Topkitsch en slow science: kritiek van de academische rede

Voorkant
Van Gennep, 2008 - 143 pagina's
Kennis en informatie blijken van groot belang te zijn voor de economie en maatschappelijk welzijn, wetenschap is een cruciale productiefactor. Dit heeft gevolgen voor de universiteiten, die meer betrokken raken in een internationale concurrentieslag en steeds bedrijfsmatiger gaan functioneren. Niet al die gevolgen pakken even gunstig uit voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zelf. Publicatie kritiseert vooral voor de sociale en geesteswetenschappen funeste bedrijfsmatige disciplinering van wetenschap en wetenschappers en houdt een pleidooi voor de kritische rol van de wetenschapper.

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens