Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

· REGEERINGE DER STAD DENDERMONDE. · Bevolkioge ...

intramuros 6508 ) Bas vielen

"'extramuros 346 6857 zielen.
Burgemeester, J. d. Schellekens
Den barou F. I. van den

Secretaris,
Broucke de Terbecģ K . J. de Herde

Schepenen , 1 Stedelyken Ontfanger, J. F. van Grootsen

J. van Migro
Leden van den Regeerings-Raed ,
L. V. Coruelis, A.F. Goossens , K. Pauwelaert, J. B.de
Meersman , J. van Duyse, vader, T, van Migro , P.J. Sa-
runs, vader, J. Geerinckx, M. Terlinden

REGEERINGE DER STAD AUDENAERDE.
Bevolkinge ... intramuros 4667

extramuros 262 ; 4929 zielen.
Burgemeester ,

Secretaris,
L. van Verreo
Schepenen,

A. Ai van de Walle'
K. Feyerick

Stedelyken Ontfanger, B. van de Walle-Bauwens J. de Raedt

Leden van den Regerings-Raed , J. I. Thienpont, J. B. Tyman, H Liefmans, aidé, * L. D. Dossche-de Schietere , J. X. Wolfcarius , H. de Smet, J. de Bleeckere, J. J. Dhout REGEERINGE DER STAD NINOVE.

Bevolkinge 4012 zielen.
Burgemester, 1. Secretaris,
J. J. Cools

J. B. Aothoous
Schepenen ,
P. C. Cosyus

Stedelyken' Ontfanger , J. B. Eliaert

L. van Langenhove Leden van den Regeerings-Raed. P. Blondel, D, Galliot, K. Cooman, J. B. de Coeu, N. van Vreckem, J. F. van Steenberghe

REGEERINGE DER STAD DEYNZE.

Bevolkinge 3444 zielen.
Burgemeester, 1 Secretaris,
A. Claes

C. Goeminne
Schepenen,
J. B. Delcroix

| Stedelyken Ontfanger, F. vander Piete

A. Haegens Leden van den Regeerings - Raod, P. L. Hauwe, A. Francoys, B. d'Huyvetter, P. Boddaert, A. Haedequart, F. van Hee.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

lagevolge het reglement van het bestier van het platte laud, vastgesteld deu 3 jaguary 1818, is de provincie Oost-Vlaauderen verdeeld in zes communale Districten, die hunoen Daem nemen van de steden Gend , Aelst, Audenaerde, Dendermonde , 8. Nicolaes en Eecloo. Het plaetselyk bestier bestaet uyt eveo Burgemeester en twee Assessoren , en uyt eepen Gemeente-Raed. De Regentie als ook bet Collegie der Burgemeester en Assessoren gemea deo titel van Edele Achtbaere Heeren:

DISTRICT VAN GEND. J. F. Blommaert-van den Bossche , lid der provin

ciale staeten , District-Commissaris , lief brugge. J. Faion , Hoofd-Bedienden, groot gewat.

De buitaux zyn in het kleyo Gewat, en zyn alle dagen open , ter uytzonderinge van de zon- en feest-dagen, van negen ucen.'s morgens tot dry uren 's naermiddags.

Aeltre, 5109 zielen. (F. J. de Winne, assessor K. J. de Seille, burgemeester C. Verleysen , idem A. de Reu, assessor J. B. Galle, secretaris P. J. Verhoye , idem il Baeygem, 682 zielen. J. Verbiest , secretaris J. F. Backaert, burgemeester

Afsné, 407 yielen. M. van Hecke, assessor L. van Bosterhout - Gobert, A. van Gysegem , idem burgemeester

K. Vaoderstraeten, secretaris W. van Oostende, assessor Bellem, 1641 zielen. J. F. Bauis , idem

F. van Maldegem, burgem. A. de Coninck, secretaris J. B. Steyaert, assessor

Asper , 2000 qielen. P. F. Schelstraele, idem P. J. Heyze, burgemeester D. de Langhe, secretaris P. F. de Bock, assessor Bottelaere , 937 yielen. J. B. van Cauwenberge, id. H. J. Vanderheyden, burg. J. C. Amelot, secretaris J. B. Piens, assessor

Astene, 1331 zielen. P. A. Haesebeyt , idem B. F. van de Keere, burgem. L. de Linge , secretaris T. Huys, assessor

Denys-Westrem(S.), 14547. E. Hoeck, idem

L. van Bosterhout-Goberi, K. L. Felliers, secretaris i burgemeester Bachten-Marie-Leerne, B. Goeteyn, assessor 1342 zielen.

L. Daeselaere , idem
K L. Felliers, burgemeester A. de Coninck, secretaris
A. Dobbelaere , assessor | Destelbergen , 2728 zielen.
J. B. van Hove, idem F. Heynderycx, bur gemeester
do B. Felliers, secretaris T. Roels , assessor

Baelegem , 2817 zielen. B. Sopneville , idem
L. W. Vanderheyden, burg, IJ. F. Roels , secretaris

Desteldonk, 1163 zielen. 1 Grammene , 680 pielen.
P. F. Drubbel, burgemeester B. F. vao de Keere, burgem.
A. de Coniack, assessor E. F. van Laere, assessor
J. van de Sompele, idem A. Vermandel, idem
J. Jocqué, secretaris J. F. van Aurrive, secretaris

Deurle , 962 zielen. Gysergeele , 508 zielen.
W.Poelman-Hameliock, burg.is. de Smet , burgemeester
P.J. Schauwbroeck, assessor C. Minnaert, assessor
J. de Bakker , idem

J. de Vos, idem J. Bruggeman, secretaris J. B. van Caneghem, secret.

Dickelvenne , 1500 zielen. | Hansbeke , 2712 zielen. K. L. van den Meerscbaut, b. Van de Woestyne. d'HansbeA, de Vos, assessor | ke, burgemeester A. Tack, idem

J. Maephant, assessor L. J. de Smet, secretaris J. Thysebaert, idem

Drongen, 4638 zielen. L. van Necke, secretaris Den graeve K. D'bane de Heusden, 1803 zielen.

Steenhuyse, burgemeester J. B. Remory, burgemeester J. F. Driessens, assessor J. B. Paret, assessor P. A. Blankaert , idem Ij. B. de Wilde, idem B. Neyt, secretaris

F. L. de Backer , secretaris Eeke, 1765 yielen.. Knesselaere, 3752 zielen. Den graeve A. de Lichter-c. Legiers , burgemeester velde , burgemeester

K. J. de Cosier , assessor F. de Buysse, assessor

J. B. van Daele, idem P. J. de Bock, idem C. F. Daninck, secretaris C. de Bock, secretaris Laetem (S.Martens-), 1289 %.

Evergem , 7698 zielen. W.Poelman-Hamelinck, burg. F. Limoander-Diericx, burg. J. F. de Brabandere, assessor L. Celie , assessor

P, F. Acke, idem J. B. Buysse, vader, idem ). Bruggeman', secretaris P. van de Velde, secretaris Landegem , 2052 zielen.

Gavere , 1039 zielen. J. C. Minne, burgemeester J. B. van Dooresele, burg: J. van Vyncki , assessor P. L. Seghers, assessor F. van Nevel, idem L. Haegeas , idem

C. M. Seriacop, secretaris L. de Smet, secretaris Landscauter, 437 zielen..

Gendbrugge, 1160 zielen. M. van de Velde, burgemeest.
F. Verheggeo, zoon, burg. J. de Zutter, assessor
J. B. de Guchtenaere, assess. D. de Vogelaere , idem
M. de Bosschere , idem - C. Schollaert, secretaris
N. M. Eggermont, secretaris Ledeberg, 1983 yielen..

Gontrode, 400 zielen. A. J. Lybaert, burgemeest,
C. Schollaert, burgemeester F. de Mil, assessor
J. B. Vermeire, assessor J. Eggermont , idem
D. Verstraeten, idem P. Herman , secretaris
J. B. de Vreeze, secretaris Leerne ( S. Martens-) 762

Goiter, 1171 pieler..K. van Crombrugghe, bure
J. B. Verhaest, burgemeester gemeester
J. F. Dibaeyere, assessor B, Colle, assessor
....., idem

G. Bouckaert, idem
C. L. Verhaest, secretaris (K. L. Felliers, secretaris

'

komberse, 436 yielen. J. B. Verbiest, assessor
H. V. van der Heyden, burg. J. B. de Kesel, idem
P. SpVanderschueren, assess. (F. J. van Overloop, secretaris
Fjan Wilder, idem . Meygem, 1193 zielen.''
L. van Heddegem , secretaris Den baron F. du Bois, burge-

Loochristi, 3458 zielen. meester
J. B. de Mey, burgemeester J. B. de Poortere , assessor"
J. Obrie, assessor

11. J. van Wontergem, idem j. P. Geldof, idem

C. M. Seriacop, secretaris š. de Schryver, secreraris Moerbeke, 3652 zielen.

Lootenhulle, 2852 zielen. P. L. Legie'st , burgenieester F. Scbacht, burgemeester (P. de Meurichi, assessor P.J. van de voorde, assessor J. A. van Waes, idem J. F. van Overbeke, idem J. T. Cardon, secretaris 1. Schacht , secretaris

Moortgeele , 663 zielen. Lovendegem , 4325 zielen. H.V, vapder Heyden, burgem. B. Ribauw, burgemeester J. B. Boulangier, assessor L. Everaert, assessor IK, van Hecke, idem ; J. B. Claeys, idem · K. Dermul, secretaris E. Staelens , secretaris

Munte , 761 zielen. Machelen', 2090 zielen. A. F. de Moor, burgemeester C. J. de Paepe, burgemeester A. F. Stockman, assessor J. P. Heyse, assessor B. de Vreese , idem L. Meire, idem

., K. Verstraeten, secretaris J. Legseos, secretaris

Nazareth, 1939 zielen. Mariakerke , 1059 zielen. C, Bekaert, burgeemeester - Herry-Vispoel, burgemeester K. de Clercq , assessor

1. B. Geluk, assessor E. Vyvens , idem j. Balcaen , idem

J, B, Bekaert , secretaris H. de Meyer, secretaris | Nevele, 3629 zielen.

Meerendré, 2574 zielen. Ij. C. Minne-van de Poele , J. d'Huyvetter, burgemeester burgemeester P. F. de Vreese, assessor' ). Galens, assessor i de Cuyper, idem

bj. A. Seriacop , idem
F. ). Gyselyack, secretaris C. M. Seriacop , secretaris
· Meirelbeke , 2381 pielen. Olsene , 1823 pielen,
J. F. Odemaere , burgemeest. E. Piers, burgemeester
J, B. Caproen , assessor Du Ponceel , assessor
F. de Doocker, idem

L. Braeckmap , idem
P. F. Hebbelinck, secretaris L. Meheus, secretaris

Melle, 1594 zielen. Oostakker, 4521 zielen.
J. A. Vervaet-Miane , burg. P. F. Drubbel, burgemeester
P. J. de Meyer, assessor J. B. Reyniers, assessor
......, idem

A. Malingie , idem
F. Renard, secretaris J. Jocqué, secretaris

Melsen, 518 pielen. Oosterzeele , 2753 zielen.
K. van Poucke , burgemeest. Den marquis C. J. Rodriguez
D. van Schelstraete, assessor d'Evora y Vega de Rodes,
F. Schielse, idem

burgemeester P. L. de Saegher, secretaris E. Galmaert , assessor

Mendonk, 259 pieien. B. Heyse, idem' P. I. van Overloop, burgem. J. B. van Capegler, secretaris

Oostwinkel, 1098 zielen. (L. H. Zaman , assessor K. J. van Peene, burgemeester P. Vermeerscb, idein

K. F. de Bourdere, assessor C. Raman, secretaris * B. van Rie, idem

Sleydinge, 5761 zielen
F. de Bruycker , secretaris Is. C. van Damme, burger

Petegem , 1205 zielen. meester
B, F. van de Keere , burgem. P. F. Versluys, assessor
L. van Eechaute, assessor J. B. Pauwels , idem
P. J. van Laere , idem A. Buysse , secretaris
B. Callier, secretaris

Somergem, 7181 zielen,
Poesele, 797, zielen.

202 vielen. F. Galleos , burgemeester 1. C. Minne, burgemeester L. de Ghellinck, assessor J. Schelstraete, assessorF. B. de Vriendi , idem P. de Boever, idem

B. F. van de Weghe, secretaris K. M, Seriacop, secretaris Swynaerde, 1718 zielen.

Poucques , 1323 zielen. P. Dick, burgemeesies 1. Loonijens, burgemeester P. Careel , assessor j. van de Voorde, assessor J. de Man , idem C. Campens, idem - |F. Dick, secretaris 1. Schacht, secretaris

Ursel, 2525 zielen. Ronsele , 604 zielen. A. de Graeve, burgenieester F. Gallens , burgemeester K. Steyaert, assessor P. K. de Loof, assessor15. L. Rombaut, idem J. de Meyer , idem

L. Impens, secretaris B. F. vande Weghe , secretaris Vinderhoute , 696 yielen.

Saffelaere , 2705 zielen. (E. A. de Schietere Capryck.. J. B. de Bock, burgemeester burgemeester j. van Brussel, assessor K, van Acker, assessor J. F. van Kerkvoorae, idem W. de Loof, idem F. de Bruycker , secretaris J. G. Heynssen , secretaris

Schelderode, 919 zielen. Vosselaere , 895 zielen. A, F. de Moor , burgemeest. Den baron F. du Bois, burC. van Hecke, assessor gemeester P. F. Huys, idem

J. F. de Loof, assessor P. F. Hebbelinck, secretaris P. Raes , idemi Scheldewindeke, 1892 zielen. K. M. Seriacop, secretaris J. Moens, burgemeester L Vurste, 766 zielen. D. van Iper, assessor P. L. de Saegbes, burgeB. Meerschaut, idem | meester P. vao Poucke, secretaris A.Amand-de Boevere, assess.

Seevergem , 1554 zielen. P. F. Velghe , idem P. F. de Vos, burgemeester C. Wuytens, secretaris A. van Ceulebroeck, assessor! Vynkt, 2109 zielen. M. van Huffel, idem , J. de Baere, burgemeester A. de Coninck, secretaris J. van den Berge, assessor

Semmersaeke, 808 zielen. A. de Poortere, idem P. L. de Saegher, burgem. E. de Baere , secretaris P. de Ronne, assessor Wachtebeke, 3738 yielen. P. M. Fruyt, idem

PJ van den Bossche, burg. P. de Boevere, secretaris D. J. van den Berghe, assessor

Seveneeken, 2179 zielen. E. van Pottelsberghe , idem J. P. Reyniers, burgemeester/L. Fermont, secretaris

« VorigeDoorgaan »