Pagina-afbeeldingen
PDF

# ALMIANACH 5
g: DER PROVINCIE VAN #
#w Est - v LAANDEREN,

#
38 EN O 9 #
gelegwijzer #

# s t AD BRU GGE, #
## VOOR HET JAAR

[subsumed][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

DEZEN ALMANACH.

Dienende voor het Jaar ons Heeren Jesu Christi 183o, het welk lang is 365 dagen en 6 uren.

Naar de schepping des weêrelds volgens de Grieken 7338

Volgens de Latijnen . . - - - - - 6729

Volgens de Juliaansche rekening . . . . . 6545 Volgens de gemeijne rekening . . . . . . 5779 Volgens de Hebreeuwen . . . . . . . . 5591 Naar den Zondvloed . . . . . . . . . . 41 13 Naar het bouwen van den toren van Babel . . 2921 Naar de stigting van Roomen, volgens Varron . 2583 Naar 't begin van den Juliaanschen Stijl . 1874

Naar de verwoesting van Jerusalem en de ver-
stroeijng der Joden . . . . . . . . . . 1766
Naar de bekeering der Vlamingen . . . . . 1 133
Naar de uitvinding van het Buskruid . . . . 466
Naar de uitvinding der Boekdrukkerij . . . 376
Naar 't begin van den nieuwen Gregoriaansch. Stijl. 248
Naar de opkomste der Aard-appelen. . . . . . 1 17
Naar de opkomste der Parapluen. . . . . . 76
De Zonne- cirkel is 14|Den Epacta is . . . 6
Het Gulde getal is 7 |De Zondag letter is . C.
Dit * beteekend Vleesch - derving.
Q- - - -

E KLIP S EN.

Dit jaar zullen er zes Ekipsen of Verduisteringen zijn, te weten : twee aan de Maan en vier aan de Zon. De eerste is eene onzigtbare Zon-Eklips den 22 februarij. De tweede aan de Maan den 9 maarte, onzigtbaar. De derde aan de Zon den 24 maarte, onzigtbaar. De vierde aan de Zon den 17 augustij, onzigtbaar. De vijfde is eene totale zigtbare Maan-Eklips, den 2 september. Het begin ten 8 uren 5o minuten 's avonds; het midden ten 1o uren 37 min. het einde ten 12 ueren 26 min. 's morgens. De zesde is eene onzigtbare Zon-Eklips, den 16 september.

[merged small][ocr errors]

- ---------- -

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

9 zaturdag s Julianus xii L. 2. Jesus leert in den Tempel. 1o 1 Zanbag #. brn #ion. &al. 11 maandag s Theodosius ii 12 dingsdag s Arcadius iii 13 woensdag s Veronica iv 14 donderdag s Hilarius V 15 vrijdag s Paulus herm. vi 16 zaturdag s Stephanus viz Luc. 2. Jesus ontv. zijnen Waam. 17 2 Zunbag H. daaam Sosefug 18 maandag s Pieters-stoel viii 19 dingsdag s Canutus ix 2o woensdag ss Fab. en Sebast. 21 donderdag s Agnes xi 22 vrijdag s Vincentius xii 23 zaturdag s Raymund. de P. M. 8. Jesus geneest een en melaats24 32ontag s Timotheus xiii 25 maandag s Paulus bekeer. j 26 dijnsdag s Polycarpus ii 27 woensdag s Joannes Chrys. 28 donderdag s Agnes second. iii 29 vrijdag s Francisc. de S. iv 3o zaturdag s Martina ivz Mat. 8. Heer helpt ons wy vergaen.

[ocr errors]
[ocr errors]

w

3)

Eerste Kwartier, zaturdag den 2, des nagts ten 2 uur 34 minuten,

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
« VorigeDoorgaan »