Gasthuiszusters en hun ziekenzorg in het aartsbisdom Mechelen in de 17de en de 18de eeuw: deel 2

Voorkant
Algemeen Rijksarchief, 1992 - 493 pagina's

Bibliografische gegevens