Japanese Artist Introduction: Kaiji Kawaguchi, Ken Sugimori, Ogata Gekko, Fumihiko Maki, Koji Yamamura, Takehito Harada, Morio Asaka, Hiroaki Samura, Shinkiro, Shusaku Arakawa, Japanese Official War Artists, Utagawa Yoshiiku, Arata Isozaki, Mariko Mori, Na-Ga

Voorkant
General Books LLC, 2010 - 84 pagina's
0 Recensies
Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. Pages: 82. Chapters: Kaiji Kawaguchi, Ken Sugimori, Ogata Gekk, Fumihiko Maki, K ji Yamamura, Takehito Harada, Morio Asaka, Hiroaki Samura, Shinkiro, Shusaku Arakawa, Japanese official war artists, Utagawa Yoshiiku, Arata Isozaki, Mariko Mori, Na-Ga, Masaru Kitao, Daisuke Ishiwatari, Yoji Harada, Ayami Kojima, Shozo Shimamoto, Kazuki Akane, Kazurou Inoue, Toshiki Hirano, Kunio Maekawa, Tomoki Kyoda, Mitsuo Iso, Takeshi Shudo, Kentar Yano, Sh ji Hamada, Yoshinori Kanada, Mei Matsuoka, Itchiku Kubota, Yoshio Taniguchi, Taro Yashima, Toshio Yodoi, Kunihiko Kasahara, Matsuri Hino, Kengo Kuma, Hideaki Miyamura, Masami Tsuda, Akira Kuryu, Ayato Sasakura, Ikko Tanaka, Yoshio Markino, Utagawa Yoshitora, Ryuji Masuda, Katsukawa Shunsen, Katsukawa Shunch, Gat ken Shunshi, Yamamoto Sh un, Matsubara Naoko, Eiji Usatsuka, Furuichi K i, Hiroyuki Okiura, Machiko Hasegawa, Mikiyo Tsuda, Utagawa Toyokuni II, Ageha Ohkawa, Katayama T kuma, Shingo Kobayashi, Jiro Yoshihara, Mick Takeuchi, Keiko Yamada, Shigeko Kubota, Norihiro Yagi, Naoki Yamamoto, Sunaho Tobe, Hiroshige II, Konishi Hirosada, Utagawa Kunimasa, Ben Oda, Satoshi Kamiya, Hideyuki Kurata, Torii Kiyomasu II, Naoyuki Kato, Yasushi Nirasawa, Yanagawa Shigenobu, Oda Nagamasu, Sawa Sekky, Lee U-Fan, Utagawa Kunimasu, Toshihide Migita, Kaigetsud Anchi, Tetsur Araki, Shin Takamatsu, Aoi Nanase, Takashi Takeuchi, Ch jir, Toriyama Sekien, Yi Sam-pyeong, Shuhei Fujioka, Kitao Shigemasa, Koji Inada, Utagawa Hirokage, Aki Kuroda, Yoshiteru Otani, Tani Bunch, Aoi Nishimata, K nosuke Uda, Shusei Nagaoka, Toshiyuki Kubooka, Koryusai, Sachiko Kamimura, Hiroshige III, Kenji Imai, Tetsuya Ishida, Kensuke Koike, Hiromitsu Takahashi, Ry ji Arai, Tsuyoshi hashi, Rosanjin, Hananuma Masakichi, Utagawa Kunisada II, Shotei Ibata, Hiroyuki Tajima, Yanagawa Nobusada, Hoichi Kurisu, Fujihiko Hosono, Koji Aihara...

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens