Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen

Voorkant
ACCO, 2009 - 342 pagina's
Hoeveel inkomen heeft een Vlaams gezin nodig om op een minimaal aanvaardbare manier te kunnen participeren aan onze samenleving? Vertrekkende vanuit de universele behoeften aan gezondheid en autonomie, beschrijven de auteurs zeer gedetailleerd welke producten en diensten, tegen welke kwaliteit en in welke hoeveelheid thuishoren in een Vlaams minimumbudget. Het prijskaartje dat hieraan vast hangt, geeft aan over welk inkomen Vlaamse gezinnen moeten beschikken om mee te kunnen in de hedendaagse samenleving. Dit boek richt zich dan ook in de eerste plaats op alle organisaties die regelmatig inkomensbehoeften van gezinnen moeten beoordelen in functie van de menselijke waardigheid zoals OCMW'S, CAW'S, advocaten, schuldhulpverleningsorganisaties, vrederechters, mutualiteiten, ... Maar ook wetenschappers en politici die op zoek zijn naar geschikte richtlijnen om de doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming in ons land te beoordelen, kunnen deze budgetstandaard wellicht goed gebruiken.
 

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Voorwoord
11
Waarom een budgetstandaard voor Vlaanderen?
47
Uitgangspunten en opzet
57
Het voedingsbudget
75
Het kledingsbudget
125
Het gezondheidsbudget
143
Het budget huisvesting en veiligheid
217
Het budget veilige kindertijd
239
Het budget onderhouden van relaties
285
Het mobiliteitsbudget
295
Het totale budget
301
Is de budgetstandaard toereikend voor lageinkomensgezinnen?
309
Besluit
315
Stuurgroep
329
Medewerkers aan dit boek
343
Copyright

Het budget rust en ontspanning
267

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens