Motormanagement met behulp van de C167CR processor

Voorkant
KdG. IWT, 2005 - 75 pagina's
SAMENVATTING Doorheen de loop van het project, is duidelijk geworden, dat de automotive elektronica een zeer afgeschermd domein is. Dit heeft er dan ook voor gezorgd, dat er gebruik gemaakt is van een Infineon evaluatiebord voor het uitwerken van een interface met de meest essentiŽle functies. Samen met de integratie van meer en meer elektronica in een voertuig, wordt ook de werking van een motormanagementsysteem steeds complexer. Een belangrijke evolutie hierbij is het vereenvoudigen van de kabelboom doorheen een voertuig. De vele verschillende communicatiedraden door een voertuig worden vervangen door een busnetwerk op basis van het CAN-protocol. Dit zorgt voor een eerste stap naar uniformiteit van communicatie en biedt een hulpmiddel bij het uitwerken van een motormanagementsysteem. Is de C167CR processor bruikbaar voor het uitbouwen van een eigen motormanagementsysteem? Op deze vraag wordt een antwoord gegeven door het bekijken van de verschillende onderdelen en het uitwerken van een interface met de essentiŽle functies van een motormanagementsysteem.

Bibliografische gegevens