. de Smet, assessor K. L. Galle, secretaris C. Sack , idem

Velsique-Ruddershove, E. van der Heyden, secret.

2619 zielen. Ressegem , 863 zielen. M. L. van Damme de Rouck, S. de Vuyst, burgemeester burgemeester D. Vandermaeren , assessor N. Buyse, assessor L. van de Steene, idem M. Maegerman, idem C. Carnewal, secretaris J. B. Crombé, secretaris

Santbergen , 1081 zielen. Viane, 1417 qielen. N. J. Bruylant, burgemeester Den baron É. Blondel de BeauA. de Bodt, assessor

El regard de Viane, burgem.

F. Hoogstoel, assessor P. Maesfranck, Cz., secretaris
L. Vanderdonck, idem

Wanzele, 509 zielen.
P. J. van Belle , secretaris J. van Pottelsberghe-la Pote.
Vleckem ; 257 zielen. 1. terie, burgemeester

J. M. Mertens, assessor
J. F. Clompen, burgemeester:
J. B. Meuleman, assessor

E. Adams, idem
B. de Moerloose , idem

ff. de Backet , secretaris D. de Rycke, secretaris

Welle, 1216 pielen.

J. A. Areats, burgemeester
Vliergele, 1766 zielen.
F. de Keyser, burgemeester

E. Langelet, assessos .
J. B. de Landsbeere, assegsor

P. " Kint, idem
P. de Clercq, idem

E. Dommer , secretaris
J. F. de Porre, secretaris Waubrechtegem , 718 yielen.

Voorde, 987 zielen. J. R de Waepenaert, burgem.
C. de Boe, burgemeester A. L. de Cock, assessor
F. Maillaert, assessos E. de Mulder, idem
1. B. van de Neuker , idem c. Veeckmaos, secretaris
J. Vanderlinden, secretaris Zonnegem , 352 pielen.

Waerbeke, 281 zielen. B. de Clercq, burgemeester.nl
J. Maes franck, burgemeester C. de Landsbeer, assessor
J. van de Maele, assessor J. van Gyseghem , idem
P. Ronsyn , vader , idem A. van de Noortgace, secret.
Het district van Aelst bestiet uyt 78 gemeesten, die te
· saemen eene bevolkinge van 101,298 zielen uytmaekea.

DISTRICT VAN AUDENAERDE.
H. A. Licfmans, *, lid der provinciale staeten,

District-Commissaris.
......, Hoofd-bedienden.

Amougies , 1033 rieten. 13. B. van de Wiele, assessor
N. J. Delcroix, burgemeester F. Willequet , idem
P. J. Sturbaut, assessor, F. vande Meulebroeke, secr.
P.J. Merry idem

1 Beveren, 1415 pielen. .
C. A. Hureaux, secretaris J. F. de Graeve, burgemeester

Auwegem, 1963 pielen. A. Dorie, assessor Den baron M. F. Dellafaille L. Goeminae , idem

d'Huysse, bur-gemeester lc. Senesal, secretaris J. Bi Gevaert, assessor Boucle ( S. Blasius. ) J. B. de Keyster, idem

791 pielen. J. Christiaeos, secretaris J. B. Crombruggbe, burgem.,

Beirlegem, 339 zielen. J. B. de Waele, assessor Deo marquis C. J. de Rodes, L. Vanderbaegen, idem burgemeester

J. B. Hermap, secretaris
F. Vandurni , assessor Boucle ( S. Denys- ) 1004 4.
P. Droesbeke, idem K. J. Stevens, burgemeester
L, Dujardin , secretaris P. van de Mergel , assessor

Berchem, 2024 pielen. J. B. Pandelaere , idem
K. J. Reyntjens, burgemeest.lj, B, Herman , secretaris

« VorigeDoorgaan »