Spinnen in het web: Groningse regenten in relatie tot het omringende platteland tijdens de Republiek

Voorkant
Uitgeverij Van Gorcum, 2007 - 389 pagina's
Historische studie over de Groningse elite in de zeventiende en achttiende eeuw, waarin de familie- en persoonlijke netwerken centraal staan, evenals de factoren die de sociale mobiliteit bevorderden dan wel tegengingen.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
11
Indeling en nadere vraagstelling
22
Regenten ambten beroep en bedrijf
41
Van koopman naar beroepsregent de academisering
47
Gezworenen ambten beroep en bedrijf
53
De facties in de Groningse raad
58
Het roerige jaar 1748
72
Tussenbalans
86
Het menselijk bedrijf
158
Cultuurverschillen
173
De grote tsaar
187
Het wakend oog
201
OUD GELD EN NIEUWE RIJKEN DE MATERIËLE KANT VAN
214
uit het dagelijks leven
229
Ten uitgeleide
249
Noten
269

Herberg der verdrukten
103
regenten en jonkers
120
Steunpilaren van de gevestigde orde
140
Tussenbalans en terugblik
154
Het netwerk van Herman Wolthers
334
Politieke en religieuze achtergronden
349
In de tekst en bijlagen gebruikte afkortingen
356
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens