Waarom cultuur niet belangrijk is en cultuursubsidie nog minder

Voorkant
Academia Press, 2009 - 253 pagina's
In een inleiding geeft de auteur aan dat Roger Scruton's publicatie 'Waarom cultuur belangrijk is' de aanleiding is voor dit boek. De eindconclusie van De Meyer is duidelijk: de Kunst/Cultuur met grote K of C pretendeert recht te hebben op ettelijke miljoenen euro's overheidssubsidies omdat ze noodzakelijk is en essentiŽle maatschappelijke functies zou vervullen, maar daar komt niet veel van terecht, volgens De Meyer. Deze functies worden wťl vervuld door de populaire kunst en/of cultuur en nog wel zonder overheidssubsidies. Bovendien suggereert de auteur via een netwerkenstudie dat in 2009 formeel observeerbare connecties tussen leden van beoordelingscommissies enerzijds en instanties en projecten die subsidies kregen anderzijds ideale condities scheppen voor een 'incestueus spel van belangenverstrengeling' bij het toekennen van cultuursubsidies'. Bespreking door Sabine Hillen in Boekman.22(2010)85(winter.100-101).
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Inleiding
1
Televisie is cultuur
70
Kan KunstCultuur de wereldmaatschappijdemocratie redden?
88
De believers
99
Kunst voor het goede doel
113
Kunst kan de armoede redden
120
Cultureel toerisme
135
Kunst is complex
144
Moet Cultuur gesubsidieerd worden?
162
Het netwerk van de cultuursubsidies
171
Besluit
248
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens