Ons Indisch erfgoed: zestig jaar strijd om cultuur en identiteit

Voorkant
Prometheus-Bert Bakker, 2008 - 400 pagina's
Auteur onderzoekt de staat van het postkoloniale debat in Nederland. Tot op de dag van vandaag houdt de nasleep van de koloniale geschiedenis nog velen in de greep en die nasleep kent een problematische, ondoorzichtige gelaagdheid. Om de verhouding tussen de Indische identiteit en cultuur nader te bekijken beschrijft zij de wordingsgeschiedenis van de Indische cultuur. De Indische cultuur als collectieve vorm van omgang en onderhandeling met de koloniale erfenis van Nederlands-IndiŽ, als postkoloniaal verschijnsel. Onder cultureel erfgoed verstaat ze onder andere opvattingen over gastvrijheid en de Indische eetcultuur, maar ook de Pasar Malam Besar, traditionele dans en muziek, Indorock en Indopop. In hoeverre zijn de naoorlogse Indische cultuuruitingen te definiŽren als postkoloniale representaties? Wie produceren ze en welke rol speelt de Indische cultuur in de definiŽring van de Indische gemeenschap? Na een korte historische inleiding beschrijft ze de ontwikkeling vanaf de jaren vijftig tot heden en stelt ze verschillende onderdelen van de Indische cultuur aan de orde. Ze besteedt een afzonderlijk hoofdstuk aan het Indische culturele leven tussen 1950 en 1970 en gaat nader in op Indische speelfilms en tv-producties, Indische letteren en Indorock. Ze geeft aan dat de Indorockhype in de jaren vijftig een product van de opkomst van de jeugdcultuur was, maar niet met zoiets als 'Indische cultuur' in verband werd gebracht. Daarentegen was Indocultuur voor journalist en schrijver Tjalie Robinson een specifieke ervaring en manier van leven. Van de breed gedragen Indische nostalgie die in de jaren zeventig ontstond, belichaamd in de figuur van Tante Lien, wilde hij (en zijn opvolgers rond het tijdschrift Moesson) niets weten. In de reeks Postkoloniale geschiedenis in Nederland, de neerslag van het KNAW/NWO onderzoeksproject Bringing History Home over de identiteitspolitiek van postkoloniale migranten, is deze publicatie het eerste deel.

Vanuit het boek

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

De nieuwe Indische nostalgie en de komst
125
De tweede generatie op zoek naar de eigen identiteit
138
Indische enof Indonesische cultuur en identiteit?
151
Copyright

13 andere gedeelten niet weergegeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens