Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der stad Amsterdam, geregeld naar eene zekere Huurwaarde, met aanwijzing van derzelver woonplaatsen, kwaliteiten, en meerendeels met bijvoeging, waarin zij handelen: dienstig voor de kantoren, derzelver bedienden, makelaars, kassiers, kargadoors, schippers, bestelders, vreemdelingen en alle belanghebbenden, Volume 5

Voorkant
R. Stemvers
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens